Bibliografia românească modernă

Titluri - Litera Î
  1) Îmblăcitul din cer, poveste pentru copii
 • Opera
 • Imagini
Îmblăcitul din cer, poveste pentru copii
29875.• *Îmblăcitul din cer, poveste pentru copii, de E. P. Cu ilustraţiuni. Braşov, Edit. librăriei Ciurcu, [1905], 8 bani. (Drap, 5(1905), nr. 145, dec. 17/30. p. 3: Bibliografie ; FD, 21(1906), nr. 1, ian.1, p. 7: Bibliografie)
Vezi şi: • A fost odată... (BRM, Tom I, p. 33, titlul 557).

Nu exista imagini
  2) Îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre 1888-1890 şi pe Prut 1887-1890
 • Opera
 • Imagini
Îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre 1888-1890 şi pe Prut 1887-1890
• Îmbunătăţirea navigaţiunei pe Dunăre 1888-1890 şi pe Prut 1887-1890. Vezi: MINISTERUL Afacerilor Străine. Îmbunătăţirea navigaţiunei. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  3) Împăratul Rogojină
 • Opera
 • Imagini
Împăratul Rogojină
29876. • *Împăratul Rogojină. Sibiiu, 1912. 6. fil. (Biblioteca Scolerilor, nr. 7) (VŞ, 5(19.12), nr. 10, dec, p. 375: Informaţiuni ; FD, 28(1913), nr. 3, ian. 20, p. 5: Lista cărţilor pentru bibliotecile de şcoli primare)

Nu exista imagini
  4) Împărăteasa cea frumoasă sau Pădurea ursitoarelor
 • Opera
 • Imagini
Împărăteasa cea frumoasă sau Pădurea ursitoarelor
29877. • *Împărăteasa cea frumoasă sau Pădurea ursitórelor. Basm. Bucuresci (Tip. Cucu), 1881. (16 x 12). 54 p. 1 l. (BR, 5-6 (1882-1884), p. 12)

Nu exista imagini
  5) Împărţirea armatei şi marinei Austro-Ungare pe comandamente şi garnizoane
 • Opera
 • Imagini
Împărţirea armatei şi marinei Austro-Ungare pe comandamente şi garnizoane
29878. • Împărţirea armatei şi marinei Austro-Ungare pe comandamente şi garnizoane. S.l., [1915]. (20 x 13). 80[-82] p. (I 42384)

Nu exista imagini
  6) Împărţirea darurilor pentru anul şcolar 1837-1838 în Colegiul Naţional St. Sava din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Împărţirea darurilor pentru anul şcolar 1837-1838 în Colegiul Naţional St. Sava din Bucureşti
29879. • Împărţirea darurilor pentru anul şcolar 1837-1838 în Colegiul Naţional St. Sava din Bucureşti.[Bucureşti], 1838. (27 x 21). 26 p. (II 413744)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după titlul de la începutul textului. Cuprinde: "Cuvântul ce s'a zis de D. marele Logofăt al bisericeştilor Constantin Bălăceanul prin care s'a deschis seanţa împărţirii darurilor; Cuvîntul ce s'a zis de D. Medelnicerul F. Aaron, Vice-directorul Colegiului naţional şi Profesorul de Istoria generală; Cuvîntul ce s'a zis de D. Comisul P. Poenaru, Directorul şcoalelor".

Nu exista imagini
  7) Împroprietărire succesivă a locuitorilor agricoli
 • Opera
 • Imagini
Împroprietărire succesivă a locuitorilor agricoli
29880. • [Împroprietărire succesivă a Locuitorilor agricoli, de V.]. [Bucuresci, 1866]. (22,5 x 14,5). 16 p. (II 384999)
Descriere după titlul de la începutul textului. Anul şi localitatea, deduse din text. Cuprinde textul legii comentată de V.

Nu exista imagini
  8) Înaintare şi împiedicarea sau Datinele vechiului de midlocu...
 • Opera
 • Imagini
Înaintare şi împiedicarea sau Datinele vechiului de midlocu...
29881. • Înaintarea şi împiedicarea sau Datinele vecului de midlocu în timpulu modernu. Bucureşti (Tip. jurn. Naţionalulu), 1859. (19,5 x 13). 19 p. (I 899)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Despre discordia ivită în comunitatea Israeliţilor de la instalarea noului rabin.

Nu exista imagini
  9) Înainte de războiu
 • Opera
 • Imagini
Înainte de războiu
29882. • Înainte de răsboiu. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1913. (21,5 x 14,5). 160 p. (II 35280)
Ilustraţia de pe copertă este semnată: "Căpitan Iordăchescu, 1913", care ar putea fi şi autorul cărţii.

Nu exista imagini
  10) Înalta ordonanţă asupra serviciului armatelor în campanie
 • Opera
 • Imagini
Înalta ordonanţă asupra serviciului armatelor în campanie
29883. • Înalta ordonanţă asupra serviciului armatelor în campanie. Bucuresci (Tip. Stephan Rasidescu), 1862. (14 x 9,5). 200 p., 4 tab. (BCU-ClN 300512)
Raportul este semnat: "Ministru de resbel, General Ion Ghica".
29884. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868 [pe copertă: 1869]. (14,5 x 11). 214 p., 4 f. pl. (I 529281)

Nu exista imagini
  11) Înaltă ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor călăre
 • Opera
 • Imagini
Înaltă ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor călăre
29885. • Înaltă ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor călări, Bucuresci (Imprimeria Ministeriului de Resbel), 1864. (14,5 x 10,5). 391 p. (I 16857)
Cuprinde un raport al Generalului Manu, în care se menţionează comisia de redactare a acestei ordonanţe: "maior Gh. Manu, comandant de artilerie, preşedinte; maior Leca; cpt. A. Anghelescu, cpt. Victor Creţenu. cpt. Ştefan Fălcoianu, cpt. Mihail Radu".

Nu exista imagini
  12) Înalta ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor de infanterie
 • Opera
 • Imagini
Înalta ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor de infanterie
29886. • Înalta ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor de infanterie. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1871. (13,5 x 11). 300 p., 16 pl. (BCU-ClN 222086)
Regulamentul prezentat de: "Ministru de resbel Colonel Pencovici".

Nu exista imagini
  13) Înalta ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor pedestre
 • Opera
 • Imagini
Înalta ordonanţă asupra serviciului interior al trupelor pedestre
29887. • Înalta ordonança assupra serviciului interior alu trupelor pedestre. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1862. (14 x 9,5). 250 p., 13 tab. (BCU-ClN 300512)
Raport semnat de: "Ministru de resbelu Colonelu I. Ghica".

Nu exista imagini
  14) În amintirea canonicului Augustin Bunea
 • Opera
 • Imagini
În amintirea canonicului Augustin Bunea
29888. • În amintirea canonicului Augustin Bunea. Articole şi alte semne de durere ale neamului. Retipărite de Comitetul Central al Ligei Culturale. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (16 x 12,5). 1 f., 200[-202] p., 1 f. portr. (I 166192)
Lipsă coperta. Cuprinde şi discursurile domnilor: dr. Victor Smigelschi, dr. Istrati, Octavian Goga, Goldiş, Carol Auner, Gavril Precup şi dr. A. Cheţianu.

Nu exista imagini
  15) În amintirea jubileului de 40 de ani de Glorioasă domnie a Regelui Carol I, 1866-1906
 • Opera
 • Imagini
În amintirea jubileului de 40 de ani de Glorioasă domnie a Regelui Carol I, 1866-1906
29889. • În amintirea jubileului de 40 de ani de Glorioasă domnie a Regelui Carol I, 1866-1906. (En souvenir du jubilé de 40 ans de glorieux règne du roi Charles I) (Zur Erinnerung an das Jubiläum der 40-jährigen glorreichen Regierung des Königs Carol I). Bucureşti, Edit. Ig. Hertz, 1906. (32 x 24). 12 p., 11 f. cu il. 1 leu; ed. de lux 2 lei. (III 8430)
Text paralel în limbile română, franceză şi germană. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  16) În amintirea lui Teodorescu G. Dem. (1849-1900)
 • Opera
 • Imagini
În amintirea lui Teodorescu G. Dem. (1849-1900)
29890. • În amintirea lui Teodorescu G. Dem. (1849-1900). Bucuresci (Tip. Clementa), 1902. (23,5 x 16,5). 82 p., 2 f. pl. (II 51343)
Cuprinde: Memoriul de titluri şi lucrări; articole publicate în ziare la moartea sa, discursuri la înmormîntare de dr. Severeanu, C. Rădulescu-Motru, A. Şonţu, C. Banu şi cuvîntul Dr. M. Mirinescu la inaugurarea bustului lui G. D. Teodorescu.

Nu exista imagini
  17) În amintirea profesorului Dr. Ioan Raţiu 1869-1917
 • Opera
 • Imagini
În amintirea profesorului Dr. Ioan Raţiu 1869-1917
29891. • În amintirea profesorului Dr. Ioan Raţiu 1869-1917. Blaj (Tip. Seminarului teologic gr.-cat.), [1917]. (18,5 x 12). 48 p. 0.50 lei. (I 556040)
Cuprinde: "Cuvântările profesorilor Alex. Ciurea, Gavril Precup, Ştefan Pop şi ale elevilor: Martian Modorcea, A. Lupeanu-Melin".

Nu exista imagini
  18) În amintirea zilei de 10 Noiembrie 1859
 • Opera
 • Imagini
În amintirea zilei de 10 Noiembrie 1859
• În amintirea dzilei 10 Noembrie 1859. Prima Seculara a nascerei lui Friedrich v. Schiller, de Un veteranu. Vezi: ASACHI, GH.

Nu exista imagini
  19) În café national
 • Opera
 • Imagini
În café national
28892. • În café national. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. [40 bani]. (Revista Romanelor Criminale . Din documentele secrete ale detectivului Sherlock Holmes, nr. 7) (II 58453)
Descriere după copertă. Datat după alte numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  20) Încă câteva idei asupra proprietăţii în Principatele Unite
 • Opera
 • Imagini
Încă câteva idei asupra proprietăţii în Principatele Unite
• Încă câteva idei asupra proprietăţii în Principatele Unite de B. K., 1860. Vezi: CATARGIU, BARBU.

Nu exista imagini