Bibliografia românească modernă

Autori - Litera I
  901) Istoricul Partidului Naţional-Liberal
 • Opera
 • Imagini
Istoricul Partidului Naţional-Liberal
29597. • Istoricul Partidului naţional-liberal. Chişinău (Tip. „România Nouă”), 1918. (19 x 12,5). 47 p. (I 53252)

Nu exista imagini
  902) Istoricul războiului din 1877-1878
 • Opera
 • Imagini
Istoricul războiului din 1877-1878
29598. • Istoricul resboiului din 1877-1878. Participarea României la acestǔ rĕsboiǔ. Lucrare făcută de mai mulţi ofiţeri. Partea I. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Labor. Rom.)), 1887 [pe copertă: 1888]. (23,5 x 16,5). 3 f. + VIIIp. + pp. 7-290 + CVIII p. + 12 h. (II 168267)
29598a. • Idem. Partea II-III [+ Atlas]. Bucuresci (Inst. de Arte grafice, Carol Göbl), 1898. (.23 x 17). XXI + pp. 291-1086 + 1 f. + pp. CXI-CCCXLIII + 2 pl. + Atlas (30 h.). (II 168267)
Lipsă coperta. N-am văzut urm. hărţi: 1-6, 8, 12, 13, 23.

Nu exista imagini
  903) Istoricul Regimentului 3 de artilerie
 • Opera
 • Imagini
Istoricul Regimentului 3 de artilerie
29599. • Historicul Regimentului 3 de artilerie. Vol. I. 1860-1887. Brăila (Tipo-Lith. Pericle M. Pestemalgioglu), 1887. (28,5 x 22,5). 62 p. (III 124846)

Nu exista imagini
  904) Istoricul renaşterii jocurilor noastre naţionale
 • Opera
 • Imagini
Istoricul renaşterii jocurilor noastre naţionale
Istoriculǔ Renascerei jocurilor (danţurilor) noastre naţionale de Unǔ martorǔ ocularǔ, 1886. Vezi: EMILIAN, ŞTEFAN.

Nu exista imagini
  905) Istoricul reuniunii soldaţilor români din Clusiu
 • Opera
 • Imagini
Istoricul reuniunii soldaţilor români din Clusiu
29600. • *Istoricul Reuniunii sodalilor romani din Clusiu. [Clusiu, 1886]. (Lumin, 7(1886), nr. 27, apr. 2/14, p. 4: Bibliografie )

Nu exista imagini
  906) Istoricul Spitalului şi Bisericii Greceşti din Turnu-Severin
 • Opera
 • Imagini
Istoricul Spitalului şi Bisericii Greceşti din Turnu-Severin
29601. • Istoricul Spitalului şi Bisericei Grecescu din T.-Severin. Turnu-Severin (Inst. grafic „Samitca”), 1912. (23 x 15,5). 1 f. + 11 p. (II 27648)
Fără copertă. Cuprinde: Act de donaţiune şi Testmentul lui Ioan St. Grecescu (pp. 1-7); Transacţiune între primărie şi moştenitori; Diată dată de Anica Greceasca.
29602. • Istoricul Şcoalei secundare de fete de gradul II (internat). Bucureşti (Inst. de Arte grafice „Carol Göbl” S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (21,5 x 14). 111 p. + 14 f. pl.(II 4118)

Nu exista imagini
  907) Istoricul Tarifelor de la punerea în exploatare a Căilor Ferate şi modificările introduse până la finele lui Februarie 1908
 • Opera
 • Imagini
Istoricul Tarifelor de la punerea în exploatare a Căilor Ferate şi modificările introduse până la finele lui Februarie 1908
29603. • Istoricul Tarifelor de la punerea în exploatare a Căilor Ferate şi modificările introduse până la finele lui Februarie 1908 st. n. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1908. (30,5 x 23). 1 f. + 60 p. (Extras din Darea de seamă statistică a C.F.R. pe 1906/1907).(III 9856)
29604. • Idem şi modificările introduse până la finele lui Februarie 1910 st. n. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte grafice George Ionescu), 1910. (32,5 x 24). 72 p. (Extrase din Darea de seamă statistică a C.F.R. pe 1908/1909). (III 23008)
Notă, pe cop. şi pag. de titlu: Prin publicarea acestui extras la partea III. „Istoricul tarifelor” din Darea de seamă statistică a C.F.R. pe 1908/1909 (pagină LXVII) se înlocueşte „Istoricul tarifelor publicat în Darea de seamă pe 1906/1907 (pagina XLIV) cu suplimentul său la partea III „Tarife” din Darea de seamă pe anul 1907/1908 (p. LXI) şi se completează cu toate modificările introduse în tarifele C.F.R. şi în noul tarif local de mărfuri valabil dela 15 Iunie 1909.
29605. • Idem şi modificările introduse până la finele lui Maiu 1914 st. n. Bucureşti (Atel. grafice „Socec & Comp.”), 1914. (31,5 x 23,5). 84 p. (Extras din Darea de seamă statistică a C.F.R. pe 1912/1913, publicat la partea III „Tarife” pag. LVII). (III 38241)
Notă, pe p. de titlu: Prin publicarea acestui extras la partea III „Istoricul tarifelor” din Darea de seamă statistică a C.F.R., pe 1912/ 1913 se înlocueşte „Istoricul tarifelor” publicat în Darea de seamă pe 1908/1909 (pagina LXVII) cu suplimentul său la partea III „Tarife” din Darea de seamă pe anul 1909/1910 şi 1910/1911 şi se completează cu toate modificările introduse în tarifele C.F.R. şi în noul tarif local de mărfuri valabile dela 14 Mai 1913.

Nu exista imagini
  908) Istoricul tarifelor directe
 • Opera
 • Imagini
Istoricul tarifelor directe
29606. • Istoricul tarifelor directe. [Bucureşti, 1904]. (34 x 21,5). 1 f. + 48 p. + 1 tab. (III 287859)
Litografiat. Conţine capitolele: Desvoltarea tarifului direct internaţional; Relaţiuni directe cu căile ferate austro-ungare ; Relaţiuni cu căile ferate germane; Relaţiuni cu Elveţia; Relaţiuni cu Italia.î

Nu exista imagini
  909) Istoricul teatrului evreesc
 • Opera
 • Imagini
Istoricul teatrului evreesc
29607. • *Istoricul teatrului evreesc, traducere de I. Feier. Galaţi, [1905]. –8°. 16 p, 20 bani. (t. Moldavia). (Eg, 16(1905), nr. 4, ian. 28, p. 29: Bibliografie).

Nu exista imagini
  910) Istoricul zilei de Întâi Mai, sărbătoarea muncii
 • Opera
 • Imagini
Istoricul zilei de Întâi Mai, sărbătoarea muncii
29608. • Istoricul zilei de Intii Mai, sărbătoarea muncei. 1 Mai 1886 în America. Primii martiri. 1 Mai în Europa. Rezultate. Bucureşti, Cercul de Editură socialistă (Tip. coop. „Poporul”),1913. (19,5 x 12,5). 15 p. 10 bani. (Biblioteca „Romînia Muncitoare”, nr. 42). (I 30604)
Tipografia menţionată pe cop. 4.

Nu exista imagini
  911) Istorii biblice
 • Opera
 • Imagini
Istorii biblice
29609. • De doue ori cincidieci şi doue Istorie biblice, pentru scóle şi familie. Traduse din limba germană (dupe Originalǔ Societăţei de Calvu). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1864. (14,5 x 11,5). 230 p. cu ilustr. 1,20 lei. (BCU-C1N 179813)
Lipsă cop. 1-2.
29610. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (15 x 11,5). 236 p. cu ilustr. (BCU-C1N 222078)
Descriere după copertă, lipsă pag. de titlu.

Nu exista imagini
  912) Istorii morale
 • Opera
 • Imagini
Istorii morale
29611. • Istorii morale traduse din linba [!] italienească pe linba românească de Petru Lupulov, La Crăeasca Tablă de Judeţ Jurat-Notarius. Partea I. (Moralische Geschichten). Buda (Crăeasca Tipografie a Universităţei Ungariei), 1835. (17,5 x 11). 5 f. + pp. 3-112. (I 64443)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.


• Istorii morale. Vezi: Alése şi formóse istorii morale. Braşov, 1834.

29612. • Istorii morale spre întrebuinţarea Tinerilor din şcoalele poporale. Sibiiǔ (Tip. lui Georgie de Closius), 1861. (16 x 10,5). 72 p. (I 38123)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  913) Istorii pentru tinereţe
 • Opera
 • Imagini
Istorii pentru tinereţe
• Istorii pentru tinereţe.Vezi: Credinciosǔ numai Credinciosǔ. [Pe copertă: Istorii...]. Bucureşti, [1864].
• Istorii pentru tinereţe, 1865
Istorii pentru tinereţe, 1865. Vezi: Eritagiulu copilului. [Pe copertă Istorii ...]. Bucureşti, 1864.

Nu exista imagini
  914) Istorioare biblice
 • Opera
 • Imagini
Istorioare biblice
29613. • *Istorioare biblice. Ed. III. Arad (Tipografia Diecezană ort.-orient.), 1912. 48 p. (Bibliogr. Hung, 1911-1920, I, p. 407).

Nu exista imagini
  915) Trei istorioare frumoase
 • Opera
 • Imagini
Trei istorioare frumoase
29614. • *Trei istorioare frumoase cu 19 gravuri în culori. Bucureşti, Edit. Librăriei Haimann, [1886]. –4°. 5 lei leg. (Nouă Bibliotecă ilustrată pentru copii. Colecţiunea Haimann). (RoL, 10(1886), nr. 2812, dec. 24/ian. 5, p. [3]: Bibliografie).

Nu exista imagini
  916) Istorioare morale pentru tinerime
 • Opera
 • Imagini
Istorioare morale pentru tinerime
• 100 Istorióre morale pentru tinerime de Un prieten al copiilor, 1892. Vezi: ONIŢIU, V.

Nu exista imagini
  917) Două istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă
 • Opera
 • Imagini
Două istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă
29615. • Douě istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă. Craiova (Tip. română, Filip Lazar), 1884. (16 x 10,5). 31 p. cu portr. (I 180577)
Cuprinde: Moş Ioan Roată şi Cuza Vodă de Ion Creangă; O avansare. Epizod din viaţa lui Cuza-Vodă de M. Schwarzfeld.
29616. • Idem. Craiova (Tip. română. Filip Lazar), 1887. (18,5 x 12,5). 31 p. cu portr. 50 bani. (I 103098)
29617. • Idem. Craiova (Tip. română Filip Lazar), 1890. (18,5 x 12,5). 31 p. 50 bani.
În afară de cele două istorioare, cuprinde şi: Bolintineanu. Hora lui Cuza Vodă.
29618. • Idem. Craiova (Tip. română Filip Lazar), 1892. (19 x 12,5). 31 p. 50 bani. (I 411411)
29619. • Idem. Craiova (Tip. Română Filip Lazar & Comp.), 1893. (19 x 12,5). 31 p. cu ilustr. (I 411493)
Această ediţie apare fără versurile lui Bolintineanu.Lipsă coperta.
29620. • Idem. Craiova (Tip. Română Filip Lazar & Comp:), 1894. (19 x 12,5). 31 p. 50 bani. (I 411491)
Cuprinde şi Hora lui Cuza Vodă de Bolintineanu.
29621. • Idem. Craiova, Edit. Librăriei şi Tipografia Română Filip Lazar & Comp., 1896. (19 x 12,5). 31 p. 50 bani. (1 411539)

Nu exista imagini
  918) Istorioare şi Anecdote de cetit
 • Opera
 • Imagini
Istorioare şi Anecdote de cetit
Istorioare şi Anecdote de cetit. Vezi: Frumoase istorioare...

Nu exista imagini
  919) ISTRATE, IOAN G. (1860-1942)
 • Opera
 • Imagini
ISTRATE, IOAN G. (1860-1942)
29622. ~ Curs de Arta Militară [de Colonel I. G. Istrate]. An. II-a. [Despre strategie şi tactică]. [Bucureşti, 190...?]. (26 x 20). 517 p. cu ilustr. + XII p. + 10 pl. (II 128330) Curs litografiat. Autorul avea gradul de colonel în perioada 1902-1907.
29623. ~ Istoria militară de Căpitanul I. G. Istrate din Geniu, Profesor de arta militară la Şcoala Speciala de Artilerie şi Geniu, după Rüstow şi Vial. Perioada de la 1852 pana adzi. Fasc. I. Campaniile de la 1854 la 1864. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (24,5 x 17). 109 p. + 2 h. 2,75 lei. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 31-a Publ. (II 195349)
29624. ~ Idem, de Maiorul I. G. Istrate din Statul-Major Regesc. Profesor [...]. Dupe Rüstow şi Scheibert. Perioada de la 1852 pèna adzi. Fasc. II. Resbelul civil din Statele-Unite ale Americei de Nord 1861-1865. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (24,5 x 17). 100 p. + 2 h. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 48-a Publ.)
29625. ~ Idem. Dupe Rüstow şi Vial. Perioada de la 1852 pĕna adzi. Fasc. III. Resboiul din Danimarca, 1864. Resboiul german din 1866. Resboiul din Italia 1866. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (24,5 x 17). 1 f. + 116 p. + 2 h. 3 lei. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 60-a Publ.)
29626. ~ Istoria Militară de I. G. Istrate, Locot. Colonel din Geniu. Reimprimată în 1898. [Bucureşti] (Autografia Şcoalei militare de Artilerie şi Geniu), 1898. (26 x 21,5). 1 f. + 224 p. cu ilustr. (Curs de Arte Militare, Partea V-a). (Şcoalele de Artilerie şiGeniu). (II 203893)
Curs litografiat.
29627. ~ [Idem.] [Bucureşti, 190...?]. (24,5 x 20). 192 p. cu hărţi. ([Curs de Arta Militară, Partea V-a). (Şcoalele de Artilerie şi Geniu)]. (II 577775)
Curs multigrafiat. Lipsă pag. de titlu; descriere după titlul de la începutul textului, completată după fişa catalogului Bibl. Acad. Diferă de precedenta prin paginaţie.
29628. ~ Tactica de infanterie. [Curs de] Lt. Colonel I. Istrate, Profesor. Anul 1897. Bucuresci, 1897. (25 x 21 ). 1 f. + 6 + 400 p. + 9 h. (Şcoala Superioară de Resboiǔ). (II 523808)
Curs litografiat.

Traduceri:
CLAUSEWITZ, KARL von. Teoria marelui resboiu. Trad. de ~. Fasc. I-II. Bucureşti, 1893-1894. (Cercul Publ. militare, 62); Vol. I, 1897. (Cercul Publ. militare, 71).

Nu exista imagini
  920) ISTRATE, NICOLAE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
ISTRATE, NICOLAE (1874-?)

În colaborare:
POPA, VALERIU, şi ~. Harta etnografică a pămîntului românesc. Bucureşti, [1916].
POPA, VALERIU şi ~. Situaţia economică şi culturală a teritoriilor româneşti... Bucureşti, 1915.
POPA, VALERIU. şi ~. Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramurăşul, Bucureşti, 1915. Traduceri, prefeţe:
LESSING. Laocoon. Trad. şi prefaţă de ~. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini