Bibliografia românească modernă

Autori - Litera I
  781) IRIMESCU SECELEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
IRIMESCU SECELEANU, N.
29354. ~ Recidiva în materie penală. Teza pentru licenţă. Susţinută la.... 1891 de N. Irimescu Seceleanu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (23 x 15,5). 72 p. (Facultatea juridică din Bucuresci). (II 412778)

Nu exista imagini
  782) IRSAI, ARTHUR
 • Opera
 • Imagini
IRSAI, ARTHUR

În colaborare:
29355. ~ Experimentelle Beiträge zur Lehre von Einfluss des Nervensystems auf die pathologischen Veränderungen der Haut. Von Dr. Arthur Irsai und dr. Victor Babesiu in Budapest, s.l. [1882], (20 x 13,5). pp. 431-459. (Vierteljahresschrift f. Dermatol. u. Syph., 1882. Sonderabdruck). (II 111283)
Descriere după titlul de la începutul textului.
29356. ~ Kisérleti adatok az idegrendszer befoly ásának tanához a bör káros elváltozásaira vonathozólag. Irsai Artúr és Babes Victor Tr.- októi. Elöadatott Irsai Artúr tr. által a budapesti ker. orvosegylet 1882. február 4-én tartott rendes ülésében. 1 kömetszetü táblával. Budapest (Ny. Khór és Wein-Nál), 1882. (24 x 16). 26 p. + 2 f. pl. (Különlenyomat az „Orvosi Hetilap” 1882 evi: ). (II 111372)

Nu exista imagini
  783) IRVING, WASHINGTON
 • Opera
 • Imagini
IRVING, WASHINGTON
29357. ~ *Povestea despre prinţul Achmed sau Pribeagul îndrăgostit, de Washington Irving. Trad. de Dr. T. Oradea (Tip. Szigligeti), [1898?]. –8°. 42 p. 0,30 fl. (Retipărită şi editată de „Foaia literară”). (Tr, 29(1898), nr. VI, aug., p. 124: Prod. lit. pe iul. 1897–iul. 1898).
29358. ~ Poveşti şi Legende [de] Washington Irving. Traduse de Edg. Th. Aslan. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 11). 100 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 484). (I 15349)
Cu o notiţă biografică a autorului.

Nu exista imagini
  784) ISAAC, Monah
 • Opera
 • Imagini
ISAAC, Monah
Vezi:
Slujba cea dumnezeiască... iarăşi tălmăcită, împreună cu toate adăugirile de Kyr Isaac ... Iaşii, 1836.
Nu exista imagini
  785) ISAC, EMIL (1886-1954)
 • Opera
 • Imagini
ISAC, EMIL (1886-1954)
29359. ~ Ardealule, Ardealule bătrân [de] Emil Isac. Arad, Edit. Librăriei diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (15 x 10,5). 80 p. 40 fii. (Biblioteca „Semănătorul”, nr. 12). (I 229802)
Tipografia menţionată pe verso-ul p. de titlu.
29360. ~ Poezii, impresii şi suveniri moderne, de Emil Isac. Cluj, Edit. Autorului (Tip. „Carmen”), 1908. 3 cor. (Drap, 8(1908), nr. 102. sept. 9/22, p. 3: Bibliografie; JL, 5(1908), nr. 9-10, sept.-oct., p. 203; Luc, 7(1908), nr 23), p. 562: Bibliografie; Manu, p. 8)

Nu exista imagini
  786) ISAC, LEON
 • Opera
 • Imagini
ISAC, LEON
Vezi: LEON, ISAC

Nu exista imagini
  787) ISAIA, Monahul
 • Opera
 • Imagini
ISAIA, Monahul
29361. ~ Cuvinte folositoare şi de suflet mîntuitoare. Cuvinte care pre nimenea nu lasă să păcătuiască şi care întorc pre păcătos de la căile rătăcirii lui. De Monahul Isaia, Ostenitorul Chinoviei Romîne din Sf. Munte Atos. Bucureşti (Tip. lui Toma C. Teodorescu), 1864. (19 x 13). 96 p. + 1 pl. (I 74283)
Cu alfabet de tranziţie.
29362. ~ Idem. Culese din sfintele scripturi de Smeritul Monahul Isaia, Ostenitorul Chinoviei Române din Sf. Munte Atos sau Sfânta Agora. Tipărite în folosul măreţului spital ce se clădesce în acest sfânt locaş. Bucuresci (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Romani)), 1887. (18,5 x 12,5). 64 p. cu ilustr. (I 411344)
29363. ~ Cuvinte folositoare şi de suflet mântuitore... Culese din Sfintele Scripturi de Smeritul Isaia. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, 1897. 8°. 96 p. (BCU-ClN 16690)
29364. ~ Idem. Ed. II. Braşov, N. I. Ciurcu. [1898?]. 8°. 92 p. 0,30 fl., (Tr, 29(1898), nr. VI, aug., p. 122: Prod. lit. pe iul. 1897–iul. 1898).
29365. ~ Idem. Ed. II. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu. 1906. 8°. 96 p. (BCU-ClN 94567)
29366. ~ Idem. Ed. III. Brasso, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (19 x 13). 96 p. cu ilustr. (BCU-ClN 163654)
Lipsă coperta.

Editări de texte:
SIMEON, Arh. Tesalonicului. Tractat asupra tutulor normelor credinţei. Retipărită şi îndreptată de Toma Teodorescu cu însemnat ajutor al păr. Isaia. Bucureşti, 1865.

Nu exista imagini
  788) ISAIC, IOAN
 • Opera
 • Imagini
ISAIC, IOAN
29367. ~ Poveşti din satul nostru. [Pe copertă şi: Dinu Maicii] de Ioan Isaic. Cluj, Edit. foii poporale „Răvaşul” (Tip. „Carmen” Petru P. Bariţiu), 1906. (14,5 x 11). 16 p. 10 bani. (Cărţile Săteanului Român, nr. 4). (I 116410)

Nu exista imagini
  789) ISĂCESCU, MIHAI C.
 • Opera
 • Imagini
ISĂCESCU, MIHAI C.
29368. ~ Modificările ce trebuesc aduse în legislaţia noastră din punct de vedere medico-legal. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... de Mihai I. Isăcescu. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). 61 p. + 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1076). (II 13169)

Nu exista imagini
  790) ISĂCESCU, ZULNIA C.
 • Opera
 • Imagini
ISĂCESCU, ZULNIA C.
29369. ~ Cultura vermelui de matasă de Zulnia C. Isăcescu, Directóra Scólei No. 1 de Fete din Piatra N. Piatra N. (Stab. de Arte grafice „Pionul”), 1894. (21 x 15). 3 f. + 84[-86] p. cu ilustr. + 1 tab. 2 lei. (II 412051)
29370. ~ Idem. Scóterea şi Lucrarea matasei de Zulnia C. Isăcescu, Directóra Scólei No. 1 de Fete „Mihail Eminescu” din Piatra N. Ed. II. Piatra-N. (Imprimeria judeţului Nemţu), 1904. (23 x 15). 60 p. cu ilustr. + 1 tab. 1,50 lei. (II 412480)
29371. ~ Meşteşug nu Slujbă de Zulnia C. Isăcescu, Directoarea scoalei No. 1 de fete „Mihai Eminescu” din Piatra-N. Piatra (Impr. Judeţului Neamţ), 1904. (21,5 x 14). 17 p. (II 408716)
Publicată împreună cu: Şezetoarea lelicăi Catrinii şi Un sfat bun sub o copertă comună pe care apar toate trei titlurile (titlul de mai sus fiind ultimul).
29372. ~ Necesitatea unui Cursǔ Elementarǔ de Pedagogie în şcolile primari de fete de Zulnia Isăcescu, Institutóre la şcoala No. 1 de fete din Peatra. Peatra (Impr. Judeţului Neamţu), 1886. (22, x 15,5). 55 p. (II 268486)
29373. ~ Satul şi învăţătorul, piesă de teatru popular de Zulnia C. Isăcescu, născută Belcik, Directoară şcoalei No. 1 de fete „Mihai Eminescu” din Piatra-N. Lucrare aprobată şi premiată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice în urma concursului ţinut la 1 Noembrie 1904. Piatra-N. (Imp. Judeţului Neamtu), 1906. (22 x 14,5). 134 p. 2,50 lei. (II 3433)
29374. ~ Un sfat bun de Zulnia C. Isecescu, Directoarea şcolei No. 1 de fete „Mihai Eminescu” din Piatra-N. Piatra (Impr. Judeţului Neamţ),1904.(21,5 x 14). 20 p. (II 408716)
Publicată împreună cu Şezetoarea lelicăi Catrinii şi Meşteşug sau Slujbă sub o copertă comună pe care apar toate trei titlurile (titlul de mai sus fiind trecut al doilea).
29375. ~ Şezetoarea lelicăi Catrinii de Zulnia C. Isecescu, directóra şcólei No. 1 de fete „Mihai Eminescu” din Piatra-N. Piatra (Impr. Judeţului Neamţ), 1904. (21,5 x 14). 77 p. 2,50 lei. (II 408716)
Publicată împreună cu Un sfat bun şi Meşteşug nu Slujbă sub o copertă comună pe care apar toate trei titlurile, începînd cu cel de mai sus.

Nu exista imagini
  791) ISĂCESCU, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
ISĂCESCU, VICTOR
29376. ~ Despre consuli. Tesă pentru licenţă în drept susţinută de Victor Isecescu. Piatra-N. (Impr. Judeţului Neamţu), 1904. (23 x 16). 91 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3760)

Nu exista imagini
  792) ISBĂŞEANU, I. N.
 • Opera
 • Imagini
ISBĂŞEANU, I. N.
29377. ~ Învăţământul pedagogic în Elveţia romandă (franceză) de I. N. Isbăşeanu, Profesor secundar. Bucureşti (Inst. de Arte grafice „C. Sfetea”), 1916. (18,5 x 12). 43 p. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor). (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, vol. III). (I 48413)

Nu exista imagini
  793) ISBĂSEŞCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
ISBĂSEŞCU, DIMITRIE
29378. ~ Examenul bacteriologic al laptelui din consumaţia publică în oraşul Bucureşti, de D. Isbăşescu, Medic veterinar. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1912. (24,5 x 16,5). 19 p. (II 29441)
29379. ~ Tratamentul prin Anestezice (în special prin opiacee) al Colicilor prin indigestiune la cal. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Dimitrie Izbăşescu. Bucureşti (Tip. „Aurora”), 1906. (23 x 15,5). 5 f. + 34[-38] p. (Şcoală Superioară de Medicină Veterinară, nr. 180). (II 6671)

29380. • Iscoada. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), [1915]. (19 x 13). 20 p. (BCU-ClN 149007)
Nuvelă cu subiect din primul război mondial. Datat după Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 405. Locul şi tipografia pe verso-ul p. de titlu.

Nu exista imagini
  794) ISCOD, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
ISCOD, pseudonim
29381. ~ Abuzul cumulului de funcţiuni publice. Art. 131 din Constituţie, Legea de la 1884-1885; Legea asupra cumulului de funcţiuni publice dela 1890, azi în vigoare. Studiu critic; Casuri de cumul de funcţiuni şi catedre, de Iscod. Bucureşti (Tip. „Curierul Judiciar”), 1916. (23 x 15,5). 40 p. 1 leu. (Extras din „Curierul Judiciar” No. 39 şi 40/1916). (II 48249)

Nu exista imagini
  795) ISCOVESCU, CATERINA
 • Opera
 • Imagini
ISCOVESCU, CATERINA
29382. ~ *La fonction urinaire chez les tuberculeux. (Thèse). Paris, Jouve, 1902. –8°. 78 p. (Rally, I, p. 161, apud Bengesco, p. 77).

Nu exista imagini
  796) ISCOVESCU, HENRIC
 • Opera
 • Imagini
ISCOVESCU, HENRIC
29383. ~ *Contribution à l’étude de la néphrite scrofuleuse [par] Henri Iscovesco. (Thèse). Paris, Jouve, 1888. –4°. 38 p. (Crăinicianu, p. 190; Rally, I, p. 161 apud Bengesco, p. 213).
29384. ~ *Hydrastasye et Hydrophilie [par] Henri Iscovesco. Considérations sur la pathogenie de l’Oedème de la „Phlegmatia alba” de l’obésité. Paris, H. Desclos, 1912. –8°. 40 p. (Extrait de la Semaine médicale, 25 sept. 1912). (Rally, I, p. 161).
29385. ~ Les lipoïdes [par] Henri Iscovesco. Paris, Masson et Co. Éditeurs (Imp. L. Maretheux), 1908. (21 x 13,5). 52 p. (Extrait de la Presse Médicale Nos 58, 67, 70, 18 juillet, 19 et 29 Août 1908). (BCU-ClN 187562)
29386. ~ Les lipoïdes de la thyroïde et la théorie lipoïdienne du goitre exophtalmique. Par H. Iscovesco, Maître de Conférences à l’École des Hautes-Etudes. Paris (Imp. Paul Dupont), 1911. (21 x 13). 14 p. (Extrait du „Journal de Médecine-Interne” du 30 Décembre 1910). (BCU-ClN 187787)
Descrierea după copertă, unde se află menţiunea: „Hommage de l’auteur”.
29387. ~ *Physiologie des globules rouges. Mécanisme autorégulateur de l’hémopoièse [par] Henri Iscovesco. Paris, H. Desclos, 1912. –16°. 16 p. (Extrait de la Semaine medicale, 25 sept. 1912). (Rally, I, p. 161).

În colaborare:
CAZIN, dr. et ~. Des rapports du rachitisme avec le syphilis. Paris, 1887.

Nu exista imagini
  797) ISCOVESCU, MAURICIU
 • Opera
 • Imagini
ISCOVESCU, MAURICIU
29388. ~ *Contribution à l’étude des idées de jalousie dans le délire alcoolique [par] Maurice Iscovesco. (Thése). Paris, H. Jouve, 1898. –8°. 44 p. (Crăinicianu, p. 190; Rally, I, p. 162 apud Bengesco, p. 73).
29389. ~ [Scusa de minoritate]. Thesa pentru Licenţa susţinută în dziua de... de Mauriciu Iscovescu. Bucureşti (Tip. N. Miulescu), 1883. (22 x 14). 1 f. + 26 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 170462)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  798) ISCU, VASILE (1874-1941)
 • Opera
 • Imagini
ISCU, VASILE (1874-1941)
29390. ~ Beneficiile aduse ţărei de industria petrolului şi metoda cea mai practică pentru naţionalizarea acestei industrii de V. Iscu, Doctor, Inginer de mine. Câmpina (Tipografia şi Legătoria de cărţi G. I. Gologan), 1915. (21,5 x 14,5). 52 p. (II 8706)
Lipsă coperta.
29391. ~ Economia Petrolului [de] Vasile Iscu, Doctor, Inginer de Mine. Tariful de transport al ţiţeiului cu cisterne şi pe conductă în ţară şi străinătate. Rentabilitatea comparativă a exploatărilor petrolifere din diferite ţări producătoare. Tariful de transport pe apă sau navlul ţiţeiului de la centrele de producţiune la centrele de desfacere mondiale. Comparaţiune între costurile de extracţiune ale ţiţeiului din diferitele ţări producătoare. România cea mai bogată şi mai rentabilă ţară de petrol din lume. Cincisprezece milioane lei pierdere anuală a statului la transportul ţiţeiului cu tariful actual. Relaţiuni între variaţiunea navlului şi variaţiunea preţului de vânzare a ţiţeiului pe pieţele mondiale. Inundaţiile zăcămintelor de petrol cauză a ridicării preţurilor şi micşorărei producţiunei mondiale. Bucureşti (Inst. de Arte grafice „Eminescu”), 1913. (23 x 15,5). 59 p. (Extras din revista „Economia Naţională” No. 8-9, an. XXXVII (1913)). (II 35084)
29392. ~ Industria şi Comerciul petrolului. Cu aplicaţiune la rentabilitate şi administraţie. Partea I. Exploatarea. II. Rafinarea sau fabricarea. III. Comerciul. Transportul pe uscat şi apă. IV. Legislaţia. Curs predat la Academia de înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, de Vasile Iscu, Doctor inginer de mine. Curpinzând un număr de 170 figuri, planşe şi formulare. [Pe copertă şi: Studiu economico-financiar asupra industriei petrolului pentru Financiarii de afaceri petrolifere. Exploatatorii de petrol. Fabricanţii de petrol. Directorii generali ai întreprinderilor petrolifere. Administratorii delegaţi. Membrii consiliilor de administraţie şi Censori. Directorii tehnici. Directorii administrativi. Directorii Comerciali. Funcţionarii Industriei Petrolului. Studenţii Academiei de înalte Studii Comerciale şi Industriale. Capitaliştii doritori a-şi plasa banii în afaceri de petrol]. Câmpina (George I. Gologan, Tipografie şi Legătorie de cărţi), 1916. (29 x 21). 509 p. cu ilustr. + 17 f. pl. + 6 h. + 8 tab. 82 lei. (III 53926)
29393. ~ Petroleumzone in der Ebene von V. Iscu, Director an der Bohrmaisterschule Câmpina. Bucureşti (Inst. de Arte grafice „Carol Göbl” S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (24 x 16). pp. 381-384 + 1 pl. (Congrès international du pétrole. 3-éme session. Bucarest, 8-13 Septembre 1907). (Tirage à part du 2-ème vol. de Compte-Rendu du Congrès). (II 22689)
Descriere după copertă.
29394. ~ Procedeu universal pentru închiderea şi controlul închiderei apelor la sondele de petrol denumit Procedeu „Protector Iscu”. Depus pentru patent la No. 2034. Câmpina (Tipografia şi Legătoria de Cărţi Gh. Gologan), 1915. (21,5 x 15,5). 18 p. + 2 pl. (II 41488)
29395. ~ Răsboaele mondiale ale petrolului între marele organisaţiuni de petrol de la înfiinţarea lui „Europäische Petroleum Union” şi până la Răsboiul Mondial din Iulie 1914, al Popoarelor. De V. Iscu, Doctor-inginer de mine. Câmpina (Tipografia şi Legătoria de Cărţi George I. Gologan), 1915. (23,5 x 16). 41 p. + 1 h. (II 44589)
29396. ~ Regiunile petrolifere ale României. Cunoştinţele necesare pentru alegerea unui teren petrolifer rentabil. Costul unui hectar de teren petrolifer în România. Cu 8 planşe. De Vasile Iscu, Doctor-inginer de mine. Câmpina (Tipografia şi Legătoria de Cărţi George I. Gologan), 1915. (21,5 x 15). 43 p. cu ilustr. + 8 pl. (II 26718)
29397. ~ Rentabilitatea comerciului petrolului. Principalele centre mondiale bogate în ţiţei şi distanţele de parcurs dela aceste centre la porturile de export de Vasile Iscu, Doctor-inginer de Mine. Câmpina (Tipografia şi Legătoria de cărţi Gh. Gologan), 1915. (22,5 x 16). 17 p. + 4 h. (II 41440)
29398. ~ Resultate practice cu procedeu protector Iscu patent No. 4104/1915 pentru Înlăturarea Catastrofei zăcămintelor de tiţeiu, provocată de inundaţia apelor subterane [de] Dr. Ing. V. Iscu. Câmpina (Tipografia şi Legătoria de Cărţi George I. Gologan), 1915. (23,5 x 16). 12 p. (II 46872)
29399. ~ Sondagiul cu funie de Vasile Iscu, Inginer de Mine. Directorul Scoalei de Maeştri Sondori. Câmpina-România. Seilbohrung von I. Iscu, Bergingenieur. Director der Tief bohrschule Câmpina-Rumänien. Bucureşti (Tip. „Rumänischer Lloyd” G. Albrecht), 1910. (29,5 x 20,5). 2 f. +48 p. cu ilustr. +1 pl. 5 lei. (III 19898)
Text paralel în l. rom. şi germ.
29400. ~ Die Wasserabsferrung bei Tiefbohrungen auf Erdöl. Von der königl. sächs. technischen Hochschule zu Dresden in Verbind, mit der Königl. sächs. Bergakademie zu Freiberg. Zur Erlangung der Würde eines Doctor-Ingenieurs genehmigte Dissertation. Vorgelegt von Dipl.-Ing. Vasile Iscu, Director der Bohrmeisterschule aus Câmpina-Rumänien. Bukarest (Königl. Hofbuchdruckerei F. Göbl Sohne), 1912. (25 x 17). 180 p. cu ilustr. 20 lei. (II 30285)
Pe copertă titlul: Închiderea apelor la sonde în terenuri petrolifere. Dissertaţiune aprobată de înnalta [!] Şcoală Technică din Drezda în unire cu Academia de Mine din Freiberg pentru acordarea titlului de doctor-inginer. Prezentată de Dipl.-Ing. Vasilo Iscu, Director al Şcoalei de Maeştri Sondori din Câmpina-România. Text paralel în l. rom. şi germ.
29401. ~ Idem. Bukarest (Königl. Hofbuchdruck. F. Göbl Sohne), 1912. (23 x 16). 108 p. cu ilustr. (II 31085)

Traduceri:
TIETZE, EMIL. A’ofe asupra regiunex dintre Ploeşii şi Câmpina. Trad. de ~. s.l., [1882].

Nu exista imagini
  799) ISER, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
ISER, ANDREI
Vezi: ISSER (ISZER), ANDREAS

Nu exista imagini
  800) ISER, IOSIF (1881-1958)
 • Opera
 • Imagini
ISER, IOSIF (1881-1958)

Ilustraţii:
CONITZ, M. Sărmanul Viorel. Bucureşti, 1905.
LOCUSTEANU, P. Cincizeci figuri contimporane. Seria I. Bucureşti, 1913.
MINULESCU, I. De vorbă cu mine însumi. Bucureşti, [1913].
RÂULEŢ, CONST. Păcat cu gândul. Bucureşti, 1913.
STAMATIAD, AL. TH. Mărgăritare negre. Bucureşti, 1918. (Scriit. moderni).

Nu exista imagini