Bibliografia românească modernă

Autori - Litera I
  1) IACOB ANTONOVICI, Arh. BÂRLĂDEANUL
 • Opera
 • Imagini
IACOB ANTONOVICI, Arh. BÂRLĂDEANUL
Vezi: ANTONOVICI, IOAN S.

Nu exista imagini
  2) IACOB, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
IACOB, ADOLF
26914. ~ *Beiträge zur Geschichte der Presse im alten Zürich de Adolf Iacob, dr. în chimie, profesor secundar la Zürich. Teză de doctorat in filozofie. [Zürich, 1907]. (Eg, 18(1907) nr. 48, dec. 14, p. 382: Bibliografie).
26915. ~ Sînge şi lacrimi, [de] Adolphe Iacob. Schiţă din istoria Evreilor cu o prefaţă de Dr. Med. K. Lippe. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (17 x 13). l f. + 84[-86] p. l leu. (I 411086)

În colaborare:
LOVERA, ROMEO şi ~. Rumänische Konversations + Schlüssel ... Heidelberg, 1912.

Nu exista imagini
  3) IACOB, CONSTANTIN (1877- ?)
 • Opera
 • Imagini
IACOB, CONSTANTIN (1877- ?)
Traduceri:
• Câteva cestiuni de tactică. Trad. de căpitan ~. Craiova, 1913.
GRANDPREY, C. de. Bombe omeneşti. Trad. de ~. Buzău, 1911.

Nu exista imagini
  4) IACOB, H.
 • Opera
 • Imagini
26918. ~ Idem. Lucrare aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Ed. II. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1915. (20 x 13). IV p. + pp. 111-198. 1,90 Iei. (I 45333)
26919. ~ Idem, pentru clasa III secundară de feţe [de] H. Iacob, Inginer, Profesor de matematici. Ed. I. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1912 (20 x 13). 2 f. + pp. 89-260 cu ilustr. + 1 f. pl. 3,20 lei. (I 28664)
Exemplar incomplet.
26920. ~ Geometria plană pentru clasa II secundară de băieţi [de] H. Iacob, Inginer, Profesor de matematici. în conformitate, cu noile programe de studii. Ed. I. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1910. (20 x 13). 115 p. 2,20 lei. (I 20265)
26921. ~ Idem. Reaprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor cu ordinul No. 303 din 5 Maiu 1915. Ed. II. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1915. (20 x 13). IV + 111 p. + 2 f. pl. 2,20 lei. (I 45323)
26922. ~ Idem, pentru clasa II secundară de fete [de] H. Iacob, Inginer, profesor de matematici. În conformitate cu noile programe de studii. Ed. I. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1910. (20 x 12,5). 88 p. 1,80 lei. (I 20266)
26923. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1916. (20 x 13). IV + 83 p. + 2 f. anexe. 1,80 lei. (II 44134)
26924. ~ Geometria în spaţiu pentru clasa IV secundară de băieţi [de] H. Iacob, Inginer, Profesor de matematici. Lucrare aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice şi a Cultelor cu ordinul No. 194 din 24 Maiu 1913. Ed. I. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1913. (20 x 13). 1 f. + pp. 201-340 cu ilustr. 2,60 lei. (II 33871)
Prefaţa începe cu menţiunea: Geometria în Spaţiu pentru clasa IV-a secundară de băieţi este urmarea Geometriei Plane pentru clasa a II-a şi a Elementelor de Geometrie pentru clasa a III-a.
26925. ~Geometrie în spaţiu (corpurile rotunde) pentru clasa IV secundară de fete [de] H. Iacob, Inginer, Profesor de Matematici. Ed. I. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1914. (19,5 x 13). 1 f.+ p. 261-300 cu ilustr. 90 bani. (I 39411)

IACOB, H.
26916. ~ Aritmetica practică pentru clasa I-a secundară [de] H. Iacob, Inginer, profesor de matematici. în conformitate cu programele de studii din 1908. Ed. I. Bucureşti (Tip. „Cooperativa”), 1909. (20 x 12,5). 160 p. 2,40 lei. (I 16109)
26917. ~ Elemente de Geometrie pentru clasa III secundară de băieţi [de] H. Iacob, Inginer, Profesor de matematici. Ed. I. Bucureşti (Tip. .„Cooperativa”), 1911. (19,5 x 13). IV p. + pp. 117-200 cu ilustr. 1,80 lei. (I 25470)
Nu exista imagini
  5) IACOB, LAZAR (1884- ?)
 • Opera
 • Imagini
IACOB, LAZAR (1884- ?)
26926. ~ Căsătoria a doua a preoţilor. Chestiune de drept canonic de Dr. Lazar Iacob, profesor seminarial. Arad (Tiparul tipografiei diecezane),1911. (23 x 15,5). 49 p. 1 coroană. (II 151445)

Nu exista imagini
  6) IACOB-CARAGELE, TH.
 • Opera
 • Imagini
IACOB-CARAGELE, TH.
26927. ~ În pragul războiului. Piesă în 3 acte de Th. Iacob-Caragele, învăţător – Jud. Buzău. Buzău (Tip. Ioan Călinescu), 1914. (21 x 13):26 p. 50 bani (Teatru la sate). (II 40693)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  7) IACOB-CERKEZ, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
IACOB-CERKEZ, ŞTEFAN
26928. ~ Ortografia Limbei române. Votată deAcademia Română în sesiunele generale din 1880 şi 1881, şi obligatore în scóle şi în cărţile didactice, prin decretulu regalu, publicatu în Monitorulu oficială din 17(29) Maiu 1881. Orânduită, adausă şi cu modele de scriere de Şt. Iacob-Cerkez, Profesoru. Iaşi, Editura Librăriei Scóleloru „Iacob-Cerkez” (Tip. D. Gheorghiu), [1881]. (18 x 11,5). 11 p. (BCU-Iaşi I B 6221)
Datat după anul de înregistrare în BCU. Vezi şi Drap, 4(1904), nr. 64, iun. 3/16, p. 4: Listă de cărţi.

Traduceri:
BORÉ, EUGÈNE. Armeniea. Trad. şi în parte prelucrare de ~. Iaşi, 1880.

Nu exista imagini
  8) IACOBEANU, A.
 • Opera
 • Imagini
IACOBEANU, A.

În colaborare:
26929. ~ Limba română pentru clasa... ?-a a Scoalelor Profesionale de fete de A. Iacobeanu, Doctor în drept, licenţiat în litere. Profesor [şi] I. V. Luca, licenţiat în Şt. naturale, Profesor de geografie şi naturale la Liceul din Botoşani. Carte aprobată de Minister în 1916. Botoşani (Tip. „Reînvierea” Segall & Marcu), 1916. (20 x 13). 284 p. cu ilustr. (BCU-Iaşi II 12743) Pagina de titlu deteriorată, nu s-a putut determina clasa.

Vezi şi:
BUZOIANU, ORTENZIA şi ~. Carte de lecturi literare şi ştiinţifice pentru clasa III-a. Ed. III cu 30 de figuri şi 3 hărţi. Botoşani, 1913.

Nu exista imagini
  9) IACOBESCU, ALEXANDRU (1875-1945)
 • Opera
 • Imagini
IACOBESCU, ALEXANDRU (1875-1945)

Traduceri:
BALZAC, H. de. Prăvălia „La mâţa cu mingea”. Trad. de ~. Bucureşti, 1917.
DUMAS, AL. Laleaua neagră. Trad. de ~. Bucureşti, [191?].
GOETHE. Stella. Trad. de ~. Bucureşti, [191?].
HUGO, VICTOR. Frunze de toamnă. Trad. de ~. Bucureşti, [1915?].
LEMAÎTRE, JU1ES. Sofia de Montcernay şi alte nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
LEOPARDI, GIACOMO. Poeme. Trad. de ~. Craiova, 1918.
LOTI, PIERRE. Spre trecutul mort. Schiţe. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
SAND, GEORGE. Cora. Trad. de ~. Bucureşti, [191?].

Nu exista imagini
  10) IACOBESCU, D. (1893-1913)
 • Opera
 • Imagini
IACOBESCU, D. (1893-1913)
26930. „Puiul de Vultur”. Povestea fiului lui Napoleon prelucrată [de D. Iacobescu] după D. Lacroix, etc. [pe copertă: numai După D. Lacroix]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Flacăra”). 1913. (17 x 11). 125 p. 50 bani. (Biblioteca istorică (Flacăra), nr. 17). (I 32715)
Pentru prelucrător, vezi: C, 3(1913), nr. 35-36, sept. 14, p. 528: Cărţi literare noui.

Nu exista imagini
  11) IACOBESCU, NICOLAE A. (1873-1931)
 • Opera
 • Imagini
IACOBESCU, NICOLAE A. (1873-1931)
26931. ~ Cui se datoreşte „racila” şi „mătura” bradului din munţii noştri de N. Iacobescu. Bucureşti (Tip. „Gutenberg”. Joseph Göbl S-sori),1910. (23,5 x 16). 24 p. cu ilustr. (II 19408)
Descriere după copertă.
26932. ~ Cunoaşterea şi Cultura Plantelor Folositoare. I. Plante agricole (elemente de fitotechnie) de N. A. Iacobescu, Profesor la şcoala de Silvicultură şi Liceul Sf. Sava. Conform programelor: Scoalelor inferioare de agricultură, Şcoalelor normale Seminariilor şi Liceelor reale. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1907. 20,5 x 13). 104p. cu ilustr. 60 bani. (Biblioteca Micului Cultivator pentru institutori şi învăţători şi şcoli normale primare, săteni, şcoli inferioare de agricultură şi pentru studiul agriculturei în şcoalele secundare). (II 488236)
26933. ~ Idem. Bucureşti (Noua Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1907. (20,5 x 13,5).126 + II p. cu ilustr. 80 bani. (Biblioteca Micului Cultivator pentru institutori şi învăţători şi şcoli normale primare, săteni, şcoli inferioare de agricultură şi pentru studiul agriculturei în şcolile secundare). (II 112769)
Erata pe p. 3 a cop.

În colaborare:
LĂZĂRESCU, ANDREI şi ~. Geografia economică a României, a Europei şi a Americei, bl, VI liceu. Ed. I. Ploesci, 1902; ed. III. Craiova, 1908; ed. IV, ed. V liceu şl cl. III şc. com. Craiova, [1910]; ed. V. Bucureşti, [1912]. (Cursul de geografie. Învăţămîntul secundar).
LĂZĂRESCU, ANDREI şi. ~ Geografia fisică; cl. V. Sec. Craiova, 1909. (Cursul de geografie. Învăţămîntul Secundar)

Nu exista imagini
  12) IACOBESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
IACOBESCU, P.
(P. I.)
26934. ~ Elemente de Geometriă pentru usul classei IV primariă, I şi II secundariă de P. Iacobescu, Professore de mathematică la gimnasiul Lazaru. Bucuresci. (Tipografia Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1873. (22,5 x 16,5). IV 80 p.. 2 lei noi. (II 114910)
26935. ~ Naţionalitate si socialismu de P. I. [acobescu]. Bucuresci (Typ. Antoniu Mănescu),. 1873. (19,5 x 13). 31 p. 1 leu nou. (I 73856)
Autorul identificat după: BR, 2(1880), nr. 1, ian., p. 140.

Nu exista imagini
  13) IACOBESCU, PAUL (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
IACOBESCU, PAUL (1869-?)
26936. ~ Poduri militare. Facerea şi desfacerea lacrelor, a părţilor şi portiţelor de Căpitanul Paul Iacobescu, din Batalionul de Pontonieri. Brăila („Dunărea” Inst. de arte grafice). 1910. (14 x 10). 104 p. +1 f. + 14 p. (I 18662)
26937. ~ Poduri militare, Şcoala de Navigaţie şi trecerea râurilor de Căpitan Paul Iacobescu din Batalionul de Pontonieri. Brăila (Atelierele tip. ale ziarului „Presa” Lucrătorii Asociaţi), 1913. (15 x 10,5). 79 p. cu ilustr. (I 31378)

Nu exista imagini
  14) IACOBESCU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
IACOBESCU, VASILE
26938. ~ Studiu asupra omenirei de Vasile Iacobescu. Fost Locotenent în Armată. Bucureşti, 1900. (22 x 15,5). 16 p. 75 bani. (II 138560J

Nu exista imagini
  15) IACOBICH, ELENA de
 • Opera
 • Imagini
IACOBICH, ELENA de
26939. ~ Monografia Societăţii femeilor române pentru regularea şi înfrumuseţarea cimiterului gr. or. rom. din Caransebeş, scrisă de Elena de Iacobich. Caransebeş (Tipografia diecezană), 1908. (19,5 x 12,5). 88 p. (I 135906)

Nu exista imagini
  16) IACOBIN
 • Opera
 • Imagini
IACOBIN
26940. ~ Amintiri din tinereţe [de] Iacobin. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fiǐ), 1891. (22 x 13). 29 p. 50 bani. (II 411811)

Nu exista imagini
  17) IACOBINI, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
IACOBINI, CONSTANTIN P.
26941. ~ Despre usufruct în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă susţinută de Contantin P. Iacobini. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Eminescu”), 1904. (24,5 x 16). 52 p.(Facultatea de Drept din Bucurescǐ). (II 3 598)

Nu exista imagini
  18) IACOBINI, GHEORGHE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
IACOBINI, GHEORGHE (1873-?)
26942. ~ Cavaleria. Noţiuni de organizare tactică şi întrebuinţare în legătură cu cele trei arme [de] Lt.-Colonel Gh. Iacobini. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor Ion St. Rasidescu), 1916. (23,5 x 16). 301 p. + 1 f. erata. (II. 48182)
26943. ~ Noţiuni de organizarea cavaleriei deLt. Colonel Gh. Iacobini. [Bucureşti, 1915]. (23 x 16). 22 p. (Extras din revista „Ştafeta”). (II 131736)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  19) IACOBOVICI, IACOB MELCON (1879-1959)
 • Opera
 • Imagini
IACOBOVICI, IACOB MELCON (1879-1959)
26944. ~ Arteriologie foetală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 25 Iunie 1905 de Iacob Melcon Iacobovici, Prosector al Facultăţei de Medicină, laureat al premiului Hillel, intern Spitalul Brâncovenesc. Bucureşti (Tip. „Munca”), 1905. (23 x 15,5). 108 p. cu ilustr. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 812). (II 3514)
26945. ~ *Des autoplasties de la face au moyen de lambeaux sans torsion du pédicule. Paris, J. Charpentier, 1912. in 8°. 7 p. (Extrait de la Semaine médicale 27 décembre 1911). (Rally, I, p. 165).
26946. ~ Cauzele mortalităţei primei copilării în România şi mijloacele pentru a le combate. Lucrare premiată din fondul „Hillel” 1901 de Iacob Melcon Iacobovici. Laureat al Universităţei din Bucureşti. Bursier al „Fundaţiunei universitare Carol I”. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice „Eminescu”), 1902. (24,5 x 16,5). 2 f. + 96 p. (II 413534)
26947. ~ Chirurgie de război de Dr. I. Iacobovici, Docent la Facultatea de medicină, Chirurg la spitalul Colţea, Medic maior de rezervă. Bucureşti (Tip. Modernă „Cultura”), 1915. (21 x 13). 177 p. cu ilustr. + 1 tab. (II 41352)
26948. ~ Demonstraţiuni clinice de Dr. Iacob M. Iacobovici, Chirurg Sp. Colţea. Bucureşti, Librăria L’Indépendance Roumaine (Tip. „Speranţa”), 1910. (20 x 13,5). 2 f. + 117 p. + 1 f., cu ilustr. (Clinica Chirurgicală a D-lui Prof. T. Ionescu). (II 17043)
Prefaţa de Profesor Toma Ionneseu. Tipografia menţionată la p. 4 cop.
26949. ~ Expunere de titluri şi lucrări de Doctor Iacobovici. Bucureşti (Tip. „Speranţa”), 1913. (22,5 x 15,5). 16 p. (II 33293)
26950. ~ *Hernie retroperitoneală în foseta Gruber. Landzert, 1907. (Iacobovici, p. 119).
26951. ~ Învăţăminte noi în chirurgia de război [de] Docent Dr. Iacobovici, chirurg Spitalul Colţea. Bucureşti (Tip. „Cultura”), 1916. (23 x 15). 28 p. + 1 tab. (Extras din „Revista Ştiinţelor Medicale”, nr. 2-3 Februarie-Martie 1916). (II47017)
26952. ~ Meninge craniene. Conformaţia interioară a stâncei. Conferinţe ţinute la Facultatea de Medicină din Bucureşti de Iacob M. Iacobovici, Ajutor de anatomie, Intern. Bucureşti (Inst. de arte grafice „Eminescu”), 1904. (23 x 16). 22 p. (Laboratorul de anatomie descriptivă). (Bj-DrT S 21051)
26953. ~ Organizarea şi funcţionarea Serviciului sanitar militar în campanie. Lecţia I. Serviciul sanitar, german, francez, japonez, proectul roman, bătălia de la Mucden. (Curs de chirurgie militară). De Docent doctor Iacobovici. Bucureşti (Tip. „Universala”), 1914. (23 x 15,5). 13 p. (II 112988)
26954. ~ Osteosinteza, de Dr. Iacobovici, Hirurg Sp. Colţea. Bucureşti (Tip. „Gutenberg” Joseph Göbl S-sori), 1910. (23 x 16). 15 p. cu ilustr. (II 19396)
26955. ~ Tabele de tezele susţinute [la Facultatea, de Medicină din Bucureşti] în anul şcolar 1912-1913. Tables des thèses soutenues pendant l’année scolaire 1912-1913. Tabellen der Inaugural-Dissertation von Jahre 1912-1913 de Dr. Iacobovici. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Speranţa”), 1913. (22,5 x 15,5). 11 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Biblioteca). (II 50968)
Lipsă coperta.
26956. ~ Idem, în anul şcolar 1913-1914. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Speranţa”). 1913. (23,5 x 16). 13 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Biblioteca) (II 50851)
Lipsă coperta.
26957. ~ Idem, în anul şcolar 1914-15. Bucureşti (Tip. Modernă „Cultura”), 1915. (23 x 15,51. 11 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Biblioteca). (II 44483)
26958. ~ Transplantările libere [de] Doctor Iacobovici, Docent de medicină operatoare, Chirurg la spitalul Colţea. Bucureşti (Tip. „Cultura” 1914. (23 x 16). 38 p. (Extras din „Revista Ştiinţelor Medicale”, nr. 9, 1914). (II 38879)

În colaborare:
26959. ~ Misiunea sanitară română la Stara-Zagora (Bulgaria) de Doctor Iacobovici, Chirurg diriginte – şeful misiunei, Dr. N. Oancea şi Dr. D. Petrescu, chirurgi, D-rand Mihailovoci, Intern, Urşianu, Farmacist, D. Câlinescu, Sub-chirurg. 24 Octombre–24 Decembre, 1912. Bucureşti (Atelierele grafice Socec&Co.), 1913. (24,5 x 17). 103 p.cu ilustr. + 1 pl. (II 31101)

Vezi şi:
GOMOIU, V., ~. Prof. Dr. Amza Jianu. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  20) IACOBSON
 • Opera
 • Imagini
IACOBSON
Vezi: JACOBSON

Nu exista imagini