Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  81) HANGAN, DIMITRIE D. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
HANGAN, DIMITRIE D. (1887-?)
În colaborare:
SMELŢ, ALEXANDRU şi ~. Pentru reforma electorală. Monografia judeţului Botoşani 1912 ; 1912.

Nu exista imagini
  82) HANGAN, ION V. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
HANGAN, ION V. (1882-?)
25827. ~ Sifilisul terţiar al orbitei şi anexelor globului ocular. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Decembrie 1908 de Ioan V. Hangan, Fost intern cu concurs al Spitalului Cantacuzin Paşcanu şi Spitalul Sft. Spiriton Clinica Dermato-Sifilitică şi Oftalmologica. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu et Comp.), 1908. (22,5 x 15). 2 f., 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 317) (BCU-ClN 217759)
Bibliografie, la p. 64.

Nu exista imagini
  83) HANGANU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
HANGANU, GHEORGHE
25828. ~ Monografia Parohiei Brusturoasa (Judeţul Bacău), de Preotul Sachelar Gheorghe Hanganu, Parohul Parohiei Brusturoasa. Bacău (Tip. Gutenberg, D. Rosenberg), 1915. (23 x 16). 26 p. (Inst. Iorga II 9321 G)

Nu exista imagini
  84) HANGEA, IERONIM
 • Opera
 • Imagini
HANGEA, IERONIM
În colaborare:
25829. ~ Poezii de resbel 1914-1916 şi Doine poporale, de Ieronim Hangea şi Iustin Ilieşiu. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei loan I. Ciurcu (Tip. Fraţii Schneider şi Feminger), 1916. (17 x 10,5). 32 p. (BCU-ClN 169615)

Nu exista imagini
  85) HANGERI, ALEXANDRU (1760-1854)
 • Opera
 • Imagini
HANGERI, ALEXANDRU (1760-1854)
25830. ~ *Dictionnaire français-arabe-persan et turc, [par le] Prince Alexandre Handjeri. Moscou (Impr. de l'Université), 1840-1841. 3 vol. in 4°. (Rally I, p. 135 ; Noue Biogr. Gén., XXIII, p. 289)

Nu exista imagini
  86) HANGO, GAVRIL (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
HANGO, GAVRIL (1862-?)
25831. ~ Un vis. Naraţiune din viaţa unui preot de Gavril Hango, Preot ortodox român, redactor. Sibiiu (Tipariul Tipografiei Archidiecesane), 1897. (21 x 14,5). 30 p. 20 cr. (II 124259)

Nu exista imagini
  87) HANKÓ, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
HANKÓ, WILHELM
25832. ~ Unde să petrecem vara? Cu ce apă minerală să trăim? De Dr. Wilhelm Hankó, Profesor. Cluj, Ediţiunea Societăţei Transilvane-Carpatine (Arad, Tip. Tribuna Poporului, A. P. Barcianu), 1898. (23 x 14,5). 1 f., 50[-52] p. (Biblioteca Balneară a Societăţei Transilvane-Carpatine, An. I, nr. 1) (BCU-ClN 231754)
La finalul textului, menţiunea: "Traducerea în limba română au efeptuit-o [...] D-nii Dr. Georg Wilt, inspector reg. de scoale şi Nicu Muntean, profesor de religiune".

Nu exista imagini
  88) HANSEMANN, VON
 • Opera
 • Imagini
HANSEMANN, VON
Vezi :
• Opinia publică europeană şi chestiunea evree în România. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  89) HANULESCU, GEORGE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
HANULESCU, GEORGE (1855-?)
25833. ~ Tratamentul conjunctivitei granuloase prin periere. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Iunie 1891 de George Hanulescu, Bacalaureat în Litere şi sciinţe. Medic de Batalion în reserva. Intern al Spitalelor Civile din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (23,5 x 16). 4 f., 46[-49] p. cu il., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 265) (II 124662)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  90) HANZU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HANZU, IOAN
25834. ~ Taina pocăinţii. Studiu pastoral, de Ioan Hanzu, Preot ort. rom. Sibiiu (Tiparul Tipografiei Arhidiecezane), 1911. (19,5 x 13,5). 1 f., V, 56 p. (Biblioteca Bunului Păstor, nr. 1) (I 155891)
Cu un cuvînt Cătră cititori de Dr. Nicolae Bălan, p. I-V. Lipsă coperta.
Vezi de asemenea:
LUPAŞ, I. ş.a. Cuvântări bisericeşti. Sibiiu, 1916.

Nu exista imagini
  91) HARAGA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
HARAGA, CONSTANTIN
25835. ~ Fidejussiunea În Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă susţinută de Constantin Haraga în sesiunea de... din anul 1904. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (24 x 16). 58, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3671)

Nu exista imagini
  92) HARALAMB CĂLĂMĂR
 • Opera
 • Imagini
HARALAMB CĂLĂMĂR
Vezi: BORCIA, ERMIL

Nu exista imagini
  93) HARALAMB, MIHAI C. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
HARALAMB, MIHAI C. (1876-?)
25836. ~ Daune interese cotractuale în Dreptul Roman şi Român. Teză de Licenţă susţinută de Mihai C. Haralamb. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grosu), 1901. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea Juridică din Iaşî) (II 124430)

Nu exista imagini
  94) HARALAMBIAD, DIMITRIE C.
 • Opera
 • Imagini
HARALAMBIAD, DIMITRIE C.
25837. ~ Accessiunea în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă susţinută de Dimitrie C. Haralambiad. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1898. (23 x 15,5). 72 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 124466)

Nu exista imagini
  95) HARALAMBIE, DIMITRIE (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
HARALAMBIE, DIMITRIE (1861-?)
25838. ~ De la pleurésie récidivante. Sa localisation du côté opposé à la première atteinte, [par] Démètre Haralambie (Thèse). Paris (Impr. de A. Davy), 1888. 8°. 43 p. (Rally I, p. 135)
25839. ~ Sancărul simplu şi tratamentul seu prin căldură şi în special prin aer cald (cu 5 figuri în zincografie), [de] Dr. D. Haralamb[ie]. Bucuresci, Inst. de arte grafice şi Editură Minerva, 1899. (20,5 x 13,5). 1 f., 52 p. cu il. (II 124001)

Nu exista imagini
  96) HARALAMBIE, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
HARALAMBIE, GHEORGHE
25840. ~ Mandatul în Dreptul Roman şi Român. Tesă pentru licenţă Susţinută la... 189... de Gheorghe Haralambie. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1898. (23,5 x 16). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 124560)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  97) HARAM, BASILE
 • Opera
 • Imagini
HARAM, BASILE
25841. ~ *Cartea şcolarului începetor (Abecedar) pentru clasa ânteiu primare. Partea I, pentru divisiunea I. Bucuresci, Ionniţiu, 1881. (19 x 13). IV, 49 p. 30 b. (BR, 3(1881), nr. 9, sept., p. 318; Deceanu, p. 66)
25842. ~ Idem (Adecedaru) pentru clasa ântaia primare, de Basile Haram. Ed. VIII. Partea I pentru divisiunea I. Bucuresci, Edit. Librăriei Th. Jonniţiu (Tip. Carol Göbl), 1886. (18 x 12). VI-64 p. cu il. 30 bani. (I 123794)
25843. ~ Idem. Ed. X [pe cop.: IX]. Partea I pentru divisiunea I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1887. (20 x 13). VI, 66 p. cu il. 30 bani. (II 124180)
25844. ~ Idem. Carte didactică ilustrată. Ed. XIII. Partea I pentru divisiunea I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic Socecu), 1889. (21 x 13). VI, 66 p. cu il. 30 bani. (II 412057)
25845. ~ Idem. Ed. XXIII. Partea I pentru diviziunea I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1894. (21 x 13). 1 f., VI, 70 p. (BCP-B II 67639)
Descriere după fişa de catalog.
25846. ~ Idem. Ed. XXV. Partea I, pentru divisiunea I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1894. (19,5 x 13). 1 f., 110 p. cu il. 30 bani. (I 123916)
25847. ~ *Cartea Şcolarului începetor. Partea II-a pentru divisiunea II-a, de Basile Haram. Bucureşti, 1881. (Receanu, p. 66)
25848. ~ Idem, partea I şi II pentru Clasa I Primară urbană şi Divizia I rurală, de Basile Haram. Îmbunătăţit şi aprobat din nou de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice. Ed. XXIX. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916-1917. (20 x 13). 168 p. cu il. 90 bani. (I 48353)
25849. ~ Cartea şcolarului începetoru pentru clasa I-ia primare, de B. Haram. Cu diferite ilustraţiuni. Partea a II-a pentru divisiunea a II-a. Ed. IX. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1889. (20 x 13). 108 p. cu il. 40 bani. (II 124156)
25850. ~ Idem. Ed. X. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafică Socecu & Teclu), 1887. (21 x 13). 108 p. cu il. 40 bani. (II 595638)
25851. ~ Idem. Ed. XXII. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1892. (20 x 13). 92 p. cu il. (I 166417)
Lipsă coperta. Exemplar incomplet în BAR: lipsă p. 92 şi urm.
25852. ~ Cartea şcolarului. Carte de Citire pentru clasa II-a primară, de Basile Haram. Ed. VIII. Bucuresci, Edit. Librăriei C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (19,5 x 13). 238 p. cu il. 1,25 lei. (I 123936)
25853. ~ Idem. Ed. IX. Bucuresci, Edit. Librăriei C. Sfetea, 1897. (20 x 13). 248 p. cu il. 1,25 bani. (I 123965)
25854. ~ Exerciţii şi probleme gradate de aritmetică. Partea I, pentru clasa I primară, de Basile Haram. Coprindend: Calculele de la 1-100. Cu primele exerciţii de calcul de la 1-5-10-20. Basate pe tabelele de intuiţiune înscrise în capul exerciţiilor. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Scólelor C. Sfetea (Lito-tip. Motzătzeanu & Lambru), 1896. (19,5 x 12,5). 79 p. cu il. 45 bani. (I 123922)
25855. ~ Idem. Ed. V. Bucuresci, Edit. Librăriei, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (20,5 x 13). 79 p. cu il. 45 bani. (I 123991)

Nu exista imagini
  98) HARAPNICU, ION
 • Opera
 • Imagini
HARAPNICU, ION
25856. ~ *Isprăvile unui Pedagog takist, Constantin Popescu-Sirop, [de] Ion Harapnicu. Iaşi (Atelierele Tip. Versuri si Proză), 1916. (21 x 13,5). 19 p. 50 bani. (II 45598)

Nu exista imagini
  99) HARAUCOURT, EDMOND
 • Opera
 • Imagini
HARAUCOURT, EDMOND
25857. ~ Pélisson, [de] Edmond Haraucourt. Traducere de Mihail Negru. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (15,5 x 10,5). 112 p. 30 bani. (Bibl. Minerva, nr. 141) (I 34521)
Prefeţe:
CARMEN SYLVA. Oeuvres choisies. Pref. de ~. Paris, 1908.
Vezi de asemenea:
PERIEŢEANU, I. GR. Din alte zări. Poezii şi poeme. Trad. din ~ ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  100) HARBUZ, ION I. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
HARBUZ, ION I. (1876-?)
25858. ~ Contribuţiuni la tratamentul sifilisului prin injecţiuni intravenoase de sublimat corosiv. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de 10 Noembrie 1904 de Ion I. Harbuz, Bacalaureat în litere şi ştiinţe, Fost extern cu concurs al Eforiei Spitalelor Civile, Reuşit cu succes la concursul de internat, Fost membru al Societăţei Studenţilor în medicină. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu), 1904. (22,5 x 15,5). 4 f., XI[imprimat greşit: IX] p., 77 p. (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Medicină, nr. 751) (II 6724)

Nu exista imagini