Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  61) HALUNGA, M. J. (?-1901)
 • Opera
 • Imagini
HALUNGA, M. J. (?-1901)
25744.~ Despre eczemă. Tesa pentru doctorat în medicina şi chirurgie, de M. J. Halunga, intern al Spitalelor civile din Bucuresci. Bucuresci (Tipografia Curţii regale, propr. F. Göbl Fiii) 1887. (24 x 16). XX-79 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 162) (II 124661)

Nu exista imagini
  62) HALUPCA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HALUPCA, IOAN
25745. ~ Universalul Institut de Păstrare înpreunat cu cea dintăiu Cassă Economică Austriacă în a sa ştiinţă, dilucidat într'un chip uşor de înţeles de Ioan Halupca, Predicatorul Comunităţii Evanghelice în Bries în Ungaria. Ed. II. Tradus de Petru Lupulov din Limba Germană în cea Română. Viena (Tipografia Mehitaristilor), 1846. (19 x 13). 56 p. (I 14054)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  63) HAMANGIU, CONSTANTIN N. (1869-1932)
 • Opera
 • Imagini
HAMANGIU, CONSTANTIN N. (1869-1932)
25746. ~ Arta şi literatura din punct de vedere juridic. Teoria proprietăţei intelectuale. Discurs pronunţat în şedinţa solemnă a Curţei de Apel din Iaşi cu ocazia deschiderei anului judecătoresc 1906-1907, de C. Hamangiu, Procuror la Curtea de Apel din Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16,5). 47 p. (Curtea de Apel din Iaşi) (II 3255)
25747. ~ Codul civil român. Conform textului oficial pus în legătură cu articolele corespunzătoare din Codul civil francez şi adnotat cu jurisprudenţa Casaţiei române. Precedat de Constituţiune şi un index alfabetic de Const. Hamangiu, Procuror pe lîngă Tribunalul Ilfov. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tip. Epoca), 1897. (15,5 x 10,5). XC, 504 p. 4 lei legat, 3 lei broşat. (Biblioteca pentru toţi. Secţia Juridică, nr. 128-137) (I 123701)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
25748. ~ [Codul civil. Codul de procedură civilă şi codul comercial al României, cu legile uzuale, regulamentele... şi deciziunile cele mai importante de la 1860-1906. Adnotate de C. Hamangiu]. [Bucureşti 1906]. (26 x 20). 480 p. (II 545784)
Lipsesc: coperta, foaia de titlu şi p. 1-40, 480 şi urm. Descriere după titlurile de la p. 49, 139, 219.
25749. ~ Codul comercial adnotat cu jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie, precedat, de un index alfabetic şi urmat de Regul. Codului comercial, Regul. Sindicilor, Convenţiunile comerciale, Legea vămilor, Legea timbrului, Legea licenţelor, Legea patentelor, Legea şi regul. mărcilor de fabrică, Legea şi regul. Camerei de Comerciu, Legea şi regul. Burselor, Legea şi regul. comerciulul ambulant, Legea titlurilor la purtător, Leg. şi regul. firmelor şi Leg. repaosului duminical, de asemenea adnotate de Const. Hamangiu, Judecător de Instrucţie la Tribunalul Ilfov. Bucureşti, Ed. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Dreptatea), 1898. (16 x 10). 3 f., XLVIII, XVI, V, 855[-858] p. (I 123724)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
25750. ~ *Idem, cu ultimele modificări din 1901 şi 1902, adnotat cu jurisprudenţa Curţei de-Casaţie şi precedat de un index alfabetic, 900 p. (Hamangiu, Cod. uz., v. p. de titlu ; Hamangiu Cod. gen. IV (Supl. 1908), cop. 4)
25751. ~ Codul de procedură civilă. Conform textului oficial pus în legătură cu articolele corespunzătoare din procedura geneveză şi franceză şi adnotat cu jurisprudenţa Casaţiei române (1886-1897). Precedat de un index alfabetic şi urmat de Legea Judecătoriilor de pace, Legea timbrului şi Legea autentificărilor, de asemenea adnotate de Const. Hamangiu, Judecător de Instrucţie la Tribunalul Ilfov. Bucureşti, Edit. Librăriei Storck & Muller (Tip. Epoca), 1898. (15,5 x 10,5). XL, 573[-575] p. 3 lei. (Biblioteca pentru toţi. Secţia Juridică, nr. 139-148) (I 123698)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
25752. ~ *Idem. (textul vechi şi nou), adnotat cu jurisprudenţa Curţei de Casaţie şi precedat de un index alfabetic (1900), 700 p. 3 lei (Hamangiu, Cod. uz., v. p. de titlu ; Hamangiu, Cod. gen., IV, (Supl .1908), cop. 4)
25753. ~ Codul general al României, cuprinzând adnotate cu numerose note explicative şi colecţionate după textele oficiale, tote Codurile şi legile uzuale cele mai importante, aflate adi în vigore, de Const. Hamangiu, Judecător de Instrucţie la Tribunalul Ilfov. Vol. I. Constituţia. L. Electorală, C. Civil. Pr. Civilă. L. Jud. de Pace, C. Comercial, C. Penal, Pr. Penală, C. Silvic, C. Marin, C. Militar, Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Stab. Industrial de Arte Grafice, Ralian şi Ignat Samitca), 1900. (16 x 10,5). XIII[-XVI], 1323, CIII p. (I 123715)
Tipografia menţionată pe v. p. de titlu. Cele CIII p., intercalate între p. 518 şi 519.
25753a. ~ Idem. Vol. II. Legi uzuale 1860-1900. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1900. (15,5 x 11). LXVIII p., p. 1325-2796. (I 123715)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
25753b. ~ Idem. Vol. III. Legi uzuale. Continuare 1861-1900. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1900. (15,5 x li). 2 f., p. 2797-4518, XIV p. (I 123715)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
25754. ~ Codul general al României (Codurile şi legile uzuale în vigore 1860-1903) cuprindend: tote Codurile, legile uzuale, regulamentele, convenţiunile comerciale şi de extrădare, decretele.şi deciziunile cele mai importante de la 1860-1903. Adnotate cu trimiteri la legile corespun-,datore, cu note explicative şi înzestrat cu indexe alfabetice şi cronologice de C. Hamangiu, Prim-procuror la Tribunalul Ilfov. Vol. I. Codurile. Constituţia. Legea electorală. Procedura electorală (1903). Codul civil. Procedura civilă veche şi nouă. Legea Judecătoriilor de pace. Codul .comercial cu modificările din 1901 şi 1902. Codul penal. Procedura penală cu modificările din 1902. Codul silvic. Codul marin şi Codul justiţiei militare. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (15,5 x 10). VI, XIX, LV, XVI, IX, 1323 p. (I 545411)
Pe p. de titlu falsă: "Codul general al României. Vol. I Codurile, 1903". Lipsă coperta.
25754a. ~ Idem. Vol. III. Legi uzuale - continuare 1894-1903. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (16 x 10). LIX p., p. 2957-4659[-4662], XVII p., p. 4663-4763. (Inst. Iorga I 3753 L)
La p. 4763: "Acesta Colecţiune de Legi alcătuite de D-nul C. Hamangiu, judecător de instrucţie, s'a tipărit şi legat în trei volume pentru Leon Alcalay librar-editor din Bucuresci de către Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca din Craiova. Luna Decembrie, anul una-mie-opt-sute-nouă-deci şi nouă".
25755. ~ *Idem. (Codurile şi legile uzuale în vigoare 1860-1904), adnotat cu trimiteri la legile corespunzătoare, cu note explicative şi înzestrat cu indexe cronologice şi alfabetice. 3 vol. 5200 p. 25 lei. (Hamangiu, Cod. uz. v. p. de titlu)
25756. ~ Idem. (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare). 1856-1907. Întocmai după textele oficiale. Coprinzând: Constituţiunea, Legea şi procedura electorală, toate codurile precedate de indexe alfabetice, legile uzuale, regulamentele, convenţiunile diplomatice, comerciale şi de extrădare, decretele şi deciziunile cele mai importante de la 1856-1907. Cu ultimele modificări. Adnotate cu: Textul vechiu al articolelor modificate, cu diferenţa între textul român şi străin, cu indicarea articolelor codurilor străine corespunzătoare celor române, cu trimiteri la articolele, la legile şi la regulamentele cu care sunt în legătură. Urmate de: Legiuirile vechi române: Codul Ipsilante, Codul Andronache Donici, Codul Caragea, Codul Calimach şi Regulamentul Organic al Munteniei şi al Moldovei, înzestrat la finele fie-cărui volum cu câte un amănunţit şi complect indice alfabetic general al tuturor codurilor, legilor, regulamentelor, convenţiunilor, decretelor şi deciziunilor cuprinse în toate trei volumele, de C. Hamagiu, procuror la Curtea de Apel din Iaşi. Ed. II revăzută, complectată şi adusă la curent pînă la zi. Vol. I. Codurile Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic Ralian şi Ignat Samitca), [1907]. (19,5 x 12,5). VI, 1095, XI, 289, XLIV p. (I 65963)
Tipografia, pe v. p. de titlu. Cele XLIV de pagini, intercalate între p. 320 şi 321.
25756a. ~ Idem. Vol. II. Legi uzuale (1856-1900). Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. Grafic Ralian şi Ignat Samitca, Craiova), [1907]. (19,5 x 12,5). 2 f., 2232, LXVIII p. (I 65963)
Tipografia menţionată pe v. p. de titlu falsă.
25756b. ~ Idem. Vol. III. Legi uzuale. (1900-1907). Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. Grafic Ralian şi Ignat Samitca, Craiova), 1907. (19,5 x 12,5). 2 f., p. 2233-4394, LXVIII p. (I 65963)
25756c. ~ Idem. Supl. 1908. Volumul IV. Legi uzuale 1907-1908. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova Inst. grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1908. (19,5 x 12,5). 2 f., 1073, XL p. (I 65963)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
25756d. ~ Idem. 1856-1909. Întocmai după textele oficiale. Coprinzând: Constituţiunea [...] decretele şi deciziunile cele mai importante de la 1856-1909 cu ultimele modificări. Adnotate cu [...]. De C. Hamangiu. Procuror la Curtea de Apel din Galaţi. Ed. II revăzută, completată şi adusă la curent până la zi. Supl. II,1909. Vol. V. Legi uzuale 1908-1909. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. grafic Samitca I. Samitca şi D. Baraş), 1909. (19,5 x 12,5). 2 f., 1029, XXVI p. (I 65963)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
25756e. ~ Idem. Supl. III, 1910 cu un index alfabetic general al tuturor volumelor. Vol. VI. Legi uzuale 1909-1910. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay. (Craiova,: Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1910. (19,5 x 12,5). 2 f., 984, CII p. (I 65963)
Tip., pe v. p. de titlu.
25756f. ~ Idem. Supl. IV, 1911-1913 cu un index alfabetic special al vol. VII, vol. VII: Legi uzuale 1911-1913. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Grossmann), [1913]. (19,5 x 12,5). 2 f., 1552, XXIII p. (I 65863)
Tip., pe v. p. de titlu.
25757. ~ Codurile uzuale ale României. Constituţiunea : Legea şi Procedura electorală (cu modif. din 1906); Codul Civil (cu modif. din 1906); Legea Judecătoriilor de Pace (cu modif. din 1905); Noua procedură civilă (cu textul vechiu în note); Codul Comercial (cu modif. din 1900 şi 1902); Regulamentul Codului Comercial şi Sindicilor; Noua lege a Timbrului şi înregistrărei (1906); Codul penal; Procedura penală; Codul Silvic; Codul Justiţiei Marine şi Codul Justiţiei Militare (cu modif. din 1906). Întocmai după textele oficiale adnotate cu textul vechiu al articolelor modificate, cu diferenţa între textul român şi străin, cu indicarea articolelor străine corespunzătoare celor române, cu trimiteri la articole, la legile şi regulamentele cu care sunt în legătură şi precedate de indexe alfabetice, de C. Hamangiu, Procuror la Curtea de Apel din Iaşi. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (25 x 19). 2 f,, 558 p. (II 21885)
Tip., pe v. p. de titlu.
25758. ~ Codurile Uzuale. Constituţia. Legea şi procedura electorală. Codul civil. Codul legei judecătoriilor de ocoale. Procedura codului civil. Codul de comerciu. Codul penal. Procedura codului penal. Codul silvic. Codul justiţiei marine. Codul justiţiei militare. Codul legei timbrului şi înregistrărei. Diferite legi uzuale. Cu ultimele modificări. Adnotate cu textul vechiu al articolelor modificate; cu diferenţa între textul român şi străin, cu indicarea articolelor codurilor străine corespunzătoare celor române; cu trimiteri la articolele, legile şi regulamentele cu care sunt în legătură şi precedate de cîte un amănunţit şi complet index alfabetic, de C. Hamangiu, Consilier la Curtea de Apel din Craiova. Ed. II revăzută, complectată şi controlată după textele oficiale. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, Alcalay &Co., [1915]. (27 x 21,5). 3 f., 512 p. (II 531902)
Lipsă coperta. Anul, dedus din datele menţionate pe v. p. de titlu.
25759. ~ Fraudele de la Societatea de asigurare Unirea. Ordonanţă definitivă dată de C. Hamangiu, Judecător de instrucţie la Tribunalul Ilfov. în fapt, Istoricul societăţii Unirea. Starea sa financiară în trecut şi prezent. Un milion deficit. Gestiunea fostului director-general Alex. Sc. Miclescu, 1899-1901. Antecedentele sale judiciare. Risipa a 700 000 lei, în timpul gestiunei sale. Abuzuri de încredere în valoare de 23 022 lei, comise de Al. Sc. Miclescu. Escrocherie de 32 000 lei comisă în prejudiciul Unirei şi a Societăţilor străine de reasigurare: Garanţie din Paris şi Gladbacher din Gladbach, relativă la dauna fictivă a lui Nicu Catargi. Culpabilitatea de complice-tăinuitor a lui Nicu Catargi. Culpabilitatea penală a lui Emil Ioachimovici, Iosef Marcovici, Isidor Cohen şi Nae Anghelescu. în drept. Doctriva şi jurisprudenţa franceză şi română în ceea ce priveşte elementele delictelor de abuz de încredere, de escrocherie şi distrugere de acte publice. Despre mandat. Societăţi comerciale şi civile. Teoria complicităţei propriu zise şi a complicităţei prin tăinuire. Cursul de delicte. Art. 323, 332, 333, 367, 40, 49, 50, 53 din Codul penal şi art. 147 şi 265 din Codul comercial. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gôöbl), 1902, (23,5 x 16). 2 f., 60 p. (Extras din "Revista de Drept şi Sociologie," Anul IV, Vol. I, No. 6) (II 33492)
25760. ~ Legea pentru Judecătoriilor[!] de pace. Legea timbrului şi Legea autentificarei actelor. Adnotate cu Jurisprudenţa Cassaţiei de la 1886-1897, şi precedate de câte un index alfabetic de Const. Hamangiu, Judecător de Instrucţie la Trib. Ilfov. Bucureşti, Edit. Librăriei Storck Muller (Tip. Epoca), 1898. (14,5 x 10). XXII, 253[-255] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, Secţia Juridică, nr. 149-151) (I 123667)
Pe cop.: "Legea judec, de pace. Legea timbrului. Legea autentificărilor. Adnotate de Const. N. Hamangiu, judecător de instrucţie la Trib. Ilfov". Tipografia, pe v. p. de titlu falsă.
25761. ~ La législation de la propriété littéraire et artistique en Roumanie, les droits des auteurs roumains et étrangers, par Constantin Hamangiu, Procureur près la Cour d'Appel de Jassy. Paris (Impr. Kugelmann), [1906]. (23 x 16). 30 p. (Association Littéraire & Artistique Internationale. 28e session. Congrès de Bucarest. 20-26 septembre 1906) (II 12768)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tipografia, la p. 30.
25762. ~ Procedura penală. Codul de instrucţie criminală cu ultimele modificări. Adnotată cu jurisprudenţa română (1868-1904) a Tribunalelor, Curţilor de Apel şi a Curţei de Casaţie, Precedată de un index alfabetic, de C. Hamangiu, Prim-procuror la Tribunalul Ilfov. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. M. S. Niculescu &Co.), 1904. (17,5 x 11). 4 f., XXVIII, 471 p. 5 lei. (I 2660)
Tip., pe v. p. de titlu. Prefaţă de C. Hamangiu.
25763. ~ Proprietatea literară şi artistică [de] Const. N. Hamangiu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (28 x 19,5). 203[-206] p. (II 81503)
Pe p. 5: "Proprietatea literată şi artistică. Lucrare presentată ca teză pentru luarea licenţei în drept".
25764. ~ Rechizitorii, de C. Hamangiu, Prim-Procuror la Tribunalul Ilfov. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1906. (24 x 16). 2 f., 212, IV p. (II 96620)
25765. ~ Idem. Publicate şi adnotate de I. Jiteanu, Licenţiat în Drept, Fost Grefier al Parchetului Tribunalului Ilfov. Craiova, Inst. de Editură Samitca, I. Samitca şi D. Baraş, 1908. (24 x 16). 2 f., 212, IV p. (II 9528)
25766. ~ Scriitori şi artişti. Studiu asupra dreptului lor, de Const. Hamangiu, Procuror pe lîngă Tribunalul Ilfov. Bucuresci, Edit. Librăriei Carol Muller (Tip. Epoca), 1896. (19,5 x 13). 212 p. 4 lei. (I 56247)
Tip., pe cop. 4.
În colaborare:
25767. ~ Codul penal. Codul justiţiei militare. Codul justiţiei marine. Codul silvic, adnotate cu jurisprudenţa motivată a Tribunalelor, Curţilor de Apel şi a Casaţiei precedate de un index alfabetic şi urmate de: Convenţiunele de extrădare şi de Disposiţiunile penale, din legile şi regulamentele uzuale, de C. Hamangiu, Prim. Procuror la Trib. Ilfov, şi N. M. Sotir, fost magistrat; Advocat. Bucuresci Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), [1903]. (17,5 x 11). XXXVIII, 711 p. 6 lei. (I 206823)
Datat după anul prefeţei (p. VII). Tipografia, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  64) HAMANGIU, IOAN N. (1854-1905)
 • Opera
 • Imagini
HAMANGIU, IOAN N. (1854-1905)
25768. ~ Massagiul şi Mobilitatea ca tratament în unele fracturi. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Iuliu 1889 de loan N. Hamangiu, Bacalaureat în litere şi sciinţe, fost intern al spitalelor civile, Medic de batalion. Bucuresci (Tipografia Modernă, Gregorie Luis), 1889. (23,5 x 16,5). 43[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 219) (II 124417)

Nu exista imagini
  65) HAMAT, ALEXIU
 • Opera
 • Imagini
HAMAT, ALEXIU
25769. ~ Noua lege militară. Extras din lege şi tâlcuirea ei. Cine are drept a scăpa de miliţie? Cine a servi mai puţin timp? Modele de rugări pentru toate felurile de recurs după favoruri, de Alexiu Hamat, Sublocotenent ces. şi reg. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa (Tipografia Nouă, I. Moţa), 1913. (18,5 x 12). V, 83 p., [12] f. (modele de rugări); 12 lei. (BCU-ClN 159439)

Nu exista imagini
  66) HAMAT, NICOLAE (1880-1954)
 • Opera
 • Imagini
HAMAT, NICOLAE (1880-1954)
25770. ~ Contribuţiuni la fisiologia epifisei. Epifisectomia la broască. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 31 Mai 1914 de N. Hamat, Preparator al Laboratorului de fisiologie al Facultăţii de Medicină. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, I. lonescu), 1914. (25 x 16,5). 38 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1344) (II 37411)
25771. ~ Idem. Epifisectomia la broască, de N. Hamat, Preparator al Laboratorului de Fisiologie al Facultăţii de Medicină. Bucureşti (Tip. Universala, I. lonescu), 1914. (25 x 16,5). 38 p. (II 382559)

Nu exista imagini
  67) HAMBURGER, EMIL W.
 • Opera
 • Imagini
HAMBURGER, EMIL W.
25772. ~ Remediele de la Franzensbad cu privire la boalele de femei. Descrise în mod popular de Dr. Emil W. Hamburger, Medic în Franzensbad & c. Vienna, Editura autorului (Tipărit de Wilhelm Kohler), 1881. (18,5 x 12). 1 f., 72 p. (I 153655)

Nu exista imagini
  68) HAMSEA, AUGUSTIN (1849-1916)
 • Opera
 • Imagini
HAMSEA, AUGUSTIN (1849-1916)
25773. ~ Discursul pronunţat la desvălirea monumentului profesorului Teodor Ceontea. Arad (Tipografia Diecezană gr. or.), 1913. 14 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 351)
25774. ~ Prelegeri din Istoria Bisericescă Universală, de Augustin Hamsea. Partea I. Dela înfiinţarea bisericii creştine pînă la schisma cea mare. Arad (Tiparul tipografiei diecesei Gr. Ort. Române a Ardealului), 1895. (33 x 21). 2 f., XXVIII, 140, 44 p. (Reproduse ca manuscript după "Biserica şi Şcóla") (III 152637)
În colaborare:
LUPAŞ, I. ş.a Mitropolitul Andrei Şaguna. Sibiu, 1909.
Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIUNEA naţională aradană. Conferinţe publice. Arad, 1892.

Nu exista imagini
  69) HANCIU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HANCIU, IOAN
25775. ~ Povestiri adevărate din voiajele mele prin: Indii şi Insula Ceilon supranumită Raiul Pămintesc, [de] Ioan Hanciu, R.-Vâlcea (România). Coprinsul. Introducere. Despre Egipet. În trecerea canalului de Suez. Pe marea Roşie la Aden. Pe Oceanul Indian la Columbo. Descrierea insulei Ceilon. Din Columbo la Tuticorin în Indii. Prin Indii. Diverse note la cele de sus. încheierea. Viaţa pe vapor. Ed. II. R. Vâlcea (Tip. Matei Basarab), [1916]. (16 x 10,5). 51 p. (I 48467)

Nu exista imagini
  70) HAND, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
HAND, IOSEF
25776. ~ Tratamentul erisipelului cu serum antistreptococic Marmorek. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Decembrie 1899 de Iosef Hand, fost intern al spitalului central Sf. Spiridon secţia Clinica Chirurgicală şi al spitalului Israelit din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (24,5 x 16,5). 40 p. (Facultatea de Medicină din laşi, nr. 119) (II 413394)

Nu exista imagini
  71) Handbuch
 • Opera
 • Imagini
Handbuch
25777. • Handbuch der Romanischen Umgang-sprache. Von G. E. A. Bukurest, Verleger: Russu & Petriu (Gedruckt bei I. Romanow & Comp.), 1857. (20 x 12). 135 p., 1 tab. (II 151542)
Lipseşte coperta.

Nu exista imagini
  72) HANDOCA
 • Opera
 • Imagini
HANDOCA
În colaborare:
25778. ~ *Scola gardei cetăţenesci, [de] Căp. Handoca, Loc. Mălinescu, 1866. (Iarcu, p. 116)
25779. ~ *Teoria scalei soldatului, adoptate pentru garda cetăţenească, prelucrată de Căpitanu Handoca şi locoten. Mălineseu, 1866. (larcu, p. 114)

Nu exista imagini
  73) HANDOCA, ALEXANDRU D.
 • Opera
 • Imagini
HANDOCA, ALEXANDRU D.
25780. ~ Despre Comodat în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă. Susţinută la... 1884 de Alexandru D. Handoca. Iaşi (Tipografia Naţională), 1884. (22 x 15,5). 54 p. (Facultatea Juridică din Iassy) (BCU-Iaşi III B 13774)

Nu exista imagini
  74) HANDOCA, C. G.
 • Opera
 • Imagini
HANDOCA, C. G.
25781. ~ Viitorul României şi Secolul al XlX-lea. Pentru usul scólelor primare şi urbane, aranjate şi compuse de C. G. Handoca, [Artist dramatic, Craiova]. Craiova (Tipo-Litogr. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (20 x 13). 16 p. (Teatru popular) (I 124000)

Nu exista imagini
  75) HANDOCA, CONSTANTIN (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
HANDOCA, CONSTANTIN (1848-?)
25782. ~ Prescurtare din Istoria Românilor, pentru Usul scolelor Primare, Urbane şi Rurale de Ambe-Sexe. Prelucrată de Constantin Handoca, institutore. Conform programului în vigóre. Editore Cesar Tritten. Galatz (Tip. Comercială J. Schenk), 1877. (20,5 x 13,5). 1 f., 70 p. 1 leu. (II 124277)

Nu exista imagini
  76) HANDOCA GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
HANDOCA GRIGORE
25783. ~ Cuvântarea rostită de Domnul Maior Grigore Handoca, Preşedintele Consiliului Judeţean, la închiderea sesiunei ordinare a consiliului pe anul 1904. Ploesci (Tip. Democratul), 1905. (23,5 x 16). 24 p. (II 1523)
25784. ~ [Libertatea Alegerilor]. Cuvîntare ţinută de D-nul Maior Gr. Handoca la întrunirea de la 25 Iunie 1906 în localul Clubului National-Liberal din Judeţul Prahova. Ploeşti (Tip. Democratul), 1906. (20 x 12,5). 42 p. (I 5136)
Titlul, numai pe copertă.
Traduceri:
MACHIAVELII, N. Principele. Trad. de ~. Ploeşti, 1910.
~. Arta de a guverna. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  77) Handwörterbuch
 • Opera
 • Imagini
Handwörterbuch
25785. • *Handwörterbuch der Pharmacie (Encyclopedie de farmacie). Unter Mitwirkung v.Prof. Dr. C. Arnold, Professor Dr. K. v. Buchka, Dr. F. Elsner, Apotheker Ed. Fabini (Jassy), Dr. Berhard Fischer etc. etc. redact. de Brestowski. Wien, edit. Willi. Braumülller, 1892-94, 2 vol. (Fabini, cop. 4)

Nu exista imagini
  78) HANEŞ, GHEORGHE V. (1889-1916)
 • Opera
 • Imagini
HANEŞ, GHEORGHE V. (1889-1916)
25786. ~ Cariera militară, [de] George V. Haneş, Sublocotenent în regimentul V Ialomiţa No. 23. În armată se făuresc caractere? Educaţia fizică şi morală înarmată. M. S.Regele şi Infanteria. Ce se învaţă în manevre. Idealul militar la scriitorii români. Publicul şi armata, etc. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1912. (19,5 x 13). 77[-79] p. 1 leu. (I 37902)
25787. ~ O doctrină românească de luptă, [de] George V. Haneş, Locotenent dela Şcoala de Tragere a Infanteriei, ataşat la Regimentul Constanţa No. 34. Studii şi însemnări militare. Cu 3 crochiuri şi 2 ilustraţiuni. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1915. (18,5 x 11,5). 123 p. cu il., 2 pl. 1,60 lei. (I 42429)
Traduceri:
BONNAL, H. Psihologia militară a lui Napoleon. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  79) HANEŞ, PETRE V. (1879-1966[1965?])
 • Opera
 • Imagini
HANEŞ, PETRE V. (1879-1966[1965?])
25788. ~ Alexandru Russo. O pagină ignorată din literatura română, de Petru V. Haneş, Student în anul al II-lea de filologie. Prefaţa de Ovid Densuşianu, Profesor de limba şi literatura Română la Facultatea de Litere din Bucuresci. Tipărit cu cheltuielile Fondaţiunii Universitare Carol I. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Asociaţî, Marinescu & Şerban), 1901. (24,5 x 17,5). VIII, 176 p. (Seminarul de limba şi literatura română din Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 82992)
25789. ~ *Carte completă de limba română, p. cl. I sec. Bucureşti, 1906. 2 lei. (Alecsandri, Desp., p. 1)
25790. ~ Carte completă, pentru clasa I-a [de] Petre V. Haneş. Ed. II. Bucureşti, Socec et Comp., 1907. 131 p. (BCP-B II 35343)
Descriere după fişa de la catalog.
25791. ~ *Carte de limba română pentru clasa I-a [secundară de fete]. Ed. I ilustrată. Bucureşti, 1909. 3 lei. (Antonescu-Haneş III, cop. 4 ; Adamescu III, p. 330)
25792. ~ *Idem. Ed.II ilustrată. Bucureşti, 1913. 3 lei. (Haneş, L.r., VIII (1913), cop. 4 ; Haneş L.r., II (1914), cop. 4)
25793. ~ *Idem, [secundară de băieţi]. Ed. IV ilustrată. Bucureşti, 1913. 3 lei. (Hanes. L.r. II (1914), cop. 4 ; Haneş, L.r. V III (1913), cop. 4)
25794. ~ Carte de Limba Română, pentru clasa I-a gimnazii, licee, externate, seminarii, de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Ed. III ilustrată. Bucureşti, Edit. Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Ploieşti, Inst. de Arte Grafice Progresul), 1909. (20 x 12,5). XIX, 202 p. cu ilustr. 3 lei. (I 15709)
25795. ~ Idem, (Băieţi şi fete), de Petre V. Haneş, Profesor la Seminarul Pedagogic Universitar şi la Liceul Mihai Viteazul, fost inspector al învăţămîntului secundar. Aprobată în Iunie 1913. Ed. V ilustrată. Bucureşti, Edit. şi inst. de arte grafice C. Sfetea, 1916. (20 x 13). 263 p. cu il. 3 lei. (II 48272)
25796. ~ Carte de limba română, pentru clasa II-a secundară de fete, de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Ed. I ilustrată. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale, 1910. (19 x 12,5). VI, 190 p. cu il., 2,80 lei. (I 20302)
25797. ~ Idem, clasa II-a, de Petre V. Haneş, profesor secundar. Ed. II ilustrată. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (20,5 x 13,5). 240 p. cu il. 3 lei. (II 38335)
25798. ~ Carte de limba română, pentru Clasa II-a secundară (gimnazii, licee, externate, seminarii), de Petre V. Haneş. Profesor secundar. Ed. I ilustrată. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale, 1909. (19,5 x 13). XIV, 190 p. cu il. 2,80 lei. (I 15719)
25799. ~ Idem, pentru clasa II-a secundară de băieţi şi fete, [de] Petre V. Haneş. Bucureşti, Edit. Alcalay, [1909]. 327 p. (BCP-B II 35376)
Descrierea după fişa de la catalog.
25800. ~ Idem, clasa II-a secundară de băieţi şi fete de Petre V. Haneş, Profesor la Seminarul Pedagogic Universitar şi la Liceul Mihai Viteazul, fost inspector al învăţămîntului secundar. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1918. (20,5 x 13,5). 314 p. 4,50 lei. (I 529425)
25801. ~ *Carte de limba română, cl. III sec. (ed. III ilustrată). Bucureşti, 1915. 3,30 lei. (Haneş, L.r. I, cop. 4)
25802. ~ Idem, clasa III-a secundară (băieţi şi fete), de Petre V. Haneş, Profesor la Sem. Pedagogic Universitar şi la liceul Mihai Viteazul, fost inspector al învăţămîntului secundar. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1918. (20 x 13,5). 254 p. 60 lei [preţ modificat]. (II 155730)
25803. ~ *Carte de limba română, pentru clasa IV-a [secundară de fete]. Ed. I ilustrată. Bucureşti, 1913. 3,50 lei. (Haneş. L.r. VIII, cop. 4)
25804. ~ Carte de limba română, pentru clasa IV-a [secundară de băieţi], [de] Petre V. Haneş. Ed. I ilustrată. Bucureşti, 1913. 208 p. (BCP-B II 335198)
Descrierea după fişa de catalog.
25805. ~ Carte de limba română pentru clasa V-a secundară (gimnazii, licee, externate, seminarii), de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale, 1909. (20 x 13). VI, 277 p. 4,50 lei. (II 15720)
25806. ~ *Idem, cl. V. secundară. Bucureşti, 1910. (Adamescu III, p. 330)
25807. ~ *Idem, cl V [băieţi şi fete]. Ed. II ilustrată. Bucureşti, 1912. 3,50 lei. (Haneş, L.r. II (1914), cop. 4 ; Haneş, L.r. I (1916), cop. 4 ; Antonescu-Haneş, III, cop. 4)
25808. ~ *Carte de limba română, cl. Vl-a (ed. II ilustrată). Bucureşti, 1910. 3,50 lei. (Curs de limba română pentru şcoalele de băieţi) (Antonescu-Haneş, VI, cop. 4)
25809. ~ Idem. Clasa Vl-a Secundară (Băieţi şi fete), de Petre V. Haneş, Prof. la Sem. Pedagogic Universitar şi la Liceul Mihai Viteazul din Bucureşti, fost inspector la învăţămîntului secundar. Ed. III ilustrată. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1916. (19,5 x 13). 202 p. cu il. 3,50 lei. (II 48273)
25810. ~ Carte de limba Română, pentru clasa VIII-a secundară de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (20,5 x 13). 213 p. cu il. 3 lei. (II 33830)
25811. ~ Cântarea României. I. Studii făcute asupra ei. II. Editiuni şi texte. III. Cine e autorul? De Petru V. Haneş, Student anul II-a[!] de filologie. Bucuresci, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1900. (20 x 13,5). 36 p. 1 leu. (Din publicaţiunile maembrilor de la "Revista Universitară") (I 123937)
25812. ~ Corpul Didactic faţă de Legea gradaţiei, de Petre V. Haneş. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (18,5 x 12). 24 p. 20 bani. (Col. Renaşterii, nr. 3) (I 48393)
25813 ~ Desvoltarea limbii literare romîne[!] în prima jumătate a secolului al XIX-lea, de Petru V. Haneş, Profesor secundar. Lucrare premiată de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hillel de 1000 de lei. Bucureşti (Tip Munca), 1904. (21 x 15,5). XVI, 272p. (II 124171)
25814. ~ Evangheliarul românesc din 1561 în comparaţie cu cel slavonesc. [Studiu de] Petre V. Haneş, Profesor Secundar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). 24 p. 1 leu. (Extr. din "Convorbiri Literare", nr. 10, 1913) (II 37270)
25815. ~ Gramatica Moldovenească (Граматикь Щолдовенескь), de Petre V. Haneş, Profesor de limba moldovenească la gimnaziul nr. din Chişinău. Iaşi (Tip. Dacia, Petru Iliescu), 1917 [pe cop.: 1918]. (21,5 x 14,5). 52 p. 1 rublă. (II 52365)
25816. ~ Istoria limbii române şi literatura românească veche. Curs de limba română pentru învăţămîntul secundar, de Petru V. Haneş Profesor secundar. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atelierele grafice Socec & Co.), 1906. (20,5 x 13). VIII, 146, IV p., 2,50 lei. (II 7256)
25817. ~ *Istoria limbii şi literaturii româneşti vechi, pentru cl. VIII-a. Bucureşti, 1907. 2,50 lei. (Curs de limba română pentru şcoalele de băieţi) (Antonescu-Haneş, L.r. VI, cop. 4 ; Haneş. L.r. III, cop. 4)
25818. ~ Literatura română modernă, de Petru V. Haneş, Profesor secundar. [Pe cop.: Ed. I]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice I. V. Socecu), 1904. (20 x 13,5). IV, 379 p. 4 lei. (Curs de limba română pentru învăţămîntul secundar) (II2157)
25819. ~ Carte completă pentru clasa Vll-a (Carte de citire, compoziţii, istorie literară), de Petre V. Haneş. Profesor secundar. Ed. II-a a Literaturii Române Moderne. Bucureşti, Edit. Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Ploieşti, Stab. de Arte Grafice Progresul), 1907. (20,5 x 13). VII, 325 p. 3,50 lei. (Curs de limba română pentru învăţămîntul secundar) (II 11064)
25820. ~ Carte de limba Română, pentru clasa VII-a secundară, de Petre V. Haneş, profesor secundar. Ed. III ilustrată. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale (Stab. Grafic Albert Baer), 1912. (20,5 x 14). 397 p. cu il. 4,50 lei. (II 28504)
25821. ~ Studii de literatură română, de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Vol. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Cie, 1910. (18,5 x 12). 3 f., 252 p. (II 382030)
Cuprinde numai studii de literatură modernă.
25822. ~ 10 Mai. Cuvântare rostită la Teatrul Naţional din Bucureşti în ziua de 10 Mai 1912, de Petre V. Haneş, Inspector al învăţămîntului secundar. Tipărită cu cheltuiala Administraţiunii Cassei Şcoalelor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1913. (24 x 16). 15 p. cu il. (II 30973)
Lipsă coperta.
În colaborare:
DIMITRESCU, AL. GH. şi ~. Carte completă, cl. I şc. prof. Ed. I. Bucureşti, 1908.
LUPU-ANTONESCU, A. şi ~. Carte de limba română, cl. III sec. băieţi. Ed. I. Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1912.
~. Carte de limba română, cl. III-a sec. fete. Ed. II. Bucureşti, 1913.
~. Carte de limba română, cl. IV sec. băieţi şi fete. Ed. II. Bucureşti, 1911.
~. 'Carte de limba română, cl. VI-a Ed. II. Bucureşti, 1911.
Prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, V. Barbu Lăutarul. Ed. de ~. Bucureşti, 1916.
~. Despot Vodă. Pref. de ~. Bucureşti, 1908; 1916.
ANTIM IVIREANU. Predici. Prefaţă de ~. Bucureşti, 1915.
ASACHI, GH. Nuvele istorice. Cu un studiu de ~. Bucureşti, 1915.
BĂLCESCU, N. Din ineditele lui [...] Manualul bunului român. Pref. de ~. Bucureşti, 1903.
~. Mişcarea Românilor din Ardeal la 1848. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.
~. Scrisori către Ion Ghica. Pref. de ~. Bucureşti, 1911.
BOLINTINEANU, D. Culdlorii. Vol. I-II. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.
~. Proză (Manoil. Elena). Pref. de ~. Bucureşti, 1915.
BOLLIAC, C. Meditaţii şi poezii. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.
CATARGIU, B. Discursuri parlamentare. Ed. de ~. Bucureşti, 1914.
ELIADE-RĂDULESCU, I. Echilibrul între antiteze. Pref. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1916.
GHIKA, ION. Scrieri. Vol. I-IV. Pref. de ~. Bucureşti, 1914-1915.
GOLESCU, C. Însemnare a călătoriei mele. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.
KOGLNICEANU, M. Acte, scrieri din tinereţă. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.
~. Autobiografie. Desrobirea ţiganilor. Pref. de ~. Bucureşti, 1908; ed. II, 1911.
~. Cuvînt introductiv la cursul de istorie naţională. Pref. de ~. Bucureşti, 1909.
~. Scrisori 1834-1849. Ed. de ~. Bucureşti, 1913.
LAHOVARI, AL. Discursuri parlamentare. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1915.
NEGRUZZI, C. Nuvele. Număr şcolar. Ed. de ~. Bucureşti, 1918.
~. Nuvele de moravuri. Număr şcolar. Pref. de ~. Bucureşti, 1918.
~. Poezii. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.
ODOBESCU, AL. Cîteva ore la Snagov. Ed. de ~. Bucureşti, 1909.
~. Doamna Chiajna. Ed. de ~. Bucureşti, [1916].
PANN, A. Din Povestea Vorbii. Ed. de ~. Iaşi, 1918.
RUSSO, AL. Cântarea României. Ed. de ~. Bucureşti, 1909.
~. Cugetări şi amintiri. Ed. de ~. Bucureşti, [191?].
~. Piatra Corbului[...]. Ed. de ~. Bucureşti, 1908.
~. Scrieri. Ed. de ~. Bucureşti, 1908.
~. Aduceri aminte. Ed. de ~. Bucureşti, 1918.
SION, G. Poezii. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.
~. Suvenire contemporane. Ed. de ~. Bucureşti, 1915.
Vezi de asemenea:
CERCUL Profesorilor Secundari. Gradaţiile corpului didactic. Memoriu. Bucureşti, 1916.
• Lui C. Meissner, Omagiu. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  80) HANEŞ VASILE V. (1886-1962)
 • Opera
 • Imagini
HANEŞ VASILE V. (1886-1962)
25823. ~ Cultul limbii şi literaturii naţionale, [de] Vasile V. Haneş, Profesor secundar. Conferinţă ţinută în sala Teatrului comunal Maior Pastia. Focşani (Aurora Tip. şi Legătoria de Cărţi), 1915. (20 x 13). 28 p. (I 42385)
25824. ~ Francezii şi Românii, [de] V. V. Haneş, Profesor de limba şi literatura română la liceul Unirea. Conferinţă ţinută în Sala Teatrului Comunal Maior G. Pastia. Focşani (Tipografiile Unite Sporul), 1914. (20 x 13,5). 33 p. 75 bani. (II 41770)
Descriere după copertă.
25825. ~ Românii din Ţara Oltului. Drăguşenii, [de] Vasile V. Haneş. Cu 11 clişee în text şi o hartă. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1912. (21,5 x 14,5). 44 p. cu il. 1 leu. (II 29916)
25826. ~ Vasile Alecsandri Propovăduitor al ideei latine. Cu prilejul unui pătrar de veac dela moartea marelui patriot, [de] Vasile V. Haneş, Profesor la Liceul Unirea. Focşani (Atelierele Leon & Co.), 1915. (20,5 x 13,5). 28 p. (I 263893)
Vezi de asemenea:
• Închinare liceului Unirea. Focşani, 1916.

Nu exista imagini