Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  471) HURMUZIS, ANTIGON M.
 • Opera
 • Imagini
HURMUZIS, ANTIGON M.
26903. ~ Noul aparat de făcut plaste de paie şi de pleavă căzute de la tractoare, inventat de Antigon M. Hurmuzis, mecanic. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1889. (18 x 12). 15 p., 1 f. pl. (I 411295)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  472) HURMUZIS, M.
 • Opera
 • Imagini
HURMUZIS, M.
26904. ~ Leprenti. Comedie în patru acte, compusă de D-lu M. Hurmuzi şi tradusă din greceşte de Dimitrie G. Afendi. Bucureşti (Tip. lui C. A. Rosetti & Vinterhalder), 1848. (18,5 x 12). 105[-110] p. (1 408791)
Listă de prenumeranţi, la p. 107-110. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  473) HUSSAR, H.
 • Opera
 • Imagini
HUSSAR, H.
26905. ~ Discursul rostit la întrunirea publică a Rezerviştilor Militari Israeliti Pămînteni. Bucuresci 1897, de H. Hussar. Bucuresci (Typ. Universul, Luigi Cazzavillan), 1897. (23 x 15). 14 p. (II 412779)
26906. ~ Indicaţiuni utile relative la pansamente chirurgicale. Caractere fisico-chimice, Sterilitatea. Impregnarea şi Analisa lor. Note culese, clasate şi comentate de H. Hussar, Licenţiat în farmacie de la Facultatea din Bucuresci, fabricant de Specialităţi Chimico-Hygienice. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1891. (23,5 x 15). 16 p. (II 568812)

Nu exista imagini
  474) HUSSAR, IOSIF (1867-1933)
 • Opera
 • Imagini
HUSSAR, IOSIF (1867-1933)
(I. H.; S. S.)
Traduceri, prefeţe:
BERGSÖE, W. Pillone (Din "Nuvele italiene"). Trad. de ~. Craiova, 1897.
BJÖRNSON, B. Nuvele ţerăneşti. Trad. de ~. Craiova, 1895.
BRANDES, G. Oameni şi scrieri. Trad. de ~. Craiova, 1895.
CANDOLLE, A. de ş.a. Darwin. Trad. de ~. Craiova, 1897.
DOSTOIEWSKI, F. Un roman în nouă scrisori... Pref. şi trad. de ~. Craiova, 1896.
DUMAS FILS, A. Ilka... Trad. de ~. Craiova, 1896.
GOETHE. Suferinţele tînărului Werther. Trad. de ~. Craiova, 1896 ; [190?] ; 1909.
HARŢE, B. Schiţe din California. Trad. de ~. Craiova, 1896.
IBSEN, H. Liga tinerimei. Trad. de ~. Craiova, 1895.
JACOBSEN, J. P. Şase nuvele. Trad. de ~. Craiova, 1896.
KOROLENKO, V. Nuvele siberiene. Trad. de ~. Craiova, 1895 (Biblioteca de popularizare..., nr. 1) ; Bucureşti, 1908 (Bpt, 405)
LEMALTRE, J. Studii şi portrete literare. Trad. de ~. Craiova, 1896.
MAUPASSANT, G. de. Pe apă. Trad. de ~. Craiova, 1895.
MOLIERE. Don Juan. Trad. de ~. Craiova, 1896.
NERUDA, J. Schiţe şi tablouri... Trad, de ~. Craiova, 1895.
OUIDA. Doamna marchiză ... Trad. de ~. Craiova, 1896.
PUŞCHIN, AL. Nuvele alese. Trad. de ~. Craiova, 1895.
SEHMID, H. S. Stilul în artă. Trad. de ~. Craiova, [189?].
SWIENTOCHOROSKI, AL. Din vieaţa poporului ... Pref. şi trad. de ~. Craiova, 1895.
TOLSTOI, L. N. Nuvele şi povestiri. Trad. de ~. Craiova, 1895.

Nu exista imagini
  475) HUŞIANUL, SILVIU
 • Opera
 • Imagini
HUŞIANUL, SILVIU
Vezi:
• Foiţe alese [IV]. Orăştie, 1898.

Nu exista imagini
  476) HUTTER, JOSEF
 • Opera
 • Imagini
HUTTER, JOSEF
26907. ~ Proiectu de concessiune pentru înfiinţarea Băncei Naţionale a României, prelucrată de Josef Hutter, Director bănci Moldovei. Bucuresci (Tip. lui Adolf Urlich), 1862. (24,5 x 19.5). 11 p. (II 207804)
Descrieredupă copertă.
26908. ~ Proiect pentru formarea unei asociaţii romane de fandbrife, de I. Hutter, Director actual al Bancei Naţionale a Moldovei. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1860. (21,5 x 13,5). 1 f., 15 p. (II 465393)
Cu caractere chirilice. Pe p. de titlu, explicaţia cuvîntului "fandbrife": "obligaţii ipotecare pe numele înfăţoşitorului, înscrise pe o moşie specială, dar garantate de toate prop[r]ietăţile ce facu parte din asociaţie".

Nu exista imagini
  477) HUŢAN, VASILE (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
HUŢAN, VASILE (1880-?)
26909. ~ Din Ţara Fagilor. Poezii, [de] V. Huţan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (16,5 x 13). 74 p. 1,50 lei. (I 42891)

Nu exista imagini
  478) HUYGENS, CORNELIE
 • Opera
 • Imagini
CARMEN, SYLVA. *Castel Pelesch. Trad. de ~. Amsterdam, 1889 ; ed. II, 1893 ; ed. III, 1898.
~. *Door alle eeuwen (A travers les siècles). Trad. de ~. Amsterdam, 1888 ; ed. II, 1893 ; ed. III, 1898.
~. *Er wordt geklopt (On frappe). Trad. de ~. Amsterdam, 1887.
~. *Naar "Vom Amboss". (Pensées extraites du recueil intitulé: Sorti de l'enclume). Trad. de ~. Amsterdam, 1890.
~. *Wraak (Vengence). Trad. de ~. Amsterdam, 1890 ; ed. II, 1892 ; ed. III, 1893.

HUYGENS, CORNELIE
Traduceri :
Nu exista imagini
  479) HUXLEY, THOMAS HENRI
 • Opera
 • Imagini
HUXLEY, THOMAS HENRI
26910. ~ Cele dintâi noţiuni asupra ştiinţelor, [de] Huxley, membru al Societăţii regale din Londra. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (15 x 11). 104 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 41) (1125641)
26911. ~ *Universul şi minunile lui. Bucureşti, Edit. Alcalay, [191?]. 90 fileri. (FD, 33(1913), nr. 4, ian. 27, p. 3: lista cărţilor pentru bibliotecile de şcoli primare)

Nu exista imagini
  480) HUZAR, EUGENE
 • Opera
 • Imagini
HUZAR, EUGENE
26912. ~ Finitul lumei prin scientia sau Secretul naturel. [La Fin du monde par la science]. [De Eugene Huzar]. Traducţiune de B. Ionesco. Iassi (Tipografia Naţionala), 1874. (20 x 14). 102 p. 2 franci. (I 7786)
La p. 98-102: "lista de prenumeraţii". Autorul, la p. 96.

Nu exista imagini