Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  461) HUMULESCU, EVGHENIE
 • Opera
 • Imagini
HUMULESCU, EVGHENIE
26823. ~ Paraclis către sfîntul prea cuviosul părintele nostru Dimitrie cel Nou, care se cântă la totă trebuinţa şi nevoia sufletescă, a bine-cinstitorilor ortodocşi Români. Alcătuit de Arhimandritul Evghenie Humulescu şi tipărit cu înalta bine-cuvîntare şi aprobare a Sfintului Sinod, al Sfintei Biserici autocefale ortodoxe Române, de un pios creştin, care'l va împărţi gratuit. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1904. (15 x 11). 10 f., XXIII[-XXVI] p., 118 p. cu il. (I 465448)
26824. ~ Preoţia la Ebrei. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... Iunie 1898 de Ieroarhidiaconul Evghenie Humulescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24,5 x 16,5). 48 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 413391)

Nu exista imagini
  462) HUNGARICUS
 • Opera
 • Imagini
HUNGARICUS
Vezi: BROTE, EUGEN

Nu exista imagini
  463) HURDUCACIU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
HURDUCACIU, TEODOR
26825. ~ Aritmetică, pentru despărţământul al doilea al şcoalelor poporale, de Teodor Hurducaciu, învăţător la şcoala gr.-cat. din Kolozs (Cojocna). Balázsfalva-Blaj (Tip. Seminariului gr.-cat.). 1905. (19,5 x 13,5). 32 p. 20 bani. (I 3021)
Descriere după copertă.
26826. ~ Idem, pentru despărţămîntul al treilea al şcoalelor poporale [...]. Balázsfalva-Blaj (Tip. Seminarului gr.-cat.), 1905. (19,5 x 13,5). 32 p. 20 bani. (I 484011)
Descriere după copertă.
26827. ~ Idem, pentru despărţământul al patrulea al şcoalelor poporale [...]. Balázsfalva Blaj (Tip. Seminariuluigr.-cat.), 1905. (20 x 13,5). 33 p. 20 bani. (I 483991)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  464) HURMUZACHE, EMIL (1893-?)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHE, EMIL (1893-?)
26828 ~ Леченіе солцемънапляжѢ... Принципы и практическиіе совѢты. Д-р Емилъ Хурмузаке, Медик болъницы Св. Спиридон Яссы, Директоръ-врачъ курорта Будаку и осталных курортовъ южной Бессарабіи. Яссы (Viata Românească), [1918]. (20,5 x 13). 7 p. (II 105512)

Nu exista imagini
  465) HURMUZACHE (familia)
 • Opera
 • Imagini

HURMUZACHE (familia)
(Hurmuzaki)
26829. ~ Corespondenţa familiei Hurmuzaki cu Gheorghe Bariţ, publicată de N. Bănescu, Profesor. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Romanesc), 1911. (19,5 x 13,5). VIII-134 p. (I 29691)
Nu exista imagini
  466) HURMUZACHI, ALECU (1823-1871)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, ALECU (1823-1871)
(HURMUZAKI)
26830. ~ Cuvent de deschidere rostit în I-ma adunantia generala de'n 19 Aprilie (1 Maiu) 1862 a Reuniunei romane de'n Cernăuţi, de A. Hurmuzaki. Cernăuţi (Tipărit la Joan Echardt), 1862. (20,5 x 13,5). 12 p. 10 cri. (II 101026)
Cu alfabet de tranziţie. La preţ, menţiunea: "se vinde în folosul reuniunii". Lipsă coperta.
În colaborare:
26830a. ~ Denkschrift an Se. Excellenz den Herrn Minister für Cultus und Unterricht Carl Edlen von Slremayr, etc. etc. zur Erläuterung der Majestätsadresse um Bewilligung eines costituirenden Kirchencongresses zur Verwirklichung der Autonomie der gr.-orient. Landeskirche der Bucovina (Als manuscript gedruckt). Wien (Druck und Commisionsverlag von Carl Gerald's Sohn), 1870. (24,5 x 16). 14 p. (II 453643)
La finalul textului semnează: "Alexander Ritter von Hormuzaki, Reichsrathsabgeordneter, Eugen Ritter von Stircza, Reichsrathsabgeordneter, George Ritter von Hormuzaki, Präsident des behufs Herbeiführung der Autonomie der gr.-orient. Landeskirche der Bucovina eingesetzten ständigen Comitö's".

Nu exista imagini
  467) HURMUZACHI, CONSTANTIN (1811-1869)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, CONSTANTIN (1811-1869)
26831. ~ Candidatura prinţului Grigorie M. Sturdza, de C. Hurmuzachi. Iassy (Tip. Buciumului Roman), 1858. (23 x 15,5). 1 f., 12 p. (II 66655)
Cu alfabet de tranziţie.
Vezi de asemenea:
BĂNESCU, N. Un capitol [...] Stareţul Neonil. Corespondenţa sa cu C. Hurmuzachi şi Andreiu Şaguna. Välenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  468) HURMUZACHI, CONSTANTIN (1863-1937)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, CONSTANTIN (1863-1937)
(HURMUZAKI, HORMUZAKI)
26832. ~ Aufzählung der bisher aus dem Königreiche Rumänien bekannten Tagfalter (Rapalo-cera), mit Berücksichtigung der Nachbarländer. Von C. v. Hormuzaki in Czernowitz. [Berlin, Bernburg Otto Dornblüth, 1893]. (22 x 14). 24 p. (Entomologische Nachrichten (Berlin R. Friedländer & Sohn), Jahrgang XIX (1893), Nr. 16 , Seite 241-246; Nr. 17, Seite 265-272; Nr. 18, Seite 273-283) (A. 16886)
În prezent, lipsă BAR,
26833. ~ Aus dem Gebirge der Bukowina. Landschafts- und Vegetations- Skizzen. Von C. Frhrn v. Hormuzaki. Czernowitz, 1898. (30,5 x 21). P. 381-387 cu il. (Globus. Illustrierte Zeitschrift fur Länder- und Völkerkunde, p. 381-387) (II 141674)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26834. ~ Beitrage zur Kaferfauna der Bucovina und Nordrumăniens, von Constantin V. Hurmuzaki in Czernowitz. Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1888. (23 x 15). 60 p. (Separat-Abdruck aus den Entomologischen Nachrichten Jahrg. XIV (1888), Nr. 1, S. 1-9, Nr. 2, S. 21-31, Nr. 3, S. 34-41, Nr. 5, S. 67-77, Nr. 6, S.93-96, Nr. 7, S. 105-110, Nr. 10, S. 148-156, Nr. 11, S. 161-169) (II 141846)
26835. ~ Bemerkungen über Varietäten einiger in der Bukowina einheimischer Grossschmetterlinge. Von C. v. Hormuzaki in Czernowitz. (Mit einer Figur im Texte) (Eingelaufen am 30 April 1895). Wien (Druck von Adolf Holzhausen), [1895]. (22 x 15). 30 p. (Aus den Verhandlungen der K. K. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien [Jahrgang 1895] besonders abgedruckt) (II 520587)
Descriere după datele de la începutul şi sfârşitul textului.
26836. ~ Beobachtungen über die aus Rumänien bisher bekannten Garabusarlen, von C. von Hurmuzachi. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1903. (26 x 18). 1 f., p. 273-285. (Bulletin de la Société des sciences de Bucarest-Roumanie. An. XII, nr. 3 et 4) (II 413760)
26837. ~ Catalogue des lépidoptères récoltés en Roumanie pendant l'année 1901 par les membres de la Société des naturalistes de Roumanie et déterminé par Constantin Hurmuzachi, Cernăuţi (Bucovina). Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (24 x 16). 11 p. (Publicaţiunile Societăţii naturaliştilor din România. Éxtr. din nr. 3) (II 408584)
26838. ~ Catalogul lepidopterelor culese în România în anul 1901 de membrii Societăţii naturaliştilor din România şi determinate de Constantin Hurmuzaki, Cernăuţi (Bucovina). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1902. (26,5 x 18). 1 f., p. 366-374. (Buletinul de Sciinţe din Bucuresci-România. An. XI, nr. 3) (II 413759)
26839. ~ Cercetări noui asupra raporturilor faunistice din Bucovina cu privire specială la clasa coleopterelor, de Constantin Hormuzachi (Cernăuţi, Bucovina). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1901. (26 x 18,5). 1 f., p. 77-110. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România. An. X, nr. 1 şi 2) (II 27819)
26840. ~ Chestia delimitării dieceselor naţionale gr.-or. din Bucovina, de Constantin Hormuzachi. Cernăuţi (Societatea tipografică bucovineană), [1913]. (23 x 15). 6 p. (II 33362)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele tipograffice, la p. 6. Datat după anul depozitului legal în BAR.
26841. ~ Deuxième catalogue des Lépidoptères récoltés en Roumanie pendant l'année 1902 par les membres de la Société des Naturalistes de Roumanie et déterminées par Constantin Hurmuzachi, Cernăuţi (Bucovina). Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1903. (28 x 20). 1 f., p. 133-139. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An XII, nr. 1 et 2. Extras) (II 524136)
26842. ~ Gesammelte Entomologische Aufzeichnungen, von C. v. Hormuzaki. Inhalt: A. Lepi-doptera. 1. Lepidopterologische Beobachtungen in der Bucovina. 2. Beschreibung neuer Tagfaltervarietäten: [Acronycta var. Bryophiloides], 3. Eine neue Varietät der A. Strigosa. B. Coleóptera. 4. Coleopterologische Sammelergebnisse in der Bucovina während der Jahre 1887 und 1888. 5. Eine neuer Beitrag Zur Kenntniss der in der Bucovina einheimischen Coleopteren. Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1892. (21 x 13,5). 1 f., 17-3, 3, 8, 17 p. (II 412002)
Extrase din: "Enlomologische Nachrichten", anul 1892 (1); 1892(2); 1891 (3); 1899 (4); 1891 (5).
26843. ~ Das Hochgebirge der Bucovina in coleopterologischer Beziehung. Von Constantin von Hormuzaki in Czernowitz. [Berlin, Bernburg, Otto Bornbluth, 1893]. (22 x 14). 12 p. (Entomologische Nachrichten (Berlin, R. Freidländer & Sôlin); Jahrgang XIX (1893), Nr. 7, Seite 97- 108) (A. 16886)
În prezent, lipsă BAR,
26844. ~ Nachtfang am Köder und an blühenden Weiden im ersten Frühling 1893. Von C. von Hormuzaki, [189?]. (20 x 14). 4 p. (Separatabdruck aus Societas Entomológica, Jahrg. VIII. Nr. 4) (A. 16886)
În prezent, lipsă BAR,
26845. ~ Observări asupra genului Nepticula Z. De Const. Hurmuzachi. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (25 x 17,5) . 1 f., p. 332-337. (Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti-România. An. XV, Nr. 5 şi 6) (II 5653)
26846. ~ Saisondimorphismus bei Papilio Podalirius L. in der Bucotvina. Von C. von Hormuzaki, [189?]. (20 x 14). 3 p. (Separatabdruck aus Societas Entomológica, Jahrg. VIII, Nr. 1) (A 16886)
În prezent, lipsă BAR,
26847. ~ Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Bukowina von Constantin Freih. v. Hormuzaki. I. Theil. Mit einer Karte. (Eingelaufen am 1 Februar 1897). [Viena, 1897]. (22 x 13,5). 35 p., 1 h. (Aus den Verhandlungen der KK. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, [Jahrgang 1897] besonders abgedruckt) (II 141916)
26847a. ~ Idem. II Theil. (Eingelaufen am 1 März 1897). [Viena, 1897)]. (22 x 13,5). 210 p. (Aus den Verhandlungen der k.k. Zoologisch botanischen Gesellschaft in Wien, [Jahrgang 1897] besonders abgedruckt) (II 141916)
26848. ~ Troisième catalogue des coléoptères récoltés par les membres de la Société des naturalistes de Roumanie et déterminés par Const. Hurmuzachi (Cernăuţi). Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1904. (26 x 18). 1 f., p. 52-65 (Bulletin de la Société des sciences de Bucarest Roumanie. An. XIII, nr. 1 et-2) (II 413762)
Difderă de următorul titlu, doar prin paginaţie.
26849. ~ Idem. [Bucarest, 1904]. (28 x 20,5). p. 41-54. (Bulletin de la Soc. des sciences, An. XIII. nr. 1 et 2. Extrait) (III 413802)
Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea, anul şi menţiunea de extras, cu cerneală la p. 41. Lipsă coperta.
26850. ~ Ueber einige Abänderungen von Lepidopleren aus der Bucovina und aus Rumänien. Von C. von Hormuzaki in Czernowitz. [Berlin], R. Friedländer & Sohn (Bernburg, Otto Doentblütt), [1894]. (21 x 14,5). 7 p. (Entomologische Nachrichten, herausgegeben von Dr. F. Karsch. Jahrgang XX (1894), Nr. 1, Seite 2-8) (II 204110)
26850a. ~ Idem. Fortsetzung zu Seite 8. [Berlin], R. Friedländer & Sohn (Bernburg, Otto Dornblüth), [1894]. (21 x 14,5). 4 p. (Entomologische Nachrichten, herausgegeben von Dr. Fr. Karsch, Jahrgang XX(1889[!]), Nr. 4, Seife 53-57) (II 204110)
26851. ~ Untersuchungen über die Lepidopterenfauna der Bucowina, von Constantin von Hormuzaki, Czernowitz (Conc. Typo- u. Lithogr. des Erzb. Silvester Morariu-Andriewicz), 1894. (19,5 x 13). 1 f., 182 p. (I 142038)
26852. ~ Varietäten von Lycaenen aus der Umgebung von Czernowitz (Bukowina). Von C. v. Hormuzaki, [189?]. (16,5 x 10). 3 p. (Separatabdruck aus Societas Enfomologica, Jahrg. VIII, Nr. 3) (A 168S6)
Vezi de asemenea:
ŞTEFANELLI, T. V. s.a. Chestiunea bisericească în Bucovina. Cernăuţi, 1913.

Nu exista imagini
  469) HURMUZACHI, DOXACHI (1782-1857)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, DOXACHI (1782-1857)
Traduceri:
• Datoriile Arhiereilor. Trad. de ~. Cernăuţi, 1848.

Nu exista imagini
  470) HURMUZACHI, EUDOXIU (1812-1874)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, EUDOXIU (1812-1874)
(HURMUZAKI, HORMUZAKI)
26853. ~ Fragmente din istoria Românilor, de Eudoxiu Cavaler de Hurmuzaki. Ed. Ministeriului Cultelor şî al Învăţăturilor Publice. Tomul ăntăiu. [Trad. de M. Eminescu]. Cu portr. lui Eudoxiu Baron de Hurmuzaki. Bucuresci (Din Stabilimentul pentru Artele Grafice Socecu, Sander & Teclu), 1879. (20 x 13). XXXV, 376 p., 1 pl. portr. (II 141977)
Pentru traducător, vezi: Adamescu II, 106. Cu două notiţe biografice de D. A. Sturdza şi G. Bariţiu.
26853a. ~ Idem. Sub auspiciile Ministeriului Cultelor şî Instrucţiunii Publice şi ale Academiei Române. Tom. II. Traducere făcută de Ioan Slavici. Bucureşti (Stab, grafic I. V. Socecu), 1900. (20 x 13). VII, 296 p. (II 141977)
26853b. ~ Idem. Tom. III. Traducere făcută de Ioan Slavici. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (21 x 13,5). X, 662 p. (II 141977)
Lipsă coperta.
26854. ~ Fragmente zur Geschichte der Rumänen, von Eudoxius Freiherrn von Hurmuzaki. Herausgegeben vom fürstlich rumänischen Cultusund Unterrichts-Ministerium. Erster Band. Mit Eudoxius Hurmuzaki'& Portrait. Bucuresci (Din stabilimentul în artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1878. (22,5 x 14,5). XIV, 302 p., 1 f. portr. (II 138695)
Cu prefaţă de Demetrius A. Sturdza.
26854a. ~ Idem. Herausgegeben vom königlich rumänischen Cultus- und Unterrichts-Ministerium. Zweiter Band. Bucuresci (Din stab. pentru artele grafice Socecu, Sander şi Teclu), 1881. (22,5 x 14,5). VII, 237 p. (II 138695)
26854b. ~ Idem unter der Aufsicht derköniglich rumänischen Akademie der Wissenschaften Dritter Band. Bucuresci (Din stab. pentru artele grafice Socecu & Teclu), 1884.(22,5 x 14,5) VIII, 514 p. (II 138695)
26854c. ~ Idem. Vierter Band. Bucuresci (Din stab. grafic Socecu & Teclu), 1885. (22,5 x 14,5). X, 395 p. (II 138695)
26854d. ~ Idem. Fünfter Band. Bucuresci (Din Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1886. (22,5 x 14,5). XIV, 473 p. (II 138695)
26855. ~ Unerledigte Bittschrift des Miron Czuperkovilz und Andreas Pralle. Wien, 1848. (Citat în Enciclopedia Română Sibiiu) (Adamescu II, p. 105)
În colaborare:
26856. ~ Antrag des Abgeordneten Eudoxius v. Hormuzaki und Erwiederung desselben an den Abgeordneten Baron Nicolaus Petrino in der Landtagssizung vom 16 April 1861. Czernowitz (Buchdruckerei von Johann Eckhardt), 1861. (21,5 x 14). 17 p. (II 9896)
Editări de texte:
• Documente privitóre la Istoria Românilor... Vol. II i, 1451-1575; Vol. III i-ii, 1576-1600: Vol. IV i-ii, 1600-1650; Vol. VI i-ii, 1650-1699: Vol. VI, 1700-1750; Vol. VII, 1750-1818; Vol. VIII, 1376-1650; Vol. IX i-ii, 1650-1796. Bucureşti, 1876-1899.
• Noth- und Hilferuf der Gemeinder des Moldovisch-Campu-lunger Okols ... Wien, 1861.
Vezi de asemenea:
• Cererile Romanilor din Monarhia Austriacă. Viena, 1849.
• Promemoria zur Bukoviner Landes-petition vom Jahre 1848... Von der Bukowiner Landes-Deputation. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  471) HURMUZACHI, GEORGE (1818-1882)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, GEORGE (1818-1882)
Vezi
HURMUZACHI, AL. ş.a ~. Denkschrift un Se. Excellenz den Herrn Minister für Cultus und Unterricht Carl Edlen von Stremayr... Wien, 1870.

Nu exista imagini
  472) HURMUZESCU, DRAGOMIR (1865-1954)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZESCU, DRAGOMIR (1865-1954)
26857. ~ L'action spécifique du métal dans la décharge électrique par, les rayons X et par les rayons secondaires. Le rôle du métal dans la transformation des rayons X en rayons secondaires, par Dr. Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Jassy. Jassy (Imprimerie Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (25 x 17). 30 p. cu il., 3 pl. (Extr. des Annales Scientifiques de l'Université de Jassy, Tome IV, Année 1906) (II 253432)
Descriere după copertă.
26857. ~ Champs et circuits magnétiques des aimants permanents, [par] Dr. Hurmuzescu. Jassv, 1916. (23 x 16). 1 f., p. 154-174 cu il. (Extr. des Annales scientifiques de l'Université de Jassy, T. X, fasc. 2) (II 48240)
26857. ~ Idem, par Mr. Dr. Hurmuzescu, Membre correspondant de l'Académie Roumaine, Professeur à l'Université de Bucarest. Bucarest (Ist. d'Arts Graphiques Carol Göbl), 1916. (23,5 x 16). P. 25-36 cu il. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, V-ème Année 1916/7, nr. 1. Paru le 21 juin, 1916) (II 48241)
Descriere după copertă.
26860. ~ Dezvoltarea ştiinţelor şi progresul social. Disertaţiune ţinută la deschiderea cursurilor Universităţei din Iaşi pe anul şcolar 1901-1902. Dragomir Hurmuzescu, Profesor de Fizică la Facultatea de Ştiinţe. Iaşi (Tip. editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (23 x 15,5). 26 p. (II 296106)
26861. ~ Electricitatea. Curs predat de Domnul Profesor Dr. Hurmuzescu. Universitatea din Iaşi 1911. [Iaşi, 1911]. (27,5 x 22). 698[-712]-p. cu il. (Şcoala de Electricitate) (II 29787)
Litografiat. Cu menţiunea: "Sfîrşitul părţei întăia a Cursului de electricitate-generală".
26862. ~ Electricité. Electromètres et électroscopes à compensation. Note de M. Hurmuzescu, pré sentée par M. G. Lippmann. Paris (GauthierVillars Imprimeur-Libraire des comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences). [1909]. (26 x 20,5). 4 p. cu il. (II 84001)
Lipsă coperta.
26863. ~ L'électrisation par les rayons X, par Dr. Hurmuzescu. Jassy (Impr. Nationale Ioan S. Ionescu), 1911. (24 x 16). 8 p. (Extr. de la revue "Annales Scientifiques de l'Université de Iassy") (II 23571)
26S64. ~ Electromètres et électroscopes, par Dr. Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Iassy. Iassy (Impr. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24 x 16,5). 9 p. (Annales Scientifiques de l'Université de Iassy) (II 413406)
Descriere după copertă.
26865. ~ Electromètres et électroscopes à compensation. M. Hurmuzescu. [Laboratoire de physique de l'Université de Jassy]. Paris, Masson et C-ie, Éditeurs (Impr. Lahure), [1908]. (29,5 x 21). 2 p. cu il. (Le Radium, Journal de Physique, t. V, Novembre 1908) (III 30580)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26866. ~ Idem. M. Dr. Hurmuzescu, professeur à l'Université de Iassy. Iassy (Tvp. Nationale Ioan S. Ionescu), 1908. (24 x 16,5). 6 p. (Extr. de la revue "Annales Scientifiques de l'Université de Iassy") (II 12799)
26867. ~ Force électromotrice d'almentation. Par M. D. Hurmuzescu. [Paris] (Gauthier-Villars et, Fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), 1894. (27 x 21). 4 p. (II 459168)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26868. ~ Idem. Paris (Impr. Gauthier-Villars et fils), [1895]. (24,5 x 16). 10 p. cu il. (Extr. du "Journal de Physique", 3-e série, t. IV: mars. 1895) (II 408537)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26869. ~ Idem, par Dr. Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Jassy. Jassv (Impr. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23 x 16). 14 p. (Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 253364)
26870. ~ Force electromotrice due à la déformation mécanique des électrodes. Sur les cohéreurs par Dr. Hurmuzescu. Jassy (Impr. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (24 x 16,5). 25 p. (Annales scientifiques de l'Université de Jassy) (II 255700)
Descriere după copertă.
26871. ~ Învăţământul electrotehnicei şi Desvoltarea Aplicaţiunilor Electricităţei. Lecţiunea inaugurărei cursului la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Bucureşti. Dr. Hurmuzescu. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu),. 1914. (22 x 15,5). 60 p. (II 37161)
26872. ~ Învăţământul în România după 40 de ani, de D. Hurmuzescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (24 x 16,5). 24 p. (Extr. din "Cultura Română", nr. 7-8) (II 3673)
26873. ~ Învăţământul ştiinţific superior, [de] Dr. Hurmuzescu. Iasi (Tip. H. Goldner), 1911. (28,5 x 20). 1 f., 13 p. (Extr. din "Revista Ştiinţifică V. Adamachi", Vol. II, nr. 2) (III 23721)
26874. ~ Magnétostriction. Instabilité moléculaire, par D. Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Jassy. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). P. 140-145. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. I-ère Année, nr. 3, 1912/3. Extrait) (II 33393)
Descriere după copertă.
26875. ~ Idem. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1913. (23,5 x 16). p. 313-326 cu il. (Extr. des Annales Scientifiques de l'Université de Jassy, Tome VII, 4-ème Fascicule) (II 33266)
Descriere după copertă.
26876. ~ Magnetostricţiunea. Instabilitatea moleculară, de Dr. Hurmuzescu. Cu 4 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. I. St. Rasidescu), 1913. (27 x 21). 12 p. cu il. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 19, p. 149-160) (II 33073)
Descriere după copertă.
26877. ~ Memoriu de titlurile şi lucrările ştiinţifice ale D-lui Dragomir Hurmuzescu, Doctor în Ştiinţe din Paris, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1909. (26,5 x 21). 28 p. (II 12913)
26878. ~ Mesure absolue d'une résistance en unités électrostatiques, par Dr. Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Jassy. Jassy (Typ. Nationale, Ioan S. lonescu), 1909. (24 x 16,5). 8 p. (Extr. de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 14914)
26879. ~ Idem. [Laboratoire de Physique de l'Université de Jassy]. Paris, Masson et C-ie, Éditeurs (Impr. Lahure), [1909]. (29,5 x 21). 3 p. (Le Radium, Journal de Physique, t. VI, Juin 1909) (III 30579)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26880. ~ Idem. Note de M. Hurmuzescu, présentée par M. Lippmann. Paris (GauthierVillars, Imprimeur-Libraire des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences), [1909]. (27 x 22). 3 p. (Extrait) (II 31153)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26881. ~ Les modifications physiques dues à l'aimantation. Par Dr. Hurmuzescu, professeur à l'Université de Jassy. Rapport présenté au Congrès international de Physique, réuni à Paris en 1900, sous les auspices de la Société française de Physique. Paris (Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire du Bureau des Longitudes de l'Ecole Polytechnique), 1900. (25,5 x 16,5). 12 p. (II 413635)
26882. ~ Un nouvel électroscope condensateur, par Dr. Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Jassy. Jassy (Impr. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (26 x 17). 3 p. cu il. (Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 25,3452)
Descriere după copertă.
26883. ~ I-re Thèse. Nouvelle détermination du rapport v entre les unités électrostatiques et électromagnétiques. 2-e Thèse. Propositions données par la Faculté. Thèses présentées à la Faculté de Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques, Par M. D. Hurmuzescu. Soutenues le [28] avril 1896, devant la Commission d'examen. Paris (Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires du Bureau des Longitudes, de l'École Polytechnique), 1896. (27,5 x 22,5). 2 f., 92[-95] p. cu il. ([Faculté de Paris], nr. d'ordre 877) (II 69175)
26884. ~ L'Organisation de l'Enseignement technique supérieur auprès des universités de Roumanie, [par] D. Hurmuzesco, Professeur et Directeur de l'Institut Electrotechnique de l'Université de Bucarest. Paris, O. Doin et Fils, Éditeurs (Impr. Levé), 1918. (21,5 x 13,5). 32 p. (Extr. de la Revue générale des sciences, nr. du 15 Novembre 1918) (II 508814)
26885. ~ Progresul necontenit al sciinţelor experimentale şi înrîurirea lui asupra inveţămentului de Dr. Hurmuzescu. [Conferinţă ţinută în sala Universitatei din Iaşi în Maiu 1898]. Bucureşci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (26 x 17,5). 9 p. (Supliment la Buletinul Societăţii de Sciinte din Bucuresci-România, An. VII, nr. 5) (II 413738)
26886. ~ Radioactivitatea apelor minerale din România, de Dr. Hurmuzescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu). 1909. (27 x 21). 7 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXI. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 6, p. 233-239) (II 274718)
Descriere după copertă.
26888. ~ La radioactivité des pétroles de Roumanie, par Dr. Hurmuzescu. Professeur à l'Université de Jassy. Jassy (Typ. Nationale, I. S. Ionesco), 1908. (24 x 17). 1 f., 31 p. (Extr. de la Revue Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 9519)
26889. ~ Studenţii români la universităţile române, de Drag. Hurmuzescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (24,5 x 16,5). 8 p. (Extr. din revista "Cultura română", nr. 4) (II 4073)
26880. ~ Substanţele radioactive. Producerea şi transformarea lor. Constituţia materiei. Căldura pămîntului. Căldura soarelui. De Dr. Hurmuzescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1909. (24,5 x 16,5). 29 p. (Extr. din "Buletinul Geografic", nr. 1 din 1908) (II 12798)
26890. ~ Sur la radio-activité du pétrole. Par Dragomir Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Jassv. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (23,5 x 15,5). P. 771-774. (Congrès International du Pétrole. Troisième session. Bucarest, 8-13 septembre 1907) (Tirage à part du 2-ème volume de Compte-Rendu du Congrès) (II 22688)
Descriere după copertă.
26891. ~ Sur la transformation des rayons X, par le Dr. Hurmuzescu (Avec les planches V et VI). [Communication faite à la Société Française de Physique, 17 avril 1898]. Genève (Impr. Arnold Malavallon), [1899]. (23 x 15). P. 509-541, 2 pl. (Extr. des Archives des Sciences physiques et naturelles. Quatrième période, t. VIl, Juin 1899) (II 408665)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26892. ~ Sur les modifications mécaniques, physiques et chimiques qu'éprouvent les différents corp par l'aimantation, par Le Dr. Hurmuzescu, Professeur à l'Université de Jassy. Genève (Impr. Rey & Malavallon), [1898]. (23 x 14,5). 39 p., 3 pl. (Extr. des Archives des Sciences physiques et naturelles. Quatrième période, t. IV et V. Novembre, décembre 1897. Janvier 1898) (II 408666)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26893. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (27,5 x 18,5). 7 p. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie, An. VI, nr. 5, Extrait) (II 523251)
26894. ~ Idem. Paris, Georges Carré et C. Naud, Éditeurs (Évreux, Impr. de Charles Hérissey), 1898. (22 x 14,5). 73 p. cu il., 1 f. (Extr. de L'Éclairage Électrique) (II 109173)
26895. ~ Sur une nouvelle détermination du rapport v entre les unités électrostatiques et électromagnétiques. Par M. D. Hurmuzescu. [Paris (Gauthier-Villars, Imprimeurs-Libraires des Comptes-Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), 1895]. (27 x 21). 3 p. (II 459169)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26896. ~ Ştiinţa şi conştiinţa. Conferinţă ţinută la Ateneul Român, la 1 Martie 1915, de Dr. Hurmuzescu, Profesor Universitar. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1915. (23 x 16). 30 p. (II 41453)
26897. ~ Ştiinţa şi Războiul, [de] Dr. Hurmuzescu, Profesor la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1916. (23 x 16). 23 p. (II 96759)
Descriere după copertă.
26898. ~ Telegrafia fără sîrmă cu ajutorul Undelor Electrice. Iaşi (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (24 x 16,5). 25 p. cu il. (II 50848)
Cu menţiunea: "Conferinţă ţinută în folosul Societăţei pentru învăţătura Poporului Român, în ziua de 4 Noembrie 1901".
26899. ~ Telegrafia fără sîrmă, de Dr. D. Hurmuzescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Atel. de arte Grafice I. V. Socecu), 1903. (23 x 16). 31 p. cu il. (Extr. din "Buletinul Geografic", Semestrul II, 1903) (II 412909)
26900. ~ Vibration d'un fil traversé par un courant électrique continu. Par M. D. Hurmuzescu. [Paris (Gauthier-Willars et Fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), 1891].(27 x 21). 2 p. (II 459167)
Descriere după titlul de la începutul textului.
În colaborare:
26901. ~ La radioactivité de Quelques Eaux Minérales de Roumanie, par M. Dr. Hurmuzescu, professeur à l'Université de Jassy, et M. N. Patriciu, chef de travaux au laboratoire de physique de Jassy. Jassy (Typ. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1908. (23 x 16). 9 p. (Extr. de la Revue: Annales Scientifiques de L'Université de Jassy) (II 12831)
Vezi şi :
BENOIST, L. şi ~. Action des rayons X. Paris, 1896.
~. Nouvelles -propriétés des rayons X. Paris, 1896.
~. Nouvelles recherches sur les rayons X. Paris, 1896.
~. Réponse aux observations de M. Auguste Righi. Paris, 1896.
CHABAUD, VICTOR şi ~. Sur la relation entre le maximum de... Paris, 1896.
SEVERIN, E. şi ~. La radioactivité des eaux minérales de Slănic, [190?].
Prefeţe, editări de texte:
• Laboratorul de fizică "Profesor Dr. Hurmuzescu". (Universitatea din Iaşi). Pref. de ~. Iaşi, 1906.
POINCARÉ, H. Cours de physique mathématique. Ed. de ş.a. Paris, 1892.
Vezi de asemenea:
• Profesorului Petru PONI. Omagiu. Iaşi, 1906.

Nu exista imagini
  473) HURMUZESCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
HURMUZESCU, PETRE
26902. ~ Poziţiunea socială şi juridică a femeei. Teză pentru licenţă. Petre Hurmuzescu. Iaşi, Tip.-Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grosu, 1903. (24,5 x 17). 84 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 408585)

Nu exista imagini
  474) HURMUZIS, ANTIGON M.
 • Opera
 • Imagini
HURMUZIS, ANTIGON M.
26903. ~ Noul aparat de făcut plaste de paie şi de pleavă căzute de la tractoare, inventat de Antigon M. Hurmuzis, mecanic. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1889. (18 x 12). 15 p., 1 f. pl. (I 411295)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  475) HURMUZIS, M.
 • Opera
 • Imagini
HURMUZIS, M.
26904. ~ Leprenti. Comedie în patru acte, compusă de D-lu M. Hurmuzi şi tradusă din greceşte de Dimitrie G. Afendi. Bucureşti (Tip. lui C. A. Rosetti & Vinterhalder), 1848. (18,5 x 12). 105[-110] p. (1 408791)
Listă de prenumeranţi, la p. 107-110. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  476) HUSSAR, H.
 • Opera
 • Imagini
HUSSAR, H.
26905. ~ Discursul rostit la întrunirea publică a Rezerviştilor Militari Israeliti Pămînteni. Bucuresci 1897, de H. Hussar. Bucuresci (Typ. Universul, Luigi Cazzavillan), 1897. (23 x 15). 14 p. (II 412779)
26906. ~ Indicaţiuni utile relative la pansamente chirurgicale. Caractere fisico-chimice, Sterilitatea. Impregnarea şi Analisa lor. Note culese, clasate şi comentate de H. Hussar, Licenţiat în farmacie de la Facultatea din Bucuresci, fabricant de Specialităţi Chimico-Hygienice. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1891. (23,5 x 15). 16 p. (II 568812)

Nu exista imagini
  477) HUSSAR, IOSIF (1867-1933)
 • Opera
 • Imagini
HUSSAR, IOSIF (1867-1933)
(I. H.; S. S.)
Traduceri, prefeţe:
BERGSÖE, W. Pillone (Din "Nuvele italiene"). Trad. de ~. Craiova, 1897.
BJÖRNSON, B. Nuvele ţerăneşti. Trad. de ~. Craiova, 1895.
BRANDES, G. Oameni şi scrieri. Trad. de ~. Craiova, 1895.
CANDOLLE, A. de ş.a. Darwin. Trad. de ~. Craiova, 1897.
DOSTOIEWSKI, F. Un roman în nouă scrisori... Pref. şi trad. de ~. Craiova, 1896.
DUMAS FILS, A. Ilka... Trad. de ~. Craiova, 1896.
GOETHE. Suferinţele tînărului Werther. Trad. de ~. Craiova, 1896 ; [190?] ; 1909.
HARŢE, B. Schiţe din California. Trad. de ~. Craiova, 1896.
IBSEN, H. Liga tinerimei. Trad. de ~. Craiova, 1895.
JACOBSEN, J. P. Şase nuvele. Trad. de ~. Craiova, 1896.
KOROLENKO, V. Nuvele siberiene. Trad. de ~. Craiova, 1895 (Biblioteca de popularizare..., nr. 1) ; Bucureşti, 1908 (Bpt, 405)
LEMALTRE, J. Studii şi portrete literare. Trad. de ~. Craiova, 1896.
MAUPASSANT, G. de. Pe apă. Trad. de ~. Craiova, 1895.
MOLIERE. Don Juan. Trad. de ~. Craiova, 1896.
NERUDA, J. Schiţe şi tablouri... Trad, de ~. Craiova, 1895.
OUIDA. Doamna marchiză ... Trad. de ~. Craiova, 1896.
PUŞCHIN, AL. Nuvele alese. Trad. de ~. Craiova, 1895.
SEHMID, H. S. Stilul în artă. Trad. de ~. Craiova, [189?].
SWIENTOCHOROSKI, AL. Din vieaţa poporului ... Pref. şi trad. de ~. Craiova, 1895.
TOLSTOI, L. N. Nuvele şi povestiri. Trad. de ~. Craiova, 1895.

Nu exista imagini
  478) HUŞIANUL, SILVIU
 • Opera
 • Imagini
HUŞIANUL, SILVIU
Vezi:
• Foiţe alese [IV]. Orăştie, 1898.

Nu exista imagini
  479) HUTTER, JOSEF
 • Opera
 • Imagini
HUTTER, JOSEF
26907. ~ Proiectu de concessiune pentru înfiinţarea Băncei Naţionale a României, prelucrată de Josef Hutter, Director bănci Moldovei. Bucuresci (Tip. lui Adolf Urlich), 1862. (24,5 x 19.5). 11 p. (II 207804)
Descrieredupă copertă.
26908. ~ Proiect pentru formarea unei asociaţii romane de fandbrife, de I. Hutter, Director actual al Bancei Naţionale a Moldovei. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1860. (21,5 x 13,5). 1 f., 15 p. (II 465393)
Cu caractere chirilice. Pe p. de titlu, explicaţia cuvîntului "fandbrife": "obligaţii ipotecare pe numele înfăţoşitorului, înscrise pe o moşie specială, dar garantate de toate prop[r]ietăţile ce facu parte din asociaţie".

Nu exista imagini
  480) HUŢAN, VASILE (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
HUŢAN, VASILE (1880-?)
26909. ~ Din Ţara Fagilor. Poezii, [de] V. Huţan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (16,5 x 13). 74 p. 1,50 lei. (I 42891)

Nu exista imagini