Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  441) HUCH, GUSTAV
 • Opera
 • Imagini
HUCH, GUSTAV
Vezi:
MIRCEA, I. G. ş.a. Ultimele cuvinte. Cuvîntări sepulcrale. Trad. de ~. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  442) HUFELAND, CHRISTOPH-WILHELM
 • Opera
 • Imagini
HUFELAND, CHRISTOPH-WILHELM
26795. ~ Macroviotica sau măiestria a lungi viaţa, după Hufeland, tradusă şi întocmită pentru orice romî[n] cultivat, de Pavel Vasici. Doctor de medicină şi hirurgie, magistru de obstetricie, chesarocrăiesc, Director de Carantină şi a învăţatei soţietăţi medico-naturale din Iaşi, mădular corespondent, Macrobiotic. Tom. I. Brashov (În Tip. lui Ioan Gîtt), 1844. (21 x 13,5). 2 f., VIII, 221[-224] p. (I 262422)
Cu alfabet de tranziţie.
26795a. ~ Idem. Tom. II-le. Brashov (În Tip. lui Ioan Gîtt), 1845. (21 x 13). 327 p. (I 262422)
Cu alfabet de tranziţie.
26796. ~ Spiţăriea casnică sau de drum al vestitului H. F. Hufeland, tradusă de Cons. Iordachi Samurcaş, practicus Medeţine în târgul Botoşanii. Iaşii (Tip. Institutul Albinei), 1848. (17,5 x 11,5). 22 p.(I127595)
P. de titlu cu alfabet de tranziţie; textul cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  443) HÜFFEL, G.
 • Opera
 • Imagini
HÜFFEL, G.
26797. ~ Rapórte privitore la studiul sumar al pădurilor Statului de pe diferitele regiuni ale ţărei şi la reorganisarea serviciului silvic din téra, de G. Hüffel. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (23,5 x 15,5). 170 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciuluï şi Domenielor) (II 412621)

Nu exista imagini
  444) HUGHES, JAMES L.
 • Opera
 • Imagini
HUGHES, JAMES L.
26789. ~ Greşelile învăţătorilor, [de] James L. Hughes. În românesce de Vasile Goldiş, Profesor. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1894. (18,5 x 12,5). 103 p. 1. coroană. (I 143438)

Nu exista imagini
  445) HUGO, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
HUGO, VICTOR
26790. ~ Angelo, Tiranul Padovei [Angelo, tyran de Padoue]. Tradusă de D. C. Negruţţi. Bucureşti (În Tip. lui Eliad), 1837. (21,5 x 14). 1 f., 124 p. (Din operele lui Victor Hugo) (IX-X. Colecţie din Autorii Clasici. Victor Hugo, 2) (II 66840)
Textul cu alfabet de tranziţie, p. de titlu cu caractere latine.
26791. ~ *Angelo, din Victoru Hugo. Trad. de St. Stoica. Bucureşti (Eliad), 1839. (Iarcu, V. 41)
26792. ~ Ballade [Ballades], de Victor Hugo. Traduse de C. Negruzzi. Iasii (La Cantora Foaiei Săteşti), 1845. (23 x 15). 2 f., 123 p., 1 f. pl. (Il 100719)
Cu alfabet de tranziţie.
26793. ~ Idem. Ed. II. Iasi (Tip. Bermann-Pileski), 1863. (19 x 12). 2 f., 119 p. (I 253080)
Lipsă coperta. Prefaţa în l. franceză, semnată de A. de Latour.
26794. ~ Flămândul, [de] Victor Hugo. [Les pauvres gens?]. Traducere de Ion Trotuş. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1948. (21,5 x 14). 31 p. 1,25 lei. (II 50404)
26798. ~ *Frunze de toamnă [Les Feuilles d'Automne]. [De] Victor Hugo. Traducere de Al. Iacobescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., 1915 sau 1916. (Biblioteca pentru toţi, 961) (Leopardi, cop. 4 ; BR, 2(1916), ian.-iun., p. 2).
26799. ~ *Hernani [Hernani], din V. Hugo. [Trad. de I. H. Rădulescu], 1863. (Scraba, p. 305: Bibliografie ; Heliade-Rădulescu, p. 73)
26800. ~ Emani. Dramă în 5 acte de Victor Hugo. Tradusă în versuri de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay. [1905]. (15,5 x 11). 157 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 232-233) (I 102980)
Cu menţiunea: "Reprezentată pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la 12 Decembrie 1898, Dna Aristizza Romanescu jucînd pe Dona Sol, D-l C. Nottara pe Don Carlos şi D-l V. Leonescu pe Ernani". Datat după: A-B, 9(1905), nr. 6, nov. 6, p. 168: Bibliografii.
26801. ~ Legenda frumosului Pecopin şi a frumoasei Baldur, [de] Victor Hugo. Traducere de Octav George Lecca. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1914]. (15 x 10). 96 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 805) (I 36002)
26802. ~ Maria Tudor [Marie Tudor]. Tradusă de D. C. Negruţţi. Bucureşti (În tip lui Eliad), 1837. (22,5 x 13,5). VIII p., 2 f. , 143 p. (Din operile lui Victor Hugo) (I 411774)
Cu alfabet de tranziţie. Cu o scrisoare: "Către D. Negruţţi", de I. Eliad. Vezi trad. cu titlul "Maria din Englitera".
26803. ~ *Maria din Englitera [Marie d'Angleterre] din Victor Hugo. Trad. de St. Stoica. Bucureşti (Eliad), 1839. (Iarcu, p. 41)
26804. ~ Miserabilii, [de] Victor Hugo. [Les Miserables]. Partea ănteia. Fantina. Traducere de D. Bolintineanu, A. Zanne şi M. Costiescu. Tom. antei şi al doilea. Bucuresci, Librar-Editor Hristu Ioaninu (Typ. Naţională a lui St. Rassidescu), 1862-1863. (21,5 x 14,5). 276 p. (I) ; 246 p. (II). (II 103442)
26804a. ~ Idem. Partea a doua: Cosetta. Tomul al treilea şi al patrulea. Partea a treia: Marius. Tomul al cincilea şi al şaselea . Traducere de D. Bolintineanu, A. Zanne şi M. Costiescu. Bucuresci, Librar-Editor Christu Ionninu (Typ. Naţională a lui St. Rassidescu), 1863. (21,5 x 14,5). 232 p. (III) ; 304 p. (IV) ; 208 p. (V) ; 173 p. (VI). (II 103442).
Pe cop. tomului VI, anul: 1864.
26805. ~ *Idem, traducţiune după Victor Hugo, format mare ilustrat. [Bucureşti, Edit. H. Steinberg]. 1,20 lei. (Apărută înainte de 1891) (Popescu, N. D. Supl., cop. 4)
26806. ~ Napoleon cel Mic, [de] Victor Hugo. [Napoleon le Petit]. Tradusă de D-na Anna I. Leoveanu. Craiova (Tip. Română, N. I. Macavei), 1898. (23,5 x 16). XX, 272 p. (II 412828)
La p. 270-271: listă de abonamente.
26807. ~ Regele Petrece, [de ] Victor Hugo. [Le Roi s'amuse]. Dramă în cinci acte. Traducere în versuri de Ludovic Daus. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cronica Thoma Basilescu), 1907. (15 x 10,5). 156 p., 2 f. (Catalogul Bibliotecii pentru toţi). 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 264-265) (I 12210)
26808. ~ Sclavul iubirei (Bug Jargal). Roman, [de] Victor Hugo. Traducere de Const. A. I. Ghica. Bucureşti, Edit. I. Negreanu, 1916. (18,5 x 12). 163 p. (I 386269)
Lipsă coperta.
26809. ~ Torquemada [Torquemanda]. [De] Victor Hugo. Dramă în 4 acte în versuri româneşti de A. Steuerman. Iaşi (Tip. Depeşa), 1916. (16,5 x 12,5). 107 p. 1,50 lei. (1 48462)
26810. ~ Zioa dupe urma a unui osîndit, [Le Dernier Jour d'un Condamne], de Victor Hugo. Tradus de D. Căpitanul St. Stoica. Bucuresci (În tip. lui Eliad), 1839. (21,5 x 13,5). XI p., 1 f., 142 p., 1 f. erata (I-II Periodul II. Colecţie din Autorii clasici. Victor Hugo, 1) (II 68786)
Cu alfabet de tranziţie. Cu o scrisoare a traducătorului către I. Eliad şi scrisoarea de răspuns a acestuia.
26811. ~ *Ultima zi a unui condamnat, de Victor Hugo. [Ed. I?]. Bucureşti, [190?]. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 313) (Uni, 18 (1908), nr. 24, iun. 20, p. 211: Bibliografie)
26812. ~ Cea din urmă zi a unui condamnat. Roman, [de] Victor Hugo. Tradus de Horaţiu şi Virgiliu Z. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15 x 10). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 313) (I 12222)
26813. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [191?]. (15 x 10). 88 p. (Biblioteca pentru toţi, 313) (BCU-ClN 850992)
Vezi de asemenea:
• Condamnarea şi alungarea iesuiţilor... Trad. din ~ ş.a. Bucureşti, 1885.
FLORESEU, B. Ritmuri şi rime. Bucureşti, 1892.
NAUM, AL. A. Traduceri. Iaşi, 1904.
KAUM, A. Traduceri. Iassii, 1875.
PERIEŢEANU, I. GR. Din alte zări. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  446) HULUB, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
HULUB, ALEXANDRU
Traduceri:
GUMPLOWICZ, L. Năluciri sociale. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  447) HULUBARIU, GHERVASIE
 • Opera
 • Imagini
HULUBARIU, GHERVASIE
26814. ~ Pomelnicul Ierodiaconului Ghervasie Hulubariu din Sfânta Monăstirea Secului, 15 Februarie 1914. S. 1., [1914]. (11 x 8). 47 p. (BCU-Iaşi I B 10965)

Nu exista imagini
  448) HULUBEI, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
HULUBEI, ALEXANDRU
26815. ~ Suspinele unei matroane din istoria Romanilor. Tipărit în Gazeta de Transilvania la anul 1847. Editate de Alesandru von Hulubeiu. Spre a se împărţi gratis jiunimei Romane. Iassii (Tip. Buciumului Român), 1860. (20 x 13). 37 p. (11 104418)
Descriere după copertă. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  449) HULUBEI, ION V.
 • Opera
 • Imagini
HULUBEI, ION V.
26816. ~ Despre strămutarea creanţelor şi altor lucruri necorporale în dreptul roman şi romîn. Teză pentru licenţă susţinută de Ion V. Hulubei. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1894. (21,5 x 14,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412221)

Nu exista imagini
  450) HULUBEI, VALERIU (1866-1919)
 • Opera
 • Imagini
HULUBEI, VALERIU (1866-1919)
26817. ~ Din viaţa oraşelor. Comerciul şi industria la oraşe. Conferinţă ţinută în Aula Universităţii de Valeriu Hulubei. Iaşi (Tip. editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (23,5 x 16,5). 20 p. 30 bani. (Extras din "Arhiva") (II 1516)
26818. ~ Hereditatis Petitio sau Cererea de moştenire şi Actele eredelui aparent. Teză de Licenţă în Drept [susţinută] de Valeriu Hulubei. Iaşi (Tip. M. Popovici), 1904. (23 x 15,5). 74 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 3977)
26819. ~ Industria şi Comerciul la sate. Conferinţă ţinută în Aula Universitatei [de] Valeriu Hulubeiu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1901. (23,5 x 16). 1 f., 22 p. (Extr. din "Arhiva") (II 412800)
În colaborare:
BUŢUREANU, C. V. şi ~. Carte de citire, cl. III. Bucureşti, 1900 ; cl. IV. Bucureşti, 1901.
~. Carte de citire, cl. II. prim. urb. Bucureşti, 1900 ; div. II rur., an I-II. Bucureşti, 1900.
~. *Carte de citire, div. III rur., an. I-II. Bucureşti, 1900.
Traduceri:
IBSEN, H. Ioan Gavril Borkman. Trad. de ~. Ed. II. Piatra-N., 1905.

Nu exista imagini
  451) HUMBOLDT, ALEXANDER von
 • Opera
 • Imagini
HUMBOLDT, ALEXANDER von
26820. ~ Privelişti din natură, [Ansichten der Natur], [de] Alexander [pe cop: Alex.] von Humboldt. Traducere de C. Brătescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalav, 1908. (15 x 9,5). VI-87 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 384) (II 12258)
26821. ~ Aspectele naturei, [Ansichten de Natur], [de] Alexander von Humbold. Traduceri de N. Orghidan. Craiova (Tiparul Tipografiei Ramuri), 1914. (19,5 x 13). 84 p. 0,50 lei. (Biblioteca Cosînzeana, nr. 12-13) (1 39431)

Nu exista imagini
  452) HUMPHREY, HERBERT ALFRED
 • Opera
 • Imagini
HUMPHREY, HERBERT ALFRED
26882. ~ Aparatul şi metoda de a ridica şi fora (împinge) apa sau alte lichide. Memoriu descriptiv depus în sprijinul cererei brevetului de Herbert Alfred Humphrev. Inginer din Londra. S.l., [1911]. (33,5 x 24,5). 17 p. (III 23701)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  453) Humor şi satiră
 • Opera
 • Imagini
Humor şi satiră
• Humor şi Satiră Vezi: • Din tóte literaturile. Humor şi satiră. Piatra-Neamţ, 1904.

Nu exista imagini
  454) HUMULESCU, EVGHENIE
 • Opera
 • Imagini
HUMULESCU, EVGHENIE
26823. ~ Paraclis către sfîntul prea cuviosul părintele nostru Dimitrie cel Nou, care se cântă la totă trebuinţa şi nevoia sufletescă, a bine-cinstitorilor ortodocşi Români. Alcătuit de Arhimandritul Evghenie Humulescu şi tipărit cu înalta bine-cuvîntare şi aprobare a Sfintului Sinod, al Sfintei Biserici autocefale ortodoxe Române, de un pios creştin, care'l va împărţi gratuit. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1904. (15 x 11). 10 f., XXIII[-XXVI] p., 118 p. cu il. (I 465448)
26824. ~ Preoţia la Ebrei. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... Iunie 1898 de Ieroarhidiaconul Evghenie Humulescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24,5 x 16,5). 48 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 413391)

Nu exista imagini
  455) HUNGARICUS
 • Opera
 • Imagini
HUNGARICUS
Vezi: BROTE, EUGEN

Nu exista imagini
  456) HURDUCACIU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
HURDUCACIU, TEODOR
26825. ~ Aritmetică, pentru despărţământul al doilea al şcoalelor poporale, de Teodor Hurducaciu, învăţător la şcoala gr.-cat. din Kolozs (Cojocna). Balázsfalva-Blaj (Tip. Seminariului gr.-cat.). 1905. (19,5 x 13,5). 32 p. 20 bani. (I 3021)
Descriere după copertă.
26826. ~ Idem, pentru despărţămîntul al treilea al şcoalelor poporale [...]. Balázsfalva-Blaj (Tip. Seminarului gr.-cat.), 1905. (19,5 x 13,5). 32 p. 20 bani. (I 484011)
Descriere după copertă.
26827. ~ Idem, pentru despărţământul al patrulea al şcoalelor poporale [...]. Balázsfalva Blaj (Tip. Seminariuluigr.-cat.), 1905. (20 x 13,5). 33 p. 20 bani. (I 483991)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  457) HURMUZACHE, EMIL (1893-?)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHE, EMIL (1893-?)
26828 ~ Леченіе солцемънапляжѢ... Принципы и практическиіе совѢты. Д-р Емилъ Хурмузаке, Медик болъницы Св. Спиридон Яссы, Директоръ-врачъ курорта Будаку и осталных курортовъ южной Бессарабіи. Яссы (Viata Românească), [1918]. (20,5 x 13). 7 p. (II 105512)

Nu exista imagini
  458) HURMUZACHE (familia)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHE (familia)
(Hurmuzaki)
26829. ~ Corespondenţa familiei Hurmuzaki cu Gheorghe Bariţ, publicată de N. Bănescu, Profesor. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Romanesc), 1911. (19,5 x 13,5). VIII-134 p. (I 29691)

Nu exista imagini
  459) HURMUZACHI, ALECU (1823-1871)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, ALECU (1823-1871)
(HURMUZAKI)
26830. ~ Cuvent de deschidere rostit în I-ma adunantia generala de'n 19 Aprilie (1 Maiu) 1862 a Reuniunei romane de'n Cernăuţi, de A. Hurmuzaki. Cernăuţi (Tipărit la Joan Echardt), 1862. (20,5 x 13,5). 12 p. 10 cri. (II 101026)
Cu alfabet de tranziţie. La preţ, menţiunea: "se vinde în folosul reuniunii". Lipsă coperta.
În colaborare:
26830a. ~ Denkschrift an Se. Excellenz den Herrn Minister für Cultus und Unterricht Carl Edlen von Slremayr, etc. etc. zur Erläuterung der Majestätsadresse um Bewilligung eines costituirenden Kirchencongresses zur Verwirklichung der Autonomie der gr.-orient. Landeskirche der Bucovina (Als manuscript gedruckt). Wien (Druck und Commisionsverlag von Carl Gerald's Sohn), 1870. (24,5 x 16). 14 p. (II 453643)
La finalul textului semnează: "Alexander Ritter von Hormuzaki, Reichsrathsabgeordneter, Eugen Ritter von Stircza, Reichsrathsabgeordneter, George Ritter von Hormuzaki, Präsident des behufs Herbeiführung der Autonomie der gr.-orient. Landeskirche der Bucovina eingesetzten ständigen Comitö's".

Nu exista imagini
  460) HURMUZACHI, CONSTANTIN (1811-1869)
 • Opera
 • Imagini
HURMUZACHI, CONSTANTIN (1811-1869)
26831. ~ Candidatura prinţului Grigorie M. Sturdza, de C. Hurmuzachi. Iassy (Tip. Buciumului Roman), 1858. (23 x 15,5). 1 f., 12 p. (II 66655)
Cu alfabet de tranziţie.
Vezi de asemenea:
BĂNESCU, N. Un capitol [...] Stareţul Neonil. Corespondenţa sa cu C. Hurmuzachi şi Andreiu Şaguna. Välenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini