Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  421) HRISOVERGHI, ALEXANDRU (1811-1837)
 • Opera
 • Imagini
HRISOVERGHI, ALEXANDRU (1811-1837)
26767. ~ Poeziia lui A. Hrisoverghi. Ed. completă. Iaşii (La Cantora Foaiei Săteşti), 1843. (20,5 x 13). XXXI, 83 p., 1 f. portr. (II 103268)
Cu alfabet de tranziţie. Conţine şi: "Vieaţa lui A. Hrisoverghi", de M. Kogălniceanu, p. VIl-XXXI.
Traduceri:
DUMAS, AL. Antoni. Dramă. Trad. de ~. Bucureşti, 1837.
Vezi de asemenea:
• Colecţiune de fabule române. Iaşi, 1896.
• Colecţiune de fabule române. Iaşi, 1903.
• Culegere de fabule (Ţichindeal, G. Asaschi, A. Hrisoverghi, ş.a.). Bucureşti, 1909.
MUMULEANU, ş.a. Scrieri alese. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  422) HRISTACHE, GH. (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
HRISTACHE, GH. (1853-?)
26768. ~ Manual pentru educaţiune fisică cu explicaţiuni desvoltate asupra funcţiunilor intelectuale şi fiziologice. Aprobat după cum se vede în text de o comisiune de Medici şi de Onor. Ministru Cultelor şi Instrucţiunei publice prin ord. No. 6647/901. De G. Hristache, Profesor la gimnaziu din Tg.-Jiu. Târgu-Jiu (Tip. Română, N. M. Petrescu-Nika & R. Mangu), 1906. (24,5 x 17,5). VIII, 144 p. cu il. (II 3101)

Nu exista imagini
  423) HRISTACHE, pitarul (sec. XVIII-XIX)
 • Opera
 • Imagini
HRISTACHE, pitarul (sec. XVIII-XIX)
26769. ~ Povestea mavroghenească, [de] Pitarul Hristache. Cu o introducere şi note de Gheorghe Adamescu, Profesor. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Inst. Arte Grafice Carol Göbl), [1897]. (15,5 x 11). 75[-80] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 125) (I 111127)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 485. A apărut şi în: Urechia, V. A. "Istoria Româniloru".Tom. III. Bucuresci 1892, p. 451-462, Anexe, cu titlul: "Istoria fapteloru lui Mavroghene Vodă şi a rgzmeriţei din timpulu lui pe la 1790". Scrisă la 1817 de pitarul Hristache.

Nu exista imagini
  424) HRISTACHE, TĂNASE
 • Opera
 • Imagini
HRISTACHE, TĂNASE
26770. ~ Leul dunărean sau Eroul de la Plevna. Hărăzită Alteţei Sale Regale micului principe Carol, de Hristache Tanase din Călăraşi, Jud. Ialomiţa. Călăraşi (Tip. Constantin J. Seicărescu), 1902. (15,5 x 11,5). 12 p. 50 bani. (I 409695)

Nu exista imagini
  425) HRISTE, C.
 • Opera
 • Imagini
HRISTE, C.
26771. ~ *Jaloba Vrâncenilor, de C. Hriste. (N, 1(1856), p. 75-76 ; A, 4(1856), nr. 186, p. 1-3)

Nu exista imagini
  426) HRISTESCU I.
 • Opera
 • Imagini
HRISTESCU I.
26772. ~ Discursul rostit de D-nu I. Hristescu, Deputatul Ţărănesc de Argeş în şedinţa Cameri[!] din 6 Aprilie 1904 cu ocasia discuţii la legea comunală. Muşătesci-Argeş (Tip. Al. Valescu), 1904. (17 x 12,5). 18 p. (I 2691)
Descriere după copertă.
26773. ~ Idem. Piteşti (Lito-Tip. Mihail Lazar - Fiu), 1904. (23,5 x 16). 12 p. (II 1811)

Nu exista imagini
  427) HRISTESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
HRISTESCU, NICOLAE
26774. ~ Ghimpi. Epigrame. Versuri umoristice, [de] Nicolae Hristescu. Tîrgovişte (Tip. Viitorul, Elie Angelescu), 1904. (16 x 10,5). 44 f. nenum. 1,50 lei. (I 408849)
26775. ~ Impresiile unui sensitiv. Versuri, 1894-1897, [de] Nicolae Hristescu. Fascicola I. Bucureşti (Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra), 1913. (16 x 10). 32 p. 30 bani. (I 31381)
26776. ~ Versuri, 1894-1899, [de] Nicolae Hristescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (16,5 x 10). 80 p. cu 1 portr. 1 leu. (I 410301)

Nu exista imagini
  428) HRISTIDE, EPAMINONDA (1885-1945)
 • Opera
 • Imagini
HRISTIDE, EPAMINONDA (1885-1945)
(HRISTIDI, CRISTIDE)
26777. ~ Technica Rachianesteziei prin stovaină stricnină. (Aşa cum se practică în serviciul D-lui Prof. Juvara). Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1915 de Ep. Hristide. Intern al Spitalelor Eforiei, Preparator la Institutul de Anatomie Topografică şi Chirurgie. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (21,5 x 15). 73 p. cu il., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1401) (II 41513)
În colaborare:
JUVARA, E. Fapte şi observaţiuni clinice... Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  429) HRISTODORESCU, CONSTANTIN GH.
 • Opera
 • Imagini
HRISTODORESCU, CONSTANTIN GH.
26778. ~ Capitalul. Tesă pentru licenţă de Constantin Gh. Hristodorescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1898. (24 x 17). 61[-64] p. (Şcola Superioră de Sciinţe de Stat) (II 115161)

Nu exista imagini
  430) HRISTODORESCU, CONST. GH.
 • Opera
 • Imagini
HRISTODORESCU, CONST. GH.
26779. ~ *Cultura legumelor, de Const. Gh. Hristodorescu. [Râmnicul-Sărat, 1904]. 1 leu şi 10 bani. (A-B, 7(1904), nr. 27-28, apr. 4-11, p. 659: Bibliografie)
26780. ~ Poesii, [de] Const. Gh. Hristodorescu. Seria I. Odele şi intimele. Rîmnicu-Sărat (Typ. P. Th. Pecetescu), 1883. (18 x 12,5). 141 p. (I 192744)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  431) HRISTODORESCU, MIHAIL (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
HRISTODORESCU, MIHAIL (1860-?)
26781. ~ Retenţiunea placentei şi membranelor în abort. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presintată şi susţinută în 28 Noembrie 1887 de Mihail Hristodorescu, Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fiii), 1887. (22,5 x 16). 80[-85] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci), nr. 166) (II 260465) Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  432) Hronograf
 • Opera
 • Imagini
Hronograf
26782. • Întru slava Sfintei Şi cel de O fiinţă, şi de Viaţă făcătoarei, şi nedespărţitei Treimi: a Tatălui, a Fiiuluî, şi a Sfîntulul Duh, Sau Tipărit acest Hronograf Adecă Numărare de ani în Zilele bine Credinciosului Domn, Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia Preaosfinţii sale, Kyrio Kyr Veniamin Mitropolit Sucevii şi Moldaviei. Prin osîrdiia Preacuvioşiei sale, Kyr Mardarie Arhimandritul şi Stareţul Sfi. Monastiri Neamţul şi Secul. În tipografia Sfintei Monastiri Neamţul, La anul 1837. Aprillie 14. (35 x 12,5). 3 f., 428, 54 p. (III 69192)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  433) HRUBES, HEINRICH (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
HRUBES, HEINRICH (1883-?)
26783. ~ Contribuţiuni la studiul varicelor membrelor inferioare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Ianuarie 1915 de H. Hrubes, Fost extern al Eforiei spitalelor civile. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1915. (23,5 x 16). 121 p. cu il., 8 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1388) (I 40677)

Nu exista imagini
  434) HRYSANTOS DIN BRUSA
 • Opera
 • Imagini
HRYSANTOS DIN BRUSA
26784. ~ Proschinitar sau închinător. Adică Descrierea Sfintei cetăţi Ierusalim şi atoată Palestina. Compusă mai întîiu de prea Cuviosul şi prea îmvăţatul Hrisant din Brusa, Călăraş al prea Sfîntului şi dătătorului de viaţă Mormânt al Domnului nostru Isus Hristos, şi tipărit în Viena la Anul 1807. Apoi adoa oară cercetînduse şi în podobinduse cu multe adăogiri s'a dat la lumină prin stăruirea prea Sfinţitului Arhiepiscop Ieroteiu al Taborului, în Moscala Anul 1837. Iar acum tălmăcinduse din Greceşte s'a dat la lumină în zilele înnalţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei VV. Cu bine cuvîntarea prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei D. D. Nifon. Prin stăruirea şi cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit Calist, Economul Sfintei Mitropolii. Bucuresci (în Tip. lui Anton Pann), 1852. (29 x 20,5). IV, 80[-88] p., 47 pl. (III 273545)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. La începutul textului, o dedicaţie către Arhimandritul Calist, semnată de Anton Pann. La p. 77-88, o listă cu 132 de patriarhi ai Constantinopolului. La p. 88, o mulţumire în versuri adresată abonaţilor de către Anton Pann. La p. 81-87: "Numele cinstiţilor abonaţi".

Nu exista imagini
  435) HUART DU PLESSIS
 • Opera
 • Imagini
HUART DU PLESSIS
Vezi:
VASILLIU, AL. Economiea rurală. După ~ ş.a. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  436) HUBER, OTTO (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
HUBER, OTTO (1880-?)
26785. ~ Acţiunea indirectă (Oblică) (Art. 974 CC). Teza pentru licenţă, susţinută de Otto Huber. Iaşi (Tipografia Naţională), 1902. (23,5 x 15,5). 61 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 408619)

Nu exista imagini
  437) HUBERT, ?
 • Opera
 • Imagini
HUBERT, ?
Vezi :
ISSIDOROPOL, M. Tratat de Oenologia practică. Ed. II-a. Focşani, 1914.

Nu exista imagini
  438) HUBERTIN, L.
 • Opera
 • Imagini
HUBERTIN, L.
26786. ~ La Nymphe de la Source de bonheur, [par] L. Hubertin. Jassy (Imprimeria Nationale), 1901. (19 x 12,5). 6 f. nenum. (I 408781)

Nu exista imagini
  439) HUBLIN, EDWARD JEAN
 • Opera
 • Imagini
HUBLIN, EDWARD JEAN
26787. ~ L'acétylène, l'oxigène et la soudure autogène des divers métaux, [par] Edward Jean Hublin. Bucarest (Tip. Kooperativă), 1913. (23 x 16). 26 p. cu il. (Extrait du Buletinul Societătei Politecnice, Anul XXIX, nr. 4) (II 33365)

Nu exista imagini
  440) HUBOŢI, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HUBOŢI, IOAN
26788. ~ Oare-care învăţături pentru căutarea boalelor şi prăsirea vitelor domestice. Alcătuite şi întîea-oară date la lumină în limba Rumînească pentru folosul de obşte. De D. Ioan Huboţi, Viterinar al Statului Romînesc cu diplomă din Academia Vienii, şi în practică de 25 ani. În zilele Prea înălţatului Domn Stăpînitor al Prinţipatulul Ţării Româneşti, Alecsandru Dimitrie Ghica. Prin îndemnul şi sîrguinţa D-lui Marelui Clucer şi a feluri de ordine împărăteşti Cavaler Dimitrie Topliceanu. Bucureşti (În Tip. Colegiului Sf. Sava), 1842. (20 x 12,5). 2 f., 98, IV p. 1 sfaţih. (I 268745)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini