Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  41) HAIMOVICI, CAROL
 • Opera
 • Imagini
HAIMOVICI, CAROL
25693. ~ Repausul Duminical. Conferinţă ţinută în ziua de 17 Februarie 1908 în Scoală General Adrian, de Carol Haimovici, Membru în Consiliul de administraţie al Societăţei generale a funcţionarilor comerciali. Bucureşti, Edit. Soc. Gen. a Funcţionarilor Comerciali din România (Speranţa) Inst. de Arte Grafice), 1908. (18,5 x 11,5). 16 p. 30 bani. (I 9737)

Nu exista imagini
  42) HAIMOVICI, H. B.
 • Opera
 • Imagini
HAIMOVICI, H. B.
25694. ~ Contribuţiuni la studiul Abceselor sub-frenice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 21 Iunie 1902 de H. B. Haimovici. Bucureşti (Stab. grafic I. A. Ţăranu & Co.), 1902. (23 x 15,5). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 635) (II 558846)
25695. ~ Contribuţiuni la studiul abceselor sub-frenice de Doctorul H. B. Haimovici. Bucureşti (Stab. Grafic I. A. Ţăranu & Co.), 1902. (23 x 15,5). 78 p. (Inst. de Anatomie şi Chirurgie) (II 124467)

Nu exista imagini
  43) HAIMOVICI, M.
 • Opera
 • Imagini
HAIMOVICI, M.
25696. ~ Tratamentul Hemoroizilor prin procedeul d-lui prof. dr. Sculy. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în Iunie 1900 de M. Haimovici. Fost intern la Spitalul Israelit din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1900. (22,5 x 15). 55[-58] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 129) (II 124354)

Nu exista imagini
  44) HAIMOVICI, P.
 • Opera
 • Imagini
HAIMOVICI, P.
25697. ~ Principiile generale ale asigurărilor contra incendiului, de P. Haimovici, Diplomat al şcoalei superioare de comerţ. Şeful Ramurilor Incendiu şi Grindină la Societatea de asigurare Agricola. Bucureşti (Rapid Inst. de Arte Grafice), 1914 [pe cop.: 1915]. (20 x 14,5). 64[-68] p., 5 tab. (I 42532)

Nu exista imagini
  45) HAIMOVICI, PERETZ
 • Opera
 • Imagini
HAIMOVICI, PERETZ
25698. ~ *De l'iridectomie dans le glaucome clinique. (Résultats immédiats. Résultats éloignés) (Thèse). Montpellier, 1908. 8°. 89 p. (Rally I, p. 135)

Nu exista imagini
  46) HAJTMAN, E.
 • Opera
 • Imagini
HAJTMAN, E.
Vezi:
FABIAN, E. Cassa fermecată. După ~. Gherla, 1908.

Nu exista imagini
  47) HAKMANN, EUGENIU (1793-1873)
 • Opera
 • Imagini
HAKMANN, EUGENIU (1793-1873)
25699. ~ Nationale und kirchliche Bestrabungen-der Rumänen in der Bukovina, 1848-1865, von Bischof Hakmann in einen Sendschreiben dargestellt. Herausgegeben von Dr. Ştefan Smal-Stocki. Czernowitz (Buchdruckerei des Vereines Ruska Rada), 1899. (21 x 14). VIII, 212 p. (Inst. Iorga II 3036 L)
25700. ~ Sendschreiben des Bukotvina'er gr. or. Bischofes Eugen [Hakman] an die Unterfertiger der Petition dto Czernowitz den 6 October 1864, respective an die Verfasser der Flugschrift: Einigkeitoruf an die gr. orient. Provin-zialkirche der Bukowina in der Organisationsfrage. Czernowitz, 1864. [Czernowitz, 1865]. (36 x 22). 229 p. (BSS III 658)
Litografiat. La sfârşitul textului, semnat autorul şi datat: 18/30 August 1865.
Vezi de asemenea:
• Promemoria zur Buhowiner Landespetition vom Jahre-1848. Von der Bukowiner Landes-Deputation [Eugenius-von Hakman. ş.a.]. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  48) HAKMANN, NIKOLAUS(1806-1892)
 • Opera
 • Imagini
HAKMANN, NIKOLAUS(1806-1892)
Vezi:
• Promemoria zur Bukowiner Landespelition vom Jahre 1848. Von der Bukowiner Landes-Deputation [Eugenius-von Hakmann ş.a.]. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  49) HALBE, MAX
 • Opera
 • Imagini
HALBE, MAX
24701. ~ *Tinereţea, [de] Max Halbe, dramă în trei acte. [Trad. de L. Rebreanu], [191?]. (Teatrul Naţional)
Apărută înainte de 1916.

Nu exista imagini
  50) HALCHINI, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
HALCHINI, ALEXANDRU N.
25702. ~ Libertatea presei. Teză pentru licenţă, susţinută la. .. Noembrie 1905 de Alexandru N. Halchini. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1905. (24,5 x 16). 32 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 3317)

Nu exista imagini
  51) HALCHIOPOL, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
HALCHIOPOL, GHEORGHE
25703. ~ Cestiunea porturilor Galaţi, Brăila şi Constanţa, [de] Gheorghe Halchiopol. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1906. (23 x 16). 61 p. (II 5436)
Lipseşte coperta.
25704. ~ Ieri, astăzi şi mâine. Note răsleţe, de G. Halchiopol, Fost Inspector Vamal. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). 36 p. 60 bani. (II 44598)
25705. ~ Note răzleţe, de G. Halchiopol, Pensionar, fost Inspector vamal. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (23 x 16). 1 f., 176 p. 3 lei. (II 26088)
Despre: "Legea patentelor; Pescăriile statului şi regiunea inundabilă a Dunării; Taxele porturilor de ½% şi de cheiagiu; Legea drumurilor; Ordonanţele ofiţereşti; cum s-au făcut şi se fac unele averi; C.F.R.; Legea timbrului; Impozitul funciar".
25706. ~ Răspuns D-lui Inginer N. I. Paianu, Şeful Serviciului Industriei din Ministerul de Industrie şi Comerţ, cu privire la studiul Urmările legei industriale şi la opera Industria mare, de G. Halchiopol, Pensionar, fost inspector vamal. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1910. (23 x 15,5). 32 p. (II 17740)

Nu exista imagini
  52) HALEPLIU, CONSTANTIN Z. (1816-1873)
 • Opera
 • Imagini
HALEPLIU, CONSTANTIN Z. (1816-1873)
25707. ~ Unu actu de trădare sau confesiunea D-lui K. Halepliu înaintea Comissiei de anchetă instituită pentru cercetarea revoluţionariloru de la 1848. [Bucureşti, 1849]. (20 x 13,5). 14 p. (II 124258)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul, cu caractere latine. Descriere după titlul de la începutul textului.
25708. ~ Cumplitul amăgit sau Izvorul demoralizaţii. Comedie originală în doă Acte Compusă de C. Halepliu. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1847. (17,5 x 12). 124 p. (I 76970)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
25709. ~ Don-Sanji II Regele Portugalii. Dramă în 5 acte şi 9 tablouri. Sujet din Romanţul D-lui Paharnic D. Dragoescu. De C. Halepliu. Bucureşti (Tip. Colegiului Natzionalu), 1857. (21 x 13). 112 p. 3 sfanţi. (II 44198)
Cu alfabet de tranziţie.
25710. ~ Fragment de operetă a lui Ştefan Vodă. O linie trasă din ajunul resboiului de la Valea-Albă. La anul 1484 de Costachi Halepliu. Iaşii (Tipografia Franţezo-Romănă a lui D. Gane), 1850. (17,5 x 11,5). 14 p. (I 384803)
Cu alfabet de tranziţie.
25711. ~ Moartea lui Mihai Vileazu, la Torda. Dramă istorică în 3 acte şi 6 tablouri. Compusă de C. Halepliu. Bucureşti [pe cop.: Editorul întiei ediţii Christ: Ioanninu, et Co. Romanov, librerulu şcoaleloru publice] (Tip. Colegiului naţională), 1854. (19,5 x 13). 72 p. (1 105619)
Cu alfabet de tranziţie.
25712. ~ *Oglinda Verităţii s'au[!] Trecutulu şi Presentulu, actu politică, [185?]. (Halepiu, p. 31)
25713. ~ Pustnicul Sălbatecului Munte. Dramă în 4 acte şi 11 tablouri, de C. Halepliu. Bucureşti (Tip. lui Ferdinand Om), 1853. (18 x 11,5). 150 p. (I 123789)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
25714. ~ Săracul cinstit. Comedie vodevilă în trei acte, de C. Halepliu. Bucuresci (Tip. lui losif Copainig), 1851. (16,5 x 10,5). 109 p. (I 73712)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
25715. ~ Serbare naţională sau Visul fericirei. Pastorală. De Kostake Halepliu. Bucuresci (Impr. Naţionala a lui Iosif Romanov et Comp.), 1859.(19,5 x 12,5).15 p. 1 sfanţii.(1 2539)
Cu alfabet de tranziţie.
25716. ~ Serdarul Illiusiu Tombatera Câine Roşiu. Comedie originala în unu actu de C. Z. Hallepliu. Bucuresci (Typ. C. Petrescu-C. & I. G. Costescu), 1871. (16 x 11,5). 29[-31] p. 67 bani. (I 125688)
25717. ~ Sonet pentru zioa de 1 Ianuarie în onorul Maiestăţii Sale Împăratului Nicolae I. Autocratul tutulor Rusiilor Singurul August 1854. Sonnet en l'honneur de Sa Majesté l'empereur Nicolas I. Autocrate de toutes les Russies à l'occasion du I-er Janvier 1854. S.l., 1854. (28,5 x 19). [8] f. (BCU-ClN, S 2371)
Autorul, la sfârşitul textului.
25718. ~ Ucenicul şarlatanului. Comedie vodevilă într'un act de C. Halepliu. Bucuresci (Tip. lui Iosif Copainig), 1851. (16,5 x 10,5). 40 p. (I 73711)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
25719. ~ Idem. Bucuresci (Tip. lui Iosif Copainig), 1851. (15 x 10). 71, 108 p. (Inst. Iorga, I 1506)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Cuprinde: "Ucenicul şarlatanului (p. 3-71); Săracul cinstit (p. 1-42); Vocabular de cîte-va vorbe nouă întrebuinţate în aceste doă nuvele (p. 43-60)". La p. 61-108, se continuă comedia-vodevil: "Săracul cinstit".

Nu exista imagini
  53) HALÉVY, LUDOVIC
 • Opera
 • Imagini
HALÉVY, LUDOVIC
25720. ~ Abatele Constantin [L'Abbé Constantin]. Roman, [de] Ludovic Halévy dé la Academia francesă. Traducere de Z. Dimitriu. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, [1896]. (17 x 11,5). IV, 228 p. (Biblioteca Romanelor Celebre. Colecţia Samitca) (I 459630)
Datată după alte numere ale colecţiei.
25721. ~ Idem. Traducere de Mihail Negru. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1910. (15,5 x 10,5). 218 p. 80 bani. (Biblioteca Populară Socec, Revistă periodică, nr. 98-100) (I 21605)
25722. ~ Un vis. (Traducere după Ludovic Hallewy[!]), [de] Dr. I. I. Popovici. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1907. (19 x 13). 16 p. 50 bani. (I 6226)
În colaborare:
MEILHAC şi ~. Carmen. Libret. Bucureşti, 1890 ; 1892.
Vezi de asemenea:
• Foile alese [IV]. Orăştie, 1898.
ZAMFIRESCU, M. Masa... Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  54) HALFON, A.
 • Opera
 • Imagini
HALFON, A.
Vezi :
• In memoriam [La anul morţii lui Cornel Veron]. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  55) Halima - O mie şi una de nopţi
 • Opera
 • Imagini
Halima - O mie şi una de nopţi
25723. • Halima sau Povestiri mitologhiceşti arăbeşti pline de băgări de seamă, şi de întâmplări foarte frumoase, şi de mirare. Compuse în limba Arăbească de preaînvăţatul derviş Abubekir, şi traduse din alte limbi streine în cea românească de I. Gherasim Gorjan, Profesorul. Tom. I-II. [Bucureşti], 1835. (19,5 x 12). 2 f., 164 p. (I) ; 2 f., 236 p. (II). (161415)
Cu caractere chirilice.
25723a. • Idem Tom. III. [Bucureşti], 1837. (19,5 x 12). 2 f., 266 p.
Cu caractere chirilice.
25723b. • Idem. de I. Gherasim Gorjan, Profesorul şcoali[!] Călăraş. Tom. IV şi mai după urmă.[Bucureşti], 1838. (19,5 x 11,5). 2 f., 232 p., 4 f.
Cu caractere chirilice. Pe p. de titlu, menţiunea: "Să află de vînzare la librieria cea rumune'ască în Bucureşti la D. I. Romanov, şi I. Popovicî, şi la Visarion Rusul, câte 4 tom. La Iaş la D. D. Nica, în Focşani la D. Hrist, Hagi Calciu şi în Craiova la D. Gr. Dimitrie, Marchita". Cuprinde şi: "Cuvânt zis la cea de şapte ani desgropare a oaselor răposatului întru fericire şi bunului patron Filip Treti Logofăt, din Veleni de Munte, în biserica de aci numită a lui Filip". La sfârşitul textului, menţiunea: "Compus de un iubitor de adevăr, spre pomenirea şi nemurirea celor virtuoşi".
25724. • Idem. Tomul I-IV. [Bucureşti], Editorii Rusou şi Petriu, 1857. (21 x 13,5). 139[-141] p. (I) ; 200 p. (II) ; 232 p. (III) ; 196[-206] p. (IV) (II 49260)
Cuprinde şi: "Cuvînt zis la cea de şapte ani desgropare a oaselor răposatului întru fericire şi bunului patron Filip Treti Logofăt din Veleni de Munte în biserica de aci numită a lui Filip", p. 199-206, tom. IV. Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
25725. • Halima sau Povestiri Mitologiceşti Arabeşti pline de băgări de seama şi de întămplari foarte frumoase şi de mirare conţinînd: Istoria lui Sofi Aidin împeratul Indiei. Fabula măgarul, boul şi plugarul. Istoria neguţătorului şi. a smeuluî. Istoria bătrânului d'ânteiu şi a cerboicei. Istoria bătrânului de al doilea şi a celor doi căţeluşi negri. Istoria pescarului. Istoria împăratului elinesc şi a lui Duvan, doctorul său. Istoria tânărului împărat al insulelor negre. Istoria celor trei dervişi şi a celor cinci cocone din Babilon. Istoria dervişului celui d'ântăiă, feciorului de împărat. Istoria dervişului celui d'al douilea. Istoria dervişului celui d'al treilea. Istoria Zoidei sau Joiţei. Istoria coconitei Amina. Compuse în limba arăbească de prea învăţatul Derviş Abubekir şi traduse din alte limbi streine în cea Românăscă de I. Gherasim Gorjan Profesor. Tom. I. [Bucureşti], Edit. Tipo-Litpgrafieî Dor. P. Cucu, 1899. (19 x 13,5). 151 p. (BCU-ClN 181794)
Lipsă coperta.
25725a. • Idem. Tom. II. Conţinînd: Istoria lui Savah, călătorul pe mare. Istoria călătoriei sau taxidului celui d'nteiu a lui Savah. Povestirea taxidului de al doilea a lui Savah. Taxidul de al treilea. Povestirea taxidului de al patrului. Istoria taxidului al cincilea. Taxidul al şaselea. Taxidul al şaptelea a lui Savah călătorul pe mare. Istoria Faruhnazei, fetei împăratului Casimiriei. Istoria lui Calif Arvun Arashid. Istoria întămplărei prea bogatului Abdul Barsi. Istoria Domnei, ce s'a găsit într-un sac. Urmarea istoriei lui Abdul Barsi. Frumósa istorie a împăratului Ruşcat şi a împăratului Cheristana. Minunata istorie a împăratului Temhei şi a împărătesei Naimanilor. Istoria lui Mocval şi a Dilnovacei. Urmarea istoriei lui Rascad şi a împărătesei Chaterinei sau domnei Stanei care este mult mai frumosă de aci înainte. Compuse în limba arăbească de prea învăţatul Derviş Abukebir şi traduse din alte limbi streine în cea Romanésca de I. Gherasim Corjan[!] Profesor. Bucuresci, Edit. Tipo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1899. (19,5 x 13,5). 216 p. (I 375146)
Numele traducătorului, la sfârşitul prefeţei, şi în nota din subsol, la p. 214, menţionat I. G. Gorjan.
25725b. • Idem Tom. III, conţinînd: Urmarea şi isprăvitul Istoriei Faruhnazeî, fetei împăratului Casmiriei. Istoria minunatelor întâmplări ale luì Caluf. Istoria prea frumósei Dilara. Urmarea şi isprăvenia Istoriei luì Caluf şi a prea frumósei Dilara. Istoria împăratului Caluf şi împărătesei Chinei. Istoria împăratului Fudlac, fiul lui Minortoc, împăratul Musului. Urmarea şi sfârşitul istoriei împăratului Caluf şi a împărătesei Chinei. Istoria împăratului Vedredirs Lolu şi a visirului său. Istoria visirului Talmuk, ce s'a numit Trit séu Negrafer şi a prinţesei Cealicăi. Urmarea Istoriei Împăratului Vedredin Lolu şi a luì Talmuk vizirului său. Istoria prinţului Săif Multuc şi a portretului Frosinei. Istoria prinţesei Molca, fata lui Şerendiv, împăratul Indiei. Urmarea istoriei tot a împăratului Vedredin său Bedredin Lolu şi a vizirului său. Istoria lui Malec şi a prinţesei Şirina. Compuse în limba arăbească de prea învăţatul Derviş Abubekir şi traduse din alte limbi streine-în cea Romanésca de I. Gherasim Gorjan Profesor. Bucuresci, Edit. Tipo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1899. (19 x 13,5). 250 p. (BCU-ClN 181794)
Lipsă coperta.
25725c. • Idem. Tom. IV, conţinând: Urmarea istoriei lui Vedredin Lola şi a vizirului său. Istoria împăratului Ormoz ce s'a numit împărat fără măhnireşi[!] a Impăratiţei séle anume Regia. Istoria prea înţeleptului Egroeg Razal. Urmarea şi sfârşitul istoriei împăratului Ormoz. ce s'a numit fără întristare, Tot urmarea istoriei împăratului Vedredin Lola şi a Vizirului său. Istoria prea frumósei Arugăi. Tot urmarea istoriei împăratului Vedredin Lola, a vizirului seu şi a sfetnicului său. Istoria minunatelor întămplărî ale lui Abulvar, vestitul voiagior. Urmarea povestirei grozavelor şi plinelor de tòta mirarea a întâmplărilor luì Abulvar, numitul mare voiagior. Sfârşitul istoriei lui Vedredin Lola, şi a celor doui tovarăşi aîi sei. Istoria a doui fraţi maestri Adii şi Dilac. Istoria minunatelor şi înfricoşatelor întămplări ale prea frumósei Despinca. Compuse în limba arabésca de prea învăţatul Derviş Abubekir şi traduse din alte limbi streine în cea Romanésca de I. Gherasim Gorjan profesor. Bucuresci, Edit. Tipo.-litografiei Dor. P. Cucu, 1899. (19 x 13,5). 212 p. (BCU-ClN 181794)
Lipsă coperta.
25726. • O mie şi una de nopţi. Povestiri Arabe. Bucureşti, Editura Heller (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1908]. (24 x 16). 718 p. 45 fasc. 10 bani fasc. (II 62584)
25727. • O mie şi una de nopţi. Minunata istorie a lui Ali-Baba şi a celor patruzeci de hoţi nimiciţi de o roabă. Bucureşti, Editura Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15,5 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 917) (I 45061)
25728. • O mie şi una de nopţi. Istorii arabiceşti sau Halima întăiaş dată tradusă din Nemţeşte de Ioan Barac Maghistratual Translator al Braşovului. Tom. I-VI. [Pe coperta fiecărui volum şi: Cu un chip]. Cu cheltuiala Domnului Rudolf Orghidan dată în tipar în Braşov. Braşov (Sau tipărit la Ioan Gătt), 1836. (17,5 x 11,5). 4 f., XXII p., 1 f., 126 p. cu il. (I) ; 4 f., 137 p. cu il. (II) ; 3 f., II, 147 p. cu il. (III) ; 4 f., 186 p. cu il. (IV) ; 5 f., 232 p. cu il. (V) ; 5 f., 206 p. (VI). (I 62226)
Cu caractere chirilice.
25728a. • Idem, tradusă din Nemţeşte. Tomu VII. [Pe cop., şi: Cu un chip]. Cu cheltuiala Domnului Rudolf Orghidan dată în tipar. Braşov (Sau tipărit la Ioan Gătt), 1838. (17,5 x 11,5). 4 f., 223 p. cu il. (I 62226)
Cu caractere chirilice.
25728b. • Idem. Acum întîiu tălmăcite după limba nemţească. Tomu VIII. [...]. Braşov, 1840.(17,5 x 11,5). 2 f., 173 p. (1 62226)
Cu caractere chirilice.
25729. • Halima seu 1001 de nopţi. (Istorii .arabicesci). Ântâiaşi dată tălmăcite după limba nemţescă de Ioan Barac (1770-1848). Tom. I. (Partea 1 şi 2). Reproducere după .originalul din 1836. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1897. (21,5 x 14). XV-240 p. cu il. şi 1 portr. .(Inst. Teol.-S 2217)
Lipsă coperta.
25729a. • Idem. Tom. II (partea 3 şi 4) ; Tom. III (partea 5 şi 6) ; Tom. IV (partea 7 şi 8). Reproducerea după originalul din 1836. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tiparul Tipografiei Ciurcu & Comp.), 1897. (21,5 x 15). 272 p. cu il. (III 3,4) ; 320 p. cu il. (III 5,6) ; 237 p. cu il. (IV 7,8). 4 Tomuri fl. 3. Un tom singuratic 80 cr. (II 233864)
25730. • Halima sau o mie şi una de nopţi. Traducere de Ioan Barac revăzută de Em. Gârleanu. Cu două reproduceri după ediţia dela 1836. [Cartea I.]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15,5 x 10,5). 93 p. :30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec. Biblioteca distractivă (secţia literară), nr. 7) (I 13451)
Cu o introducere, p. 7-10, o Notiţă biobibliografică, p. 11, şi cu Cuvînt Către cititori, de Rudolf Orghidan, Editor, p. 13-14.
25730a. • Idem. Cu o reproducere după ediţia dela 1836. Cartea a II-a . Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10,5). 66 p. 30 bani. (Biblioteca Populară Socec, nr. 80)
Vezi de asemenea:
• O povestire arabică din Halima. Ed. II. Bucureşti, 1854; Povestiri din Halima. Cartea I-II. Bucureşti, 1911-191?.

Nu exista imagini
  56) HALIP, GRIGORIE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
HALIP, GRIGORIE (1850-?)
25731. ~ *Cultura viţei de vie, de Grîgori Halip, profesor la şcoala medie agronomică din Cernăuţi, cu 39 ilustraţiuni. [Cernăuţi, 1905]. 1 coroană şi 50; (A-B, 8(1905), nr. 45-46, aug. 7-14, p. 1227: Bibliografii)
25732. ~ Pomăritul raţionala. Tractatu practicu pentru usul poporului cu multe stampe şi figuri de Grigoriu Halipu. înveţătoriu provisoru la scola agronomică din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Tip. W. Kerekjarto), 1883. (21,5 x 13,5). VI, 94[-98] p. cu il., 6 f. pl. Pentru Austro-Ungaria 80 cr. v.a., pentru ţeri străine 2 franci. (II 124245)
25733. ~ Productele albinelor, dobîndirea şi întrebuinţarea lor. (Prelegere publică ţinută la 1884 în limba germană în sala primăriei din Cernăuţi), de Grigori Halip, profesor la şcoala medie de agricultură. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1906. (22,5 x 14,5), 40 p. cu il. (II 260507)
25734. ~ Vinuri din poame. Scriere în limba poporală, de Grigorie Halip, profesor la şcoala agronomică din Cernăuţ. Cernăuţ, Edit. Deşteptării (Tipo- şi litogr. conc. Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1895. (17,5 x 12,5). 96 p. cu il. 20 cr. (Retipărire din gazeta Deşteptarea 1895) (I 123773)
25735. ~ Vinuri fabricate din poame. Prelegere publică ţinută în Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina în 11 April 1891 st. n., de Grigorie Halip, profesor la şcoala agronomică din Cernăuţ. Cu stampe. Cernăuţ, Ediţiunea Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina (Tipo. şi litogr. concesionată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1891. (23 x 15). 2 f., 50 p., 1 f. cu il. 50 cr. (Biblioteca pentru tinerimea română adultă. Broşura II) (II 529611)
În colaborare:
BUMBACU, I. I. şi ~. Privire istorică asupra Ducatului Bucovina. Fasc. I. Braşovu, 1886.

Nu exista imagini
  57) HALIPPA, ION N.
 • Opera
 • Imagini
HALIPPA, ION N.
25736. ~ Городъ Кишинев времвнъ жизни въ немъ. Александра СергѢкевича Пушкина 1820-23 гг. Съ портретомъ Пушкина н планомъ г. Кишинева. Составилъ Прабителъ Делъ Коммиссіи, помощникъ инспектора Кишиневской семинаріи Иванъ Халиппа. Кишиневъ (Туп. Э. Шліомовича), 1899. (27,5 x 18,5). 72 p., l f. portr., l h. (Изданіе Бессарабской Губернски Ученой коммиссіи. оттискъ изъ I-го тома Трудовъ) (I 56779)
Editări de texte:
• Труды Бессарабской ученой архивой коммиссіи. Полъ редакціей И. Н. Халиппа. Tom I-III. Кишиневъ, 1900 (I) ; 1902 (II) ; 1907 (III).

Nu exista imagini
  58) HALIPPA, PANTELIMON (1883-1979)
 • Opera
 • Imagini
HALIPPA, PANTELIMON (1883-1979)
(P. Cubolteanu)
25737. ~ Basarabia, Schiţă geografică, [de] Pan. Halippa. Iaşi (Tip. H. Goldner), [1912]. (29,5 x 20,5). 1 f., 17 p. 50 bani. (Extr. din Revista Ştiinţifică "V. Adamachi" din Iaşi. Anul III, nr. 2) (III 181332)
Cu menţiunea: "Produsul din vânzarea acestei broşuri este destinat la tipărirea unei cărţi pentru Moldovenii din Basarabia".
25738. ~ Basarabiia sub împăratul Alecsandru I (1812-1825), [de] P. Cubolteanu. Chişineu (Tip. lui V. V. Iacubovici), 1914. (23,5 x 16). 16 p. cu il. Preţul: în Chişineu 5 cop., în ţară 7 cop. (Ecstr. din revista "Cuvînt Moldovenesc") (II 41869)
Cu caractere slave. Descriere după copertă. Pe cop. 4, menţinea: "Pentru vînzătorii din ţară: 100 de cărticele cu trimiteria prin postă 5 carboave". Autorul identificat după: Ciobanii, p. 137.
25739. ~ Бессарабіа до присоединенія къ Россіи. П. Н. Халиппа, Licenţiat în istorie şi geografie. Историческій очеркъ. Кишиневъ (Тип. Бессарабского Губернского Правленія), 1914. (25 x 17). l f, 45 p. (Извлечено изъ Бессарабского Сельскохо-зяйственного календара, на 1914 г.) (II 501658)
25740. ~ Pilde şi poveţe. Inteia carte moldoveniască de cetire, [de P. Cubolteanu = P. Halippa] tipărită de P. Rejep. Chişinău (Tip. (tiparniţa) Бессарабская жизнь), 1908. (18 x 11). 47 p. 10 cop. (I 42487)
Cu caractere slave. "Înainte cuvîntare" de P. Cubolteanu; cartea a fost alcătuită de acesta şi tipărită de către cooperatorul P. Rejep (v. Ciobanii, p. 137). Cuprinde texte de: L. Tolstoi, P. Cubolteanu, Al. Donici, I. H. Rădulescu, G. Asaclri, G. Sion, Gr. Alexandrescu, C. D. Uşinschi, C. Rădulescu-Codin, Ion Creangă, C. Negruzzi.

Nu exista imagini
  59) HALIŢA (HALIŢĂ), SOLOMON, M. (1859-1926)
 • Opera
 • Imagini
HALIŢA (HALIŢĂ), SOLOMON, M. (1859-1926)
25741. ~ Raport privitor la înfiinţarea de grădini şi pepiniere pe lângă scolele normale de învăţători şi scolele rurale, presintat D-lui Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei Publice, de Dnu S. Haliţa, Inspector al învăţământului primar şi normal din Circumscripţia I. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (23 x 15). 30 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice) (II 94698)

Nu exista imagini
  60) HALM, FRIEDRICH
 • Opera
 • Imagini
HALM, FRIEDRICH
25742. ~ Camoens. Poem dramatic într'un act de Fr. Hulm. Traducere de D. Anghel şi St. O. Iosif. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1909. (15 x 10). 51 p. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 73) (I 13884)
Cu o Notiţă bio-bibliografică (p. 3).
25743. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), [1909]. (15,5 x 11). 64 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 480) (I 15346)
La p. 53-64, catalogul Bibliotecii pentru toţi.

Nu exista imagini