Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  361) HOLONEY, LUCIAN
 • Opera
 • Imagini
HOLONEY, LUCIAN
26651. ~ Judecătorii nu au dreptul a aprecia constituţionalitatea sau neconstituţionalilatea legilor (O chestie de drept constituţional), [de] Lucian Holoney, Avocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1912. (20 x 13). 30 p. (I 26935)
26652. ~ Principiile fundamentale de guvernământ parlamentar, de Lucian Holoney, Licenţiat în Drept. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (21 x 14). 8, 108 p. 2,50 lei. (Studii de drept constituţional şi parlamentar) (II 2982)
26653. ~ Regimul parlamentar, [de] Lucian Holoney. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (21 x 14). 3 f., 102 p. 1 leu. (II 459669)

Nu exista imagini
  362) HOLTZENDORFF, F. von
 • Opera
 • Imagini
HOLTZENDORFF, F. von
Vezi:
PĂCĂŢIAN, T. V. Principiile politicei. După ~. Sibiu, 1899.

Nu exista imagini
  363) HOLTZHAUSEN, PAUL
 • Opera
 • Imagini
HOLTZHAUSEN, PAUL
Vezi :
ROOS, H. de. Napoleon în Rusia. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  364) HOLZMANN, L.
 • Opera
 • Imagini
HOLZMANN, L.
20654. ~ *Studii asupra penitenciarelor în general şi în special asupra celor din România, [de] L. Holzmann. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1885]. (Biblioteca Universală, 89) (Legea, cop. 3)

Nu exista imagini
  365) HOLZSCHUCHER, HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
HOLZSCHUCHER, HEINRICH
Vezi :
CIHAC, T.. Nouă metodă de cultura tiutiunului. După ~. Iaşi, 1864.

Nu exista imagini
  366) HOMER
 • Opera
 • Imagini
HOMER
26655. ~ Iliada, [de] Omer. Traduse de D. C. Aristia. Tom. I. Bucureşti (În tip. lui Eliad), 1837. (20,5 x 14,5). 1 f., LXIV p., 1 f., 185 p., p. 31-40, 18 p., 2 f. (I 60571)
Cu alfabet de traziţie. Cuprinde: "Notă" a editorului, I. Eliade Rădulescu, "Pre-cuvîntare" a traducătorului, "Disertaţie asupra naşterei şi vieţei lui Omer" şi "Rapsodiile I-VI". "Rapsodiile V-VI" au apărut în 1838.
26656. ~ Idem. Rapsodia I. Tradusă din elleneşte în româneşte de K. Aristia. Bucureşti (Tip. Natzionalu a lui Iosef Romanowu & Comp.), 1858.(25 x 16). 15 p. (II 537082)
Text în l. greacă, latină, franceză, italiană şi română (cu alfabet de tranziţie). La sfârşitul textului, menţiunea: "Astă rapsodie va eşi întreagă, numai Româneşte în deosebită broşură".
26657. ~ Idem. În versuri hexametre. Tradus de D. C. Aristia. Rapsodia I. Bucuresci (Typ. Lucrătorilor Associaţi), 1868. (24 x 16,5). 1 f., XIX, 26 p. (II 111508)
Text în l. greacă şi română.
26658. ~ Iliada, [de] Homer. Cartea I-a tradusă şi adnotată în limba Română de Christodul I. Suliotis, Doctor în philosophie şi littere. Licenţiat în dreptu. Brăila (Typ. Siloghi), 1876. (26 x 18). 1 f., 170 p. (II 439691)
Text şi traducere. Cu o introducere: "Câteva notiţii asupra lui Homer".
26659. ~ Iliada, [de] Homer. Cartea ântâia, trad. de G. J. Pitiş. Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1888. (20 x 14). 32 p. 50 b. (BR, 10(1888), nr. 2, febr., p. 22).
26660. ~ Iliada, [de] Omer. Douăsprezece cînturi traduse în versuri de George Murnu. Cu ilustraţii. Budapesta, Inst. de Arte Grafice şi Editură Luceafărul, 1906. (21,5 x 15,5). XX, 253 p., 1 f. erata . 4 coroane, pentru România 5 lei. (Biblioteca Scriitorilor Străini) (II 11965)
26660a. ~ Idem. Cântul XIII-XXIV. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (21,5 x 15). IV, 239 p. 2,50 lei. (II 11965)
26661. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (19,5 x 13). 514[-516] p. cu il. 3 lei. (Din Publicaţiunile Casei Şcoalelor. Biblioteca Autorilor Clasici Greci şi Romani, nr. 5) (I 49319)
La p. 156 menţiunea: "Desenele sunt făcute de pictorul A. Murnu, pe baza picturilor de pe vase antice".
26662. ~ Idem. Ed. şcolară. Vol. I. Cântul I-XV. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (19 x 12,5). 191 p. 4 lei. (I 48363)
26663. ~ Ratecirile lui Odysseu, poema epico-tradiţionaria în 15 canturi, după Homeru. Traduse în versuri de Sim. P. Simonu, studinte gimnasiale. Blasiu (Tipografi'a Seminariului gr.-cat.), 1880. (21 x 13). 133 p. (II 141961)
26664. ~ Odyssea, [de] Homer. Încercare de traducere în exametru de Hristian N. Ţapu - Profesor. Fasc. nr. 1. Focşani (Tip. Aurora, G. A. Diaconescu), 1902. (23 x 16). 12 p. 25 bani. (II 410330)
Cuprinde: "Cîntul IX".
26665. ~ Odyssea şi Batrachomyomachia, [de] Omer. Traducere în proză de I. Calagiani. Iassy (Tipo-litogr. H. Goldner), 1876. (25,5 x 18). XVI, 329[-331] p. (II 49925)
Vezi de asemenea:
GOLESCU, IORDACHE. Viaţa şi scrierile. [Cuprinde şi: lliada]. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  367) HOMINCA, CORNELIUS
 • Opera
 • Imagini
HOMINCA, CORNELIUS
Vezi:
ZACHAR, A. ş.a. Die Entwickelung der Land- und-Forstwirtschaft und ihrer Industrien... Desvoltarea agriculturii şi economiei silvice cu industriele lor... Trad. de ~ ş.a. Vien, 1901.

Nu exista imagini
  368) Hommage à notre glorieuse armée
 • Opera
 • Imagini
Hommage à notre glorieuse armée
• Hommage à notre glorieuse armée. Vezi: SOCIETE Roumains d'Histoire. Hommage... Bucarest, 1918.

Nu exista imagini
  369) HOMMAIRE de HELL, ED.
 • Opera
 • Imagini
HOMMAIRE de HELL, ED.
26666. ~ La navigation des rivières roumaines et le projet du Prince Georges Bibesco, par Ed. Hommaire de Hell. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, Propr. F. Göbl), 1881. (23,5 x 16,5). 27 p. 1 franc. (II 50354)
26667. ~ Navigaţiunea rîurilor în România şi proectul prinţului Gheorghe Bibescu, de Ed. Hommaire de Hell, Bucuresci (Typ. Curţii Regale, Prop. F. Göbl), 1881. (23,5 x 15,5). 27 p. 1 franc. (II 141809)

Nu exista imagini
  370) HOMMORICEANU
 • Opera
 • Imagini
HOMMORICEANU
Vezi: HOMORICEANU

Nu exista imagini
  371) Homo
 • Opera
 • Imagini
Homo
26668. • Homo. Bucureşti (Tip. Clementa), 1903. (24 x 17). 20 p. (II 7440)
Cuprinde consideraţii despre viaţa omului. La sfârşitul textului, menţiunea: "va urma fericirea, sentimentele şi armoniile naturei".

Nu exista imagini
  372) HOMORICEANU. NICOLAE C. (1863-1939)
 • Opera
 • Imagini
HOMORICEANU. NICOLAE C. (1863-1939)
26669. ~ Călăuza consilielor de disciplină. de Căpitanul N. Homoriceanu, substitut de comisar regal la consiliul permanent de revizuire al armatei, licenţiat în drept. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1901. (23,5 x 16): 63 p. 2 lei. (II 413024)
26670. ~ Codul Justiţiei Militare şi Codul Justiţiei Marine adnotate cu jurisprudenţele Înaltei Curţi de Casaţie şi Consiliului Permanent de Reviziune al Armatei urmate de Instrucţiuni pentru preşedinţii tribunalelor militare, ofiţerii poliţiei judiciare militare, funcţionarea consiliilor de disciplină şi toate ordinele, deciziunile şi circulările ministeriale, relative la Codul Justiţiei Militare, de Căpitanul N. Homoriceanu, Licenţiat în Drept, Substitut de comisar regal al Consiliului Permanent de Reviziune al Armatei. Lucrare declarată oficială prin referatul Ministerului de Războiu nr. 385 din 18 Noembrie 1910. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1911. (17 x 12). XXX-593 p. 6 lei. (I 21717)
26671. ~ Codul Justiţiei Militare adnotat cu jurisprudenţa Curţii de Casaţie şi Consiliului de Revizie 1882-1916 urmată de Instrucţiuni şi Directive pentru cercetarea Recursurilor de Consiliu de Revizie şi funcţionarea Consiliilor de Disciplină, de Maiorul N. Homoriceanu, Licenţiat în Drept, Substitut de Comisar Regal al Consiliului Permanent de Revizie al Armatei. Ed. II. Lucrare declarată oficială, prin referatul Ministerului de Război nr. 385, din 18 Noembrie 1910. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (16 x 10). VI p., 1 f., XII, 396 p. 6 lei. (I 48480)
26672. ~ Manualul soldatului pentru cunoaşterea Codului de Justiţie Militară şi îndatoririle impuse de lege oricărui cetăţean faţă de Serviciul Militar înainte de încorporare, ca soldat, după liberare şi timp de război, [de] Maior N. Homoriceanu. Bucureşti (Tip. Profesiouală, Dim. C. Ionescu), 1915. (15,5 x 11,5). 72 p. 60 bani. (I 48498)
26673. ~ Recidiva. Teza pentru licenţa, susţinută la... 1901 de Căpitanul N. C. Homoriceanu. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), [1901]. (23 x 16). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412811)

Nu exista imagini
  373) HOM(M)ORICEANU-STOENESCU, EUFROSINA AL. (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
HOM(M)ORICEANU-STOENESCU, EUFROSINA AL. (1853-?)
26674. ~ Buchetul copilăriei. Istorióre morale pentru copii, culese şi traduse din limba francesă, italiană şi germană, cu mai multe proverbe şi maxime, traduse din limba grecă şi latină, [de] Eufrosina C. Homoriceanu. Buzèu (Typ. Georgescu), 1876. 12°. 40 p. 1 leu. (BR, 2(1880), nr. 7, iulie, p. 199)
26675. ~ Căsătoria, [de] Eufrosina Al. Stoenesou (născută Hommoriceanu). Baccalaureată. membră a mai multoru societăţi literaro-sciinţifice şi filantropice. Scriere premiată cu premiul I-iu la concursulu literaru deschisu la Gherla de diarulu "Amiculu Familiei" la 18/30 Iuniu 1883. Revedută şi mai adaogată de autoarea. Rîmniculu Săratu (Tip. P. Th. Pecetescu), 1885. (19,5 x 12,5). 80 p. 2,50 leí. (1 392610)
Erata, la cop. 3.
26676. ~ Conoscinţe industriali, [de] Eufrusina C. Hommoricénu. R.-Sărat (Typ. P. Th. Pecetescu), 1875. (18 x 12). 3 f., 192, III[-IV] p. 2 fr. (I 411233)
26677. ~ Discurs rostit la serbarea de la 9 Martie 1901 de Eufrosina Homoriceanu-Stoenescu, Profesora de Istorie şi Directóre a Şcolei secundare de fete din Ploesci. Ploesci (Typ. Modernă), 1903. (17 x 10,5). 11 p. (I 411065)
26678. ~ Femeea, [de] Eufrosina Al. Stoenescu (născută Hommoricénu), Bacalaureată, membră a mai multoru societăţi literaro-sciinţifice şi filantropice. Scriere premiată cu premiulu I la concursulu literaru deschisu la Gherla de diarulu "Amiculu Familiei" la 18/30 Iuniu 1883. Revedută şi mai adaogată de autoarea. Rîmnicu-Saratu (Tip. P. Th. Pecetescu), 1885. (20 x 12,5). 76 p. 2,50 leí. (I 392810)
Erata, pe cop. 3.
Traduceri:
BARRAU, C. de. Femeea şi educaţiunea. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.
CROCE, E. România înaintea Europei. Trad. de ~. Buzeu, 1879.
Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  374) HONIG, H.
 • Opera
 • Imagini
HONIG, H.
26679. ~ *Contributions à l'etude de la syphilis pulmonaire chez les adultes. [Teză]. Bucureşti, 1903. 80 p. (Fac. de Medicină din Bucureşti, nr. 682) (Teze Fac. Med.-B., p. 145)
26680. ~ Tratamentul fracturilor transversale ale rotulei prin suturi metalice, de H. Honig. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1895. (23 x 15). 3 f., 50[-53] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 54) (II 412791)

Nu exista imagini
  375) HONTZICK, EDUARD
 • Opera
 • Imagini
HONTZICK, EDUARD
26681. ~ Din istoria fortificaţiunilor. Epoca preistorică şi istorică pană la sfirşitul imperiului roman, de Eduard Hontzick. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (21 x 14). 80 p. (Cercul Studiilor Militare) (Cărţi şi Broşuri Militare Periodice. Publicatiunea nr. 97. Anul al XV-lea Octombrie 1904) (II 122408)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  376) HOPKIRK, EDITH
 • Opera
 • Imagini
HOPKIRK, EDITH
(E. H.)
Traduceri:
CARMEN SYLVA. From memory's shrine. Trad. de ~. London, [190?].
~. A Real Queen's Fairy. Trad. de ~. Chicago, 1901.
~. A Roumanian Vendetta. Trad. de ~. Londres, 1903.

Nu exista imagini
  377) HOPPE, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
HOPPE, ALFRED
26682. ~ Lourdes în strălucirea minunilor sale, de Alfred Hoppe. (Traducere). Cu o novenă în cinstea Maicii Domnului de Lourdes. Iasi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Comp.), 1914. (18x14). 1 f., V [paginat greşit: VII], 180 p., 6 pl. 1,20 lei exemplarul nelegat, 2 lei exemplarul legat în pânză. (I 39545)

Nu exista imagini
  378) HORA, K.
 • Opera
 • Imagini
HORA, K.
Vezi:
GANE, N. Rumunské novely. Praze, [1912?].

Nu exista imagini
  379) Hora Unirii
 • Opera
 • Imagini
Hora Unirii
26683. • Hora Unirii şi alte poezii înălţătoare ale zilelor de astăzi. Culese de un prietin al poporului. Cluj, Edit. Tipografiei Carmen, Petru P. Bariţiu, 1918. (12,5 x 8,5). 48 p. cu il. (I 66217)
Mai cuprinde poezii de: I. Broşu, Iustin Ilieşu, Vasile Stoicanea, Ion Băilă, Valeriu Bora, Petrea Dascălul, Alex. Munteanu a lui Vasile, Andrei Muresianu, A. Bârsan, Ciprian Porumbescu, St. O. Iosif.

Nu exista imagini
  380) HORATIUS (QUINTUS HORATIUS FLACCUS)
 • Opera
 • Imagini
HORATIUS (QUINTUS HORATIUS FLACCUS)
26684. ~ Arta poetică a lui Oraţiu. Ad Pisones. Ars poetica. Tecstu latinu cu note, în faţă cu traducere română în versuri, şi ca prefaţă unu studiu literaru [de] Ar. Densuşianu. Iassi (Tipo-Litogr. Buciumului Românu), 1882. (22 x 16). XII-51 p. Unu leeu. (II 103584)
26685. ~ Ad Pisones (Ars poetica), [de] Quintu's Horatius Flaccus. Traducţiune în versuri de Dumitru Constantin Ollănescu. Ed. I. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (23 x 16). XXI, 1 f., 58 p. (II 100478)
Lipsă coperta.
26686. ~ Scrisoarea către Pisoni despre arta poetică, [de] Quintus Horatius Flaccus. Traducere de Dimitrie Marmeliuc, Doctor în litere si filozofie. Bucureşti (Tip. Bucovina, I. E. Toroutiu), 1916. (16 x 12). 47 p. 50 bani. (Biblioteca Bucovina, nr. 29-30) (I 48466)
26687. ~ [Carminum]. [De] Q. Horaţiu Flaccu. Comentata în limba romana de Zaharia Kolumbu, Dr. în filosofie, profesore de limba latina şi romana la liceulu din Iassi. Cartea I. Berlin (Tip. lui Draeger (C. Feicht), [1866]. (19,5 x 13). 2 f., 96, 42 p. 70 cr. v.a. (I 142042)
Pentru an vezi: A-V, P, I(1866), nr. 66, p. 4: Varietăţi ; F, 2(1866), nr. 31, sept. 25/7 oct., p. 371. Titlul, la începutul textului. Mai cuprinde şi: "Mitologia la Greci" (p. 1-42)
26688. ~ Odele şi epodele lui Horatiu Flaccu, esplicate în usul şcoalelor de G. I. Munteanu, Profesoru şi directoru la Gimnasiul Matei Romănescu Gr. Orientalu în Braşovu. Iassi, Ediţiunea şi Imprimeria Societăţii Junimea, 1867. (23 x 16). XIV, 229 p. (II 101392)
26689. ~ Ode, epode, Carmen Saeculare. [Odes, Epodes, Carmen Saeculare], [De] Quintus Horatius Flaccus. Traducţiune în versuri de Dumitru Constantin Ollănescu. Vol. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu). 1891. (19,5 x 13). XV-412 p. 6 lei. (I 107655)
26690. ~ Odele lui Quintus Horatius Flaccus, traduse în proză şi provedute cu interpretări în folosul tinerimei studiose şi al privaţilor de Gavril Pop, canonic. Fasc. I-VI. Balázs falva (Blas) (Tip. Semin. Archidiecesan)), 1904-1908. (18 x 12). 480 p. [Fiecare fasc.] 40 fileri. (I 63756)
A apărut şi fasc. VII în 1909 (vezi Raţiu, p. 3.
26691. ~ Satirele lui Horaţiu [Satires]. Traduse din latineşte în metrul original şi însoţite de note explicative [de] Pompiliu Păltănea - Titu Dinu. Bucureşti, Edit. Societăţii Studenţilor în Litere (Tip. G. A. Lăzureanu), 1910 [pe cop.: 1911]. (21 x 14). 11 p. (II 22382)
Vezi de asemenea:
FROLLO, H. Inimă de student. Poezii. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini