Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  341) HOGGUER, d'
 • Opera
 • Imagini
HOGGUER, d'
26607. ~ Informaţiuni asupra Dobrogei. Starea ei de astădi, resursele şi viitorul ei, de Baronul d'Hogguer. Februarie 1879. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & C-ie (Typ. Laboratorilor Români), 1879, (23 x 15,5). 55 p. 1 leu nou. (II 60041}
Lipsă coperta.
26608. ~ Renseignements sur la Dobrodja. Son état actuel, ses ressources, et son avenir, par le baron d'Hogguer. Fevrier 1879. Bucarest (Imprimerie de l'Association Académique Roumaine), 1879. (22,5 x 15). 45 p., 6 tab. (II 50926)

Nu exista imagini
  342) HOHOR, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
HOHOR, GRIGORE
26609. ~ Din rezultatele legii pentru organizarea meseriilor. Casele de ajutor de pe lîngă corporaţiile din judeţele Botoşani, Dorohoi şi Suceava, de Grigore Hohor, Secretar inspector al Camerei de meserii. Cu o prefaţă de Lazar Theodor, Secretarul Camerei de Comerciu şi Industrie. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu), 1907. (24 x 16,5). 51 p., 1 f., 33 p. (Camera de Comerciu şi Industrie Botoşani. Secţiunea Meserii) (II 9060)

Nu exista imagini
  343) HOINA, N.
 • Opera
 • Imagini
HOINA, N.
26010. ~ Din Umbra Cerdacului, [de] N. Hoina. Poezii. Podu-Turcului (Tip. Jean Pavelescu), 1916. (20 x 13). 85[-88] p. Lei 1,75. (Inst. Iorga II 4260 G)

Nu exista imagini
  344) HOISESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
HOISESCU, ALEXANDRU
26611. ~ Contractul de anticresă. Teză pentru licenţă susţinută de Hoisescu Alexandru. Bucuresci (Tip. Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (23 x 16). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412790)

Nu exista imagini
  345) HOISESCU, CONSTANTIN (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
HOISESCU, CONSTANTIN (1879-?)
26612. ~ Les eaux souterraines dans les régions pétrolifères, par Const. Hoisescu, Ingénieur des mines. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1907. (23,5 x 16,5). 22 p. cu il. (Congrès International du Pétrole. Troisième Session. Bucarest) (II 7434)
Descriere după copertă.
26613. ~ Gestiunea industrială şi comercială a statului şi comunelor, [de] C. Hoisescu. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1913. (23 x 15,5). 44 p. (Extr. din "Viaţa Romînească") (II 33305)

Nu exista imagini
  346) HOITAN, R. N. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
HOITAN, R. N. (1865-?)
26614. ~ Cetatea din codru. Sinaia, de R. N. Hoitan. Sinaia (Tip. I. Baboianu), 1893. (20 x 13,5). 1 f., 38 p. 1 leu. 20 bani. (I 75066)
26015. ~ Idem. Ed. II adăogată. Prosă, poesii, proverbe, ghicitori şi fabule cu conţinut moral, de R. N. Hoitan, înveţător. Ploesci (Tip. Gutenberg, C. Niculescu & Stelian Ionescu), 1898. (16 x 10). 62 p. 60 bani. (I 75160)
26016. ~ Idem. Ed. III [Pe cop. în continuare: adăogită]. Ploesci (Stab. grafic Progresul), 1901. (16,5 x 11). 76 p., 1 f. pl. 60 bani. (I 5263)

Nu exista imagini
  347) HOITSY, PAUL
 • Opera
 • Imagini
HOITSY, PAUL
26617. ~ Gestiunea drumului de fier cu şine înguste plănuit dela Beclean preste Ilva-mică pînă la Rodna-nouă, cu o ramificaţie pînă la Ilva-mare, în raport cu planul drumului de fier cu şine normale dela Beclean pînă la Ilva-mică. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1904. (20 x 13). 15 p., 1 tab. (BCU-ClN 180236)
La finalul textului semnează: "Paul Hoitsy, m.p. împuternicit cu lucrările pregătitoare".

Nu exista imagini
  348) HOLBAN, ALEXANDRU D. (1836-1917)
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, ALEXANDRU D. (1836-1917)
26618. ~ Agiotagiv, Studiu asupra bancei naţionale şi ckestiunei monetare sub guvernul colectivist, [de] A. D. Holban. Jassy (Tipo-Litogr. Goldner), 1888. (19,5 x 12,5). 2 f., 69 p. (I 142044)
26019. ~ Anarhia agrară, [de] A. D. Holban. [Bucureşti], Edit. ziarului Evenimentul, 1908. (15,5 x 11). 23 p. (I 22252)
Lipsă coperta.
26620. ~ Apărarea unor nevinovaţi. Respunsu D-lui Ioan Brateanu pentru discursul ţinut la 25 Fevruar 1879 în Camera (Monitorul nr. 47 din 28 febr. 1879). De. A. D. Holban, Ex deputat al Iassilor. Iassi (Tip. D. Gheorghiu), 1879 (21 x 13). 44 p. (II 379522)
26621. ~ Banca, consecuentele şi effectele ei, de A. D. Holban. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), 1866. (18 x 12). 58 p. (I 105775)
Lipsă coperta.
26622. ~ Consideraţii generale asupra geologiei, de A. D. Holbanu, Ingineru-agricolu. Iassii (Inst. Albinei Române), 1860. (19 x 12,5). 24 p. (I 260690)
Cu alfabet de tranziţie. Lipseşte coperta. La p. 24 se menţionează: Adaos pentru abonaţii a Monitorului nr. 127. Cu "un cuvînt Către Lectori" de G. Asachi.
26623. ~ Consideratiuni generali asupra chestiunei Strusberg, de A. D. Holban, fost deputat de Iassi. Iassy (Tip. Tribunei Romane), 1871. (16 x 10,5). 52 p. 63 parale. (Reprodusu din Uniunea Liberala) (1 101807)
Lipsă coperta.
266243. ~ Discursul Domnului Epitrop A. D. Holban în şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 April 1890 [privitor la organizarea spitalului Sf. Spiridon din Iasi]. Iasi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1890. (18,5 x 12,5). 20 p. (Epitropia Generală a Casei St. Spiridon din Iaşi) (I 411241)
26625. ~ Drumuri de fer în România. Esecutare prin concesiuni streine - esecutare prin mijloace naţionale, [de A. D. Holban]. [Iassy, 1868]. (16 x 11,5). 86 p., 1 f. tab. (I 101774)
La finalul textului semnează: "A. D. Holban. Representant al colegiului al III de Iassy, şi delegat în Comisiunea drumurilor de fer; data: 1868, April 15". Descriere după titlul de la începutul textului.
26626. ~ Monopolul zaliarului în România, [de] A. D. Holban. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (20,5 x 13,5). 44 p. (II 105552)
26627. ~ Obstrucţionismul Băncei Naţionale contra reformelor monetare, [de] A. D. Holban. Bucuresci (Tip. C. C. Săvoiu & Comp.), 1890. (16 x 10). 44 p. (I 410861)
26628. ~ Proprietatea suterană [de] A. D. Holban, Deputat de Vasluiu. Bucureşti (Tip. Guten-berg, Joseph Göbl), 1895. (23,5 x 16). 29 p. (II 84299)
26629. ~ Rapportulu d-lui A. D. Holban asupra reformei legei de tocmeli agricole şi propunerile adoptate de consiliu. Iaşi (Tipo-Litogr. Buciumului Roman), 1881. (20,5 x 13,5). 43 p. (Con-siliulu Generalu de Iaşi) (II 494766)
La p. 38-43: "Resumat de conclusiuni. Votat în şedinţele Consiliului General de Iaşi de la 12 şi 13 Noembre 1881. A. D. Holban este raportorul Comisiunei de studiu a Legei Tocmelelor Agricole de pe lîngă Consiliul general al jud. Iaşi".
26630. ~ Idem. Consiliulu Generalu alu Judeţului Iaşii. Comisiunea de studiu a Legei Tocmelelor Agricole. [Iaşi] (Tipo-Litogr. Buciumului Românu), [1881]. (32 x 21,5).11 p. (III 23711)
Descriere, după titlul de la începutul textului şi după ediţia apărută în aceiaşi tipografie în format mai mic (II 494766). Anul menţionat în text. Autorul, la p. 10.
26631. ~ Scandalu în Biserica. Încălcarea drepturilor antice ale Mitropoliei Moldovei şi Sucevei în folosulu celei de Ungro-Vlahia - uneltită de cătră Sinodulu de Bucuresci la 26 Mai 1873. Opusculul coprinde documente istorice inedite. De A. D. Holbanu, Fostu deputatu alu Iassiloru. Iassy (Tip. H. Goldner), 1873. (22 x 15). 123 p. 2 fr. (II 64153)
26632. ~ Socialismul în Romînia şi proprietatea mare, [de] A. D. Holban. Ediţia ziarului: Evenimentul. Iaşi, 1907. (16,5 x 12,5). 52 p. (I 22261)
Lipsă coperta.
26633. ~ Idem. Ediţia Societăţei Agrare. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Erhinescu), 1907. (20 x 12,5). 32 p. (I 7816)
Lipsă coperta.
26634. ~ Vistiernicul Taki în 1900 şi în 1906, [de] A. D. Holban. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (19 x 12,5). 35 p. (I 5671)
Vezi şi:
• Congresul Presei romane ... [Raportor: ~]. Bucuresci, 1871.
• Congres de la Presse roumaine ... [Raportor: ~]. Iassy, 1871.

Nu exista imagini
  349) HOLBAN, ANGELA (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, ANGELA (1873-?)
26635. ~ Carte de educaţie [pe cop.: pentru cursul secundar cu mai multe gravuri]. [De] Angela Holban, Profesoară de istorie în Bucureşti. Conform programu Statului. 1-a mie. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice C[arol] G[öbl], S-sor I. St. Rasidescu, [între 1914 şi 1916]. (20,5 x 13.5). 1 f., 213, VI p., 7 f. pl. 3,75 lei. (II 527813)
Anul, dedus după textul de la p. 5. A 2-a mie a cărţii a apărut în 1921.
26636. ~ Oameni celebri din antichitate, lucrare de Doamna Angela D. Holban, Prof. de Istorie la şcoala secundară gr. II-lea din Bucureşti. Vol. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1907. (21,5 x 14). 252, II p. 3,50 lei. (II 21993)

Nu exista imagini
  350) HOLBAN, CONSTANTIN AL. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, CONSTANTIN AL. (1880-?)
26637. ~ Carte de Limba Română, pentru clasa I-a secundară, de Const. Al. Holban, Profesor secundar. Ed. I. Bârlad (Tip. şi legătoria de cărţi Toriceli Slobozeanu), 1914. (20 x 13). 254 p. 2,80 lei. (I 39428)
26638. ~ Idem, pentru clasa II-a secundară, de Const. Al. Holban, Profesor secundar. Ed. I. Bârlad (Tip. şi legătoria de cărţi Constantin D. Lupaşcu), 1914. (20 x 13). 255 p. 3 lei. (I 84491)
Traduceri:
QEBHART, EMILE. I. Aleluia. II. Cea din urmă noapte a lui Iuda. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  351) HOLBAN, DIMITRIE (H. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, DIMITRIE (H. (1889-?)
26639. ~ Studii asupra vaccinaţiei antigonococice. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie.Prezentată şi susţinută în Iunie 1916 de Dimitrie H. Holban, Fost buisier a Academiei Române, Fost extern şi intern cu concurs al Spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi. Preparator al Laboratorului de Igienă. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefăniu), 1916. (22,5 x 15,5). 4 f. , 154 p., 1 f. pl., 1 f. erată. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Laboratorul de Igienă, Prof. D. Mezincescu, nr. 431) (BCU ClN-218743)
Bibliografie, la p. 133-154.

Nu exista imagini
  352) HOLBAN, GRIGORE I.
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, GRIGORE I.
26640. ~ Bravii. Poem de Grigore I. Holban. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu). 1894. (24 x 16). 7 p. (II 81725)
Lipsă coperta. La p. 7 semnează: "Grigorie I. Holban-Lear".

Nu exista imagini
  353) HOLBAN, IOAN A. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, IOAN A. (1889-?)
26641. ~ Contribuţiuni la studiul chirurgiei căilor seminale. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Octombrie 1914 de I. A. Holban, din Inst. Medico-Militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (21.5 x 15). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1378) (II 41512)

Nu exista imagini
  354) HOLBAN, I. C.
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, I. C.
26642. ~ Cântare la statua lui Ştefan cel Mare, [de I. C. Holban]. La ocasia inaugurărei statuei, 5 Iunie 1883. Iaşi (Tip. Naţională), [1883]. (21,5 x 14). 6 p. (II 141938)
Autorul, la p. 6

HOLBAN, ION
26643. ~ Conu Nicu Horbotă, [de] Ion Holban, Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu). 1917. (19 x 12). 200[-204] p. 2 lei. (I 48365)
26644. ~ Schiţe. [de] Ion I. Holban. Bucureşti (Tip. Viitorul), 1903. (16 x 10). 55 p. (I 424320)

Nu exista imagini
  355) HOLBAN, MIHAIL G. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, MIHAIL G. (1861-?)
26645. ~ *Un pays peu connu: la Roumanie. Geneve, 1895. (Adamescu III, p. 288 ; Rally I, p. 390)

Nu exista imagini
  356) HOLBAN, NICU
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, NICU
26646. ~ Duoi amanţi sub pat, comedie vodevillă în un act, compusă de N. Holban. Brailla (Typ. lui Pericli M. Pestemalgioglu), 1374. (22 x 14,5). 16 p. (II 412079)
Traduceri:
• Mortea lui Iochim Murat. Trad. de ~. Iassy, 1874.

Nu exista imagini
  357) HOLBAN, NICU G.
 • Opera
 • Imagini
HOLBAN, NICU G.
26647. ~Femeia avocat, [de] Nicu G. Holban. Studiu juridic, sociologic şi filosofic. Teză de Licenţă. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1904. (23 x l5,5). 73 p. (II 3967)

Nu exista imagini
  358) HOLDA (MARCU), ANA (1877[1879?]-1945)
 • Opera
 • Imagini
HOLDA (MARCU), ANA (1877[1879?]-1945)
(Mimi Pinson)
26648. ~ Fantazii de Duduie, de Mimi Pinson [= Ana Holda (Marcu)]. Versuri hazlii. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), [1909]. (19,5 x 13). 64 p., 1 f. pl. 1 leu. (I 14067)
Descriere după copertă. Identificare după: Cugetarea, p. 399.
Traduceri:
LENCLOS, N. de. Eterna tinereţe. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
TOLSTOI, AL. Ivan Cel Groaznic. Roman. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
TWAIN, M. O noapte de insomnie. Trad. de ~. Bucureşti, [1915?].

Nu exista imagini
  359) HOLDE, D.
 • Opera
 • Imagini
HOLDE, D.
În colaborare:
26649. ~ Principes fondamentaux pour l'examen des huiles minérales. [Rédigés d'après un rapport de la commission du Deutscher Verband für die Material-Prüfungen der Technik]. par Holde, Ubbellholde, Weinstein, Zaloziecki et L. Edeleanu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Garol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu),1910. (24 x 16,5). P.793-804. (Congrès International du pétrole. Troisième Session. Bucarest, 8-13 septembre 1907. Tirage à part du 2-ème vol. du Compte-Rendu du Congrès).(II 120900)
Descriere după copertă şi titlul de la începutul tetului.

Nu exista imagini
  360) Holera
 • Opera
 • Imagini
Holera
26650. • Cholera. Cum trebue să ne ferim de acest teribil flagel. Cum trebue să-l combatem şi mijlocul cel mai nou şi sigur de vindecare. Traducere după vestita broşură germană, apărută sub acest titlu (în a 67-a ed.). Bucuresci, Edit. Librăriei E. Graeve & Co. (Lito-Tip. Carol Göbl), [189?]. (19 x 13). 20 p. 50 bani.(I 76150)

Nu exista imagini