Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  321) HODOŞ, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, ALEXANDRU I.
Vezi: GORUN, ION

Nu exista imagini
  322) HODOŞ, ASTRA
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, ASTRA
26546. ~ D'ale Pomăritului. Sfaturi întocmite de Astra Hodoş. Sibiiu, Edit. Reuniunei române de agricultură din comitatul Sibiiului (Tiparul Tipografiei Poporului), 1913. (22 x 14,5). 29 p. 25 bani. (Biblioteca Reuniunei române de Agricultură din Comitatul Sibiului, nr. 18) (BCU-ClN 105435) (II 597953)

Nu exista imagini
  323) HODOŞ (GORUN),CONSTANŢA (născ. TĂLĂŞESCU) (1860-1934)
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ (GORUN),CONSTANŢA (născ. TĂLĂŞESCU) (1860-1934)
26547. ~ Aici, pe pămînt. [Pe cop. şi: Nuvele]. [De] Constanţa Hodoş. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 237[-239] p. 2 lei. (I 37897)
26548. ~ Aur!... Dramă în patru acte, [de] Constanta Hodoş. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1903. (18,5 x 12). 92 p. (I 410310)
26549. ~ Departe de lume. Nuvele, de Constanţa Hodoş. Bucureşti, Minerva Ist. de Arte Grafice si Editură, 1909. (19 x 12,5). 249[-25l] p. 1,50 lei. (I 12972)
Coperta de Şirato.
26550. ~ Frumos! [De] Constanţa Hodoş. Bucureşti, Edit. Inst. de arte grafice Minerva, 1905. (19,5 x 13). 235[-239] p. 1,50 Iei. (I 410314)
26551. ~ Martirii. Roman, [de] Constanţa Hodoş. Bucureşti, Minerva, Int. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19,5 x 13,5). 244 p., erata 1,50 lei. (I 8941)
26552. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva,a Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (19,5 x 12,5). 245 p., 1 f. 2 lei. (I 45285)
26553. ~ Spre fericire. Minuşiţa. Janeta. Două baluri. Moştenire. Trei surori. Din acelaş sînge. Aur!... [de] Constanţa Hodoş. Bucuresci (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1897. (18,5 x 12). 251 p. (I 411367)
26554. ~ Teatru de Copii. Îngerul. Florile. Societatea Puşculiţa. Trei piese într'un act. [de] Constanţa Hodoş. Cu o prefaţă de D. Anghel. Premiată de Casa Şcoalelor. Bucureşti, Depozit General la Revista Noastră, [1914]. (23 x 16.5). 47 p. 2 lei. {II 48533)
Descriere după copertă.
26555. ~ Ultimul prietin. [De] Constanţa Hodoş. Bucureşti, Alcalay & Co. (Tip. Grossmann). [1916]. (15 x 11). 31 p. (Scriitorii români. Publicaţie săptămânala. Director: A. Vlahuţă, No. 26) (1 180511)
Lipsă coperta. Datat după celelalte numere ale colecţiei.
Prefeţe:
ARIFEANU, M. G. Note şi impresii. Pref. de ~. Iaşi, 1915.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen. Bukarest. 1907.

Nu exista imagini
  324) HODOŞ, ENEA (1858-1945)
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, ENEA (1858-1945)
26556. ~ Cântece Bănăţene, [de] E. Hodoş. Cu un răspuns d-lui Dr. G. Weigand. Caransebeş, Edit. proprie (Tipografia Diecezană), 1898. (14.5 x 10). 127 p. (Biblioteca Noastră, nr. 11 şi 12) (I 166154)
26557. ~ Cântece Cătăneşti, [de] E. Hodoş. Ed. nouă cu portr. lui T. Doda. Caransebeş, Edit. proprie (Tipografia diecezană), 1898. (14,5 x 10). 56 p. 14 cr. în România 35 de bani. (Biblioteca Noastră, nr. 13) (Inst. Iorga 3002 G)
26558. ~ Convorbiri Pedagogice. Alese şi prelucrate de E. Hodoş. Caransebeş, Edit. Bibl. Noastre (Tipografia Diecezană în Caransebeş), 1898. (16 x 10,5). 72 p. 14 cr. (35 de bani) (Biblioteca Noastră, nr. 10) (I 171958)
Datele editoriale, la p. 2.
26559. ~ *Frumoasa din nor şi alte povesti. Sibiiu, Edit. autor., 1914. 2,50 cor. (Tr, 45(1914), nr. 4, april, p. 153: Dări de seamă; nr. 7-9 sept., p. 404)
26560. ~ Întâia carte de scriere şi cetire, de E. Hodoş. Ed. I. Caransebeş, Edit. şi Tiparul Tipografiei şi Librăriei Diecesane), 1894. (20 x 12,5). 73[-75]. p. 50 bani (25 cr.) (I 142021)
26561. ~ Idem. Ed. II. Carasebeş (Tip. diec.), 1900 (sau 1901?). 8°. 70 p. 50 il. (Tr, 32(1901), nr. 6-7, iul. -aug., p. 193: Prod. lit. pe 1900; 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 136: Prod. lit. pe 1901 ; Ghibu II, p. 85 ; B & Şc, 25(1901), nr. 21, mai 27(iunie 9), p. 233-234)
26562. ~ Literatura Poporală. Aleasă din diferite colecţiuni. De E. Hodoş. Caransebeş, Edit. Bibl. Noastre (Tipografia Diecezană), 1901. (14,5 x 9,5). 64 p. 14 cr. - 35 bani. (Biblioteca noastră, nr. 42) (I 133285)
Datele editoriale, pe v. p. de titlu.
26563. ~ Manual de istoria literaturii române, întocmit de Enea Hodoş. Caransebeş, Edit. Foii Diecezane (Tiparul Tipografiei Diecezane), 1893. (19 x 12). 262[-264] p. (Reproducere din F. D.) (I 75059)
Lipsă coperta.
26564. ~ Idem. Ed. II. Caransebeş, Edit. Autorului (Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane), 1896. (23,5 x 16). 150[-152] p. (II 74907)
26565. ~ Manual de limba română. Elemente de stilistică şi poetică şi carte de cetire. Ed. I. Caransebeş (Tip. diec.), 1901. 8°. 240 p. 3 cor. (Hodoş. Man. (1902), cop. 4 ; Hodos. Man. (1908), p. [141] ; Tr. 33(1902), nr. 3, iun. 30, p. 136: Prod. lit. pe 1901)
26566. ~ Idem. Noţiuni de stilistică şi poetică. Carte de citire de E. Hodoş, Profesor. Ed. II., Nagyszeben, Edit. tipografiei arhidiecezane în Nagyszeben, 1914. (19 x 13). 272 p. 3 cor. (I 185283)
26567. ~ Manual de Limba Română. Elemente de istoria literaturii, de E. Hodoş, Prof. Ed. IV. Cu mai multe portrete. Caransebeş, Edit. autorului (Tipografia Diecezană), 1902. (22,5 x 15). 160 p. cu il. 2 cor. (3 lei) (II 96899)
Primele 2 ed. (1893 şi 1896) au apărut cu titlul: "Manual de istoria lit. rom.".
26568. ~ *Idem. Ed. V[!]. Caransebeş (Tip. diec.), 1901. 8°. 156 p. 2 cor. (Tr, 33(1902), nr. 3, ian. 30, p. 136: Prod. lit. pe 1901)
26569. ~ Idem. Ed. nouă. Karansebeş, Edit. autorului (Tipografia Diecezană), 1908. (22 x 15,5). 137[-139] p., 1 f. 2 k. (II 155382)
26570. ~ Manual de limba Română. Elemente de istoria literaturii, de E. Hodoş, Profesor. Ed. nouă. Nagyszeben, Edit. autorului (Tipografia arhidiecesană), 1912. (23 x 13). 142 p., 1 f., 2 f. pl. 2,50 k. (BCU-ClN 159776)
Cu menţiunea (pe v. p. de titlu): "Prima ed. cu aprobare ministerială, nr. 56815-94".
26571. ~ Manual de limba română. Gramatică şi carte de cetire pentru preparandii, şcoalele medii şi civile, de E. Hodoş, Profesor la Inst. Ped. Ed. primă. Caransebeş, Edit. aut. (Tipografia Diecezană). 1900. (23 x 15,5). 160 p. (II 167256)
Lipsă coperta.
26572. ~ Poezii Poporale din Bănat. Culegere publicată de Enea Hodoş. Caransebeş, Editor Enea Hodoş (Tiparul tipografiei diecezane), 1892. (20,5 x 13). 4 f., 230 p. 2 coroane 60 bani pentru Austro-Ungaria, pentru România 3 lei. (II 76893)
26573. ~ Idem. II. Balade. Sibiiu. Edit. Asociaţiunii (Tiparul lui W. Krafft), 1906. (18 x 13). 153 p. 40 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 25). (I 31408)
26574. ~ Idem. III: Descântece. Adunate de E. Hodoş. Sibiu, Edit. Asociaţiunii (Tip. Arhidiecezană), 1912. (25 x 17). 73 p. (Astra-S 7102)
26575. ~ Schiţe Umoristice, [de] Enea Hodoş. Caransebeş, Edit. autorului (Tipografia Diecezană), 1897. (20,5 x 14,5). 128 p. Preţul 1 fl. p. Austro-Ungaria, 2,50 lei p. România. (II 142005)
26576. ~ Simeon Balint. Vieaţa şi luptele lui în Munţii Apuseni ai Ardealului la 1848-49, [de Enea Hodoş]. Manuscris publicat de Nerva Hodoş. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. I. St. Rasidescu), 1913. (22 x 14,5). 4 f., 133 p., 7 f. pl., 1 h., 1 portr. 2,50 lei. (II 32559)
Pentru autor, vezi:. Adamescu, II, p. 331.
În colaborare:
DENGI, I. şi ~. Manual de limba maghiară. Lugoş-Caransebeş, 1900.
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ALEXANDRESCU, GR. M. Fabule alese. Pref. de ~. Caransebeş, 1897.
• Cinci povestiri ... Ed. de ~. Caransebeş, 1901.
EMINESCU, M. Cîteva poezii. Ed. de ~. Caransebeş, 1901.
HODOŞ, Z. Masa ieftină. Ed. de ~. Sibiu, 1914.
LECCA, O. G. Istoria Ţiganilor. Pref. de ~ ş.a. Caransebeş, 1898.
TURGHENIEV, I. Ceasul. Trad. de ~. Caransebeş, 1910.
~. Clara Milici. Nuvelă. Trad. de ~. Sibiiu, 1890.

Nu exista imagini
  325) HODOŞ, H.
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, H.
26577. ~ Cuvinte tehnice şi corespondenţe germane. Curs predat de Dl. H. Hodoş, Profesor de limba şi literatura germană la Şcoala de Comerţ din Bucureşti. [Bucureşti], 1890. (15,5 x 10,5). 2 f., 52 p. (I 203087)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  326) HODOŞ, IOSIF (1829-1880)
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, IOSIF (1829-1880)
(HODOSIU)
26578. ~ Cuvântul de bunâvenire a junimei romàne cătră Prea Sf. Sa Episcopul Andreiu Saguna, rostit la sosirea sa în Viena, [de Iosif Hodosiu]. Sibiiu, 1850. (20,5 x 13). 1 f., 6 p. (I 17896)
Cu caractere chirilice. La p. 6: Prin I[osif] H[odosiu] Castorianu. Pentru autor, vezi: Adamescu II, p. 110.
26579. ~ *Istoria dreptului roman. (Adamescu II, p. 110)
26580. ~ *Principiile dreptului naturii. (Adamescu II, p. 110)
26581. ~ *Răsunetul din Munţii Apuseni ai Transilvaniei (Probabil articole de reviste, dar al căror Ioc de publicare nu se arată exact) (Adamescu II, p. 111)
26582. ~ Romanii şi Constituţiile Transilvaniei, de Dr. Ios. Hodosiu. Pest'a (Tipariulu lui V. Horniánsky), 1871. (19 x 13,5). VII, 111 p. 2 lei moneta romana séu 90 nr. val. austr. (I 34246)
Lipseşte coperta (p. 1 şi 2).
26583. ~ Tesi che Giuseppe Hodosiu di Transilvania si propone difendere nella publica sua promozione al grado di dottore în ambe le leggi nella imp. regia Università di Padova, Gennajo 1854. Padova (Dalla Tipografia Bianchi), [1854]. (22 x 15). 1 f., p. 5-8. (II 141906)
Lipsă coperta.
Traduceri:
CANTEMIR, D. Istoria Imperiului Oltoman. Trad. de ~. Bucureşti, 1876.
~. Descrierea Moldaviei. Trad. ~ ş.a. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  327) HODOSIU, MARGARETA M.
 • Opera
 • Imagini
HODOSIU, MARGARETA M.
26584. ~ A román népköltészet Balázsfalva vidékén. Irta Hodosiu M. Margit. Balázsfalva (Gör. Kath. Papnevelde nyomdája), 1915. (23,5 x 16,5). 167 p. (II 555837)

Nu exista imagini
  328) HODOŞ, NERVA (1869-1913)
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, NERVA (1869-1913)
26585. ~ Biblioteci publice libere. O propunere, [de] Nerva Hodoş. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24,5 x 17). 15 p. (Extr. din "Convorbiri Literare", An. XL, nr. 10) (II 9065)
26586. ~ *O propunere asupra organizării bibliotecilor şcoalelor secundare. Bucureşti, 1906. (Extr. din "Convorbiri literare") (Adamescu II, p. 330)
Publicată şi în: "Rapoarte asupra învăţământului public", Bucureşti, 1907.
26587. ~ Vitejiile lui Mihai-Vodă apreciate în Apus 1595-1599. Documente din vremurile acelea, publicate de Nerva Hodoş, Locotenent în rezervă, Comandantul primei baterii de etapă. Cu o prefaţă de N. Iorga. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), Iunie 1913. (24 x 19). VIII, 15 p. cu iluslr. 2 lei. (II 33247)
Pe cop.: "Vitejiile lui Mihai-Vodă. Documente publicate de Nerva Hodoş".
26588. ~ Idem. Ed. III revăzută. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), Iulie 1913. (24 x 19). VIII, 16 p. cu il. 1,50 lei. {II 32266)
În colaborare:
26589. ~ Publicaţiunile periodice româneşti (Ziare, gazele, reviste). Descriere bibliografică de Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu din serviciul Bibliotecei Academiei Române. Cu o introducere de Ioan Bianu, Bibliotecarul Academiei Române. Tom. I. Catalog Alfabetic 1820-1906. Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1913. (24 x 17). XXIII, 812 p. (Academia Română) (II 297625)
Vezi şi:
BIANU, I. şi ~. Bibliografia românească veche 1508-1830. Tom. I-III. Bucureşti, 1903-1912.
Prefeţe, editări de texte:
CORESI. Un fragment din Molitvenicul Diaconului. Pref. de ~. Bucureşti, 1903.
• Documente privitoare la Istoria Romanilor. Ed. de ~. Vol. XVI-XVIII, 1603-1851. Bucureşti, 1910-1916.
EMINESCU, M. Opere complete. I. Literatura populară. Ed. de ~ ş.a. Bucuresci 1902.
~. Poezii postume. Ed. de ~. Bucureşti, 1902.
GOLESCU, D. Însemnare a călitoriei mele. Pref. de ~. Bucureşti, 1910; 1911
HODOŞ, E. Simeon Balint. Ed. de ~. Bucureşti, 1913.
MORIOLLES, Conte de. Le voyage en Moldavie. Ed. de ~. Bucarest, 1903.
Vezi de asemenea:
• Prinos lui D. A. STURZA ... [Nerva Hodoş. Un fragment din Molitvenicul Diaconului Coresi]. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  329) HODOŞ, ULPIU (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, ULPIU (1867-?)
26590. ~ Necesitatea stabilirei contabilităţii în partidă dublă în administraţiile financiare ale statului, [de] Ulpiu Hodoş. Cuvântare rostită la Congresul Absolvenţilor Scoalelor Comerciale, ţinut în ziua de 26 Octombre 1906. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1907. (21 x 13,5). 26 p. (II 5755)

Nu exista imagini
  330) HODOŞ, ZOTTI
 • Opera
 • Imagini
HODOŞ, ZOTTI
26591. ~ Întocmai, comedie. Caransebeş (Tip. diecesană), 1897. 8°. 48 p. 14 cr., 0,14 fl. (Biblioteca noastră, nr. 7) (Tr, 29(1898), nr. 6, aug., p. 123: Producţia noastră lit. ... iul. 1897 - iul. 1898; Trib, 1(1897), nr. 212, nov. 6/1S, p. 1112)
26592. ~ Poftă Bună! Carte de bucate. De Zotti Hodoş. Partea I. Ed. nouă. Caransebeş (Tipografia diecesană), [1899]. (15 x 10). 256 p. (I 109656)
Anul, la p. 3.
26592a. ~ Idem. Partea II. Carasebeş, [Edit. Bibl. Noastre] (Tipografia Diecezană), [1900]. (15 x 10). 80 p. (Biblioteca Noastră, nr. 32-33) (I 109656)
26593. ~ *Idem. Caransebeş (Tip. şi libr. diec), 1902. 8°. 256 p. 2 cor. (Tr, 34(1903), nr. 3, mai-iunie, p. 161: Prod. lit. pe 1902)
26594. ~ Masa ieftină. Gătirea mâncărilor de dulce şi de post. Reţete de bucate simple şi bune, de Zotti Hodoş. [Editor.:E. Hodoş]. Sibiu (Tiparul Tipografiei arhidiecezane), 1914. (18 x 12). 96 p. 1,20 k. (BCU-ClN 146671)
Cu semnătura editorului.

Nu exista imagini
  331) HOEBER, BR.
 • Opera
 • Imagini
HOEBER, BR.
Vezi:
FIALLA, LUDOVIC. Cunoştinţe igienice populare. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  332) HOFER, I.
 • Opera
 • Imagini
HOFER, I.
Vezi:
MOISIL, I. Instrucţiuni pentru Conservarea obiectelor de muzeu. Vălenii-de-Munte, 1914.

Nu exista imagini
  333) HOFFER.W.
 • Opera
 • Imagini
HOFFER.W.
26595. ~ Dramele moştenirii. Roman tradus din o revistă germană de d-şoara M.A.F.(= Maria Anna Flachs, azi Dische la Itcani). Bârlad (Tip. Gh. Caţafany), 1895. (Antonovici-Creţu, p. 70)

Nu exista imagini
  334) HOFFMANN, ERNST THEODOR AMADEUS
 • Opera
 • Imagini
HOFFMANN, ERNST THEODOR AMADEUS
26596. ~ Domnişoara de Scudery [Das Frăulein von Scuderi], de Hoffmann. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1902].(18 x 12,5). 55 p.(Biblioteca cărţilor interesante din tot Universul) (I 61396)
Deşi pe cop. este menţionată altă colecţie, broşura face parte din Biblioteca economică a ziarului Universul, nr. 77 (vezi menţiunea de pe fiecare filă, în colontitlu).
26597. ~ Mosafirul grozav [Pe cop.: Roman popular], de Hoffmann. Bucuresci, Edit. Tipo- grafiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1901]. (19 x 13). 55 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, nr. 48) (I 411334)
Mai cuprinde naraţiunea: "Magdalena din Ecsed".
26598. ~ Povestiri fantastice, [de] Hoffmann. Trad. de Ludovic Dauş. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, D. C. Ionescu). [1909]. (15,5 x 11). 192 p. cu il portr. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 458-459) (I 15331)
La p. 184-192, catalogul Bibliotecii pentru toţi. Notiţa critică semnată de Ludovic Dauş. Datat după: Uni, 19(1909), nr. 27, iul. 10, p. 239: Bibliografie; Drap, 9(1909), nr. 65, iun. 20(3 iul.), p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  335) HOFFMANN, FRANCISC (FRANZ)
 • Opera
 • Imagini
HOFFMANN, FRANCISC (FRANZ)
26599. ~ Povestiri morale pentru copii de Franz Hoffman. Traducere de B.Nemţeanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay. [1913]. (15 x 10). 167 p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 830-831) (I 507952)
Datat după: Luc, 12(1913), nr. 4, febr. 16, cop. 2 : Cărţi mai nou apărute.
Vezi şi:
DANILESCU, S. *Fiul cel bun ... Trad. după ~. Cernăuţi, 1911.
~. Iubiţi pe duşmanii voştri. După ~. Braşov, 1903.
ŞTEFANELLI, T. V. Loango. Povestire de ~. Suceava, 1886.

Nu exista imagini
  336) HOFMANN, EMANUEL
 • Opera
 • Imagini
HOFMANN, EMANUEL
26600. ~ Îndreptare întru cultura bombacilor sau a. vermilor de mătasă lucrată pentru Români. De Emanuel Hofmann. Viena (Typarita la Mechiteriştiit, 1833.( 17,5 x 12). VIII-27 p., 1 pl. (I 142107)
Lipseşte coperta. Cu caractere latine.

Nu exista imagini
  337) HOGAŞ, CALISTRAT (1849-1917)
 • Opera
 • Imagini
HOGAŞ, CALISTRAT (1849-1917)
26601. ~ Cucoana Marieta, [de] C. Hogaş. Nuvele. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg), [1916]. (15,5 x 11). VII p., p, 3-96. 30 bani. (Căminul Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 5) (I 47337)
26602. ~ Floricica, [de] C. Hogaş. Nuvele. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu, [1916]. (15 x 10,5). 1 f., 88 p. 30 bani. (Căminul. Bibliotecă Literară şi Ştiinţifică, nr. 23) (I 48503)
Coperta de Verona.
26603. ~ Părintele Ghermănuţă. Nuvelă, [de] C. Hogaş. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg),[1916]. (15,5 x 10). IV, 72 p. 30 bani. (Căminul, Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 34) (I 576307)
Lipsă cop. 3-4. Datat după: Căminul, p. 51.
26604. ~ Pe drumuri de munte, [de] C. Hogaş. Iaşi, Edit. Vieţii Româneşti (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (19.5 x 13). 1 f, 353 p. 2,50 lei. (I 37891)
Prefeţe:
COTEANU, M. V. Fapte nu vorbe. Conferinţă. Pref. de ~. Iaşi, 1901.
Vezi de asemenea:
• Din nevoile poporului Român. Prelegeri poporane. Iaşi, 1900.

Nu exista imagini
  338) HOGAŞ, G.
 • Opera
 • Imagini
HOGAŞ, G.
Traduceri:
• Cultura dudului. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  339) HOGEA, EMIL D.
 • Opera
 • Imagini
HOGEA, EMIL D.
26605. ~ Constituţia şi tălmăcirea ei (lucrare tuturor cetăţenilor şi mai cu osebire d-lor învăţători, primari, rurali, preoţi, notari etc.). 2,00 lei. (Renaşterea, nr. 7) (Apărută înainte de 1908) (Adam, cop. 3)

Nu exista imagini
  340) HOGEA, VICTOR D. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
HOGEA, VICTOR D. (1887-?)
26606. ~ Noi consideraţiuni asupra gangrenei gazoase. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Mai 1916 de Hogea D. Victor din Institutul Medico Militar. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1916. (23 x 16). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1475) (II 47078)

Nu exista imagini