Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  301) HIRSCH, REBECA
 • Opera
 • Imagini
HIRSCH, REBECA
26526. ~ Contribuţiuni la studiul pleuritelor la copii. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată si susţinută în Martie 1911 de Rebeca Hirsch. Iasi (Tip. H. Goldner), 1911. (23 x 15,5). 2 f., 73[-78] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 342) (II 23487)

Nu exista imagini
  302) HIRSCH, S.
 • Opera
 • Imagini
HIRSCH, S.
26527. ~ Sero-diagnostic în febra tifoidă. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 7 Februarie 1897 de S. Hirsch. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (23,5 x 16). 66[-70] p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 413) (II 412650 )

Nu exista imagini
  303) HIRSCHFELD, HERMANN
 • Opera
 • Imagini
HIRSCHFELD, HERMANN
26528. ~ Capul sus? Naraţiune istorică, de H. Hirsohfeld. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1901]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 68]) (I 411328)
Mai cuprinde: "Un mic roman" de Masson-Forestier; "Spovedania lui Theodul Sabot" de Guy de Maupassant.
26529. ~ Spada lui Carol XII. Nuvelă istorică, de Hermann Hirschfeld. Traducere de G. N. B. Iassy, Editor Th. Balassan (Tip. Curtei regale, Pr. Th. Balassan), 1884. (20,5 x 12,5). 78 p. I 465531)

Nu exista imagini
  304) HIRSCHHORN, LEOPOLD
 • Opera
 • Imagini
HIRSCHHORN, LEOPOLD
26530. ~ Despre moratoriu, cu o introducere asupra originii moratoriului. [Pe cop. şi: Teza pentru licenţă] de Leopold Hirschhorn. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 x 16). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3201)

Nu exista imagini
  305) HIRTIUS, AULUS
 • Opera
 • Imagini
HIRTIUS, AULUS
Vezi:
CAESAR. Comentariele De Belulu Civile. Bucureşti, 1877.
~. Cucerirea Galliei. Memoriile lui ... şi Aulus Hirtius. Craiova, 1913.

Nu exista imagini
  306) Histoires et leçons
 • Opera
 • Imagini
Histoires et leçons
26531-26533. • Histoires et leçons de choses pour les enfants, par E. K., Professeur à l'Institut Thierrin. Bucarest (Imprimerie Nouvelle), 1896. (16 x 10). 64 p. (I 268978)

Nu exista imagini
  307) Historic Regimentului
 • Opera
 • Imagini
Historic Regimentului
• Historicul Regimentului 3 de artilerie. Vezi: • Istoricul Regimentului...

Nu exista imagini
  308) HITLEA, J.
 • Opera
 • Imagini
HITLEA, J.
26534. ~ Basme nuoi, de J. Hitlea. Basme multe şi mărunte. Piperus Groaza Zmeilor. Dracul Fruntaşi. Păţania unui Pitic. Zîna merelor aurite şi foarte multe alte Basme Nuoi. [Bucuresci] (Tip. Concurenta, Osias M. Klein), [1907]. (16,5 x 13). 96 p. 1 leu. (I 7709)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  309) Hitrowo şi Kolzebue
 • Opera
 • Imagini
Hitrowo şi Kolzebue
• Hitrowo şi Kolzebue, de De la Schey. Vezi: FUNDESCU, I. C.

Nu exista imagini
  310) HÎRJEU
 • Opera
 • Imagini
HÎRJEU
Vetzi: HÂRJEU

Nu exista imagini
  311) HLAVSA
 • Opera
 • Imagini
HLAVSA
Vezi:
DULFU, P. Isprăvile lui Păcală. Il. de ~ ş.a. Bucureşti, 1894.
~. Legenda Ţiganilor. Il. de ~. Bucureşti, 1896 ; ed. II, 1900.
NĂDEJDE, IOSIF. Năzdrăvăniile lui Păcală. Il. de ~ ş.a. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  312) HMELEVA, O.
 • Opera
 • Imagini
HMELEVA, O.
Traduceri :
CARMEN SYLVA. Le Royaume des Contes. Trad. de ~ ş.a. Saint Petersbourg, s.a.

Nu exista imagini
  313) HOBAN, MIHA1L
 • Opera
 • Imagini
HOBAN, MIHA1L
26535. ~ A Poincaré-féle principium alkalmazása a Gauss-féle differencziálegyenlet bizonyos eseteinek integrálására. Doktori értekezés. A Kolozsvári magy. Kir. Ferencz-József tudomány-egyetem mathematikai es természe tudományi Karához benyujtotta. Habán Mihály. Kolozsvár, Nyomatott Ajtai K. Albert köynvnyomdájában, 1902. (23 x 15). 25 p. (BCU-ClN 17531)

Nu exista imagini
  314) HOBINCU, SPIRIDON 1.
 • Opera
 • Imagini
HOBINCU, SPIRIDON 1.
26536. ~ Entero-anastomosa cu bulonul Murphy. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută în Mai 1905 de Spiridon I. Hobincu, Fost intern al Spitalului Cantacuzino-Paşcanu, Pavilionul de izolare; fost intern al Biroului primirei bolnavilor şi al Secţiei Chirurgicale din Spitalul Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. editoare Dacia Iliescu, Grossu et Comp.), 1905. (23 x 15,5). 61[-64]. p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 210) (II 592704)
Bibliografie la p. 64.

Nu exista imagini
  315) HOCIUNG, IOAN S. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
HOCIUNG, IOAN S. (1882-?)
26537. ~ *Sutura abdominală cu fire temporare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de... Iunie 1909 de Ioan S. Hociung. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăeanu), 1909. (22,5 x 15,5). 59 p. cu il.(Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1106) (II 14978)

Nu exista imagini
  316) HOCIUNG, NICOLAE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
HOCIUNG, NICOLAE (1883-?)
26538. ~ Despre copiii naturali. Teză pentru licenţă susţinută de Nicolae Hociung. Bucuresci {Tip. Clemenţa), 1904. (23 x 15,5). 37, III p. {Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 4025)

Nu exista imagini
  317) HOCIUNG, SIMION
 • Opera
 • Imagini
HOCIUNG, SIMION
Vezi:
BUDIŞTEANU, DIMITRIE. Discurs asupra unor lacune în dreptul penal romanu, Respunsul d-lui consilier ~. Focşani, 1879.

Nu exista imagini
  318) HODOREANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HODOREANU, IOAN
26539. ~ Beserica gr.-cat. din Gherla şi parochii ei, de Ioan Hodorean, preot. Gherla (cu tiparul tipografiei diecesane), 1900. (19 x 13,5). 46 p. cu il. (I 155918)
Lipsă coperta.
26540. ~ Istoria icónei P.V.C. Maria dela Nicula, [de Ioan Hodorean, preot gr. cat. rom. la penitenţiarul reg. ung. regn. în Gherla]. Gherla, Edit. şi tipariul tipografiei Aurora A. Todoran, 1898. (14,5 x 11). 24 p. cu il. (I 166129)
Lipsă coperta. Autorul, cu cerneală, pe p. de titlu.
În colaborare:
26541. ~ *A szamosujvári kir. orsz. fegy intézet leirása. Irta Hodoréan János és Uhlyarik Albin. Szamosujvár, 1905. 4°. (Bibliogr. Hung. 1901-1910, I, p. 463)
Vezi şi:
SZONGOTT KRISTOF, ş.a. A Szamosujvári vár... Szamosujvárt, 1898.

Nu exista imagini
  319) HODOROABĂ, NECULAI V. (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
HODOROABĂ, NECULAI V. (1888-?)
26542. ~ Învăţăturisi, sfaturi de Preotul N. V. Hodoroabă. [Iaşi, 1915]. (17 x 10,5). 1 f., 84 p. 1 leu. (BCU-Iaşi I 19767)
Datat după: Hodoroabă. Răzb., cop. 4.
26543. ~ *Luxul la sate. (Apărută înainte de 1915). (Hodoroabă. Răzb., cop. 4 ; Hodoroabă. Ind., cop. 4)
26544. ~ Preoţimea şi Armata. Datoria preotului de păstorire în timp de războiu şi Datoria preotului de armată în timp de pace şi în timp de războiu, de Preotul N. V. Hodoroabă, Licenţiat în Teologie. Iaşi (Tip. Naţionala, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1916. (16,5 x 12,5). 1 f., II-44 p. 50 bani. (I 48465)
26545. ~ Războiul în Bucovina şi Galiţia, [de] Preotul N. V. Hodoroabă, Licenţiat în teologie. Iaşi (Tip. Naţionala, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1915. (21,5 x 14). V, p. 7-40. 50 bani. (II 444 6)

Nu exista imagini
  320) HODOSIU
 • Opera
 • Imagini
HODOSIU
Vezi: HODOŞ

Nu exista imagini