Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  281) HIERONYMUS, EUSEBIUS
 • Opera
 • Imagini
HIERONYMUS, EUSEBIUS
26493. ~ De viris illustribus liber, [ut] Eusebii Hieronymi. Text însoţit de o introducere şi de note explicative de I. N. Dianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1909. (21,5 x 14,5). 213 p. 1,75 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor) (Din publicaţiunile Casei Scoalelor) (II 16511)

Nu exista imagini
  282) HILARIU, TRAIAN (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
HILARIU, TRAIAN (1865-?)
26494. ~ Încercare asupra diagnosticului diferenţiat al tumorilor craniene. Tesa pentru Doctorat în medicină şi chirurgie susţinută la 15 Iunie 1891 de Traian Hilariu. Iaşi (Tipo-Litografia H. Goldner), 1891. (23 x 15,5). 1 f., 116[-119] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 14) (II 412558)

Nu exista imagini
  283) HILBERT, G.
 • Opera
 • Imagini
HILBERT, G.
26495. ~ Cosmologia modernă şi Credinţa în Dumnezeu, [de] G. Hilbert. Traduse de D. Corilescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Max Kendler, [1915]. (18,5 x 12). 37 p. 30 bani. (Biblioteca Vremii, Anul I. Ianuarie-Februarie, nr. 3-4) (I 42458)

Nu exista imagini
  284) HILL, GEORGE (1805-1868)
 • Opera
 • Imagini
HILL, GEORGE (1805-1868)
26496. ~ Gramatica latină, de George Hill, profesoru. Partea etimologică. Bucureşti (în Tip. Colegiului Sf. Sava), 1851. (19,5 x 13). 1 f., 149 p. (I 58342)
Cu alfabet de tranziţie; titlul cu caractere latine. Lipsă coperta.
26497. ~ Idem. Bucuresci (în Tip. Colegiului Sf. Sava). 1851. (20 x 13). 1 f., 149 p. Trei lei şi jumătate. (I 408759)
Cu alfabet de tranziţie. Diferă de precedenta prin tipar.
26498. ~ Idem. Partea sintactică. Bucureşti (în Tip. Colegiului Naţional), 1853. (19,5 x 12,5). p. 151-326. 3 sfanţihi. (I 58342)
Cu alfabet de tranziţie; titlul cu caractere latine. Descrierea după copertă.
26499. ~ Grammatika limbei latine în komparatziâ ku limba Romînă, de G. Hill, Professoru. Bukureshti (în tip. Kolegiului Natzionalu), 1856. (22,5 x 15). 1 f., 317 p. (II 34123)
Lipsă coperta. Cu alfabet mixt: latin şi de tranziţie.
26500. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Impr. Statului numită Nifon), 1861. (23 x 15,5). 1 f. 4-316 p. (II 122519)
Lipsă coperta. P. de titlu deteriorată la exemplarul din BAR.
26501. ~ Grammatica limbei române, de Prof. G. Hill. Bucuresci, Proprietatea autorului (în Tip. Collegiului Naţionalii), 1858. (21,5 x 14). 132 p. (II 141877)
Cu caractere latine.
26502. ~ Începuturi de gramatica latină. Pentru datele de limba Latină în Colegiul Sf. Sava, de George Hill, Profesorii la Colegiul Sf. Sava. Bucuresci (în Tip. Colegiului), 1842. (24 x 15). 2 f., 140 p. 2 sfanţihi. (II 412777)
Cu alfabet de tranziţie. Pe cop., titlul: "Începuturi de gramatica latină întocmită de George Hill, Profesoru de Latinesce în Colegiul Sf. Sava".
În colaborare:
POENAR, P. ş.a. Vocabular franţezo-romănesc. Tom. I-II. Bucureşti, 1840-1841 ; reeditat de T. Codrescu, Iassii, 1859.

Nu exista imagini
  285) HIMANI, L.
 • Opera
 • Imagini
HIMANI, L.
Vezi: CHIMANI, LEOPOLD

Nu exista imagini
  286) HINNA, ALEXANDRU G. (1848-1921)
 • Opera
 • Imagini
HINNA, ALEXANDRU G. (1848-1921)
26503. ~ Despre drepturile şi datoriile succesoriloru neregulaţi în Dreptulu Romanii şi Dreptulu Românu, de Alessandru G. Hinna (născutu în Ploesci). Thesa pentru Licenţă. Susţinută la [24 Maiu] 1879. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1879. (21 x 14). 119[-123] p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 12541)
Data susţinerii tazei, cu cerneală, pe exemplarul BAR.
26504. ~ Ministerul de Justiţie în timpul ocupatiunei, [de] Al. G. Hinna, Bucureşti (Tip. Agenţiei Brănişteanu), [1918]. (23 x 16) 54 p. (II 52261)

Nu exista imagini
  287) HINTZ, CAROLINA
 • Opera
 • Imagini
HINTZ, CAROLINA
Traduceri :
• Moştenirea mătuşei. Bobîrnacul. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  288) HINŢESCU (HINTZ), I. C. (?- cca. 1900)
 • Opera
 • Imagini
HINŢESCU (HINTZ), I. C. (?- cca. 1900)
26505. ~ *Bucătăria naţională. Cea mai nouă carte de Bucate a bucătăriei române, francese, germane şi magyare, [de] I. C. Hintiescu. 2 vol. Braşov, Frank şi Dressnandt, 1874, 8°. 667 p. 3 lei. (A-V, P, 10(1875), nr. 22, apr. 18/6, p. 4: Bibliogr.; Ec, 3(1875), nr. 8, mai 1/14, p. 623 recenziune; Hinţescu, ultima filă; BB,\ (1879), nr. 6, iun., p. 61)
26506. ~ *Bucătares'a naţionala, seu Carte de bucate a bucateresei romane, francese, germane şi maghiare, de I. C. Hinţescu, Braşov Edat de librari'a H. Zeidner, [1884?]. 600 laturi de tipariu. 610 p. cu 15 chipuri. 80 cr. (Lumin, 5(1884), nr. 102, dec. 22/2 ian. 1885), p. 4: Varietăţi; 6(1885), nr. 137, p. 4)
26507. ~ Proverbele româniloru. Adunate şi edate de J. C. Hinţescu. Sibiiu (Edit. şi tipariul tipografiei eredei de Clósius), 1877. (16,5 x 10,5). VIII, 210 p., VI p. (bibliografie) (I 142132)
Editări de texte:
• Cântece de irodi. Ed. de ~. Ed. II. Braşov, 1876.
• Cinci-deci istorióre morale. Ed. de ~. Sibiiu, 1878.
• Intemplările lui Păcală. Ed. de ~. Braşov, 1876.
• Păţaniile multcercatei Griselde. Ed. de ~. Braşov, 1876.

HIONIA (Χιονια)
Vezi: IOACHIM, MARIA

Nu exista imagini
  289) HIOTT, NICOLAE VASILE (1874-1957)
 • Opera
 • Imagini
HIOTT, NICOLAE VASILE (1874-1957)
26508. ~ Despre capacitate în dreptul român şi roman. Teză pentru licenţă în drept. Susţinută la... Iunie 1899 de Nicolae Vasile Hiott. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1899. (23,5 x 15). 56, 3 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413076)

Nu exista imagini
  290) HIOTTU, ALEXANDRU (1853-1917)
 • Opera
 • Imagini
HIOTTU, ALEXANDRU (1853-1917)
26509. ~ Conferinţă asupra Evenimentelor din 1912-1913, ţinută de Generalul Al. Hiottu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1913. (21,5 x 14). 31 p. (II 31235)
26510. ~ Conferinţă asupra necesităţii unei puternice marine militare, ţinută de Generalul Al. Hiottu. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1913. (20 x 13). 23 p. (I 35613)
26511. ~ Cugetări şi aforisme de General Alex. Hiottu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (16 x 10,5). 20 p. (I 48464)
26512. ~ Organizaţie şi pregătire. 1907 [de] Generalul Alex. Hiottu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), [1907]. (24 x 16). 1 f., 263 p. 2,50 par. (II 6371)

Nu exista imagini
  291) HIOTU, C. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
HIOTU, C. (1861-?)
26513. ~ Jubileul Constituţiei. Corpul electoral. Parlamentul. Coroana. Presa şi întrunirile publice. (Articole apărute în ziarul Epoca), de C. Hiotu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (20,5 x 14). 29 p. (II 3082)
26514. ~ Politica noastră socială. Conferinţă ţinută sub auspiciile Ligei de propagandă conservatoare în Sala Dacia, în seara de 25 Noemvrie 1908 de C. Hiotu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (24,5 x 17). 22 p. (Liga de propagandă conservatoare) (II 11906)
26515. ~ Idem. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (24,5 x 17). 22 p. (Liga de propagandă conservatoare) (Supliment la ziarul Epoca) (II 11907)
Diferă de precedenta prin p. de titlu.

Hipnotism
26516. ~ Hipnotizmul, Catalepsia, Letargia, Somnambulizmul, după Dr. Bernheim, Charcot, Brown-Séquard, etc. În Româneşte de A. Luca. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativă Poporul), [1910]. (16,5 x 12). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 37) (I 18411)
În prefaţă, A. Luca menţionează: "Paginile ce urmează sunt o culegere din mai multe manuale de hipnotism... am crezut mai nimerit să compilăm cîte ceva din toate... La întocmirea acesteia [broşurii] au slujit operele următorilor savanţi: Dr. Bernheim Charcot, dr. A. Cullerre, Brown-Séquard, Ball şi Chambard". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  292) Hipodromie
 • Opera
 • Imagini
Hipodromie
26517. • *Hipodromie sau Alergare de cai, de prinţul D. S. Iaşi, 1846. (CdBE pe 1880, p. 119: Literatura română agricolă)

Nu exista imagini
  293) HIPPOLYTUS, ST.
 • Opera
 • Imagini
HIPPOLYTUS, ST.
26518. ~ Cuvânt al sfântului sfinţitului mucenic Ipolit, Papa Romei, pentru sfârţitul lumii şi pentru a doua venire a Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos; şi pentru venirea lui Anticrist, cum se va face împărat şi va înşela lumea şi popoarele cu farmecele şi vrăjile lui. Caransebeş (Tiparul Tipografiei Diecezane), [190?] (20,5 x 12,5). 17 p. (Reproducere din Foaia Diecezană) (I 37743)
26519. ~ [Cuvânt al Sfântului Sfinţitului Mucenic Ipolit, Papa Romei, pentru sfârşitul lumei şi pentru a doua venire a Domnului Dumnezeului nostru Isus Hristos; şi pentru venirea lui Ante-hrist, cum se va face împărat şi va înşela lumea şi noroadele cu farmecele şi vrăjile lui Cuvânt al Sf. Efrem Sirul pentru rugăciune. Al aceluiaşi pentru post]. S.l., [1918]. (16,5 x 10,5). 25 p. (Societatea Cercul Religios Hălăreşti-Tutova) (I 51822)
Descriere după titlurile de la p. 3, 22 şi 24. Pe cop., titlul: "Cuvânt al Sfântului Efrem Sirul". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  294) HIRIACOV, A.
 • Opera
 • Imagini
HIRIACOV, A.
26520. ~ Legendele iubirei, [de] A. Hiriacov. Traducere de I. P. Ţincoca. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1899. (21 x 13). 85 p. (II 412065)

Nu exista imagini
  295) Hiromanăie
 • Opera
 • Imagini
Hiromanăie
• Hiromanăie sau Găcire pe palmă. Vezi: • Chiromanţie

Hirotesieriu
26521. • Hirotesieriu şi hirotenieriu, tipărit cu binecuvântarea prea sfinţiei sale, Domnului Andreiu episcopul drepteredincioasei biserici răsăritene din Ardeal. Sibiiu (Tipografia Diecezana), 1861. (29 x 20). 24 p. (III 141686)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  296) HIRSCH, HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
HIRSCH, HEINRICH
26522. ~ Separaţiunea de Patrimoniu. Teza pentru licenţă susţinută de Heinrich Hirsch în siua de... Bucuresci (Tip. Concurenţa, Fraţi Osias M. Klein), 1900. (22,5 x 16). 46[-48] p. (Şcola Superioară de Ştiinţe de Stat. Universitatea din Bucuresci) (II 412766)

Nu exista imagini
  297) HIRSCH, IACOB
 • Opera
 • Imagini
HIRSCH, IACOB
26523. ~ *Discursul din ziua de Iom-Chipur de Iacob Hirsch, comersant. Foarte interesant de cetit Fraţilor: Situaţiunea Evreilor din România; 2. Drepturile evreilor; 3. Situaţiunea săracilor; 4. Religia şi copiii. S.l, [1913]. 16°. 16 p. (Eg, 24(1913), nr. 45, dec. 13, p. 366: Bibliografie)

Nu exista imagini
  298) HIRSCH, ISIDOR
 • Opera
 • Imagini
HIRSCH, ISIDOR
26524. ~ Miş-Masuri. Poiezii (Literare şi umoristice), [de] Isid. Hirsch, Roman. Roman (Tip. Viitorul, Leon Grunberg), 1904. (18 x 11). 1 f., 20 f. numerot., 1 f. 30 bani. (I 5204)

Nu exista imagini
  299) HIRSCH, MARTIN
 • Opera
 • Imagini
HIRSCH, MARTIN
26525. ~ Paralelism între Talia Hypogastrică şi Lithotriţie în tratamentul calculilor vesicali. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 20 Decembrie 1906 de Martin Hirsch. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1906. (23 x 16). 52[-55] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 895) (II 580677)

Nu exista imagini
  300) HIRSCH, MAYER
 • Opera
 • Imagini
HIRSCH, MAYER
Vezi: MAYER, HIRSCH

Nu exista imagini