Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  261) HERŢOG, I.
 • Opera
 • Imagini
HERŢOG, I.
În colaborare:
26453. ~ *Acţiunea chlorului de difenil uree asupra produsului de oxidaţiune a pinpinelinei, de I. Herţog şi V. Hâncu. (Apărut înainte de 1912) (Hâncu. Elem., cop. 3)

Nu exista imagini
  262) HERUVIM, NESTOR
 • Opera
 • Imagini
HERUVIM, NESTOR
Traduceri :
CHATEAUBRIAND. Atala-Renê. Trad. de ~. Bucureşti, 1839.

Nu exista imagini
  263) HERVÉ, GUSTAVE
 • Opera
 • Imagini
HERVÉ, GUSTAVE
26454. ~ Ce este Colectivizmul, după Gustave Hervé. Brăila (Tip. Artistica), 1908. (16 x 12). 62 p. 15 bani. (Biblioteca Socialistă, nr. 1) (I 11503)
26455. ~ Ghilotina sau Funia? [De] Gustave Hervé. [Trad. de A. Luca]. Bucureşti, Edit. revistei Lumen (Tip. Gutenberg), [1914]. (19,5 x 12,5). 16 p. 20 bani. (Biblioteca Roşie 1914, nr. 6) (I 39514)
Traducătorul, la p. 16.

Nu exista imagini
  264) HERVIER, PAUL LOUIS
 • Opera
 • Imagini
HERVIER, PAUL LOUIS
26456. ~ Kaizerul, [de] Paul Louis Hervier. [Pe cop., în continuare: Viaţa şi crimele lui]. [Kaiseriana]. Traducere de Th. Solacolu. Bucureşti, Edit. Facla, 1916. (21,5 x 14). 88 p. 1 leu. (II 46745)

Nu exista imagini
  265) HERVIEU, PAUL-ERNEST
 • Opera
 • Imagini
HERVIEU, PAUL-ERNEST
26457. ~ Goana Torţelor [La course du flambeau]. Piesă în 4 acte, [de] Paul Hervieu. Traducere de Emil D. Fagure. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15,5 x 10,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 706) (I 29561)
La p. 122-128: Catalogul Biblioteci pentru toţi. Datat după: Uni, 22(1912), nr. 3, ian. 11, p. 7; Drap, 11(1911), nr. 144, dec. 17/30, p. 3: Bibliografie.
26458. ~ În lanţ! Les Tenailles. Dramă în trei acte, [de] Paul Hervieu [pe cop.: jucată la Comedia franceză] Comédie Française [Pe cop. şi: Operă premiată de Academia franceză]. Precedată de portretul autorului şi de o notiţă biografică. Traducere de A. Steuerman. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), [1896]. (17 x 11). 80 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă, nr. 29) (I 275160)
Anul, dedus de la p. 80. La p. 75-80: reclame.

Nu exista imagini
  266) HERWI, B.
 • Opera
 • Imagini
HERWI, B.
Vezi :
• Poesii şi Nuvele, V. Orăştie, 1903.

Nu exista imagini
  267) HERZ, A. de (1887-1936)
 • Opera
 • Imagini
HERZ, A. de (1887-1936)
(Dinu Ramură)
26459. ~ Bunicul. Comedie în trei acte ,[de] A. de Herz. Jucată întâia oară pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, în seara de 29 Noembrie 1913. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913 [pe cop.: 1914]. (19,5 x 13). 195 p. 2 lei. (I 35718)
26460. ~ Când ochii plâng. Dramă originală într'un act. A fost odată. Idilă în versuri, [de] A. de Herz. [Craiova], Edit. Ramuri (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (16 x 10). 39 p. 50 bani. (Biblioteca Teatrul, nr. 1) (Stagiunea Teatrului Naţional din Craiova, 1911-1912) (I 25529)
La p. 5 menţiunea: "Jucată pentru întâiaşi dată pe scena Teatrului Naţional din Craiova, în seara de 6 Octomvrie 1911, cu prilejul deschiderii stagiunei". Localitatea, pe v. p. de titlu.
26461. ~ Cuceritorul, [de] A. de Herz: Comedie în 1rei acte. Jucată întâia oară de către Compania dramatică Marioara Voiculescu şi Bulandra, la Teatrul Modern în seara de 3 Octombrie 1914. Bucureşti, Edit. Institutului de Arte Grafice Flacăra, 1914.(20 x 13,5). 71 p. (1 39438)
26462. ~ Domniţa Ruxandra, [de] Dinu Ramură [pe cop.: Herz (Dinu Ramură)]. Dramă istorică în 3 acte, în versuri. Jucată pentru prima dată pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti cu elevii liceului Lazăr, în ziua de 1 Martie 1907. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Co.), 1907. (19 x 12,5). 90 p. 1,50 lei. (I 6223)
La p. 90: "Editor, I. I. Oliva".
26463. ~ *Floare de nalbă, dramă 3 acte. Bucureşti, Minerva, 1908. (Publicată iniţial în Conv. critice, 1908, p. 231-239, 269-276, 319-332, 363-378). (Adamescu III, p. 401)
26464. ~ Noaptea învierii, [de] Herz. Dramă în 3 acte. Jucată pentru prima dată pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în seara de 5 Octombrie 1909. Tipărită întîi în "Convorbiri Literare", Anul XLIII. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu). 1909 [pe cop.: 1910]. (20 x 13). 99 p. 1,50 lei. (I 17925)
26465. ~ Păianjenul, [de] A de Herz. Comedie în 3 acte, Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul, 1913. (23 x 16). 112 p. 2 lei. (Biblioteca Ideală, nr. 15) (II 31501)
26466. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Tnst. de editură şi arte grafice Flacăra, 1914. (15 x 10;. 151 p. 50 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 14) (I 447968)
26467. ~ Teatrul Naţional. Chinul, piesă în 3 acte, de Dl. Al. G. Florescu. Cronica dramatică [de A. de Herz]. [Bucureşti, 1910]. (24,5 x 19). 4 f. (II 507295)
Autorul, la sfârşitul textului. Descriere după datele de la începutul textului. Datată după anul de reprezentare al piesei.
26468. ~ Vălul de pe ochi, [de] A. de Herz. Comedie într-un act. Bucureşti, Edit. I. Brănişteanu, [1918]. (21 x 13,5). 23 p. 1 leu. (II 49961)
La p. 5 menţiunea: "Această comedie s'a jucat întîia oară la teatrul Comedia, în seara de 25 Martie 1918, la reprezentaţia dată în folosul Orfanilor Mobilizaţilor, de sub ocrotirea doamnei Elena Pherekyde". Datat după anul depozitului legal în BAR.
În colaborare:
BRĂTESCU-VOINEŞTI, I. AL. şi ~. Sorana. Bucureşti, 1915.
PHILIPS. Caricatura sub ocupaţie. Text de ~ s.a. Bucureşti, 1918.
Traduceri, prefeţe:
PRODAN, P. I. Viţă de neam. Pref. de ~. Bucureşti, 1914.
ROLLAND, R. Viata lui Beethoven. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  268) HERZ, EDGAR von
 • Opera
 • Imagini
HERZ, EDGAR von
Traduceri :
ALECSANDRI, V. Am Banausischen Quell. Trad. de ~. Wien, 1885.
EMINESCU, M. Der Abendstern. Trad. de ~. Bucarest, 1893.

Nu exista imagini
  269) HERZ, m-me EDMOND de
 • Opera
 • Imagini
HERZ, m-me EDMOND de
Vezi: GHICA, MARIE D.

Nu exista imagini
  270) HERZL, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
HERZL, THEODOR
26469. ~ Altneuland (Ţara Veche-Nouă), [de] Theodor Herzl. Roman tradus de Horia Carp sub egida Cercului de propagandă zionistă din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Tipografiei Munca, 1904. (20,5 x 14). 301 p., 1 f. portr. 1,25 lei. (II 118479)
26470. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Soc. Culturale Saron (Tip. Progresul), 1916. (21,5 x 15). 288 p. (II 56508)
26471. ~ *Congresul din Basel, de Th. Herzl, trad. de Dr. I. Sottek (după însărcinarea unui Comitet zionistic). Brăila, 1897. 8°. 15 p. 40 bani. (Eg, 8(1897), nr. 45, nov. 24, p. 360: Bibliogr.)
26472. ~ Noul gheto[!]. [De] Theodor Herzl. Piesă în 4 acte. Traducere de S. Grosman. Bucureşti, Edit. Revistei Lumea Israelita (Stab. Grafic Albert Baer), [1904]. (20,5 x 13;. 84 p. Preţul 1,25. (II 409566)
Publicat în "Lumea Israelită", iulie-oct. 1904.
26473. ~ Statul Evreilor. Încercarea unei deslegări moderne a chestiunei evreesci, de Theodor Herzl, doctor în drept. Emisă de Societatea "Zion" a junimei izraelite din Botoşani. Traducere din germană de ***. Botoşani, Edit. Librăriei Goldşleger & Comp. (Tip. Goldşleger), 1896. (22,5 x 15). 92 p. (II 346440)
26474. ~ *Idem. Bucureşti, Edit. revistei populare Zionul, 1910. 8°. 84 p. 1 leu. (Eg, 21(1910), nr. 13, mart. 26, p. 105: Bibliografie)

Nu exista imagini
  271) HESEKIEL, LUDOVICA
 • Opera
 • Imagini
HESEKIEL, LUDOVICA
26475. ~ În palatul Louvre din Paris. O istorie de amor din vechiul Paris, de Ludovica Hesekiel. [Trad. de Cornelia Scurtu]. Bucureşti (Tip. ziarului Universul), 1906. (21,5 x 14,5). 96 p. (BCU-Iaşi II B 2636)
Traducătorul, la sfârşitul textului.
Vezi de asemenea:
LILLA, F. Salvatorul regelui. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  272) HESSELMANN, ARMIN
 • Opera
 • Imagini
HESSELMANN, ARMIN
26476. ~ Contribuţiuni la studiul formei gastrointestinal a boalei lui Addison. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezintată şi susţinută în ziua de 20 Martie 1906 de Armin Hesselmann, Fost intern al spitalelor civile. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (23 x 15,5). 70[-72] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 838) (II 4062)
Vezi de asemenea:
PARTIDUL Muncii. Manifestul şi programul. Iaşi, 1917.

Nu exista imagini
  273) HETCOU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
HETCOU, GHEORGHE
26477. ~ A Berettyómenti román nyelvjárás. Irta Hetcou György. Belényes (Doina nyomda r.t.), 1912. (23 x 15). 86 p. (II 29083)

Nu exista imagini
  274) HETCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
HETCU, PETRE
26478. ~ Goethe Egmontja különös tekintettel a történeti Egmontra. Irta Hetco Péter. Kolózsvár (Szent Benaventura Könyvnyomda), 1907. (23 x 15,5). 38 p. (BCU-ClN 173528)
26479. ~ Poesía populară din Bihor, [de] Dr. Petru Hetcou. Beius (Tip. Doina). 1912. (23 x 16). 96 p. (II 48185)

Nu exista imagini
  275) HÉTRAT, BONIFACE J. (1851-1911)
 • Opera
 • Imagini
HÉTRAT, BONIFACE J. (1851-1911)
26480. ~ Aevea, [de] Hétrat, J.-B. [Versuri]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atel. Socec), 1907. (19,5 x 13,5). 2 f., 157 p. (I 8946)
26481. ~ Texte alese din literatura franceză a secolelor XVII, XVIII, XIX, conform noilor programe analitice pentru usul claselor superióre de lycee şi de externate. Cu numeroase adnotaţiuni gramaticale, lexicale şi literare, de J.-B. Hétrat, profesor de limba şi literatura franceză. Secolul XVII. (Clasa VI). Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Stab. Grafic Albert Baer), 1899. (22 x 14). X, 216 p. 3 lei. (II 498134)
26482. ~ *Idem, p. scoale. [Sec. XIX]. [1899]. (Adamescu, II, p. 295)
26483. ~ Texte alese din literatura francesa. Conform programelor analitice pentru usul claselor superióre de licee şi de externate. Secolul al XIX-lea. Clasa VIII. Cu o Introducere, notiţe biografice, un resumat al istoriei literaturei francese de la origínele ei pînă în dilele nóstre, etc. de J.-B. Hétrat, Profesor de limba şi literatura francesă. Bucuresci, Editat de Librăria H. Steinberg (Tipărit la Inst. grafic Eminescu), 1902. (19 x 12,5). 2 f., LXVII, 330 p. (BCP II 31283)
26484. ~ Texte alese din scriitorii francesi ai secolului al XVIII-lea. Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Buffon, Bernardin de Saint-Pierre, Le Sage, Beaumarchais, André-Chénier, Diderot, D'Alembert, Mirabeau. Cu o introducere, notiţe biografice şi numeroase adno-taţiuni lexicale, gramaticale şi literare, sinonima, omonime şi locuţiuni. Pentru usul scoalelor secundare, de J.-B. Hétrat, Profesor de limba şi literatura francesă. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tiparul Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1901. (23 x 14,5). XXXIX h, 269 p. 3,50 lei. (II 498116)
26485. ~ Textes choisies de littérature française, XlX-ème siècle Chateaubriand, Victor Hugo, Lamartine, François Coppée, Sully Prudhome Sainte-Beuve, Taine, Ernest Renan, Michelet, Alphonse Daudet, George Sand. Pour les élèves des lycées et des écoles secondaires. Classe V. Avec une introduction et de nombreuses notes explicatives, par J.-B. Hétrat, Professeur de-langue et de littérature françaises. Deuxième édition soigneusement revue et augmentée. Bucarest, Socec et C-ie, Éditeurs (Ateliers Graphiques J. V. Socec), 1904. (20 x 13,5). XXVI 178 p. 3,40 fs. (I 4227)
26486. ~ Idem. XVII-ème siècle. Malherbe, Pascal, Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Boileau, La Roche, Fénelon, Massillon. Pour les élèves des lycées et des écoles secondaires. Classsc VI. Avec une introduction et de nombreuses notes explicatives, par J.-B. Hétrat, Professeur de langue et de littérature françaises, Novelle édition soigneusement revue et augmentée. Bucarest, Socec et Cie, Éditeurs (Ateliers Graphiques J. V. Socec), 1905. (21,5 x 13,5). 267 p. 4 fs. (II 2139)
26487. ~ Idem. XVIII-ème siècle. Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Buffon, Bernardin de Saint-Pierre, Le Sage, Beaumarchais, André Chénier, Diderot, D'Alembert, Mirabeau. Pour les élèves de lycées et des écoles secondaires. Classe VII. Avec une introduction et de nombreuses notes explicatives, par J.-B. Hétrat, Professeur de langue et de littérature française. Nouvelle édition soigneusement revue et augmentée. Bucarest, Socec & Cie, Éditeurs (Ateliers Graphiques J. V. Socec), 1905. (20,5 x 13,5). 224 p. 3 fs. 60. (II 27047)
În colaborare:
BACHELIN, L. şi ~. Manuel de langue française, cl. I-IV. Bucarest, 1901.
Traduceri, prefeţe:
BJORNSON, BJORNSTJERNE. Un faliment. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
CLARETIE, JULES. Mansarda. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
MAISTRE, XAVIER de. Călătorie împrejurul odăei mele. Trad. de ~. Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1916.
VOLTAIRE. Micromegas... Trad. şi pref. de ~. Bucureşti, 1910 ; 1918.
~. Pocestiri. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
~. Prinţesa din Babilon. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Suflet curat. Trad. de ~. Bucureşti, 1914
Vezi de asemenea:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  276) HETTINGER, FRANZ
 • Opera
 • Imagini
HETTINGER, FRANZ
26488. ~ Scepticismul religios, [de] Dr. Franz Hettinger. Studiu apologetic. În româneşte de Dr. Nicolae Bălan, Profesor de Teologie. Sibiu (Tiparul Tipografiei Arhidiecezane), 1915. (23,5 x 16). 1 f., 47 p. (II 494088)
În prefaţă, N. Bălan scrie: "Studiul de faţă, prelucrat după unul din cei mai cunoscuţi apologeţi apuseni, a apărut mai întîiu în Anuarul Seminarului Ândreian de pe anul 1912/13...".

Nu exista imagini
  277) HEY, JOHN
 • Opera
 • Imagini
HEY, JOHN
Vezi:
CANIANU, MARGARETA R. Legende din mitologia greacă şi romană. Trad. după ~. Bucureşti, 1894/95.

Nu exista imagini
  278) HEYSE, PAUL
 • Opera
 • Imagini
HEYSE, PAUL
26489. ~ Dragostea în Italia. Schiţe italieneşti, [de] Paul Heyse. Traduse în româneşte de George B. Rareş. Bucureşti, Depozitul general: Libr. Carmen-Sylva, 1918. (18,5 x 12,5). 111 p. 1 leu. (Bilioteca Scriitorilor iluştri, nr. 2) (I 50511)
26490. ~ Mireasa lui Crist, [de] Paul Heyse. Traducere de B. Nemţeanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (15 x 10). 147 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 858-859) (I 36023)
26491. ~ Prizonierii. [Zwei Gefangene]. [De] Paul Heyse. Tradus din nemţeşte de Alexandru Frunzescu. Bucureşti, Librăria Nouă, [1910]. (15,5 x 11,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina nr. 4) (I 28757)
Datat după: Trib, 14(1910), nr. 164, p. 8: Bibliografie; Luc, 9(1910), nr. 20, cop. 2.
Vezi de asemenea:
• Nuvele. Bucureşti, 1888.
STRAJAN, M. Nerina. Craiova, 1909.

Nu exista imagini
  279) HIDALGO
 • Opera
 • Imagini
HIDALGO
Vezi: HEFTER, A.

Nu exista imagini
  280) HIEBER, I. A.
 • Opera
 • Imagini
HIEBER, I. A.
În colaborare:
26492. ~ Gramatica limbei germane, lucrată după o metodă nouă. Partea I pentru usul scoalelor şi instrucţiunea privată, de I. A. Hieber şi I. Cetăţianu. [Pe cop.: Ed. I]. Galatz (Tip. comercială I. Schenk), 1877.(22,5 x 14). 3 f., 136 p. (II 459682)

Nu exista imagini