Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  241) Herghelie Kisber, Babolna şi Sarvar
 • Opera
 • Imagini
Herghelie Kisber, Babolna şi Sarvar
26426. • Hergheliile Kisber, Babolna şi Sarvar din Austro-Ungaria. Trad. de Colonelul Romulus Boteanu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (23,5 x 17). 86[-88] p. (Din Publicaţiunile României Militare) (II 817S5)

Nu exista imagini
  242) HERGOT, GEORGE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
HERGOT, GEORGE (1874-?)
26427. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de George I. Hérgot. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1899. (24 x 16). 38 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413030)

Nu exista imagini
  243) HERGOT, MAXIMILIAN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
HERGOT, MAXIMILIAN (1870-?)
26428. ~ Câteva noţiuni pentru elevii Şcoalei pregătitoare de Subofiţeri cari sunt destinaţi a deveni instructori la recruţi, [de] Căpitan M. I. Hérgot, Comandantul Şcoalei pregătitoare de Subofiţeri. Târgoviste (Tip. Viitorul Elie Angelescu), 1909. (16,5 x 10). 18 p. (1 16776)
26429. ~ Jocul de Războiu pentru gradele inferioare de infanterie, de Locotenentul M. Hergot. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi L. I. Cuţui), 1904. (17 x 11). 99 p. 50 bani. (1 2745)

Nu exista imagini
  244) HERIŞESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
HERIŞESCU, ION
26430. ~ Încercări de peroxido-diagnostic. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Mai 1913 de Ion Herişescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1913. (22,5 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1296).(II 33589)

Nu exista imagini
  245) HERIŞESCU, I. N.
 • Opera
 • Imagini
HERIŞESCU, I. N.
Vezi:
ANICET-BOURGEOIS, A. ş.a. Marta şi Măria. Trad. de ~. Bucureşti, 1853.

Nu exista imagini
  246) HERJEU
 • Opera
 • Imagini
HERJEU
Vezi: HÂRJEU

Nu exista imagini
  247) HERKT, ENRIK (1829-1908)
 • Opera
 • Imagini
HERKT, ENRIK (1829-1908)
26431. ~ Câte-va pagini din istoricul armatei nostre (Amintirile unui veteran din timpul serviciului). Dedicate camarazilor din generaţiunea actuală, de Generalul Herkt. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (23,5 x 16). 70 p. cu il. (Extr. din "Revista Armatei") (II 141822)

Nu exista imagini
  248) HERMARY
 • Opera
 • Imagini
HERMARY
Vezi:
TĂNĂSESCU, G. A. Curs de Artilerie. Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  249) HERMELY, ALBERT
 • Opera
 • Imagini
HERMELY, ALBERT
Vezi:
NICOLESCU, GEORGE D. şi ~. Deputaţii noştri. Bucureşti, 1895-99; 1896.

Nu exista imagini
  250) HERMES
 • Opera
 • Imagini
HERMES
Vezi: BRĂNEANU, MIHAIL

Nu exista imagini
  251) HERNIA, AURELIAN S.
 • Opera
 • Imagini
HERNIA, AURELIAN S.
26432. ~ Interdicţiunea judiciară. Thesă pentru licenţă de Aurelian S. Hernia. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (25 x 19). 79 p. (II 409960)

Nu exista imagini
  252) HERODOT
 • Opera
 • Imagini
HERODOT
26433. ~ Istoria lui Herodot. Cartea I, de Dimitrie Bolintineanu. Bucureşti (Tip. Naţională a lui I. Romanov et Comp.), 1859. (21,5 x 14). 96 p. (Biblioteca Clasică Universală. Tomul I) (II 167114)
Cu alfabet de tranziţie. Cu menţiunea: "va urma".
26434. ~ Istoria lui Herodot. Tradusă şi adnotată de Alexandru Gr. Şuţu. Cartea IV. Cu un portret şi uă hartă, [pe cop.: Cu biografia şi portretul lui Herodot precum şi uă hartă cu explicaţia ei]. Iaşi (Tip. Anton Sc. Savul), 1879. (19,5 x 14). XVIII p., p. 7-278, 1 f. pl. 4 lei noi. (I 107684)
26435. ~ Muzele lui Herodot. (în prescurtare). Traducere de P. M. Georgescu (Fostu translatoru şi paleografu la Direcţiunea generală a archiveloru statului). Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (22 x 15). XXXI, 312 p. 3 lei . (II 74967)
26436. ~ Istoriile lui Erodot. Traducere română din limba originală însoţită de textul elinesc şi de note critice geografice, etnografice, filologice şi gramaticale, cuprindend resultatul celor mai recente cercetări şi descoperiri privitore la text şi la subiectele tratate de acest autor, şi ilustrată cu harte şi desenuri de Dimitrie Ion Ghica M. A. Graduat în onoruri la facultatea de sciinţe morale din Universitatea de Cambridge. Operă premiată de Academia română. Vol. I. Berlin (Tip. lui A. W. Schade (L. Schade)), 1894. (24,5 x 16,5). XXVI, 415 p. cu il., 1 pl. (II 121078)
Text paralel în 1. greacă şi română.
26436a. ~ Idem. Vol. II. Bucuresci (Atel. Grafice Socec & Co.), 1912. (26,5 x 17). XIV p., 1 f., 491 p. cu il. (II 121078)
Text paralel în 1. greacă şi română.
26436b. ~ Idem. Vol. III. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1915. (24,5 x 16,5). XIX, 349 p. (II 121078)
Text paralel în 1. greacă şi română.
26436c. ~ Idem. Vol. IV. Bucuresci (Stab. de arte grafice I. V. Socecu), 1902. (26,5 x 17). VIII, 306 p. cu il. (II 121078)
Text paralel în 1. română şi greacă.
26437. ~ Herodot [Istoriile lui...]. Trad. românească publicată după manuscriptul găsit în Mănăstirea Coşula 1645 de N. Iorga. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (21,5 x 13,5). VIII, 553 p. 5 lei. (II 15026)
Descriere după copertă. Traducere atribuită de N. Iorga lui Eustratie Logofătul. G. Pascu o atribuie lui Nicolae Milescu N. A. Ursu, lui Dosoftei (v. Cr.-I, 11(1976), nr. 6 (523), febr. 6, p. 4-6)

Nu exista imagini
  253) HEROLD, FERDINAND A.
 • Opera
 • Imagini
HEROLD, FERDINAND A.
Vezi:
BRAUNSTEIN, E. F. L'oligarchie roumaine et les Juifs. Pref. de ~. Paris, [191?].

Nu exista imagini
  254) HEROVANU, EUGEN (1874-1956)
 • Opera
 • Imagini
HEROVANU, EUGEN (1874-1956)
26438. ~ Condiţia juridică a străinilor în evoluţia dreptului. Teză de Licenţă susţinută de E. Herovanu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1900. (23 x 16). 67[-72] p. 75 bani. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 412955)
26439. ~ Dragoste şi răzbunare. Poem dramatic, [de] E. Herovanu. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1896. (19 x 13). 27 p. 1 leu. (1 411436)
Pe cop. 4.: Depozit general la Librăria Nouă P. Iliescu şi D. Grossu.
26440. ~ Lupta contra criminalităţei, [de] E. Herovanu. Raport adresat D-lui Ministru al justiţiei cu privire la al VII-lea congres penitenciar internaţional, întrunit la Budapesta între 3 şi 9 Septembre (st. n.) 1905. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (18 x 11,5). 27 p. (I 2656)
La finalul textului semnează: "E. Herovanu, avocat, profesor suplinitor la Universitatea din Iaşi".
26441. ~ Paria. Roman [de] E. Herovanu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (17,5 x 12). 208 p., erata. (BCU-Iaşi I 50898)
Lipsă coperta.
26442. ~ *Răni vechi, nuvele de E. Herovanu. Iaşi, 1901. (Herovanu. Paria, v. p. de titlu falsă)
26443. ~ Schiţe şi epigrame, [de] E. Herovanu. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin, Fraţii Şaraga şi I. I. Leibovici), [1897]. (15 x 10,5). 58[-60] p. 25 bani. (Biblioteca Şaraga , nr. 14) (I 122071)
26444. ~ Spre anarhie, [de] E. Herovanu. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin, Fraţii Şaraga şi I. Leibovici), 1899. (18,5 x 12). 15 p. 25 bani. (I 142093)
26445. ~ Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, organizare judecătorească şi competinţă de Eugen Herovanu, avocat. Vol. I [pe cop. şi: Prima fascicolă: Neretroactivitatea legilor.- Legile speciale în raport cu cele generale. Ideea personalitatei dreptului. Teoria legilor de ordine publică. Principiul celor două grade de jurisdicţie. Principiul neintervenirei judecătorului. Teoria nulităţilor de procedură. Penalităţi şi despăgubiri]. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1915. (22 x 13,5). VIII, 144 p. 3 lei. 50 bani. (II 237205)
26446. ~ Zile de zbucium, de Eug. Herovanu. Fost deputat. Iaşi (Tip. Naţionala, I. I. Ionescu & M. M. Bogdan), 1916. (21 x 14). 41[-43] p. 60 bani. (II 48258)
Pe cop., menţiunea: "Produsul vânzărei acestei broşuri e destinat fondului de ajutor al românilor refugiaţi".
În colaborare:
• Dicţionar francezo-român, de o Asociaţiune de profesori şi literaţi. Iaşi, 1897.

Nu exista imagini
  255) HEROVANU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
HEROVANU, NICOLAE I.
26447. ~ Comptabilitatea comunală şi judeţiană. Conţinând cele mai întinse esplicaţiuni asupra disposiţiunilor fondamentale al[!] legil de comptabilitate generale şi al[!] legilor speciale în cât privesc administraţiunea financiară şi mânuirea fondurilor acestor case; precedate de modele şi formule pentru ţinerea registrelor şi încheerea compturilor, de Nicolae I. Herovanu. Vechiu comptabil public. Revădută şi îmbunătăţită în urma cercetări ce i s'au făcut de D. Inspector financiar I. C. Constantinescu după înstreinarea ce au avut din partea onorabilului Minister de Finance. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1883.(26,5 x 19). VI-231[-235] p. 7 le! 50 bani. (II 141700)
26448. ~ Studiu economic asupra asiezerei contribuţiunelor directe şi al organizerei serviciilor de constatare şi percepţiune, de Nicolai I. Herovanu, controloru Judeţului Neamţu. Peatra (Impr. Judeţului Neamţu), 1882. (22,5 x 14,5). 29 p. (II 141875)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  256) HERR FRANTZ
 • Opera
 • Imagini
HERR FRANTZ
Vezi:
• Povestea celor 5 căţei sau Secolul XX, de Herr Frantz. Craiova, 1899.

HERRMANN, E.
În colaborare:
SCHWAPPACH, A. ş.a. Manual silvic. Partea I-V. Bucureşti, 1911-1914.

Nu exista imagini
  257) HERŞCOVICI (HUŞI), ADELA L.
 • Opera
 • Imagini
HERŞCOVICI (HUŞI), ADELA L.
26449. ~ Femeia medic. Studiu de deontologie medicală. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută în Decembrie 1904 de Adela L. Herşcovici (Huşi), Fost externă prin concurs a Eforiei Spitalelor civile din Bucureşti, Iaşi, Tip. Editoare Dacia Iliescu-Grossu & Comp., 1904. (23 x 16). 4 f., 149 [-152] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 194) (II 3200)

Nu exista imagini
  258) HERŞCOVICI, IŢIC
 • Opera
 • Imagini
HERŞCOVICI, IŢIC
26450. ~ Cercetări asupra prezenţei bacililor specifici în faringele bolnavilor de febră tifoidă. (Lucrare făcută în Laboratorul Clinicei Infantile). Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Ianuarie 1905 de Herşcovici Iţic. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (25 x 16,5). 56 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 198) (II 3559)

Nu exista imagini
  259) HERTER, I. L.
 • Opera
 • Imagini
HERTER, I. L.
26451. ~ *Bursa şi operaţiunile ei. Bucureşti, Socecu, 1881. (17 x 11). 38 p. 1 leu. (BR, 3(1881), supliment, p. 354)

Nu exista imagini
  260) HERTER, RICHARD
 • Opera
 • Imagini
HERTER, RICHARD
26452. ~ Privilegiile în Dreptul Roman şi Român. Tesă pentru Licenţă susţinută de Richard Herter. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 183826)

Nu exista imagini