Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  221) HERCZEG, ÁRPÁD
 • Opera
 • Imagini
HERCZEG, ÁRPÁD
În colaborare:
26364. ~ Istoria Ungariei în legătură cu evenimentele mai însemnate din istoria universală [de] Herczeg-Farkas. Manual de învăţământ pentru clasa III-a dela şcoala civile de fete ş.a., conform noului program de studii. în româneşte de: Dr. Eleonora Leményi, profesoară. Vol. I. Manual de învăţământ aprobat în ediţia I de Ministerul regesc de culte şi instrucţiune publică cu data de 9 Maiu 1914, nr. 48472/1914, VIl/a. pentru scoale civile de fete cu limba română de propunere. Nagyszeben (Sibiu) (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1913. (23,5 x 16). 98 p. 1,50 k. (II 179710)
26365. ~ Idem. Manual de învăţămînt pentru clasa IV-a dela şcoalele civile de fete ş.a., conform noului program de studii. În româneşte de: Dr. Vasile Bologa, director. Vol. II. Manual de învăţământ aprobat în ed. I de Ministerul regesc de culte şi instrucţiune publică în data 9 Maiu 1914, nr. 48, 472/1914, VII/a. pentru scoale civile de fete cu limba română de propunere. Nagyszeben (Sibiu) (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1913. (23,5 x 16). 104[-107] p. 1,50 k. (II 179710)

Nu exista imagini
  222) HERCZEG, FERENC
 • Opera
 • Imagini
HERCZEG, FERENC
26366. ~ Floarea de nalbă. Roman. Bucureşti [1915?]. [Trad. de Liviu Rebreanu]. (Biblioteca pentru toţi) (Rebreanu, Ultima filă nepaginată)
Titlul original: "A láp virága".

Nu exista imagini
  223) HERDA, VIRGIL
 • Opera
 • Imagini
HERDA, VIRGIL
26367. ~ Condamnarea Micii Biblii faţă de critica biblică, de Virgil Herda, Candidat în Teologie la Universitatea din Cernăuţi. Bucureşti, [1914]. (18 x 11,5). 39 p. (I 37871)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  224) HERDAN, MAURICE
 • Opera
 • Imagini
HERDAN, MAURICE
26368. ~ Une page commémorative dédiée à LLMM le Roi et la Reine de Roumanie à l'occasion du 25-e anniversaire de l'avènement au trône du roi Charles I, par Maurice Herdan. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (16 x 12). 43[-45] p. (1 142127)

Nu exista imagini
  225) HERDIANU, I. S. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
HERDIANU, I. S. (1848-?)
26369. ~ Despre aphasia. Thesa pentru doctorat în medicina presentata şi susţinută în dioa de 20 Februarie 1876 de I. S. Herdianu. Doctoru în medicină şi chirurgie. Vechiu internu allu spitaleloru civile. Bucuresci (Tip. Dorotheia A. Manescu), 1876. (23,5 x 15,5). 5 f., 26 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 23) (II 141825)
26370. ~ Despre Aphasia, de D-ru I. S. Herdianu. Bucuresci (Tip. Dorothea A. Manescu), 1876. (23,5 x 15,5). 2 f., 26 p. (II 141826)

Nu exista imagini
  226) HÉRÉDIA, JOSÉ MARIA de
 • Opera
 • Imagini
HÉRÉDIA, JOSÉ MARIA de
Vezi:
NAUM, AL. A. Traduceri. Iaşi, 1904
PERIEŢEANU, I. GR. Din alte zări. Poesii şi poeme. Trad. în versuri. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  227) HERER, C.
 • Opera
 • Imagini
HERER, C.
26371. ~ Contribuţiuni clinice la studiul presiunei arteriale în pleureziile sero-fibrinoase tuberculoase. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 4 Decembrie 1906 de C. Herer. Bucureşti (Stab. grafic Clemenţa, Ţăranu & Co.), 1906. (23 x 16). 84 p. cu tab., tabla de materii. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 888) (II 580673)

Nu exista imagini
  228) HERESCU, ATHANASE (1851-1914)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, ATHANASE (1851-1914)
26372. ~ Probe. Tesa pentru Licenţia susţinută la [20 Iuniu] 1881 de Athanase Herescu. (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1881. (23 x 15,5). IX-50, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 56621)
Data susţinerii tezei, cu cerneală pe p. de titlu.

Nu exista imagini
  229) HERESCU, CONSTANTIN C. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, CONSTANTIN C. (1884-?)
26373. ~ Efectele obligaţiunilor în privinţa Ternilor Persoane despre - Adjectus soluiionis causa - de Const. C. Herescu. Bucureşti (Tip. Modernă, Grigorie Luis), 1905. (23,5 x 16). 46 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3282)

Nu exista imagini
  230) HERESCU, CONSTANTIN N.
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, CONSTANTIN N.
26374. ~ De la quotité disponible entre époux. Thèse présentée à la Faculté de Droit pour obtenir le grade de licencié, par Constantin N. Heresco. Né à Bucharest (Roumanie). Genève (Impr. Taponnier et Studer), 1876.(22 x 14,5). 166 p. (Université de Genève) (BCU-ClN 187046)

Nu exista imagini
  231) HERESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, DIMITRIE
26375. ~ Despre proprietate. Teză pentru Licenţă susţinută de Dimitrie Herescu în diua de... 1904. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16). 35 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 3600)

Nu exista imagini
  232) HERESCU, GHEORGHE (GEORGE) (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, GHEORGHE (GEORGE) (1892-?)
26376. ~ Căte-va cuvinte asupra avantageloru chirurgiei conservatrice în plăgile articulare penetrante causate prin armele de focu. Tesa presentata şi susţinută înaintea Facultatei de Medicină din Bucureşti de George Herescu, Doctoru în Medicină. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (23 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 106) (II 19312)
26377. ~ Foloasele grefei epidermice în chirurgie. Memoriu presentatii la concursulu pentru graduiti de medicu de regimentu clasa I de Gheorghe Herescu, Doctor în Medicină. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (23,5 x 15,5). 32 p. (II 144625)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  233) HERESCU, I.C.
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, I.C.
26378. ~ *Elemente de arithmetică. Bucureşti (Typ. Laurian), 1875. 8°. 526 p. 5 lei. (BR, 1(1879), nr. 6, iunie, p. 61)

Nu exista imagini
  234) HERESCU, IOAN P. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, IOAN P. (1883-?)
26379. ~ Conferinţe relative la disciplină şi morala Militară aplicativă, ţinute de Maiorul Ioan P. Herescu. Comandantul Şcolei Oficerilor-elevi în anul şcolar 1901-1902. Tîrgovişte (Tip. şi Legat. Viitorul, El. Angelescu), 1901. (20,5 x 13). 109 p. (Scóla Specială de Cavalerie). II 411820)
26380. ~ Curs de recunoaşteri militare, predat oficerilor-elevi ai şcoalei în anul şcolar 1900-1901 de Maiorul Ioan P. Herescu, Comandantul Scoalei. Tirgovişte (Tip., Libr. şi Legat. Viitorul, Elie Angelescu), 1901. (23,5 x 16). 151 p., 24 pl., 1 f. erata. (Şcoala Specială de Cavalerie) (II 413168)
26381. ~ Curs de tactica cavaleriei, în anul şcolar 1900-1901, de Maiorul Ioan P. Herescu. Ter-govişte (Tip., Libr. şi Legatoria de cărţi Viitorul, El. Angelescu), 1901. (23,5 x 16). 226 p. cu il. (II 413167)
Pe frontispiciu: "Generalul de Divisie Serge Băicoianu, Inspectorul general al cavaleriei".
26382. ~ Instrucţiunea Cavaleriei. Conferinţa ţinută de Sub-Locot. Ioan P. Herescu din Regimentul I Călăraşi la Clubul Militar din Craiova în anul 1886. în presenţa Domnului General Gh. Anghelescu, Comandantul Corpului I. de Armată şi a întregului Corp oficeresc al garnisónei Craiova. Craiova (Tip. Fraţi Benvenisti), 1886. (22,5 x 14,5). 36 p. 1 leu. (II 412263)
26383. ~ Organizarea principalelor cavalerii streine, de Maiorul Ioan P. Herescu, comandantul şcolei. Tergovişte (Tip., Libr. şi Legătoria de cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1900. (20 x 12,5). 80 p. (Şcola specială de Cavalerie) (II 138446)
La p. 80, anul 1901.
Traduceri:
UNGER, L. A. Tratat de recunoaşteri militare. Trad. de ~. Craiova, 1888.

Nu exista imagini
  235) HERESCU, MARIUS (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, MARIUS (1881-?)
26384. ~ Ioan Vodă cel Cumplit 1572-1574 faţă de Cesar şi Napoleon. Studiu militar publicat în revista "Ştafeta" de Căpitanul Marius Herescu. Craiova (Tip. şi Legătoria de Cărţi Lumina Poporului), 1915. (23 x 16). 77 p. 1 leu. (II 183721)

Nu exista imagini
  236) HERESCU, NICOLAE TH. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, NICOLAE TH. (1887-?)
26385. ~ Consideraţiuni asupra Scoborîrii din pat (descinderii) precoce a lehuzelor. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1914 de Nicolae Th. Herescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1914. (23,5 x 16). 50 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1355) (II 37327)

Nu exista imagini
  237) HERESCU, PETRE (1868-1915)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, PETRE (1868-1915)
26386. ~ Albarran şi operile lui, de Profesor Herescu. Bucureşti (Tip. Universala), 1912. (24 x 16). 16 p. (Spitalul Coltea. Clinica boalelor Căilor Urinare) (II 30952)
La p. 3 menţiunea: "întâia lecţiune a cursului anului 1912-1913, ţinută în ziua de 23 Octombrie 1912".
26387. ~ Anuria calculoasă, de Dr. Profesor Herescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1913. (23,5 x 16). 10 p. (Extr. din Spitalul, nr. 9 din 1913) (II 33382)
26388. ~ Betrachtungen über die Nierensekretion. Von Dr. P. Heresco, ausserordentlicher Professor der Urologie an der Medizinischen Fakultät zu Bukarest, Chef-Chirurg am Krankenhause Coltzea. Berlin, Verlag von Oscar Coblentz und Georg Thieme in Leipzig (Leipzig, Druck von C. Grumbach), 1911. (24,5 x 17). 7 p. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Urologie 1911, Band V) (II 264117)
Descriere după titlul de la începutul textului şi după copertă.
26389. ~ Chirurgia urinară de răsboi, [de] D. Profesor Herescu. Lecţiune culeasă de D. Docent Dr. L. Strominger, Asistent. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universeala), 1914 [pe cop.: 1915]. (23 x 16). 13 p. (Spitalul Colţea. Clinica Boalelor Căilor Urinare) (II 40609)
26390. ~ Idem. Lecţiune clinică. Bucureşti (Universala Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu, [1915?]. (23 x 16). 13 p. (II 264042)
26391. ~ Cistoscopia aplicată la studiul diagnosticului şi al indicaţiilor operatóre a tumorilor ureterale şi a calculilor vesicali inşantonaţi, de Dr. P. Herescu, fost intern, laureat (premiu Civiale 1898) al spitalelor din Paris. Memoriu la concursul de chirurg primar la Serviciul de boalele Căilor urinare de la Spitalul Filantropia. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fiï), 1900. (23 x 15,5).36 p. (II 413288)
26392. ~ Consideraţiuni asupra secreţiunii renale, de Dr. P. Herescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala), 1911. (23,5 x 16). 8 p. (Extr. din Revista "Spitalul", nr. 17) (II 22711)
Cu o notă suplimentară: Tradus din "Zeitschrift für Urologie", Band V. 1911, Berlin (p. 3). Apărută în 1. germană cu titlul: "Betrachtungen u. die Nierensekretion".
26393. ~ Curs liber de căile urinare, de Dr. P. Herescu, chirurg primar la Spitalul Colţea, Docent la Facultatea de Medicină. (Lecţie de deschidere). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16). 12 p. (II 487554)
26394. ~ De la cystoscopie appliquée à l'étude du diagnostic et des indications opératoires des tumeurs urétérales et des calculs enchatonnés de la vessie, par M. le Dr. Pierre Héresco, Chirurgien des hôpitaux de Bucarest, chef du service des maladies des voies urinaires, ancien interne de la Clinique des voies urinaires de l'Hôpital Necker. Paris (Typ. Chamerot et Renouard), 1901. (23,5 x 14). 16 p. (II 264019)
26395. ~ De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs malignes du rein, par le Dr. Pierre Héresco, Ancien interne, lauréat des hôpitaux (Prix Civiale 1898), Membre de l'Association française d'urologie, Membre de la Société anatomique. Paris, G. Steinheil, Editeur (Havre, Imprimerie Lemale et Cie), 1899. (26 x 17,5). 1 f., 182 p. cu il. (II 264147)
Citată ca teză în: Rally, I, p. 139 ; Herescu, Exp., p.10.
26396. ~ Despre cancerul prostatei. Lecţiune clinică, [de] Dr. P. Herescu, Chirurg Primar, Şeful Serviciului. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1906], (23,5 x 16). 8 p. (II 507375)
Datat după Herescu, Exp., p. 13.
26397. ~ Despre Liliasa Renală. Lecţiuni clinice asupra boalelor căilor urinare, [de] Dr. P. Herescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16). 14 p. (Extr. din revista Spitalul, nr. 21, 1905) (II 3213)
26398. ~ Despre metoda în studiul boalelor căilor urinare, [de] D. Profesor Herescu. [Lecţiune de deschidere ţinută în ziua de 17 Noembre 1915]. Bucureşti (Atelierele Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (23,5 x 16). 12 p. (Spitalul Colţea. Clinica boalelor căilor urinare) (II 46938)
26399. ~ Despre prostatite acute şi abcese ale prostatei, [de] Dr. P. Herescu, Chirurg primar. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1907. (23,5 x 16). 8 p. (II 487547)
La p. 3 menţiunea: "Lecţiune clinică culeasă de D. Serea, Internul serviciului".
26400. ~ Despre stricturile traumatice ale uretrei, de Docent P. Herescu, Chirurg primar. Şeful serviciului. Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte Grafice Ţăranu & Co.), 1906. (20,5 x 13,5). 11 p. (Spitalul Colţea. Serviciul Boalelor Căilor Urinare) (II 16545)
Cu o menţiunea (p. 3): "Lecţiune clinică culeasă şi publicată de Dl. Dr. Gh. Stoicescu".
26401. ~ Détermination de la valeur fonctionnelle des reins (épreuve d'Albarran), par Le Dr. P. Héresco (De Bucarest). Evreux (Imprimerie Ch. Hérissey et Fils), 1908. (21 x 14). 13 p. (Extr. du Bulletin de l'Association française d'Urologie) (II 260551)
Descriere după copertă.
26402. ~ Două-spre-zece cazuri de prostatectomie, [de] Dr. P. Herescu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (24 x 16,5). 27 p. (Extr. din "Revista de Chirurgie", nr. 4, 1903) (II 264043)
26403. ~ Expunere de titluri şi lucrări, [de] Dr. P. Herescu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (24 x 16,5). 21 p. (II 413289)
26404. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. P. Herescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1911. (26 x 20,5). 90 p. (II 23651)
26405. ~ Leçon d'ouverture [L'état de la science en général et de la Science médicale en particulier], de M. le Professeur Pierre Héresco. Paris, Masson et C-ie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine (L. Marétheux, imp.), 1912. (21,5 x 13,5). 31 p. (Université de Bucarest. Faculté de Médecine. Clinique des Maladies des Voies Urinaires) (Extr. de la Presse Médicale, nr. 33, 24, Avril 1912) (II 29930)
26406. ~ Pathogénie et traitement des abcès non tuberculeux de la prostate, par le Dr. P.[ierre] Héresco (De Bucarest). Evreux (Impr. Ch. Hérissey et Fils), 1908. (22,5 x 14). 5 p. (Extr. du Bulletin de l'Association française d'Urologie) (II 12573)
Descriere după copertă.
26407. ~ Pyonéphrose droite due à un calcul de l'extrémité inférieure de l'uretère. Nèphrostomie d'abord, uretèro-lithotomie ensuite. Extraction du calcul, Guérison. Par le Dr. P. Héresco (De Bucarest). Evreux (Impr. Ch. Hérissey et Fils), 1908. (21,5 x 14). 10 p. (Extr. du Bulletin de
l'Association française d'Urologie) (II 488271)
Descriere după copertă.
26408. ~ Résections larges de la vessie, par le Dr. P. Héresco, de Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Charles Göbl, S-seur Jean St. Rasidesco), 1911. (26 x 20). 11 p., 4 f. pl. (Deuxième Congrès de l'Association Internationale d'Urologie. Londres, 24-28 Juillet 1911) (II 23654)
26409. ~ Résultats éloignés des interventions sanglantes dans les rétrécissements de l'Urètre par M. le docteur Héresco, de Bucarest. Paris, Masson et Cie, Editeurs Libraires de l'Académie de Médecine (Impr. Lahure), 1900. (24,5 x 16). 9[-11] p. (XlII-e Congrès International de Médecine, Paris, 2-9 Aout 1900. Section de chirurgie urinaire).(II 264101)
Descriere după copertă.
26410. ~ Résultats éloignés des prostatectomies, par le Dr. P. Héresco, de Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Charles Göbl, S-seur Jean St. Rasidesco), 1911. (27 x 21). 7 p. (Deuxième Congrès de l'Association Internationale d'Urologie, Londres. 24-28 Juillet 1911) (II 23655)
26411. ~ Sur la néphrectomie. Le cathétérisme urétéral associé au bleu de méthylène. Pour la détermination de la valeur fonctionnelle de chaque rein, [par Le] Dr. Héresco (de Bucarest). Clermont (Oise) (Impr. Daix Frères), 1903. (22 x 14). 10 p. (Communications faites à la sixième session de l'Association française d'Urologie, Paris 1902) (II 263986)
Descriere după copertă.
26412. ~ *Sur un cas de rein mobile (à) gauche très douloureux, 1901. (Bulletin de l'Association française d'Urologie, 1901, p. 165. Extrait) (Herescu, Exp., p. 10)
26413. ~ *Idem. Comunication faite à la cinquième session de l'Association française d'urologie, (Paris, 1901). Clermont (Impr. de Daix frères), 1902. 8° . 3 p. (Rally I, p. 139)
26414. ~ *TumorilE ureterului şi cistoscopia aplicată la diagnosticul lor. (Memoriu pentru concursul de medic primar, 1900). (Cealic, p. 10)
În colaborare:
26415. ~ L'anesthésie en urologie. Communication présentée au III-ème Congrès international d'Urologie, Berlin 1914, par Prof. P. Héresco et Docent M. Cealic (de Bucarest). Bucarest (lmpr. Independenţa), 1914. (23,5 x 15,5). 12 p. (II 42047)
26416. ~ Consideraţiiuni asupra divisorului vesical gradat al lui Cathelin, de Dr. Herescu P., Chirurg primar Şef al Serviciului, şi Eremia D., Intern al Serviciului. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (23 x 15,5). 12 p. cu il. (Spitalul Filantropia. Serviciul căilor urinare) (Extr. din Revista medicală "Spitalul", nr. 14-15, 1903) (II 260432)
Descriere după copertă.
26417. ~ Du rétrécissement blennoragique de la portion membraneuse de l'uréthre, par M. M. le Dr. Pierre Héresco, Chirurgien des hôpitaux et D. Daniélopolu, Interne des hôpitaux. Clermont (Oise) (Impr. Daix Frères), 1905. (22 x 14). 12 p. cu il. (Extr. des Annales des Maladies des Organes génito-urinaires, 15 Novembre 1905) (II 260537)
26418. ~ Quelques considérations sur la pathogénie de la tuberculeose rénale d'après deux autopsies par m. m. les docteurs P. Héresco, Chef de service des voies urinaires à l'Hôpital Coltzea (Bucarest), & M. Cealic, Médecin adjoint (Bucarest). Laval (L. Barnéoud & C-ie, imprimeurs), 1911. (21,5 x 13,5). 8 p. (Extr. des Annales des maladies des organes génito-urinaires, nr. 16, 1911) (II 451981)
26419. ~ Sur le traitement des abcès urineux compliqués ou non de fistules urinaires, par les Drs Héresco et Stephanesco-Galatzi. Communication faite à la cinquième session de l'Association française d'Urologie, Paris 1901. Clermont (Oise) (Impr. Daix Frères), 1902. (22 x 14). 8 p. (II 563781)
26420. ~ Sur le traitement du cancer de la prostate. Communication présentée au III-ème Congrès international d'Urologie Berlin 1914, par Prof. P. Héresco et Docent L. Strominger de Bucarest). Bucarest (Imprimeries Independenta), 1914. (21 x 15). 13 p. (II 572478)
Lipsă coperta.
Editări de texte:
GUYON, F. Des calcules de la, région prostatique. Ed. de ~. Paris, 1899.
~. Technique de la lithotritie. Ed. de ~. Paris, 1899.

Nu exista imagini
  238) HERESCU, Z. (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
HERESCU, Z. (1842-?)
26421. ~ Elemente de aritmetică pentru usut elevilor din inveţementul secundar, de Z. Herescu, Profesor de ştiinţele matematici la liceul St. Sava. Bucureşti (Tip. D. Aug. Laurianu), 1875. (24,5 x 17). VIII, 526[-531] p. (II 193070)
26422. ~ Idem, de Z. Herescu. Profesor şi director al Liceului Sf. Sava, fost Inspector General al Şcoalelor. A doua ed. simplificată. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1887. (23,5 x 15). 2 f., 341, V, II p. (II 376973)
Editări de texte:
ŞTEFĂNESCU, V. Origina, utilitatea şi demonstraţiunea typului scrisorii engleze. Ed. de ~. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  239) HERESCU NĂSTUREL, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
HERESCU NĂSTUREL, CONSTANTIN
Vezi: NĂSTUREL DE HERESCO, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  240) HERFURT, GHEORGHE (GEORGE) (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
HERFURT, GHEORGHE (GEORGE) (1880-?)
26423. ~ Activitatea medicală pe anii 1906, 1907,. 1908 şi 1909, de Doctor George Herfurt medicul spitalului [din Târgu-Frumos], Iasi (Tip. H. Goldner), 1910. (22 x 15). 120 p. (Spitalul din Târgu-Frumos) (II 20592)
26423a. ~ Contribuţiuni la opotherapie renală. Tratamentul nefritelor prin pulpa de rinichi cruzi, de Doctor George Herfurt, Medicul Spitalului. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (19 x 14). 20 p. (Spitalul din Târgu-Frumos) (I 21764)
26424. ~ Contribuţiuni la rachi-stovainizare cu stricnina de Doctor George Herfurt, Medicul Spitalului. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (19 x 13,5). 14 p. (Spitalul din Târgu-Frumos) (I 21765)
26425. ~ Studiu clinic asupra emoragiilor în puerperalitate. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Noembrie 1905 de Gheorghe Herfurth. Fost intern definitiv prin concurs al Secţiei Chirurgicale şi Clinice Obstetricale ale Spitalelor Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. H. Goldner). 1905. (23 x 15,5). VII, 119 p. (Facultatea de Medicină din Iasi, nr. 222) (BCU-ClN 218607)

Nu exista imagini