Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  201) HEMPEL, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
HEMPEL, GEORGE
26217. ~ Un vechiu disc de argilă în dialectul ionic dinainte de Homer, descifrat de George Hempel Ph. D., L. L., D., Profesor de filologie germanică la Universitatea Stanford, California. Tradus din englezeşte de C. C. & G. M. Bucureşti (Inst. de arte grafice Speranţa), 1916. (23 x 16). 21 p. cu il. (Extr. din "Convorbiri Literare", An. L, nr. 4, 1916) (II 48187)

Nu exista imagini
  202) HENIC, LEON
 • Opera
 • Imagini
HENIC, LEON
26218. ~ Procedeele de cură radicală a herniilor inguinale (Procedeul lui Bassini şi Procedeele D-lui Prof. Thoma Ionescu). Teză prentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 23 Maiu 1897 de Leon Henic. Bucuresci (Tip. Epoca), 1897. (23 x 16). 106[-109] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 415) (II 412877)

Nu exista imagini
  203) HENNE QUIN, MAURICE
 • Opera
 • Imagini
HENNE QUIN, MAURICE
În colaborare:
BILHAUD, PAUL şi ~. Hapuri miraculoase. Trad. L. Potamianu. Brăila, 1907.

Nu exista imagini
  204) HENNIQUE, LÉON
 • Opera
 • Imagini
HENNIQUE, LÉON
În colaborare:
26219. ~ *Fericită, [de] Hennique şi Blond. Piesă în 4 acte. Trad. de Paul Ionescu, [191?]. (Doyle, p. 2)

Nu exista imagini
  205) HENRI, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
HENRI, VICTOR
În colaborare:
CĂLUGĂREANU, D. şi ~. Diffusion des matières colorantes... Paris, 1901.
~. Expériences sur la nature croisée des nerfs... Paris, 1900.
~. Régénération fonctionelle de la corde du tympan... Paris, 1901.
~. La résistance des globules rouges... Paris, 1902.
~. Résultats des expériences faites pendant une ascension en ballon. Paris, 1901.
~. Salivation très abondante... Paris, 1901.
~. Suture croisée des nerfs... Bucarest, 1903.

Nu exista imagini
  206) HENRY, RUES
 • Opera
 • Imagini
HENRY, RUES
26220. ~ *Toaleta femeilor, de prof. Rues Henry. Ploeşti, 1886. 12°. 28 p. (Crăinicianu, p. 332)

Nu exista imagini
  207) HENRY (DES VOSGES), J. B.
 • Opera
 • Imagini
HENRY (DES VOSGES), J. B.
26221. ~ Cursu elementaru de desemnu liniaru de agrimensura (arpentage) şi de architectură. Destinatu pentru clasele de educaţiune de amîndoe secsele, pentru scoalele primare din oraşe şi pentru persoanele ce se ocupă cu desemnulu, de I. B. Henry (Des Vosges) şi Tradusă în romăneşte de I. M. Poenaru. Bucureşti (În tip. Colegiului Naţionalu), 1852. (21 x 13,5). 1 f., 95 p. nenumerotate, 40 f. cu pl. 2 sfanţi. (II 411951)
Cu alfabet de tranziţie.
26222. ~ Idem. Bucureşti (În tip. Colegiului Naţională, 1856. (20,5 x 12,5). IV-97 p., 40 f. pl. 2 sfanţihi. (II 411904)
Cu alfabet de tranziţie.
26223. ~ Idem. Ed. II (cu litere). Bucuresci (În Tip. Collegiului Naţionalu), 1860. (21,5 x 14) 95 p., 40 f. pl. (II 53567)
26224. ~ Idem. Ed. II (cu litere) [pe cop.: Ed. a treia]. Bucuresci (Tipografia Statului, Nifon), 1861. (22 x 13,5). 95 p., 40 f. pl. 2 sfanţi. (II 520846)
26225. ~ Idem. Ed. IV (cu littere). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1863. (22 x 14). 1 f., 95 p., 41 f. pl. 3 leí. (II 207205)
26226. ~ Idem. Ed. V (cu litere). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22 x 15).95 p., 40 pl. 3 leí. (II 268470)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  208) HENTZESCU, DIMITRIE D.
 • Opera
 • Imagini
HENTZESCU, DIMITRIE D.
26227. ~ Riscurile în dreptul roman şi civil. Lucrare presentată ca tesă de licenţă în drept de Dimitrie D. Hentzescu. Bucureşti (Tip. ziarului curierul Judiciar), 1901. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412956)

Nu exista imagini
  209) HENŢESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HENŢESCU, IOAN
26228. ~ Pomología seu Tratatu despre cele mai necesare cunoscinţe din importanta ramură a economiei rurale lucrată: Dupe isvórele cele mai noue şi mai bune germane. De Ioan Henţescu. Profesore de sciinţele naturale şi phisice în Seminarulü Eparchiei Buzeu. Ed. I. Ilustrată cu 111 fig. Bucuresci (Impr. Naţionale, Antreprenoru C. N. Rădulescu), 1871. (24 x 16). 1 f., VIII, 267 p. cu il. (II 258277)
Descriere după copertă.
26229. ~ *Idem. Bucureşti, 1872. (Iarcu, p. 143; F, 8(1872), nr. 26, iun. 25/7 iul., p. 310: Literatură şi arte; numele scris Hentesiu)

Nu exista imagini
  210) HENZEL, V.
 • Opera
 • Imagini
HENZEL, V.
26230. ~ Luptele infanteriei în ofensiva şi executarea atacului, [de] Locotenentul V. Henzel. Craiova, Libr. Socecu & Comp., [1902]. (20,5 x 13). 1 f., 27 p. 1,50 leí. (II 411794)
Datat după fişa de la catalogul BAR.

Traduceri:
BINDER, FRANZ. Mitraliera. Trad. de Căpitanul ~. Bucureşti, 1908.
FRANCOIS, von. Câteva probleme asupra hrănirii marilor unităţi în campanie. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  211) HEPITES, ALEXANDRU CONST. (1835-1883)
 • Opera
 • Imagini
HEPITES, ALEXANDRU CONST. (1835-1883)
Traduceri:
LANDSBERGER, IOSEF. Manual de tehnica chirurgiei. Trad. de ~. Galaţi, 1877.

Nu exista imagini
  212) HEPITES, CONSTANTIN C. (1804-1890)
 • Opera
 • Imagini
HEPITES, CONSTANTIN C. (1804-1890)
(Epitis)
26231. ~ Însuşire fisică a apei minerale numită Balta-Albă. Calităţile ei şi întrebuinţarea de a face băi cum şi dieta ce trebue a se păzi la această cură. Compusă de Domnul Doctor C. C. Epitis, de la Brăila. Bucureşti (Tip. la Pitaru Zaharia Carcalechi Tipograful Curţii), 1847. (16,5 x 11). 16 p., 1 tab. O jumătate sfanţih. (I 105826)
Pe p. de titlu menţiunea: "Preţul unei filade este o jumătate sfanţih, în folosul celor nenorociţi de focul întîmplat la 23 Martie". Cu caractere chirilice.
26232. ~ Pharmacopea română. Bucuresci (Typ. Jurnalului Nationalulu), 1862. (25,5 x 20). XIV, 790 p. (II 34652)
La p. VI: "Comisiunea compussă de duoî-spre-dece Medici şi şasse Pharmacişti, cari s'au însărcinaţu cu formarea planului şi aşcernerea basei pentru acestu opere(!) a săvârşitu lucrările pregătitorie pentru Pharmacopea în luna lui Iuniu 1860. D. Pharmacistu C. C. Hepites, a elaborat'o în limba latină şi română basându-se pe lucrările susnumitei Commissiuni, şi a termi-nat'o în luna Decembre 1862". Text paralel în limbile latină şi română. Ed. II, 1874 şi ed. III, 1893, descrise la titlu.

Nu exista imagini
  213) HEPITES, ŞTEFAN C. (1851-1922)
 • Opera
 • Imagini
HEPITES, ŞTEFAN C. (1851-1922)
26233. ~ Astronomul Căpităneanu, [de] St. C. Hepites. Conferinţă la Societatea Geografică Română în şedinţa sa anuală de la 3(16) Martie 1902, sub augusta preşedinţie a M. S. Regelui. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (20,5 x 13). 30 p. (II 411874)
26234. ~ Asupra cometelor şi despre cometa Halley, [de] Ştefan C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1910. (26,5 x 20,5). 14 p. (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXII. Desbateri) (IT 20412)
Descriere după copertă.
26235. ~ Asupra întrunirii la Manchester a Asociaţiunii Internaţionale de Sismologie, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. I. St. Rasidescu), 1912. (27,5 x 21,5). 6 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 10, p. 99-104) (II 31162)
Descriere după copertă.
26236. ~ Bibliografia şi notiţe meteorologice, de St. C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic. Anul 1901. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (32 x 24). 16 f. (Extr. din Buletinul lunar al Observaţiunilor Meteorologice din România. An. X, 1901) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (III 459125)
Descriere după copertă.
26237. ~ Idem. Anul 1902. Nr. 2. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (32 x 23,5). 12 f. (Extr. din Buletinul lunar al Observaţiunilor Meteorologice din România, An. XI, 1902) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (III 459125)
Descriere după copertă.
26238. ~ Idem. Anul 1904. Nr. 4. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1905. (31,5 x 23). 18 p., 2 f. (Extr. din Buletinul lunar al Observaţiunilor Meteorologice din România, An. XIII 1904) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic.) (III 459125)
Descriere după copertă.
26239. ~ Bolidul dela 1 Ianurie 1906 st. n. în România, de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21). 5 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 13, p. 339-343) (II 413784)
Descriere după copertă.
26240. ~ *Bolidulu din sera de 25 Augustă 1881. (Hepites, Obs., p. II)
26241. ~ Chartele synoptice pentru prevederea timpului, [de] Ştefan Hepites. Conferinţă ţinută la Adunarea Generală din 26 Februarie 1884 a Societatei Geografice Române. Bucuresci (Din Stab. graficu: Socecu & Teclu), 1884. (24 x 16). 25 p. (Extr. din Buletinul Societăţii Geografice Române) (II 412651)
26242. ~ Chestiunea cotitului vaselor. Referatul nr. 822 din 10 Ianuarie 1905. Adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, de către Direcţiunea Serv. Central de măsuri şi greutăţi, asupra lucrărilor comisiunei speciale pentru examinarea instrumentelor pentru cotitul vaselor, [de St. C. Hepites]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905, (19,5 x 12,5). 14 p. 15 bani. (I 8907)
Autorul, la p. 11.
26243. ~ Clima anului 1902 st. n. la Bucuresci Filaret, de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (27,5 x 21). 3 p. 20 bani. (Academia Română). Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, p. 365-367) (II 413785)
Descriere după copertă.
26244. ~ Clima Brăilei, de Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic al României, Membru în Comitetul Internaţional de Meteorologie. Cu un portret şi o planşă litografiată. Climat de Brăila. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (31 x 24). VIII, 91 p., 1 f. pl., 1 f. erata. (Extr. din Analele Institutului Meteorologic al României. Tomul XIV, Anul 1898) (III 50791)
Cu portretul autorului. Text paralel în t. română şi franceză.
26245. ~ Clima şi pădurile, de St. C. Hepites, directorul Institutului Meteorologic, vechia profesor al Scoalei speciale de Silvicultură din Bucuresci. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (23,5 x 16). 16 p. (Extr. din "Revista Pădurilor" pe luna Februarie 1899) (II 413390)
26246. ~ La climat de Bucarest en 1885. Première mémoire. Ştefan C. Hepites, Directorul Instituluï Meteorologic din România. Clima Bucureştilor în 1885. Antêiul memoria. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Proprietari: F. Göbl Fii), 1888. (32 x 23,5). 120 p. cu il. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. II, Part. II, Anul 1886) (III 459138)
26247. ~ La climat de Pancesci-Dragomiresci (Roman). Clima la Pancesci-Dragomiresci (Roman), [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 18S6]. (31 x 24). P B.181-B.197. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XI, Partea 2, anul 1895, nr. 9) (III 523891)
Text paralel în 1. franceză şi română. Descriere după titlul de la începutul textului. Anu, la ionat la sfârşitul textului. Fără cop. Pe aceeaşi coală tipografică, de la p. 198, este publicată lucrarea "Le Climat de Sulina..." de acelaşi autor. [Bucureşti, 1896] înregistrată la aceeaşi cotă (v. mai departe)
26248. ~ Le climat de Sinaia. Clima Sinaiei, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1896]. (32 x 24). P. B.165-B.180. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XI, Part. 2, Anul 1895, nr. 8) (III 523890)
Text paralel în franceză şi română. Descriere după titlul de la începutul textului. Fără cop. Anul, la sfârşitul textului.
26249. ~ Le climat de Sulina d'après les Observations Météorologiques de 1876 à 1890. Clima Sulinei după Observaţiile Meteorologice dela 1876 la 1890, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1893]. (31,5 x 23,5). P. B.31-B.64. (Analele Institutului Meteorologic al României, Tom. VII. Part. 2, Anul 1891, nr. 2) (III 76639)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română. Locul şi anul, la sfârşitul textului. Lipsă cop.
26250. ~ La climat de Sulina. Clima Sulinei. [Bucureşti, 1896]. (32 x 24). P. B.198-B.204. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XL Part. II, anul 1895, nr. 10) (III 523891)
Text paralel în 1. franceză şi română. Descrie după titlul de la începutul textului. Anul, la sfârşitul textului. Fără cop. Pe aceeaşi coală tipografică, de la p. B.181, este publicată lucrarea "Le climat de Pancesci-Dragomiresci..." de acelaşi autor. [Bucureşti, 1896], înregistrată la aceeaşi cotă (v. mai sus).
26251. ~ Climatologia litoralului român al Mărei Negre, de St. C. Hepites. Directorul Institului Meteorologic al României, Membru în Comitetul Internaţional de Meteorologie. Climatologie du litoral roumain de la Mer Noire. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (31 x 22). P B.3-B.28. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Extras din Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XIV. Anul 1898) (BCU-Iaşi V B 597)
Descriere după copertă. Text paralel în 1. rom. şi franceză.
26252. ~ Climatologie du littoral roumain de la Mer Noire, par St. C. Hepites, Directeur de l'Institut météorologique de Roumanie. Bruxelles (P. Weissenbruch, Imprimeur du Roi), 1899. (23 x 15). 20 p. (Extr. d'un mémoire présenté au Congrès international d'hydrologie, de climatologie et de géologie de Liège) (II 412801)
La p. 2: "Extrait de la revue Ciel et Terre du I-er Mars 1899".
26253. ~ Idem. Liège (Imprimerie H. Vaillant-Carmanne), 1901. (24,5 x 15,5). 28 p. (Extr. du compte-rendu du V-e Congrès international d'Hydrologie médicale, de Climatologie et de Géologie, Liège - 1898) (II 413389)
26254. ~ Colecţiunea Studiilor, Notiţelor şi Observaţiunilor Meteorologice relative la România, de St. C. Hepites, Doctor în Sciinţe, Inginer-şef, Directorul Institutului Meteorologic al României. Nr. 2. Studii şi Notiţe Meteorologice a. Clima Bucurescilor în 1885; b. Clima Bucurescilor în 1886; c. Studii asupra climei Bucurescilor în anii 1885-1888. Temperatura aerului; d. Organisarea staţiunilor pentru studiul Climatologiei Regatului pe regiuni, e. Determinarea înălţimei barometrului Institutului Meteorologic din Bucuresci (Ferestreu) ; f. Instrucţiuni pentru staţiunile Termoudometrice ; g. Notiţă istorică asupra Institutului Meteorologic al României ; h. Clima Sulinei după observaţiunile Meteorologice de la 1876 la 1890 ; i. Prevederea timpului ; k. Plôia în România; l. Poleiul de la 11 şi 12 Noembrie 1893 ; m. Udometrul Institutului Meteorologic al României ; n. Gerul Bobotezei. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (31,5 x 23). 1 f., II p., 122, 136 p. cu 1 pl. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Extr. din Analele Institutului Meteorologic al României, Tom. II-XI) (III 459148)
Cuprinde două lucrări, cu foaie de titlu separată şi text paralel în 1. franceză şi română: 1) Le climat de Bucarest en 1885. Premier mémoire. Clima Bucureştilor în 1885. Antêiul memoriu, [de] Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic al României. Tom II, Part. II, Anul 1886) ; 2) Climat de Bucarest en 1886. Deuxième Mémoire. Clima Bucureştilor în 1886. Al doilea memoriu, [de] Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic al României. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Prprietari: F. Göbl), 1889. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. III, Part. II, an. 1887)
26255. ~ Idem. Nr. 3. Ploaia în România în anii 1891-95. Cutremurile de păment în România în anii 1893-95. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (31,5 x 23). 79 f. (pag. dif.) (Ministerul Agriculturei, Industriei Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Estr, din Analele Institutului Meteorologic al României, Tom. II-XI) (III 459148)
26256. ~ Idem. Nr. 4. Reviste climatologice anuale. Anii 1891 şi 1893-95. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (31,5 x 12,5). 60 f. (pag. dif.) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Estr. din Analele Institutului Meteorologic al României, Tom. II-XI) (III 459148)
26257. ~ Idem. Nr. 5. Observaţiuni udometrice anterióre anului 1891 şi pe anii 1891-95. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (32 x 23,5). 133 f. (pag. dif.) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Estr. din Analele Institutului Meteorologic al României, Tom. II-XI). (III 459148)
26258. ~ Idem. Nr. 6. Observaţiuni Meteorologice făcute la Bucuresci şi în alte localităţi. Anii 1891-95. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (32 x 23,5). 94 f. (pag. dif.) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Estr. din Analele Institutului Meteorologic al României, Tom. II-XI) (III 459148)
Cuprinde diverse articole apărute în Analele Instit. Meteorologic şi extrasul: "Ştefan C. Hepites. Resumé des observations météorologiques de Bucarest (Filaret) pour Vannée 1890 et pour la période de 1885 à 1890. Resumatul Observaţiunilor meteorologice făcute la Bucureşti (Filaret) în anul 1890 şi în perióda de la 1885 la 1890". Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (Estr. din Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VI, Part. 3, Anul 1890).
26259. ~ Idem. Nr. 7. Studii şi Notiţe Meteorologice, a. Descripţiunea şi Organisaţiunea Institutului Meteorologic al României la Bucuresci (cu 17 pl.). b. Durata de strălucire a Sórelui la Bucuresci. c. Mersul diurn al elementelor climatologice la Bucuresci (cu 1 pl.). d. Clima Sinaei. e. Clima la Păucesci-Dragomiresci (Roman), f. Clima Sulinei. g. Primele valori normale ale Ploei în România. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (32,5 x 24,5). 1 f., II p., 216 p., XVIII pl. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Estr. din Analele Institutului Meteorologic al României, Tom. II-XI) (III 459148)
26260. ~ Compte-Rendu des Travaux du Congres international d'hydrologie, de climatologie et de géologie de Liège (Belgique) Dare de séma a lucrărilor congresului internaţional d'idrologie, de climatologie şi de geologie de la Liège, 1900. 4°. (în fr. şi rom.) (Hepites, Clim., cop. 3 ; Hepites, Reg., cop. 4 ; Hepites, Rec, cop. 4)
26261. ~ Contribuţiuni la fisica globului. I. Declinaţiunea magnetică la Bucuresci. II. Incli-naţiunea magnetică la Bucuresci, de St. C. Hepites, membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (27 x 20,5). 1 f., 16 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II, Tom. XX. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 61-76) (II 385126)
26261a. ~ Idem. III. Intensitatea magnetică la Bucuresci, de St. C. Hepites, membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (27 x 21). 1 f., 8 p, 10 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XX. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 77-84) (II 385126)
26261b. ~ Idem. IV. Determinări magnetice în România, a. Anul 1898, de St. C. Hepites, membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (27 x 21). 1 f., 29 p. 30 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XX. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 85-113) (II 385126)
26261c. ~ Idem. V. Determinări magnetice în România, b. Anul 1899, de St. C. Hepites, membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (27 x 21). 1 f., 54 p. 60 bani. (Academia Romana) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 335-388) (II 3S5126)
26261d. ~ Idem. VI. Determinări magnetice în România, c. Anul 1900, de St. C. Hepites. Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27 x 21). 48 p. 50 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 153-200) (II 385126)
Descriere după copertă.
26261e. ~ Idem. VII. Hărţile magnetice ale României la 1 Ianuarie 1906, de St. C. Hepites, membru al Academiei Române şi I. St. Murat, subdirectorul Institutului Meteorologic şi al Serviciului Central de Măsuri şi greutăţi. Cu 11 stampe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27 x 21). 77[-79] p. cu il., 11 pl. 4,50 lei. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 6, p. 165-241 [-243]) (II 385126)
Descriere după copertă.
26262. ~ Curs de Fisică, predat de St. Hepites. Bucuresci (Autografia Şcolei), 1888. (24,5 x 18). 1 f., 516 p. cu il. (Scoală de Officeri. Secţia Armelor Speciale) (II 79077)
Litografiat.
26263. ~ Idem. Anul Şcolar 1890-91. Promoţia 34. Bucuresci (Autografia Şcolei), 1890. (24,5 x 19,5). 1 f., 314, 355 p. cu il., 1 tab. (Şcoala de Oficeri. Secţia Armelor Speciale) (II 79078)
Litografiat.
26264. ~ Cutremurele de pămînt din România în anul 1901 st. n., de St. C. Hepites. Membru Corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1902. (26,5 x 21,5). 9 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIV. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 151-159) (II 338645)
Descriere după copertă.
26264a. ~ Idem, în anul 1902 st. n. şi în deceniul 1893-1902. (Nota a opta), de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (26,5 x 21,5). 6 p. 10 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 543-548) (II 338645)
Descriere după copertă.
26264b. ~ Idem, în anul 1903 st. n. şi lucrările primelor doue conferinţe sismologice internaţionale. (Nota a noua), de St. C. Hepites. Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göb,l S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (26,5 x 21,5). 13 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVI. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, nr. 11, p. 213-225) (II 338645)
Descriere după copertă.
26265. ~ Description et organisation de l'Institut Météorologique de Roumanie à Bucarest. (Avec 75 fig.). Descripţiunea şi organisaţiunea Institutului Meteorologic al României din Bucuresci, [de] Ştefan C. Hepites. (Cu 75 fig.). Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl Fii). 1896. (32 x 24). p. B.3-B.48, 17 f. pl. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Extr. din Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XI, Part. 2, Anul 1895, nr. 1) (III 523899)
Descriere după copertă.
26266. ~ Despre modul de vendare al cerealelor, [de] Şt. C. Hepites. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897.(23,5 x 16). 12 p. (Extr. din "Economia Naţională", nr. 13/97) (II 413104)
26267. ~ Détermination de la hauteur du baromètre de l'Institut météorologique de Bucarest (Ferestreu). Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic din România. Determinarea inălţimei barometrului Institutului Meteorologic de la Bucureşti (Ferestreu). Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari: F. Göbl Fii), [1888]. (31 x 23). 6 p. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. II, Part. II, Anul 1886) (III 459137)
Descriere după copertă. Text paralel în 1. franceză şi română.
26268. ~ Determinări fizice la Galaţi, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române, Vicepreşedinte al Societăţii Regale Române de Geografie. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1915. (24,5 x 16,5). 34 p. (Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, XXXVI, 1915-Extras) (II 44697)
Descriere după copertă.
26269. ~ Din publicaţiunile Institutului Meteorologic. (A cincea notă), de St. C. Hepites. Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (26,5 x 21). 20 p. 25 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 133-152) (II 338646)
26270. ~ Idem. (A şesea notă), de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (27 x 21,5). 31 p. 40 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 333-363) (II 338646)
Descriere după copertă.
26271. ~ Durée de l'éclairement du soleil à Bucarest. Durata strălucirei sórelui în Bucuresci, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1896]. (31,5 x 24). p. B.49-B.58. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XI, partea II, Anul 1895, nr. 2) (III 523888)
Text paralel în 1. franceză şi română. Fără cop. Descrierea după titlul de la începutul textului. Anul, la sfârşitul textului.
26272. ~ Elementele magnetice la Bucuresci, Long. 26°6' E. de Gr.; Lat. 44°25' N.; Alt. 84 m. Éléments magnétiques de Bucarest, [de] St. C. Iiepites, Directorul Institutului Meteorologic, Membru în Comitetul internaţional de Meteorologie. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii): 1898. (31 x 23,5). 1 f., p. B.135-B.158. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Extr. lin Analele Institutului Meteorologic al României. Tomul XIII, Anul 1897) (III 96317)
Text paralel în 1. română şi franceză.
26273. ~ Esquisse historique des travaux astronomiques exécutés en Roumanie, par St. C. He-pites, Membre de l'Académie roumaine, Directeur de l'Institut météorologique de Roumanie. Bruxelles (P. Weissenbruch, Imprimeur du Roi), 1903. (22 x 14). 25 p. (Extrait de la revue "Ciel et Terre", 24 année; n-os 10 et 11) (BCU-Iaşi II B 12743)
26274. ~ Etude sur le climat de Bucarest au cours des années 1885/88, par Ştefan C. Hepites, Directeur de l'Institut Météorologique de Roumanie. I-ère Partie. Température de l'air. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, Propriétaires F. Göbl Fils), 1889. (31 x 22,5). 1 f., 47 p., 1 pl. (Annales de l'Institut Météorologique de Roumanie) (III 459140)
26275. ~ Le froid de l'Ephiphanie. Gerul Bobotezei, [de] Ştefan C. Hepites. Nr. 3 [Bucarest, 1895]. (31 x 22,5), p. B.51-B.57. (Extr. din Analele. Institutului Meteorologic al României. Tom. IX. Part. II, Anul 1893) (III 489679)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română.
26276. ~ Index des Publications de l'Institut Météorologique de Roumanie sous la Direction de Mr. St. C. Hepites. 1885-1903. Bucuresci (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1903. (23 x 16). 31 p. (Extr. des Annales de l'Institut Météorologique de Roumanie, Tome XVI) (II 24978)
Descriere după copertă.
26277. ~ Instrucţiuni pentru compunerea telegramelor meteorologice. Inginer Stefan C. Hepites, Directorul Institutului meteorologic. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1885. (20,5 x 13). 16 p. (Ministerul Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Institutul Meteorologic al României) (II 384925).
26278. ~ Instrucţiuni pentru staţiunile termo-udometrice, de Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic din România. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari: F. Göbl fii, 1888. (31,5 x 23,5). P. 21-45 cu il. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. II, Part. II, anul 1886) (III 413856)
26279. ~ Instrucţiuni pentru Staţiunile Udometrice, de St. C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic. Ed. completă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (23,5 x 16). 34 p. cu il. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic. Publ. nr. 244) (II 439969)
26280. ~ Instrucţiuni relative la observaţiunile asupra fenomenelor vegetaţiunei şi asupra animalelor pentru climatologia unei regiuni. St. C. Hepites. Directorul Institutului meteorologic. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1886. (23,5 x 16). 16 p., 2 tab. (Institutul Meteorologic al României. Oficial, nr. 3) (II 385083)
26281. ~ Istoricul studiilor meteorologice în Romania, de St. C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1886. (22 x 14,5). 72 p. (II 141861)
26282. ~ Îndreptarea calendarului din punctul de vedere economic, de St. C. Hepites, Membru în Comitetul internaţional de Mesuri şi Greutăţi. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (22,5 x 15). 13 p. (Extr. din Buletinul Ministerului de Agricultură, Comerciu, Industrie şi Domenii. Anul IX, nr. 10) (II 64132)
Lipsă coperta.
26283. ~ Levé magnétique de la Roumanie. Par M. St.-C. Hepites, Directeur de l'Institut Météorologique de Roumanie. Paris (Impr. Gauthier-Villars), 1900. (25 x 17). 4 p. (Extr. des procès-verbaux et mémoires du Congrès International de Météorologie, Paris, septembre 1900) (II 84051)
26284. ~ Marche diurne des éléments climatologiques à Bucarest. Mersul diurn al elementelor climatologice la Bucuresci, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1895]. (32 x 23,5). P. B.59-B.60, 1 f. pl. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XI, Part. 2; Anul 1895, nr. 3) (III 523889)
Text paralel în 1. franceză şi română. Fără cop. Descriere după titlul de la începutul textului.
26285. ~ Materiale pentru climatologia României. I. Clima Sulinei, de St. C. Hepites, Membru corespondentu alu Academiei Române. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (26,5 x 21). 1 f., 27 p. 30 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVI. Memoriile Secţiunei Sciinţifice) (II 79030)
26286. ~ Idem. II. Gerul Bobotezei, de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (26,5 x 21). 1 f., 9 p. 10 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVI. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 29-37) (II 79030)
26287. ~ Idem. III. Durata de strălucire a sorelui la Bucuresci. IV. Clima Sinaiei. V. Plóia în România, de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (26,5 x 21). 29 p. 30 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice) (II 79030)
26288. ~ Idem. VI. Clima la Păncesci-Dragomiresci (Roman). VII. Mersul diurn al elementelor climatologice la Bucuresci, de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (26,5 x 21). 1 f., 17 p. 20 bani (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVIII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 29-45) (II 79030)
26289. ~ Idem. VIII. Seceta din Dobrogea în 1896 st. n., de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (26,5 x 21). 8 p. 10 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVIII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 47-52) (II 79030)
26290. ~ Idem. IX. Ploia la Bucuresci în ultimii 32 de ani. X. Vîntul la Bucuresci şi causa criveţului, de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (26,5 x 21). 1 f., 22 p. 40 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XX. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 39-60) (II 79030)
26291. ~ Idem. XI. Repartiţiunea ploii pe districte şi pe basenuri în România în anul 1898 st. n., de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Cu 6 stampe. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (26,5 x 21). 1 f., 12 p. 6 pl. 60 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 141-152) (II 79030).
26292. ~ Idem. XII. Clima Brăilei, de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (26,5 x 21). 1 f., 57 p. 60 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 153-209) (II 79030)
26293. ~ Idem. XIII. Regimul pluviometric al României, de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Cu 3 figuri şi 18 charte. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (26,5 x 21). 1 f., 69 p., 18 p. 5 lei. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 211-279) (II 79030)
26294. ~ Idem. XIV. Repartiţiunea ploii pe districte şi pe basenuri în România în anul 1898 st. n., de St. C. Hepites, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (26,5 x 21). 1 f., 13 p., VI pl. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 119-131) (II 79030)
26295. ~ Idem. XVI. Climatologia Iaşilor, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1902. (25,5 x 20,5). 79 p. 80 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 17-95) (II 79030)
26296. ~ Idem. XVII. Repartiţiunea ploii pe districte şi pe basenuri în România în anul 1901 st. n. şi în lustrul 1896-1900, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Cu 6 stampe. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (26,5 x 21). 19 p., VI pl. 60 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 523-541) (II 79030)
Descriere după copertă.
26297. ~ Idem. XVIII. Repartiţiunea ploii pe districte şi pe basenuri în România în anul 1902 st. n., de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române, (cu 6 stampe). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (26,5 x 21). 22 p., 6 pl. 50 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVI. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, nr. 6, p. 117-138) (II 79030)
Descriere după copertă.
26298. ~ Idem. XIX. Clima anului 1903 st. n. la Bucuresci-Filaretm de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (26,5 x 21). 15 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVI. Memoriiile Secţiunii Sciinţifice, nr. 8, p. 155-169) (II 79030)
Descriere după copertă.
26299. ~ Idem. XX. Ploaie extraordinară în Septemvrie 1904, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. (Cu 2 figuri în text). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26,5 x 21). 12 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVII, Memoriile Secţiunii Sciinţifice, nr. 6, p. 41-52) (II 79030)
Descriere după copertă.
26300. ~ Idem. XXI. Repartiţiunea ploii pe districte şi pe basenuri în România în anul 1903 st. n., de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române (Cu 6 stampe). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26,5 x 21). 28 p., 6 h. 60 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 8, p. 101-128) (II 79030)
Descriere după copertă.
26301. ~ Idem. XXII. Elemente climatologice din lustrul 1896-1900, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26,5 x 21). 28 p. 30 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române Seria II. Tom. XXVII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, nr. 9, p. 129-156) (II 79030)
Descriere după copertă.
26302. ~ Idem. XXIII. Clima anului 1904 st. n. la Bucureşti-Filaret, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26,5 x 21). 17 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 13, p. 187-203) (II 79030)
Descriere după copertă.
26303. ~ Idem. XXIV. Clima anului 1905 st. n. la Bucureşti-Filaret, de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27 x 21,5). 19 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII, nr. 14. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, p. 345-363) (II 79030)
Descriere după copertă.
26304. ~ Idem. XXV. Clima anului 1906 st. n. la Bucureşti-Filaret, de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Cu 1 stampă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27 x 21,5). 27 p., 1 f. pl. 50 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIX, nr. 4, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, p. 137-163) (II 79030)
26305. ~ Idem. XXVI. Elemente climatologice ale lustrului 1901-1905, de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (27 x 21,5). 43 p. 1 leu. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXX, nr. 9, p. 289-331) (II 79030)
Descriere după copertă.
26306. ~ Materiale pentru seismografia României. XI. Seismele din anul 1904 st. n., de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (28 x 21). 11 p. cu il. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria 11 .Tom. XXVII Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 12, p. 175-185) (II 413789)
Descriere după copertă.
26307. ~ Idem. XII. Seismele din anul 1905, st. n., de St. C. Hepites. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion S. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21). 5 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 12, p. 333-337) (II 413789)
Descriere după copertă.
26308. ~ Idem. XIII. Seismele din anul 1906 st. n. şi lucrările primei întruniri a Comisiunii permanente a Asociaţiunii internaţionale de Sismologie la Roma în 1906, de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27,5 x 21). 47 p. 60 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIX. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 6, p. 171-216) (II 413789)
Descriere după copertă.
26309. ~ *La meteorologie en Roumanie, 1891. 4°. (în rom. şi fr.) (Hepites, Reg., cop. 4 ; Hepites, Clim. păd., cop. 4 ; Hepites, Clim., cop. 3)
26310. ~ Mijlóce de investigaţiune ale Meteorologiei. Discurs rostit la 30 Martie (12 Aprilie) 1903 în şedinţa solemnă de Ştefan C. Hepites. Membru al Academiei Române, cu Respuns de Dr. I. Felix, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (26 x 20,5). 59 p., 1 p. portr. 60 bani. (Academia Română. Discursuri de recepţiune, XXV).(II 121086)
Descriere după copertă.
26311. ~ Moyens d'investigation en meteorologie, [par] Ştefan C. Hepites. Discours de reception à l'Academia română prononce en séance solennelle le 12 Avril 1903, et la reponse du Dr. I. Felix, Membre de l'Academia Română. Bucureşti (Imprimerie de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1905. (30,5 x 23). P. B.3-B.55. (Extrait des Annales de l'Institut Météorologique de Roumanie. Tome XVII, 2-me partie, Année 1901) (BCU-Iaşi, V B 63)
26312. ~ Notice historique sur l'Institut Météorologique de Roumanie. Notiţă istorică asupra Institutului Meteorologic al României, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1893]. (31,5 x 23,5). P. B.7-B.30. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VII, Part. 2, Anul 1891, nr. 1) (III 76638)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română. Locul şi anul, la sfârşitul textului.
26313. ~ Observaţiuni meteorologice făcute la Brăila în anii 1879-1880 de Inginerulu Ştefan C. Hepites. Membru corespondentu alu Academiei române. Cu doue stampe litografiate. Observations météorologiques faites â Brăila pendant Ies années 1879 et 1880 par l'Ingénieur Ştefan C. Hepites. Docteur en Sciences Physiques et Mathématiques, Professeur de Physique à l'Ecole Spéciale de l'Artillerie et du Génie; Membre correspondant de l'Académie, Membre sociétaire de la Société Polytechnique de Roumanie, Membre de la Société Météorologique de Vienne etc. Avec deux planches litographiées. Bucarest (Typ. de l'Académie Roumanie), 1882. (30,5 x 24). VI p., 1 f., 232 p., 2 pl. (Analele Academiei Române. Seria II. Tom. IV. Sect. II, Fasc. I) (III 52458)
P. de titlu separate pentru fiecare limbă. Text în l. franceză. Avertisment (p. V-VI) în română şi franceză.
26314. ~ Observations pluviométriques en Roumanie pour l'année 1891, publiées par Stefan Hepites, Directeur de l'Institut Météorologique. Observaţiuni udometrice în România pe anul 1891, publicate de Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1893. (31,5 x 24). 30 p. (Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines. Institut Météorologique) (Extr. des Annales de l'Institut Météorologique de Roumanie. Tom. VII. Part. 4, Année 1891) (III 76645)
Descriere după copertă. Cop. 1, în 1. franceză; cop. 4, în 1. română.
26315. ~ Observaţiunil meteorologice făcute la Bucuresci în anul 1885. Recensiuni climatologice lunare şi diagramele observaţiunilor de Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1886. (26,5 x 18). 62 f. (pag. dif.). (Institutul Meteorologic din Bucuresci, Oficial, nr. 5) (II 413758)
26316. ~ Réorganisation des stations pour l'étude de la climatologie du Royaume par régions. Mémoire [avec une carte de la Roumanie]. Întocmirea staţiunilor pentru studiul climatologiei ţerei pe regiuni. Memoriu [Cu o hartă a României]. Ştefan C. Hepites. Directorul Institutului Meteorologic din România. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1888. (32 x 24). 1 f., 20 p. cu h. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. II, Part. II. Anul 1886) (III 413855)
Text paralel în 1. franceză şi română.
26317. ~ Organisation du service météorologique de Roumanie, par St. C. Hepites, Directeur de l'Institut Météorologique de Roumanie, Membre du Comité Météorologique International. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1899. (30 x 23). 67[-69] p., 1 f., 36 f. pl., 1 h. (Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines. Institut Météorologique) (III 168496)
26318. ~ La pluie en Roumanie. Ploaia în România, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1893]. (31,5 x 23,5). P. B.84-B.86. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VII, Part. 2, Anul 1891, nr. 4) (III 76641)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română. Locul şi anul, la sfârşitul textului.
26319. ~ La pluie en Roumanie en 1891. Ploaea în România în anul 1891, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1893]. (31,5 x 23,5). P. B.111-B.118. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VII, Part. 2, Anul 1891, nr. 6) (III 76643)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română.
26320. ~ Pluviomètre de l'Institut Météorologique de Roumanie. Udometrul Institutului Meteorologic al României, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1894]. (30,5 x 22,5). P. 71-73. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VIII, Part. 2, An. 1892) (III 459143)
Text paralel în 1. franceză şi română. Descriere după titlul de la începutul textului.
26321. ~ Precipitaţiunile atmosferice în judeţul Iaşi, de St. C. Hepites, Membru al Academiei Române, Directorul Institutului Meteorologic. [Jassy] (Tip. H.Goldner), [1906]. (32,5 x 24). 13 p. (Extr. din vol. Jubiliar Petru Poni, 4 Ianuarie 1906) (III 23015)
26322. ~ Premières valeurs normales de la pluie en Roumanie. Primele valori normale ale ploi[i] în România, [de] Ştefan C. Hepites. Nr. 12. [Bucureşti, 1895]. (32 x 24). P. B.209-B.216. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XI, Part. II, Anul 1895) (III 524024)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română.
26323. ~ Présentation des travaux de Mr. E. Giurgea, par St. C. Hepites, Membre de l'Académie Roumaine. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Raridescu), 1913. (23,5 x 16). P. 157-158. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. I-ère Année, nr. 3, 1912/3. Extrait) (II 33396)
Descriere după copertă.
26324. ~ Prevederea timpului. Conferinţă ţinută la Societatea Progresul silvic din Bucureşti de Ştefan C. Hepites. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1894. (24 x 16,5). 21 p. (II 413395)
26325. ~ La prévision du temps. Prevederea timpului, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1892]. (31,5 x 23,5). P. B.65-B.83. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VII. Part. 2, Anul 1891, nr. 3) (III 76640)
Cu menţiunea: "Conferinţă ţinută la 25 Februarie 1892, la Societatea Progresului silvic din Bucureşti". Descrierea făcută după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română. Locul şi anul, la sfârşitul textului.
26326. ~ O primă încercare asupra lucrărilor astronomice din România până la finele secolului al XIX-lea de St. C. Hepites, membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1902. (28 x 21,5). 160 p. 1,60 lei. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIV. Memoriile Secţiunii Sciinţifice, p. 451-610).(II 413783)
26327. ~ Raport adresat Domnului Ministru al Industriei şi Comerţului asupra întrunirii din 1911 la Sèvres a Comitetului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi, [de] St. C. Hepites. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1912. (23 x 16). 19 p. (II 27637)
26328. ~ Raport asupra Lucrărilor Conferinţei internaţionale de Aerostaţiune ştiinţifică întrunită la St.-Petersburg la 29 August 1904 st. n., de St. C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic şi membru al Academiei Române. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzatzeanu), 1905. (23 x 16). 14 p. (Extr. din Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, Anul XVI, nr. 9 şi 10) (II 412921)
26329. ~ Troisième rapport sur les travaux de l'Institut Météorologique au cours de l'année 1888 adressé à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, du Commerce, de l'Industrie et des Domaines de Roumanie (Première partie). Partea antèia. Al treilea raport asupra lucrărilor Institutului Meteorologic în anul 1888 adresat Domnului Ministru al Agriculturii, Comerciului, Industriei şi Domeniilor din România, [de] Ştefan C. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic din România. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (31,5 x 23,5). 71 p. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. III, Part. I, An. 1887) (III 459139)
Text paralel în 1. franceză şi română.
26330. ~ Quatorzième rapport sur les travaux de l'Institut Météorologique adressé à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines par le Directeur de l'Institut. (Première partie). Partea antêia. Al patrusprezecelea raport asupra lucrărilor Institutului Meteorologic, adresat Domnului Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor de către Directorul Institutului, Ştefan C. Hepites-Director. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (32 x 24). 38 p. (Analele Institutului Meteorologic al României.Tom. XV, Partea I, Anul 1899) (III 459139)
Text paralel în 1. franceză şi română.
26331. ~ Septième rapport sur les travaux de l'Institut Météorologique au cours de l'année 1893 adressé à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines par le Directeur de l'Institut. (Première partie) (Partea ântêia). Al şaptelea raport asupra lucrărilor Institutului Meteorologic în cursul anului 1893 adresat Domnului Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor de către Directorul Institutului [pe cop.: Meteorologic şi al Serviciului Central de Mesuri şi Greutăţi], [de] Ştefan C. Hepites, Director. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (31,5 x 23,5). 40 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Extr. din Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VIII, Part. I, An. 1892) (III 459139)
Text paralel în 1. franceză şi română.
26332. ~ Recentele cercetări ale Institutului Meteorologic al României, de St. C. Hepites. directorul Institutului meteorologic. Bucuresci (LitoTip. L. Motzătzeanu), 1900. (25,5 x 18,5). 17 p. (Extr. din Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Anul XII, nr. 1 şi 2) (II 413651)
Descriere după copertă.
26333. ~ Idem. Conferinţă de St. C. Hepites. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (27 x 18). 22 p. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România. An. IX, nr. 2 şi 3) (II 413780)
26334. ~ Régime pluviométrique de Roumanie, par St. C. Hepites, Directeur de l'Institut Météorologique de Roumanie, membre corespondant de l'Académie Roumaine, membre du Comité Météorologique International. Avec 3 figures et 8 cartes. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fii), 1900. (33 x 24). 75 p. cu il., 8h. (Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines. Institut Météorologique) (III 171199)
26335. ~ Registre des tremblements de terre en Roumanie, Année 1899. Registrul cutremurilor de păment din România. Anul 1899, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti], 1899. (31,5 x 23,5). 3 f. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. XV, Partea 2, Anul 1899, nr. 6) (III 96322)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. română şi franceză.
26335a. ~ Repartiţiunea ploaiei pe districte şi pe basinuri în România anul 1896, de Ştefan C. Hepites, Membru al Societatei Geografice Române. Répartition de la pluie par districts et par bassins en Roumanie. Année 1896. Cu 6 planuri. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fiï), 1898. (22 x 16). 8 p., 6 h. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul meteorologic al României) (P I 13843)
26335b. ~ Idem, Anul 1897, de Ştefan Hepites Directorul Institutului Meteorologic. Membru corespondent al Academiei Române. Répartition de la pluie[...] No. 2. Cu 6 planuri. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (22 x 16). 11 p., 6 h. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, Institutul Meteorologic al României) (P I 13843)
26336. ~ Résumé des observations météorologiques de Bucarest (Filaret) pour Vannée 1890 et pour la période de 1885 à 1890. Resumatul observaţiunilor meteorologice făcute la Bucureşti (Filaret) în anul 1890 şi în perióda de la 1885 la 1890, [de] Ştefan C. Hepites. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fil), 1893. (32 x 23). 20 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic) (Extr. din Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VI, Part. 3, Anul 1890) (III 459135)
Text paralel în 1. franceză şi română.
26337. ~ Revue climatologique annuelle, Année 1891. Revistă climatologica anuală, Anul 1891, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1893]. (31,5 x 23,5). P. B.87-B.110. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VII, Part. 2, Anul 1891, nr. 5) (III 76642)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română.
26338. ~ Schimbatu-s'a Clima? De Ştefan C. Hepites, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului meteorologic. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (23,5 x 16). 78 p. (Ministerul Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Institutul Meteorologic al României) (Extr. din Buletinul Ministerului Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor. Anul X, nr. 1) (II 412639)
26339. ~ Schiţă istorică a lucrărilor astronomice în România, de St. C. Hepites. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1902. (26,5 x 18,5). 1 f., p. 14-33. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România. An XI, nr. 1 şi 2) (II 413780)
26340. ~ Secetele în România de St. C. Hepites Membru al Academiei Române. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co), 1906. (24 x 16). 48 p. (Extr. din Buletinul Societăţei Geografice Române. Anul XXVII) (II 3136)
26341. ~ Les sécheresses en Roumanie. Par St. C. Hepites, Bucarest. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, [1906]. (29,5 x 19,5). P. 95-97. (Sonder-Abdruck aus dem Hand-Band der Meterologischen Zeitschrift, 1906) (III 17494)
Descriere după titlul de la începutul textului.
26342. ~ Serviciulu meteorologicu, în Europa. Note de călătoria de Ingineru St. C. Hepites, Membru corespondentu alu Academiei Române, Inspectoru domenialu. Bucuresci (Tip. Academiei Române Laboratorii Români), 1884. (26,5 x 22). 1 f., 164 p. (Ministerulu Agriculturei, Comeiciului şi Domeniiloru) (Extr. din Analele Academiei Române, Seria II, Tom. VI, Secţ. II. Memorii şi notiţe) (II 413749)
Menţiunea de extras pe v. p. de titlu. Lipsă coperta.
26343. ~ Staţiunea meteorologica din Brăila. Latitudine 45°16'11 N. Longitudine 35°38'30 E de la Paris. Altitudinea punctului zero alu barometrului 21, 60 m d'asupra nivelului Marei Negre. Observaţiuni meteorologice făcute în anulu 1879 (1 Ianuarie - 31 Decembrie) de Ştefan C. Hepites, Doctoru în sciinţele fisice şi matematice. Ingineru diriginte alu Portului Brăila. Bucuresci (Socecu, Sander & Teclu), [1880]. (26 x 19,5). 1 f., p. 265-293, 1 pl. (Estr. din "Revista ştiinţifică", Seria II, Tom. I) (II 385108)
26344. ~ Idem. Resumatulu Observaţiuniloru Meteorologice făcute în anulu 1880 st. n. (1 Ia-nuariü - 31 Decemvrie) de Ştefan C. Hepites, Membru corespondentu alu Academiei Române. [Bucuresci, 1881]. (26 x 20). 1 f., 13 p. (Estr. din "Revista Ştiinţifică", Seria II, tom. I) (II 385107)
26345. ~ Studii de meteorologie agricolă. I. Condiţiunile climatologice ale vegetaţiunii viţeide vie, de St. C. Hepites, membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1900. (25 x 19). 1 f., 11 p. 50 bani. (Academia Română) (Estr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXII. Memoriile Secţiunii sciinţifice, p. 281-291) (II 338616)
26346. ~ Studiu asupra climei Bucureştilor în anii 1885-88. De Ştefan G. Hepites, Directorul Institutului Meteorologic, Partea I. Temperatura aerului. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1889. (27 x 21). 71 p., 3 pl. (Inst. Meteorologic al României) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XI. Memoriile Secţiunei Sciinţifice) (II 298087)
26346a. ~ *Idem. Part. II-III. Rom. şi fr. (Hepites. Clim. păd., cop. 4 ; Hepites. Rec, cop. 4)
26347. ~ Sur le Cours d'Electricité générale de Mr. Hurmuzescu, par St. C. Hepites, Membre de l'Académie Roumaine. Bucarest, Librairies Socec et Co., C. Sfetea et Librairie Nationale (Institut d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). P. 86-87. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. 1-ère Année, 1912/3, nr. 2. Paru de 6 jan. 1913. Extrait) (II 554993)
Cu menţiunea: "Note présentée dans la séance du 29 novembre 1912". Descriere după copertă.
26348. ~ Sur le régime des pluies en Roumanie. Par M. St. G. Hepites, Directeur de l'Institut Météorologique de Roumanie. Paris (Impr. Gauthier-Villars), 1900. (25 x 17). 6 p. (Extr. des procès-verbaux et mémoires du Congrès International de Météorologie, Paris, septembre 1900) (II 84052)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, la p. 6.
26349. ~ Tipuri geografice din România, [de St. C. Hepites] cu 64 figuri. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1915. (23 x 15,5). 25 p., 6 pl. (Extr. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie. XXXVI, 1915) (II 48186)
Descriere după copertă. Autorul, la sfârşitul textului.
26350. ~ Ultimele progrese ale navigaţiunei aeriene. Conferinţa D-lui Ştefan Hepites. Bucuresci (Stab. Grafic: Socecu & Teclu), 1885. (23,5 x 15,5). 15 p. (II 412786)
26351. ~ Le verglas du 11 et du 12 Novembre 1893. Poleiul de la 11 şi 12 Noembre 1893, [de] Ştefan C. Hepites. [Bucureşti, 1893]. (31,5 x 23,5). P. B.119-B.126 cu il. (Analele Institutului Meteorologic al României. Tom. VII, Part. 2, Anul 1891, Nr. 7) (III 76644)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în 1. franceză şi română. Datele editoriale, la sfârşitul textului.
În colaborare:
26352. ~ Meteorologia şi Metrologia în România, de St. C. Hepites, Director, Membru al Academiei Române şi I. St. Murat, Sub-director. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1906. (23,5 x 15). 137 p., 1 f., II p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Institutul Meteorologic şi Serviciul Central de Măsuri şi Greutăţi) (II 4051)
Vezi de asemenea:
CRĂINICEANU GR. Despre istoria armatei române. Răspuns de ~. Bucureşti, 1912.
• Profesorului Petru PONI. Omagiu. Iaşi, 1906.
ŞCOALA superioară de arte şi meserii. Bucureşti. Aniversarea de 5 ani dela înfiinţarea Bancei populare... Bucureşti, 1916.
ŢIŢEICA, G. Din vieaţa şi activitatea lui Spiru Haret. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  214) HEPITES, THOMA C. (1840-?)
 • Opera
 • Imagini
HEPITES, THOMA C. (1840-?)
26353. ~ Arta moşitului. Manual teoretic şi practic pentru studiul moaşelor, de Doctor Thoma C. Hepites, Medic primar [al] consultaţiunilor gratuite, profesor de theoria obstreticală[!] şi ajutor de clinică la şcoala de moşit Institutul Maternitatea, membru în Societatea medicală din Bucureşti şi Galatz şi membru Societăţei anatomice din Paris. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (23 x 16). 1 f., 437, V p., 1 f. (erata). (BCU-Iaşi III 7040)
26354. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (23 x 16). 1 f., 437, V p., 1 f. (erata) (II 412823)
26355. ~ Despre endocardita ulceroasă în maladiile grave. Thesa pentru Doctorat în Medicină. Presentată şi susţinută în diua de 5 Martie 1881 de Thoma C. Hepites, Bacalaureat în sciinţele physice şi naturale. Licenţiat în pharmacie. Fost profesor de sciinţele naturale la gimnasiu Brăila. Ajutor al lucrărilor Anatomo-pathologice. Membru al societatei Studenţilor în Medicină, Membru fondator şi colaborator al jurnalului Spitalul. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1881. (22,5 x 15,5). 8 f., 142 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 79) (I 19317)
26356. ~ Observaţiuni asupra rupturilor uterului în timpului sarcinei şi în timpul facerei. Memoriu de D-rul Thoma C. Hepites. Acest Memoriu a fost prezentat şi susţinut cu ocaziunea consursului pentru postul de Medic Primar al Consultaţiunilor gratuite; Profesor de teoria obstetricală [imprimat greşit: obtreticală] la scola de moşit şi ajutor al lucrărilor obstetricale la Institutul Maternitatea. Bucuresci (Tip. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (23 x 15,5). 214[-217] p. (II 385049)

Nu exista imagini
  215) HEPITES, VIRGILIU C.
 • Opera
 • Imagini
HEPITES, VIRGILIU C.
26357. ~ Cursu de sciinţele aplicate la artele militare. Partea I. Pulberi şi alte materii explosive. Profesatu de Dl. Virgiliu C. Hepites, Majoru de artilerie. Anulu şcolaru 1882-83. Bucuresci, [1883]. (26 x 21). VIII, 179 p. cu il. (Şcola Specială de Artilerie şi Geniu) (II 79056)
Litografiat.

Nu exista imagini
  216) HERA, IOAN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
HERA, IOAN (1875-?)
26358. ~ Neretroactivitatea legilor. Teza pentru licenţă în drept susţinută de Ioan Hera. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (23,5 x 16). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412593)

Nu exista imagini
  217) HERARU, DUMITRU (?-1898)
 • Opera
 • Imagini
HERARU, DUMITRU (?-1898)
26359. ~ Contribuţiuni la studiul amputaţiunilor osteo-plastice din regiunea tibio-tarseana. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Noembrie 1897 de Dumitru Heraru, Fost intern la Clinica Obstetricală. Preparator al laboratorului de Chirurgie operatoare şi Anatomia topografică. Iaşi (Tipografia Naţională), 1897. (23,5 x 15,5). 3 f., II, 72[-76] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 79): (II 412584)

Nu exista imagini
  218) HERARU, GEORGE N. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
HERARU, GEORGE N. (1883-?)
26360. ~ Contribuţiuni la Studiul Perimetrosalpingitelor cronice şi tratamentul lor. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1914 de George N. Heraru. Bucureşti (Fenix, Inst. de Arte Grafice), 1914. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1360) (II 37302)

Nu exista imagini
  219) HERBART, JOHANN FRIEDERICH
 • Opera
 • Imagini
HERBART, JOHANN FRIEDERICH
26361. ~ *Metodologia Religiei tradusă după Didactica Herbartiană pentru conferinţe, [1905]. 50 bani. (A-B, 8(1905), nr. 26, martie 27, p. 716: Bibliografii)
26362. ~ Schiţare de prelegeri pedagogice de Johann Friedrich Herbart. Traducere de Ana Florea, înveţătore. Blaj (Tip. Seminariulu Archidiecesan), 1904. (15 x 10). VII, 297 p., 1 f. portr. 1 coronă. Pentru România: 1 Leu 20 bani. (Biblioteca Clasicilor Pedagogiei, nr. 1) (I 3050)
C u o schiţă bio- şi bibliografică de traducător.
Vezi de asemenea:
KIRITZESCU, ŞTEFAN. Teoria educaţiunei. După ~. Bucuresci, 1901.

Nu exista imagini
  220) HERCHENBACH, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
HERCHENBACH, WILHELM
26363. ~ Martirul Sebastian. O istorisire din timpul persecuţiunilor în contra creştinilor din Roma de Wilhelm Herchenbach. Traducere din limba germană de Arhiereul Anthim Petrescu-Botoşeneanu, Vicarul Sfintei Mitropolii Moldovei şi Sucevei. Iaşi (Inst. de arte grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1912. (20,5 x 13,5). 153 p. cu il. (II 274967)
Lipseşte coperta.

Nu exista imagini