Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  21) HAGI THEODORACHY, CONSTANTIN (1864-1936)
 • Opera
 • Imagini
HAGI THEODORACHY, CONSTANTIN (1864-1936)
(Theodoraky; Teodorachy; Const. H. Teodoraky)
25663. ~ Bimentalismul şi supraproducţiunea, de Const. H[agi] Teodoraky. Bucuresci (Tipografia Modernă, Gregorie Luis), 1896. (19,5 x I2,5). 40 p. (I 409744)
25664. ~ Casa comunală. Locuinţele ieftine şi sănătoase. Cuvântare rostită de d-1 consilier Constantin Hagi Theodoraky în şedinţa Consiliului Comunal din 19 Noemvrie 1908. Bucureştii (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1908. (20,5 x 13,5). 13 p. (II 13338)
25665. ~ Cultura piersicului (Amigdalus Persica), de Constantin Hagi Teodorachy, Membru al Societăţei Centrale Agricole. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (23,5 x 16). 12 p. cu il. (Publicaţiile Societăţei Centrale-Agricole) (II 9957)
25666. ~ Pătulele (coşările) de rezervă. Imprăştierea traiului bun printre săteni. Conferinţă ţinută la Societatea Centrală Agricolă a Proprietarilor din România în ziua de 6 Fevruarie 1905, de Const. Hagi-Theodorachy. Bucureştii (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (23 x 16). 43 p. (Societatea Centrală Agricolă) (II 1271)

Nu exista imagini
  22) HAGI THEODORACHY, DIM.
 • Opera
 • Imagini
HAGI THEODORACHY, DIM.
(Theodoraky)
25667. ~ Chestiunea agrară, de D. Hagi Theodoraky. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Ţăranu & Co.), 1914. (19 x 13). 16 p. (I 39526)
25668. ~ Contribuţiuni la soluţionarea chestiunii ţărăneşti, de D. Hagi-Theodoraky. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1907. (25 x 17). 12 p. (Extr. din Buletinul Camerei de Comerţ pe septembrie 1907) (II 7507)
25669. ~ Napii Porceşti sau Topinamburii. Topinamburii patate. Cultura şi foloasele economice ale acestor plante, de Dim. Hagi-Theodorachy, Membru Societăţei Centrale Agricole. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1905. (16 x 10). 16 p., 1 pl. (Societatea Centrală Agricolă) (I 459626)

Nu exista imagini
  23) HAGIADI, SERGIU
 • Opera
 • Imagini
HAGIADI, SERGIU
Traduceri:
ROZIA, GH. C. Cercetări despre Românii de dincollo de Dunăre. Trad. de ~. Craiova, 1867.

Nu exista imagini
  24) HAGIESCU, MIHAIL (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
HAGIESCU, MIHAIL (1869-?)
25670. ~ Recidiva. Teză pentru licenţă de Hagiescu Mihail. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1895. (23 x 15,5). 31 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 124468)

Nu exista imagini
  25) HAGIESCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
HAGIESCU, PETRE
25671. ~ Puterea părintească în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă de Petre Hagiescu. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (22,5 x 15,5). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3809)

Nu exista imagini
  26) HAGIESCU, PETRE (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
HAGIESCU, PETRE (1846-?)
25672. ~ Note critique à propos d'un cas de désarticulation du genou ancienne suivie d'autopsie. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue par Pierre Hagiescou, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine A. Davy, successeur), 1885. (25 x 16). 52 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 19471)

Nu exista imagini
  27) HAGIESCU-MIRIŞTE, ION (1866-1922)
 • Opera
 • Imagini
HAGIESCU-MIRIŞTE, ION (1866-1922)
25673. ~ Despre contractul de vânzare în dreptul roman şi român. Studiu critic legislativ precedat de o introducţiune economică-politică. Thesă pentru licenţă de Hagiescu I. Mirişte. Bucureşti (Tip. Curţii regale, proprietari F. Göbl Fiii), 1888. (23,5 x 16,5). XI-99 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 124659)

Nu exista imagini
  28) HAGIU, EPISTIMIA
 • Opera
 • Imagini
HAGIU, EPISTIMIA
25674. ~ Istoria formărei monastirei Văraticul, de Maica Epistimia Hagiu. Iaşii (Tipariul Tribunei Romane), 1863. (20,5 x 13). 1 f., 22 p. (II 35389)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  29) HAGIU, IEREMIA
 • Opera
 • Imagini
HAGIU, IEREMIA
25675. ~ Biserica Română în epoca fanarioţilor. Teză pentru licenţă de Ieremia Hagiu, preot la Sânta episcopie de Huşi. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (23,5 x 16,5). 3 f., III p., p. 11-139. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 424663)

Nu exista imagini
  30) HAHN, CARL
 • Opera
 • Imagini
HAHN, CARL
Vezi:
MURĂŞAN, A. Icóna crescerei rele. După ~ ş.a. Braşov, 1848.

Nu exista imagini
  31) HAHN, EDMOND
 • Opera
 • Imagini
HAHN, EDMOND
25676. ~ Contesa falsa, nuvela, de Edmond Hahn, tradusă din limba germană de B. V. Vermont. Bucuresci (Noua tipographie a Laboratorilor Romani [greşit: Ronani]), 1873. (20 x 14). IV,251 p. (I 411592)

Nu exista imagini
  32) HAHN, ERDMANN VON
 • Opera
 • Imagini
HAHN, ERDMANN VON
Vezi: STURDZA, DIMITRIE A.

Nu exista imagini
  33) HAHN-HAHN, IDA
 • Opera
 • Imagini
HAHN-HAHN, IDA
25677. ~ Eudoxia. Tablou din veacul V. [De] Comtesa Ida Hahn-Hahn. Traducere [de Vasile Hadarag]. Publicată cu cheltuiala P. S. Episcop al eparhiei Râmnicului-Noului Severin, DD Athanasie. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1908. (19,5 x 13). 4, 368 p., 1 f. (Extr. din revista Cuvântul Adevărului) (I 49567)
Prefaţa de Arhim. I. Scriban. Traducătoru,l menţionat în prefaţă, p. 3. Ultima filă, cuprinzând sfârşitul romanului, este din revistă, datată: 15 Decembrie 1908 şi 1 Ianuarie 1909, p. 211-212.

Nu exista imagini
  34) HĂHNEL, FR.
 • Opera
 • Imagini
HĂHNEL, FR.
25678. ~ Pe Temelie Tare. Un act în versuri de Fr. Hăhnel. [Bucureşti] (Tip.Anuarul General), [1911]. (23 x 15,5). 16 p. (Biblioteca Bunilor Templieri, nr. 4) (II 25980)
Cu o menţiune suplimentară pe p. de titlu: "Se vinde în folosul Casei de cetire a Bunilor Templieri". Nr. 3 al colecţiei a apărut în 1911.

Nu exista imagini
  35) HAHON, CORNEL
 • Opera
 • Imagini
HAHON, CORNEL
25679. ~ Exerciţii latine pentru clasa I-a a liceelor şi a şcolilor asimilate, de Cornel Hahon, profesor la liceul din Rădăuţi. Cernăuţi, Editura autorului (Allgemeine Druckerei), 1912. (22 x 14), 2 f., 116 p. Broşat: 2 cor. 10 bani, legat, 2 cor. 50 bani. (BCU-Iaşi III 33706)
Un Cuvînt înainte, datat: Rădăuţi, în Faur 1914, a fost adăugat ulterior.

Nu exista imagini
  36) Hai la glume
 • Opera
 • Imagini
Hai la glume
25680. • *Hai la glume. Mică enciclopedie recreativă. Bucureşti (Rasidescu), 1864. 16°. 73 p. (Iarcu, p. 103)

Nu exista imagini
  37) HAIDUCESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
HAIDUCESCU, ION
25681. ~ Elemente de Geografia Judeţului Gor-jiu, Aranjată în mod didactică, pentru usulu scoaleloru primare, de I. Haiducescu, înveţătorulu scólei Com. Pojogeni, fostu Sub-Revisoru şcolaru. Târgu-Jiu (Tip. Naţională,Const. M. Georgescu), 1886. (17 x 11,5). 27 p. (1 123775)
25682. ~ În chestia Ţărănească. Ion Haiducescu, Fost învăţător şi Institutor, Pensionar. Comuna Pojogeni, judeţul Gorj. Târgu-Jiu (Inst. de Arte Grafice Nicu D. Miloşescu), 1907. (19,5 x 13). 15 p. (I 7008)
25683. ~ Natura şi Omul. Conferinţă ţinută la Ateneul din Turnu-Severin, în Februarie 1899 de Ion Haiducescu, Institutor T.-Severin. Turnu-Severin (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1899. (20,5 x 13). 16 p. (II 124120)
În colaborare:
25684. ~ Ahecedaru de I. Haiducescu, C. Ciobanu, M. Niţulescu, L. Arjocianu. Gh. Dumitrescu, Ilie Popescu, Ion Nueleanu. Ed. I. Târgu-Jiu (Tip. Naţionale, N. D. Miloşescu), 1890. (22 x 15,5). 48 p. cu il. 25 bani. (II 74541)
25685. ~ Abecedaru, de înveţătorii asociaţi din judeţul Gor-Jiu: I. Haiducescu, L. Arjoceanu, C. Ciobanu, N. Niţulescu, Gh. Dumitrescu, Ilie Popescu, Ion Nueleanu, D. Bogdan , G. Constantinescu, P. Pănoiu, V. I. Icleanu, M. Topescu, Gr. Popescu, Ed. II. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, Nicu D. Miloşescu), 1891. (20 x 14). 48 p. 25 bani. (I 74458)
25686. . ~ Ahecedaru [de] I. Haiducescu ş.a. Tîrgu Jiu, 1893. (Cat Bibl Ped, III, p. 319)
25687. ~ Elemente de geometrie. Lucrată de înveţătorii din judeţu Gor-Jiu. [pe cop., şi: I. Haiducescu, C. Ciobanu, Ion Marcau, M. Niţulescu, L. Arjocianu, D. Bogdan, I. Dănăşel, G. Constantinescu, I. Popescu, G. Dumitrescu, I. Calotescu, M. Topescu]. Pentru usul claselor primare rurale. Ed. I. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, N. D. Miloşescu), 1890. (22,5 x 15,5). 32 p. 40 bani. (II 124372)
25688. ~ Geografia descriptivă a judeţului Gor-Jiu. Lucrată de învăţătorii din acest judeciu şi în special de: I. Haiducescu, C. Ciobanu, L. Arjocianu, I. Marcau, Iacob Pârvulescu şi Ion Dănăşel, prin îndemnul şi consultaţiunea D-lui Ştefan Sadoveanu, Revisor şcolar. Ed. I. Târgu-Jiu (Tip. Naţionale, N. D. Miloşescu), 1889. (21 x 14,5). 145 p. 50 bani. (II 124198)
25689. ~ Prima carte de cetire, pentru clasa I-a primară, de I. Haiducescu, Al. Popescu, Institutori în T.-Severin. Ed. I. Partea II. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1898. (20 x 13). 75 p. cu il., 1 f. (I 123978)
Vezi şi
POPESCU, AL. şi ~. Prima carte de cetire, cl. I prim. Ed. I. Partea I. Craiova, 1898.

Nu exista imagini
  38) HAIDUCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
HAIDUCU, GHEORGHE
25690. ~ Ciripituri poporale din Bănat. [Adunate] de Gheorghe Haiducu din Gruni [jud, Severin]. Lugoş, Edit. librăriei Minerva, George Ţăran, [1918], 44 fil. [24 p.?]. (Cerbe, cop. 4 ; Drap, 18(1918), nr. 30, mart. 17/30, p. 3: Bibliografie)
Ed. a II-a a apărut în 1929 (BCU-ClN 243945).

Nu exista imagini
  39) HAILPERN, EFRAIM J.
 • Opera
 • Imagini
HAILPERN, EFRAIM J.
25691. ~ Despre ischias şi tratamentul seu prin massagiu. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Susţinută în... Februarie 1888 de Efraim J. Hailpern. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888. (23 x 16). 3 f., 49 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 4) (II 412559)

Nu exista imagini
  40) HAIMER, W.
 • Opera
 • Imagini
HAIMER, W.
25692. ~ Detronarea împăratului Dom Pedro sau Revoluţia din Brasilia, [de] W. Haimer. Roman istoric contimporan de mare sensaţie. Bucuresci, Edit. Tip. Amicul Literaturei (Tip. Amicul Literaturei), 1892. (22,5 x 15). 394 p., 8 f. pl. 2,50 lei. (II 76760)

Nu exista imagini