Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  181) HEGEL, W. C.
 • Opera
 • Imagini
HEGEL, W. C.
26194. ~ Călăuza pentru predarea desemnulul în şcolele primare, urbane şi rurale, [de] W. C. Hegel, Profesor Ia Şcola de Bel[l]e-Arte şi la Şcola de Arte şi Meserii din Bucuresci. Tipărită cu spesele Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunei publice. Bucuresci (Inst. de Arte grafice, Carol Göbl), 1898. (22 x 16). 130 p. cu il., 8 f. pl. (II 247799)
Lipsă coperta. Metodicele, pe clase, în Partea a II-a a Bibliografiei.

Nu exista imagini
  182) Heimatskunde der Bucovina
 • Opera
 • Imagini
Heimatskunde der Bucovina
• Heimatskunde der Bucovina. Vezi: ISOPESCUL, D. Heimatskunde der Bucovina. Czernovitz, 1872.

Nu exista imagini
  183) HEINE, HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
HEINE, HEINRICH
26195. ~ Amintiri duioase. (Memoriile d-lui de Schnabelewopski) [Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski, de] H. Heine. Traducere de S t. Antim. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (16,5 x 12). 77 p. 30 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 44-45) (I 20145)
29196. ~ Cartea Cântecelor [Buch der Lieder]. [De] Heinrich Heine. Traduceri de Emil Dorian. Bucureşti (Tip. Arta Grafică), [1915]. (16,5 x 12). 173[-175] p. 1,60 lei. (I 45116)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
29197. ~ Cântece alese din Intermezzo Liric şi Reîntoarcerea, [de] Heinrich Heine. Traducere în versuri de Radu Mirea. Bucureşti (Tip. Victoria), 1912. (19,5 x 13). 62 p. 1,25 lei. (II 27253)
29198. ~ Din Cartea cîntecelor, [de] Heinrich Heine. 23 traduceri în versuri. Precedate de portretul autorului şi de o notiţă biografică-critică de G. D. Pencioiu. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), [1895]. (17 x 11). 94 p., 1 f. 30 bani. Exemplarele cartonate foarte elegante în pînză peste tot 60 bani. (Biblioteca de popularizare Literatura, Ştiinţa, Arta, nr. 11) (I 119803)
Cu portretul autorului. Datat după: LN, 2(1895), nr. 5(371), dec. 4, p. 7: Bibliografie.
29199. ~ Germania [Deutschland, ein Winter-mărchen]. Poem satiric, [de] H. Heine. Traducere din limba germană de IoanD. Ricard. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Halber), [1909]. (16,5 x 12,5). V, 32 p. cu portr. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 18) (I 13482)
Cu portretul şi biografia autorului. Cuprinde şi poezia "Almanzor", în trad. românească. Datat după: RI, 1909, nr. LXXXII, 2, p. 30: Bibliografie.
26200. ~ Nopţi florentine, [de] Heinrich Heine. Traducere după original de St. Antim. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 11). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 487) (I 15352)
26201. ~ Romanţe şi Cântece, de Heine. Traduceri în versuri de St. O. Iosif. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Inst. de arte Grafice şi Editură Minerva), 1901. (17 x 13,5) 108 p. 2 leí. (I 142110)
26202. ~ Sarcasm şi Melancolie, [de] H. Heine. [Pe cop. şi: Proză şi versuri]. Traducere de Castor şi Pollux [= Emil Dorian]. Bucureşti, Lumen, 1912. (15,5 x 11). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen Revistă Periodică, nr. 106) (I 27411)
Traducătorul, identificat după: Podoleanu, p. 99.
Vezi de asemenea:
BĂILĂ, IOAN. Poeţi germani. Johann Goethe [şi] Heinrich Heine. Sibiiu, 1902.
BYRON, lord, HEINE, H. Traduceri de Const. Popescu. Bucureşti, 1908.
FROLLO, H. Inimă de student. Poezii. Bucureşti, 1904.
IGHEL-DELEANU, ILIE. Veclii şi Noui. Poezii. Bucureşti, 1904.
MORARIU, CONSTANTIN. Poesi germane. Gherla, 1890.
NEMŢEANU, B. Poezii alese. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  184) HEINRICH, JOSEF
 • Opera
 • Imagini
HEINRICH, JOSEF
Vezi:
MORARIU, CONSTANTIN. Poesii germane. Gherla, 1890.

Nu exista imagini
  185) Heirmologhion
 • Opera
 • Imagini
Heirmologhion
• Heirmologhion Vezi: • Irmologhion

Nu exista imagini
  186) HEISS, H.
 • Opera
 • Imagini
HEISS, H.
26203. ~ Uciderea Vitelor de hrană prin unele aparate cu efect fulgerător şi instantaneu. Lucrare încoronată de Comisiunea instituită pentru decernarea premiului Bolza, de Dr. H. Heiss, Directorul Abatorului din Straubing. Tradusă de E. Perietzianu-Buzeu, Secretara societăţei pentru protecţiunea animalelor. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1908. (20 x 13,5). 90 p. cu il. 1 leu. (Societatea pentru Protecţiunea Animalelor, nr. 7) (II 8000)
Pe cop. 3 şi 4, legi privind tăierea animalelor.

Nu exista imagini
  187) HELDENBUSCH, ISIDOR EUG.
 • Opera
 • Imagini
HELDENBUSCH, ISIDOR EUG.
26204. ~ Despre imposite în general şi imposite directe. Tesă pentru licenţă de Isidore Eug. Heldenbusch. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1890. (24 x 16). 37, II p. (Şcoala Superioară de Sciinte de Stat din Bucuresci) (II 413290)

Nu exista imagini
  188) HELDRUNGEN, H.
 • Opera
 • Imagini
HELDRUNGEN, H.
26205. ~ Ioachim Murat regele Neapolului, episod istoric, de Baronul H. de Heldrungen. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul Luigi Cazzavillan, [1902]. (19 x 13). 53 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a dîarului Universul, [nr. 62]) (I 411271)
Mai cuprinde: "Un nume prea lung" de Masson-Forestier, "Nimic!" şi "Şalul" de Ursyn.

Nu exista imagini
  189) HELFANT(-ROMAN), L.
 • Opera
 • Imagini
HELFANT(-ROMAN), L.
26206. ~ Studii asupra anathomiei pathologice. Bacteriología şi tratamentul variolei cu câte-va cosideraţiuni asupra vaccinului. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Susţinută la [27] Aprilie 1890, de L. Helfant, Bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. Uinversul, L. Cazzavillan), 1890. (23,5 x 15,5). 112 p., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 230) (II 506008)
26207. ~ Poate fi dentistică autonomă? Conferinţă ţinută la primul congres de Stomatologie la 17 Februarie 1913, de Dr. L. Helfant-Roman. [Bucureşti] (Stab. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1913. (24 x 16). 9 p. (Extr. din revista Spitalul, nr. 5, 1913) (II 31547)

Nu exista imagini
  190) HELGIU, VASILE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
HELGIU, VASILE (1883-?)
26208. ~ Recrutarea Corpului Didactic. Licenţiatele în învătămîntul Primar. De Vasile Helgiu. Constanţa (tip. Traian Gh. Poppa), 1915. (21 x 15,5). 22 p. 70 bani. (II 41430)

Nu exista imagini
  191) HELIAD, GRIGORIE
 • Opera
 • Imagini
HELIAD, GRIGORIE
26209. ~ Cum se distribuie justiţia la Galatzi! Pleduariele Domnilor avocaţi B. Boerescu, G. Vernescu, D. Giani, P. Gradisteanu şi A. Vladescu în procesul Grigorie Heliad cu Primăria de Galatz. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (24,5 x 15,5). 180 p. (II 141769)
Prefaţa semnată: "Grigorie Heliade, Constructorul egourilor din Galatzi". Din prefaţă reiese că broşura a fost publicată de el (ca reclamant).

Nu exista imagini
  192) HELIADE-RĂDULESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
HELIADE-RĂDULESCU, I.
Vezi: ELIADE-RĂDULESCU, I.

Nu exista imagini
  193) HÉLIE, FAUSTIN
 • Opera
 • Imagini
HÉLIE, FAUSTIN
Vezi:
PETRINI, G. S. Manualul juraţiloru sau Espositia principiiloru Legislaţiunei Criminale. Iassi, 1867.

Nu exista imagini
  194) HELLER, IŢIC
 • Opera
 • Imagini
HELLER, IŢIC
26210. ~ Consideraţiuni asupra Acceselor eclamptice cu Manifestaţiuni ale Auto-intoxicaţiunei gravidice. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie susţinută în Martie 1899 de I. Heller. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (22,5 x 15,5). 2 f., II, 58[-61] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 105) (II 412369)

Nu exista imagini
  195) HELLER, S. C.
 • Opera
 • Imagini
HELLER, S. C.
26211. ~ Transplantări libere de aponevroze. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 23 Iunie 1914 de Heller C. S. Bucureşti (Tip. Anuarul General), 1914. (23 x 16). 33 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1364) (II 580678)

Nu exista imagini
  196) HELLFELD, von
 • Opera
 • Imagini
HELLFELD, von
26212. ~ Patrula de infanterie, [de Căp. von Hellfeld]. Traducere de Locotenentul N. Budişteanu din Regimentul Prahova No. 7. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (22 x 13,5). 53[-55] p. cu il. 150 lei. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 55-a Publicaţiune) (II 76349)
Autorului, la p. 5.

Nu exista imagini
  197) HELSEY, E.
 • Opera
 • Imagini
HELSEY, E.
Vezi:
GUÉRIN, E. Un an victorios. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  198) HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN
 • Opera
 • Imagini
HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN
25213. ~ Puterea pasiunilor, [de] Helvetius. Traducere de A. Luca [Pe cop. şi: Spiritul omului pasionat e superior celui cu judecată. Omul devine stupid, îndată ce nu mai e pasionat. Originea Pasiunilor. Rătăciri cauzate de pasiuni]. Bucureşti, Edit. Lumen, [1911]. (16,5 x 12,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 77) (I 23240)

Nu exista imagini
  199) HELWIG, H.
 • Opera
 • Imagini
HELWIG, H.
26214. ~ Notiţe militare. Exemple tactice traduse dupe H. Helvig, Major în Stat-Majorul general bavarez detaşat la marele stat-major prusian. Partea I-i Batalionul. Bucuresci (Imprimeria Statuluu. 1886. (15,5 x 10). 2 f., XI, 172 p. (Ministeriul de Resboiu) (I 410848)

Nu exista imagini
  200) HEMPEL, G.
 • Opera
 • Imagini
HEMPEL, G.
26215. ~ Consideraţiuni generale despre Proiectul de bancă naţională română presintat de D-nu G. Hempel. Bucuresci (Tip. Jurn. Naţionalu), 1863. (20,5 x 12). 14 p. (II 142016)
Broşură apărută în sprijinul Proiectului de bancă naţională prezentat de autor.
26216. ~ Proiect de bancă naţională română. [Bucureşti, 1863].(19,5 x 12). 19 p. (1 45261)
La sfîrşitul textului, semnează: "G-me Hempel". Datat după: "Consideraţiuni generale despre proiectul de bancă naţională..." de acelaşi autor. Bucureşti, 1863.

Nu exista imagini