Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  161) HĂRĂGUŞ, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
HĂRĂGUŞ, ŞTEFAN
26111. ~ Preoţimea română în veacul al XVIII-lea. De Ştefan Hărăguş, absolvent de teologie. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1907. (20 x 12,5). 21 p. (BSS I 10507)

Nu exista imagini
  162) HĂRIMEAN, arhiepiscop
 • Opera
 • Imagini
HĂRIMEAN, arhiepiscop
Vezi:
MARUCKE, AGOPIAN-HAY-KUIJ. Plângerile Armeniei. După ~. Bucureşti, 1880.

Nu exista imagini
  163) HÄRJEU
 • Opera
 • Imagini
HÄRJEU
Vezi HÂRJEU

Nu exista imagini
  164) HÂŞEGANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HÂŞEGANU, IOAN
(HASIGANU)
26112. ~ Despre Cultura Dragostii de frumos în şcoalele noastre primare, [de] Ioan Hasiganu. Discurs. Buzău (Tip. B. Davidescu). 1909. (23 x 16). 16 p. (II 268434)
26113. ~ Grădina de legume, de Ion Hăşeganu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (15,5 x 10,5). 128 p. cu il. 15 bani. (Biblioteca Soc. Steaua, nr. 4) (I 253016)
Lipsă coperta.
26114. ~ ldem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (15 x 10,5). 128 p. cu il. 20 bani. (Biblioteca Soc. Steaua, nr. 4) (I 459621)

Nu exista imagini
  165) HÂJDEU, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
HÂJDEU, EUGEN
26115. ~ Artista, [de] Eugen Hâjdeu. Bucuresci, Edit. Autorului (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (20,5 x 13,5). 55 p. (II 124211)

Nu exista imagini
  166) HÂNCU, IACOB (1800-?)
 • Opera
 • Imagini
HÂNCU, IACOB (1800-?)
(Hânculov)
26116. ~ Concluziile din gramatica Valaho-Moldavă, de I. H. Petersburg, 1847. (Ciobanu, p. 117-118)
26117. ~ *Карманная книжка для русскихь воиновъ въ походахь по княжествамъ Валахіи и Молдавіи. [Carte de buzunar pentru militarii ruşi din campania prin principatele Valahia şi Moldova, de] Яковъ Даніиловичъ, директоръ ланканстерскихъ школъ въ Бессарабской Области, потомъ лекторъ Молдавского языка въ И. Сиб. университетѢ и вместѢ съ тѢмъ Драгоманъ Министерства Иностранных ДѢлъ по дѢламъ Молдо-Влахіисимъ. Petersburg, 1854. (Ciobanu, p. 119. ; Draganov, p. 47)
26118. ~ Начерьаніе правилъ Валахо-Молдавской грамматики, составленное Я. Гинкуловымъ. Санктпетербургъ (Тип. Императорской Академіи Наукъ) 1840, (22 x 13). XVIII p., 3 f., 574 p. (BCU-Iaşi III 10256)
26119. ~ Собраніе сочиненій и переводовъ въ прозѢ и стихахъ, для упражненія въ валахо-молдовскомъ языкѢ, съ присовокупленіемъ: 1) словаря; 2) собранія славянскихъ первообразныхъ употребляемыхъ въ языкѢ Валахо-Молдавскомъ: составленное Я. Гинкуловымъ. Санктпетербургъ (Тип. Императорской Академіи Наукъ), 1840. (20 x 14). 3 f., 100, 200[-202] p. (= Slovar) (BCU-Iaşi III 10462)
Antologie cu paragrafe din: pravile, "Descrierea Moldovei" a lui D. Cantemir, o istorioară a lui Aaron despre Mihai Viteazul etc.

Nu exista imagini
  167) HÂNCU, IOAN EM.
 • Opera
 • Imagini
HÂNCU, IOAN EM.
26120. ~ Extra activitatea lui Gălbază şi Feştilă. Partea I, de Ioan Em. Hâncu, Ştefăneşti Judeţu- lui Botoşani. Botoşani (Tip. Viitorul), 1916. (23,5 x 16). 1 f., II p., p. 5-60. 0,50 lei. (II 113106)

Nu exista imagini
  168) HÂNCU, VASILE H. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
HÂNCU, VASILE H. (1870-?)
26121. ~ Cercetări asupra fermenţilor uripoetici în ficat la animale. Bucureşti (Târgovişte, Tip., Libr. şi Legătoria Viitorul), 1909. (20 x 13). 43 p. (I 14073)
Lucrare pentru docenţă.
26122. ~ Cercetări proprii de laborator asupra Afridolului, de Dr. V. Hâncu. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1911]. (23,5 x 16). 6 p. (Extr. din Revista "Spitalul", nr. 19, 1911) (II 24927)
26123. ~ Cercetări proprii de laborator asupra Unui caz de intoxicaţie tabagică cu fenomene generale grave, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 7 p. (II 26067)
26124. ~ Cercetări proprii de laborator cu Determinarea cantitativă a teobrominei precum şi valorei nutritive, din patru specii noui de cacao. Lucrare făcută de Laboratorul de Farmacologie şi Chimie technologică din Berlin şi publicată în broşură de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 7 p. (II 26066)
26125. ~ Ciuma sau pesta zisă şi Moartea Neagră în Extremul Orient, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 10 p. (Extr. din revista "Foaia noastră", nr. 28 şi 29) (II 24930)
26126. ~ Cloroformul Eforiei Spitalelor civile. Cloroformizări şi accidente. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 23 Iunie 1905 de V. H. Hâncu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23,5 x 16). 93 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 813) (II 3737)
26127. ~ Condensarea Parametilciclohexanonului, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (24 x 18). 8 p. (Bul. Soc. de Ştiinţe din Bucureşti, An. XIX, nr. 3. Extras) (II 19569)
26120. ~ Consideraţiuni generale asupra sulfo-conjugaţilor urinari, [de] Dr. V. Hâncu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (24 x 16). 12 p. (Extr. din "Buletinul de Chimie", Anul X, nr. 4) (II 13136)
26129. ~ Contribuţiuni la observaţiunile generale ale sulfoconjugaţilor urinari, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (23,5 x 16). 8 p. (Extr. din Buletinul de Chimie, Anul XI , nr. 2-1909) (II 14944)
La începutul textului menţiunea: "Urmare". La finalul textului menţiunea: "Urmare".
26130. ~ Despre aer şi condiţiunile igienice ale unei camere de locuit, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 11 p. (Extr. din revista "Foaia Noastră", nr. 40 şi 41) (II 24928)
26131. ~ Despre tautomerizarea cetonelor aciclice, [de] Dr. V. Hâncu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (24 x 16). 15 p. (Extr. din "Buletinul de Chimie", Anul XI, nr. 1) (II 13135)
26132. ~ Despre unii derivaţi ai digitalei numiţi şi digilaline sau principii activi ai digitalei, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 9 p. (II 26068)
26133. ~ Determinarea cantitativă a cantaridinei din mai multe specii de cantaride. Lucrare făcută în Laboratorul de farmacologie şi chimie technologică din Berlin şi publicată în fascicule, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala), 1911. (22,5 x 15,5). 9 p. (II 26065)
26134. ~ Digitala şi unii derivaţi ai ei digitaline, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu ). 1911. (23 x 16). 8p. (Extr. din revista "Spitalul", nr. 12) (II 23523)
26135. ~ Elemente de igienă [pe cop. şi: Referitoare la Biofiziologia anatomică], de Dr. V. Hâncu, medic arhidiecesan. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1912. (20,5 x 15,5). 119, XVI, III p., 38 f. pl.(II 38391)
26136. ~ Holera şi tratamentul ei, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 14 p. (Extr. din revista "Foaia Noastră", nr. 21 şi 26) (II 24929)
26137. ~ Memoriu de titluri şi lucrări ştiinţifice publicate de Vasile Hâncu, Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Licenţiat al şcoalei superioare de Farmacie, Căpitan în rezervă. Şef Farmacist definitiv al Eforiei Spitalelor Civile, reuşit întâiul la concurs. Doctor în Medicină şi Chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti, Doctor în Chimie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti, Doctor în chimie dela Universitatea din Bonn (şi Berlin), Fost asistent şi preparator de cursuri al Prof. Gautier la Facultatea de Medicină din Paris. Bucureşti (Târgovişte, Tip., Libr. şi Legătoria Viitorul), 1909. (21 x 13). 10 p. (II 13612)
26138. ~ Idem, de Dr. Vasile Hâncu, Fost Asistent ajutor al Laboratorului de Chimie de sub conducerea prof. Thoms din Berlin, fost Asistent şi Preparator de cursuri al Prof. Gautier la Facultatea de Medicină din Paris. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala), 1911. (22,5 x 15,5). 56 p. (II 24972)
26139. ~ Răspuns criticei făcute de Dl. Dr. Ostrogovitch unei lucrări ale mele Despre tautomerizarea cetonelor acidice, de Dr. V. Hâncu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (24 x 18). P. 316-318. (Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti, An. XIX, nr. 3. Extras) (II 19619)
Descriere după copertă.
26140. ~ *Sfaturi cum să ne ferim de holeră. Blaj, 1913. Preţ 10 fileri. (Cult C, 3(1913), nr. 17, p. 544)
26141. ~ Studiu complect asupra Derivaţilor Cheratici numiţi cistine şi cisteine obţinute din păr, coarne, unghii etc., [de dr. A. Hâncu]. S.I., [1912?]. (23 x 15,5). 8 p. (II 37198)
Descriere după titlul de la începutul textului. Numele autorului, la sfârşitul textului, imprimat greşit cu iniţiala A. în loc de V. Lucrarea a fost publicată şi în "Archiv der Pharmazie", 1911, nr. 8. (Hâncu. Elem., cop. 4).
26142. ~ Superioritatea stovainei în rachianesteziile chirurgicale. Proprietăţi chimice şi acţiune fiziologică, de Dr. V. Hâncu. [Bucureşti] (Tip. Universala), 1910. (23 x 16). 34 p. (Extr. din "Spitalul", nr. 2 şi 3, 1910) (II 19242)
26143. ~ *Ueber die Tautomerie Cyclischer Monoketone. (Teză, 1908?) (Teză pentru obţinerea titlului de Doctor în Chimie (Philosophie), Bonn) (Hâncu. Elem., cop. 4 ; Hâncu. Mem. 1909, p. 9; Hâncu. Mem. 1 911, p. 15)
În colaborare:
26144. ~ Cercetări asupra morţii prin cloroformizare, [de] D-rii V. Hâncu şi G. Gomoiu. (Com. prealabilă: rolul acidului cyanhidric). Bucureşti (Tip. Modernă. fost Gr. Luis), 1910. (23,5 x 16). 13 p. cu il. (Extr. din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 2, Februarie 1910) (II 268389)
Vezi şi:
HERŢOG, I. şi ~. Acţiunea chiorului de difenil.... [190?].
LABBE, H. şi ~. Metabolismul purinelor la gutoşi. Bucureşti, 1909.
~. Troubles dans le métabolisme purique au cours des états gouteux. Paris, 1909.

Nu exista imagini
  169) HÂNŢESCU, N. V.
 • Opera
 • Imagini
HÂNŢESCU, N. V.
26145. ~ Un pericol national. Luxul la sate, de N. V. Hântescu. Iaşi (tip. Naţională, I. S. Ionescu &M. M. Bogdan), 1914. (16,5 x 12,5). 30 p. 20 bani. (Solia, Dorohoi, an I, nr. 20, 21, 34, 37 şi 39 din 1912. Extras) (I 38101)

Nu exista imagini
  170) HÂRJEU, CONST. N. (1856-1928)
 • Opera
 • Imagini
HÂRJEU, CONST. N. (1856-1928)
(Herjeu, Hêrjeu, Hărjeu)
26146. ~ Câi[!] ferate. Conferinţe făcute de Maior C. Hârjeu, Profesor. Anul 1890. Bucuresci, [1890]. (26 x 21). 1 f., 287, 6p., 18pl., 3 h. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 56766)
Litografiat.
26147. ~ Communicaţiuni şi lucrări accesorii de campanie, de Căpitan C. Herjeu din Geniu. Profesor la Scoală de Oficeri şi la Şcoala de Poduri şi Şosele. Cu un Atlas de 19 tabele la finit. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Ştefan Mihalescu), 1887. (24 x 16).XXIV, 360 p., 1 f. errata, 19 tab. 12 lei. (Curs de fortificaţiune pentru usul oficerilor de toate armele de Maior Gr. Crainiceanu din Geniu. Profesor de Fortificaţiune la Şcoala de Aplicatiune de Artilerie şi de Geniu din Bucuresci. Partea V) (II 81075)
26148. ~ Curs de Topografie predat de Căpitan C. Herjeu. S.l., 1886. (26 x 21). 1 f. 208[-210] p. cu il., 5 pl. (Scóla specială de Cavalerie) (II 56768)
Litografiat.
26149. ~ Cursul de Geometria Descriptivă. Partea a II-a. Proecţiuni cotate; Teoria umbrelor şi Teoria perspectivelor, de Locot. Colonel C. N. Herjeu din Geniu. Reimprimat. [Bucureşti], 1898. (24,5 x 19,5). 1 f., 295, 4 p. (Scóla militară de Artilerie şi Geniu) (II 138761)
Litografiat. Lipsă coperta.
26150. ~ Dare de seamă asupra esposiţiunii militare de la Paris. Trupele de geniu şi geniul militar, de Maiorul C. N. Hêrjeu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (29 x 16,5). 56 p., 2 pl. (Publicaţiunile militare, nr. 6) (II 274785)
26151. ~ Din învăţămintele războiului de astăzi, [de] Generalul C. N. Herjeu. [I]. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Comp.), 1915. (18,5 x 12,5). 1 f., 181[-183] p. (I 45276)
26151a. ~ *Idem. II. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1916. (19 x 12). 286 p. 3 lei. (I 45276)
26151b. ~ Idem. III. Cuprinsul: Răsboiul de poziţiuni şi războiul de uzură. Răsboiul de poziţiuni şi Fortificaţiunea trecătoare. Atacurile de flanc, consecinţa organizării defensive a fronturilor de bătaie. Răsboiul de uzură e o urmare a organizării defensive a fronturilor de operaţiuni. Mijloacele prin care se poate evita, sau scurta, un răsboiu de uzură. Organizarea învăţământului fizic şi pregătitor pentru serviciul militar. Elveţia, Belgia, Italia. Contribuţiuni la alcătuirea legii Asupra organizării învăţămîntului fizic cu scop militar. Bucureşti, Librăria Nouă, 1916. (19 x 13). IX, 373 p. 3,50 lei. (1 45276)
26152. ~ Idem. Ed. II. I. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1916. (19,5 x 13,5). 1 f., 181[-183] p. 2,50 lei. (I 112695)
26152a. ~ Idem. Ed. II. II. [pe cop. şi: Cuprinsul: Cetăţile şi-au făcut datoria. Organizarea rezervelor şi miliţiilor ţării. Contribuţiuni la alcătuirea viitoarei legi pentru organizarea armatei. Compunerea unităţilor mari. Organizarea comandamentelor armatei de rezervă şi de miliţii şi organizarea serviciilor teritoriale]. Bucureşti, 1916. (19 x 13,5). 294[-296] p. 3 lei. (I 112695)
26152b. ~ *Idem. Ed. II. Vol. III. (Herjeu. Înv., p. 296)
26153. ~ Fortificaţiunea permanentă. Conferinţe făcute de Colonel C. Herjeu. [Bucureşti], 1902-1903. (26,5 x 20,5). 1 f., 256, 50 p., 13 pl. (Scó1a superioră de resboiu) (II 138807)
Litografiat. Lipsă coperta.
26154. ~ Geometria Descriptivă. Partea I-a. Punctul, Linia dreaptă, Planul, Poliedrele şi Suprafeţele, de Colonelul C. N. Herjeu, din Geniu. Profesor. Reimprimat în 1895. Bucuresci (Autografia Scalelor Militare de Artilerie şi Geniu), [1895]. (24,5 x 19,5). 1 f., 522, IX p. (Şcólele Militare de Artilerie şi Geniu) (II 138761)
Litografiat. Lipsă coperta.
26155. ~ Întrebuinţarea căilor ferate în resboiul din anii 1877-78, de Maiorul C. Harjeu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (23,5 x 16,5) 29[-31] p., 1 h. 1 leu. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 35-a publicaţiune) (II 124537)
26156. ~ Întrebuinţarea fortificaţiunei pasagere în răsboiul din 1877-78 şi rolul ei în răsboaiele viitoare. Conferinţă ţinută la deschiderea cursurilor şcoalei practice de infanterie în diua de 2 Iulie 1902 de Colonelul C. N. Herjeu, Comandantul Reg. 1 Geniu. Bucuresci (Tip. Regimentului I Geniu), 1902. (23 x 15,5). 13 p. (II 22476)
26157. ~ Istoria Armei Geniului, de Colonelul C. N. Herjeu, Comandantul Regimentului l-iu de Geniu, Profesor la Scola Superioră de Răsboiu, Brevetat de Stat Major. Bucureşti, I. V. Socecu, 1902. (34 x 25,5). X, 469 p., 61 f, pl. (III 193194)
26158. ~ Manualul cunoscinţelor speciale al oficerului de infanterie, lucrat de Maiorul C. N. Herjeu, Profesor la Scoală de Rasboiu şi la Scoală de Oficeri. Lucrare aprobata de Comitetul consultativ de Stat-Major (Procesul-Verbal nr. 7 din 10 August 1891). Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1891. (23,5 x 15,5). VII-159 p., 9 pl. 4 lei. (II 465733)
26159. ~ Ordine şi sfaturi privitore la instrucţiunea regimentelor brigadei a 9-a de infanterie, date de colonelul C. N. Herjeu, Comandantul brigadei a 9-a de infanterie în anul 1903. Ploesci (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1903. (16 x 11). 176 p. (I 23225)
26160. ~ Pilde şi virtuţi ostăşesci trase din trecutul trupelor de geniu. Cuvântare ţinută ofice-rilor şi trupei Regimentului I Geniu în diua de 27 Noembrie de Colonel C. N. Herjeu, Comandantul Regimentului. Bucuresci (Tip. Regimentului I Geniu), 1901. (23 x 15,5). 13 p. (II 22475)
26161. ~ Pregătirea armatei pentru războiu. Studiu de organizare, de psihologie şi de instrucţiune militară, de Generalul C. N. Hărjeu, Comandantul Brigadei a 9-a de infanterie. (Laureat al Academiei Române). Vol. I-II. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socec), 1905. (24 x 17). XII, 331[-333] p. (I) ; VII, 603 p. (II). 12 lei. (II 1500)
26162. ~ Rostul cuvintelor: disciplina, doctrina, iniţiativa. Bucureşti (Atel. Socec), 1907. (24 x 17). 411 p. 5 lei. (II 855S)
26163. ~ Rostul instrucţiunii technice a infanteriei. Conferinţă ţinută la deschiderea cursurilor Scoalei practice de infanterie, în diua de 2 Iulie 1901, de Colonelul C. N. Herjeu, Comandantul Reg. 1 Geniu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (22 x 15,5). 18 p. (Cercul Publicaţiunilor Militare. Publicaţiunea nr. 78) (II 122487)
26164. ~ Şcoala comandamentului armatei, [de] General C. N. Hârjeu, Membru corespondent al Academiei. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1910. (24,5 x 17). VII, 471 p. 6 lei. (II 19672)
26165. ~ Telegrafia militară. Conferinţe făcute de Maior C. Hârjeu, Profesor. Anul 1890. Bucuresci, [1890]. (25,5 x 21). 1 f., 213, VI p. cu il., 7 pl., 1 h. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 56767)
Litografiat.
Prefeţe:
BART, JEAN, ş.a. Războiul pe Dunăre. Vol. I. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  171) HÂRJEU, NICOLAE N. (1851-1910)
 • Opera
 • Imagini
HÂRJEU, NICOLAE N. (1851-1910)
(Herjeu, Herjeu)
26166. ~ *Cea din urmă noapte. Nuvele. (Apărută înainte de 1915) (Herjeu, N. N. Ist., cop. 2)
26167. ~ Christophe Colomb. Drame en cinq actes, [par] N. N. Herjeu, traduit du roumain par L. Bachelin. Geneve, Fred. Boissonnas et C-ie, 1914. (24,5 x 16,5). 139 p. (II 44706)
26168. ~ Farmecul vânătoarei. (Herjeu, N. N. Ist., cop. 2)
26169. ~ Istoria partidului naţional-liberal. De la origină pană în zilele noastre, de N. N. Herjeu. Vol. I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (25 x 17). 280 p., 15 f. pl. 15 lei. (II 113206)
26170. ~ Între dobitoace... [de] N. N. Hârjeu. Bucureşti (Atel. Societăţii Anonime Poporul), 1918. (19 x 13,5). 44 p. 1 leu. (I 50510)
26171. ~ Mâna [de] N. N. Hârjeu. [Nuvele]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1913. (20 x 13). 101[-103] p. 2,50 lei. (1 32392)
26172. ~ Prietenii, dramă în 5 acte. [191?]. (Herjeu, N. N. Ist., cop. 2)
26173. ~ Sărutarea, [191?]. (Herjeu, N. N. Ist., cop. 2)
26174. ~ Seară de Anul Nou, piesă într-un act. [191?]. (Herjeu, N. N. Ist., cop. 2)
26175. ~ Spanachide, comedie în 3 acte din viaţa vânătorilor. [191?]. (Herjeu, N. N. Ist., cop. 2)
În colaborare:
26176. ~ *Moise. [de] N. N. Hérjeu, în colaborare cu Oreste [Georgescu]. Poem dramatic în 4 acte. (Hérjeu, N. N . Ist., cop. 2)
Traduceri:
ROOSEVELT THEODORE. Vânătoarele mele. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  172) HÂRSU, LIA (1877[1875?]-1964)
 • Opera
 • Imagini
HÂRSU, LIA (1877[1875?]-1964)
26177. ~ Fără noroc şi alte nuvele [pe cop. şi alte schiţe]. [De] Lia Hârsu. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [1915]. (15,5 x 10,5). 94 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 93) (I 45085)
26178. ~ Schije, [de] Lia Hârsu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cooperativa), [1909]. (15,5 x 11). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 491) (I 15355)
26179. ~ Serviciul Martim Român, [de Lia Hârsu]. Bucureşti (Atel. Grafice Eminescu), [1914]. (20 x 13,5). 38 p., 8 f. pl. (II 38393)
Autorul, la sfârşitul textului.
26180. ~ Serviciul Maritim Român (Der rumänische Seedinst), [de Lia Hârsu]. Bucureşti (Atel. Grafice Eminescu), [1914]. (20 x 13,5). 38. p., 8 f. pl. (II 38394)
Autorul, la sfârşitul textului. Text în limba germană.
26181. ~ Un vis, [de] Lia Hârsu.Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (19,5 x 13). 2 f., 127 p. 1 leu. (I 23355)
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Poveştile unei regine. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.
~. Prinţul Codrului. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
DAUDET, A. Aventurile lui Tartarin. Trad. de ~. Bucureşti,1908.
GORKI, MAXIM. Nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
GRIMM FRAŢII. Poveşti... Trad.de ~. Bucureşti, 1909.
~. Alte poveşti. Trad.de ~. Bucureşti, 1915.
Vezi de asemenea:
•Rumänische Erzählungen. Bukarest, 1908.

Nu exista imagini
  173) HÂRSU, MELCHIOR
 • Opera
 • Imagini
HÂRSU, MELCHIOR
26182. ~ Beitrag zur Actiologie der Haematocele retrouterina. Inaugural Dissertation welche zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie mit Zustimmung der medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 4. October 1890 nebst den angefügten Thesen öffentlich vertheidigen wird der Verfasser Melchior Hârsu aus Ploieşti in Romănien. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke), [1890]. (20,5 x 13). 31 p. (II 22347)
26183. ~ Fragmente din raportul unui medic de plasă. Notiţe asupra igienei şi demografiei. Circumscr. V. Muntele din Jud. Suceava, de Dr. M. Hârsu. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1899]. (22,5 x 15). 16 p. (Extr. din Buletinul Asociaţiunei Gen. a Medicilor din Ţară, nr. 7, 8, 9 şi 10 din anul 1899) (II 124371)
Descriere după copertă.
Traduceri:
• Rumänische Erzählungen. Trad. de ~. Bukarest, 1907.
Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIA generală a Medicinilor din Ţară. Congresul al VIl-lea. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  174) HEBBEL, FRIEDRICH
 • Opera
 • Imagini
HEBBEL, FRIEDRICH
26184. ~ Inelul lui Ghighes [Gyges und Sein Ring]. Tragedie în 5 acte, [de] Friedrich Hebbel. Traducere de G. Bogdan-Duică. Bucureşti (Stab, grafic I. V. Socecu), 1900. (24,5 x 16,5). 95[-97] p. 2 lei. (II 101576)
26185. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15 x 10,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 615) (I 24723)
26186. ~ Judita şi Holofern [Judith]. Tragedie în 5 acte, de Friedrich Hebbel. Traducere de Emil D. Fagure. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (14,5 x 10). 99 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 197) (I 118088)
26187. ~ Maria Magdalena. Tragedie în 3 acte, [de] Friedrich Hebbel. Traducere de I. E. Torouţiu. Cluj (Tip. Carmen, Petru P. Bariţiu), 1909. (15,5 x 11,5). 116 p. (I 376362)

Nu exista imagini
  175) HEBBERLING, MAX
 • Opera
 • Imagini
HEBBERLING, MAX
26188. ~ Resecţia ganglionului cervical superior al marelui simpatic ca tratament al glaucomului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, presentată şi susţinută la 18 Decembrie 1900 de Max Hebberling. Bucuresci (Stab. Grafic Albert Baer), 1900. (23 x 15,5). 85[-87] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 577) (II 412802)

Nu exista imagini
  176) HECHT, I.
 • Opera
 • Imagini
HECHT, I.
Vezi: CANDREA, I. A.

Nu exista imagini
  177) HEDBERG, FRANS
 • Opera
 • Imagini
HEDBERG, FRANS
Vezi:
CARMEN SYLVA. Neaga... Stockholm, 1885.

Nu exista imagini
  178) Hedviga
 • Opera
 • Imagini
Hedviga
26189. • Hedviga. Între dragoste şi răzbunare. Bucureşti, Edit. S. Heller (Tip. şi Stab, de Arte Grafice G. Ionescu), [191?]. (21,5 x 15). 1986 p. cu il. 5 bani fasc. (II 22804)
Fasc. nr. 1 gratis. Fascicolele 1-25 au fost tipărite la Tip. M. M. Antonescu.

Nu exista imagini
  179) HEFELE, KARL JOSEPH von
 • Opera
 • Imagini
HEFELE, KARL JOSEPH von
Vezi:
IOAN CHRISOSTOMUL. Şese-deci şi patru cuvinte seu Predice. Bucureşti, 1883 ; 1893.

Nu exista imagini
  180) HEFTER, ALFRED (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
HEFTER, ALFRED (1892-?)
(A. H. Hidalgo)
26190. ~ Ariana, [de] Hidalgo. Tragedie legendară într'un act. Iaşi, Edit. Versuri şi Proză, 1915. (11,5 x 15). 75 p. (BCU-Iaşi I 33842)
26191. ~ Cuvinte despre oameni, [de] A. H. Hidalgo. Iaşi, Edit. Versuri şi Proză, 1916. (20 x 14). 84[-88] p., 10 pl. portr. 5 lei. (I 408961)
După nota de la p. 88, portretele au apărut în revista "Versuri şi Proză", în anii 1915-1916, semnate Ciric. Cuprinde portretele următorilor: C. Stere, Matei Cantacuzino, A. C. Cuza, A. A. Badareu, G. Ibrăileanu, Mihai Sadoveanu, M. Codreanu, Octav Băncilă, Radu Demetrescu, Hortensia Papadat Bengescu.
26192. ~ Din umbră, [de] Hidalgo. Iaşi, Edit. Versuri şi Proză (Tip.Progresul, A. Grünberg), 1913. (20,5 x 15,5). 122[-126] p. 2 lei. (II 31258)
26193. ~ Miros de iarbă. Piesă în trei acte, de Hidalgo. Iaşi, Edit. Versuri şi proză (Tip. Progresul, A. Grünberg), 1915. (16,5 x 12). IX p., 2 f., 94[-96] p. 1,50 lei. (I 42749)

Nu exista imagini