Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  141) HATIN, ?
 • Opera
 • Imagini
HATIN, ?
Vezi:
TĂNĂSESCU, G. A. Curs de Artilerie. Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  142) HATTLER, FRANZ
 • Opera
 • Imagini
HATTLER, FRANZ
26033. ~ Novena de har sau Evlavioase rugăciuni pentru noue dile consecutive către Dumnedeesca inimă a lui Isus Christos spre dobândirea unei graţie speciale cu adausul unei devoţiuni de mulţumire pentru trei dile către aceeaşi sântă inimă, de P. Franz Hattler, S. J. Cu aprobarea preveneratului Ordinariat Episcopal-Princiar de Brixen şi a Superiorilor. Bucuresci (C. T. Biciovski), 1899. (14,5 x 9,5). 66 p. (I 459999)
Lipsă coperta.

În colaborare:
26034. ~ Floricele din Raiu. Pilde de tinereţe sfinte, [de] Hattler S. J. - Tóth S. I. Traducere de: Augustin Răchită. Blaj (Tip. Seminariului teol. gr.-cat.), 1912. (16 x 11). 66 p. 24 fil. (Biblioteca din Blaj, nr. 4) (I 66269)

Nu exista imagini
  143) HAŢEG, IOANN
 • Opera
 • Imagini
HAŢEG, IOANN
În colaborare:
GRUICI, C. ş.a. Clasificaţia despre propăşirea şcolarilor de legea greco-răsăriteană. Sibiiu, 1857.

Nu exista imagini
  144) HAŢIEGAN(U), AURELIU
 • Opera
 • Imagini
HAŢIEGAN(U), AURELIU
26035. ~ Istoricul bisericii române gr.-cat. din Cleveland, O. începând dela înfiinţarea ei până la anul 1911, cu considerare la întreaga misiune religioasă şi naţională a Românilor emigraţi. Scrisă din încredinţarea Comitetului Parochial de Rev. Aureliu Haţieganu, Preot Misionar Gr.-Cat. 1367 W. 65 str. Cleveland, O. U.S.A. Cluj (Tip. Carmen, Petru P. Bariţiu), 1911. (21,5 x 14,5). 160 p., 17 f. pl. (BCU-ClN 252229)
Datele editoriale, pe ultima pagină.

Nu exista imagini
  145) HATIEGAN, EMIL (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
HATIEGAN, EMIL (1878-?)
26036. ~ *A második moratóriumi rendelete. Kolozsvár, Serzök. Lepage biz. 1914. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, 357)
26037. ~ *Harmadik moratóriumi rendelete. Kolozsvár, 1914. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 357)
26038. ~ *A törvénykezési illeték zsebkönyve (1914: XLIII. t.-c.). Kolozsvár (Lepage), 1915. 44 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 357)
În colaborare:
26039. ~ A háboru esetére azóló kevételes intézkedésekröl rendelkezö 1912: LXIII. t.-czikk. Jegyzetekkel ellátták és a kapcsolatos törvényekkel, valamint az összes rendeletekkel kie gészitették: Dr. Hatiegán Emil kir. törvényszéki biró és Dr. Szitás Jenö kir. járásbirósági albiró. Kolozsvár, Gombos Ferenc "Lyceum"-könyvnyomda nyomása, 1914. (19 x 12). 107[-110] p., 6 p. supl. (BCU-ClN 171025)
26040. ~ A Kolozsvári kir. itélölábla gyakorlata végrehajtási ügyekben. Elözóval ellátta Fekete Gábor, v.b.t.t. kir. itélötáblai elnök, Összegyüjtötték: Dr. Haţiegán Emil kir. törvényszékialbiró. Dr. Szitás Jenö kir. törvényszéki albiró. Kolozsvár (Martinovits A. könyvnyomdai müintézete), 1914. (20,5 x 14,5). 180 p. (BCU-ClN 171259)

Nu exista imagini
  146) HATIEGAN, IULIU (1885-1959)
 • Opera
 • Imagini
HATIEGAN, IULIU (1885-1959)
26041. ~ Adatok az eosinophilia klinikai jelentöségéhez [irta] Hatiegán Gyula. S.l., 1912. (22,5 x 15). 7 p. (Különlenyomata Gyógyászat, 1912. évi. 39. számából) (II 263995)
26042. ~ *Edyoldali dobveröujjak az arcus aortae arteria anonyma es subclavia dextra aneurysmájánál. Budapest (Franklin), 1916. 5 p. (Extras din Gyögyászatból) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 357)
26043. ~ *A háborus hasmenésekröl, kiváló tekintettel a gastrogen eredésüekre. Budapest (Franklin, 1916. 21 p. (Extras din Gyógyászatból) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 357)
26044. ~ *Márk Evángeliumának magyarázata különös tekintettel a görök keleti egyházra [irta] Dr. Hadzsega Gyula. Sz. Introductionalis résszel. Ungvár, 1915. Preţ 7 cor. (CultC, 6(1916), nr. 1, p. 32)
26044a. ~ *Az oxydasereactio klinikai gelentóségérol. Budapest (Franklin), 1913. 5 p. (Extras din Gyógyászatból) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 357)
26045. ~ Vizsgálatok a belsö mirigyek kivonotanyagainak a keringö fehérversejtképre való hatásárólt. Irta Dr. Hatiegán Gyula Klinikai Tanársegéd. Kolozsvár (Egyesült könyvnyomda Részvénytársaság), 1914. (24 x 16,5), 17 p. (Külónlenyomat a Lechnerem lékkònyv-ból) (BCU-ClN 172243)
26046. ~ Vizsgálatok az adrenalinnak a keringö fehérvérsejtképre valò hatásáròl. Irta Hatiegán Gyula Dr. Klinikai Tanársegéd. Kolozsvár (Ajtai K. Albert Könyvsajtója), 1918. (22,5 x 14,5). 20 p. (Különlenyomat az Erdélyi Müzeum Egyesület Orvostudományi Szokosstálya 1917. évi XXXIX, kötetéböl) (BCU-ClN 168887)
În colaborare:
26047. ~ *Adatok a pellagra tüneltandhoz [Irták] Hatiegán Gyula és Döri Béla. Budapest (Franklin), 1914. 6 p. (Extras din Gyögyászatból) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 358)
26048. ~ *A tüdögyulladásnak optochinnal való gyógykezeléséröl. [Irták] Hatiegán Gyula és Döri Béla. Budapest (Franklin), 1916. 19 p. (Extras din Gyögyászatból) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 35S)

Nu exista imagini
  147) HAUFF, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
HAUFF, WILHELM
26049. ~ Amorul unei cerşetoare. Roman de sensaţie, [de] Wilhelm Hauff. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1899] (19 x 13). 109[-112] p. 35 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, nr. 35) (I 411270)
Mai cuprinde: "Escelenţa sa ; O întâmplare din Italia ; În pustietate".
26050. ~ Atentatul contra unei cântăreţe. [Pe cop.: Roman popular], de Wilhelm Hauff. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1901]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, nr. 45) (I 155915)
Mai cuprinde: "Spovedania unui om de lume" de Louis Halevy (la sfârşitul textului, semnat Ludovic Leist) şi "În ziua nunţii".
26051. ~ Cantaréti'a. Novela, de W. Hauff, traducere de Dimitrie Danu. Gherl'a, Editiunea Cancelariei Negrutiu (Tip. Auror'a, P. A. Todoranu), 1889. (17 x 12,5). 62 p. (I 2690)
26052. ~ Cerşetoarea dela Podul Artelor [Die Bettlerin vom Pont des Arts], tradusă de Ditrich Ioan Ricard. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu (Tip. Universala, I. Ionescu), [1908]. (19 x 12). 88 p. 60 bani. (I 8219)
Cu portretul autorului şi cu o scurtă prezentare a autorului, făcută de traducător, p. 3. Datat după depozitul legal în BAR.
26053. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu (Tip. Universală I. Ionescu), [1908]. (17,5 x 10,5). 88 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, nr. 13) (I 9801)
Cu portretul autorului şi cu o scurtă prezentare a autorului făcută de traducător, p. 3. Anul, la p. 3.
26054. ~ Idem. Traducere de d-ra Ch. C. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., 1918. (14,5 x 10). 155 p., 2 f. (cat. Bpt). 30 bani. (Biblioteca pentru toti, No. 806-807-807 a) (BCU-ClN 175761)
Cu menţiunea: "ed. de război 1918".
26055. ~ *Corabia blestemată. Trad. de Iuliu I. Roşca. (Apărută înainte de 1887) (Roşca Scriit., v. p. de titlu falsă ; Roşca Ord., p. 128; Bernhardi, p. 2)
26056. ~ Nouă colecţiune de basme şi povestiri orientale, [de] Wilhelm Hauff. Traduse din limba germană de Leon Wolff. Bucuresci (Typographia Modernă, Gregorie Luis), 1880. (14 x 10). 191 p. 1 leu şi 50 bani. (I 142176)
26057. ~ *Othello, [de] Wilhelm Hauff. Nuvelă tradusă din limba germană de B. V. Vermont. Bucuresci (Typ. Lab. Rom.), 1875. 8°. 81 p. 1 leu. (BR, 1(1879), nr. 6, iunie, p. 61 ; Popescu. Siese ani, p. 28; Tr, 9(1876), nr. 15, aug. 1, p. 180: prin libr. Ioan Stein din Cluj se pot procura...)
26058. ~ Tragica soartă a unui ministru. Roman istoric senzaţional, de Wilhelm Hauff. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a Ziarului Universul, nr. 42) (I 155916)
Mai cuprinde: "Sensaţia ei".

Nu exista imagini
  148) HAULER, J.
 • Opera
 • Imagini
HAULER, J.
26059. ~ Elementariu latin, pentru clasa I gimnasială, întocmit după gramaticele de K. Schmidt Vicol, A. Schneidler şi F. Schultz, de Dr. J. Hauler, Ed. 13 A. Traducere de Lazar Vicol, c.r. profesor gimnasial. Suceava, Edit. Şcoalei române (Tip. H. Beiner), 1896. (23,5 x 15,5). 4 f., 166[-168] p. 1 coroană 40 bani. (exemplarul broşat) (II 413179)
26060. ~ Idem, pentru clasa II gimnasiala, întocmit după gramatica latină de K. Schmidt-Vicol, de Dr. J. Hauler, Ed. 13. Traducere de Lazăr Vicol c.r. profesor gimnasial. Suceava, Edit. Şcoalei române (Tip. lui Hermann Beiner), 1897. (24 x 16). 4 f., 263 p. 2 coroane 60 bani. (exemplarul legat) (I 413180)
26061. ~ Exerciţii pentru sintaxa latină, [de] Dr. Johann Hauler, traduse de Eusebius Popovici. Partea I: Sintaxa cazurilor. Suceava, Edit. societăţii Şcoala Română în Suceava (Tip. Otto Binder), 1896. (23 x 15,5). IV, 4-224 p., un ex. legat 95 cr. (II122616)
26061a. ~ Idem. Partea II: Sintaxa modurilor. Suceava, Edit. societăţii, Şcoala Română în Suceava (Tip. Otto Binder), 1897. (23 x 15,5). IV, 4-292 p., broşat: 2 coroane 40 bani. (II 122616)

Nu exista imagini
  149) HAUPTMANN, GERHART
 • Opera
 • Imagini
HAUPTMANN, GERHART
26062. ~ *Blana de biber [Der Biber-pelz], comedie în 4 acte. [Trad. de Liviu Rebreanu]. (Teatrul naţional) (Apărută înainte de 1916) (Rebreanu, ultima filă nepaginată).
26463. ~ *Căruţaşul Henschel [Fuhrmann Henschel], dramă în 5 acte [de] Hauptmann. [Trad. de Liviu Rebreanu]. (Teatrul naţional) (Apărută înainte de 1916) (Rebreanu, ultima filă nepaginată)
26064. ~ Clopotul cufundat [Die versunkene Glocke]. Piesă în 5 acte, [de] Gerhart Hauptman[!]. Traducere de J. H. G. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1911. (20,5 x 13,5). 114 p. 1,50 lei. (II 25957)
26064. ~ Ţesătorii [Die Weber]. Dramă, [de] Gerhart Hauptmann. Tradusă de R. Lascăr şi I. Colnic. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga, [189?]. (15 x 10,5). 11-128 p. 25 bani. (Biblioteca Şaraga, nr. 6) (I 47721)
26065. ~ Idem. Dramă socială în 5 acte, [de] Gerhart Hauptmann, tradusă din limba germană de B. Marin şi Mons. Cu portr. autorului. Tîrgu-Jiu, Edit. Librăriei Naţionale Nicu D. Miloşescu, 1896. (20 x 13,5). 123[-125] p. (I 102142)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  150) HAUSEN, BERTH
 • Opera
 • Imagini
HAUSEN, BERTH
26067. ~ Iulius Gérard omorîtorul de lei. O naraţiune de B. Hausen. Craiova, Librăria S. Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale, Ralian Samitca), 1882. (16,5 x 10,5). 64 p. 50 bani. (Mica Bibliotecă a Istorioarelor interesante,nr. 8) (I 462464)
26068. ~ *Junele marinar. O naraţiune istorică [de] Berth Hausen. Craiova, Samitca, 1882. (17 x 11). 80 p. 50 b. (BR, 4, 5, 6 (1882-1883-1884), p. 12)
26069. ~ Idem. Craiova, Libr. S. Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. 16 x l9,5). 72 p. (Mica Bibliotecă a istorioarelor interesante, nr. 2) (I 170129)

Nu exista imagini
  151) HAUSMAN, J.
 • Opera
 • Imagini
HAUSMAN, J.
În colaborare:
26070. ~ Studien ueber die Oxidation der Petrolkohlenwasserstoffe, von Dr. J. Hausman (Câmpina) u. Dr. v. Pilat (Krosno). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1907. (24 x 16,5). 19 p. (Congrès International du Pétrole. Troisième Session. Bucarest 1907) (II 7439)
Descriere după copertă.
26071. ~ Idem, von I. Hausmann, Dr.-chimiste, und St. v. Pilat, chimiste-chef de la raffinerie W. Stavviarski & Co. Lemberg. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (23,5 x 16). P. 579-598. (Congrès International du Pétrole. Troisième session. Bucarest, 8-13 Septembre 1907) (Tirage à part du 2-ème volume de Compte Rendu du Congrès) (II 22660)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  152) HAUTERIVE, ALEX. MAUR. BLANC DE LANAUTE, conte de
 • Opera
 • Imagini
HAUTERIVE, ALEX. MAUR. BLANC DE LANAUTE, conte de
26072. ~ Memoriu asupra vechei şi actualei stări a Moldovei, presentat lui Alexandru Vodă Ipsilant, Domnul Moldovei, la 1787, de Abatele Comite du Hauterive din Ordinul Oratorianilor, Membru al Institutului Francieil, Secretar al Domnului Moldovei Alexandru Ipsilant. Bucuresci (Ins. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901 ; Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie présenté à SAS le Prince Alexandre Ipsylanti, Hospodar Régnant en 1787, par l'Abbé Comte de Hauterive de l'Ordre de l'Oratoire, Membre de l'Institut de France, secrétaire du Prince de Moldavie Alexandre Ipsylanti. Bucarest (L'Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1901 (21 x 16). 2 f., 272 p. (Inst: Iorga 1686 L)
Mai cuprinde: "Cuvîntarea MS Regelui Carol I în şedinţa solemnă a Academiei Române de la 13 martie 1900" (p. 3-13), în 1. română şi franceză.
26073. ~ Idem, de Cornitele d'Hauterive, Membru liber al Academiei de inscripţiuni şi frumóse litere. Secretar al Domnului Moldovei Alexandru Mavrocordat (Firariul). Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie présenté à SAS le prince Alexandre Ipsilanti, hospodar régnant en 1787, par le comte d'Hauterive, membre libre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Secrétaire du Prince de Moldavie Alexandre Mavrocordato (Firaris) Bucuresci, Ediţiunea Academiei Române (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (22 x 16,5). 2 f., 409[-413]p. (II 141928)
Pe cop., titlul: "Memoriu despre starea Moldovei la 1787, de Comitele d'Hauterive... Mémoire sur l'état de la Moldavie en 1787, par le comte d'Hauterive...". Text paralel în l. română şi franceză. P. de titlu şi cop. separată pentru textul francez şi cel român. Mai cuprinde: "Journal inedit d'un voyage de Constantinople à Iassi, capitale de la Moldavie dans l'hiver de 1785, par le comte d'Hauterive (p. 285-329) ; La Moldavie en 1785 faisant suite au journal d'un voyage de Constantinople à Iassi, par le comte d'Hauterive (p. 331-378)", ambele publicate de A. Ubicini ; În adaos: "De la Roquette sur le Comte d'Hauterive" (p. 380-383) ; "Comitele d'Hauterive". Notiţă de St. Orăşanu şi I. Bianu (p. 384-399) ; "Alexandru Ipsilante". Notiţă de St. Orăşanu (p. 400-410).

Hazcuras Neşumois
26074. • Hazcuras Neşumois (Pomenirea morţilor). Tradusă de: Arnold Silbermann, fost Director al Şcoalei Isr.-Rom. din Tulcea. [...] Gebete fur das Seelenheil der Hingeschiedenen bearbeitet mit korrespondierenden Zeilen von Arnold Silbermann, Ex. Oberlehrer der Israelitisch-Rumânischen Schule zu Tultscha. Tulcea (Tip. Naţionala), 1912. (19,5 x 12,5). 24, 24 p. (I 27324)
La p. 1-24, text paralel în l. ebraică cu caractere latine şi în l. română. Celelalte 24 p., cu text paralel în l. ebraică (cu caractere ebraice) şi în l. germană.
26075. • *Idem. Ed. a II-a revăzută şi corectată. Ploeşti (I. Bercovici), 1912. 8°. 24, 24 p. 2 lei. (în limba ebraică) (Eg, 23(1912), nr. 27, Iulie 13, p. 217: Bibliografie)

Nu exista imagini
  153) HAZLIU, ION
 • Opera
 • Imagini
HAZLIU, ION
26076. ~ *Cântece şcolare; froebeliene şi cântece de vitejie şi de mândrie naţională, [190?] (Apărută înainte de 1908) (Hazliu, cop. 4)
26077. ~ *Izvor de bună stare, conţine: Sfaturi de mare preţ pentru întreprinderi comerciale, agricultură, mica industrie, prepararea şi dresul vinurilor, economia casei, toaleta şi medicina populară etc, [190?]. (Apărută înainte de 1908). 30 bani. (Hazliu, cop. 4)
26078. ~ *Monologuri şi anecdote. Bucăţi alese. Tot ce poate fi mai frumos pentru declamat, pentru recitat. [190?]. 2 lei. (Apărută înainte de 1908) (Hazliu, cop. 4)
26079. ~ Românul poznaş. Adică: Să rîzi, să te prăpădeşti, ca să simţi că mai trăieşti, de Ion Hazliu, om umblat. A fost odată la moară şi de două ori la rîşniţă. [Bucureşti?], Edit. Răsăritul (Ploesci, Tip. Lumina), [1908], (20 x 13). 32 p. 30 bani. (I 9294)
Descriere după copertă. Tip., pe cop. 4. Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  154) HAZU, GHEORGHE (GEORGE)
 • Opera
 • Imagini
HAZU, GHEORGHE (GEORGE)
26080. ~ Asociaţiuni pentru patronagiul şi învăţămîntul industrial, [de] G. Hazu. Bucureşti (Impr. şi Librăria şcoalelor C. Sfetea), [1901]. (20 x 13). 22 p. (Extras din raportul privitor la şcoala de ucenici din Piteşti, publicat în buletinul ministerului instrucţiunei publice, nr. 191 din Decembre 1901) (I 5685)
26080. ~ Burse pentru practica comercială, [de] G. Hazu. Bucureşti (Impr. şi Librăria Şcoalelor C. Sfetea), [1898]. (20 x 13). 10 p. (Extr. din revista Economia naţională, nr. 2 din 1 Februarie 1898) (I 5686)
26080. ~ Industriile române, de Gheorghe Hazu, Inginer, inspector domenial. Industria hârtiei şi a cartonului. Bucureşti (Impr. şi Librăria Şcoalelor C. Sfetea), 1901. (26 x 18,5). 39 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor).(II 11174)
26080. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1901. (25 x 18,5). 39 p. (Ministerul agriculturei, industriei, comerciului şi domeniilor) (II 124821)
26080. ~ Învăţămîntul industrial în România. Notiţă istorică, Stare actuală. De George Hazu, Inginer, inspector al şcoalelor de meserii. Bucureşti (Impr. şi Librăria Şcoalelor C. Sfetea), [1907]. (28,5 x 20). 95, XXX p., 5 tab. (II 5658)
Datat după: EcN, 31(1907), nr. 4, aprilie, p. 219: Cărţi intrate pentru recenziune.
26080. ~ Învăţămîntul Industrial în Rusia. de George G. Hazu, inginer. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1901. (24 x 16). 45 p. 1 leu. (II 413436)
26080. ~ Învăţămîntul practic al agriculturei. [de] G. Hazu. Bucureşti (Impr. şi Librăria şcoalelor C. Sfetea), [1897]. (19,5 x 13) 23 p. (Extras din Buletinul Ministerului agriculturei, industriei, comerciului şi domeniilor, nr. 8-9 din Dec. 1896 - Ianuarie 1897) (I 5684)
26087. ~ Şcoalele de meserii. Organizare. Rezultatele obţinute de George Hazu, Inspector al Şcoalelor de meserii. Bucureşti, 1909. (23 x 16). 133 p. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor) (II 16427)
Editări de texte:
HODOŞ, A. ş.a. Carte de cetire, pentru şcoalele elementare de meserii. Ed. de ~. An. I. Bucureşti, 1906 ; 1912 ; ed. II, 1914 ; Anul II. Bucureşti, 1906 ; 1913.
Vezi de asemenea:
• Th. G. PETRARU. Cuvîntări rostite la înmormîntare de ~ ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  155) HĂDAN, PETRU
 • Opera
 • Imagini
HĂDAN, PETRU
26088. ~ *Soarele. Abecedar, pentru copii începători şi adulţi analfabeţi, după metodul imitaţiunii, de Petru Hădan, preot şi învăţător. Ed. I. Arad, Tipografia diecesană, 1911. 100 p. 50 fil. (VŞ, 4(1911), nr. 9, nov., p. 336: Bibliografie; Ghibu, II, p. 85; Drap, 11(1911), nr. 121, oct. 22 (nov. 4), p. 3: Bibliografie ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 342)
26089. ~ *Călăuza la folosirea Abecedarului Soarele, cu îndrumări la metodul nou al imitaţiunei, de Petru Hădan. Arad, Librăria diecezană, [1911], 18 p. 50 fil. (Drap, 11(1911), n. 121, oct. 22 (nov. 4), p. 3: Bibliografie ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 342)

HĂJDĂU, ALEX. PETRICEICU (1811-1872)
(Hajdău, Hasdeu, Hăjdeu, Hîjdeu)
26090. ~ Cuvăntu cătră elevii şcoalei ţinut. Hotinului Ruşi şi Moldoveni Carii sfărşisără cursul învăţăturii rânduite la acea şcoală şi ave să treacă la Gimnaziul din Chişinău. Compus şi rostit în limba rusască la ocaziea eczamenului public din 25 Iulie, anul 1837. de cătră nobilul roman din Basarabiea Alecsandru Hăjdău, Efor şi mădulariu a mai multor împărăteşti învăţături publice din Rusiea. Iar în limba romană, tradus de Cavalerul Costalei Stamati. Iaşii (Tip. Buciumului Romană), 1855. (15 x 10,5). 1 f., 31 p. (I 111123)
Cu alfabet de tranziţie. Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Tipăritu de Banul A. Balika". Tipografia şi anul menţionate pe v. p. de titlu.
26091. ~ Domnia Arnăutului, [de] Alessandru Petriceicu Haşdeu. Nuvellă istorică. Cu portretulu şi biografia autorului de Iosifu Vulcanu. Bucuresci (Tipografia Curţii (Lucrători Asociaţi), 1872. (14,5 x 11). 1 f., XII, 29 p., 2 f. cu 1 portr. 2 lei. (I 142170)
Prefaţa de Bogdan-Petriceicu Hasdeu, Reeditată, cu p. de titlu proprie, în: "Colecţie de Nuvele Istorice...", Buzeu, 1898. "Domnia Arnăutului" este o naraţiune în trei părţi, compusă din materia a trei povestiri: "Dabija şi Hîncul" publicate de Boleslav Hajdeu în "Sîn otecestvo," 1838, şi "Duca" publicată de Alex. Hajdeu (v. Dict. lit.-Iaşi, p. 439).
26092. ~ *Discursu rostitu la Eforii scoleloru la Hotin, de Alesandru Hăjdeu, 1840. (Iarcu, p. 43)
26093. ~ *Легенда (преданіе) о Молдавском ВоеводѢ ДукѢ. Москва, 1834. (Draganov, p. 233)
26094. ~ *Молдоване. Москва, 1834. (Draganov, p. 234)
26095. ~ *О бліяніи Законовъ Императора Александра I Благослобннаго на образобаніе и нравстенность Россіи. 1830. Кандидатская диссертація. (Draganov, p. 234)
26096. ~ *О питаніи растепій. Удостоено преміи Императорской Академіи Наукъ въ. 1831. (Draganov, p. 234)
Vezi de asemenea:
• Colecţie de Nuvele Istorice. Buzeu, 1898.
HASDEU, IULIA B. P. Oeuvres posthumes. Vol. II. Chevalerie... Paris, 1890.

Nu exista imagini
  156) HĂLĂCEANU, CONSTANTIN (1871-1940)
 • Opera
 • Imagini
HĂLĂCEANU, CONSTANTIN (1871-1940)
26097. ~ Condiţiuni pentru prepararea şi susţinerea răsboiului, [de] Constantin Hălăceanu, Inginer. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1915. (22,5 x 15,5). 28 p. 75 bani. (II 41913)
26098. ~ Fabricele de petrol din România faţă de legea de contingentare din 1908. Cu o hartă şi 21 de planşe fotografice, de Ing. C. Hălăceanu, Inspector financiar. Bucureşti, Edit. Revue du Pétrole (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), [1909]. (32,5 x 24). 2 f., 102 p., 1 f., 19 f. pl., 42 f. tab., 1 h. (ţMinisterul Financelor) (III 17505)
Text paralel în limbile română, franceză şi germană.
26099. ~ Les fabriques de pétrole de Roumanie par rapport à la loi de la contingence de 1908, avec une carte et 21 planches photographiques, par l'ing. C. Hălăceanu, Inspecteur des finances. Bucureşti, Êdit. Revue du pétrole, [1909]. (32 x 24). 2 f., 102[-104] p., 20 f. pl., 42 f. tab., 1 h. (Ministère des Finances) (III 253590)
Lipseşte coperta. Text paralel în 1. română, franceză şi germană.
26100. ~ Generatorii de energie şi interesele naţionale legate de ei, [de] Constantin Hălăceanu. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Partidului Naţional-Liberal. Bucureşti (Impr. Indepen-danţa), 1913. (22,5 x 15,5). 32 p. (II 37218)
26101. ~ Legea pentru încurajarea industriei naţionale, [de] Constantin Hălăceanu, Inginer. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 21 p. (Extr. din Buletinul Cercului de Studii, nr. 3) (II 27540)
Cu o menţiune suplimentară: "Conferinţă ţinută la Cercul de Studii [al Partidului Naţional-Liberal] în ziua de 1 Februarie 1912" (p. 3).
26102. ~ Observaţiuni asupra proiectului de lege industrială, [de] Constantin Hălăceanu. Cu o introducere deVintilă I. C. Brătianu. Bucureşti (Impr. Independenta), 1912. (23 x 16). 57 p. (II 105318)
26103. ~ Păreri asupra exproprierei, [de] Constantin Hălăceanu. Bucureşti (Impr. Independenţa),1914. (22 x 15).18 p. (II 35100)
26104. ~ Idem. Metodă ştiinţifică pentru determinarea cotei de reducere. Iaşi (Tip. Dacia, Petru Iliescu), 1917. (21 x 16,5). 48 p., 1 pl. (II 48597)
În colaborare:
BRĂTIANU,VINTILĂ şi ~.Politica de stat în industria petrolului. Bucureşti, 1911.
Vezi de asemenea:
MINISTERUL Industriei şi Comerţului. Industria petrolului din România în 1908. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  157) HĂLĂCEANU, VIRGILIU EM. (?-1917)
 • Opera
 • Imagini
HĂLĂCEANU, VIRGILIU EM. (?-1917)
26105. ~ Marele dicţionar romîn-englez şi englez romîn[ !]. Cuprinzînd: 1. Cuvintele obicinuite şi literare ale ambelor limbi, 2. Cuvintele şi expresiunile populare ale ambelor limbi, 3. Toţi termenii technici ai Ştiinţelor, artelor, industriei, comerciului, marinei, etc., 4. Expresiunele care nu pot fi exprimate printr'un singur cuvînt, 5. Toate indicaţiunele gramaticale necesare, 6. Sinonimele cuvintelor, 7. Pronunciaţia tuturor cuvintelor engleze în limba romînă după sunetul limbei romîne, 8. Tote compusele cuvintelor, de Virgiliu Em. Hălăceanu, Inginer, Autor de diferite cărţi ştiinţifice. The Great Dictionary of the Roumanian and English Languages by Dr. Virgil Em. Hălăceanu, Engineer, Author of several scientific works. I. Romîn-Englez. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & C-ie (Iaşî-România, Typ. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), [1898]. (23,5 x 17). 2 f., VI p., p. 9-317, I f. portr. (II 64048) (BCU-ClN 267648)
Cu p. de titlu separate în 1. rom. şi engleză. Lipsă coperta. Datat după Arh, 9(1898), nr. 11-12, nov.-dec, p. 693-694; recenzie de X.
26106. ~ Prevederi economice în legătură cu Răsboiul European, de Inginer Virgiliu Hălăceanu, Membru al Camerei de Comerţ, Circ. a 8-a Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1916. (23 x 16). 13 p. (Camera de Comerţ şi Industrie. Circumscripţia a VIII-a Iaşi) (II 47048)
26107. ~ Probleme de artimetică, pentru usul Clasei I-a secundare, de Virgiliu Em. Hălăceanu, Doctor în ştiinţele-fisico-matematice, inginer. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (20,5 x 13,5). 81[-84] p. 80 bani. (II 124212)

Nu exista imagini
  158) HĂLMĂGEAN, IOAN (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
HĂLMĂGEAN, IOAN (1886-?)
Vezi:
PĂCĂŢIAN MIHAI. Conlucrarea omului cu Dumnezeu. Predici. Arad, 1916 .

Nu exista imagini
  159) HĂNESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
HĂNESCU, D.
26108. ~ Despre uretrectomie şi uretrorafie în structurele peniene. Teză pentru doctoratul în medicină şi chirurgie. Presintată şi susţinută în ziua de 14 Ianuarie 1898 de D. Hănescu. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (23 X 16). 2 f., 55 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 445) (II 124426)
26109. ~ Idem, de Dr. D. Hănescu. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (23 x 16). IV, 55 p. (Institutul de anatomie topografică şi chirurgie) (II 124427)

Nu exista imagini
  160) HĂNESCU, VICTOR N. (1890-?)
 • Opera
 • Imagini
HĂNESCU, VICTOR N. (1890-?)
26110. ~ Aşa a fost să fie. Piesă Ţărănească în trei acte, de Victor N. Hănescu, învăţător Domneşti-Muscel. Câmpulung (Tip. şi Librăria Gh. N. Vlădescu), 1913. (20,5 x 13,5). 82 p., 1 f. portr. 60 bani. (Teatru sătesc) (II 38714)
Cu portretul autorului.

Nu exista imagini