Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  121) HARSÁNY PAPP, LÁSZLO
 • Opera
 • Imagini
HARSÁNY PAPP, LÁSZLO
Vezi: POPP DE HARŞIANU, BASILIU

Nu exista imagini
  122) HARŞIN, V.
 • Opera
 • Imagini
HARŞIN, V.
Traduceri:
CARMEN SYLVA. *Le Royaume des Contes. Trad. de ~ ş.a. Saint Petersbourg, [s.a.].

Nu exista imagini
  123) Harta
 • Opera
 • Imagini
Harta
• Harta României. Instrucţiuni asupra lucrărilor de topografie. Vezi: INSTITUTUL Geografic al Armatei. Harta României. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  124) HARTE, BRET
 • Opera
 • Imagini
HARTE, BRET
(Francis Bret(t) Harte)
25938. ~ O Fată Curioasă, [de] Bret-Harte. Traducere de B. Marian. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1912?]. (19 x 12). 32 p. 20 bani. (Bibl. Luceafărul, nr. 29. Literatura americană) (I 462464)
25939. ~ Un idil în Roşeni. Nuvelă, de Bret Harte. Sibiiu, Edit. şi Tiparul Institutului tipografic, 1887. (14 x 10,5). 1 f., 17 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 35) (I 123658)
25940. ~ Poveşti din Ţara Aurului, [de] Bret Harte. Traducere de C. N. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (14,5 x 10). IV-96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 695) (I 24774)
Cu o notiţă [biografică] de C. N.
25941. ~ Prietenul meu Ventură-Teară. Din novelele californiene ale lui Bret Harte. [Trad. de I. Slavici]. Sibiiu, Edit. tiparul Institutului tipografic, 1886. (13,5 x 11). 22 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 21) (I 123657)
Descriere după copertă. Traducătorul, menţionat în: Bugnariu-Domsa-Vatamaniuc, p. 188.
25942. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1905. (15,5 x 11,5). 20 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 21) (I 170098)
25943. ~ Schiţe din California, [de] Bret Harte. Cu portretul autorului şi o notiţă biografică. Traducere de I. Hussar. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), [1895]. (17 x 11). 85 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă, nr. 27) (I 293969)
Anul, dedus de pe cop. 3.
25944. ~ Thankful Blossom, [de] Bret-Harte. Traducere de Virgil Tomescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1916. (15,5 x 10,5). 63 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 216) (I 48499)
Vezi de asemenea:
• Nuvele alese. Ploesci, 1902.
• Nouvele şi schiţe. Trad. de T. Maiorescu şi Livia Maiorescu. Bucureşti, [1895]; 1902.
• Patru novele. Craiova, 1882.
• Poesie şi Proză. Culegeri din Convorbiri literare. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  125) HARTEL, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
HARTEL, WILHELM
Vezi:
BUDIU, PAUL. Gramatica limbei eline după Curtius-Hartel. Braşov, 1898.
PITIŞ, G. I. Gramatica grecă după Curtius-Hartel. Bucureşti, 1895-1896.

Nu exista imagini
  126) HARTLEY, A.
 • Opera
 • Imagini
HARTLEY, A.
25945. ~ *Sulina Mouth River Danube by the surveyors to the European Comission[!], by Sir A. Hartlei, Engineer. Galaţî (Lith. I. Schenk), 1886. (R. Bibliogr. (Iuga), I(1887), nr. 2. ian., p. 10).

Nu exista imagini
  127) HARTULAR, ARISTID
 • Opera
 • Imagini
HARTULAR, ARISTID
25946. ~ Întreruperea şi suspendarea prescripţiunilor. Teza de licenţă. Susţinută la... 1900 de Aristid Hartular. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23,5 x 16). XI-70 p., 1 f., III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 124731)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  128) Harţă
 • Opera
 • Imagini
Harţă
• Harţă sau Balaban Rădescu de D.R. Vezi: RALET, D.

Nu exista imagini
  129) HASDEU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
HASDEU, ALEX.
Vezi: HĂJDĂU, ALEX. PETRICEICU

HASDEU, BOGDAN PETRICEICU (1838-1907)
(Hajdeu, Haşdeu, Hăjdeu, Hâjdeu)
25946. ~ *Anonymus Lugosiensis cel mai vechi dictionaru. De B. P. Hajdeu. Bucureşti, 1891. 5 cor. (Drap, 4(1904), nr. 64, iun. 3/16, p. 4: Listă de cărţi).
25946. ~ Archiva istorică a României, [de] B. Petriceicu-Hăjdeu. Collecţiune critică de documente assupra trecutului românu, încependu dela timpii cei mai depărtaţi şi pâne la annulu 1800. Tomu 1. Partea 1-2. Sub auspiciele Ministeriului Justiţiei, Culteloru şi allu Instrucţiunii publice. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (27,5 x 22). VIII, 184 p. (I) ; 1 f., 192 p. (II). 7 sfanţi vol. (III 100925)
Partea 1 a apărut în n-re săptămînale între 8 aug. 1864 şi 23 genariu 1865 (an. I, nrele 1-23). 25948a. ~ Idem. Tom. II. Sub auspicíele Ministeriului Justiţiei, Cultelor şi allu Instrucţiunii publice. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (27,5 x 22). 176 p. (III 100925)
25948b. ~ Idem. Tom. III. Sub auspicíele Ministeriului Instrucţiunii publice. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1867. (27,5 x 22). 283, XLV p. (III 100925)
Cuprinde şi: Registrul analitico-cronologic allu tuturor documentelor copprinse în tomurile I şi II alle Archivei istorice a României (p. I-XLV).
25949. ~ Idem. [Tom. IV]. Materialuri pentru istoria colonieloru romaene în Galitia. Dissertaţiuni si documente. [Bucuresci, 1867?]. (27,5 x 22). 120 p. (III 100925)
Descriere după p. de titlu falsă şi datele din colontitlu.
25949a. ~ Basarabii. Cine? De unde? De cînd? De B. Petricecu-Haşdeu. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (31 x 23). 24 p. cu il. (III 81484)
25949b. ~ Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia. Cum s'au introdus slavismele în limba română? Notiţă de B. P. Hasdeu. Bucuresci (Noua Typographie a Laboratorilor Români), 1876. (24 x 16). 18 p. 2 lei noui. (Extract din "Columna lui Traian", 1876, nr. 10) (II 168258)
25950. ~ Centenarul lui Elia.de. Cuvîntare aniversară, de B. P. Haşdeu, membru al Academiei Române. Bucureşti, [1902]. (26 x 19). 7 p. (BCU-Iaşi IV B 1838)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după colon-titlu ("şedinţa de la 13 ianuarie 1902").
25951. ~ Cine sunt Albanesii?, de B. P. Hasdeu, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (26,5 x 20,5). 11 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II, Tom. XXIII. Memoriile Secţiunii Literare, p. 103-113) (II 58378)
Descriere după copertă.
25952. ~ Căte-va analyse litterarie esterne. Raicevich, Wolf, Palauzov. Crusius, Eutropius, Gorczyn, de Bogdanu Petriceicu-Hăjdeu. Bucuresci (Impr. Cesar Bolliac), 1864. (13,5 x 10). 1 f., VI, 119 p. (Studii critice assupra istoriei romane) (I 101753)
25953. ~ Cuvente den bătrâni. Limba română vorbită între 1550-1600. Texturi şi glosse romane între 1550-1600. Studiu paleografico-linguistic, de B. Petriceicu-Hasdeu, cu observaţiuni filologice de Hugo-Schuchardt. Tom. I. Bucuresci (Typ. Societăţii Academice Romane (Laboratorii Romani)), 1878. (24 x 16,5). 2 f., II p., 1 f., 448 p. (Direcţiunea Generală a Archivelor Statului. Publicatiuni istorico-filologice) (II 58402)
25953a. ~ Idem. Tom. I. - Suplement: I. Conspectul controverselor: Schuchardt, Bariţ, Gaster, Cihac etc. II. Schuchardt: Über B. P. Hasdeu's altrumânische Texte und Glossen. III. Bariţ: Cuvente den bătrăni de B. P. Hasdeu. IV. Gaster: Cihac's Sur les etudes roumaines de Mr. Hasdeu. V. Hasdeu: Addenda et corrigenda: 1. la Schuchardt, 2. la Bariţ; 3. la Gaster; 4. alia (Cihac etc). VI. Indicele bibliografic şi indicele paleografico-istoric. Leipzig, Otto Harrassowitz, Bucuresci, Direcţiunea Archivelor Statului (Tip. Academiei Române), 1880. (24 x 16,5). 10 f. (a-u), CXI p. (II 58402)
Cu un indice bibliografic la p. XCVII-CX.
25953b. ~ Idem. Tom. II. Cărţile poporane ale Românilor în secolul XVI în legătură cu literatura poporana cea nescrisă. Texturi romane cu paraleluri străine. Originea lor şi filiaţiunile interne şi externe. Însemnătatea lor istorică şi linguistică. Bogomilismul în Romănia. Cucul şi turturica. Povestea Numerelor. Specimen de gramatica istorico-comparativă a limbei romane. Studiu de filologia comparativă, de B. B. Petriceicu-Hasdeu. Bucuresci (Noua Typ. Naţională, O N. Rădulescu), 1879. (25 x 17,5). XLVI p., 1 f. 4-767 p. (Direcţiunea Generală a Archivelor Statului. Publicatiuni. istorico-filologice).
25953c. ~ Idem. Tom. III. Istoria limbei române. De B. Petriceicu-Hasdeu. Partea I. Principie de linguistică. Bucuresci (Noua Typ. Naţională, Director Ştefan Rasidescu), 1881. (24 x 16,5). XVI, 160 p. (Direcţiunea Generală a Archivelor Statului, Publicatiuni istorico-filologice)
25954. ~ Din Etymologicum Magnum Romaniae Fundat de M. S. Regele Carol I. Bucăţi alese şi adaptate pentru clasele secundare superióre, [de] B. P. Hasdeu. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp., 1894. (21 x 14). 351 p. cu il. (II 81964)
25955. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Editura Librăriei E. Graeve & Comp. (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (21 x 14). 351 p. cu il. 3,50 lei. (II 651742)
Cuprinde: I. Dicţionare şi Dicţionare; II. Genealogia poporelor balcanice; III-XVIII; Ajung-Basarabia.
25956. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp. (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (21 x 14,5). 351 p. cu il. 3,50 lei. (II 263965)
25957. ~ Idem. Ed. V. Bucuresci, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp. (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (22 x 15). 351 p. cu il. 3,50 lei. (II 81965)
25958. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp. (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (21 x 13). 351 p. cu il. 3,50 lei. (II 360819)
25959. ~ Din Istoria Limbei Române, [de] B. Petriceicu-Haşdeu. I. Ghiocii şi sglăvocu. Unii dubletii greco-latinu în limba română. II. Doina. Originea poesiei poporane la Românî. III. Doina restornă pe Roesler. IV. Zglobiu cu unu respunsu lui Miklosich. V. Voinicame şi mişelame. Istoria unul sufixu romanicu dispărutu din limba română. VI. Domname şi turcame. Sufixulu romanicu - AME la Macedo-români. VII. Crescetu şi urdicu. Etimologia poporană din epoca formaţiunii române. VIII. Şugubeţu şi şugubinu. Unu restti din influenţa juridică a Slaviloru asupra limbei române. IX. Ghiogă. O pagină din istoria armaturei române. X. Nu e în tote dilele Pascile. Originea creştinismului la Români. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1883. (28,5 x 20). VIII, 96 p. (III 100917)
25960. ~ Dumnezeu, [de] B. P. Haşdeu. Bucureşti, Editura Lumen (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (17 x 12,5). 30 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 64) (I 21671)
Conţine şi: "Un mormânt" - poemă (Mormântul Iuliei B. P. Hasdeu) de G. I. Ionescu-Gion, p. 17-30.
25961. ~ *Ethnologie des villayets de l'Adrinople, de Monastir de Salonique. Constantinople, 1878. 8°. (Rally I, p. 136)
25962. ~ Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a Românilor. Lucrat după dorinţa şi cu cheltuiéla M. S. Regelui Carol I sub auspicíele Academiei Române, de B. Petriceicu Haşdeu, Membru al Academiei Române, al Academiei Imperiale de Sciinţe [pe cop., şi: al Societăţii Imperiale archeologice] dela St. Petersburg, al Societăţii de Lingvistică din Paris, al Societăţilor Academice din Belgrad şi Sofia [pe cop.: Al Academiei Regale din Belgrad, al Societăţii Academice din Sofia, al Syllogului filologic ellenic din Constantinopole, etc.]; Director general al Archivelor Statului; profesor de Filologia comparativă la Universitatea din Bucuresci. Tom. I. A-Azuga [pe cop., corect: A-Amurţesc]. Bucuresci (Stab. Grafic Socec & Teclu), 1886. (29 x 20,5). LX, 1116 coloane, IV col., 1 f. pl. (III 74722)
25963. ~ Idem. Tom. I. [A-Amurţesc]. Bucuresci (Stab. Grafic Socec & Teclu), 1887. (28 x 20). LX, 1116 coloane, III p. (II 297581)
Lipsă coperta.
25963a. ~ Idem. Tom. II. Amuşi-Âă. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), [1890]. (29 x 20). 1 f., XVIII p., coloanele 1117-2224, XVI coloane (Addenda), 1 f. Errata.
25963b. ~ Idem. Tom. III. B-Bărbat. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (28,5 x 20). XXXVII, coloanele 2225-3254 cu il., col. XVII-XL (Addenda), 3 h., 2 pl.
25963c. ~ Idem Tom. IV. Introducerea. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (28,5 x 20). 4f., CCLXXXVI p., 1 f., 4 facsimile.
25964. ~ Filosofía portretului lui Ţepeşu. Schiţă iconografică, de Bogdan Petriceicu-Hăjdeu. Bucuresci (Impr. Cesar Bolliac), 1864. (14 x 10,5). 45 p. cu il. (Studii critice assupra istoriei române) (I 101755)
25965. ~ Fragmente pentru istoria limbei române, [de] B. P. Hasdeu. Elemente dacice. I. Ghiuj. Cu post-scriptum despre D. Cihac şi apendice despre D. Emile Picot. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratoriloru Romani), 1876. (24 x 16,5). 2 f., 40 p. 3 franci. (II 189276)
25965a. ~ Idem. II. Ghiob: bulgarul hubav ; şerbul ubav ; persianul khub ; sanscritul svabha ; grecul σοφος, σαφης, σισυφος ; latinul sibus ; irlandesul sab ; germanul swabe. Cu un apendice despre Ghiuj şi vîj. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratoriloru Români), 1876. (24 x 16,5). 2 f., p. 45-75. 3 franci. (II 189272)
25966. ~ Histoite critique des Roumains, [par] B. P. Hasdeu. La Valachie jusqu'en 1400. I. Extension territoriale. Édition entièrement refondue. Traduit du roumain sous les yeux de l'auteur par Frédéric Damé, Professeur de littérature française. Bucarest, Libraire J. Szollosy, Éditeur, 1878. (22,5 x 15,5). XXIV, 120 p. (II 51236)
Lipsă coperta.
25967. ~ Histoire de la tolérance religieuse en Roumanie, [par] B. P. Hasdeu. Traduite avec l'autorisation de l'auteur par Frédéric Damé et Boniface Florescu. Troisième édition. Bucarest, Socec et C-nie Libraires, 1876. (19 x 12). 2 f., 121[-125] p. (1 101956)
Vezi şi versiunea în l. rom. din 1868.
25968. ~ Industria naţională, industria streină şi industria ovreescă faţă cu principiulu concurrenţei, de B. Petriceicu-Hajdeu, Directorul Archiver Istorice a României, vechiu professoru de statistică la scolia reală superioră şi la liceulu din Iaşi, preşedintele secţiunii morale şi politice în Ateneulu Românu. Bucuresci (Tip. Lucrătoriloru Associaţi), 1866. (20,5 x 12,5). 34 p. (Studie assupra judaismului) (II 101068)
25969. ~ Idem. Despre concurenţă. Monopol şi regulamentaţiune. Obiceiul şi forţa. Progres şi naţionalism. Concurenţa între naţionalităţi. Liberul-schimb. Cauzele îngreunărei concurenţei... Bucuresci, Edit. ziarului Apărarea Naţională (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1901. (17 x 11). 2 f., p. 77-112. 20 bani. (I 101874)
25970. ~ Ionu-Vodă cellu Cumplitu: Aventurele, domnia, resbellele, mórtea luí; rollulu seu în istoria universală şi în vieţa poporului românu. (1572-1574). Cu unu portretu, trei planuri de băttăliă, uă cartă militară, unu desemnu de attacu, duo genealogie, uă gravură de costumu şi duo facsimile [pe cop.: Cu un portretu şi 10 gravure]. De B. Petriceicu-Hăjdeu. Bucuresci (Impr. Ministerului de Resbel), 1865. (23 x 16). XXI p., 1 f., 264 p. cu il., 1. portr., 10 pl. 7 Sfanţi. (Omenii mari ai României) (II 101337)
Pe cop., menţiunea: "Tipărită cu ajutorulu Ministerului de Resbellu".
25971. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Carol Müller (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (18 x 12). XVII-256 p. cu il., 1 f. portr.(Oamenii mari al României) (I 76964)
Faţă de titlul ed. I : "resbóiele" în loc de "resbellele".
25972. ~ Istoria critică a Romaniloru din ambele Dacie ín secolulu XIV, [de] B. P. Haşdeu. Pamentulu Ţerrei Romanesci în secolulu XIV. Tom. I. Vol. I : Întinderea territorială. Nomencla- tura. Acţiunea naturei. Reacţiunea omului. Urbile danubiene. Urbile carpatine. Urbile câmpene. Sintesea[!]. Primul Capu din Istoria analitică a formaţiunii staturiloru Române. Bucuresci (Tipografia Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1873. (29,5 x 22,5). 2 f., III, 340 p. 20 lei n. Pentru districte 24 l. noui. (III 100939)
Pe cop., menţiunea: "După volumulu II va appare totu în făsciore, Istoria etnografică; istoria domniloru; istoria boeriloru; istoria militară; istoria religiosa; istoria gluridică; istoria economică; istoria litterariă şi artistică. După Ţerra-Romanească voru urma după acellaşi planu: România Trans-Carpatinâ, România Trans-Danubiană şi Moldova.
25973. ~ Idem. [Pe cop.: Ed. II. revedută şi forte adausă]. Bucuresci (Imprimeria Statului [pe cop.: Tip. Thiel & Weiss]), 1875 [pe coportă: 1874]. (28,5 x 22,5). XII, 311[-316] p. cu il., 1 f. pl. 24 lei noui. (III 50787)
25974. ~ Idem. Vol. II. Reacţiunea omului contra naturei. Originile urbane. Sintesea. Bucureşti (Tip. Antoniu Manescu), 1875 [pe cop.: 1874]. (28,5 x 22,5). 1 f., III p., 1 f., 76 p. (III 50787)
25975. ~ *Istoria toleranţei religioase în România, de Bogdan Petriceicu Haşdeu. [Probabil ed. I.] Bucureşti, 1865. 5 cor. (Drap. 4(1904), nr. 120, 14/27 oct. p. 4: Lista de cărţi ; Adamescu I,
p. 109)
25976. ~ Istoria toleranţei religiose în România, de Bogdan Petriceicu-Hajdeu, Licenţiatu în Dreptu, vechiu profesoru de istoria şi statistică la Liceulu din Iaşi, Directorele Archivei Istorice a României, Membrulu Adunării Legislative. Ed. II, revedută şi adausă. Bucuresci (Typ. Lucrătorilor Associaţi), 1868. (24 x 16). 94 p. (II 101635)
25977. ~ Luca Stroici, părintele filologiei latino-române, de Bogdan Petriceicu-Hajdeu. Bucuresci (Impr. Cesar Boliac), 1864. (14 x 10,5). 54 p. (Studii critice asupra istoriei române) (I 101756)
25978. ~ *Materialismu pentru istoria colonistiloru din Galitia. Hăjdeu. Bucuresci, 1873. (Iarcu, p. 148)
25979. ~ Micuţa. Trei dile şi trei nopţi din vieţa unui student, [de] Bogdan Petriceico Hajdeu. Bucuresci, 1864. 102 p. (Povesti d'a lui Aghiuţă) (I 263692)
Descriere după catalogul BAR.
259780. ~ *Negru Vodă, studiu istoric de B. P. Haşdeu. Bucureşti, 1878. 7 cor. (Drap, 7(1907), nr. 135. dec. 8/21, p. 3: Bibliografie. Din scrierile regretatului B. P. Haşdeu) ; 8(1908), nr. 4, ian. 8/21, p. 4)
25981. ~ *Idem. Bucureşti, 1898. 6 cor. (Drap, 4(1904), nr. 64, iun. 3/16, p. 4: Lista de cărţi)
25982. ~ O nevestă Româncă în traiul pământesc şi'n vieţa după morte. O conferenţă academică şi maî multe şedinţe extra-academice, de B. Petriceicu-Hasdeu. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Co., 1903. (20 x 14,5). 63 p., 3 f. portr. 1 leu. (I 102053)
25983. ~ Obiceiele juridice ale poporului roman. Programa de B. Petriceicu-Hasdeu, Licenţiat în Drept. Profesor de Filologia Comparativă la Universitatea din Bucuresci, Director General al Archivelor Statului. Ediţiune oficială. Bucuresci (Tip. Societatei Academice Romane (Laboratorii Romani)), 1878. (23 x 15,5). 61 p., 1 f. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice) (II 64082)
25984. ~ Idem. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1882. (20 x 13,5). 83[-86] p. (Ministeriul Justiţiei) (I 102061)
25985. ~ Oda la boeri. 1848-1869, de B. Petriceicu-Hajdeu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1869. (15 x 11,5). 14 p. (I 54023)
25986. ~ Oltenescele, de B. Petriceicu-Hasdeu. Patru discursuri; Originele Craiovei; Hristti şi Tudoru Vladimirescu. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca, 1884. (18,5 x 12). 2 f., 155 p. (I 101903)
Cele patru discursuri, pronunţate la societatea Românismul în 1869-1871: a) "Naţiunea şi Umanitatea. - Discursu cu ocasiunea primirei preşedinţiei, în şedinţa din 15 Noemb. 1869"; b) "Cosmopolitismulu şi Naţionalismulu. Discursulu preşedinţialu... ţinutu în 26 Sept. 1870" ; c) "Căuşele şi resultatele cosmopolitismului. Discursu preşedinţialu. .. rostitu în şedinţa publică din 24 Ianuariu 1871" ; d) "Discursulu de deschidere la serbarea pe câmpia Cotroceni în memoria lui Tudoru Vladimirescu".
25987. ~ Originile Craiovei. 1230-1400, [de] B. Petriceicu Haşdeu. Biserica St. Dumitru. O tradiţiune Oltenă şi o tradiţiune bănăţenă Rex Jones Comanorum în cronicarul Aşberic şi în Joinville. Vadurile Cumanilor la Olt şi la Dunăre. Naţionalitatea şi obiceiele Cumanilor. Frăţia de cruce şi morile. Oltenia între 1230-1240. Nedeia Cotate. Luptele de lîngă Craiova între tzarul Ştefan Duşan şi Alexandru Basarab, între Sultanul Baiazid şi Mircea cel Mare. Şerbul Maro-Crăişorul şi românul Ratco. Bucuresci (Tip. Laboratoriloru Romani), 1878. (24 x 16). VIII, 63 p. 4 lei nuoi. (II 151193)
Pe cop. 4, menţiunea: "Tipărit în 250 exemplare".
25988. ~ Papa de la Neva. Conferinţă ţinută la Ateneul român în ziua de 7 Decembre 1901, de B. P. Haşdeu pentru Societatea Tinerimea Română. [Bucureşti], Edit. Soc. Tinerimea Română, 1901. (17 x 10). 29 p. 50 bani. (I 105831)
25989. ~ Poesie, de B. Petriceicu-Haşdeu. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Români), 1873. (17,5 x 13,5). IV, 141 p. 1 leu nou pe hârtia ordinară, 1,50 lei pe hârtia bună. (I 101810)
25990. ~ Principie de filologia comparativa Ario-europea cuprindend grupurile indo-perso-tracic, greco-italo-celtic şi leto-slavo-germanic cu aplicaţiuni la istoria limbei romane, [de] B. Petri-ceicu-Hasdeu. Curs ţinut la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci. Tom. I. Istoria filologiei comparative. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1875. (23,5 x 16). 108 p. (II 101536)
Volumul cuprinde: "Lecţiunea 1-4".
25991. ~ *Un prînz în lumea cânilor - Cei trei urşi - Mama mea - Istoria lui Iosif, prelucrate din englezesce şi franţuzesce pentru mica bibliotecă ilustrată pentru copii. Bucuresci, Edit. Socec et comp., 1875. 4°. 2 lei 50 bani. (Popescu, G. Siese ani, p. 27)
25992. ~ Programa pentru adunarea dateloru privitore la limba română, de B. P. Haşdeu. Bucuresci, Edit. Academiei Române (Tip. Academiei Române (Laboratorii români), 1884. (24,5 x 18). 1 f., 16 p. (Donaţiunea Carolu I) (II 101698)
25993. ~ Răsvan-Vodă. Dramă istorică în 5 acte în versuri, [de] B. Petriceicu-Hajdeu. Ed. II. Bucuresci (Tip. Lucrătoriloru Asociaţi), 1867. (21,5 x 14,5). 1 f., II[-V], 152 p. (II 101159)
Lipsă coperta. Publicată în revista "Perseverenţa", începând din martie 1867.
25994. ~ Rasvan şi Vidra. Poema dramatica în cinci canturi, de B. Petriceicu-Hasdeu. Ed. III revedută. Bucuresci (Typ. Lucrătoriloru associaţi), 1869. (18,5 x 13,5). 1 f., VI, 186 p. (I 101942)
25995. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. I. V. Socecu), 1895. (19,5 x 13,5). 203 p. 2,50 lei. (I 102027)
25996. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Léon Alcalay (Tip. Cultura), 1909. (15,5 x 11). VI-168 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 449-450) (I 15324)
25997. ~ Românii bănăţeni din punctul de vedere al conservatismului dialectal şi teritorial, de B. P. Hasdeu, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (24,5 x 18,5). 1 f., 69 p., 1 h. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria lI, Tom. XVIII, Memoriile Secţiunii Literare) (II 49909)
Lipsă coperta.
25998. ~ Sarcasm şi ideal. 1887-1896. Ultimi noue ani de literatură, de B. P. Haşdeu. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (19,5 x 13). 4 f., 236[-240] p. 2,50 lei. (I 102026)
Lipsă coperta.
25999. ~ Sic Cogilo. Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul? De B. P. Hasdeu. Dumnedeu, nemurirea şi destăinuirea. Somnul şi sufletul. Telegrafia iubirii. Ipnotismul în Spiritism. Materialismul în spiritism. Excelsior! Bucuresci, Administraţia Revista-Nouă (Stab. grafic I. V. Socecu), 1892. (33 x 25). 4 f., 153 p., 1 f. cu il. 20 lei. (III 100962)
26000. ~ *Idem. Ed. II. Bucureşti, 1893. (Biblioteca pentru toţi, nr. 389) (Adamescu, I, p. 110)
26001. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (19,5 x 13,5). 256 p. cu il.,1 f. pl. 2,50 lei. (I 102025)
26002. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. librăriei Socec & Co., 1907. (19 x 12,5). 264 p. cu il. 2,50 lei. (I 364526)
26003. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15 x 10). IX-380 p. cu il., 2 f., 3 f. pl. (I 12261)
Cu portretul autorului.
26004. ~ Stratu şi substratu. Genealogia poporeloru Balcanice, de B. Petriceicu-Hasdeu. Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (27,5 x 21,5). 1 f., 37 p., 3 h. 1 leu. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVI. Memoriile Secţiunei Literare, p. 225-261) (II 73384)
26005. ~ Idem. Introducere la Tomul III din Etymologicum Magnum Romaniae, de B. P. Hasdeu. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1892. (28,5 x 20). XXXVII p., 5 f. pl. 5 franci. (III 73372)
26006. ~ Sur les éléments turcs dans le langue roumaine. Notices lues au Vll-e Congrès des Orientalistes à Vienne la 2 octobre 1886 par le professeur B. P. Haşdeu, Délégué delà Roumanie. Bucarest, 1886. (22 x 14,5). 21 p. (II 101206)
26007. ~ Talmudul, ca professiunea de credinţă a poporului israelitu, de B. Petriceicu-Hajdeu, Directorulu Archivei istorice a României, Preşedintele secţiunii Sciinţeloru morale şi politice în Atheneulu Românu. Ed. Particularia. Bucuresci (Tip. Theodor Vaidescu), 1866. (21,5 x 13,5). 35 p. (Studie assupra judaismului) (I 102043)
26008. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Biroului Universal, Atanasie I. Niţeanu, 1916. (17,5 x 11). 40 p. cu portr. 20 bani. (I 151776)
26009. ~ Trei crai dela răsărit. Comedia în 2 acte, de B. P. Hasdeu, membrul Academiei Române. Bucuresci (Noua Typographie Naţionale, C. N. Rădulescu), 1879. (20 x 13). IX, 59[-62] p. 2 lei. (I 102055)
26010. ~ Idem. [pe cop. şi: cu o prefaţă de Iuliu Dragomirescu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [1915]. (15,5 x 10,5). VI-96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 947) (I 45086)
26011. ~ Trei ovrei: jupânulu Shylock allu lui Shakespeare, domnulu Gobseck allu lui Balzac, şi jupânulu Moise allu lui Alexandri[!], de B. Petriceicu-Hăjdeu, Directorulu Archivei istorice a României, Preşedintele secţiunii Sciinţeloru morale şi politice în Atheneulu Românu. Ed. particularia. Bucuresci (Tip. Ştefan Rassidescu), 1865. (21,5 x 14). 50 p. (Studie assupra judaismului) (II 66899)
26012. ~ Ursita, roman istoric, [de] B. P. Haşdeu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (19 x 12,5). 211 p. (I 18369)
Prefaţa de Iuliu Dragomirescu.
26013. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva. Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (19 x 12,5). 208 p. lei 2. (I 48364)
Prefaţa de Iuliu Dragomirescu.
26014. ~ Dina Filma. Goţii şi Gepidii în Dacia. Studiu istorico-linguistic, de B. Petriceicu-Hasdeu, Profesor de filologia comparativă la Facultatea de Litere din Bucuresci, Director General al Archivelor Statului. Bucuresci (Noua Tipografia a Laboratorilor Români), 1877. (23,5 x 15,5). 32 p. (II 101549)
Pe cop., titlul: "Istoria critică a Româniloru de B. P. Haşdeu. Patru fâscioare, fiecare de câte dece colle cellu puţină, apparându din patru lune în patru lune, formeză unu volumu. Volumulu II. Fascioara I. Coprinde § 1. Providinţa în istoria §.2. Wallace şi Darwin. § 3. Ginţile allese şi liberulu arbitriu. § 4. Cultura prin acclimatare. § 5. Ună alfabetu mongoloidu în Dacia. § 6. Alfabetulu dacicu allu lui Dekeneu. § 7. Differenţa între originea unei naţiuni şi originea culturei naţionale. § 8. Izundra şi zeghea. § 9. Epoca de bronzu şi Fenicianii. § 10. Genealogia filologică a suliţei de bronzu. § 11. Cocioba, argea, sămcea. § 12. Genealogia săbiei la Daci. § 13. Selecţiunea naturală în originea urbiloru. § 14. Statistica ruineloru în Muntenia § 15. Dacia sub Ptomeleu. § 17. Ce însemna dava, la Traci. 17. Vineţa de codru. § 18. Poesia frundei verdi. Mai multe chărţi şi stampe".
În colaborare:
ŞĂINEANU, LAZĂR ş.a. Eine Trilogie. O istorioară ... Critică. Ed. I. Bucureşti, 1892.
Prefeţe, editări de texte:
APOSTOLESCU, N. I. Studii. Întîia serie. Pref. de ~. Bucureşti, 1904.
FUNDESCU, I. C. Basme, oraţii, păcălituri şi ghicitori. Pref. de ~. Ed. II. Bucureşti, 1870 ; ed. III, 1875 ; ed. IV, 1896/97.
HASDEU, ALEX. Domnia Arnăutului. Pref. de ~. Bucureşti, 1872.
HASDEU, IULIA. Oeuvres posthumes Vol. I-III. Pref. de ~. Paris, 1889-1890 ; vol. I. Bucarest, 1904.
ISPIRESCU, P. Legende sau Basmele Româniloru. Pref. de ~. Bucureşti, 1872.
LECCA, HARALAMB G. Prima. Versuri. Pref. de ~. Bucureşti 1896 ; 1896.
• Psaltirea publicată romănesce la 1577 de Diaconulu Coresi. Ed. de ~. Tom. I-II. Bucureşti, 1881-1888.
ŞĂINEANU, LAZĂR. Istoria filologiei romane. Pref. de ~. Bucureşti, 1892.
~. Încercare asupra Semasiologiei limbei române. Pref. de ~. Bucureşti, 1887.
ZILOTU, ROMÂNULU. Înainte de Tudor Vladimirescu. 1800-1821. Ultima cronică ... Pref. de ~. Bucureşti, 1884.
Vezi de asemenea:
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori români. Bucureşti, 1900.
• Culegeri literare 1891. I-II. Bucureşti, 1891.
GHICA, ION. Ion Campinenu. Discursu de recepţiune... Bucureşti, 1880.
• Istoricii români. [Culegere de texte]. 1909.
• Plevna. Dramă în 5 acte După ~ ş.a. Brasso, 1903.
• PUŞCARIU, I. Ugrinus 1291. Discurs... cu răspuns de ~. Bucureşti, 1901.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  130) HASDEU, IULIA (1869-1888)
 • Opera
 • Imagini
HASDEU, IULIA (1869-1888)
(Haşdeu)
26015. ~ Oeuvres posthumes, de Julie B. P. Hasdeu. [Tome I]. Bourgeons d'Avril. Fantaisies et Rêves. Avec une introduction par le G-te Angelo De Gubernatis. [Avec un avant-propos par B. P. Haşdeu]. Paris, Librairie Hachette & Cie (Bucarest, Impr. Socec & Teclu), 1889. (17 x 13). XLVIII, 237 p., 1 f., 1 f. portr. (I 43992)
Cu portr. autoarei. Cuprinde studiul "Julie Hasdeu femme-poète de la Roumanie de Angelo de Gubernatis. Conférence publique tenue au Cercle Philologique de Florence le 18 Février 1889, p. XV-XLVIII".
26016. ~ Idem. Nouvelle édition [Tome I]. Bucarest (Librairie Socecu & C-ie), 1904. (16 x 12). XLIII, 204 p., 1 f. portret. (I 142134)
Cuprinde studiul "Julie Hasdeu femme-poète delà Roumanie de Angelo de Gubernatis" (p. XV-XLIII) şi un "Avant-propos" de B. P. Hasdeu.
26017. ~ Idem. [Tome II]. Chevalerie. Confidences et Canevas. Précédé d'une lettre et d'une notice par M. M. Emile Boutroux et Louis Léger, professeurs au Collège de France [et suivi d'un Appendice comprenant quelques notes sur les vies de Thadée Hasdeu et Alexandre Hasdeu et un petit recueil de leurs poésies]. Paris, Librairie Hachette & C-ie, 1890. (17 x 13). XXXI, 287 p. (I 43992)
Prefaţa de Bogdan Petriceicu Hasdeu.
26018. ~ Idem. [Tome III], Théâtre, Légendes et Contes. [Préface par B. P. Hasdeu]. Paris, Librairie Hachette & C-ie, 1890. (17 x 13). XVI, 3 82 p. (I 43992)
26019. ~ Quelques poésies posthumes, [par] Julie Hasdeu. Bucuresci, 1888. (32,5 x 24). 15 p. (Extrait de la Revista Nouă, nr. 10) (III 108766)
26020. ~ Sanda. Nuvelă, de Iulia P. Hasdeu. Brasso-Braşov, Edit. librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1906. (17,5 x 12). 24 p. (I 1 34642)
26021. ~ *Idem, 1909. 8°. 24 p. 16 bani. (Tr, 41(1910), mai-iunie, p. 127: Public, rom. pe 1909)
Vezi de asemenea:
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori romani,versificate îIn 1. germană. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  131) HASDEU, TADEU (1769-1835)
 • Opera
 • Imagini
HASDEU, TADEU (1769-1835)
Vezi:
HASDEU, JULIA. Oeuvres posthumes. Vol. II. Paris, 1890.

Nu exista imagini
  132) HASDEU
 • Opera
 • Imagini
HASDEU
Vezi şi: HĂJDĂU

Nu exista imagini
  133) HASNAŞ, C. SP.
 • Opera
 • Imagini
HASNAŞ, C. SP.
26022. ~ Politica noastră culturală. I. Condiţiunile vieţii culturale : a Romanilor din afară de Regat, [de] C. Sp. Hasnaş. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1916. (21 x 13,5). 90 p. 2 lei. (II 112785)
Bibliografie, la p. 89-90.
Traduceri:
DE AMICIS, ED. Din împărăţia iubirii. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  134) HASNAŞ, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
HASNAŞ, DIMITRIE
26023. ~ Adunare de ofisuri şi deslegări în ramul giudecătoresc, slobozite de la întronarea preaînaltului Domn Mihail Grig. Sturdza VV, pana la anul 1844, Iulie 9. Cercetate, din poronca înălţimei Sale, de o Comisie speţială, şi publicate de Bunul Dimitrie Hasnaş, Director Divanulu Domnesc. Iaşii (La Institutul Albinei), 1844 (25 x 20). 1 f., XXIX, 360, II p., 1 f tab. (II 50053)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
26024. ~ *Idem. P.I. 4°. 360 p. în d. lui Mich. Sturza. ed. Dim. Hasnaş. Iaşi (Albina), 1856. (Iarcu, p. 48 ; menţionat numai la ed. din 1844)
Vezi de asemenea:
• Manualul administrativ al Principatului Moldovei. De o comisie... Iaşi, 1855.

Nu exista imagini
  135) HASNAŞ, G.
 • Opera
 • Imagini
HASNAŞ, G.
26025. ~ Agripina. Nuvelă, [de Sărdar G. Hasnaş]. Sujet original. Braşov (La tip. lui Ioan Gătt), 1847. (17,5 x 11). 22 p. (I 1079)
Pe v. p. de titlu: "cu voia Autorului publicat de G. Hasnaş, Sărdar". Cu alfabet de tranziţie. Pentru autor, vezi şi: Iarcu, p. 53.

Nu exista imagini
  136) HASNAŞ, NICOLAE (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
HASNAŞ, NICOLAE (1875-?)
26026. ~ Contribuţiuni la studiul chistelor hidatice ale rinichiului şi tratamentul lor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentata şi susţinută la 12 Noembrie 1902 de N. Hasnaş. Intern al Sanatoriului Dr. Olchowski. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu, furnisori ai corpului medical), 1902. (23 x 15,5). 110 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 659) (II 260426)

Nu exista imagini
  137) HASNAŞ, SPIRU S. (1873-1919)
 • Opera
 • Imagini
HASNAŞ, SPIRU S. (1873-1919)
26027. ~ Stipulaţiuni inutile în dreptul roman şi acţiunea de anulaţiune sau riscisiune în dreptul civil. Teză pentru licenţă de Spiru S. Hasnaş. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1898. (22,5 x 15,5). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412426)

Nu exista imagini
  138) HASNAŞ, ŞTEFAN TH. (1846-1898)
 • Opera
 • Imagini
HASNAŞ, ŞTEFAN TH. (1846-1898)
26028. ~ Contribuţiuni la Studiul Paludismului, de Doctor St. Th. Hasnaş. Memoriu presentat la concursul de medic primar al Spitalului din Hărlău. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1886. (20,5 x 14). 22 p. (II 411833)
26029. ~ Debridările colului uterin în timpul facerei. Thesă pentru Doctorat în Medicină presentată şi susţinută la 15 Maiu 1878 de Ştefan Th. Hasnaş, Doctor în Medicină şi chirurgie, vechiu intern al Spitalelor Civile din Bucureşti. Medic şef al regimentului 7 de Dorobanţi etc. Bucuresci (Tip. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21,5 x 14,5). 44 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 48) (II 21369)

Nu exista imagini
  139) HASNĂTARU, CONSTANTIN S.
 • Opera
 • Imagini
HASNĂTARU, CONSTANTIN S.
26030. ~ Proprietatea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin S. Hasnătaru. Bucuresci (Tip. E. Miulescu), 1899. (23,5 x 15,5). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412762)

HAŞDĂU, HAŞDEU
Vezi: HĂJDĂU şi HASDEU

Nu exista imagini
  140) HAŞIGANU, NICOLAE (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
HAŞIGANU, NICOLAE (1888-?)
În colaborare:
26031. ~ Abecedarul militar întocmit pentru şcoalele de carte din armată. De Locotenentul Nicolae Haşiganu, din batalionul 7 vânători, I. G. Bratu şi N. Gh. Constantiniu, învăţători la şcoala de aplicaţie a Societăţii pentru învăţătura poporului Român, din Bucureşti. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de arte grafice C. Sfetea), 1913. (20 x 13). 120 p. cu il. 90 bani. (II 33859)
26032. ~ *Metodica scriscititului în şcoalele de carte din armată, [de] Locot. N. Haşiganu, I. G. Bratu, şi N. G. Constantiniu, [1913]. 50 bani. (Bratu, cop. 4; Vezi ed. II, Bucureşti, 1925, II 81219)
Apare ca anexă la Abecedarul militar din 1913 (v. îndrumările la ed. II din 1925, p. 4).

HATA, S.
În colaborare:
EHRLICH, PAUL şi ~. Chemoterapia experimentală a spiriloselor. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini