Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  101) HARDEN, HASSO
 • Opera
 • Imagini
HARDEN, HASSO
25859. ~ Mireasa prinţului Ucharin, de Hasso Harden. [Traducere]. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1902]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 58]) (I 411279)
Mai cuprinde: "Sclava lui Clodius. Naraţiune istorică deFranz Engen; O faptă nobilă a Adelaideï Ristori; François de Nion. Pacea".

Nu exista imagini
  102) HAREA, VASILE (1895-?)
 • Opera
 • Imagini
HAREA, VASILE (1895-?)
25860. ~ Cîntecele Neamului. Redactor V. Harea. Ediţia Centrului studenţesc. Chişinău (Tip. Tovărăşiei Editura Basarabiană), 1918. (17 x 12). 65 p. 45 cop. (Biblioteca Populară, nr. 1) (I 481110)
Descriere după copertă. Cu caractere slave. Cuprinde poezii de: V. Alecsandri, I. Roman, D. Bolintineanu, M. Eminescu, I. Soricu, G. Sion, Dumitru Muruzi, G. Creţanu, G. Tăutu, G. Coşbuc, I. Neniţescu, C. Porumbescu, Andrei Mureşanu, Z. Bârsan, V. Tempeanu.
25861. ~ Zemstva nouă. [Prelucrarea lui V. Harea după Boris Frommev]. Ediţiia Zemstvei guberniale. Chişinău (Tip. Ocârmuirei Guberniale), 1917. (16 x 12,5). 1 f., 9 p. (1 481094)
Numele autorului, la începutul textului. Lipsă cop. Text românesc cu caractere slave.

Nu exista imagini
  103) HARET, MICHAI (1884-1940)
 • Opera
 • Imagini
HARET, MICHAI (1884-1940)
(Michai Gold, Michail Gold-Haret)
25862. ~ O excursie în Bucegi în 1839 şi alte descrieri de excursiuni, [de] Michai I. Gold-Haret, Naturalist amator, viticultor, membru al Clubului alpin francez, al Soc. regale Române de Geografie, al Soc. Turiştilor şi al Siebenbürgischen Karpathenverein. Articole extrase din Anuarul Societăţii Turiştilor Români, vol. XIII, anul 1915. Cu două hărţi-schiţe şi cu patru vederi fotografice. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (23 x 15,5). 57 p. cu il., 2 h. (II 48175)
25863. ~ Munţii Sinaei, Bucărului şi Brunului. Călăuză practică şi descriptivă a munţilor şi localităţilor coprinse între ei, de Michai Gold. Cu 25 reproduceri fotografice şi o hartă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (19,5 x 13). XXXIV, 261 p., 25 f. pl., 1 h. (I 20242)

Nu exista imagini
  104) HARET, PETRE I. GOLD
 • Opera
 • Imagini
HARET, PETRE I. GOLD
25864. ~ Studiu clinic şi chirurgical asupra cancerului colului uterin la femeile tinere. Teză pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Noembrie 1914 de Petre I. Gold Haret, Fost extern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1914. (23 x 15,5). 68[-71] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1379) (II 40635)

Nu exista imagini
  105) HARET, SPIRU C. (1851-1912)
 • Opera
 • Imagini
HARET, SPIRU C. (1851-1912)
25865. ~ Activitatea Extra-şcolară a învăţătorilor. Răspunsul D-lui Spiru C. Haret, Ministrul Instrucţiunei Publice la Interpelarea D-lui Senator Titu Maiorescu. Rostit în şed. Senatului de la 25 Ianuarie 1908. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (19 x 12). 30p. (I 10489)
25866. ~ Aplicarea legii asupra înveţămîntului secundar şi superior, de Spiru C. Haret. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (21 x 13,5). 126 p. 50 bani. (Extras din Ziarul "Voinţa Naţională") (II 64205)
25867. ~ Aritmetica elementară, pentru clasele primare, de Spiru C. Haret, Profesoru la Universitatea din Bucuresci. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tipografia Modernă, Gr. Luis), 1888. (20,5 x 14). 119 p. 1 leu. (II 124248)
25868. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1889. (21 x 13). 119 p. 1 leu. (II 124181)
25869. ~ Idem. Ed. IV, revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1891. (20 x 13). 120 p. (II 118361)
Lipsă coperta.
25870. ~ Idem. Ed. VII, revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1893. (20,5 x 13,5). 120 p. 1 leu. (II 124159)
25871. ~ Aritmetica practică, pentru clasele secundare, de Spiru C. Haretu, Profesoru la Universitatea din Bucuresci. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1888. (21 x 13). 2 f., II p., p. 3-132. 1,50 lei. (II 124247)
25872. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1889. (21 x 13,5). 136 p. 1,50 lei. (II 124246)
25873. ~ Idem. Ed. III, revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1892. (BCP-B II 67907)
Descriere după fişa din catalogul BAR.
25874. ~ Idem. Ed. V, revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-nie (Lito-Tip. Lazăr Motzătzeanu & Petre Lambru), 1895. (20,5 x 13,5). 137 p. 1,50 lei. (II 124239)
25875. ~ Idem. Ed. VI, revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I.V. Socecu), 1896. (20 x 13). 137 p. 1,50 lei. (II 124157)
25876. ~ ldem. Ed. VII, revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (20 x 13,5). 137 p. 1,50 lei. (II 124158)
25877. ~ Cercetări asupra părţii financiare a projectului de rescumperare a Căilor Ferate, de Spiru C. Haretu. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihăilescu), 1880. (23,5 x 15). 32 p. (II 124559)
25878. ~ Chestia ţărănească, de Spiru C. Haret. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (23 x 16). 81 p. (II 1681)
25879. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arfe Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1907. (23 x 16,5). 81 p. (II 7383)
25880. ~ Cestiuni de înveţămînt, de Spiru C. Haretu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (20,5 x 13). 69[-71] p. 0,50 lei. (Estr. din diarul Liberalul) (II 124002)
25881. ~ Compt de costul aplicării proiectului de lege asupra inveţămintului secundar şi superior, [de Spiru C. Haret]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (23 x 15,5). 1 f., 40 p., 1 f. tab. (II 33534)
Autorul, la p. 15. La p. 17-40: Anexe.
25882. ~ Consideraţiuni relative la Studiulu esperimentalu alu mişcării apei în canale descoperite şi la construcţiunea intimă a fluideloru, de Dr. Spiru Haretu, Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români), 1883. (26 x 20,5). 11 p. 50 bani. (Academia Română) (Extrasu din Analele Academiei Române, Seria II, tom. V. Secţ. II. Memorii şi notiţe, p. 343-351) (II 124825)
25883. ~ Criza bisericească de Spiru C. Haret. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (22,5 x 15). 141[-143] p. (II 29000)
25884. ~ Curs de Mecanică Raţionată. Profesor Spiru C. Haret. Bucuresci, 1881-82. (25,5 x 21). 1 f., X, 390 p. (II 340288)
Litografiat.
25885. ~ Curs de trigonometrie, de Spiru C. Haretu. Bucuresci (Typographia Curţii (Lucratorii Associaţi)), 1873. (22,5 x 16). 1 f., IV-333, IV p. (II 170502)
25887. ~ Idem de Spiru C. Haretu, Profesoru la Facultatea de Sciinţe din Bucuresci. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1886 [pe cop.: 1887]. (20,5 x 13,5). 1 f., 330 p. 5 lei. (II 124170)
25888. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (21,5 x 14,5). 293 p. 5 lei. (II 124238)
Lipsă coperta.
25889. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (21,5 x 14,5). 316 p. 5 lei. (II 124256)
25890. ~ Idem. Ed. V, revăzută şi pusă în acord cu programele actuale de liceu de I. Tutuc, profesor de cursul secundar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (20,5 x 14). 200 p. 3,75 lei. (II 124035)
25891. ~ Idem. Ed. VI, revăzută şi pusă în acord cu programele actuale de liceu de I.Tutuc, profesor de cursul secundar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1912. (20,5 x 13,5). 200 p. 3,75 Iei. (II 124025)
25892. ~ Idem. Ed. VII, revăzută şi pusă în acord cu programele actuale de liceu de I. Tutuc. Bucureşti (Göbl-Rasidescu), [1918?] 2 f., 213 p. (BCP-B II 19816)
Descriere după fişa de la catalog. Ediţie destinată să servească şi elevilor de dincolo de vechile hotare ale regatului (v. introducerea lui I. Tutuc).
25893. ~ Despre mecanica socială, de Spiru C. Haret, membru al Academiei Române. Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sorì. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 20,5). 15 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXIII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 10, p. 381-395) (II 23674)
Descriere după copertă.
25894. ~ Discursul pronunţat de D-nul Spiru C. Haret, ministrul Instrucţiunii şi al Culteloru în şedinţele Camerei deputaţilor dela 3 şi 4 Decemvrie 1909 cu ocaziunea discuţiunii răspunsului la Mesagiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (23 x 16). 65 p. (II 16382)
25895. ~ Discursul pronunţat de D-nul Spiru C. Haret, ministrul Instrucţiunii şi al Cultelor în şedinţele Senatului dela 15, 16 şi 17 Decembrie 1909, ca răspuns la interpelarea D-lui senator C. Dissescu în afacerea PSS Gherasim, episcopul Romanului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Sr. Ion St. Rasidescu), 1910. (23,5 x 15,5). 81 p. (II 16383)
25896. ~ Discursul rostit de D. Spiru C. Haret, Ministru al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor în şedinţa Camerei deputaţilor de la 20 Decembrie 1902, cu ocazia desbaterei budgetului acelui minister. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (17 x 11). 1 f., 38 p. (I 7731)
Lipsă coperta.
25897. ~ Expunere de motive la Proiectul de lege asupra inveţămîntului profesional, [de Spiru C. Haret, Ministrul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor]. [Bucureşti], 1898. (26,5 x 20,5). XXVII p. (II 83999)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, La finalul textului (p. XXVII). Anul menţionat în text, p. I.
25898. ~ Henri Poincaré, de Spiru C. Haret, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St.Rasidescu). 1912. (27 x 21,5). 11 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, No. 5, p. 41-51) (II 29775)'
Descriere după copertă.
25899. ~ În chestia ţărănească, [de] Spiru C. Haret. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1907. (21,5 x 15). 14 p. 10 bani. (Extras din ziarul "Voinţa Naţională", nr. 6534) (II 135809)
25900. ~ Înveţemîntul Profesional. Discursul d-lui ministru al cultelor şi instr. publice Spiru Haret rostit în şedinţa Adunărei Deputaţilor de la 9 Martie 1899. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1899. (18 x 12). 96 p. (I 142101)
25901. ~ Localele de şcoli primare. Propuneri, regiile şi consilii practice, pentru clădirea şi dotarea lor, de Spiru C. Haret. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1889. (24 x 16,5). V, 76 p. (Extras din Revista "George Lazar") (II 105128)
25902. ~ Mécanique sociale, par Sp. C. Haret, Docteur ès sciences, Professeur à l'Université et à l'École des Ponts et Chaussées de Bucarest, Membre de l'Académie Roumaine, Ministre d'Etat. Paris, Gauthier-Villars Libraire (Bucarest, Ch. Göbl, I. St. Rasidescu S-r Imprimeur), 1910. (24 x 17) . 3 f., 256 p. 5 francs. (II 21545)
25903. ~ Observaţiuni ştiinţifice [1. Observaţie directă de formare a grindinei. 2. Observaţie asupra cutremurelor de pământ], de Spiru C. Haret, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26 x 20,5). 4 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, p. 293-296) (II 124824)
25904. ~ Pagini de istorie, de Spiru C. Haret. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (24 x 16,5). 32 p. (II 81787)
Situaţia materială a corpului didactic din perioada 1864-1904.
25905. ~ Pata cea mare roşie de pe planeta Jupiter, de Spiru C. Haret, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (27 x 21). 3 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXIV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, nr. 17, p. 381-383) (II 28420)
Descriere după copertă.
25906. ~ Raport adresat M. S. Regelui asupra activităţii Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, de Spiru C. Haret, Ministru. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (24,5 x 17). 408 p., 293 p. (II 105053)
25907. ~ Raport adresat Maestăţii Sale Regelui asupra acţiunii învăţătorilor şi a preoţilor rurali în răscoalele ţărăneşti din 1907, de Spiru C. Haret, Ministrul Instrucţiunii Publice. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (23,5 x 16,5). 100 p. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor) (II 7421)
25908. ~ Raport adresat Majestăţii Sale Regelui de către D. Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice [Spiru C. Haret] asupra stării actuale a chestiei şcolilor şi bisericilor române din străinătate. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St.Rasidescu), 1901. (26 x 20,5)-. LXXVIII, 100 p. (II 65045)
La finalul textului semnează: Spiru C. Haret.
25909. ~ Raportu generalu anualu asupra înveţâmîntului, presentatu D-lui Ministru de Instrucţiune Publică şi Culte, de Spiru C. Haretu, Inspectoru Generalu alu Scóleloru; Profesoru la Universitatea din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (22,5 x 15,5). 164 p. (II 79229)
25910. ~ Rapport adressé à Sa Majesté le Roi de Roumanie sur l'activité du Ministère de l'Instruction Publique et des Cultes, par Spiru C. Haret, Ministre. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, I. St. Rasidescu S-r), 1903 [pe cop.: 1904]. (24 x 17,5). 328 p. (II 56727)
Vezi şi ediţia românească din acelaşi an.
25911. ~ Rolul preoţilor şi învăţătorilor în mişcarea culturală. Răspunsul D-lui Spiru C. Haret, Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii la Interpelarea D-lui Senator C. Disescu. Rostit la şedinţa Senatului delà 24 Ianuarie 1908. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (18,5 x 12). 70 p. (I 9317)
25912. ~ Schimbarea legilor instrucţiei. Studiu asupra proiectului de lege depus în Cameră la 13 Martie 1900 de Spiru C. Haret. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (19 x 13). 233[-235] p. (Extras din diarul "Voinţa Naţională") (I 105734)
25913. ~ Scrisori dela Spiru C. Haret adresate Preotului Teodor Bălăşel. [Publicate de Preot Teodor Bălăşel]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1914. (24 x 17). 55 p., 1 portr. (II 36467)
25914. ~ Societatea Corpului didactic primar şi Liga Înveţămîntului, de Spiru C. Haret. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu),1902. (22,5 x 15,5). 31 p. (II 124433)
25915. ~ Sur l'invariabilité des grands axes des orbites planétaires, par M. Spiru C. Haretu. Paris (Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire de l'Observatoire de Paris), 1885. (30 x 23). 2 f., 39 p. (Extrait des Annales de l'Observatoire de Paris, Mémoires, Tome XVIII) (III 229904)
25916. ~ Şcoala Naţionalistă, de Spiru C. Haret. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion S. Rasidescu), 1907. (24 x 17). 12 p. (Extras din "Revista Generală a învăţământului", Anul II, nr. 6) (II 5569)
25917. ~ 1. Thèse de mécanique céleste. Sur l'invariabilité des grands axes des orbites planétaires 2. Thèse d'analyse. Propositions données par la Faculté. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques. Par M. Spiru C. Haretu. Soutenues le [30] Janvier 1878, devant la Commission d'Examen. Paris (Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire de l'Ecole-Polytechnique, du Bureau des Longitudes, Successeur de Mallet-Baschelier), 1878. (27 x 22). 49[-51] p. (Nr. d'ordre 399) (II 36898)
Ziua susţinerii tezei, cu cerneală, pe exemplarul Bibl. Acad.
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ANGHELESCU, E. Cursu de Algebra elementara. Ed. II de ~. Bucureşti, 1887.
QUETELET. Elemente de Astronomie. Trad. de ~. Iaşi, 1873.
URECHIA NESTOR, V. A. Exerciţii şi Probleme de Geometrie Analitică. Pref. de ~. Fasc. I. Bucureşti, 1895.
Vezi de asemenea:
• Cuvinte rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice. De ~ ş.a. Bucureşti, 1911.
• Discursurile rostite în şedinţele din 8 şi 10 Decembrie 1901 ale Camerei Deputaţilor în Cestiunea macedoneană de ~ ş.a. Bucuresci, 1902.
FUNDAŢIUNEA Vasile Adamachi. Raport. Bucuresci, 1904.
GÂRBOVICEANU, P. Legea Sinodală din 1909 ; Declaraţiunea rostită în Senat de ~. Bucureşti, 1911.
MINISTERUL Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Proiect de Legea supra învătămîntului secundar şi superior, precedat de Expunerea de motive [semnată] de ~. Bucureşti, 1897.

25918. • D. Haret şi ţăranii [de Un ţăran din Vintileanca jud. Buzău]. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (17 x 10,5). 16 p. (I 7177)
La finalul textului, menţiunea: "Un ţăran din Vintileanca".

Nu exista imagini
  106) HARET, M. C.
 • Opera
 • Imagini
HARET, M. C.
25919. ~ Cum se propagă phyloxera (observaţiuni critice), de M. C. Haretu, cu o prefaţă de N. N. Andronescu, Directorul revistei "Amicul Agricultorului". Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24 x 16). 14 p., 1 f. (II 81724)
25920. ~ Degrevarea berei şi Monopolul Alcoolului . Respuns la "Industria berei şi impositul" de V. C. Buţureanu, Doctor în Chimie, Profesor la Universitatea din Iaşi, şi A. D. Xenopol, Profesor la Universitatea din Iaşî, autorul Studiilor Economice, de M. C. Haretu, Sub-Directorul Creditului Agricol, Fost Casier General. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (23 x 16,5). 139 p. 2 lei. (II 50857)
25921. ~ Impositul şi alcoolismul. Respuns la "Lupta contra alcoolismului în România" de D. A. C. Cuza Secretarul general al ligei române contra alcoolismului. De M. C. Haretu, Sub-Directorul Creditului Agricol, Fost Cassier General. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1897. (20 x 13). 42 p. (I 23375)
25922. ~ Impositul şi beuturile alcoolice în România, [de] M. C. Haretu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (23 x 16,5). 297[-299] p. 4 lei. (II 84110)
25923. ~ Monopolul alcoolului, [de] M. C. Haretu. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, Ispasescu & Bratanescu), 1899. (15 x 12). 51 p. (1 105863)
25924. ~ Problemele şi soluţiile D-lui A. C. Cuza în chestia alcoolismului, [de M. C. Haretu]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (18,5 x 12,5). 28 p. 0,50 lei. (Extras din "Noua Revistă Română") (I 105715)
25925. ~ Responsabilitatea casierilor generali şi a controlorilor fiscali din faptul delapidărilor comise de perceptori. Memoriu presentat Înaltei Curţi de Compturi cu ocasiunea cererii de revisuire a decisiunii Curţii cu No. 16 din 1896, de M. C. Haretu, Fost Casier General. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (22,5 x 16). 91 p. (II 79268)

Nu exista imagini
  107) HAREZEANU, I. N.
 • Opera
 • Imagini
HAREZEANU, I. N.
25926. ~ Curs de Stenografie. Nou metod a înveţa Stenografia fără profesor, de I. N. Harezeanu, Stenograf la Senat. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii) , 1900. (23 x 15,5). 78 p. 3 lei. (II 153136)

Nu exista imagini
  108) Harfa
 • Opera
 • Imagini
Harfa
25927. • Harfa Sionului. [Adunare de cîntări pentru cultul pocăiţilor]. Zurich, 1894. (Cult C, 5(1915), nr. 17, p. 523, notă în subsol)

Nu exista imagini
  109) HARHAS, DIMITRIE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
HARHAS, DIMITRIE (1868-?)
În colaborare:
25928. ~ Patrula de infanterie în armata română şi serviciul de patrulare, de Căpitanii Harhas şi Sturdza, Comandanţi de companie în Bat. 2 Vînători "Regina Elisabeta". Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (23 x 15,5). 63 p., 1 h. 1,60 lei. (II 124248)

Nu exista imagini
  110) HARHAS, M.
 • Opera
 • Imagini
HARHAS, M.
25929. ~ Şabasul Tartarului sau Moartea morţilor. Farse originală într'unu actu [de căpitan M. Harhas]. Cu o prefaţă de Editoru. Iassi (Impr. A. Bermann), 1872. (23 x 14). VIII, p. 3-32. (I 74355)
Prefaţa semnată de autor şi editor: "Căpitan M.", completat cu cerneală: "Harhas".
25930. ~ Idem. Ed. II. Iassy (Tip. Onicescu), 1881. (19 x 13,5). VIII, 30 p. (I 153937)
Lipsă coperta. Autorul identificat după ed. I.

Nu exista imagini
  111) HARITINE, PAUL
 • Opera
 • Imagini
HARITINE, PAUL
25931. ~ 10 Mai 1881! Paul Haritine C***. Bukarest (Impr. N. Miulescu), 1881. (19,5 x 13). 9 p. (I 123917)

Harito Polidor
25932. • Harito Polidor. Istorie morală. Tradusă din Greceşte de Mihail Stoianovici. Bucureşti (Tipografia Pitarului Constantin Pencovici), 1840. (19 x 12). 85[-87] p. 1 sfanţ. (I 380178)
Cu caractere chirilice. În Iarcu, p. 41, este menţionată şi o ed. din 1839.

Nu exista imagini
  112) HARITON, monah prodromit
 • Opera
 • Imagini
HARITON, monah prodromit
Vezi:
AGAPIE CRITEANUL. Carte folositóre de suflet, pentru măntuirea pecătoşilor. Prelucrare de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  113) HARITON, NICOLAE (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
HARITON, NICOLAE (1879-?)
25933. ~ Recidiva, [de] Nicolae Hariton. Teză pentru licenţă. Susţinută la... 190... Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (23,5 x 16). 100 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 124732)

Nu exista imagini
  114) HARITONOVICI, ION (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
HARITONOVICI, ION (1880-?)
25934. ~ Despre dobîndă, [de] Ion Haritonovici. [Teză de licenţă]. Bucureşti (Stab. de arte grafice Euf. N. Miulescu & C-ia), 1904. (24,5 x 17,5). 53 p. (II 3493)

Nu exista imagini
  115) HARMATH, LUYZA
 • Opera
 • Imagini
HARMATH, LUYZA
Traduceri:
CARMEN SYLVA. *Kel világbol. Trad. de ~. Budapest, 1890.
~. Rajzoh. Trad. de ~. Budapest, 1885.
~. Zoe regénye. Trad. de ~. Budapest, 1898.
Carmen Sylva şi Mite Kremnitz. Asira. Trad. de ~. Györött, 1893.

Nu exista imagini
  116) HARNACK, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
HARNACK, ADOLF
25935. ~ Monahismul. Idealurile şi istoria lui, [de] Adolf Harnack, trad. de Dr. Gh. Gomşa. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1916. (19,5 x 12,5). 107 p. 1 coroană. (Inst. Iorga, II 4001 G)

Nu exista imagini
  117) HARQUEVAUX, L.
 • Opera
 • Imagini
HARQUEVAUX, L.
Vezi:
MANOILESEU, C. ş.a. Cartea premiantului. După ~ ş.a. Iaşi, 1898.

Nu exista imagini
  118) HARRET, M.
 • Opera
 • Imagini
HARRET, M.
25936. ~ Notiţii din o călătorie de la Galaţi la Atena în An 1851, de M. Harret. (Descriere simplă). Ilustrată cu doue stampe frumoase: Constandinopoli şi Atena. Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1853. (20,5 x 14). XIII p., 1 f., 77 p., cu il., 2 f. pl. (II 1371)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  119) HARRIS, JULIA COLLIER
 • Opera
 • Imagini
HARRIS, JULIA COLLIER
Traduceri:
ISPIRESCU, PETRE. The Foundling Prince. Trad. de ~ ş.a. Boston, 1917.

Nu exista imagini
  120) HARRY, MIRIAM
 • Opera
 • Imagini
HARRY, MIRIAM
25937. ~ Nuvele Arabe, [de] Miriam Harry. Traducere de Nicolae Pandelea. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (15 x 10). 95 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 52) (I 15361)

Nu exista imagini