Bibliografia românească modernă

Autori - Litera H
  1) HAASE, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
HAASE, THEODOR
25646. ~ Antisemitism. Mici studii, de Deputatul Moravii-Silesiei Sf.-sa Theodor Haase, doctor în Theologie şi Super-intendent [bisericei] Evangelice din Bielitz. Botoşani Edit. Librăriei-Tipografiei Goldşleger & Comp., [189?]. (21 x 14,5). 23 p. 1 leu nou. (II 124155)
Descriere după copertă. La începutul textului menţiunea: "Mencionatul articol este publicat în Noue Presse Libere[!] nr. 8121-23, din 5 Aprilie a.a., de Deputatul Moraviei şi Silesiei, Sf.-sa Theodor Haase, doctor în Theologie şi Super-intendent bisericei evanghelice din Bielitz".

Nu exista imagini
  2) HABERER, K.
 • Opera
 • Imagini
HABERER, K.
Vezi:
POPESCU, V. Introducere în sciinţele comerciale. După ~. Partea I. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  3) HACANOV, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
HACANOV, GEORGE
25647. ~ Cate-va cuvinte assupra maladielor renale, descrisse sub numele de Morbulu lui Bright. Thesa pentru doctoratu în medicină. Presintata şi susţinuta în Ianuariu 1875 de George Hacanov Născutu în Kazanlik (Thracia). Doctor în medicină. Vechiu internu alu spitalelor civile. Bucuresci (Tip. Znanie), 1875. (20 x 17). VIII-64 p. (Facultatea de Medicinăa din Bucureşti, nr. 8) (II 21418)

Nu exista imagini
  4) HACIADURIAN, RUPEN O.
 • Opera
 • Imagini
HACIADURIAN, RUPEN O.
În colaborare:
LANIS, L. ş.a. Conversaţiune Româno-Armeană. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  5) HACIK, ?
 • Opera
 • Imagini
HACIK, ?
Vezi:
• Viata şi obiceiurile animalelor. După ~. Câmpina, 1916.

Nu exista imagini
  6) HACMAN, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
HACMAN, EUGEN
Vezi: HAKMAN, EUGEN

Nu exista imagini
  7) HACMAN, GEORGE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
HACMAN, GEORGE (1874-?)
25648. ~ Despre Febra pernicioasă palustră în România. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 24 Martie 1901 de George Hacman, Medic Sublocotenent. Elev al Internatului medico-militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (23,5 x 16). 68[-71] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 587) (II 124716)

Nu exista imagini
  8) HADAN, PETRU
 • Opera
 • Imagini
HADAN, PETRU
Vezi: HĂDAN, PETRU

Nu exista imagini
  9) HADARAG, VASILE
 • Opera
 • Imagini
HADARAG, VASILE
25649. ~ Păstorul lui Herma. Tesa pentru licenţă de Vasile Hadarag. Susţinută la... Martie 1902. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1902. (23,5 x 16). 3 f., 73 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 124539)
Traduceri:
HAIN-HAHN, I. Eudoxia. Trad. de ~. Craiova. 1908.

Nu exista imagini
  10) HADÂRCĂ, GHEORGHE I. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
HADÂRCĂ, GHEORGHE I. (1885-?)
25650. ~ Tratamentul chirurgical prin excizie al conjunctivitei granuloase cronice. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Ianuarie 1912, de Gheorghe I. Hadârcă, Din Institutul Medico Militar. Bucureşti (Tip. Albert Baer), 1912. (22 x 15). 64 p., 8 f. pl., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1214) (II 25972)

Nu exista imagini
  11) HAECKEL, ERNEST
 • Opera
 • Imagini
HAECKEL, ERNEST
25651. ~ Despre minuni, [de] Ernst Haeckel. Traducere de Clement-Bacău. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1911]. (19,5 x 13). 16 p. 20 bani. (I 23343)
25652. ~ Dumnezeu şi Lumea, [de] Ernst Haeckél. Traducere de G. St. Graur. Ce este sufletul Omului? Dumnezeu şi Natura; Sufletul şi Corpul sunt una şi aceiaş putere. Bucureşti, Edit. Lumen, [1911]. (16,5 x 12,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 79) (I 23242)
25653. ~ Monismul. Profesiunea de credinţă a unui naturalist, [de] Ernst [pe cop.: Ernest] Haeckel. Traducere cu autorizaţia autorului [pe cop.: Traducere de B. Dabubianu]. Bucureşti, Librăria Nouă [1913]. (19,5 x 13). 78 p. 1 leu. (I 155858)
Datat după: RI, [1913], nr. 124, p. 64 şi Luc, 13(1914), nr. 1, ian. 1, cop. 2.
25654. ~ Originea Omului, [de] Ernest Haeckel. Traducere de A. Luca. Lamarck, Darwin, Huxley. Omul şi maimuţa. Sufletul Omului şi sufletul Maimuţei. Pithecantropus Erectus. Goethe şi Teoria lui Darwin. Fecundaţiunea la Om. Strămoşii Omului. Conduşii. Bucureşti, Edit. Lumina (Tip. M. Kalber), [1909]. (16 x 12). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 23) (I 21644)
25655. ~ Sufletul după moarte (nemurirea), [de] Haeckel. Iaşi, Edit. Librăriei Socec & Co., Sucursala Iaşi (Tip. Progresul), [1913?]. (12 x 8). 59 p., 2 f. (cat. edit.). 15 bani. (Biblioteca Iaşilor, nr. 20) (BCU-ClN 222176)
Anunţată la finele anului 1912.

Nu exista imagini
  12) Hagada
 • Opera
 • Imagini
Hagada
25656. • *Hagada sau Ceremoniile primelor două seri de Pesah. Textul ebraic, traducere românească de A. S. Gold. Ed. III[?]. Craiova, Inst. de edit. Ralian şi Ignat Samitca, [1902]. 1 leu. (Eg, 13(1902), nr. 13, mart. 29, p. 102: Bibliografie ; Gold, cop. 4)

Nu exista imagini
  13) HAGEN, ?
 • Opera
 • Imagini
HAGEN, ?
Vezi:
POPOVICI, I. Memoratorul tactic al oficerului. După ~. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  14) HAGI, GHEORGHE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
HAGI, GHEORGHE (1865-?)
25657. ~ Despre cantonamente. Conferinţă ţinută în ziua de 28 Ianuarie 1905 de Căpitanul Hagi Gheorghe. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), [1905]. (20 x 13). 14 p. (România. Corpul I Armată. Divizia I-a. Brigada 2 Infanterie. Regimentul Dolj No. 1) (I 7030)

Nu exista imagini
  15) HAGI GHEORGHE, IOAN
 • Opera
 • Imagini
HAGI GHEORGHE, IOAN
Vezi:
FOTESCU M. şi ~. Testamentele fondatorilor Bis. Maica Domnului-Dudu din Craiova. Craiova, 1887 ; 1894.

Nu exista imagini
  16) HAGI GHEORGHIU, CONST.
 • Opera
 • Imagini
HAGI GHEORGHIU, CONST.
25658. ~ Capacitatea juridică a alienaţilor [de] Const. Hagi Gheorghiu. Teză pentru licenţă. Bucureşti (Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1907. (23 x 16). 45, II p. (II 6930)

Nu exista imagini
  17) HAGI-JOGA, PAVEL V.
 • Opera
 • Imagini
HAGI-JOGA, PAVEL V.
25659. ~ Despre raportul succesoral în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă (studiu juridic), susţinută la... 1900 de Pavel V. Hagi-Joga. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23,5 x 15,5). 100 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea Juridică) (II 124556)

Nu exista imagini
  18) HAGI, NIKITA
 • Opera
 • Imagini
HAGI, NIKITA
25660. ~ Cuvînt la Sfînta şi Marea Duminică a Pascelor pentru adeverire Învierei Domnului şi pogorîrea la iad. O călătorie la locurile sfinte, de Hagi Nikita, Monahul Prodromitul din Sfîntul Munte Athos. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1901. (23 x 16). 36 p. 50 bani. (II 423332)

Nu exista imagini
  19) HAGI PANTELLI, ALEXANDRU (SANDI)
 • Opera
 • Imagini
HAGI PANTELLI, ALEXANDRU (SANDI)
25661. ~ Recidiva în dreptul penal român. Tesă pentru licenţă de Alexandru Hagi Pantelli (Sandi). Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Goöbl), 1903. (23,5 x 16). 32 p. (Şcoala Superioră de sciinţe de Stat (Palatul Universitate)) (II 124658)

Nu exista imagini
  20) HAGI THEODORACHE, GEORGE (1858-1929)
 • Opera
 • Imagini
HAGI THEODORACHE, GEORGE (1858-1929)
25662. ~ Despre us în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă. Susţinută la... 1890 de George Hagi Theodorache. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1890. (23,5 x 16). 49 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 124557)

Nu exista imagini