Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  981) GORCIAKOFF-UVAROFF, NATALIA
 • Opera
 • Imagini
GORCIAKOFF-UVAROFF, NATALIA
24654. ~ Evrei şi creştini de Natalia Gorciakoff Uvaroff. Traducere română dupe originalul francez. Bucureşti (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1888. (23,5 x 16). 20 p. 1 leu. (II 141777)

Nu exista imagini
  982) GORCIU, GEORGE I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
GORCIU, GEORGE I. (1871-?)
24655. ~ Geografia economică a României, de G. I. Gorciu, Profesor. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1902. (21 x 14). VI-113 p. 3 lei. (II 3071)
Lipsă p. 113 şi pp. I-II cu Tabela de materii.
24656. ~ Geografia Fisică a Globului pentru cursul superior de liceu (Secţia reală şi modernă) şi Externatele secundare de fete de gradul II de George I. Gorciu, Profesor de geografie la liceul Mihai Viteazul şi gimnaziul Cantemir. Programa din 1899. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 170 p. cu ilustr. + 2 h. 3 lei. (II 2084)
24657. ~ Geografia fizică a globului, pentru clasa V secundară de G. I. Gorciu. Bucureşti Edit. Societăţei Coop. Librăria Naţională (Ploeşti, Stab. de arte grafice Progresul), 1906. (20 x 13). 214 p. cu ilustr. + 1 h. 3 lei. (I 5699)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24658. ~ Raportul Secţiunii didactice [a Societăţii Regale Române de Geografie] pe anul 1914 de G. Gorciu, Profesor de Geografie la Seminarul Central, Secretarul Secţiunii. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co., S.A.), 1915. (24,5 x 16,5). 11 p. (Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, XXXVI, 1915. Extras). (II 48174)
Descriere după copertă.
24659. ~ Idem, pe anul 1915, de G. Gorciu Profesor ... Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co., S.A.), 1916. (24,5 x 16,5). 14 p. (Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, XXXVII 1916. Extras). (II 48174)
Descriere după copertă.

În colaborare:
STAMATESCU, F. şi ~. Geografia economică a României, Europei şi Americii. Curs de geografie p. cl. VI sec. Bucureşti, [1902].

Nu exista imagini
  983) GORDIAN, CONSTANTIN ST.
 • Opera
 • Imagini
GORDIAN, CONSTANTIN ST.
24660. ~ Culpabilitatea în dreptul penal român. Teză pentru licenţă de Const. St. Gordian. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23,5 x 16). 46 p. (Universitatea din Bucuresci. Şcola superióră de Sciinţe de Stat). (II 124538)

Nu exista imagini
  984) GORDIAN, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GORDIAN, ŞTEFAN
24661. ~ Cuventu Funeralu tienutu la înmormântarea St. Sale Iconomulu Ioan Gheorghiu, la 27 Iulie 1870, în Biserica St. Ioan de la Suceava supra numita Nicoritiă, de d-lu Stephan Gordian. Iassy (Imprimeria D. Gheorghiu), 1870. (19,5 x 12). 22 p. (I 45343)
Pe copertă: La un păstor pierdutu. De Stephan Gordianu.

Nu exista imagini
  985) GORDON, SAMUEL L.
 • Opera
 • Imagini
GORDON, SAMUEL L.
24662. ~ Din manuscrisele lui S. L. Gordon. Naraţiune Senzaţională intitulată Iubirea maternă''. Traducere de A. Gross. Roman (Tip. Lumina II. Crieghel & Comp.), 1905. (19,5 x 13,5). 30 p. (I 5150)
Pe copertă greşit tipărit: I. L. Gordon.
24663. ~ Din ţara sclaviei [de] S. L. Gordon. Nuvele. (Din viaţa evreilor ruşi). Traducere de Horia Carp. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1910]. (19,5 x 12,5). 72 p. (Biblioteca Evreiască, nr. 2). (I 20228)
24664. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Societăţei Cult. Saron (Tip. Progresul), 1915. (19,5 x 12,5). 72 p. 40 bani. (I 42471)
Pe copertă greşit tipărit: I. L. Gordon.

Nu exista imagini
  986) GORE, PAVEL (1875-1928)
 • Opera
 • Imagini
GORE, PAVEL (1875-1928)
24665. ~ *Drepturile mazililor [de] Pavel Gore. 1911. (Apărut în l. rusă în 1908. (Cugetarea, p. 369).
24666. ~ *Însemnare despre cei de una credinţă din Basarabia de Pavel Gore. 1908. (Cugetarea, p. 369).
24667 ~ [Объ однодворцахъ Бессарабіи (мазылах)]. П. Г. Горе состояшаго въ Министерствъ Юстиціи, Предъдателя Бессарабской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи. Кишиневъ (Тип. А. С. Суворина), 1908 (20 x 14). 32 p. (II 499352)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Diferă de precedenta prin tipar şi cuprins. Tip., la finalul textului.
24667a. ~ Записка объ однодворцахъ Бессарабіи (мазылах). П. Г. Горе состояшаго въ Министерствъ Юстиціи, Предъдателя Бессарабской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи. Кишиневъ (Типо-Литографія Ф. П. Кащевскаго), 1908. (19,5 x 14). 72 p. (I 603217)

Nu exista imagini
  987) GORESCU, ANTON (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
GORESCU, ANTON (1851-?)
24668. ~ Darea de Samă şi Discursul asupra mutabilităţei în natură, rostite cu ocasia solemnităţei distribuirei premiilor în Iunie 1888 de A. Gorescu, Director şi Profesor de ştiinţi fisico-naturale şi higiena la Gimnasiul real din Dorohoiu. Dorohoiu, Libr. şi Tip. I. L. Bercovici, [1888]. (20 x 15). 16 p. (I 123944)

Nu exista imagini
  988) GORESCU, CONSTANTIN G. (1879-1931)
 • Opera
 • Imagini
GORESCU, CONSTANTIN G. (1879-1931)
24669. ~ O campanie anti-paludică făcută în Comuna Belitom, jud. Teleorman (în vara anului 1904). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 20 Iunie 1905 de Gorescu G. Constantin, Intern al Spitalului militar Regina Elisabeta, Asistent la Laboratorul de Medicină experimentală. Bucu- reşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23,5 x 16). 40[-43] + LIX[-LXII] p. + 1 h. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 802). (II 3749)

Nu exista imagini
  989) GORESCU, OCTAV (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
GORESCU, OCTAV (1891-?)
24670. ~ Pentru soldaţii noştri [de] Sub.-Lt. Oct. Gorescu, Din Batalionul 1 Vânători. Încercări de educatiune morală şi fizică. Craiova (Tiparul Tip. Ramuri), 1914. (14 x 12,5). 2 f. + 164[-170] p. cu ilustr. + 1 pl. (I 39541)

Nu exista imagini
  990) GORGIANU, A.
 • Opera
 • Imagini
GORGIANU, A.
Vezi: GORJAN, A.

Nu exista imagini
  991) GORGOS, CHRISTEA A. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GORGOS, CHRISTEA A. (1876-?)
24671. ~ Studiu asupra Cambiei. Tesă pentru licenţă de C. A. Gorgos. Galaţi (Tip. Buciumul Român), 1900. (23,5 x 16). 166 p. (II 124536)

Nu exista imagini
  992) GORGOS, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
GORGOS, DUMITRU
24.672. ~ Arta în provincie [de] Dumitru Gorgos. Causerie ţinută în Bucureşti la 17 Mai 1908. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1308. (16 x 10). 8 p. 30 bani. (I 10387)

Nu exista imagini
  993) GORGOS, JEAN N.
 • Opera
 • Imagini
GORGOS, JEAN N.
24673. ~ O scurtă dar glorioasă domnie [Cuza]. Conferinţă desvoltată în Aula Ateneului Romîn[!] din Dorohoi de Jean N. Gorgos, Student. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1904. (18,5 x 12,5). 42 p. (I 2647)
Pe copertă titlul: Cuza.

Nu exista imagini
  994) GORGOS, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
GORGOS, PAVEL
24674. ~ Despre Formele Testamentelor în Dreptul Roman şi Român. Thesa pentru Licenţă susţinută de Pavel Gorgos. Iasi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1883. (24 x 16,5). 2 f. + 315 p. (Facultatea de Dreptu din Iaşi). (II 74898)
24675. ~ Idem. Iaşi (Tipo-Lit. II. Goldner), 18.95. (23,5 x 17). IV + 320 p. 3 lei. (II 124728)
24676. ~ Discursul rostit de Pavel Gorgos, deputat în şedinţa Adunărei Deputaţilor de la 8 Decembre 1897 cu ocasiunea discuţiunii Proectului de Respuns la Mesagiu] Tronului. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (15,5 x 10). 56 p. (I 123700)
24677. ~ Discursul rostit de D. Pavel Gorgos, Deputat în şedinţele Adunărei deputaţilor de la 10 şi 11 Februarie 1899 cu ocasiunea discuţiunei Raportului General al Budgetelor. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (15,5 x 10). 71 p. (I 123685)
24678. ~ Discursul rostit în şedinţa Senatului dela 20 Decemvrie 1913 in chestiunea vânzării moşiilor Statului la săteni de D-l Senator Pavel Gorgos şi Răspunsul D-lui ministru al Domeniilor [C. C. Arion]. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (16,5 x 10). 62 p. (I 35977)
24679. ~ Discursurile D-lui Pavel Gorgos, Deputat, rostite în şedinţele Adunărei Deputaţilor de la 31 Ianuarie şi 1 Februarie 1907 în Discuţiunea generală a legei electorale şi a Proiectului de lege pentru înfiinţarea de batalione de la regimentele de infanterie. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1907. (23,5 x 16). 16 p. (II 5706)

Nu exista imagini
  995) GORJAN, AUGUST (1837-1900)
 • Opera
 • Imagini
GORJAN, AUGUST (1837-1900)
(Gorjian ; Gorgianu ; A.G. ; XX)
24680. ~ Colecţiune de fabule romane din cele mai alese de A. G. [=A. Gorjan]. Bucuresci, Librari-Editori George Ioanid et A. Spirescu (Typ. Anton Mănescu), 1874. (18,5 x 13). 124[-128] p. 1 leu nou. (I 65982)
Pentru autor vezi: Popescu. Siese ani, p. 25. Cuprinde fabule de: D. Cichindela[!], D. Lazăr, Esop, A. Pann, Stelescu, Gr. Alexandrescu, D. Negulici, K.V. ...scul, ***, A. Donici, G. Baronzi, G. Asaki, Gh. Tăutu, C. V. Carp, I. Heliade Rădulescu, G. Nikitake, G. N., G. Săulescu, Paris Momuleanu.
24681. ~ Cosmografie elementară. pentru usulu claselor primare urbane şi rurale. de A. Gorgianu. Cu: 14 gravuri în text. Ed. IV. Bucuresci (Tip. Anton Mănescu), 1874. (18,5 x 12). 41 p. cu ilustr. 40 bani. (I 123850)
În Popescu. Siese ani, p. 25, anunţă o ediţie apărută în acelaşi an la "Typografia Naţională".
24682. ~ Elemente de geografie [pe copertă şi phisica şi politica], pentru usulu claseloru primarie de ambele sexe, de A. Gorjianu. Carte autorisată de Ministerulu Instrucţiunei publice prin decisiunea Nr. 6585 din 11 Iuliu 1867 [pe copertă şi: Pentru usul scalelor primare] şi aprobată din nuoii prin decisiunea Ministerului instrucţiunei publice sub Nr. 3223 din 28 Martiu 1874 [pe copertă şi: în condiţiunile ca aceia a Domnului Niţulescu]. Ed. V. Bucuresci, Librari-Editori G. Ioanide & A. Spirescu, 1874. (21 x 13). 96 p. 60 bani. (BCU-ClN 0200)
24683. ~ Idem. Ed. VI [pe copertă şi: revedută şi adăogită]. Bucuresci (Typ. A. Mănescu), 1874. (18 x 12). 91 p. 60 bani. (I 123838)
Lipsă coperta.
24684. ~ Idem. Ed. VII [pe coperta şi: Revedută si adăogită]. Bucuresci (Typographia Naţională, antr. C. N. Rădulescu), 1874. (19 x 12,5). 91 p. 60 bani. (I 123839)
24685. ~ Idem. Ed. VIII [pe copertă şi: Revedută şi corectată]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tipographia Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1875 [pe copertă 1874]. (24 x 12,5). 94 p. 50 bani. (I 123926)
24686. ~ Idem, pentru usul claselor primare urbane şi rurale de A. Gorjanu. Ed. IX. Bucuresci (Typographia Naţională, antrepr. C. N. Rădulescu), 1875. (18,5 x 12,5). 94 p. 50 bani. (I 123818)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24687. ~ Idem, de A. Gorjanu [pe copertă: Gorjan]. Ed. X [pe copertă şi: Revădută şi îmbunătăţită]. Bucuresci (Typographia Naţională, antrepr. C. N. Rădulescu), 1875. (19,5 x 12,5). 104 p. 45 bani. (I 123880)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24688. ~ Idem. Ed. XI: Revedută şi corectată. Bucuresci (Tipographia Naţională, întreprindetor C. N. Rădulescu), 1876. (18,5 x 13). 96 p. (I 123807)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24689. ~ Idem. Ed. XII revedută şi corectată. Bucuresci, Edit. Librăriei Mihalescu & Luis (Tip. Thiel & Weiss), 1876. (17 x 12). 96 p. 45 bani. (I 123770)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24690. ~ Idem. Ed. XIII. Revedută şi corectată. Bucuresci, Edil. Librăriei Mihalescu & Luis (Typ. Mihalescu & Luis), 1877. (17 x 12). 96 p. (I 123776)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24691. ~ Idem, pentru usul scólelor primare de A. Gorjan. Ed. XIV Reveriulă şi corectată. Bucuresci, Edil. Librăriei Mihalescu & Luis (Typ. Mihalescu & Luis), 1877. (18,5 x 12,5). 100 p. 45 bani. (I 123879)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24692. ~ Idem. Ed. XVI. Revedută şi corectată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. în Artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1678. (20,5 x 13,5). 80 p. 45 bani. (II 124053)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24693. ~ *Idem. Ed. XVII, revădută şi corectată. Bucureşti (Luis) [1879?]. 12°. 85 p. 45 b. (BB, 1(1879), nr. 7, iulie, p. 74).
24694. ~ *Idem. Ed. XVIII, revădută şi corectată. Bucuresci, Edit. Librăriei Grigorie Luis. 1879. 8°. 85 p. 45 bani. (Popescu. Siese ani p. 25-26).
24695. ~ Idem. Ed. XX revădută şi corectată. Carte autorisată de Ministerul Instrucţiunei Publice prin decisia No. 6585 din 11 Iulie 1867 şi aprobată din nou ca obligatorie sub No. 3323 din 27 Martiu 1874. Bucuresci, Edit. Librăriei Gregorie Luis (Typ. Moderna, Gregorie Luis), 1879. (20 x 12,5). 84 p. (BCU-Iaşi II 88846)
Lipsă coperta.
24696. ~ Idem. Ed. XXI reveduta şi corectata. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Romani), 1880. (20,5 x 13,5). 84 p. (1 170251)
24697. ~ *Idem. Ed. XXII, revăzută şi corectată. Carte autorisată de ministerul Instrucţiunei publice prin decisia Nr. 6585 din Iulie 1867 şi aprobată din nou sub Nr. 3323 din 27 Martiu 1874. Bucuresci, Socec & Comp., 1880. 12°. 45 b. (BR, 2(1880), nr. 9, sept., p. 238; 3(1881), nr. 21, febr., p. 284).
24698. ~ Idem. Ed. XXIII. Revădută şi adogată [pe copertă: adaosă] cu maî multe figuri şi charla României. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & C-nia (Tip. Academiei Române), 1881. (20,5 x 13,5). 79 p. cu ilustr. (II 124003)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24699. ~ Idem. Ed. XXVI Ilustrată şi revădută. Carte autorisată de Ministeriulu Instrucţiunei Publice prin decisia Nr. 6585 din 1 Iulie 1867 şi aprobată din nou sub Nr. 3323 din 27 Martiu 1874. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & C-nia (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1882. (21 x 13). 80 p. cu ilustr. 45 bani. (BCU-ClN 805661)
24700. ~ Elemente de geografie pentru usulu şcoaleloru primare şi rurale de A. Gorjan. Ediţiune revăzută şi ilustrată cu mai multe figuri şi o hartă a României. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-nie (Tip. Modernă, Grigorie Luis), 1887. (20,5 x 13,5). 88 p. cu ilustr. 45 bani. (II 124138)
Tipografia pe verso f. de titlu false.
24701. ~ Idem. Ediţiune revădută şi ilustrată cu 48 figuri şi o hartă a României. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (20,5 x 13,5). 100 p. cu ilustr. (II 124096)
24702. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1887 [pe copertă: 1888]. (21 x 13). 96 p. cu ilustr. 45 bani. (II 124199)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24703. ~ Idem. Ed. revădută şi ilustrată cu 48 figuri şi o hartă a României. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1888. (20,5 x 13,5). 92 p. cu ilustr. + 1 h. 45 bani. (II 124141)
24704. ~ Idem. Ed. revădută şi ilustrată cu 48 figuri şi o hartă a României. Geografia locală şi a Românieî. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P.Cucu), 1888. (20 x 13,5). 44 p. cu ilustr. + 1 h. 30 bani. (II 124139)
24705. ~ Idem. Ed. revădută şi ilustrată cu 48 figuri şi o hartă a României. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1889. (20,5 x 13). 100 p. cu ilustr. 50 bani. (II 124213)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24706. ~ Idem. Ed. 42, revădută şi ilustrată cu 48 figuri şi 8 hărţi. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1890. (21 x 13). 118 p. cu ilustr. 60 bani. (II 124214)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24707. ~ Elemente de Geografie, pentru usulu clasei a III primară de A. Gorjan. Ed. VI revădută şi ilustrată. Geografia României. Carte autorisată de Ministeriulu Instrucţiunei Publice prin decisia Nr. 6585 din 1 Iulie 1867 şi aprobată din nou sub Nr. 3323 din 27 Martiu 1874. Ploesci (Tip. Progresul), 1883. (21 x 13,5). 48 p. cu ilustr. 30 bani. (II 538555)
24708. ~ Idem. Ed. VII Revădută şi ilustrată. Geografia României. Carte autorisată de Ministeriulu Instrucţiunei Publice prin decisia Nr. 6585 din 1 Iulie 1867, şi aprobată din nou sub Nr. 3323 din 27 Martiu 1874. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & C-nia (Tip. Mod[ernă], Gr.-Luis), 1883. (21 x 13). 48 p. cu ilustr. 30 bani. (BCU-ClN 173659)
24709. ~ Elemente de geografie, pentru usulu şcoaleloru primare Clasa II-a şi a III-a urbană sau a III-a şi a IV-a rurală de A. Gorjanu. Ed. X [pe copertă IX]. Revădută şi ilustrată. Geografia României. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1888. (21 x 13). 47 p. cu ilustr. 30 bani. (II 124200)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24710. ~ Idem. Ed. XI. Revădută şi ilustrată. Geografia României Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1891. (21 x 13). 60 p. cu ilustr. 35 bani. (II 124201)
24711. ~ Idem. Ed. XIII revădută şi ilustrată [pe copertă şi: cu 40 hărţi]. Geografia României. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1893. (20,5 x 13,5). 96 p. cu ilustr. şi hărţi. 50 bani. (II 399143)
24712. ~ *[Elemente de] Geografia fisică şi politică cu cosmografia [de] A. Gorjan. [Ed. I]. Bucuresti], Edit. G. Ioanid, A. Gorjan Asociaţi, 1868. 8°. 124 p. (Iarcu, p. 123).
24713. ~ Elemente de geografie fisică şi politică a continenţilor şi de Cosmografie. Pentru usulu şcoleloru primare, de A. Gorjianu. Ed. II. Bucuresci, Librari-Editori G. Ionid & A. Spirescu (Typografia Naţională Antrep. C. N. Rădulescu), 1869. (19,5 x 12,5). 125 p. (1 170229)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24714. ~ *Idem. Ed. 3. Bucureşti, 1871. 12°. 124 p. (Iarcu, p. 139)
24715. ~ Frederic cel Mare Regele Prusiei. Resumat istoric cu o colecţiune de maxime politice şi militare ale acestui rege de A. Gorjan, Locotenent Colonel. Ilustrată cu portretul Regelui. Bucuresci (Typ. Antoniu Manescu), 1875. (21,5 x 15). VI-116 p. + 1 pl. (II 124252)
Lipsă coperta. Maximele, la pp. 79-116.
24716. ~ Mythologia elementară de A. G. [Pe copertă şi: Pentru usul didactic]. Bucuresci, Librari-Editori George Ioanid et A. Spirescu (Typ. Antoniu Manescu), 1874. (18 x 13). 81[-85] p. 80 bani. (I 123786)
Editura menţionată pe copertă. Numele autorului completat de mână pe exemplarul din Bibl. Acad.
24717. ~ Noul metod de geografie elementară pentru clasele primare de A. Gorjan. Ed. II. Ilustrată cu 35 figuri. Partea I. Pentru clasa a II şi a III. Bucuresci (Typografia Natonală, intrepr. C. N. Rădulescu), 1876. (19 x 13). 96 p. cu ilustr. 60 bani. (I 123843)
Tipografia pe verso f. de titlu; pp. 88-96 sînt albe.
24718. ~ Idem. Ed. III. Ilustrată cu 44 Figuri. Partea I pentru clasa a II şi a III. Bucuresci, Edit. Librăriei Franţii Ioanniţiu & C-nie (Tip. Românului, Carol Göbl), 1877. (18,5 x 11,5). 96 p. cu ilustr. 60 bani. (I 123817)
Tipografia pe verso f. de titlu; pp. 93-96 sînt albe.
24719. ~ *Idem. Ed. V. Partea I, pentru clasa a II-a şi a III-a. Bucureşti, Ioaniţiu & Comp., 1880. 12°. 63 p. 60 b. (BR, 2(1880), nr. 7, iulie, p. 197).
24720. ~ Idem. Ed. VII. Ilustrată cu 44 figuri. Partea I pentru clasa a II-a şi a III-a primară. Bucuresci, Edit. Librăriei Ioaniţiu & Co. (Tip. Curţii, propr. F. Göbl), 1881. (21 x 12). 59 p. cu ilustr. + 2 h. 55 bani. (II 511642)
24721. ~ Noul metod de geografia elementara pentru clasele primare de A. Gorjan. Ed. II. Ilustrata cu 43 figuri. Partea II pentru clasa a IV-a. [Bucuresci]. (Typ. Conduratu), 1876. (19 x 13). 91 p. cu ilustr. 60 bani. (I 123843)
Locul şi tipografia pe verso f. de titlu.
24722. ~ Idem. Ed. III. Ilustrată cu 43 Figuri. Partea II, pentru clasa a IV. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. de artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1878. (20 x 13). 78 p. cu ilustr. 60 bani. (I 123817)
24723. ~ Idem. Ed. XII. Ilustrată cu mai multe figuri. Partea II. România fără resumatu şi întrebări. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1889. (20 x 13). 51 p. cu ilustr. + 1 h. 30 bani. (II 124140)
24724. ~ Idem. Ed. XIV. Ilustrată cu figuri şi o hartă. Partea II. România fără resumat şi întrebări. Bucuresci (Tipo-Lit. si Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1890. (20,5 x 13). 76 p. cu ilustr. 40 bani. (II 124079)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24725. ~ Idem. Ed. XV. Ilustrată cu figuri şi o chartă. Partea II. România. Fără resumat şi întrebări. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Mod[erna], Gr. Luis), 1891. (20 x 13). 1 f. + II p. + pp. 5-71 cu ilustr. 45 bani. (II124095)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24726. ~ Noul metod de geografie elementară de A. Gorjan. Ed. IX ilustrată cu mai multe figuri. Partea III, pentru clasa IV-a primară şi I-a gimnasiala cu resumat şi întrebări. Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1883 [pe copertă: 1885]. (20 x 13). 87 p. cu ilustr. 55 bani. (I 123979)
24727. ~ Idem. Ed. X Ilustrată cu mai multe figuri. Partea III, pentru clasa IV-a primară şi I-a gimnasiala cu recitări, întrebări şi eserciţiuri. Bucureşti (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1888. (20 x 13). 83 p. cu ilustr. 55 bani. (II 124142)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24728. ~ Idem. Ed. XII. Revădută şi adăogată. Ilustrată cu 39 figuri şi 7 hărţi. Partea III, pentru Clasa IV-a primară şi I-a secondară cu recitări şi eserciţiuri. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & C-ie (Tip. Modernă, Gr.Luis), 1890. (20,5 x 13,5). 112 p. cu ilustr. 70 banî. (II 124215)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24729. ~ Noulu metodu de geografie elementară de A. Gorjan. Geografia judeţului [Argeş]. Ed. XIII ilustrată. Partea I, pentru Clasa a II-a primară. Bucuresci, Libr. Socecu& Comp. (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1885. (20,5 x 13). 46 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124052)
Lipsă coperta. Numele judeţului scris cu cerneală pe exemplarul din BAR. Tipografia pe verso p. de titlu.
24730. ~ Idem. Ed. XIV ilustrată. Partea I, pentru Clasa II-a Primară Urbană sau II şi III Rurală. Pitesci (Noua Typ. H. Rădulescu & G. Brătănescu), 1887. (20 x 12,5). 46 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (I 123981)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24731. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: Bacău]. Ed. XV ilustrată [pe copertă: XXIII ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă]. Partea I, pentru clasa II-a primară urbană sau II si III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1893. (20,5 x 13). 44 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124086)
24732. ~ Idem. Ed. XIX [pe copertă: XXIII] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1893. (20 x 13). 44 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124087)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24733. ~ Idem. Ed. XXI. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa II-a Primară urbană sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), [1890?]. (20 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124093)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso p. de titlu.
24734. ~ Idem. Ed. XXI [pe copertă: XXIII] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1893. (20,5 x 13). 44 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124088)
Tipografia pe verso f. de titlu. Anul pe copertă.
24735. ~ Idem. Geografia judeţului [Brăila]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a Il-a Primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1885. (20,5 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. (50 bani]. (II 124061)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu; pp. 35-36, albe.
24736. ~ Idem. Ed. XX. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1889. (20 x 13). 35 p. cu ilustr. (II 124151)
24737. ~ Idem. Geografia judeţului [Buzeu]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1885. (20,5 x 13,5). 50 p. [50 bani]. (II 124062)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24738. ~ Idem. Ed. XXI [pe copertă: XXIII]. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primara urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1886. (20 x 13). 56 p. cu ilustr. + 1 h 40 bani. (II 124098)
Tipografia pe verso f. de titlu. Anul menţionat pe copertă.
24739. ~ Idem. Ed. XXII [pe copertă: XXI] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1892 [pe copertă: 1891]. (20,5 x 13). 56 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124081)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24740. ~ Idem. Geografia judeţului [Constanţa]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1885. (21 x 13). 38 p. cu ilustr. (II124071)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso p. de titlu.
24741. ~ Idem. Ed. XX. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1889. (21 x 13). 37 p. cu ilustr. 40 bani. (II 124152)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24742. ~ Idem. Geografia Judeţului Covurluiu. Carte autorisata de Ministeruiu Culteloru şi Instrucţiunei publice. Ed. XII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a doua Primară. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1883. (20,5 x 13). 38 p. cu il., 1 f., 1 h. 40 bani. (Model pentru geografia oricărui judeţ) (BCU-ClN 188286)
24743. ~ Idem. Geografia judeţului [Covurlui]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1885. (20,5 x 13,5). 32 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124072)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24744. ~ Idem. Ed. XX. Ilustrată în 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis). 1889. (20 x 13). 34 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124034)
Tipografia pe verso f. de titlu. Anul menţionat pe copertă.
24745. ~ Idem. Ed. XXII ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti, 1892. (20,5 x 13). 35 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124067)
24746. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: Dorohoiu]. Ed. XXI ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa II-a Primară urbană, sau II-a si III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1891. (20,5 x 13). 38 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124032)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24747. ~ Idem. Geografia Judeţului [Fălciu] Carte autorisată de Ministeriulu Culteloru şi Instrucţiunei publice. Ed. XV [pe copertă: XIX] ilustrată. Partea I pentru clasa II-a primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), [1889]. (21 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (BCU-ClN 419001)
Judeţul şi anul numai pe copertă.
24748. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: Gorjiu]. Ed. XV ilustrată [pe copertă: Ed. XXI ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă]. Partea I pentru clasa II-a primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Mod[ernă], Greg. Luis), 1891. (20 x 13). 42 p. cu ilustr. +1 h. 50 bani. (II 124084)
24749. ~ Idem. Ed. XXI ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis). [1885]. (21 x 13). 37 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124070)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24750. ~ Idem. Ed. XXII [pe copertă: XXI] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă Partea I. Pentru Clasa II-a primară urbană sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1892 [pe copertă: 1891)]. (20 x 13). 42 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124083)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24751. ~ Idem. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13,5). 36 p. cu ilustr. + 1 h. [50 bani]. (II 124058)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24752. ~ Idem. Geografia judeţului Ialomiţa. Carte autorisata de Ministeruiu Culteloru şi Instrucţiunei publice. Ed. XII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a doua Primară. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1883. (20,5 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (Model pentru Geografia oricărui judeţ). (BCU-ClN 188285)
24753. ~ Idem. Geografia judeţului [Ialomiţa]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. [50 bani]. (II 124059)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu. pp. 35-36, albe.
24754. ~ Idem. Ed. XV [pe copertă: XIX], ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1889. (20 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani (II 124149)
24755. ~ Idem. Geografia judeţului [Iaşi], Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13,5). 39 p. cu ilustr. + 1 h. [50 bani]. (II124060)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24756. ~ Idem. Ed. XV Ilustrată. Partea I-a. Pentru clasa II-a primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1888. (20 x 12,5). 40 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124092)
24757. ~ Idem. Geografia Judeţului Ilfov şi a oraşului Bucuresci. Carte autorisată de Ministeruiu Culteloru şi Instrucţiunei publice. Ed. XII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a doua Primară. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1883. (20,5 x 13). 48 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (Model pentru geografia oricărui judeţ). (BCU-ClN 188289)
24758. ~ Geografia judeţului Ilfov. Ed. XV ilustrată. Partea I pentru clasa II-a primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1888. (20,5 x 13,5). 41 p. cu ilustr. 40 bani. (II 408717)
24759. ~ Idem. Ed. XV ilustrată. Partea I pentru clasa II-a primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1888. (20 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 f. erata. 40 bani. (II 124091)
24760. ~ Idem. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13). 40 p. cu ilustr. (II 124073)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24761. ~ Idem. Ed. XX. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III. rurală. Bucuresci (Tip. Modernă,Gr.Luis), 1889. (20,5 x 13). 47 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124107)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24762. ~ Idem. Geografia judeţului [Mehedinţi]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124074)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso p. de titlu; pp. 39-40 albe.
24763. ~ Idem. Geografia judeţului [Muscelu]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1885. (21 x 13,5). 40 p. cu ilustr. (II 124075)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso p. de titlu; pp. 39-40 albe.
24764. ~ Idem. Ed. XIV. Ilustrată. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară Urbană sau II şi III Rurală. Pitesci, Libr. I. Raicoviceanu (Noua Typ. H. Rădulescu & G. Brătănescu), 1887. (20 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124097)
Tipografia pe verso p. de titlu; pp. 39-40 albe.
24765. ~ Idem. Geografia judeţului [Neamţu]. Carte autorisată de Ministerulu Cultelor şi Instrucţiune! publice. Ed. XV [pe copertă: XIX] ilustrată. Partea I pentru clasa II-a primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), [1889]. (21 x 13). 40 p. + 1 h. 40 bani. (BCU-ClN 419003)
Judeţul şi anul numai pe copertă.
24766. ~ Idem. Ed. XX ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1890. (20,5 x 13). 39 p. cu ilustr. + 1 h. 45 bani. (II 124078)
Tipografia pe verso p. de titlu.
24767. ~ Idem. Ed. XXII ilustrată cu 31 fi- guri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti, 1892. (20,5 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124066)
24768. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: Prahova]. Ed. XXII [pe copertă: XXI] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa Il-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1892 [pe copertă: 1891]. (20,5 x 13). 51 p. cu ilustr. + 1h. 50 bani. (II 124082)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24769. ~ Idem. Geografia Judeţului Putna. Carte autorisată de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei publice. Ed. XII ilustrată. Partea I-a. Pentru Clasa a doua Primară. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Modernă] Gr. Luis), 1883. (20,5 x 13). 43 p. + 4 f. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (Model pentru geografia oricărui judeţ). (BCU-ClN 188288)
24770. ~ Idem. Geografia Judeţului [pe copertă: Putna]. Ed. XIII. Ilustrată. Partea I. Pentru clasa a II-a Primară. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp. (Tip. Moderna, Gregore Luis), 1885 [pe copertă: 1886]. (20,5 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124099)
Tipografia pe verso p. de titlu.
24771. ~ Idem. Ed. XXI [pe copertă: XXIII] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), [189?]. (20,5 x 13). 43 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124085)
Tipografia pe verso p. de titlu.
24772. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: R. Sărat]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1885 [pe copertă: 1886]. (20,5 x 13). 35 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124076)
Tipografia pe verso p. de titlu.
24773. ~ Idem. Ed. XX. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1890. (20,5 x 13). 35 p. cu ilustr. 45 bani. (II 124154)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24774. ~ Idem. Ed. XXI ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1892. (20,5 x 13). 38 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124064)
Tipografia pe verso p. de titlu.
24775. ~ Idem. Ed. XXII [pe copertă: XXI] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti, 1892. (20,5 x 13). 38 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124065)
24776. ~ Idem conform programului oficial din 1895 de A. Gorjan. Geografia locală şi a judeţului [pe copertă: R. Vâlcea]. Ed. XIV. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II şi III-a rurală. Bucuresci, [1895]. (20,5 x 13,5). 32 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124203)
24777. ~ Idem. Ed. XXIV [pe copertă: XXV]. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II şi III rurală. Bucuresci [pe copertă: Drăgăşani], Edit. Libr. Ioan Bratu, 1897. (20,5 x 13). 32 p. cu ilustr. 50 bani. (II 124204)
24778. ~ Idem. Geografia Judeţului [pe copertă: Roman]. Ed. XV. Ilustrată. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1888. (20 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124145)
24779. ~ Idem. Carte autorisată de ministerul cultelor şi instrucţiune! publice. Ed. XXI [pe copertă: XVI]. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa I[-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1892. (20,5 x 12,5). 39 p. 50 bani. (II 411879)
Tipografia pe verso p. de titlu. Anul menţionat pe copertă.
24780. ~ Idem. Ed. XXI [pe copertă: XVI] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1892. (20,5 x 13). 37 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124046)
Lipsă ultima p. a copertei. Editura şi anul pe copertă. Tipografia pe verso f. de titlu.
24781. ~ Idem. Ed. XXII [pe copertă: XVI]. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa Il-a Primara urbană sau II-aşi IlI-a rurală. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1892. (20 x 13). 37 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124111)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24782. ~ Idem. Ed. XIX [pe copertă: XXIII]. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), [1893]. (20 x 13). 39 p. cu ilustr. 50 bani. (II 124146)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24783. ~ Idem. Geografia judeţului Romanaţi. Carte autorisata de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei publice. Ed. XII ilustrată. Partea I-a. Pentru clasa a 2 Primară. Bucuresci, Edit. Librărie! Socecu & Comp. (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1883. (20,5 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (BCU-ClN188287)
24784. ~ Idem. Geografia judeţului [Romanaţi]. Ed.. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13,5). 30 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124077)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso p. de titlu.
24785. ~ Idem. Ed. XV [pe copertă XIX]. Ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1889. (20,5 x 13). 34 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124150)
24786. ~ Idem. Ed. XX. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Mod[ernă], Gr. Luis), 1890. (20,5 x 13,5). 32 p. cu ilustr. + 1 h. 45 bani. (II 124153)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24787. ~ Idem. Geografia Judeţului Suceava. Carte autorisata de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei Publice. Ed. XIV ilustrată. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară Urbană sau II şi III Rurală. Pitesci, Libr. I. Raicoviceanu (Noua Typ. H. Rădulescu & G. Brătănescu), 1887. (20,5 x 12,5). 38 p. cu ilustr. 40 bani. (II 205379)
Tipografia pe verso p. de titlu.
24788. ~ Idem. Ed. XXII [pe copertă: XVII] ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1892. (20,5 x 13). 40 p. cu ilustr. [50 bani]. (II 124063)
Lipsă ultima p. a copertei; pp. 39 şi 40 albe.
24789. ~ Idem. Geografia judeţului [Tecuci]. Ed. XIII ilustrată. Partea I-a. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13). 32 p. cu ilustr. + 1 h. [50 bani]. (II 124054)
Lipsă coperta. Exemplarul din BAR, incomplet :lipsă pp. 33 şi urm. Tipografia pe verso p. de titlu.
24790. ~ Idem. Ed. XXII [pe copertă: XXIII]. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi a III-a rurală. Bucureşti (Tip. Mod., Gr. Luis), 1892. (20 x 13). 35 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124090)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24791. ~ Idem. Ed. XV [pe copertă: XXIII] ilustrată [pe copertă şi: cu 31 figuri xilografice şi o hartă]. Partea I, pentru clasa II-a primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), [1893]. (20 x 12,5). 35 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124089)
24792. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: Teleorman]. Ed. XV ilustrată. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană sau II şi III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1888. (20 x 13). 32 p. cu ilustr. + 2 f. erata + 1 h. 40 bani. (II 124148)
24793. ~ Idem. Ed. XX ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Edit. librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1890. (20 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124031)
24794. ~ Idem. Ed. XXII ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a şi a III-a rurală. Bucureşti, 1892. (20,5 x 13). 40 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124068)
24795. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: Tulcea]. Ed. XV, ilustrată. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1888. (20 x 13). 32 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (I 124147)
24796. ~ Idem. Ed. XX ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I pentru clasa a II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1890. (20 x 13). 35 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (I 123964)
Tipografia pe verso p. de titlu.
24797. ~ Idem. Geografia judeţului [Vaslui]. Ed. XIII ilustrată. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregore Luis), 1885. (21 x 13). 32 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124056)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24798. ~ Idem. Ed. XX. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa a II-a Primară urbană sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), [1890]. (20 x 13). 32 p. (II 124143)
Lipsă coperta. Tipografia pe verso f. de titlu.
24799. ~ Idem. Ed. XX[!] Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I pentru clasa a Il-a primară urbană, sau a II-a şi a IIIa rurală. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1890. (20 x 13). 32 p. cu ilustr. + 1 h. 45 bani. (II 124144)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24800. ~ Idem. Ed. XXII. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti, 1892. (20,5 x 13). 34 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124069)
24801. ~ Idem. Geografia judeţului [pe copertă: Vlasca]. Ed. XIII ilustrată. Partea I pentru clasa a II-a primară. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregore Luis), 1885. (20,5 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124057)
Lipsă coperta. Tipografia menţionată pe verso f. de titlu.
24802. ~ Idem. Ed. XV [pe copertă: XIX] ilustrată. Partea I. Pentru clasa II-a Primară sau II şi III rurală Bucuresci (Tip. Moderna, Greg. Luis), 1889. (20,5 x 13,5). 37 p. cu ilustr. + 1 h. 40 bani. (II 124033)
Anul menţionat pe copertă.
24803. ~ Idem. Ed. XIX [pe copertă: XXI]. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru clasa II-a Primară urbană, sau a II şi a III rurală. Bucuresci (Tip Modernă, Gr. Luis), 1891. (20 x 13). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 124094)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24804. ~ Idem. Ed. XXI. Ilustrată cu 31 figuri xilografice şi o hartă. Partea I. Pentru Clasa II-a Primară urbană, sau II-a şi III-a rurală. Bucureşti (Tip.Modernă, Gr.Luis), 1891. (20,5 x 12,5). 36 p. cu ilustr. + 1 h. 50 bani. (II 411926)
Tipografia pe verso f. de titlu. Anul menţionat pe copertă.
24805. ~ Raportul Domnului Colonel [A.] Gorjan, Directorul General al Poştelor şi Telegrafelor adresat D-lui Lascăr Catargiu, Ministru de Interne asupra Poştelor şi Telegrafelor din Austria. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1891. (17 x 10). 33 p. (I 51040)
24806. ~ Românulu Glumeţu. Basme, Legende, tradiţiuni populare, oraţiuni de anulu nou şi de nuntă, cântece populare vechi, ghicitori, povestea vorbii sau proverburi etc. de XX [=A. Gorjan]. Partea I. Proverburi şi ghicitori. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1874. (16,5 x 12). 112 p. (I 100069)
Lipsă coperta. Autorul identificat după: Popescu. Siese ani, p. 26. Partea a II-a, apărută în acelaşi an, este menţionata în: BEFR, I, p. 293, nr. 3063, după I. N. Popescu (singura parte înregistrată).
24807. ~ Traianu. Schiţe historice, chronologique biographice şi fapte illustre ale aquestui imperatore, fondatorulu naţiunei Româniloru în Dacia de A. Gorjeanu. Bucuresci (Imprimeria Naţională, C. N. Rădulescu), 1872. (17,5 x 12,5). 118 + 3 p. + 1 f. (I 123784)
În colaborare:
24808. ~ Conductor special pentru predarea continentelor în Clasa 4 prim. urb. şi 4 şi 5 rur. [pe copertă: Coprindend un număr de 35 de lecţiuni practice complecte] de A. Gorjan şi I. Luncan. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (20 x 13). 102 p. 2 lei. (Cartea învăţătorului) (II 124045)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24809. ~ Cunóscerea continentelor. Atlas-Geografie, pentru clasele: IV pr. urbană şi V pr. rurală, de A. Gorjan şi I. Luncan, institutor absolvent al Şcolei normale de institutori. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (28 x 19,5). 37 p. cu ilustr. + 2 h. 1,80 lei. (III 124843)
24810. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic. I. V. Socecu), 1896. (28 x 20). 37 p. cu ilustr. + 2 h. 1,80 lei. (III 124842)
24811. ~ România. Atlas-Geografic, pentru clasele III primară urbană şi III şi IV rurală, de A. Gorjan şi I. Luncan, institutor absolvent al şcólei normale de institutori. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1895. (28 x 20). 39 p. cu ilustr. 1,50 lei. (III 124844)
24812. ~ Idem. Ed. V. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (28,5 x 20). 39 p. cu ilustr. şi h. 1,50 lei. (III 124841)
24813. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp.. 1896. (28 x 19,5). 39 p. cu ilustr. şi hărţi. 1,50 lei. (II 124836)

Editări de texte:
KIEPERT, ERICH. *Mic atlas de geografia modernă. Ed. III, revăzută de ~. Bucureşti, 1885.

Nu exista imagini
  996) GORJAN, ION GHERASIM (1800-1857)
 • Opera
 • Imagini
GORJAN, ION GHERASIM (1800-1857)
24814. ~ Dascăl pentru limb'a franţozească adică Carte, cu asfeli de înlesniri mari pentru limb'a şi citirea franţózească, încât va putea fieşcare a citi şi a îmvăţa[!] singur o mulţime mare de ziceri şi de vorbiri franţozeşti, ajunge numai să ştie citi româneşte: acum întâiu într'ast chip. întocmită de D. I. Gherasim Gorjan, Profesorul, şi închinată cu toată plecăciunea prea bunului Patriot D. Medelnicerului I. Budişteanu. [Bucureşti?] Tipărită în anul 1832. (18 x 11). 2 f. + VIII + 191 p. + 4 f. pl. 4 sfanţi. (I 80781)
Cu caractere chirilice. La pp. 183-191: Lista prenumeranţilor. Pe verso f. de titlu se anunţă: Se află de vînzare în Bucureşti, la D. Gheorghie Librierul lîngă Bărăţie, şi la D. Iosif Romanov şi prin alte judeţe pă la Librieri locului.
24815. ~ Manual creştinesc ce coprinde o învăţătură prea de tribuinţă pentru tot creştinul, adică tâlcuirea tutulor sfintelor odoară, şi a tutulor sfintelor slujbi ce sânt şi se săvârşesc în pravoslavnica Beserică a domnului Hs. şi desluşirea celor şapte sfinte Taine, şi alte învăţături. Culesu din felurimi de scriitori Bisericeşti pentru folosul Rumânilor. Cu îndemnul şi cheltueala tiparului a Marelui Căminar domnului domn Alecsandru N. Filippescu, de I. Gherasim Gorjanu, Profesorul. [Săbii], 1836. (19 x 11,5). 66 p. (I 66425)
Cu caractere chirilice. Pentru localitate, vezi: Iarcu, p. 35.
24816. ~ Şcolara sătean sau Cărticica coprinzătoare de învăţături folositoare. Acum întîiu alcătuită şi dată la lumină de Pitaru I. Gherasim Gorjanu. Profesorul Judeţului Ialomiţii. Bucuresci (Tip. Pitarului Constantin Pencovici), 1840. (17 x 10,5). 73 p. + 1 f. pl (I 68616)
Cu alfabet de tranziţie.
Traduceri:
• Halima... Trad. de ~. Tom. I-IV. Bucureşti, 1835-1838 ; 1857 ; *1877 ; Cluj, 1899.

Nu exista imagini
  997) GORJAN, ŞT. G.
 • Opera
 • Imagini
GORJAN, ŞT. G.
Vezi: GEORGESCU-GORJAN, ŞT.

Nu exista imagini
  998) GORKI, MAXIM
 • Opera
 • Imagini
GORKI, MAXIM
24817. ~ A fost odată... [De] Maxim Gorki. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Kalber), [1909]. (17,5 x 11). 16 p. 15 bani. (I 13485)
Descriere după copertă.
24818. ~ Azilul de noapte (La fund) [de] Maxim Gorki. [Nadne]. Piesă în patru acte tradusă în romîneşte[!] de Iosif Nădejde. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (20,5 x 13,5). 111 p. + 3 f. pl. 1,50 lei. (I 2050)
Cu portretul autorului. Cu o prezentare a autorului, semnată: I. N.[ădejde].
24819. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. grafic Ralian si Ignat Samitca), 1907. (14,5 x 10). 94 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 277). (I 125631)
Portretul autorului la p. 3.
24820. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1909]. (13,5 x 9,5). 96 p. (Biblioteca pentru toţi, 277). (I 226064)
Lipsă coperta. Data pusă de Liviu Rebreanu pe exemplarul Academiei.
24821. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Universala Alcalay & Co., [191?]. (15 x 10). 151 + VI p. (Biblioteca pentru toţi, 277-277 bis). (I 391549)
La pp. I-VI: Catalogul Bibliotecii pentru toţi.
24822. ~ Căsnicia Orlofilor [de] Maxim Gorki. Traducere de R. E. Streitman. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1915]. (18,5 x 12). 104 p. 1 leu. (Colecţiunea C. Sfetea, nr. 9)- (II 42427)
Datat după nr. 10 din aceeaşi colecţie.
24823. ~ Ceva mai bun, mai omenesc!... [de] Maxim Gorki. Nuvele traduse şi cu prefaţa: Literatura rusă şi Maxim Gorki de Leonard Paukerow. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1905. (19,5 x 13). 112 p. 1,25 lei. (I 410)
24824. ~ Conovalov [de] Maxim Gorchi. Traducere de I. Răduţ. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1910. (14 x 9,5). 92 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 74). (I 17804)
24825. ~ Idem. Traducere de Adrian Florescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1911]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 687). (I 24767)
Tipografia menţionată la p. 96.
24826. ~ Copilăria mea [de] Maxim Gorki. [Detstvo]. Traducere de Laura Nădejde. [Bucureşti], Edit. I. Brănişteanu, [1918]. (20,5 x 14). 206 p. 5 lei. (II 52409)
Datat după anul exemplarului legal în BAR.
24827. ~ Din Jertfele Iubirei [de] Maxim Gorki. Traducere de C. Ionescu-Olt. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (16 x 12,5). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 59). (I 21667)
Tipografia la p. 4 a copertei.
24828. ~ Din Viata Poporului Rus, [de] Maxim Gorki. Nuvele. Piatra-N. (Tip. Mathilde C. Gheorghiu), 1905. (20 x 13). 79 p. 60 bani. (Autorii Celebri. Literatură şi Ştiinţă popularisată. Colecţiunea Mathilde & C. D. Gheorghiu). (BCU-ClN 230534)
Lipsă coperta.
24829. ~ Hanul Tătarilor şi Fiu-seu [de] Macsim[!] Gorki. Poveste din bătrâni. Traducere de I. C. Panţu. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (16 x 10). 16 p. [10 bani]. (Din Literatura poporală). (BCU-ClN 114060)
Lipsă coperta.
24830. ~ O idilă într-o noapte furtunoasă [de] Maxim Gorki. Traducere de C. Ionescul-Olt. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Fortuna), 1911. (15,5 x 12). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 87). (I 21659)
Tipografia la p. 31.
24831. ~ Iubita. Cântecul şoimului [de] Maxim Gorki. [Pe copertă: Traducere de A. Luca]. Bucureşti (Tip. Miulescu), 1909. (15 x 12). V-32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 14). (I 12327)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24832. ~ În stepă [de] Maxim Gorki. Traducere [pe copertă şi: din ruseşte] de G. Carp. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1909]. (19,5 x 13,5). 120 p. 75 bani. (Biblioteca nouă, VI). (I 23359)
Tipografia pe p. 4 a copertei. Datat după Luc. 8(1909), nr. 24, p. 568: Bibliografie.
24833. ~ În stepă şi Cântecul şoimului [de] Maxim Gorki. Traducere în româneşte de Râul Laur. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1912?]. (19 x 11,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 26). (I 511602)
24834. ~ În temniţă [de] Maxim Gorki. Note din închisoare. Traduse de P. Albatros şi L. Paukerow. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (24 x 19). 16 p. (II 1454)
24835. ~ Idem. Traducere de A. Luca. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (16 x 12). 30 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 48). (I 20148)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24836. ~ Idem [de] Maxim Gorki. Tradus de: Al. Frunzescu. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Breslelor), [1915]. (17 x 12,5). 109[-111]p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 35). (I 460379)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24837. ~ Makar Ciudra [de] Maxim Gorki. Bucureşti, Soc. de edit. Facla (Tip. coop. Poporul), [1911]. (15 x 10,5). 31 p. 10 bani. (Biblioteca Facla, nr. 14). (I 23752)
Descriere după copertă.
24838. ~ Malva [de] Maxim Gorki. Tradusă de Mihail Gaşpar. Lugoj (Tip. Carol Traunfellner), 1906. (21 x 11,5). 90 p. 1 coroană. (II 179527)
24839. ~ Mama [de] Maxim Gorki. [Mat]. Roman. Traducere de O. Călin şi I. Nour. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (16,5 x 12,5). 1 f. + V + 466 p. 2,50 lei. (I 21641)
24840. ~ Minciuna. Dracul. Iarăşi dracul [de] Maxim Gorki. Traducere de Alexandru Beliş. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1913?] (18,5 x 11,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 40). (BCU-ClN 191807/40)
Datat după reclama de la p. 4 a copertei pentru: „Călăuza administrativă”, ed. V, 1912.
24841. ~ Mizeria unei copile şi alte nuvele [de] Maxim Gorki. Traducere de Pavel Dima. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice si Editură, 1916. (14,5 x 10). 67 p. 75 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 232). (I 54061)
24842. ~ Nuvele [de] Maxim Gorkii[!]. Traducere de Horia Petra-Petrescu. Bupesta, Inst. Tipografic şi de Editură Luceafărul, 1906. (19,5 x 14). VI-113 p. 1 cor.; Rom., l,20 lei; (I 5039)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24843. ~ Idem. Traduse de Lia Hârsu. Bucureşti. Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova. Inst. Grafic, Samitca), [1908]. (14,5 x 9). 82 p] 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 331). (I 10372)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24844. ~ Nuvele [de] Maxim Gorki. Traduse de Lia Hârsu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [191?]. (14 x 9,5). 91 + V p. (Biblioteca pentru toţi). (I 595215)
24845. ~ Omorul [de] Maxim Gorki. Prăpastia [de] Leonid Andree v. Traducere de Solia Nădejde. Bucureşti, Librăria Nouă. [1912]. (15 x 11). 143 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina. Publicaţie periodică, nr. 26). (I 28775)
Cuprinde: "Omorul", de Maxim Gorki şi "Prăpastia", "Câinele" şi "În ceaţă", de Leonid Andreev.
24846. ~ Omul, poemă în proză [de] Maxim Gorki. [Pe copertă: Traducere de A. Luca]. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908. (16 x 12). 16 p. 15 bani. (Bibl. Lumen, nr. 3). (II 11505)
Tipografia la p. 16. După traducerea franceză a lui Semenoff publicată în: La Revue din 15 mai 1904 (vezi: Roman, p. 321).
24847. ~ Parveniţii [de] Maxim Gorki. Dramă în Patru Acte. Tradusă din ruseşte de Luca Brândză şi Iv. Pen-W. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu), 1906. (20,5 x 13). 140 p. 1,50 lei. (II 296896)
24848. ~ Revelionul Vagabonzilor [de] Maxim Gorki. [Bucureşti], Birou de Edit. A. Heller, [1908], (21,5 x 14). 14 p. + 1 f. (catalog, bibl.). 10 bani. (Biblioteca Modernă, nr. 1). (II 9649)
Descriere după copertă. Pe copertă, portretul autorului. Datat după anul depozitului legal în BAR.
24849. ~ Revelionul. O noapte de toamnă. Traducere de A. Luca şi Damianoff. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. M. Kalber), 1909. (16,5 x 12,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 33).
Tipografia pe p. 4 a copertei. La pp. 30-32: Lista celor mai de seamă scriitori ruşi.
24850. ~ Scene din viaţa vagabonzilor [de] M. Gorki. Traducere de G. Carp. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15,5 x 11). XI-185[-187] p. cu portr., V p. 60 bani. (Biblioteca pentru toti, 682-683). (I 24764)
La pp. I-V de la sfîrşit, catalogul Bibliotecii pentru toţi.
24851. ~ Stăpîni şi Robi [de] Maxim Gorki Traducere de Gh. Moscu. Bucureşti, Lumen (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (19,5 x 12,5). 16 p. 20 bani. (I 23344)
Descriere după copertă.
24852. ~ Suflete desnădăjduite [de] Maxim Gorki. Nuvele. Traduse de Dimitrie C. Zavalide. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (15,5 x 10,5). 99 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 129). (I 31385)
24853. ~ Vagabondul şi Tovarăşul meu de drum [de] Maxim Gorjky (Gorki). Traducere de P. Neagoe. A doua mie de exemplare. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal At. I. Niteanu, 1905. (19 x 12). 118 p. 1 leu. (I 462463)

Nu exista imagini
  999) GORON
 • Opera
 • Imagini
GORON
24854. ~ Memorii [de] Goron, Fost Sef al Siguranţei din Paris. Partea I. Invaziunea la anarhie. I. Ucenicia în poliţie. II. Ghilotina. Traducere de Constantin Pestreanu, Comisar de politie. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1908. (15 x 10). X-256 p. (I-II). 50 bani. (I); 50 bani (II) (I 11579)
Lipsă coperta. Cu o prefaţă de Emile Gautier. La finalul textului menţiunea: Urmare în numărul viitor (Pranzini şi victimele sale).

Nu exista imagini
  1000) GORONEANU
 • Opera
 • Imagini
GORONEANU
Vezi şi: GORUNEANU

Nu exista imagini