Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  961) GOLUBINSKI, E.
 • Opera
 • Imagini
GOLUBINSKI, E.
24550. ~ Privire scurtă asupra historiei bisericei Romana-ortodoxa de E. Golubinski, Proffessore estraordinariu al Facultăţei Spirituale din Moscova. Tradusă de Ioan Caracicoveanu, Avocat. Iassi (Tip. D. Mardarescu & Comp.), 1879. (23 x 15,5). 2 f. + 65 p. (II 61824)

Nu exista imagini
  962) GOMA, TEODOR (?-1898)
 • Opera
 • Imagini
GOMA, TEODOR (?-1898)
24551. ~ Despre tratamentul fracturilor transversale ale rotulei prin arthrotomie şi cusătura metalică a fragmentelor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la... Martie 1895 de Teodor Goma. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (23,5 x 16,5). 58[-61] p. + 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 365). (II 124729)

Nu exista imagini
  963) GOMAN, A.
 • Opera
 • Imagini
GOMAN, A.
Vezi: SCHAEFER, E. A.

Nu exista imagini
  964) GOMOIU, DIMITRIE I.
 • Opera
 • Imagini
GOMOIU, DIMITRIE I.
24552. ~ Studiu asupra lui Eusebiu de Cesareea. Tesă pentru licenţă susţinută în diua de... de Dimitrie I. Gomoiu. Bucuresci (Tipo-Lit. Soc. Tiparul), 1902. (23 x 15,5). 51 p, (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 124534)
24553. ~ Studiu, Statistică, Observaţiuni, Păreri, etc. asupra băilor Govora de Dimitrie Gomoiu, Medaliat de Juriul Expoziţiei Generale din 1906 pentru lucrări Statistice, Licenţiat în Teologie şi Absolvent al Facilitatei de drept, Fost funcţionar în serviciul Statisticei Generale, Ministerul Domeni[i]lor. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908 [pe copertă: 1909]. (20,5 x 13,5). 55 p. + 9 f.pl. (II 12534)
Pe copertă, înaintea titlului, menţionează: 1908.
24554. ~ Ştiinţa de Carte în România. Două harte grafice precedate de explicaţiune de Dimitrie Gomoiu, Funcţionar în Serviciul Statisticei Generale. Lucrare premiată de Juriul Expoziţiei din 1906 cu medalia de bronz şi diplomă specială şi plachetă de colaborator. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), [1906]. (16 x 11). 8 p. + 2 h. (I 11532)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  965) GOMOIU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
GOMOIU, MARIA
24555. ~ Impresiuni şi note din Răsboiul Balcanic (1912), de Maria Dr. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (18 x 12). 104 p. + 8 f.pl. (I 34305)
Lipsă p. 3 şi 4 a copertei.

Nu exista imagini
  966) GOMOIU, VICTOR (1882-1960)
 • Opera
 • Imagini
GOMOIU, VICTOR (1882-1960)
24556. ~ Anaplastiile feţei şi ale capului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1909. (23 x 16). XV + 304 p. cu ilustr. + LXXVII p. + 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1077). (II 13692)
La pp. V-XV: Biobibliografie; la pp. I-LXXVII: Bibliografie; nr. tezei, completat după: Teze. Fac. Med.-B, p. 160.
24557. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1909. (23,5 x 16). VIII + 207 p. cu ilustr. + LXXVII p. + 1 f. (II 342289)
Bibliografie la pp. I-LXXVII.
24558. ~ Un an de activitate chirurgicală în Serviciul I Chirurgical din Spitalul Colţea [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Cultura) 1915. (23 x 16). 22 p. (Extras din Revista de Chirurgie Nr. 1-2, Anul 1915). (II 46700)
24559. ~ Asupra câtorva cazuri de lipóme de Victor Gomoiu, Intern al spitalelor. [Bucureşti, 1907]. (23,5 x 16). 7 p. (Spitalul Colţea. Clinica chirurgicală a D-lui Prof. Severeanu). (II 264060)
Apărută mai întîi în: Spit. Nr. 10, 1906 (vezi: Gomoiu. Exp., p.11).
24560. ~ Asupra câtorva cazuri de meningo-encefalocel [de] Victor Gomoiu. [Bucureşti, 1907]. (23,5 x 16). 4 p. (Societatea Studenţilor în Medicină, Şedinţa din 2 Iunie 1907). (Extras din "Spitalul", 1907, Decemb., Nr. 24, Anexe, p. 28). (II 37195)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24561. ~ Asupra sindromului cerebelos [de] Victor Gomoiu. [Bucureşti, 1907]. (23,5 x 16). 2 p. (Societatea Studenţilor în Medicină. Şedinţa din 15 Aprilie 1907). (Extras din "Spitalul", Dec. 1907, Nr. 24, Anexe, p. 23). (II 37191)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24562. ~ Boalele de ochi în populaţiunea rurală de Victor Gomoiu, Intern al spitalelor. Târgu-Jiului (Tip. Miloşescu), 1906. (24 x 16). 8 p. (II 6687)
24563. ~ Calea inguinală în tratamentul afecţiunilor reg. inguino-scrotale (al conţinutului burselor) [de] Dr. Victor Gomoiu. Memoriu prezentat pentru admiterea ca membru al Societăţei de chirurgie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Modernă, fostă Gr. Luis), 1910. (24 x 16). 1 f. + 33 p.cu ilustr. (II 19437)
24564. ~ Catalogul tezelor de doctorat susţinute la Facultatea de Medicină din Bucureşti în anii 1873/1874-1907/1908. [Alcătuit de Dr. Victor Gomoiu, bibliotecar]. Bucureşti (Inst. de arte grafice Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23,5 x 18,5). 1 f. + 75 p. (Biblioteca Facultăţei de Medicină din Bucureşti). (II 22732)
Numele autorului, la p. 75.
24565. ~ Catalogul tezelor susţinute la Facultatea de Medicină din Bucureşti în anii 1908-1909 şi 1909-1910. [Întocmit de dr. V.Gomoiu, bibliotecar]. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala, Iancu Ionescu), 1910. (24 x 18,5). 21 p. (II 21303)
Autorul menţionat la p. 21. Titlurile tezelor date şi în limbile franceză şi germană.
24566. ~ Un caz de expulsie traumatică a astragalului [de] Victor Gomoiu, Intern al Spit. civile. Bucureşti, 1908. (23 x 16). 4 p. cu ilustr. (Societatea de Chirurgiedin Bucu-.reşti. Şedinţa din 18 Maiu 1908). (II 264034)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
24567. ~ Un caz de tumori fibroase subcutanate simetrice [de] Victor Gomoiu, Intern al Spit. civile. Bucureşti, 1908. (23 x 16). 2 p. cu ilustr. (Societatea de Chirurgie din Bucureşti. Şedinţa din 25 Octombrie 1908). (Extras din Revista de Chirurgie, Decembre 1908, Nr. 12, p. 571). (II 264035)
Descriere după titlul de la începutul textului. Menţiunea de extras la sfîrşitul textului.
24568. ~ Un caz de varice ale conjonctivei bulbare de Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 16). 8 p. cu ilustr. (Din Clinica oftalmologică a D-lui Prof. Manolescu. Spitalul Colţea). (II 4086)
24569. ~ Cercetări asupra 24 cranii [de] Dr. V. Gomoiu. (Muzeul de anatomie din Bucureşti). Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (22,5 x 16). 24 p. cu ilustr. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", Nr. 7-8, Iunie 1914). (II 38883)
24570. ~ Cercetări asupra perimetrului cranian [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Culturala, Soc. Colectivă), 1915. (23 x 15,5). 17 p. cu ilustr. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, Nr. 3-4, Anul 1915). (II 44541)
24571. ~ Cholesterina [de] Dr. Victor Gomoiu. Rolul fiziologic al Cholesterinei în organismul animal. Memoriu prezentat pentru obţinerea premiului Hillel al Universităţii[!] din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1910. (23,5 x 16). 1 f. + 92 p. (II 264050)
24572. ~ Comunicări făcute la Societ. de chirurgie din Bucureşti. Martie-Mai 1914 [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (22 x 15). 49 p. cu ilustr. + 3 f.pl. (Extras din "Revista de Chirurgie", Nr. 1, Iunie 1914). (1138868)
24573. ~ Idem. Octombre-Decembre 1914. Bucureşti (Tip. Modernă Cultură), 1914. (22,5 x 15,5). 72 p. (Fapte clinice. Seria II). (Extras din "Revista de Chirurgie", Nr. 2-4, Octombre-Decembre 1914). (II 44457)
24574. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (22 x 15,5). 72 p. + 2 f.pl. (Extras din "Revista de Chirurgie", Nr. 2-4, Octombre-Decembre 1914). (II 263984)
Retipărire a broşurei din 1914 cu titlu identic.
24575. ~ Idem. Ianuarie-Martie 1915. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23 x 16). 66[-71] p. + 1 f. pl. (Fapte clinice. Seria III). (II 50887)
24576. ~ Idem. Aprilie-Iunie 1915. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23 x 15,5). 37 p. + 2 f.pl. (Fapte Clinice. Seria V). (II 50888)
24577. ~ Consideraţiuni asupra dermatoplastiei de V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1908. (23 x 15). 75 p. cu ilustr. (II 22477)
Autorul menţionat numai pe copertă.
24578. ~ Consideraţiuni asupra kystelor hematice pelviene, cu două cazuri personale [de] Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor Civile. [Bucureşti, 1907]. (23,5 x 16). 4 p. (Societatea Studenţilor în Medicină. Şedinţa din 18 Noembrie 1907). (Extras din "Spitalul", Iunie 1908, Nr. 12, Anexe, p. 47). (II 37193)
24579. ~ Consideraţiuni asupra patogeniei şi tratamentului varicelor membrelor inferioare [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Universala, Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu), 1914. (23 x 15,5). 87 p. cu ilustr. (II 42014)
Descriere după copertă.
24580. ~ Consideraţiuni asupra simpaticului abdominal de Docent Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (23 x 16). 50 p. + 3 f. pl. (II 42040)
24581. ~ Consideraţiuni asupra varicocelului şi tratamentul său prin reducerea corpului spermatic de Dr. Victor Gomoiu. [Bucureşti] (Tip. Universala), 1910. (23 x 16). 23 p. cu ilustr. (Extras din Revista Spitalul, Nr. 7, 1910). (II 267942)
24582. ~ Cura hydrocelului vaginal pe Calea inguinală de Dr. Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sor), 1910. (23,5 x 16,5). 14 p. cu ilustr. (II 19419)
24583. ~ La cure radicale de l’hydrocèle vaginale par la voie inguinale. Par V. Gomoiu, Privat-Docent à la Faculté de Médecine de Bucarest, Chirurgien en second de l'Hôpital Filantropica. [Lyon] 1913, (24,5 x 16). 8 p. (Extrait de "Lyon Chirurgical", I-er août 1913). (II 264096)
Descriere după titlul de la începutul textului. Locul şi anul la sfîrşitul textului.
24584. ~ Două aparate noi [de] Victor Gomoiu, Intern al Spit. civile. [Bucureşti], 1908. (23 x 16). 4 p. (Societatea de Chirurgie din Bucureşti. Şedinţa din 5 Martie 1908). (II 264037)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24585. ~ Endoteliomul conjonctivei de Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor. [Bucureşti, 1906]. (22,5 x 16). 7 p. cu ilustr. (Articol apărut în "Spitalul", mai 1906, nr. 9, p. 206). (II 267901)
24586. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice ale D-rului Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1911 [pe copertă: 1918]. (25 x 20,5). 4 f. + 112 p. cu ilustr. (II 262795)
Sînt enumerate în volum şi lucrările din perioada 1911-1918 (pp. 73-104).
24587. ~ Fapte anatomice [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23 x 16). 32 p. cu ilustr. (Extras din "Revista de Chirurgie", Nr. 3-4, Anul 1915). (II 46760)
24588. ~ Gastrotomia toracică [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23 x 16,5). 14 p. cu ilustr. (Extras din "Revista de Chirurgie", Nr. 3-4, Anul 1915). (II 46723)
24589. ~ Hematocel extra-vaginal şi hidro-hematocel tratat prin cale inguinală [de] Dr. Victor Gomoiu. [Bucureşti], 1910. (23 x 16). 2 p. (Cercul Studiilor Genito-Urinare. Şedinţa de la 21 Ianuarie 1910). (II 264039)
24590. ~ Hommage à la France et aux médecins français [par] Docteur Gomoiu. Bucureşti, 1918. (23,5 x 15,5). [12] f. (II 48208)
24591. ~ Importanţa puritonisărei şi drenagiul vaginal în histerectomiile abdominale totale [de] Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor Civile. [Bucureşti, 1907]. (24 x 16). 2 p. (Societatea Studenţilor în Medicină, Şedinţa din 17 Iunie 1907). (Extras din "Spitalul", Decemb. 1909, Nr. 24, Anexe, p. 37). (II 37194)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24592. ~ Kist hidatic solitar central al splinei de Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), [1907]. (24,5 x 16). 7 p. (Spitalul Colţea. Clinica I chirurgicală a D-lui Prof. Severeanu). (II 264077)
Apărută mai întîi în "Spitalul", 1906, nov., nr. 22. (vezi: Gomoiu. Exp. p. 14).
24593. ~ Kyste intraligamentare [de] Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor Civile. [Bucureşti, 1907]. (24 x 16). 2 p. (Societatea Studenţilor în Medicină, şedinţa din 15 Aprilie 1907). (Extras din "Spitalul", Oct. 1907. Nr. 19, Anexe, p. 21). (II 37190)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pentru an vezi şi: Gomoiu. Exp., p. 20.
24594. ~ Kystectomia în operaţiunile de cataractă de Victor Gomoiu, Intern al spitalelor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1906. (23,5 x 16). 7 p. cu ilustr. (II 4079)
24595. ~ Metoda lambourilor multiple în dermatoplastia prin transplantare de Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor. [Bucureşti], (Tip. Universala), [1908]. (23,5 x 16). 5 p. cu ilustr. (Extras din revista medicală "Spitalul", oct. 1908, Nr. 19). (II 11934)
Datat după: Gomoiu. Exp., p. 40.
24596. ~ Memoriu de lucrările ştiinţifice (Comunicări şi publicaţiuni ale D-rului V. Gomoiu). [Bucureşti, 1909]. (24,5 x 16). VIII p. (II 264095)
Descriere după pagina de titlu falsă.
24597. ~ Mica chirurgie (Obiectul şi importanţa ei) [de] Docent Dr. V. Gomoiu. Lecţiune de deschidere a cursului 6 Februarie 1913. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 15,5). 26 p. (II 33509)
24598. ~ *Noi cercetări asupra Keratoplastiei [de] Dr. Victor Gomoiu. [Bucureşti] (Tip. Universala), 1908. (Gomoiu. Anaplastiile, p. X şi p. XXVI).
24599. ~ Noi contribuţiuni la studiul transplantărei totale a corneei [de] Victor Gomoiu, Intern al Spit. civile. Bucureşti, 1908. (23 x 15,5). 3 p. (Societatea de Chirurgie din Bucureşti. Şedinţa din 14 Maiu 1908). (Extras din "Revista de Chirurgie", Octombrie, 1908, Nr. 10, p. 478). (II 264032)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24600. ~ Notă asupra clinografiei [de] Victor Gomoiu [Bucureşti] (Tip. Universala), [1908]. (23,5 x 16). 6 p. (Extras din revista "Spitalul", Apr. 1908, Nr. 7). (II 10755)
Lipsă coperta.
24601. ~ Un nou emostatic Iodo-cloroformul de V. Gomoiu. Comunicare făcută înaintea Societătei studenţilor în medicină. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1907]. (23 x 16,5). 6 p. (II 8550)
Pentru an vezi: Gomoiu. Exp., p. 21.
24602. ~ Un nou enteroclisor de Victor Gomoiu, Intern al spitalelor. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1908]. (22,5 x 16). 6 p. (Extras din revista medicală "Spitalul", Sept. 1908, Nr. 17). (II 10880)
24603. ~ Un nou procedeu operator pentru ectropion [de] Victor Gomoiu, Intern al spit. civile. [Bucureşti], 1908. (23 x 16). 3 p. cu ilustr. (Societatea de Chirurgie. Şedinţa din 28 Noembrie 1908). (II 264036)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24604. ~ Un nou procedeu pentru crearea unei vesice urinare [de] Victor Gomoiu, Intern al Spit. civile [Bucureşti], 1908. (23 x 16). 2 p. + 1 f. pl. (Societatea de Chirurgie din Bucureşti. Şedinţa din 28 Maiu 1908). (Extras din "Revista de Chirurgie", 1908, nr. 11, nov., p. 520). (II 264038)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24605. ~ O nouă metodă de rhinoplastie loială [de] Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor Civile. [Bucureşti, 1908]. (24 x 16,5). 7 p. cu ilustr. (Societatea Studenţilor în Medicină). (II 33262)
Descriere după titlul de la începutul textului. Apărută mai întîi în "Revista de Chirurgie", 1908, nr. 11, nov. (Gomoiu. Exp., p. 44).
24606. ~ O nouă operaţiune în Tratamentul paralisiei faciale de Victor Gomoiu, Intern al spitalelor. [Bucureşti] (Tip. ..Universala), [1908]. (23 x 16). 7 p. (Extras din revista medicală "Spitalul", Aug. 1908, nr. 15). (II 10881)
24607. ~ O nouă sondă stomacală de Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1908]. (23,5 x 16,5). 6 p. cu ilustr. (Extras din revista medicală "Spitalul", [1908, nov.], nr. 22). (II 11932)
Descriere după copertă. Datat după: Gomoiu. Exp., p. 42).
24608. ~ Osteomele musculare traumatice [de] Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor Civile. [Bucureşti, 1907]. (24 x 16). 3 p. (Societatea Studenţilor în Medicină. Şedinţa din 8 Aprilie 1907). (Extras din "Spitalul", Iulie 1907, Nr. 13, Anexe, p. 7). (II 37189)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24609. ~ Plagă tăiată în treimea inferioară a antebraţului; secţiunea tendenţioasă, vasculară şi nervoasă [de] Victor Gomoiu, Intern al spit. civile. [Bucureşti], 1908. (23 x 16). 2 p. (Societatea de Chirurgie din Bucureşti. Şedinţa din 15 Noembrie 1908) (Extras din "Revista de Chirurgie", 1908, oct., Nr. 10, p. 477). (II 264031)
Descriere după titlul de la începutul textului.
24610. ~ Regiunea inguino-scrotală şi calea operatoare inguinală [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Göbl-Rasidescu), 1914. (22 x 15). 68 p. cu ilustr. (II 38862)
24611. ~ Rezultatul îndepărtat după extracţia totală a astragalului [de] Victor Gomoiu, Intern al Spit. civile. [Bucureşti], 1908. (23 x 16). 2 p. cu ilustr. (Societatea de Chirurgie din Bucureşti. Şedinţa din 25 Octombrie 1908). (I 264040)
Descrierea după tilIul de la începutul textului.
24612. ~ Rolul stomacului în patogenia peritonitelor [de] Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor Civile. [Bucureşti, 1907]. (24 x 16). 2 p. (Societatea Studenţilor în Medicină. Şedinţa din 10 Iunie 1907). (Extras din "Spitalul", 1907, Nr. 24, dec, Anexe, p. 33). (II 37192)
24613. ~ Solarectomia în crizele gastrice tabetice [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1916. (23 x 15). 30 p. (II 253350)
24614. ~ [Ştiinţa şi Arta medicală]. [De] Drd. Victor Gomoiu. Disertaţiune înaintea Societ. Studenţilor în Medicină. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1903]. (21,5 x 14). 28 p. (II 2814)
Cuprinde "O scurtă reflexiune asupra medicinei în sine şi asupra scopului final". Pentru titlul disertaţiunei şi an, vezi: Gomoiu. Anaplastiile, p. X: Gomoiu. Exp., p. [1].
24615. ~ Technica exploaraţiunei oculare de Victor Gomoiu, Fost Intern al serviciului [Pe copertă: Clinicei]. Cu prefaţă de Prof. Dr. N. Manolescu. Bucureşti (Tip. ziarului Cronica Thoma Basilescu), 1907. (19,5 x 12,5). 328 + V[-VII] p. cu ilustr. (Clinica Oftalmologica din Bucureşti). (I 6998)
24616. ~ Tratamentul bolnavilor operaţi de cataractă de Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor. Bucureşti, 1906. (23 x 16). 12 p. (Spitalul Coltea. Clinica oftalmologica a D-lui Prof. Manolescu). (["Spitalul", 1906, nr. 15. p. 335]). (II 264024)
Extrasul menţionat de mînă pe copertă.
24617. ~ Tratamentul chirurgical al paraliziei faciale [de] Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (23 x 16). 27 p. cu ilustr. (II 10879)
24618. ~ Tratamentul chirurgical al tuberculozei genitale la bărbat [de] Dr. V. Gomoiu. Memoriu prezentat la examenul pentru abilitate ca docent de chirurgie. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1911. (23 x 15,5). 113 p. cu ilustr. (II 26030)
24619. ~ Tratamentul hiydrocelului vaginul [de] Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1914. (23 x 161 53 p. cu ilustr. (II 253349)
24620. ~ Tratamentul operator al varicocelului de Docent Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1913. (24 x 16,5). 23 p. cu ilustr. (Extras din "Revista de Chirurgie", Nr. 1, Anul 1913). (11 267992)
24621. ~ Tumori rare [de] Victor Gomoiu, Intern al Spitalelor. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1907. (22,5 x 16,5). 8 p. cu ilustr. (Clinica I Chirurgicală, Spitalul Colţea). (II 5867)
24622. ~ Ureterocelul [de] Dr. Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă, fostă Gr. Luis), 1910. (24 x 16). 1 f. + 35 p. cu ilustr. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", Nr-, 4, aprilie, 1910). (II 19428)
24623. ~ Varia [de] Victor Gomoiu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), [1908]. (18 x 11,5). 27 p. (I 11436)
Cuprinde: Intrarea mea ca redactor la revista Şezătoarea săteanului.
24624. ~ A XXXII-a aniversare a Societăţei Studenţilor în Medicină de Victor Gomoiu. Presed. Socielăţei. [Bucureşti], (Tip. Universala, Jancu Ionescu), 1909. (18 x 12). 23 p. (I 13096)
24625. ~ 1875-1906. Istoricul Societăţei Studenţilor în Medicină întocmit de Victor Gomoiu, Vice-preşedintele Societăţii. Bucureşti (Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu). 1906. (27,5 x 21,5). 335 p. cu ilustr. (II 5629)
La p. 5 menţiunea: Acest istoric a fost tipărit sub auspiciile Ministerului Instrucţiunei Publice prin bunăvoinţa D-lui Ministru Mihail Vlădescu, căruia Societatea îi rămîne recunoscătoare. Coperta semnată de A. Murnu.

În colaborare:
24626. ~ Anevrism al aortei toracice descendente de V. Gomoiu şi I. Niţescu, interni. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1909]. (23,5 x 16). 11 p. cu ilustr. (Extras din revista medicală "Spitalul", Nr. 20). (II 11933)
24627. ~ Cancer primitiv al pielei capului cu metastaze paradoxale. de Dr. V. Gomoiu şi Dr. Titu Vasiliu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1913. (25 x 16,5). 7 p. + 3 f.pl. (Extras din "Revista de Chirurgie". nr. 1, anul 1913). (II 264105)
Lipsă coperta.
24628. ~ Un caz de gangrena gazoasă a peretelui toracic (Salvarsanul ca factor terapeutic) [de] Dr. V. Gomoiu şi Dr. T. Vasiliu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1914. (23,5 x 16). 8 p. cu ilustr. (Extras din "Revista de chirurgie", 1914, Nr. 5-6). (II 253368)
Descriere după copertă. Tipărită împreună cu lucrarea: Dr. V. Gomoiu şi V. Georgescu. Consideraţiuni asupra diagnosticului ureterocelului, Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1914, pp. 9-17.
24629. ~ Un caz de rezecţia canalului diferent şi a vizeculei seminale (funiculo-spermato-cystectomia) de Drii V. Gomoiu şi M. Petrescu. Bucureşti (Tip. Universala), 1909. (24 x 16). 8 p. (Spitalul Militar Regina Elisabeta. Serviciul chirurgical al d-lui Medic Colonel Dr. Călinescu). (Extras din revista "Spitalul", nr. 15 din 1 August 1909). (II 15863)
24630. ~ Consideraţiuni asupra diagnosticului ureterocelului [de] Dr. V. Gomoiu şi V. Georgescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1914. (23,5 x 16). pp. 9-17. (Extras din "Revista de chirurgie", 1914, nr. 5-6). (II 253368)
Descriere după copertă. Tipărită împreună cu lucrarea: Dr. V. Gomoiu şi Dr. T. Vasiliu. Un caz de gangrena gazoasă a peretelui toracic, Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), 1914. 8 p. cu ilustr.
24631. ~ Dare de seamă asupra Serviciului Clihic-Oftalmologic al D-lui Prof. Manolescu [de] V. Gomoiu şi I. Slavici. [Bucureşti] (Tip.Eminescu), [1907]. (23 x 16). 43p. (II 264018)
Anul dedus din primul paragraf al textului.
24632. ~ Un nou caz de grefă dentară [de] Victor Gomoiu, Intern al Spit. civile [în colaborare cu C. Dressler]. Bucureşti, 1908. (23,5 x 16). 3 p. (Societatea de Chirurgie din Bucureşti. Şedinţa din 15 Noembrie 1908). (Extras din Revista de Chirurgie, Decembre 1908, Nr. 12, p. 572). (II 264033)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pentru colaborator vezi: Gomoiu. Exp., p. 14.
24633. ~ Patru cazuri de reimplantaţie dentară de V. Gomoiu şi C. Dressler. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1908]. (23 x 15). 7 p. (Extras din revista "Spitalul", Nr. 10 din 15 Iunie 1908). (II 10833)
24634. ~ Prof. Dr. Amza Jianu de Dr. V. Gomoiu şi Dr. I. Iacobovici. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916. (23 x 15,5). 15 p. (Galeria ilustraţiilor noastre, Nr. 1. Anul 1916). (II 47013)
Descriere după copertă.
24635. ~ Tuberculoza herniară, maladia lui Ionnescu [de] Victor Gomoiu şi N. D. Oancea, Interni ai Spitalelor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (23,5 x 16). 105 p. + 1 f. (II 9582)

Vezi şi:
CĂLINESCU, M. şi ~. O anomalie rară în migraţiunea testicolului. Bucureşti, 1910 (Extras).
~. Un caz de torsiunea mezenterului. Bucureşti, 1909 (Extras).
~. Scurtă recapitulare despre acţiunea chirurgicală, pe câmpurile de luptă. Bucureşti, 1910 ; 1913.
CONSTANTINESCU, C. şi ~. Alcoolul în chirurgie. Bucureşti, 1908.
~. Un cas de tuberculosa organelor genitale. Bucureşti, 1908.
~. Opsoninele. Bucureşti, 1910.
~. 13 Cazuri de histerectomie abdominală. Bucureşti, 1908.
HÂNCU, V. şi ~. Cercetări asupra morţii prin cloroformizare. Bucureşti, 1910.
PANDELESCU, C. şi ~. Consideraţiuni asupra osteoperiostitei orbitare. Bucureşti, 1907.
~. Contribuţiuni la studiul transplantării corneane. Bucureşti, 1906.
POENARU-CĂPLESCU, C. şi ~. Un caz rar de tumoră a spatelui. Bucureşti, 1908.
~. Gangrena tifică a membrelor inferioare. Bucureşti, 1907.
~. Nevralgia sifilitică a trigemenului. Bucureşti, 1908.
SEVEREANU, C. D. şi ~. Volvulusul stomacului. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  967) GONATA, ŞTEFAN C. (1838-1896)
 • Opera
 • Imagini
GONATA, ŞTEFAN C. (1838-1896)
24636. ~ *Abecedaru cu litere latine de Ştef. Gonata. Odessa, 1862. (Iarcu, p. 94).

Nu exista imagini
  968) GONCESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
GONCESCU, N.
24637. ~ *Documente trebuitoare domnilor alegători [de] N. Goncescu. s.l., 1858. (Zub. Scrieri, p.85).

Nu exista imagini
  969) GONCOURT, EDMOND
 • Opera
 • Imagini
GONCOURT, EDMOND

În colaborare:
24638. ~ Sora Filomena [de] E. şi J. de Goncourt. [Soeur Philomène]. Roman. Cu numeroase ilustraţiuni. Traducere de Mihail Negru. Bucureşti, H. Steinberg& Fiu, editori, 1916. (15,5 x 11). 243 p. cu ilustr. Preţ modificat 1,50 lei. (Căminul, Bibliotecă Literară Ştiinţifică, nr. 61-63). (151019)
24639. ~ Idem. [Pe copertă, în continuare: Cu numeroase ilustraţiuni în text]. Traduse de Mihail Negru. Bucureşti, H. Steinberg & Fiu, Editor (Tip. Providenţa), 1916 [pe copertă: 1918]. (19,5 x 13). 243 p. cu ilustr. 3,50 lei. (I 50493)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  970) GONCOURT, JULES
 • Opera
 • Imagini
GONCOURT, JULES
În colaborare:
GONCORT, E. şi ~. Sora Filomena. Trad. de Mihail Negru. Bucureşti, 1910 (Căminul, nr. 61-63); 1916 [pe copertă: 1918].

Nu exista imagini
  971) GÖNCZY, PAUL
 • Opera
 • Imagini
GÖNCZY, PAUL
24640. ~ Cultura de frăgari şi de vermii de mătasă, în usul Scólelor Populari. Compusă de Paulu Ghenţi. Pesta (Tip. lui Augustü Emih), 1860. (20,5 x 13,5). 32 p. cu ilustr. (BCU-ClN 188314)
Cu alfabet de tranziţie.
24641. ~ Îndrumaţiune spre a invetia şi propune sistemul mesureloru metrice cu o tabela colorata pentru invetiatorii scóleloru poporale. Scrisa şi tabel'a la dins'a făcuta de Pavelu Gönczy. Tradusă de Gavrilu Trifu. Se eda prin Ministeriulu ungurescu regescu alu Culteloru si Instrucţiunei publice. [Budapesta, 1875]. (19,5 x 13,5). 87 p. (BCU-ClN 288841)
Lipsă copertă şi partea de jos a p. de titlu. Localitatea şi anul scrise de mînă şi indicate şi la sfîrşitul Precuvîntării.

Vezi de asemenea:
COSMA, ANDREI. Instrucţiune la traducerea şi întrebuinţarea globului pamentescu. După ~. Bud'a, 1872.
POP-RETEGANUL, ION. Cursu practicu despre cultivarea pomiloru. Lucratu după ~. Arad, 1889.
ROŞIESCU, TOMA. Elementariu seu ABC-dariu. După ~. Buda, 1871 ; 1883.
VÁRÓ, B. Elementariu seü ABC-dar. După ~ ş.a. Tom. I. Budapesta, 1898 ; 1900 ; ed. II, 1901 ; 1902 ; ed. III, 1904 ; 1906 ; 1908 ; 1910.

Nu exista imagini
  972) GONŢA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
GONŢA, GHEORGHE
24642. ~ *Cântecul lui Adam, când l-au scos din raiu. Chişinău, 1914. (informaţie orală).

Nu exista imagini
  973) GONŢEAN, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
GONŢEAN, EUGEN
24643. ~ *Astronomische und physische Geographie. Im Sinne der Genetischen Skizzen der Gegenstände, aus welchen die Kriegsschulaspiranten die Aufnahmsprüfung aszulegen haben zusammengestelt von Eugen Gontean, [190?]. Mit 4 Tafeln. 4 Kronen. (Apărută înainte de 1905). (Gontean, p.176).
24644. ~ *Behelf zur Vorbereitung für die k.u.k. Kadettenschulen von Eugen Gontean. Wien, Selbstverlag des Verfassers Kommissionsverlag der k.uk. Hofbuchhandlung L.W. Seidel und Sohn, [190?]. Mit 13 Tafeln. 7 Kronen. (Gontean, p. 176).
24645. ~ *Idem. 3 verbesserte Aufl. Deutsche Sprache. Geschichte. Geographie. 2. Teil. Temesvdr, Csendes L., 1911. 6 + 243 p. + 2 tab. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 318).
24646. ~ Geographie der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Ein Lernbehelf für Kriegsschulaspiranten. Zusammengestellt von Oberleutnant Eugen Gontean, Lehrer an der k.u.k. Infanterie kadettenschule zu Temesvdr. Mit einem Atlas von 42 Tafeln und Kartenskizzen. 2. verbesserte und erweiterte Aufl. Temesvdr, Selbstverlag des Verfassers (Csandder Diocesan-Buchdruckerei), 1905. (24 x 15,5). VIII + 175 p. (II 2287)
Lipsă atlasul.
24647. ~ *A katona tanintézetekbe pályázók segédkönyve Egyúttal a közepiskolai tamelók kézikönyve. Tartalmazza: a cs. és kir. hadapródiskolákban és a m. kir. honvéd förealiskolakban leteendö fölvételi vizsga anyagát. 3. Kiadás. I resz. 211 ábrával 4 mellekletben. Temesvár (Benkö Gyula biz. Budapesten), 1907. XI + 223 p. (Bibliogr. Hung. 1901-1910, I, p. 380).

Nu exista imagini
  974) GONZALES, EMMANUEL
 • Opera
 • Imagini
GONZALES, EMMANUEL

Vezi:
DIMITRIADI, E. Şi E. CARADA. Fraţii din munte. Dramă [localizată după ~]. Bucuresci, 1856.

Nu exista imagini
  975) GONZALES, FERNANDEZ V.
 • Opera
 • Imagini
GONZALES, FERNANDEZ V.
24648. ~ Amparo sau Memoarele unui nebunu. Nuvellă, de Fernandez V. Gonzales. Tradusă de Constantin Caţichi. Iassi (Tip. Soc. Junimea), 1871. (19,5 x 12). 113 p. 1 leu nou. (I 411524)

Nu exista imagini
  976) GOOD, ARTHUR
 • Opera
 • Imagini
GOOD, ARTHUR
(Tom Tit)
24649. ~ Ştiinţa amuzantă [de] Tom Tit [pe copertă: Titt]. Experienţe atrăgătoare întemeiate pe legi ştiinţifice. Prelucrare în româneşte de La ura Nădejde. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 10,5). IV-208 p. cu ilustr. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 410-411). (115316)

Nu exista imagini
  977) GOOD, PAUL
 • Opera
 • Imagini
GOOD, PAUL
24650. ~ Igiena şi morala sexuală. Studiu dedicat tineretului de Doctorul Paul Good. Traducere făcută cu învoirea autorului de Doctorul Sigmand. Această lucrare a obţinut medalia Uniunei Franceze antialcoolice şi a fost premiată de Academia de Medicină din Paris. Traducere făcută după a 9-a Ed. (39.000 exemplare). Bucureşti, Casa de Edit. de publicaţiuni medicale Sănătatea (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), 1911 [pe copertă: 1912]. (19,5 x 12). 94 p. 50 bani. (Biblioteca revistei Sănătatea. Pentru răspîndirea şi popularizarea ştiinţelor medicale şi igienice, nr. 1). (I 28009)

Nu exista imagini
  978) GORAŞ, ŞTEFAN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
GORAŞ, ŞTEFAN (1875-?)
24651. ~ Educaţia naţională şi catolicismul [de] Ştefan Goraş. Conferinţă ţinută în Aula Universităţii din Iaşi. Iaşi (Tiparul Şcólei Academice de Imprimerie), 1902. (22 x 15,5). 22 p. (II 124352)
24652. ~ Istoricul Statuei Vasile Alecsandri [de] Ştefan Goraş. Cu 28 ilustraţii in text. Iaşi (Tipografia Naţională), 1906. (34 x 24). 12 f. nenumerotate cu portr. 1,50 lei. Ediţia specială aurită 5 lei. (III 4198)

Nu exista imagini
  979) GORĂNEANU, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
GORĂNEANU, COSTACHE
Traduceri:
SAINT-HILAIRE, EMILE MARCO de. *Pentru micul dorobanţ român. Trad. din limba franceză de ~. Bucureşti, 1880.

Nu exista imagini
  980) GORĂNESCU, CONSTANTIN D. (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
GORĂNESCU, CONSTANTIN D. (1847-?)
24653. ~ Consideraţiuni asupra emoragiiloru uterine afară de starea de graviditate şi de facere, de Dr. Constantin D. Gorănescu. Fost intern al spitalelor civile, membru al mai multor societăţi etc. etc. Bucuresci (Tip. Portofoliului Roman), 1882. (21 x 14,5). X-61 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 102). (II 124276)

Nu exista imagini