Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  941) GOLESCU, ELENA
 • Opera
 • Imagini
GOLESCU, ELENA
24502. ~ Un Dévouement Sublime sous la Terreur [par] Hélène de Golesco. Namur (Impr. Jacques Godenne), [1906]. (18,5 x 12). XI + p. 5-221. (I 199013)
Prefaţa de José de Coppin. Datat după Maxim-Burdujanu, p. 11, nota 2.
24503. ~ Histoire d'Edmée ou L'expiation par Hélène de Golesco. Namur (Impr. Jacques Godenne), [1907]. (17,5 x 11,5). 358 p. (I 566655)
Lipsă coperta. Datat după: Rally I, p. 130.

Nu exista imagini
  942) GOLESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
GOLESCU, GEORGE
24504. ~ Frédéric Chopin [par] Georges de Golesco. Bruxelles, Impr. Scientifique Charles Bulens, Editeur, 1900. (27,5 x 18,5). 15 p. (III 260236)
Lipsă coperta.
24505. ~ *Parsifal [par] Georges de Golesco. Bruxelles, Durendal. 1914. 8° . 14 p. (Rally I, p. 130).

Nu exista imagini
  943) GOLESCU, GRIGORE E.
 • Opera
 • Imagini
GOLESCU, GRIGORE E.
24506. ~ Despre dotă în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă. Act public presentat şi susţinut la [27 Ianuariu] 1881 de Grigore E. Golescu [Născut în R.-Vâlcea]. Bucuresci (Tip. Alessandra A. Grecescu), 1881. (23,5 x 16). 92 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 109022)
24507. ~ Legiuiri Financiare. Curs predat de Domnu Gr. E. Golescu. II. [Bucureşti], 1899-1900. (21 x 17). 958 + 34 p. (Şcoala Specială de Finanţe). (II 493319)
Curs litografiat. Pe pagina de titlu şi la finalul textului menţiunea: Scris de Octavian Athanasiu.

Nu exista imagini
  944) GOLESCU, IORDACHE (1768-1848)
 • Opera
 • Imagini
GOLESCU, IORDACHE (1768-1848)
24508. ~ Băgări de samă asupra canoanelor grămăticesci de D. Vornicul Iordache Golescu, fiul Răposatului Banului Radul Golescu. în zilele Prea-înălţatulul nostru Domnu Aleksandru Dim. Ghika Voevod şi tipărită cu însuşi cheltuiala a Dlui Vornicului. Bucuresci (Tip. lui Eliad), 1840. (25 x 19,5). 253 p. + 13 tab. + 1 f.[=Greşale]. (II 32236)
Cu alfabet de tranziţie.
244509. ~ *Idem de Vornicul Iordachi Golescu, fiul răp. Banului Golescu. Ed. II. Bucureşti, 1840. (RT, 3(1885), nr. 51, martie 9, p. 404).
244510. ~ Viaţa şi scrierile Marelui Vornic Iordache Golescu. Bucăţi alese din ineditele sale tipărite de N. Bănescu, profesor. Vălenii-de-Munte, Neamul Românesc, Tipografie, Editură, Legatorie de cărţi, 1910. (19,5 x 12,5). 309 p. + 1 f. erata + 3 f. pl. 2,50 lei. (I 21791)
Cu 1 portret. Cuprinde (pp. 107-308): Istoria Ţării Româneşti; Povestea Huzmetarilor; Anaforaua boierilor pentru întocmirea prăvilor[!] în zilele Mării Sale Ioan Vodă Caragea; Comedie ce se numeşte Barbul Văcărescul, vânzătorul ţării; Starea Ţării Româneşti pe vremea pămîntenilor; Cărticică cuprinzătoare de cuvintele ce am auzit delà însuşi Cugetul meu; Condica limbii româneşti; Pilde, Povăţuiri şi Cuvinte adevărate şi poveşti; Iliada. Din Cîntecul I; Raport către Obşteasca Adunare.

Nu exista imagini
  945) GOLESCO, NICOLAE (1810-1878)
 • Opera
 • Imagini
GOLESCO, NICOLAE (1810-1878)
24511. ~ *Mémoire adressé à l'Empereur Napoléon III [par] Nicolae Golescu. Paris (?), 1856. (Reproduit par D. A. Sturdza, dans Actes et Documents..., T. VII). (Djuvara, LXXX ; Rally I, p. 389).

Nu exista imagini
  946) GOLESCU, ŞTEFAN (1807?-1874)
 • Opera
 • Imagini
GOLESCU, ŞTEFAN (1807?-1874)
24512. ~ Lettre á M.M. les Rédacteurs en chef de tous les Journaux de la presse parisienne au sujet de l'article inséré dans l'Assemblée nationale du 12 mars sous la rubrique de Bucharest, le 17 Février. Par Un membre du gouvernement provisoire de la principauté de Valachie en juin 1848 [Stéphan Golesco]. [Paris] (De Soye et C-e, imprimeurs), [1850]. (21,5 x 13). 12 p. (II 105446)
Tipografia şi numele autorului menţionate la sfîrşitul textului. Datat după: Rally I, p. 130.
24513. ~ [Un mot sur le Manifeste de M. Stirbey, Prince régnant de Valachie par Stephan Golesco]. [Paris] (E. De Soye, imprimeur), 1850. (18 x 10).12 p. (II 86397)
Descriere după p. de titlu falsă. Datele bibliografice la sfîrşitul textului.

Nu exista imagini
  947) GOLESCU, VASILE (1875-1920)
 • Opera
 • Imagini
GOLESCU, VASILE (1875-1920)
24514. ~ Mişcarea Dendrologică [de] V. Golescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911. (28 x 19,5). 11 p. (Extras din Revista Ştiinţifică "V. Adamachi", Vol. II, Fasc. 4). (II 25736)
24515. ~ Observations sur la distribution du pin sylvestre dans diverses contrées d'Europe [par B. Golesco]. Paris, Au siège de la Société (Maçon, Protat Frères, Imprimeurs), 1910. (25 x 16,5). 34 p. (Extrait du Buletin de la Société Dendrologique de France). (II 258067)
Descriere după titlul de la începutul textului. Locul şi anul pe copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei. Numele autorului la sfîrşitul textului.

Nu exista imagini
  948) GOLESTAN, LEONARDO
 • Opera
 • Imagini
GOLESTAN, LEONARDO
24516. ~ Ţin'te bine! [De] Leonardo de Golestan. Versuri hazlii de actualitate. [Bucureşti] (Agenţia de publicitate şi Tipografie I. Brănişteanu). [1917]. (19,5 x 12,5). 32 p. 75 bani. (I 47147)
Datat după anul înregistrării exemplarului legal în Bibl. Acad.

Nu exista imagini
  949) GOLEŞTIANU, CONSTANTIN-JULES
 • Opera
 • Imagini
GOLEŞTIANU, CONSTANTIN-JULES
24517. ~ *Atrophie progresive de la pupille après extraction de la cataracte [par] Constantin-Jules Golesceano. Angers (Impr. de Germain et G. Grassin), 1908. 8°. 2 p. (Extrait de l'Ophtalmologie provinciale, sept. 1908). (Rally I, p. 129).
24518. ~ Les Aveugles à travers les Ages. La Clinique Nationale Ophtalmologique des Quinze-Vingts. Avec une Statistique sur les causes de la cécité, basée sur 2000 observations. L'Hospice des Quinze-Vingts moderne, par le Docteur Constantin Golesceano. Préface de Monsieur le Docteur J. V. Laborde, Membre de l'Académie de Médecine, Directeur des Travaux physiologiques à la Faculté de Médecine de Paris. Paris (Bar-sur-Aube, Impr. A. Lebois), 1902. (20,5 x 13,5). 2 f. + VI + 270 p. + 20 f. pl. (II 153249)
Lipsă coperta. Tipografia la p. 270.
24519. ~ Critique sur les gargarismes. Valeurs pratiques des grandes irrigations. Description d'un appareil destiné aux irrigations et inhalations des cavités bucco-pharyngo-laryngées ainsi qu'aux projections de vapeurs chaudes sur les yeux par Le Dr. Golesceano (De Paris). Clermont (Oise) (Impr. Daix Frères), 1904. (24 x 16). 7 p. + 2 pl. (Extrait du Bulletin officiel des Sociétés médicales d'arrondissement de Paris et de la Seine, Nr. 8, 20 Avril 1904). (II 152823)
24520. ~ *Essai sur l'emphysème pulmonaire des adolescents [par] Dr. Constantin-Jules Golesceano. Paris, L. Bataille et Cie, 1894. 4°. 67p. (Rally, I p. 128).
24521. ~ *Ophtalmologie transitoire incomplète dans le cours du diabète [par] Dr. Constantin-Jules Golesceano. Paris (Impr. G. Maurin), 1900. 8°. 4 p. (Rally I, p. 129).
24522. ~ *Le pronostic de la vision après les atteintes de kératites interstitielles [par] Dr. Const.-Jules Golesceano. Angers, Impr. de G. Grassin, 1914. 8°. 4 p. (Extrait de l'Ophtalmologie provinciale, juin 1914). (Rally I, p. 130).
24523. ~ * Pronostic et durée de l’opthalmie purulente [par] Const. Jules Golesceano. Paris, G. Steinheil, 1904. 8°. 56 p. (Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1904). (Rally I, p. 129).
24524. ~ *Quelques considérations et remarques sur les causes les plus fréquentes de la cécité, basées sur une statistique de 2000 observations [par Le] Dr. Constantin-Jules Golesceano (extrait de son ouvrage sur les aveugles et de la monographie de la clinique nationale des Quinze Vingts, etc. Bar-sur-Aube (Impr. de A. Lebois), 1902. 8°. 31 p. (Rally I, p. 129).
24525. ~ *Les résultats de l’acuité visuelle après l'extraction de la cataracte [par] Dr. Const.-Jules Golesceano. Angers (Impr. de G. Grassin), [1902]. 8°. 20 p. (Extr. de l'Ophtalmologie provinciale, juin 1902). (Rally I, p. 129).
24526. ~ *Le service de la consultation au dispensaire de la rue Delouvin (XlX-e Arr.), 1899-1902 [par] Dr. Const. Jules Golesceano. (Pathologie générale et thérapeutique oculaire). Paris (Impr. de G. Maurin), 1902. 8°. 12 p. (Extrait du Bulletin de la Société des bureaux de bienfaisance). (Rally I, p. 129).
24527. ~ *Un syndrome psycho-nerveux dans l'hypermétropie forte chez les vieillards [par] Dr. Const. Jules Golesceano. Angers (Impr. de Germain et G. Grassin), [1911]. 8°. 12 p. (Extrait de l'Ophtalmologie provinciale, mai 1910). (Rally I, p. 129).
24528. ~ *Système d'appareil pour le lavage et le traitement des oreilles (Otophynter) [par Le] Dr. Constantin-Jules Golesceano. Communication faite à l'Académie le 12 mars 1901. Paris (Impr. G. Maurin), 1901. 8°. 8 p. fig. (Extrait de la Tribune médicale). (Rally I, p. 129).
24529. ~ *Les variétés cliniques dans le choix des lunettes [par] Dr. Const.-Jules Golesceano. Angers (Impr. de G. Grassin), 1912. 8°. 26 p. (Communication au Congrès de la société française d'ophtalmologie, mai 1912). (Rally I, p. 129).
24530. ~ *Variétés cliniques et correction visuelle de l’anisométropie [par] Dr. Const.-Jules Golesceano. Angers (Impr. de G. Grassin), 1914. 8°. 13 p. (Extrait de l'Ophtalmologie provinciale, oct. 1913). (Rally I, p. 130).
24531. ~ *La vision de l'enfant et les difficultés anormales dans les choix des lunettres [par] Dr. Const.-Jules Golesceano. Angers (Impr. de Germain et G. Grassin), [1911]. 8°. 21 p. (Extrait de l'Ophtalmologie provinciale, juillet 1911). (Rally I, p. 129).

Nu exista imagini
  950) GOLEŢI, SERAFIN
 • Opera
 • Imagini
GOLEŢI, SERAFIN
24532. ~ Cântece poporale culese şi adunate de Serafin Goleţi din Cutina (Gutonya). Lu- gos, Edit. Librăriei Minerva (Tip. Minerva George Ţăran), 1918. (13 x 10,5). 36 p. 0,50 lei. (I 527667)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  951) GOLFINEANU, JEAN MIRCEA (1863?-1911)
 • Opera
 • Imagini
GOLFINEANU, JEAN MIRCEA (1863?-1911)
(Jean de Mitty)
În colaborare:
24533. ~ Au service de l'empereur. Journal d'un valet de chambre. Recueilli et publié par M. M. Jean de Mitty [=Jean Golfineanu] et Hugues Rebeli. Paris, Albin Michel, Editeur (Emile Colin et C-ie Imprimerie de Lagny), [1907]. (18 x 12). 2 f. + 313 [-315] p. (I 277488)
Tipografia pe verso f. de titlu falsă. Pentru autor şi anul de apariţie, vezi: Rally I, p. 203.

Prefeţe, editări de texte:
STENDHAL. *Lucien Leuwen. Roman ... précédé d'un commentaire par Jean de Mitty. Paris. 1901.
~. Napoléon ... Note et introduction par Jean de Mitty. Paris, 1897.

Nu exista imagini
  952) GOLICIU, DIMITRIE (1864-1909)
 • Opera
 • Imagini
GOLICIU, DIMITRIE (1864-1909)
24534. ~ Viaţa şi activitatea Sântului Ambrosiu. Tesa pentru licenţă susţinută la [18] Ianuarie 1897 de Preotul D. Goliciu, Protoereul Judeţului Mehedinţi şi Profesor la Liceul Traian din Turnu Severin. s.l., [1897]. (22 x 15,5). 2 f. + 109[-111]p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 58624)

Nu exista imagini
  953) GOLIESCU, RODRIGUE (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GOLIESCU, RODRIGUE (1877-?)
24535. ~ Actul sborului sau Problemele aviaţiunii [de] Locotenent Roderigue[!] Goliescu din Artilerie. I. Problemele rezistenţei aerului. II. Problemele stabilifătei. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţională, [1911]. (23,5 x 16). 80 p. cu ilustr. (II 24843)
24536. ~ Dynamisme dans les milieux fluides différents [par] Rodrigue Goliesco, Lieutenant d'Artillerie. Aviation. I. Théorie de la résistance des fluides. Bucarest, Librairie Nationale, 1911. (23,5 x 15,5). 1 f. + 16 p. cu ilustr. (II 22564)
24537. ~ Le problème de l'aviation par Le Lieutenant Rodrigue Goliesco. Galatz (Impr. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1908. (16 x 11). 12 p. (II 11521)

Nu exista imagini
  954) GOLIGER, E.
 • Opera
 • Imagini
GOLIGER, E.
24538. ~ Exportul petroleului prin Constanţa în legătură cu legea pentru încurajarea industriei naţionale şi construirei unei conducte Băicoi-Constanţa [de E. Goliger]. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1912. (21 x 13,5). 11 p. (II 29906)
Autorul menţionat de mînă pe coperta exemplarului aflat în BAR.

Nu exista imagini
  955) GOLIGER, R.
 • Opera
 • Imagini
GOLIGER, R.
24539. ~ O singură măsură [privind aplicarea articolului 7 din constituţie]. [De] R. Goliger. Bucuresci (Tip. Minerva), 1903. (18 x 12). 34 p. 1 leu. (I 112656)
Tipografia la p. 34.

Nu exista imagini
  956) GOLIŢÎN, S. N.
 • Opera
 • Imagini
GOLIŢÎN, S. N.
Traduceri :
CARMEN, SYLVA. *La Légende el la bonne Reine. (Trad. en russe par la Princesse S. N. Golitzyne...). Moscou, 1900.

Nu exista imagini
  957) GOLOGAN, G.
 • Opera
 • Imagini
GOLOGAN, G.
24540. ~ Din amintirile unui poliţist. Cum se prind hoţii de G. Gologan. Bucureşti (Tip. Ziarului Dreptatea), 1914. (22,5 x 16). 60 p. (II 3,6440)
24541. ~ *Din Crimele Vînzătorilor de Carne Vie [de] G. Gologan. (Apărută înainte de 1914). (Gologan, p. 2 a copertei ; Gologan. Crim., p. 2 a copertei).
24542. ~ *Fănică Răduleano (comisar vechi şi decorat). Comedie poliţenească într'un act, [de] G. Gologan, [191?]. (Apărută probabil înanile de 1918). (Gologan. Crini., p. 2 a copertei).
24543. ~ *Jos Masca [de] G. Gologan. Studiu asupra sectei scapeţilor, [191?]. (Apărută înainte de 1914). (Gologan, p. 2 a copertei ; Gologan. Crim. p. 2 a copertei).
24544. ~ *Nuvele extraordinare [de] G. Gologan. (Apărută probabil înainte de 1918). (Gologan. Crim., p. 2 a copertei).

Nu exista imagini
  958) GOLOGAN, OLGA
 • Opera
 • Imagini
GOLOGAN, OLGA

În colaborare:
CORNILESCU, DIM. I. şi monahia ~. Îndrăsniţi! Cetiri biblice... după F. Thomas. Bucureşti, 1915. (Soc. „Acoperământul Maicii Domnului”, nr. 2).
Traduceri:
• Gândeşte-te bine! Trad. din l. franceză de ~ Bucureşti, 1914. (Soc. „Acoperământul Maicii Domnului”, nr. 1).

Nu exista imagini
  959) GOLTZ, COLMAR von der
 • Opera
 • Imagini
GOLTZ, COLMAR von der
24545. ~ Conducerea resboiulu [de] Colmar von der Goltz, locot-general în armata prusiana. Traducere autorisată de autor [de Colonel Averescu]. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere, Thoma Basilescu), 1900. (25 x 17,5). 1 f. + 210 + VI p. (Extras din „Revista Armatei”. (II 111437)
Pentru traducător, vezi ed. II apărută în 1901.
24546. ~ Idem. [Pe copertă: Conducerea răsboiului şi Conducerea trupelor]. [De] Colmar von der Goltz, General de Infanterie în Armata prusiana, Şeful Geniului şi Corpului de Pionieri. Inspectorul general al Fortificaţiilor. (Fost mareşal în armata ottomană şi general-adjutant). Ed. II. Traducere cu autorisarea autorului de Colonel Averescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1901. (20,5 x 13,5). 1 f. + II p. + p. 5-480 + III p. + 1 tab. cu h. (II 111235)
Cuprinde şi: Conducerea trupelor..., apărută într-o ediţie separată în 1902.
24547. ~ Conducerea trupelor (Urmare la Conducerea resboiului) [de] Colmar von der Goltz, General de Infanterie în armata prusiana, Şeful geniului şi corpului de pionieri, Inspectorul general al fortificaţiilor. (Fost mareşal în armata otomană şi General-adjutant). Traducere cu autorisarea autorului de Colonel Averescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1902. (23 x 16). 157 p. (II 111487)
24548. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1902. (20,5 x 13,5). 2 f. + pp. 327-480 + III p. + 1 h. (I 27072)
Diferă de precedenta prin tipar şi paginaţie.

Nu exista imagini
  960) GOLTZ, GEORG von der
 • Opera
 • Imagini
GOLTZ, GEORG von der
24549. ~ Încercări şi propuneri relative la perfecţionarea metodei de luptă a infanteriei [de] Colonelul Baron George von der Goltz, Comandantul Regimentului 2-lea Hanovran de Infanterie Nr. 77. Traducere cu autorizarea autorului de Maior Scarlat Deme-triade din Regimentul Doljiu Nr. 1. Craiova. (Tip. şi Leg. de Cărţi C. M. Georgescu & I. Săndulescu), 1905. (24 x 16). 50 p. (BCU-ClN 226050)

Nu exista imagini