Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  901) GOLD HARET, PETRE I.
 • Opera
 • Imagini
GOLD HARET, PETRE I.
Vezi: HARET, PETRE I. (1888-?)

Nu exista imagini
  902) GOLDBERGER, LEOPOLD
 • Opera
 • Imagini
GOLDBERGER, LEOPOLD
24435. ~ Hygiena gurei. Despre conservarea dinţilor în starea lor sănătosăşi bolnavă de Leopold Goldberger Dantist. Galatz (Typo-Lith. J. Schenk), 1881. (20 x 12,5). 48 p. 1 franc. (BCU-ClN 181052)

Nu exista imagini
  903) GOLDENBERG, I.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENBERG, I.
24436. ~ Studiul clinic al stomacului bilocular. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 26 Februarie 1907 de I. Goldenberg. Bucureşti (Tip. Munca), 1907. (23 x 16). 72 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr.907). (II 5841)

Nu exista imagini
  904) GOLDENBERG, JAQCUES
 • Opera
 • Imagini
GOLDENBERG, JAQCUES
24437. ~ *Ophtalmo-réaction à la tuberculine [par] Jacques Goldenberg. Technique, dangers, pathogenie et valeur diagnostique. (These). Paris, Steinheil, 1909, 8°. (Rally I, p. 128).

Nu exista imagini
  905) GOLDENBERG, LAZĂR M.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENBERG, LAZĂR M.
24438. ~ Drenajul în Laparotomiile Gynecologice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1908 de Lazăr M. Goldenberg. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1908. (24 x 16,5). 1 f. + 47 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1032). (II 10786)
În: Teze Fac. Med.-B. p. 160, numerotat cu nr. 1037.

Nu exista imagini
  906) GOLDENBERG, M. A.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENBERG, M. A.
24439. ~ Cercetări asupra Grăsimei şi Fibrinei în Leziunile Tuberculoase. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Ianuarie 1912 de M. A. Goldenberg. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1912. (23 x 15,5). 66[-68] p. + 1 f. pl. (Facultatea de Medicină dni Bucureşti, nr. 1213). (II 33602)

În colaborare:
BABEŞ, V. şi ~. Sur la fibrine et la graisse dans la tuberculose pulmonaire. Paris, [1912].

Nu exista imagini
  907) GOLDENBERG, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
GOLDENBERG, WILHELM
Traduceri:
POHLMANN, WALTER. Evreismul şi dreptatea sa. Trad. de ~. Ed. XII. Craiova, 1893.

Nu exista imagini
  908) GOLDENBERG, WILLY
 • Opera
 • Imagini
GOLDENBERG, WILLY
24440. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al Epididimitei Sifilitice Secundare. Epididimita Dron. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Decembrie 1911 de W. [pe copertă: Willy] Goldenberg. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911. (24 x 16). 37[-40] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 360). (II 26130)

Nu exista imagini
  909) GOLDENBERG, Z.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENBERG, Z.
24441. ~ Contribuţiuni la studiul tumorilor solide ale ovarului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Z. Goldenberg. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1908. (24 x 16). 70[-72] p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1033). (II 10776)

Nu exista imagini
  910) GOLDENSTEIN
 • Opera
 • Imagini
GOLDENSTEIN
Vezi şi: GOLDSTEIN

Nu exista imagini
  911) GOLDENSTEIN, I.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENSTEIN, I.
24442. ~ Afacerea Szakmary [de] Dr. I. Goldenstein. Naşterile la populaţiunea săracă evree din Iaşi. Doctor Lippe. Starea igenică a laşului. Un avocat. Episod din viaţa unui medic Ieşan. O scrisoare către un advocat din Iaşi. Iaşi (Tip. Staierman[!] & Şteinfeld[!], 1911. (14,5 x 11,5). 26 p. (BCU-ClN 182749)

Nu exista imagini
  912) GOLDENSTEIN, MOISE H.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENSTEIN, MOISE H.
24443. ~ Consideraţiuni asupra acţiunei urotropinei in afecţiunile căilor urinare. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Ianuarie 1900 de M. H. Goldenstein. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23,5 x 16). 5 f. + III p. + pp. 15-64. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 532). (II 124722)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  913) GOLDENSTEIN, M. M.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENSTEIN, M. M.
24444. ~ Despre înfiinţarea unui birou de garanţie în România [de M. M. Goldenstein, încercător de metaluri precióse, admis de comisiunea de monede şi medalii din Paris]. De l'établissement d'un bureau de garantie en Roumanie [par M. M. Goldenstein, esseyurf !] admis par la Commission des Monnaies et Médailles de Paris]. Bucuresci (Imprimeria Naţională), 1886. (19,5 x 12,5). 18 p. duble. (I 384880)
Numele autorului la sfîrşitul textului. Text paralel în limbile română şi franceză.

Nu exista imagini
  914) GOLDENSTEIN, NICOLAS
 • Opera
 • Imagini
GOLDENSTEIN, NICOLAS
24445. ~ *Contribution à l'étude des metroragies d'origine syphilitique [par] Nicolas Goldenstein. (Thèse) Paris, 1908. 8°. 148 p. (Rally I, p. 128).

Nu exista imagini
  915) GOLDENTAL, S.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENTAL, S.
24446. ~ Părerea asupra soluţiunei Chestiunei Israelite de I. Goldental, Dr. în drept. Iassy (Tipo-Lit.- H. Goldner), 1879. (20,5 x 14,5). 10 p. 25 bani. (II 124327)

Nu exista imagini
  916) GOLDENTHAL, A. S.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENTHAL, A. S.
24447. ~ Mémoire pour la création d'une école d'agriculture à Iassy sur le terrain de la Communauté israélite [par A. S. Goldenthal]. Iassy (Impr. H. Goldner), 1901. (24 x 16). 12 p. (II 422699)
Numele autorului la finele textului.

Nu exista imagini
  917) GOLDENTHAL, I.
 • Opera
 • Imagini
GOLDENTHAL, I.
24448. ~ *Der Şofar [de] I. Goldenthal. [Bucureşti, 1901?]. 8°. 29 p. (Eg, 12(1901), nr. 14, apr. 13, p. 109: Bibliografie).

Nu exista imagini
  918) GOLDENTHAL, TULI
 • Opera
 • Imagini
GOLDENTHAL, TULI
24449. ~ O părere asupra Organizărei Breslelor şi Meseriilor de Tuli Goldenthal. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1901. (20,5 x 13,5). 22 p. (I 123999)

Nu exista imagini
  919) GOLDIŞ, IOAN (1836?-1902)
 • Opera
 • Imagini
GOLDIŞ, IOAN (1836?-1902)
24450. ~ *Gramatica limbei maghiare, dupa metodulu Toussaint-Langenscheit, întocmită pre scurtu pentru cursurile supletorie de Ioan Goldisiu, [188?]. (B&Sc, 8(1884), nr. 36, sept. 2/14: Diverse).
24451. ~ A román nyelv latinsága. Irta Goldis János, aradi kir. fögyman. rendes tanár. Arad (Nyomatott Gyulai Istvánnál), 1880. (22 x 15). 50[-52] p. 50 Kr. (II 124351)

Traduceri:
CARMEN, SYLVA. Jehovah. Trad. ~. Arad, 1884.
SION, G. Plevnánal. Trad. ~. Arad, 1883.

Vezi de asemenea:
• Festivitatea arangiata în ser'a de 20 Aprilie 1886 [Studii şi versuri de ~ ş.a.]. Arad, 1886.

Nu exista imagini
  920) GOLDIŞ, VASILE (1861?-1934)
 • Opera
 • Imagini
GOLDIŞ, VASILE (1861?-1934)
24452. ~ Elemente din constituţia patriei sau. Drepturile şi datorinţele cetăţenesci pentru scólele poporale române de Vasile Goldiş, Profesor. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1894. (19 x 12). 52[-54] p. + 1 f. 20 cr. (40 bani). (I 464250)
Tipografia menţionată pe verso f. de titlu.
24453. ~ Idem. Braşov, Edit. Tipografiei Ciurcu & Comp. (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (19 x 12,5). 55 p. 8 cr. (BCU-ClN 163647)
24454. ~ Idem. Ed. II prelucrată. Brassó (Braşov), H. Zeidner (Tip. Fraţii Schneider & Feminger), 1906. (20 x 13). 48[-51] p. (BCU-ClN 147749)
Lipsă coperta.
24455. ~ Geografia, pentru şcólele poporale. întocmită pe basa planului ministerial de învăţământ. Partea I (pentru clasele III şi IV) de Vasile Goldiş, Prof. gimn. Cu numerose ilustraţiuni şi harte colorate. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip Ciurcu & Comp.), 1900. (22,5 x 14,5). VI-68 p. cu ilustr. (II 31988)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24456. ~ Idem. Partea II (pentru clasele V şi VI), de Vasile Goldiş, Prof. gimn. Cu numerose ilustraţiuni şi harte. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (22 x 14,5). 76 p. cu ilustr. (BCU-ClN 236939)
24457. ~ *Iegyzetek, 1880 (VII-osztaly). [Însemnări, 1880, clasa a VII liceală] de Vasile Goldiş. (Goldiş, p. 307).
24458. ~ Istoria patriei în legătură cu evenimentele epocale din istoria Universală, pentru şcólele poporale române de Vasile Goldiş, Profesor. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. Alexi), 1896. (21,5 x 14,5). 84 p. cu ilustr. [25 cr.]. (II 31982)
Pe copertă şi: Editura Cărţilor Şcolare, Tipografia menţionată pe verso f. de titlu.
24459. ~ Istoria Ungariei în legătură cu evenimentele epocale din Istoria Universală, pentru şcólele poporale de Vasile Goldiş. Profesor. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (21,5 x 14,5). 82 p. cu ilustr. + 1 f. cuprinsul. (BCU-ClN 236930)
24460. ~ Istoria universală pentru clasele secundare de Vasile Goldiş, Profesor. vol. I. Evul vechiu. Cu mai multe ilustraţiuni. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. Alexi), 1892. (22 x 14,5). 2 f. + 134 [-136] p. cu ilustr.1 fl, pentru România 2,50 lei. (II 153156)
24461. ~ *Idem. Ed. II. Braşov, Edit. Nicolae I. Ciurcu, 1904. (Goldiş, p. 307)
24462. ~ Idem. vol. II. Evul mediu. Cu mai multe ilustraţiuni [pe copertă: Cu 70 de ilustraţiuni]. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1893. (22 x 14,5). 2 f. + 192[-196] p. cu ilustr. 2,5 coróne (1,25 fl.). (II 153156)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24463. ~ Idem. vol. III. Evul nou. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1897. (22 x 14,5). 2 f. + 258 p. (II 153156)
Lipsă coperta.
24464. ~ La 1 Decemvrie 1918. Discursul D-lui Vasile Goldiş (Pentru desp. Asociaţiunii, pentru şcoalele şi marele public românesc). [Sibiiu] (Tipografia arhidiecezană), [1918]. (23 x 16). 6 p. + 1 f. (II 109000)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi tipografia pe ultima foaie.
24465. ~ Lupta pentru naţionalitate. Vorbirea rostită în adunarea generală dela 2/15 Maiu a congregaţiunei comitatului Braşov de Vasile Goldiş. Arad (Tip. Tribuna Poporului), 1901. (16,5 x 12). 24 p. (Bj-Bv 1189)
24466. ~ A nemzetiségi kérdésröl. [Irta] Vasile Goldiş. Arad Concordia Könyvnyomda Részvénytrsaság), 1912. (22,5 x 14,5). 67 p. 1 korona. (II 459237)
24467. ~ Sintaxa Limbei Latine, pentru clasa III şi IV gimnasială de Vasile Goldiş, Prof. gimn. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1896. (22,5 x 16). VI p. + 1 f. + 264 p. (Ediţiunea Fondului Coresi Braşov, Op. 1). (II 170553)

În colaborare:
KOÓS, FRANCISC. şi ~. Abecedar şi ântîia carte pentru deprinderea limbei maghiare. Ed. I. Braşov, 1894; ed. II, 1897 ; ed. III, 1900 ; *ed. IV, 1902 ; ed. V, 1905 ; ed. VI, 1908.
~. A doua carte pentru deprinderea limbei maghiare. Ed. I. Braşov, 1894 ; ed. II, 1902 ; ed. III 1910.
Traduceri, prefeţe:
HUGHES, JAMES L. Greşelile învăţătorilor. Trad. de ~. Braşov, 1894.
MANGOLD, LUDOVIC. Istoria Ungariei. Trad. de ~. Braşov, 1890 ; ed. II, 1901.
POP, NICOLAU. Geografia Ungariei şi elemente din geografia generală. Ed. IX. [Pref. de ~]. Braşov, 1900 [pe copertă: 1901].

Nu exista imagini