Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  841) GÎRNIŢEANU-LUCA, M.
 • Opera
 • Imagini
GÎRNIŢEANU-LUCA, M.
Vezi: GÂRNIŢEANU-LUCA, M.

Nu exista imagini
  842) Gâsca Dascălului
 • Opera
 • Imagini
Gâsca Dascălului
24248. • Gâsca Dascălului. Dascălu Ioniţă Păstîrnac. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1893. (20 x 14,5). 14 p. 10 bani. (I 411683)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  843) GLAGOLI
 • Opera
 • Imagini
GLAGOLI
Vezi:
• De ale şcoalei. Publicaţiune din diarul Românulu. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  844) GLAISE, DRAGOMAN
 • Opera
 • Imagini
GLAISE, DRAGOMAN
24249. ~ *Leitfaden zum leichtern Erlernen der rumänischen Sprache für das deutsche in Rumänien reisende Publikum, [von] Dragoman Glaise. Galatz (Bucuresci, E. Graeve & Comp.), 1870. 16° 192 p. 5 lei. (BB, 1(1879), nr. 6, iun., p. 59).

Nu exista imagini
  845) Glasul credinţei
 • Opera
 • Imagini
Glasul credinţei
24250. • Glasul credinţei. Cântece religioase. Culese pentru trebuinţele adunărilor creştine. Tipărite ca manuscris. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carmen-Sylva), [1916]. (22,5 x 15,5). 64 p. (II 47060) Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  846) Glasul fiilor la sosirea paerintelui
 • Opera
 • Imagini
Glasul fiilor la sosirea paerintelui
24251. • Glasul fiilor la sosirea paerintelui. Imne festive cîntate cu ocadiunea întîmpinării Emininţei Sale Înnalt preaosfinţitului Archiepiscop şi Mitropolit Teofil Bendella la sosirea Sa în Cernăuţi de la chirotonie din Sibiiu în luna lui Maiu 1874. Cernăuţi (Tipărit la Rudolf Eckhardt), 1874. (21 x 13,5). 8 p. (II 482581)
Lipsă coperta. Cuprinde versuri de: Vasiliu Bumbac, Ciprian Golembiovschi [=Porumbescu], Simion Fl. Marian şi **** [?].

Nu exista imagini
  847) GLAVICI, IOAN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GLAVICI, IOAN (1878-?)
24252. ~ Contribuţiuni la studiul spălaturilor stomacului in obstrucţiunea şi ocluziunea intestinală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 5 Aprilie 1907 de Ioan Glavici, Intern definitiv al Spitalelor Civile. Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte Grafice Ţăranu & Comp.), 1907. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 918). (II 5869)

Nu exista imagini
  848) GLĂDESCU, THEOHARI
 • Opera
 • Imagini
GLĂDESCU, THEOHARI
Vezi :
BELLANGER, S. Le Kéroutza. Tome II. Paris, 1846.

Nu exista imagini
  849) GLĂVĂŢINĂ, TOADER
 • Opera
 • Imagini
GLĂVĂŢINĂ, TOADER
24253. ~ Năzdrăvăniile lui Păcală, la lumină scóse de Toader Glăvăţină. Cartea I. Cuprindênd pe lângă altele şi Comedia Premiul lui Păcală. Braşov, Edit. Tipografiei Alexi, 1894. (18 x 13). 53 p. + 1 f. (cărţi apărute) (BCU-ClN 95401)

Nu exista imagini
  850) GLICSMAN, I. (1871-1938)
 • Opera
 • Imagini
GLICSMAN, I. (1871-1938)
(Dr. Ioan Fulga)
24254. ~ *Filosofia lui Spinoza în lumina cugetării moderne, [de] Dr. I. Glicsman (Dr. Ioan Fulga). Bucureşti (Tip. Providenţa H. Steinberg), 1916. (24 x 16,5). 56 p. 1 leu. (II 46812)
24255. ~ Mortalitatea rurală în România. Cauzele. Remediile, [de] Dr. I. Glicsman (Dr. Ion Fulga). Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1916. (19,5 x 14). 23 p. 50 bani. (I 48335)
24256. ~ Sifilisul (Frenţii) şi leacurile lui, scris de Doftorul Ioan Glicsman dela Găiceana. Bucureşti (Tip. ziarului Adevărul), 1907. (14 x 10,5). 28 p. (I 8405)

Nu exista imagini
  851) GLINEANU, DOMIŢIAN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
GLINEANU, DOMIŢIAN (1870-?)
24257. ~ *Des rapports de l'hystérie avec la tuberculose pulmonaire, [par] Domiţian Glineanu. (Thèse). Paris, Ollier-Henry, 1896. 4°. 45 p. (Crăinicianu, p. 176; Rally I, p. 128).

Nu exista imagini
  852) GLODARIU, VASILE (1832-1899)
 • Opera
 • Imagini
GLODARIU, VASILE (1832-1899)
24258. ~ Vocabulariu completu pentru opurile lui Caiu Iuliu Cesare şi ale continuatoriloru lui. Prelucratu dupa Vocabulariulu lui G. Ch. Crusius şi inavuţitu de Dr. Vasilie Glodariu, profesoru de limba elina şi germana la gimnasiulu plenariu rumanescu din Brasiovu. Brasiovu (Römer & Kamner, tipografi, editori şi provediatori), 1871. (21,5 x 14,5). XXX p. + 1 f. [Erata], 342 p. (II 34132)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  853) GLODEANU, PANAIT C. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
GLODEANU, PANAIT C. (1848-?)
24259. ~ Noua metodă practică pentru înlesnirea studiului musicei vocale cu Materia aranjată pe lecţiuni şi urmată de câteva imnuri. Pentru usul şcolelor secundare din ţară. Ed. I. Lucrată de P. C. Glodeanu, Profesor la liceul real şi şcoala secundară de fete din Brăila. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1889. (21,5 x 15). 78[-80] p. 2 lei. (II 124465)

Nu exista imagini
  854) GLÜCKMAN, ŞAIM
 • Opera
 • Imagini
GLÜCKMAN, ŞAIM
24260. ~ Contribuţiuni la studiul clinic şi frequenţa sifilomului extragenital. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Mai 1907 de Şaim Glückman. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (23 x 15,5). 44[-47]p. cu ilustr. (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 263). (BCU-ClN 217768)

Nu exista imagini
  855) GLÜCSKMANN, H.
 • Opera
 • Imagini
GLÜCSKMANN, H.
24261. ~ Despre sarcomatoza viscerală abdominală la copii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Iunie 1898 de H. Glücskmann, Fost intern al Spitalelor S-tu Spiridon, Intern la spitalul de copil Caritatea, Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (23 x 15,5). 45 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 94). (II 413111)

Nu exista imagini
  856) Glume din lume adunate
 • Opera
 • Imagini
Glume din lume adunate
• Glume din lume adunate... Vezi: MAICAN, G. Glume... Brassö, 1907.

Nu exista imagini
  857) Glume, istorii pentru mici copii
 • Opera
 • Imagini
Glume, istorii pentru mici copii
24262. •*Glume, istorii, pentru mici copii. Bucureşti, Graeve, 1880. 8°. 8 p. 1 1. 25 b. (BR, 2(1880), nr. 11, nov., p. 250).

Nu exista imagini
  858) Glume şi povestiri culese din popor
 • Opera
 • Imagini
Glume şi povestiri culese din popor
24263. • Glume şi povestiri culese din popor, de V. T. Buşteni, Edit. Bazarului Buşteni (Tip. Universală), 1911. (19 x 12,5). 68 p. 50 bani. (I 39489)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  859) Glumeţele poveşti ale lui Nastradin Hogea
 • Opera
 • Imagini
Glumeţele poveşti ale lui Nastradin Hogea
24264. • Glumeţele poveşti ale lui Nastradin Hogea. Traduse [pe copertă: Tradusă] din limba greacă de George Caţafany. Bârlad, Depositul General al Tip. Caţafany, [1897]. (20,5 x 15). 31 p. 50 bani. (II 423687)
Datat după: Antonovici-Creţu, p. 60.

Nu exista imagini
  860) Goana din anul 1871 în contra şcoalelor
 • Opera
 • Imagini
Goana din anul 1871 în contra şcoalelor
24265. • Goana din anulu 1871 în contra scoaleloru. Închiderea scoaleloru din Botoşani. Iassy (Impr. D. Gheorghiu), 1871. (19,5 x 12,5). 56 p. (I 142037)

Nu exista imagini