Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  821) GIURESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GIURESCU, ŞTEFAN
Traduceri :
VIOLLIER, E. T. Femeea perduta sau Cum faci, şi se face. Trad. de ~. Bucuresci, 1874.

Nu exista imagini
  822) GIURGEA, EMIL
 • Opera
 • Imagini
Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi tipografia la p. 3.
24219. ~ Relativ la înfiinţarea unui mare post de telegrafie fără fir în Bucureşti. Foloasele telegrafiei fără fir [de] Emile Giurgea. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1913. (22,5 x 15,5). 23 p. cu ilustr. (Extras din Revista "Natura", Nr. 10). (II 33591)
24220. ~ Studiul elementelor electrice de tipul Leclanché construite în ţară de casele: Grau şi Koeber de Emile Giurgea, Doctor în ştiinţe. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (26 x 18). pp. 355-364. (Buletinul Societăţii Române âe Ştiinţe din Bucureşti, România. An. XXII, Nr. 6). (II 37422)
Descriere după copertă.
24221. ~ Sur l'altération des eaux minérales au contact des conduites métalliques. Avantages de l'emploi des conduites en grès emaillé. Par Emile Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 303-310 cu ilustr. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, II-ème année, 1913/1914, Nr. 10, paru le 13 mai 1914). (II 41965)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24222 ~ Sur la variation du pouvoir catalytique des solutions salines et colloïdales avec la concentration. Par Emile Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 217-219 cu ilustr. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. II-ème année, 1914, Nr. 8, paru le 12 mars 1914). (II 41952)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24223. ~ Sur l'influence de l'alcalinité dans la détermination du coefficient catalytique. Par Emile Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 220-224 cu diagr. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. II-ème année, 1914. Nr. 8 paru le 12 mars1914).
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.

GIURGEA, EMIL
24206. ~ Contribution à l'étude des propriétés physiques des eaux minérales de Roumanie. [Conductibilité électrolytique. Applications]. Par E. Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 171-179 cu ilustr. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. II-ème année, 1913/1914. Nr. 6, paru le 13 janvier 1914). (II 41941)
Descriere după copertă şi după titlul de la începutul textului. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24207. ~ Contribution à l'étude des propriétés physiques des eaux minérales de Roumanie. Détermination du coefficient cryoscopique des eaux. Par Emile Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques, Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 311-319. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, II-ème année,1913/1914, Nr. 10 paru le 13 mai 1914). (II 41966)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24208. ~ Contribution à l'étude expérimentale des conditions physiques de la cristallisation des métaux. Application à la prospection. Communication faite le 6 octobre 1912 au Congrès de Galatz de l'Association Roumaine pour l'Avancement et la Vulgarisation des Sciences, par Emile Giurgea, Docteur ès sciences physiques. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1912. (26,5 x 19). 16 p. cu ilustr. (Bulletin de la Société Roumaine des Sciences de Bucarest-Roumanie. An XXI, Nr. 5). (II 29782)
Descriere după copertă.
24209. ~ Cum trebue să se facă studiul apelor minerale în conformitate cu cerinţele Hydrologiei ştiinţifice [de] Dr. Emil Giurgea. Organizarea studiului şi practicei Hydrologiei în alte ţări. Ce ar fi de dorit să se facă la noi. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23 x 15,5). 15 p. (II 37197)
24210. ~ Desvoltarea şi organizarea Serviciilor de Telegrafie fără fir în alte ţări. (Ce ar fi de dorit să se facă la noi) [de] Emil Giurgea. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (29 x 20). 1 f. + 7 p. cu ilustr. (Extras din Revista Ştiinţifică V. Adamachi Vol. IV, Nr. 4). (III 36799)
24211. ~ Mesure quantitative de l'Alcalinité des Eaux minérales de Roumanie. Par Emile Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 18-23 (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. III-ème année, 1914-1915, Nr. 1, paru le 15 juin 1914). (II 41926)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24212. ~ Mesure quantitative de la sensibilité des détecteurs à cristaux employés en télégraphie sans fil. Par E. Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 166-171. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. II-ème année, 1913/1914, Nr. 6 paru le 13 janvier 1914). (II 41942)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24213. ~ Le progrès dans la technique de la Télégraphie sans Fil. Le Système à Onde unique [par] Emile Giurgea, Docteur ès Sciences Physiques. Brăila (Impr. România), 1914. (24,5 x 16,5). 16 p. cu ilustr. (Extrait de la Revue Marine). (II 37387)
Datele bibliografice pe copertă.
24214. ~ Recherches expérimentales sur la télégraphie sans fil. (Dispositif pour mesures quantitatives par enregistrement photographique. Enregistrement graphique des radiotélégrammes. Dispositif annonçant l'arrivée des ondes dans l'antenne. Applications), par Emile Giurgea, Docteur ès sciences physiques. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1912. (26 x 18). 1 f. + pp. 79-115 cu ilustr. + 5 pl. (Bulletin de la Société Roumaine des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XXI, Nr. 3 et 4. Extrait). (II 31131)
24215. ~ 1-er Thèse. Recherches expérimentales sur le phénomène de Kerr. 2 e Thèse. Propositions données par la Faculté. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques, par Emile Giurgea. Soutenues le [22] mai 1912, devant la Commission d'Examen. Paris (Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire), 1912. (24 x 16). 2 f. + 167 p. cu ilustr. (Série A, Nr. 700. Nr. D'ordre: 1459). (II 30940)
24216. ~ Recherches sur la radioactivité des eaux minérales de Roumanie. Par Emile Giurgea, Docteur ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). pp. 54-61 cu ilustr. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. III-ème année, 1914/1915, Nr. 2 paru le 15 juillet 1914). (II 41970)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24217. ~ Recherches sur l'état colloïdal et le pouvoir catalytique des eaux minérales de Roumanie. Complications dues à la présence des sels [par] Emile Giurgea. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23 x 16). P. 192-201. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. II-ème année, 1914. Nr. 7 paru le 13 février 1914). (II 41946)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
24218. ~ Recherches sur le phénomène de Kerr dans les vapeurs et les gaz. Note de M. Emile Giurgea. Paris, Gauthier-Villars Imprimeur-Libraire des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, [1911]. (27 x 21,5). 3 p. (Optique) (Comptes rendus, t. 153, p. 1461, séance du 26 décembre 1911). (II 31154)
Nu exista imagini
  823) GIURGEA, EUGEN N. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
GIURGEA, EUGEN N. (1882-?)
24225. ~ Consideraţiuni asupra agriculturii în Danemarca şi România [de] Eugen N. Giurgea [pe copertă şi: Profesor Botoşani]. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1909. (23 x 16). 76 p. + 1 f. + 7 f. pl. (II 16449)
La finele textului (p. 16) menţionat anul: 1910.
24225 bis. ~ Consideraţiuni generale asupra terenului arabil al Moldovei de Eugeniu N. Giurgea, Licenţiat în ştiinţe din Bucureşti, Diplomat în agronomie de la Universitatea din Berlin, Profesor la liceul din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall Marcu), 1908. (22,5 x 14,5). 21 f + 161 p. + XIV pl. + 1 f. erata. 2,35 lei. (II 10895)

În colaborare:
FILIPESCU, C. şi ~. Basarabia. Consideraţiuni generale, agricole, economice şi statistice. Chişinău, 1918.
Vezi de asemenea:
STASEC, GRIGORE. Carnetul consultativ al agricultorilor. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  824) GIURGEA, GABRIEL G. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GIURGEA, GABRIEL G. (1883-?)
24226. ~ Données politiques et économiques sur la Roumanie moderne [par] Gabriel Giurgea. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Charles Göbl, S-eur Jean St. Rasidesco), 1913. (29 x 20). 41[-43] p. cu ilustr.+1 h. 1 fr., 50. (III 31590)
Bibliografie la p. 42.
24227. ~ Lipsuri politice, economice şi morale [de] Gabriel Giurgea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (21,5 x 15). 49 p. 60 bani. (II 33968)
24228. ~ Societăţile Civile. Teză de licenţă de Gabriel G. Giurgea. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3501)

Nu exista imagini
  825) GIURGEA, ION G.
 • Opera
 • Imagini
GIURGEA, ION G.
24229. ~ Peronospora. Descrierea, propagarea şi tratamentul acestei bóle [de] Ion G. Giurgea. Focşani (Tip. Al. Codreanu), 1899. (20,5 x 13). 11 p. (Ion G. Giurgea, Agenţia viticolă, agricolă şi vinicolă). (I 123972)

Nu exista imagini
  826) GIURGEA, IULIU (1887-1947)
 • Opera
 • Imagini
GIURGEA, IULIU (1887-1947)
(Iuliu Giurgea-Bradu)
24230. ~ Oameni din Ardeal [de] Iul. Giurgea-Bradu. Bucureşti, Poporul, Soc. Anonimă de Tipografie, Librărie şi Editură, 1915. (18 x 12). 143 p. 2,50 lei. (I 48348)
Tipografia la p. 143.
24231. ~ *Povestea primăverei [de] Iul. Giurgea. [Bucureşti] (Imprimeriile Independenţei), 1917. (Volum suprimat de cenzura ocupaţiei germane). (Giurgea, p. 2)

Nu exista imagini
  827) GIURGEA, VASILE (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
GIURGEA, VASILE (1869-?)
24232. ~ Posesiunea în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de Vasile Giurgea. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere, Dor. P. Cucu), 1893. (23,5 x 16). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 81741)

Nu exista imagini
  828) GIURGEA-BRADU, IULIU
 • Opera
 • Imagini
GIURGEA-BRADU, IULIU
Vezi: GIURGEA, IULIU

Nu exista imagini
  829) GIURGESCU, PARTENIE
 • Opera
 • Imagini
GIURGESCU, PARTENIE
24233. ~ Poesii poporale şi povesti de Parteniu Giurgescu. Sibiiu, 1906. (15,5 x 12). 56 p. (Din literatura poporală română). (Biblioteca Foii Poporului, nr. 9). (BCU-ClN 104217/9)

Nu exista imagini
  830) GIURGIU, AUGUSTIN
 • Opera
 • Imagini
GIURGIU, AUGUSTIN
24234. ~ Lămuriri şi Contraprobe, date de Augustin Giurgiu la Memoriul II. Edat de Dr. Amos Frâncu şi soţii, în faţa Adunării Generale estraordinare din 28 Novembre 1905. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), [1906]. (22 x 14). 14 p. (BCU-ClN 81594)
Text în lb. română şi maghiară. Datele editoriale pe verso p. de titlu.

Nu exista imagini
  831) GIURGIU, DIONISIU
 • Opera
 • Imagini
GIURGIU, DIONISIU
Traduceri :
• Părţile planurilor lui Dumnezeu. Trad. de ~. Gherla, 1912.

Nu exista imagini
  832) GIURIADI, GEORGE G. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GIURIADI, GEORGE G. (1874-?)
24235. ~ Câte-va cuvinte asupra diferitelor forme de osteomielită a adolescenţilor observate în spitalul de copii. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 21 Iunie 1899 de George G. Giuriadi. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (23,5 x 16). 132 p. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 518). (II 124785)

Nu exista imagini
  833) Giuseppe Musolino
 • Opera
 • Imagini
Giuseppe Musolino
24236. • Giuseppe Musolino, cel mai îndrăzneţ căpitan de bandiţi al prezentului. Roman istoric. Bucureşti, Edit. Librăriei Ig. Hertz (Stab. de arte grafice Universala), [190...]. (22,5 x 15). 2712 p. 194 fasc. a 10 bani sau 12 Filleri. (II 522220)

Nu exista imagini
  834) GIUŞCĂ, GHEORGHE (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GIUŞCĂ, GHEORGHE (1878-?)
24237. ~ Curs de istoria militară, predat elevilor anului II ai şcoalei pregătitoare şi tinerilor cu termen redus de Căpitanul G. Giuşcă din Geniu, absolvent al şcoalei superioare de răsboiu. [Bucureşti] (Autografia Şcoalelor militare de Artilerie, Geniu şi Marină), 1911-1912. (27 x 21). 1 f. + 207 [-209] p. + 10 h. 2 lei şi 15 bani. (Şcoalele militare de Artilerie, Geniu şi Marină). (III 506628)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  835) Giuvaericale sângeroase
 • Opera
 • Imagini
Giuvaericale sângeroase
24238. • Giuvaericale sângeroase. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. [40 bani]. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale detectivului Sherlock Holmes, nr. 6). (II 58452)
Descriere după copertă. Datat după alte numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  836) GIUVAR, DEMETRU (1855-1912)
 • Opera
 • Imagini
GIUVAR, DEMETRU (1855-1912)
24239. ~ Despre hypotheci în dreptul roman şi privilegii în dreptul român. Thesa pentru licenţia susţinută la... 1882 de Demetru Giuvar. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (23 x 16). 2 f. + 101 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 17157)

Nu exista imagini
  837) GÎDEI, ALEXANDRU V. (1869-1927)
 • Opera
 • Imagini
GÎDEI, ALEXANDRU V. (1869-1927)
24240. ~ Chestia ţărănească. Recensiune şi studiu asupra scrierii D-lui Sp. C. Haret de A. V. Gîdei. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1905. (19 x 12). 111 p. 1 leu. (I 48336)
24241. ~ Contribuţiuni pentru istoria socială a ţărănimii noastre şi pentru istoria raporturilor economice dintre ţărani şi proprietari până la 1864 de A. V. Gîdei. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzătzeanu) 1904. (22,5 x 15). 151 p. 3 lei. (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Anul XVI Nr. 3-4 şi 5-6). (II 1486)
Pe copertă: Ediţiunea Ministerului Domeniilor.
24242. ~ Din Istoria populară a Românilor. Ruşii şi ţărănimea românească în vremea ocupaţiilor ruseşti de A. V. Gîdei. Cartea I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (16,5 x 11,5). 71 p. cu ilustr. 20 bani. (I 105836)
24242a. ~ Idem. Cartea II. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (16,5 x 11,5). 95 p. cu ilustr. 20 bani. (I 105836)
24242b. ~ Idem. Cartea III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1905. (16,5 x 11,5). 96 p. (I 105836)
24243. ~ Monografia comunei rurale Bragadiru-Bulgar din judeţul Ilfov, Plasa Sabaru de A. V. Gîdei. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (24 x 17). VIII + 252 p. (II 64060)
24244. ~ Programul monografiei unei comune rurale şi monografia comunei rurale Bragadiru-Bulgar din plasa Sabaru, judeţul Ilfov de A. V. Gîdei. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1905. (23 x 16,5). 216 p. 2,50 lei. (II 64072)
24245. ~ Studiu asupra Cronicarilor moldoveni din sec. XVII din punct de vedere al limbei, metodei, şi cugetărei de Alexandru V. Gîdei, Licenţiat în Litere. Lucrare premiată de Facultatea de Litere din Bucureşti cu premiul Hillel de 1000 lei. Cu o prefaţă de D-l V. A. Urechia. Bucureşti, Editor Atanasie Niţeanu (Tip. E. Miulescu), 1898. (24 x 17). 1 f. + XV + 352 p. (II 84231)

Vezi şi:
CAROL I. Cuvântările... cu privire la limba românească. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  838) Gârbaciul Ovreilor
 • Opera
 • Imagini
Gârbaciul Ovreilor
24246. • Gârbaciul Ovreilor. s.l., [189?]. (19,5 x 13,5). 32 p. 50 bani. (I 467662)

Nu exista imagini
  839) Gârbăceala
 • Opera
 • Imagini
Gârbăceala
24247. •*Gârbăceala. Bucuresci (Tip. Nicolae N. Voicu), [190?]. (R. Bibliogr, 1(1903), nr. 1, ian.-febr., p. 16).

Nu exista imagini
  840) GÎRBEA, L.
 • Opera
 • Imagini
GÎRBEA, L.
Vezi: NĂDEJDE, GH. GH.

Nu exista imagini