Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  801) GIORDANO
 • Opera
 • Imagini
GIORDANO
Vezi: GOLDNER, BERMAN

Nu exista imagini
  802) GIORMĂNIANU
 • Opera
 • Imagini
GIORMĂNIANU
Vezi: GEORMĂNEANU

Nu exista imagini
  803) GIORMĂNIANU, GRIGORE (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
GIORMĂNIANU, GRIGORE (1880-?)
24158. ~ Cavaleria în Războiul Ruso-Japonez de Locotenentul Giormănianu Grigore. Cu o prefaţă de D-l Colonel C. Topliceanu, Comandantul Brigadei I, Călăraşi. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), 1907. (21 x 14). 104 p. + 6 h. 2 lei (II 6945)
24159. ~ Studiu asupra luptei pe jos a cavaleriei [de] Locotenentul Giormanianu Grigore. Cu o scrisoare a Domnului General P. Gigûrtu, Comandantul Diviziei II Infanteriei. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), 1906. (22,5 x 16). 2 f. + 110 p. 2 lei. (II 6925)

Nu exista imagini
  804) GIOROCIANU, ALEXANDRU (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GIOROCIANU, ALEXANDRU (1863-?)
24160. ~ Causele şi Resultatele Cruciatelor. Tesă pentru licenţă de Alexandru Giorocianu. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), [1889]. (22 x 15). 68 p. (Facultatea de Litere din Bucuresci). (II 124326)

Nu exista imagini
  805) GIOVAGNOLI, RAFFAELLO
 • Opera
 • Imagini
GIOVAGNOLI, RAFFAELLO
24161. ~ Mesalina [de Rafael Giovagnoli]. Scene Romane. vol. I-III. [Fasc. 1-38]. Bucureşti, Edit. tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1889]. (24 x 16). 607 p. cu ilustr. 2 lei vol.; 10 bani fasc. (II 413200)
Autorul menţionat la începutul textului.

Nu exista imagini
  806) GIRARD, MAURICE D.
 • Opera
 • Imagini
GIRARD, MAURICE D.
24162. ~ *Filoxera viei şi mijloacele de a o nimici, cu figuri în tecst [de] Maurice D. Girard. Tradusă de Un proprietar de vie la dealul mare[!]. Bucureşti, Socecu & Comp., 1884. 83 p. 1 l. (BR, 7-9(1885-1887), p. 24).
24163. ~ Idem. Cu figure în text. Tradusă după D. Maurice Girard, Doctor în sciinţe, delegat al Academiei de sciinţe, fost preşedinte al Societăţii Entomologice din Francia de Un proprietar de viie de la Dealul Mare. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (19,5 x 12). 86 p. cu ilustr. 1 leu. (I 411525)

Nu exista imagini
  807) GIRARDIN, ÉMILE de
 • Opera
 • Imagini
GIRARDIN, ÉMILE de
24164. ~ *Pentru o pălărie. [Le Chapeau d'un horloger] de Mme Emile de Girardin. Comedie într-un act, [trad.] de St. P. Popescu. Cernăuţi (Tipografia Archidiecesană), 1883. 12°. (22 x 15). 31 p. 1,50 1. (BR, 4-6(1882-1884), p. 11 şi 22).
24165. ~ Pălăria ceasornicarului. Comedie într'un act de Mdm. Émile de Girardin, localisată de A. G. N. Braşov, Proprietatea Librăriei N. I. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1899 [pe copertă: 1898]. (18 x 13,5). 43[-48] p. [25 or.]. (Biblioteca Teatrală edată de Societatea pentru crearea unui fond de teatru român, nr. 6). (I 172001 şi BCU-ClN 104301/6)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  808) GIROVEANU, EDUARD (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
GIROVEANU, EDUARD (1871-?)
24166. ~ Oposiţiunea şi revisuirea în materie civilă şi penală. Teză pentru licenţă de Eduard Giroveanu. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1894. (24,5 x 16). 61 p. Facultatea de drept din Bucuresci). (II 124610).
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  809) GIUAN, EMIL S.
 • Opera
 • Imagini
GIUAN, EMIL S.
24167. ~ Împărţirea dreptăţei în vechile Principate [de] Emil S. Giuan. Teză de Licenţă la Facultatea de Drept din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1901. (23,5 x 16,5). 71 p. (II 141756)

În colaborare:
24168. ~ Memento casselor de bancă din România pe anul 1911/1912 întocmit de Emil S. Giuan, Sub-Directorul contabilităţei Generale a statului şi Al. Bălăceanu, ziarist. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 16,5). 200 p. 6 lei. (II 105282)

Nu exista imagini
  810) GIUGLEA, GEORGE (1884-1967)
 • Opera
 • Imagini
GIUGLEA, GEORGE (1884-1967)
24169. ~ Cercetări lexicografice. Elemente latine în limba romînă[!] de George Giuglea, Licenţiat în Litere. I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1909. (24 x 16,5). 27 p. (II 16245)
24170. ~ *Schiţe din toponimia românească, 1910. (Cugetarea, p. 363).

În colaborare:
24171. ~ Dela Românii din Serbia. Culegere de literatură populară. Cu Hartă, Fotografii, Note, Glosar de G. Giuglea, G. Vâlsan, profesori secundari. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1913. (21 x 14). 2 f. + III p. + 400[-403] p. + 2 f. pl. + 1 h. 3 lei. (Din Publicaţiunile Casei Şcoalelor). (II 40853)

Vezi şi:
VÂLSAN, G. şi ~. Românii din Serbia. Bucureşti, 1911. (Extras).

Nu exista imagini
  811) GIUGLEA, IOAN (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GIUGLEA, IOAN (1883-?)
24172. ~ *Ce sunt motoarele? Cum funcţionează de I. Giuglea, mecanic, [1914?]. 110 p. cu 53 gravuri. (Biblioteca profesională a librăriei Alcalay& Co., nr. 1). (Drap, 14(1914), nr. 73, iul. 3/16, p. 3: Bibliografie; FD, 29(1914), nr. 27, iul. 6/19, p. 7: Bibliografie; Uni, 24(1914), nr. 70, iul. 14, p. 8; BR(2), 2(1916), ian.-iun., p. 3).

În colaborare:
24173. ~ Poezii. Întâmplări din răsboiu petrecute pe frontul italian de Ioan Giuglea, subofic. ces. şi reg. în Reg. de Inf. Nr. 2 şi Cântecul mobilizării din anul 1914, de Irimie Silea, subofic. ces. şi reg. în Reg. de Inf. Nr. 2. Brasso, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1918. (16 x 12). 32 p. (I 151803)
Tipografia menţionată pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  812) GIULESCU, CONSTANTIN A. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GIULESCU, CONSTANTIN A. (1876-?)
24174. ~ Dragostea unui trubadur [de] Const. A. Giulescu. Bucureşti, Edit. Librăriei şi tipografiei H. Steinberg (Imprimat în Atel. grafice H. Steinberg), 1916. (19 x 12). 212[-215] p. 1,50 lei. (I 48338)
Tipografia la p. 4 a copertei.
24175. ~ Floarea iubirei [de] Const. A. Giulescu. Nuvele şi schiţe. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13,5). 221[-223] p. 1,50 lei. (I 37898)
24176. ~ Flori de cîmp, [de] Const. A. Giulescu. Poesii. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (19 x 12,5). 1 f. + 67[-74] p. + II p. 50 bani. (I 12974)
24177. ~ *Flori de pădure [de] Const. A. Giulescu. Versuri. Edit. Neamului Românesc, [191?]. (Apărută înainte de 1916). (Giulescu, cop. 4).
24178. ~ Privelişti şi amintiri [de] Const. A. Giulescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (19,5 x 13,5). 256 p. 1,50 lei. (I 30039)

Nu exista imagini
  813) GIULESCU, IOAN C. (1870-1936)
 • Opera
 • Imagini
GIULESCU, IOAN C. (1870-1936)
24179. ~ Despre obligaţiunile vendetorului. Teza pentru licenţă. Susţinută la... 189... de Ioan C. Giulescu. Bucuresci (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1893. (23,5 x 15,5). 42 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 76767)

Nu exista imagini
  814) GIULESCU, NICOLAE A.
 • Opera
 • Imagini
GIULESCU, NICOLAE A.
24180. ~ Contribuţiuni asupra Pronosticului şi tratamentului paraliziilor oculare. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1914 de Nicolae A. Giulescu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura Societatea Colectivă), 1914. (23,5 x 16). 47 p. + 1 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1325). (II 36535)

Nu exista imagini
  815) GIULINI, BENIGNO (1862-1917)
 • Opera
 • Imagini
GIULINI, BENIGNO (1862-1917)
24181. ~ O propunere pentru transformarea squarului Sărindar de B. Giulini, Inginer-şef, Directorul Lucrărilor Technice a Primăriei Capitalei. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1912. (23 x 16). 4 p. + 1 f. pl. + 2 pl. (Extras din Buletinul Societăţei Politecnice, Anul XXVIII, Nr. 1). (II 27626)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  816) GIURĂSCU, GHEORGHE I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
GIURĂSCU, GHEORGHE I. (1879-?)
24182. ~ Despre acţiuni posesorii în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Gheorghe I. Giurăscu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1902. (23 x 15). 47 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 124414)

Nu exista imagini
  817) GIURCULESCU, I. E.
 • Opera
 • Imagini
GIURCULESCU, I. E.
24183. ~ Recursul în Casaţie [de] I. E. Giurculescu. Teză de licenţă în drept susţinută în sesiunea de Octombrie 1902 la Facultatea de Drept din Bucuresci. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (23,5 x 16). 60 p. (II 124671)

În colaborare:
24184. ~ Drept internaţional privat de Giurculescu şi Aronescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (23,5 x 16). 1 f. + 94 p. (II 124672)
Descriere după copertă. La începutul textului: Drept internaţional privat întocmit pentru studenţii Facultăţei de Drept dupe D-nii Valerian Ursianu, Andre Weiss, etc.
24185. ~ Idem de [I.] Giurculescu şi [I.] Aronescu. Bucuresci (Stab. de arte grafice Universala), 1906. (26,5 x 19). 83 p. 5 lei.. (I 6517)
Descriere după copertă. La începutul textului: Drept internaţional privat întocmit pentru studenţii Facultăţei de Drept de I. Giurculescu şi I. Aronescu după D-nii Valerian Ursianu, A n d re Weiss, etc.

Traduceri, prefeţe:
IBSEN, H. Constructorul Solness.Trad. şi studiu critic de ~. Bucureşti, 1910.
Vezi de asemenea:
• Cuvinte de îmbărbătare. Câmpulung, 1913.

Nu exista imagini
  818) GIUREA, GHEORGHE N. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GIUREA, GHEORGHE N. (1884-?)
24186. ~ Acţiunea câtorva diuretice în Nefritele experimentale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Decembre 1909 de G. N. Giurea din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Speranţa, Inst, de Arte Grafice), 1909. (23 x 15,5). 84 p. (Lucrare făcută în Laboratorul de Terapeutică) (Facultatea de Medicină din Bucureşti, 1122). (II 16249)

Nu exista imagini
  819) GIURESCU, CONSTANTIN (1875-1918)
 • Opera
 • Imagini
GIURESCU, CONSTANTIN (1875-1918)
24187. ~ Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomană. Studiu istoric de Const. Giurescu, Profesor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (20,5 x 13,5). 65 p. (II 8693)
24188. ~ O carte despre politica externă a lui Petru Rareş. [Die auswärtige Politik des Peter Rares, Fürst von Moldau (1527-1538) von Dr. I. Ursu. Wien, 1908] de C. Giurescu. Bucureşti, (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1910. (24 x 16). 15 p. (Extras din "Convorbiri Literare", anul XLIV, p. 354-368). (II 19689)
Descriere după copertă.
24189. ~ Contribuţiuni la studiul cronicelor muntene de Const. Giurescu, Profesor. Bucuresci . (Tip. Bukarester Tagblatt), 1906. (23,5 x 16). 160 p. (II 2794)
24190. ~ Contribuţiuni la studiul cronicelor moldovene (Nicolae Costin, Tudosie Dubău, Vasile Damian) de Const. Giurescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (28 x 21). 37 p. 40 bani. (Extras din AnaleleAcademiei Române. Seriali.-Tom. XXX. Memoriile Secţiunii Istorice, Nr. 5, p. 273-309). (II 8477)
Descriere după copertă.
24191. ~ Descriptio Moldaviae. Curs predat de Dl. conf. C. Giurăscu. An. şcolar 914/915. Editat după note de George Janet. [Bucureşti, 1915]. (21,5 x 17). [544] p. (II 465598)
Litografiat.
24192. ~ Despre rumâni de C. Giurescu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. De Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 22). 57 p. 60 bani. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Istorice, Nr. 8, p. 191-246). (II 44840)
Descriere după copertă. Tipografia la p. 4 a copertei.
24193. ~ Interpolările şi data scrierii De neamul Moldovenilor de Miron Costin. Răspuns criticei d-lui N. Iorga [de] C. Giurescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1915. (24 x 16,5). 32 p. 1,25 lei. (Extras din Buletinul Comisiunei Istorice a României, 2). (II 373424)
24194. ~ Izvoadele lui Tudosie Dubău, Miron logofătul şi Vasile Demian [de] C. Giurescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1914. (24,5 x 17). 52 p. [1 leu]. (Extras din Buletinul Comisiunei Istorice a României, 1, pp. 165-214). (II 36600)
24195. ~ Letopiseţul Ţării Moldovei dela Istratie Dabija până la domnia a doua a lui Antioh Cantemir 1661-1705 : editat de C. Giurescu. Bucureşti (Atel.Grafice Socec & Co.), 1913. (23,5 x 16,5). 2 f. + 113 p. [2 lei; ed. de lux: 3 lei]. (Comisia istorică a României). (II 33671)
24196. ~ Material pentru istoria Olteniei supt Austriaci. I. 1716-1725 [de] C. Giurescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1913. (24,5 x 17). XXVII + 690 p. (II 113188)
Vol. II şi III au apărut în anul 1944.
24197. ~ Noui contribuţiuni la studiul cronicilor moldovene. Letopiseţul lui Eustratie Logofătul şi Letopiseţul latinesc, Cronicele lui Grigore Ureche, Simion Dascălul şi Misail Călugărul de Const. Giurescu, Profesor, Şeful Serviciului Arhivelor din Ministerul de Externe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (23,5 x 16). 93[-95] p. 4 lei. (II 11687)
24198. ~ Oltenia sub Austriaci. I. Documente. De Const. Giurescu. Bucureşti (Tip. ziarului Voinţa Naţională), 1909. (24,5 x 16). 1 f. + 320 p. (II 13635)
24199. ~ Organizarea socială în Ţara Românească. Cursul d-lui C. Giurescu din 1915/1916. După note de I. Vladescu. s.l., [1916]. (22,5 x 18,5). 213 p. (II 52358)
Lipsă coperta. Litografiat.
24200. ~ Pseudo-cronicari. I. Enache Kogălniceanu [de] C. Giurescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1916. (23,5 x 16). 43 p. 1,50 lei. (Extras din Buletinul Comisiei Istorice a României, vol. 2). (II 113133)
24201. ~ Un răspuns instructiv [de] C. Giurescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (24 x 16,5). 15 p. (Extras din "Convorbiri Literare", p. 872-884). (II 21317)
Răspuns la articolul lui I. Ursu intitulat: „Cum se face critica la noi", apărut în „Convorbiri Literare".
24202. ~ Tractatul lui Constantin Cantemir cu Austriacii (1690) [de] C. Giurescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (24 x 16). 19 p. (Extras din Nr. Jubiliar al Convorbirilor Literare. Anul XLIV, p. 274-290). (II 17761)
24203. ~ Trecutul nostru. Conferinţă ţinută la 24 Ianuarie 1899 de Const. Giurescu, Licenţiat în Litere, Profesor, Membru al Societăţei Ştiinţifice-Literare Milcovu. Focşani (Tip. Modernă M. T. Dumitrescu), 1899. (17 x 10,5). 48 p. 15 bani. (Societatea Literară-Ştiinţifică Milcovu-Focşani. Biblioteca Poporană). (I 465481)
24204. ~ Vechimea rumâniei în Ţara Românească şi legătura lui Mihai Viteazul de C. Giurescu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (27,5 x 22). 65 p. 70 bani. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVII. Memoriile Secţiunii Istorice, Nr. 17, pp. 479-543). (II 44841)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.

În colaborare:
24205. ~ Documente şi Regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu. Culese, adnotate şi publicate împreună cu o introducere de Const. Giurescu şi N. Dobrescu. Cartea s'a tipărit cu cheltuiala Prinţului Constantin Basarab Brâncoveanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol öobl S-sor Ioan St. Rasidescu), 1907. (24,5 x 17). 2 f. + L + 435 p. (II 5600)

Editări de texte:
COSTIN, MIRON. De neamul Moldovenilor. Ediţie de ~. Bucureşti, 1914. (Comisia Ist. a Româmiei).
SIMION DASCĂLUL. Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă (1359-1595). Ediţie de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  820) GIURESCU, HILARIU
 • Opera
 • Imagini
GIURESCU, HILARIU
Traduceri:
EBERSAC, M. *Anunciata sau Victima răbdărei. Trad. de ~. Focşani, 1884.

Nu exista imagini