Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  81) GANEA, DEMETRU TH. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GANEA, DEMETRU TH. (1876-?)
22525. ~ Istoricul dărilor în Ţerile Românesci din cele mai vechi timpuri şi până în dilele nóstre, precedat de o scurtă privire asupra impositelor directe la Români. Lucrare presentată de Demetru Th. Ganea pentru obţinerea diplomei de licenţă în drept. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1903. (23 x 15,5). 57+111 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 141844)

Nu exista imagini
  82) GANEA, IANCU
 • Opera
 • Imagini
GANEA, IANCU
Traduceri:
KOTZEBUE, A. de. Robii. Trad. de ~. Iaşi, 1842.

Nu exista imagini
  83) GANEA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GANEA, IOAN
22526. ~ Noţiuni de systemulu metricu, pentru usulu claseloru primare de ambe-sexe. Prelucratu conformu programei în vigóre de Ioan Ganea (Institutore). Ed. I. Călăraşi (Impr. Districtului Ialomiţa), 1875. (23,5 x 15,5). 44 p. 1 leu. nuou. (II 120910)
22527. ~ Idem. Prelucratu conformu programei în vigóre şi aprobat de Onor Ministeru allu Cultelor şi instrucţiunei publice de Ioan Gane (Institutore). Ed II. Brăila (Tip. P. M. Pestemalgioglu), 1878. (21,5 x 14,5). 46 p. 80 bani. (II 120520)
22528. ~ Idem. Prelucratu conformu programei în vigóre de I. Ganea, Ed. V. Ploesci, Edit. Librăriei Z. Nicolau (Tip. Democratul), 1890. (20,5 x 13,5). 61 p. 60 bani. (II 120388)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  84) GANEA, IULIAN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
GANEA, IULIAN (1875-?)
22529. ~ Despre obligaţiunile şi răspunderea vânzătorului în Dreptul Roman şi Civil Român. Tesă pentru licenţă de Iulian Ganea. Bucuresci (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1901. (23 x 15,5). 44 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120780)

Nu exista imagini
  85) GANEA, MIHAI (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GANEA, MIHAI (1864-?)
22530. ~ L'oxalurie. Étude historique et critique [par Le] Dr. Michel Ganea de la Faculté de Paris Paris, Henri Jouve, Editeur (Impr. Henri Jouve), 1895. (23,5 x 15,5). 112 p. (II 511769)
Lipsă coperta. Tipografia la p. 112.

Nu exista imagini
  86) GANEA, NICODIM
 • Opera
 • Imagini
GANEA, NICODIM
(Strin)
22531. ~ Din sărmana mea grădină [de] Strin[=Nicodim Ganea]. Orăştie (Tiparul Tip. Nouă, I. Moţa), 1911. (22 x 15). 64 p. (I 152478)
Numele autorului identificat în Catalogul BAR.

Nu exista imagini
  87) GANEA, ŞTEFAN (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GANEA, ŞTEFAN (1877-?)
22532. ~ Câteva noţiuni de pedagogia instructorului de Căpitanul Ganea Ştefan din batalionul 7 Vânători, Absolvent al Şcoalei Superioare de Războiu. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1908. (16,5 x 10). 63 p. 90 bani. (I 13393)
Bibliografie la p. 2.

Nu exista imagini
  88) GANEA, ŞTEFAN P.
 • Opera
 • Imagini
GANEA, ŞTEFAN P.
22533. ~ Lume iadul te aşteaptă. Compusă din micul meu cuget Ştefan P. Ganea, Sălceni. Bârlad (Tip. V. Munteanu), 1907. (16 x 10,5). 32 p. (I 7702)

Nu exista imagini
  89) GANGHOFER, LUDWIG
 • Opera
 • Imagini
GANGHOFER, LUDWIG
Vezi:
BROCINER, MARCO. *Die Hochzeit von Valeni... (Im Vereine mit Ludwig Ganghofer). s.l., [189?].

Nu exista imagini
  90) GANI, D. A.
 • Opera
 • Imagini
GANI, D. A.
22534. ~ Fibroamele gâtului uterin. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Decembrie 1911 de D. A. Gani. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1911. (23 x 15,5). 45[-49] p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1206). (II 27553)

Nu exista imagini
  91) GANNE, NATALIA
 • Opera
 • Imagini
GANNE, NATALIA
22535. ~ Carlambrogio publicatu de Cesare Cantu prelucratu de Natalia Ganne. Ed. I. Barladu (Tip. Associaţiunei Unirea), 1870. (18,5 x 12). 127 p. cu ilustr. Un leu nuou. (I 411355)

Nu exista imagini
  92) GANŢEA, S.
 • Opera
 • Imagini
GANŢEA, S.
22536. ~ Călăuza gendarmeriei rurale asupra ordinelor şi instrucţiunilor date de Inspectoratul general de la 1894-1905 de registratorul archivar S. Ganţea. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (18,5 x 12,5). 103 p. (I 2677)

Nu exista imagini
  93) GANY, MATEIU I.
 • Opera
 • Imagini
GANY, MATEIU I.
22537. ~ Creditul fonciaru in România de Mateiu I. Gany. Iassi (Tipografia Naţională), 1873. (21,5 x 14). 1 f. + 310 p. 3 franci. (II 141878)

Nu exista imagini
  94) GARBORG, ARNE
 • Opera
 • Imagini
GARBORG, ARNE
22538. ~ Tinereţe [de] Arne Garborg. Traducere de Al. Frunzescu. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1915], (19,5 x 12,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 52). (I 452889)
Datat după celelalte numere intrate prin depozitul legal.

Nu exista imagini
  95) GARCZYNSKI, STEFAN
 • Opera
 • Imagini
GARCZYNSKI, STEFAN
22539. ~ De l'issue des psychoses périodiques et circulaires (folie maniaque-dépressive) par Stéphane Garczynski. Thèse présentée à la Faculté de Médecine de l'Université de Genève pour obtenir le grade de docteur en médecine. Avec une planche et un graphique. Genève (Imprimerie Albert Kündig), 1910. (23,5 x 16). 127 p. + 2 f. + 2 pl. (Clinique Phsychiatrique de l'Université de Genève). (Thèse No. 272). (II 22651)

Nu exista imagini
  96) GARDARIANU, DIMITRIE P. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GARDARIANU, DIMITRIE P. (1863-?)
22540. ~ Varicele esofagien[!] in cirosa atrofică a ficatului. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... 1892 de Dimitrie P. Gardarianul. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (22 x 16). 85[-88] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 279). (II 61768)

Nu exista imagini
  97) GARDARIANU, GHEORGHE P. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
GARDARIANU, GHEORGHE P. (1858-?)
22541. ~ Despre obligaţiunile vânzătorului în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă. Susţinută la [5 Oct.] de G. P. Gardarianu. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1883. (21 x 14). 108 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 12554)
Data susţinerii tezei completată de mînă pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  98) GARDARIANU, J. P. (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
GARDARIANU, J. P. (1853-?)
22542. ~ Contribution à l'étude thérapeutique du tétanos par J. P. Gardariano, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Ancien élève des hôpitaux de Paris. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1879. (24,5 x 15,5). 1 f. + 77 p. + 1 tab. (Faculté de Médecine de Paris). (II 19485)
Menţionată ca teză în: Rally, I, p. 119.

Nu exista imagini
  99) GARDEN, GUILLAUME de
 • Opera
 • Imagini
GARDEN, GUILLAUME de
22543. ~ Tablou istoricu al diplomaţiei sau Ecspunerea faptelor săvîrşite ale politicii generale [Tableau historique de la diplomatie]. De la origina ecuilibrului european pînă în zilele noastre (1846). Precedat de principalele definiţiuni ale ştiinţei, de raporturile mutuale şi de interesele respective ale staturilor, de Comitele de Garden, vechiu Ministru-rezident, şcl. Craiova, Editori Iosif Samitca şi I. Moise (Tip. luì Iosif şi Iancu Moisi [pe copertă: Moise]), 1857 [pe copertă: 1858]. (20 x 12,5). 97 p. (I 73595)
Cu alfabet de tranziţie. Editorii menţionaţi numai pe copertă.

Nu exista imagini
  100) GARIBALDI, GIUSEPPE
 • Opera
 • Imagini
GARIBALDI, GIUSEPPE
22544. ~ Istoria biruinţei a doue Sicilii [de] Garibaldi. Cu notiţe luate pe câmpu di cu di. Traducţiune de George Picolo şi Constantin Jestian. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1866. (19 x 14). 250 p. (I 180779)
Lipsă coperta.
22545. ~ *Memoarele lui Garibaldi. [La memorie di Garibaldi]. D. Nigulici, 1862 (Iarcu, p. 95)

Nu exista imagini