Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  781) GIBESCU, MELETIE (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
GIBESCU, MELETIE (1846-?)
24143. ~ Predici şi Cuvântări de Arhimandritul Meletie Gibescu, Arhimandrit de scaun al Sfintei Episcopii de Argeş. Piteşti, Tip. şi Libr. Mihail Lazar Fiu, 1909. (20,5 x 13,5). 113 p. (II 19832)
Cu o notiţă biografică la p. 113.

Editări de texte:
SIMEON, arh. Tesalonicului. Izvoarele biblice ale Simbolului Credinţei. Ed. de ~. Bucureşti 1916.

Nu exista imagini
  782) GIBSON, CHARLES R.
 • Opera
 • Imagini
GIBSON, CHARLES R.
24144. ~ Povestea unui electron de Charles R. Gibson. Traducere [pe copertă şi: din Limba Engleză] de Victor Anestin. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [1914]. (20,5 x 16). 112 p. cu ilustr. 1 leu. (II 71041)
Tipografia pe p. 4 a copertei. Pentru an, vezi: Luc, 13(1914), nr. 9, p. 2 a copertei.

Vezi de asemenea:
ANESTIN, VICTOR. Minunile naturei. Razele X, şi radiul. După ~ ş.a. Câmpina, 1916.

Nu exista imagini
  783) GICOS
 • Opera
 • Imagini
GICOS
Vezi: COSTĂCHESCU, G.

Nu exista imagini
  784) GIDOFALVY, GEZA
 • Opera
 • Imagini
GIDOFALVY, GEZA
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Peles meséi. Trad. de ~. Nagy-Szeben, 1887.

Nu exista imagini
  785) GIEBNER, ADALBERT
 • Opera
 • Imagini
GIEBNER, ADALBERT
24145. ~ Grammaire et conversation françaises d'après la méthode intuitive par Adalbert Giebner, Professeur. 1 Ed. Première Partie. Gramatica şi conversaţiune francese, după metoda intuitivă de Adalbert Giebner, Profesor. Ed. I. Partea I. Tulcea Proprietatea Editorului (Impr. Romana, B. Silbermann), 1882. (21 x 14,5). 117[-119] p. 2 francs. (II 95010)

Nu exista imagini
  786) GIERS, A.
 • Opera
 • Imagini
GIERS, A.
Traduceri:
GOGOL, N. Însurătoarea. Trad. de ~. Iaşi, 1899.
TOLSTOI, L. Prin ce vieţuiesc oamenii. Trad. de ~. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  787) GIFFARDD, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
GIFFARDD, PIERRE
24146. ~ O poveste (Să ţinem la onoare) [de] Pierre Giffardd. Traducere de Atanasie Ionescu. Imprimată în folosul bibliotecilor populare. Ploeşti (Inst. de arte grafice Progresul), 1908. (20 x 13). 19 p. 25 bani. (II 22363)

Nu exista imagini
  788) GIGÂRTU, HARETINA
 • Opera
 • Imagini
GIGÂRTU, HARETINA
24147. ~ Testament. Anexe privitoare la testamentul Haretina Gigârtu. [Bucureşti, 1908]. (24,5 x 16,5). paginaţie diferită (BCU-ClN 391747)
Lipsă copertă şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după ultimul an menţionat în text.

Nu exista imagini
  789) GIGU, GH. (1895-1917)
 • Opera
 • Imagini
GIGU, GH. (1895-1917)
24148. ~ Cântece [de] G. N.[iculescu] Gigu. Bucureşti (Tip. Românească), 1915. (17 x 12,5). 64 p. 1,50 lei. (I 45179)
Identificarea numelui aparţine lui Dan Bugeanu.
24149. ~ Sonete [de] G. N.[iculescu] Gigu. Bucureşti (Tip. Românească), 1915. (17,5 x 12,5). 64 p. 1,50 lei. (I 45178)
24150. ~ Versuri [de] G. N.[iculescu] Gigu. Bucureşti (Tip. Românească), 1915. (16,5 x 12,5). 64 p. 1 leu. (I 45171)
Localitatea, tipografia şi anul menţionate pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  790) GIGURTU
 • Opera
 • Imagini
GIGURTU
Vezi: CIGÂRTU

Nu exista imagini
  791) GIGURTU, IOAN (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
GIGURTU, IOAN (1886-?)
24151. ~ Desvoltarea industriei în România [de] I. Gigurtu, Inginer de mine. Craiova, Ramuri, 1916. (23,5 x 16). 30 p. (II 46831)
24152. ~ Industria mecanică metalurgică. Studiu economico-statistic. Raport prezentat Ministerului Industriei şi Comerţului, de I. Gigurtu, Inginer diplomat al Academiei Reg. de mine din Berlin, Inspector Industrial. Craiova (Inst. de arte grafice Samitca), [1916], (23,5 x 16,5). 58 p. 2 lei. (II 46992)

Nu exista imagini
  792) GIGURTU, P. (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
GIGURTU, P. (1846-?)
Prefeţe:
GIORMANIANU, GR. Studiu asupra luptei pe jos a cavaleriei. Pref. de ~. Craiova, 1906.

GIL, pseud.
Vezi: LAHOVARI, GEORGE I.

Nu exista imagini
  793) GILKIN, IVAN
 • Opera
 • Imagini
GILKIN, IVAN
Vezi:
PERIEŢEANU, I. GR. Din alte zări. Poesii şi poeme. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  794) GILL, ANDRÉ
 • Opera
 • Imagini
GILL, ANDRÉ
În colaborare:
24153. ~ Steaua [de] André Gill şi Jean Richepin. Dramă într-un act. Tradusă în versuri de Radu D. Rosetti. Bucuresci, Edit. Librăriei Carol Miiller (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (19,5 x 13). 26 p. 50 bani. (I 411546)

Vezi de asemenea:
ALEXI, TEOCHAR. Cassierul. [Localizare după ~ şi G. Richard]. Braşov, [1892]. (Biblioteca de teatru, nr. 5).
MAUPASSANT, GUY de. De demult. Comedie; André Gill şi Jean Richepin. Steaua. Dramă. Trad. în versuri de Radu d. Rosetti. Bucureşti, 1908. (Bpt, 402).

Nu exista imagini
  795) GILLI, VIRGILIU
 • Opera
 • Imagini
GILLI, VIRGILIU
24154. ~ Însemnări mărunte. Plaiuri de odinioară. Schiţe militare. Povestiri simple. Scrisori din Nancy de Virgiliu Gilli. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (20,5 x 13). 96 p. 60 bani. (II 27950)

Nu exista imagini
  796) GILORTEANU, PĂUN I . (1857-1929)
 • Opera
 • Imagini
GILORTEANU, PĂUN I . (1857-1929)
24155. ~ Istoria sacră. Pentru usul clasei II şi III primară [pe copertă şi: Lucrată după tabelele de intuiţiune] de Păun I. Gilorteanu, învăţător. Bucuresci, Editată de Librăria şi Tipografia Şcolelor (Tip. Românulu Vintila CA. Rosetti), 1888. (20 x 14). 62 p. 40 bani. Literatura Didactică). (I 123984)
24156. ~ Practica pedagogică. Călăuza învăţătorului pentru a introduce pe copilul nou venit la scóla în citire şi scriere dupe metodul scriptoleg lucrată de Păun I. Gillorteanu, învăţător. Bucuresci (Tip. şi Libr. Şcólelor, Eniu D. Bălténu & C. P. Conduratu), 1889. (18,5 x 12). 65 p. 80 bani. (I 123805)

Nu exista imagini
  797) GILLORTEANU, PĂUN I . (1857-1929)
 • Opera
 • Imagini
GILLORTEANU, PĂUN I . (1857-1929)
Vezi: GILORTEANU, PĂUN I . (1857-1929)

Nu exista imagini
  798) Ginere criminal
 • Opera
 • Imagini
Ginere criminal
24157. • Un ginere criminal. Istoria. Bucuresci, Edit. Librăriei antiquăriei H. Steinberg (Noua Tipografie Naţională proprietar M. H. Jecu [pe copertă: Typografie Naţională]), 1881. (16 x 12). 16 p. 30 bani. (I 8376)
Pe copertă titlul: Un ginere criminal. Nuveletă tradusă din limba francesă. Editura menţionată pe copertă.

Nu exista imagini
  799) Ginerele care a fugit cu soacra sa în ziua nunţii
 • Opera
 • Imagini
Ginerele care a fugit cu soacra sa în ziua nunţii
• Ginerele care a fugit cu soacra sa în ziua nunţii. Vezi: PINATH, I. Ginerele... Bucuresci, 1893.

Nu exista imagini
  800) GION
 • Opera
 • Imagini
GION
Vezi: IONESCU-GION, G

Nu exista imagini