Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  761) GHIŢESCU-NICULESCU, MEDEA (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU-NICULESCU, MEDEA (1889-?)
24083. ~ Încarcerarea uterului gravid retrodeviat. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie) 1916 de Medea Ghiţescu-Niculescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (23 x 15,5). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1497). (II 48238)

Nu exista imagini
  762) GHIŢULESCU, CONSTANTIN P. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIŢULESCU, CONSTANTIN P. (1873-?)
24084. ~ Compensaţia în dreptul roman şi civil. Teză pentru licenţă susţinută la... de Constantin P. Ghiţulescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1898. (23 x 15,5). 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 124463)

Nu exista imagini
  763) GHIŢULESCU, MIŞU
 • Opera
 • Imagini
GHIŢULESCU, MIŞU
24085. ~ Cerşetorul. Tragedie în 4 acte. Resbunarea. Dramă în 5 acte. 1900. Caracal (Tip. şi legătoria de cărţi I. Barat), 1903. (18 x 10,5). 126 p. (I 123835)

Nu exista imagini
  764) GHIULAMILA, ION D. (1872-1936)
 • Opera
 • Imagini
GHIULAMILA, ION D. (1872-1936)
24086. ~ *Anatomia topografică a corpului tiroid [de] Dr. I. D. Ghiulamila. Lucrare premiată. Text 60 p. Atlas 12 planşe în culori, 1898. (Ghiulamila, p. 11).
24087. ~ Calea inguinală în operaţiunea de cură radicală a herniei crurale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 27 Iunie 1902 de I. D. Ghiulamila, intern al spitalului Brâncovenesc. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (23,5 x 16). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 643). (II 124726)
Lipsă coperta.
24088. ~ Cercetări asupra jghiaburilor de sârmă ce se întrebuinţează pentru imobilizarea membrelor în special pentru chirurgia de răsboi de Docent Dr. J. D. Ghiulamila. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala), 1915. (24 x 16). 11[-13] p. cu ilustr. (II 42235)
24089. ~ Chirurgia ortopedică în serviciul Chirurgiei de resbel de Dr. I. D. Ghiulamila. [Bucureşti] (Stab. Grafic Universala Iancu Ionescu), [1913]. (23 x 15,5). 11 p. (II 30936)
24090. ~ *Contribuţiuni la studiul şi tratamentul luxaţiilor patologice ale şoldului la copil [de] Dr. I. D. Ghiulamila. Memoriu original pentru docenţă, 1913. (Ghiulamila. Exp., p. 12).
24091. ~ Despre rolul şi importanţa ortopediei în resbelul actual [de] Dr. I. D. Ghiulamila, Docent universitar şi Conferenţiar al Institutului Medico-Militar. (Lecţie de deschidere a cursului de Patologie şi Terapeutica fracturilor, ţinută la Spitalul Militar în ziua de 31 Ianuarie 1916). Bucureşti (Stab. Grafic Dor. P. Cucu Succ. Dr. A. Athanasiu Vergu), 1916. (23 x 15,5). 24 p. (Extras din "Revista Sanitară Militară", Nr. 3-4, Martie-Aprilie 1916). (BCU-ClN S 11424)
24092. ~ Despre valoarea şi indicaţiunile bandagelor gipsate în chirurgia de resbel de Dr. I. D. Ghiulamila. Bucureşti (Tip. Universala), 1913. (23 x 15,5). 28 p. (II 31088)
24093. ~ Diagnosticul luxaţiei congenitale coxo-femurale de Dr. I. D. Ghiulamila. Bucureşti, Inst. de arte grafice şi Editură Minerva, [1907]. (24,5 x 17). 32 p. cu ilustr. + 2 f.pl. (Din Institutul de Chir. ortopedică al D-rului I. D. Ghiulamila). (Extras din "Rom. Medicală", Nr. 9, 10 şi 11). (II 9149)
24094. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice [de] Dr. I. D. Ghiulamila. [Bucureşti] (Stab Grafic Universala Iancu Ionescu), 1913. (24 x 16,5). 41 p. (II 33321)
24095. ~ Idem, [de] Docent Dr. Ghiulamila. Bucureşti, 1915. (23,5 x 16). 51 p. (II 42233)
24096. ~ Îngrijirea răniţilor şi asistenţa invalizilor din resbel, din punct de vedere militar, social şi economic. Conferinţă cu proecţiuni, ţinută în ziua de 11 Maiu ora 9 seara de Dr. I. D. Ghiulamila [Bucureşti, 1916]. (24 x 15,5). 4 p. (Asociaţia Generală a Medicilor din Ţară. Congresul XX-a: 11-12 Mai 1916). (II 61704)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
24097. ~ Observaţii şi reflexii din campania anului 1913 asupra organizării şi funcţionării Crucei Roşii Române de Dr. I. D. Ghiulamila, Docent universitar. Bucureşti (Universala Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu), [1915]. (22,5 x 15,5). 42 p. (II 42012)
Descriere după copertă.
24098. ~ Patul de gips şi aplicaţiunile lui în tratamentul Morbului lui Pott, de Dr. I. D. Ghiulamila. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1907. (25 x 16,5). 10 p. cu ilustr. (Din Institutul de Chirurgie ortopedică a d-rului I. D. Ghiulamila, Bucureşti). (Extras din "Revista Spitalul", Nr. 15, 1907). (II 7516)
24099. ~ Primele ajutoare de dat răniţilor pe câmpul de resbel. Reguli şi învăţăminte pentru folosul fiecăruia de Dr. I. D. Ghiulamila, Docent universitar, specialist în chirurgia ortopedică, Membru al mai multor societăţi ştiinţifice din streinătate. Cu 3 planşe şi 80 figuri originale în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1915. (20 x 13). 77 p. cu ilustr. 1,50 lei. (I 48337)
24100. ~ Principiile Aparatelor Ortopedice Portative Moderne de Dr. I. D. Ghiulamila. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu),.[1905], (23 x 16). 21 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", Nr. 8, 1905). (II 507396)
24101. ~ Rezultatele tardive ale reducerei nesângerânde a luxaţiei congenitale a şoldului de Docent Dr. J. D. Ghiulamila. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala), 1915. (23,5 x 15,5). 6 p. (II 42219)
24102. ~ *Rezultatele tratamentului sistematic al tuberculozei osoase şi articulare [de] Dr. I. D. Ghiulamila. [Comunicare la] Congresul medicilor din ţară, 1912. (Ghiulamila. Val., cop. 4)
24103. ~ Tratamentul piciorului strîmb varusequin congenital la copil de Dr. I. D. Ghiulamila. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1907. (23 x 16). 10 p. cu il. (Din Institutul de chir. ortopedică a D-rului I. D. Ghiulamila). (Extras din România Medicală, Nr. 1-2, 1907). (II 6353)
24104. ~ *Tuberculoza osoasă şi articulară în România şi tratamentul ei în special la copil [de] Dr. I. D. Ghiulamila. Dare de seamă a Congresului Asociaţiei medicilor din ţară, 1910. [(Ghiulamila, Val., cop. 4 ; Ghiulamila, Exp., p. 12).
24105. ~ 10 Conferinţe practice asupra tratamentelor moderne ale fracturilor în resbel de Dr. I. D. Ghiulamila, Docent universitar, specialist în chirurgie ortopedică, membru al mai multor societăţi de chirurgie, ortopedie şi radiologie din străinătate. Cu 164 figuri în text. Bucureşti (Atel. grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (21 x 14). 338 p. cu ilustr. 5 lei. (II 42313)

Nu exista imagini
  765) GHIULEA, NICOLAE (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIULEA, NICOLAE (1884-?)
24106. ~ Despre contractul de ucenicie [de] N. Ghiulea, Actuar la Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice si Editură Minerva, 1915. (19,5 x 13). 144 p. 1 leu. (Publicaţiunile Casei Centrale a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti, nr. 14). (I 42376)
24107. ~ Die Frage der Selbstăndigenversicherung in Rumänien. Von N. Ghiulea, Bukarest. Wien, Buchdruckerei der Manzischen k.u.k. Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, [1914]. (22,5 x 14,5). pp. 515-526. (Sonderabdruck aus der Östereichischen Zeitschrift für öffentliche und private Versicherung). (II 373363)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale pe copertă.
24108. ~ Matematica şi mecanica în ştiinţele sociale de N. Ghiulea, Licenţiat în Matematici, Actuar la Casa Centrală a Asigurărilor muncitoreşti. Iaşi (Inst. Grafic N. V. Ştefaniu & Comp.), 1914. (24,5 x 17,5). 104 p. (Extras din Lucrările Seminarului de Sociologie şi Etică al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi). (I 48532)
24109. ~ Idem. Iaşi (în Depozit la Libr. Sfetea, Bucureşti), 1915. (23 x 15). pp. 167-267. (Studii Sociologice şi Etice). (Extras din Lucrările seminarului de Sociologie şi etică al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi, vol. I-II). (ASE-B 75624)
24110. ~ Problema socială a plasării [de] N. Ghiulea, Actuar la Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti Minerva, Inst, de Arte Grafice şi Editură, 1914. (20 x 14). 247 p. 1,50 lei. (Publicaţiunile Casei Centrale a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti, nr. 8). (I 35690)
24111. ~ Situaţia Societăţilor de Ajutor Reciproc faţă de legea pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti [de] N. Ghiulea, Actuar la Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1914. (20,5 x 14). 39 p. 50 bani. (Publicaţiunile Casei Centrale a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti, nr. 11). (Extras din Monitorul Asigurărilor Muncitoreşti). (II 38413)

Nu exista imagini
  766) GHIULEA, SOCRATE C. (1889?-1907)
 • Opera
 • Imagini
GHIULEA, SOCRATE C. (1889?-1907)
24112. ~ Cânturi postume [de] Socrate C. Ghiulea. Iaşi (Tip. Progresul A. Grünberg), 1910. (16 x 12). 31 p. 60 bani. (I 20155)

Nu exista imagini
  767) GHIUŢĂ, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
GHIUŢĂ, MIHAIL
24113. ~ [Anthraxulu]. Thesă pentru obţinerea diplomei de medicu veterinaru. Actu Publicu presintat şi susţinut la 20 Ianuarie 1870 de Mihailu Ghiuţă, Bacalauriatu în sciinţele Physice şi Naturale. Bucuresci (Impr. Th. Michăiescu şi Vaidescu), 1870. (19,5 x 13). 135 p. (Şcola veterinară din Bucuresci) (I 12445)
Descriere completată după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  768) GHIZDĂVEANU, ELIE
 • Opera
 • Imagini
GHIZDĂVEANU, ELIE
24114. ~ Falsurile Consilierului judeţean Nae Tomescu (Respuns la o pretinsă interpelare). De Elie Ghizdăveanu, Membru în delegaţia judeţeană a judeţului Dolj. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (23,5 x 16,5). 44 p. (II 2525)

Nu exista imagini
  769) GHOSH, SARATH KUMAR
 • Opera
 • Imagini
GHOSH, SARATH KUMAR
24115. ~ În gura tigrului, [de] Sarath Kumar Ghosh. Bucureşti, Soc. de edit. Facla (Tip. Coop. Poporul), [1911]. (14,5 x 10). 28 p. 10 bani. (Literatura indiană) (Biblioteca Facla, nr. 21) (I 24783)

Nu exista imagini
  770) GHUL, WILLY (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GHUL, WILLY (1876-?)
În colaborare:
GRIGOROVITZA, Em. şi ~ Dicţionar complet german-român. Ed. I. Bucureşti, [190?]; ed. II, 1914.
Traduceri:
DOSTOIEWSKI, F. M. Povestiri. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
GOLDSMITH, O. Vicarul din Wakefield. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
SCHILLER, FR. Conjuraţia lui Fiesco la Genova. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Don Carlos. Trad. de ~. Bucureşti, 1908 ; [191?].
~. Hoţii. Trad. de ~. Bucureşti, 1908 ; 1918.
~. Intrigă şi amor. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
SIENKIEWICZ, H. Amintiri din viaţa de artist. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
TÜRCK, H. Omul genial. Trad. de ~. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  771) GIACOSA, GIUSEPPE
 • Opera
 • Imagini
GIACOSA, GIUSEPPE
24116. ~ *O partidă de şah [de] Giuseppe Giacosa. Dramă, traducere în versuri de N. Pora, [191?]. (Apărută înainte de 1917 inel.) (Pora. Hagi, p. 4 a copertei; Pora, p. 3 a copertei).

Nu exista imagini
  772) GIANELLI, ELDA
 • Opera
 • Imagini
GIANELLI, ELDA
Traduceri şi prefeţe:
VĂCĂRESCO, E. Rapsodie Rumene. Trad. şi pref. de ~. Trieste, 1905.

Nu exista imagini
  773) GIANNI, ALEXANDRU (1834?-?)
 • Opera
 • Imagini
GIANNI, ALEXANDRU (1834?-?)
24117. ~ Contenciosul administrativ de Al. Gianni. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1905. (19 x 12,5). 14 p. (I 2656)
24118. ~ Despre prescripţiunea achisitivă în dreptul modern şi roman. Teză pentru licenţă de Alexandru Gianni. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1896. (26 x 17). 75 p. (Facultatea de drept din Bucuresci). (II 128811)

Nu exista imagini
  774) GIANNI, C. GR.
 • Opera
 • Imagini
GIANNI, C. GR.
24119. ~ Despre mărturisire şi interogatoriu în dreptul civil şi procedura civilă. Tesa pentru licenţă de C. Gr. Gianni. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (23,5 x 16). 61 p., 1 f. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 124724)
Lipsă copertă.

Nu exista imagini
  775) GIANNI, DIMITRIE (1838-1902)
 • Opera
 • Imagini
GIANNI, DIMITRIE (1838-1902)
24120. ~ Raportul şi proiectul maiorităţii Comisiunei parlamentară pentru organisarea puterei judecătoresci [de D. Gianni]. Bucuresci (Tipografia Statului), 1882. (22,5 x 15). 69 p. (II 379377)
Descriere după copertă. Autorul menţionat la sfîrşitul textului.

Vezi de asemenea:
HELIADE, GR. Cum se distribue justiţia la Galatz!! Bucureşti, 1882.
• Inaugurarea Palatului de Justiţie din Bucuresci. Bucureşti, 1896.
PARTIDUL Naţional-Liberal. Discursurile rostite de Dimitrie A. Sturza... Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  776) GIANNI, GEORGE GR. (1876-1917)
 • Opera
 • Imagini
GIANNI, GEORGE GR. (1876-1917)
24121. ~ Câte-va cuvinte asupra tratamentului pleuresiilor purulente. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 28 Iunie 1901 de George Gr. Gianni. Bucursci, (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1901. (22,5 x 16). 63 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Medicină, nr. 606). (II 124353)
24122. ~ Discursul rostit de D-l George Gianni, Deputat al Colegiului II de Ilfov în Şedinţa de la 26 Ianuarie 1912 cu ocazia discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru încurajarea industriei naţionale. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1912. (16 x 10). 32 p. (Extras din Desbaterile Adunării Deputaţilor, Nr. 27). (I 26839)
24123. ~ Interpelare desvoltată de D-l Doctor Gianni, Deputat al Colegiului II Ilfov, relativ la aplicarea legii învoielilor agricole în Şedinţa Camerei Deputaţilor de Joui[!] 1 Martie 1912. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1912. (16 x 10). 37 p. (I 26856)

Nu exista imagini
  777) GIANOGLU LESVIODACS, AL.
 • Opera
 • Imagini
GIANOGLU LESVIODACS, AL.
Vezi: LESVIODACS, A. GEANOGLU

Nu exista imagini
  778) GIBESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GIBESCU, CONSTANTIN
24124. ~ Educaţiunea religiósă-morală în familie, în şcolă şi în societate. Teză pentru licenţă susţinută la .. Iunie 1900 de Constantin Gibescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24 x 16). 77 p., 1 f. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 124725)
Lipsă coperta.
24125. ~ Isus Christos, viaţa şi învăţătura sa. Conferinţă ţinută în ziua de 1 Aprilie 1909, la şcoala primară din comuna Vârtiscoiu jud. R. Sărat de Preotul Constantin Gibescu, Licenţiat în Teologie, Parohul Com. Andreiaşu jud. R. Sărat. Focşani (Tip. Al. Codreanu S-sori), 1912. (20,5 x 13,5). 23 p. (I 28021)
24126. ~ Misterul botezului din Punct de vedere teoretic şi practic. Conferinţă ţinută în oraşul R-Sărat cu ocaziunea conferinţelor preoţeşti din Noembre 1910, de Preotul C. Gibescu, Licenţiat în teologie, preotul Comunei Andreiaşi judeţul R.-Sărat. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamţul Românesc), 1911. (19 x 12,5). 14 p. 30 bani. (I 22043)

Nu exista imagini
  779) GIBESCU, EMILIAN G.
 • Opera
 • Imagini
GIBESCU, EMILIAN G.
24127. ~ Arboricultura. Partea I-a. Pepiniera, de Emilian G. Gibescu, Diplomat al Şcoalei Centrale de Agricultură dela Herăstrău şi al Şc. Naţionale Superioare de Horticultura de la Versailles (Franţa). Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (19,5 x 13). 164 p. cu ilustr. 2 lei. (I 21806)

Nu exista imagini
  780) GIBESCU, GEORGE I. (1861-1942)
 • Opera
 • Imagini
GIBESCU, GEORGE I. (1861-1942)
24128. ~ Asociaţiunea. Disertaţiune, ţinută cu ocasiunea serbarei patronilor societăţei clerului român Ajutorul din Bucureşti în diua de 30 Iulie 1894 de Arhidiaconul George I. Gibescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1894. (22,5 x 14,5). 20 p. (BSS II 2098)
24129. ~ Biserica şi Statul. Conferinţă ţinută la Societatea Femeilor Române de Economul G. I. Gibescu. Bucureşti (Albert Baer), 1911. (23,5 x 15,5). 15 p. (II 22577)
24130. ~ O cuvântare şcolară: Ştiinţa este o datorie pentru om? Datorii pastorale: Cum putem fi la înălţimea misiunii? De Economul G. I. Gibescu. Bucureşti (Albert Baer), 1911. (23 x 15,5). 15 p. 50 bani. (II 24918)
Lipsă p. de titlu. Descriere după copertă.
24131. ~ Deosebirea între morala creştină şi iezuitică. Conferinţă ţinută la Atheneu pentru Societatea Femeilor Române, de Economul G. I. Gibescu. Bucureşti (Albert Baer), 1910. (23 x 16). 15 p. (II 22589)
24132. ~ Despre sentiment. Sentimentul naţional. Cuvântare ţinută la Societatea Femeilor Române, în ziua de 29 Septembrie 1914, de Pr. Econom G. I. Gibescu. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1914. (16 x 10). 16 p. (I 45132)
24133. ~ Educaţiunea religiosă-morală. Conferinţă ţinută în diua de 4 Aprilie a.c. de către Arhidiaconul George I. Gibescu la liceul de băeţi Lolliot pus sub patronagiul P. S. Nifon Ploeşteanu, vicarul Sf. Mitropolii. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1902. (16 x 12). 25 p. (I 123751)
24134. ~ Explicarea evangheliilor. Cestiunile din programa analitică pentru clasa II secundară de Pr. Econom George I. Gibescu, profesor la şcoala normală de fete, Azilul Elena Doamna, Bucureşti. Carte aprobată de Sf. Sinod şi Consistoriul Superior bisericesc, cum şi de onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Cuprinde 29 ilustraţiuni în text. Ed. I. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1916. (20 x 13). 93 p. cu ilustr. 2,05 lei. (I 439021)
24135. ~ Iezuiţii şi Românii. Unirea nenorocită a Romanilor din Transilvania cu Biserica Romei, 1698. Conferinţă ţinută la Societatea Femeilor Române dela Ateneu de Pr. Econom G. I. Gibescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1910. (20 x 13). 30 p. 60 bani. (I 20318)
24136. ~ Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Cestiunile din programa analitică pentru clasa I secundară de Pr. Econom George I. Gibescu, Profesor [pe copertă şi: la şcoala normală de fete, dela Azilul Elena Doamna]. Deservent la Biserica Domniţa Bălaşa. [Pe copertă şi: Carte aprobată de Sf. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc, cum şi de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice]. Ed. I. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1915. (20 x 13). 144 p. cu ilustr. 2,75 lei. (I 45334)
Ediţia menţionată pe copertă.
24137. ~ Istoricul Mitropoliei Ungro-Vlahiei şi mitropoliţii Ţărei Munteneşti alcătuit cu prilejul împlinirei a 40 ani de Domnie Glorioasă a Majestăţei Sale Regelui Carol I de preotul George I. Gibescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor bisericeşti), 1907. (26,5 x 19). 143 p. cu ilustr. + 17 f. pl. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei. Administraţia Casei Bisericei). (II 7566)
24138. ~ Manual de teologie pastorală elaborat conform programei în vigoare pentru folosirea elevilor seminarişti şi a tuturor preoţilor. Imprimat cu aprobarea Sântului Sinod al Sântei Biserici autocefale ortodoxe Române de Arhidiaconul G. I. Gibescu, Licenţiat în teologie, fost profesor la Seminariul eparhiei Rîmnicul Noul Severin. Ed. I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (21 x 13,5). 81 + III p. + 1 f. (II 81975)
Lipsă coperta.
24139. ~ Idem [...] cu aprobarea [...], prin oficia Nr. 114/1893 şi a Onor. Minister al Cultelor şi al Instrucţiunei Publice, prin oficia Nr. 780 seria B/1894 de Arhidiaconul G. I. Gibescu, Licenţiat în teologie, deservent bisericei Domniţa Bălaşa din Capitală. Ed. II. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (21 x 14). 160 p. (II 81970)
Lipsă coperta.
24140. ~ O paralelă între starea materială şi culturală a preoţimei nóstre d'înaintea şi după jumătatea vecului trecut şi între starea materială şi culturală a preoţimei de adi. Conferinţă ţinută la Societatea Clerului Român Ajutorul, în diua de 13 Maiu 1901, de către Arhidiaconul George I. Gibescu. Bucuresci (Stab. Grafic Albert Baer), 1902. (16,5 x 12,5). 43 p. 30 bani. (I 123750)
24141. ~ Preoţia ca ierarchie tratată din punct de vedere Istoric, Dogmatic, Canonic şi Pastoral Tesă pentru licenţă de Archidiaconul G. I. Gibescu. Susţinută în [23 Martie] 1892. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1892. (23 x 15,5). 135[-137] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 70926)
Lipsă coperta.
24142. ~ Răbdarea în suferinţe. Sfătuire către toţi cei bolnavi şi către toţi cei necăjiţi şi obidiţi de Econ. G. I. Gibescu. Bucureşti (Albert Baer), 1910. (18 x 12). 7 p. (I 22092)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini