Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  741) GHIORGHIU
 • Opera
 • Imagini
GHIORGHIU
Vezi: GHEORGHIU

Nu exista imagini
  742) GHIPS, L.
 • Opera
 • Imagini
GHIPS, L.
Traduceri :
SPENCER, H. Progres. Legea şi causa... Trad. de ~. Bucureşti, 1907. (Bpt, 267-268).

Nu exista imagini
  743) GHIRCOIAŞU, V.
 • Opera
 • Imagini
GHIRCOIAŞU, V.
24062. ~ Situaţia judeţului Brăila din punct de vedere al drumurilor [de Ing. V. Ghircoiaşu]. Brăila (Atel. tipografice ale ziarului Presa (fost Lucrătorii Asociaţi), 1916. (23,5 x 16). 8 p. (Ministerul Lucrărilor Publice. Serviciul de poduri şi şosele din Judeţul Brăila) (II 126826)
Numele autorului la p. 8.

Nu exista imagini
  744) GHIRDAPSKY, SPAS ST.
 • Opera
 • Imagini
GHIRDAPSKY, SPAS ST.
24063. ~ Magia şi raportul ei cu religia. Teză pentru licenţă de Spas St. Ghirdapsky. Bucureşti (Tip. Aurora), 1908. (24 x 16,5). 45 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 11924)

Nu exista imagini
  745) GHIRGIU, MARIA (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIRGIU, MARIA (1856-?)
(născ. BARONZI)
24064. ~ Literatura germană [pe copertă şi: pentru Usul şcoalelor secundare de Ambe Sexe] prelucrată de Maria Ghirgiu născută Baronzi. Profesora de limba germană şi directóre la externatul secundar de fete Nr. 1. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1888. (20 x 13,5). 239 p. (II 124012)
Nu se menţionează autorul/autorii prelucraţi.

Nu exista imagini
  746) GHISLANZONI, ANTONIO
 • Opera
 • Imagini
GHISLANZONI, ANTONIO
24065. ~ Aida. Operă în patru acte de A, Ghislanzoni. Tradusă de Nicolae Ţincu. Bucuresci (Noua Typographie a Laboratorilor Români), 1876. (21 x 13,5). 53[-55] p. 1 leu nuou. (II 17072)
24066. ~ Celesta [de] Antonio Ghislanzoni. Idilă în trei acte. Tradusă de D. Teodor Aslan. Música de Francesco Spetrino. Bucuresci, Edit. Tipografiei Gutenberg, Joseph Göbl (Typ. Gutenberg), 1891. (21,5 x 13,5). 32 p.1 leu. (II 109248)
Tipografia la finele textului (p. 32). La p. 3 menţiunea: Reprezentată pentru prima oară pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti la 20 Noembre (2 Decembre) 1891. La p. 2: Proprietatea D-lui G. Ricordi & C-ie Editor de Musică din Milano.
24067. ~ Femeile urîte [de] A. Ghislanzoni. Roman-Comic-sentimentale, prelucrat din italienesce de Luis F. Paganini. Ed. I. Partea I şi II. Bucuresci (Typ. lui A. Andrici), 1871. (18 x 12,5). 97[-99] p. 1 leu nuou (I); 105[-107] p. 1 leu nuou (II) (I 1064)
24068. ~ O partidă în patru de Antonio Ghisanzoni.Sibiiu, Edit. şi tiparul Institutului tipografic, 1887. (14 x 10,5). 1 f. + 33 p. 13 cr. sau 24 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 40). (I 123660)
Lipsă coperta. Nu menţionează traducătorul.

Nu exista imagini
  747) Ghiţă Cătănuţă
 • Opera
 • Imagini
Ghiţă Cătănuţă
24069. • Ghiţă Cătănuţă. Baladă. Ed. II. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. I. Ciurcu & Comp.), 1909. (17,5 x 11). 24 p. (Din literatura poporală). (I 151770)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  748) GHIŢEANU,CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GHIŢEANU,CONSTANTIN
Traduceri:
GOTTHELF, IEREMIAS. Tablouri şi Povestiri din viata poporului Elveţian. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1908.
LESSING, G. E. Minna von Barnhelm. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1918.
PETÖFI, A. Funia călăului. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  749) GHIŢEANU, GH. GR.
 • Opera
 • Imagini
GHIŢEANU, GH. GR.
În colaborare:
24070. ~ Text complect de istoria dreptului român după cursul D-lui Prof. Paul Negulescu predat la Facultatea de Drept din Bucureşti, prelucrat de Ghiţeanu Gr. Gh. şi Tălăbescu M. Ion. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1909. (26 x 21). 67 p. (II 19613)

Nu exista imagini
  750) GHIŢESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, GHEORGHE
24071. ~ Apel la opiniunea publică. Apel la d. deputaţi ai Cameri legislative a României. Apel la d. Legisti [de Ghiorghi G[h]iţescu]. Bucureşti (Typ. St[e]phan Rassidescu), 1864. (31 x 23,5). 7p. (III 126458)
Lipsă coperta. Numele autorului menţionat la p. 7. Împotriva abuzurilor comise de prefectul de Suceava.

Nu exista imagini
  751) GHIŢESCU, GHEORGHE G.
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, GHEORGHE G.
24072. ~ Discurs rostit în şedinţa Adunărei Deputaţilor de la 28 Noembre 1905 cu ocasiunea discuţiunei respunsului la mesagiu de G. G. Ghiţescu, Deputat al Colegiului I de Suceava. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (28 x 19). 17p. (II 15754)

Nu exista imagini
  752) GHIŢESCU, GH. VARLAM
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, GH. VARLAM
VEZI: VARLAM GHIŢESCU, GHEORGHE

Nu exista imagini
  753) GHIŢESCU, ION (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, ION (1886-?)
24073. ~ Agrarfrage und Genossenschaftswesen in Rumänien. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosophischen Fakultät der Georg August-Universität zu Göttingen vorgelegt von Ion Ghiţescu. Göttingen (Druck der Universitäts-Buchdruckerei von E. A. Huth), 1913. (24,5 x 16,5). 2 f. + 54 p. (II 1549811)
Lipsă coperta. La p. 54: Lebenslauf.
24074. ~ Prescripţiunea achisitivă în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă de Ion Ghiţescu. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (22,5 x 16). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 124331)

Nu exista imagini
  754) GHIŢESCU, IOAN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, IOAN (1871-?)
În colaborare:
ŞARU, I. G. şi ~. Geografia Jud. Dâmboviţa, cl. II prim. urb. Bucureşti, 1911 ; 1912-1913.
~. Geografia jud. Dâmboviţa, cl. II prim. urb. şi div. II, an. I, Bucureşti, 1909.
~. Geografia Jud. Dâmboviţa şi Noţiuni despre România, div. II rur., anul I şi II. Bucureşti, 1911 ; 1912-1913.

Nu exista imagini
  755) GHIŢESCU, MIHAI (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, MIHAI (1861-?)
24075. ~ Causele de împedecarea căsătoriei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de M. Ghitzescu la Aprilie[!] 1896. Bucureşti (Tip. Nouă Grigore Panaitescu), 1896. (22 x 15,5). 60 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 124449)

Nu exista imagini
  756) GHIŢESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, N.
24076. ~ Din aparatele telegrafice imprimatoare rapide. Aparatele Baudet de N. Ghiţescu, Oficiant. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (23,5 x 16). 55 p. cu ilustr., 1 pl. (II 16381)

Nu exista imagini
  757) GHIŢESCU, N. M.
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, N. M.
24077. ~ Aerul lichid ca factor industrial în prepararea oxigenului şi azotului [de] N. M. Ghiţescu, Inginer,. Inspector industrial la Ministerul Industriei şi Comerţului. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1914. (23 x 16). 32 p. cu ilustr. (Extras din Buletinul Societăţei Politecnice. Anul XXX, Nr. 2 şi 3). (II 36456)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24078. ~ Industria făinei de Inginer N. M. Ghiţescu, Inspector Industrial. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1915. (23 x 16). 35 p. (Studii industriale). (Ministerul Industriei şi Comerţului. Direcţia Industriei). (II 44529)
24079. ~ Industriele celulozei, mucavalei şi hîrtiei în România de N. M. Ghiţescu, Inspector Industrial. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1915. (23 x 16). 44 p. (Studii industriale). (Ministerul Industriei şi Comerţului. Direcţia Industriei). (II 47004)

Nu exista imagini
  758) GHIŢESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, NICOLAE
24080. ~ Poliţi, bilete de ordine şi prescripţiune. Thesa pentru licenţă. Actu publicu susţinutu la... 1868 de Nicolau Ghiţescu (născutu în Iassy). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (22 x 14). 97 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 465613)

Nu exista imagini
  759) GHIŢESCU, PETRU D.
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, PETRU D.
24081. ~ Cele 32 Patimi de Petru D. Ghiţescu, Avocat. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (16,5 x 10,5). 2 f. + 137 p. 2 lei. (Stări Sufleteşti Sociale.) (I 45189)
24082. ~ Despre fidejussiune în dreptul roman şi român. Teză de licenţă. Susţinută la... 1885 de Petru D. Ghiţescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (20 x 14). 67 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 124202)

Nu exista imagini
  760) GHIŢESCU, R.M.
 • Opera
 • Imagini
GHIŢESCU, R.M.
Vezi:
• Rumänische Erzählungen. 1. Bd. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini