Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  721) GHIMPA, MIHAIL I. (1857-1920)
 • Opera
 • Imagini
GHIMPA, MIHAIL I. (1857-1920)
24037. ~ Despre complicitate. Tesa de licenţă presentată şi susţinută în luna [Iunie] 1881 de M. I. Ghimpa. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1881. (21 x 13). 83[-86] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 124160)

Nu exista imagini
  722) GHIMPESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
GHIMPESCU, I.
24038. ~ Baronu Măslină seu tipulu ciocoiloru noui de I. Ghimpescu. Bucuresci (Tipografia Naţională, Intreprenor: C. N. Rădulescu), [187?]. (22,5 x 15). 13 p. (II 541970)
Lipsă coperta. Anul dedus, cu aproximaţie, după ortografie.
24039. ~ Carte de citire pentru şcoalele primare [pe copertă şi: din sate şi oraşe] de I. Ghimpescu. Bucuresci, Libr. Ch. Stefănescu & Barasch (Typ. Dorothea A. Mănescu), 1875. (17,5 x 11,5). 163 + X p. + 1 f. erata. 70 bani. (I 123777)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  723) GHIMPEŢEANU, C. G. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIMPEŢEANU, C. G. (1859-?)
24040. ~ * Cânturi şcolare ilustrate [de] C. Ghimpeţeanu. [Bucuresci, Edit. librăriei H. Steinberg, 1898]. 60 bani. (Stoinescu-Nicolaescu, p. 4 a copertei).
24041. ~ Curs practic de musică pentru usul scoalelor secundare de ambele-sexe. Întocmit după mai mulţi autori de C. Ghimpeţeanu, Profesor de musică vocală la Gimnasiul clasic din Caracal. Cânturi şcolare conţinând 34 gravuri. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1897. (22,5 x 14). 59 p. + 3 tab. 1,50 lei. (II 114885)
24042. ~ Noţiuni generale de musică de C. Ghimpeţeanu. Pentru usul şcoalelor primare. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tipo Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (20 x 13). 40 p. 1 leu. (I 14071)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  724) GHIMPEŢEANU, ELENA V.
 • Opera
 • Imagini
GHIMPEŢEANU, ELENA V.
În colaborare:
24043. ~ Ancheta făcută la Conservatorul de musică si declamaţiune din Iasi şi Bucureşti 1900-1901 [de Elena V. Ghimpeţeanu, D. Vulpian şi N. Petraşcu]. Raportul anchetei. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (21,5 x 14). 1 f. + 31 p. (Ministerul de Culte şi Instrucţiune Publică). (II 412158)
La p. 31 semnăturile autorilor raportului.

Nu exista imagini
  725) GHIMPEŢEANU, M. I.
 • Opera
 • Imagini
GHIMPEŢEANU, M. I.
24044. ~ Praelegatum în liberalităţile testamentare. (Legatele cu preciput). Teză pentru Licenţă susţinută de M. I. Ghimpeţeanu. Bucuresci Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (24,5 x 17). 62 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3616)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  726) GHIMPEŢEANU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
GHIMPEŢEANU, PETRE
24045. ~ Cuplete de actualmente[!] ale gazetarului din revista cinematografică Ultima Oră. Cântate şi lucrate de Baritonul Petre Ghimpeţeanu [Bucureşti] (Tip. Cultura), [1914]. (13,5 x 10,5). 4 f. nenumerotate. 30 bani. (I 39127)

Nu exista imagini
  727) GHINCULOV, IACOV DANILOVICI
 • Opera
 • Imagini
GHINCULOV, IACOV DANILOVICI
Vezi: HÎNCU, IACOB

Nu exista imagini
  728) GHINDOC, DIMITRIE V. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GHINDOC, DIMITRIE V. (1884-?)
24046. ~ Hrană vie. Cetiţi şi răspîndiţi această broşură care se împarte gratuit de robul Domnului şi al vostru Dimitrie [V. Ghindoc], învăţător. Craiova (Tip. Curierul Olteniei), [1918]. (16,5 x 12). 32 p. (I 54186)
Despre Apocalips. Autorul la p. 14. Ultima dată menţionată în text: iun. 1918.

Nu exista imagini
  729) GHINEA, AUREL N.
 • Opera
 • Imagini
GHINEA, AUREL N.
24047. ~ Precaritatea şi falimentul comunelor rurale [de] Aurel N. Ghinea. Licenţiat, în drept, Secretar al Consiliului judeţean Vaslui. Bârlad (Tip. Const. D. Lupaşcu), 1907. (13,5 x 21). 32 p. (Publicată în revista Curierul Administrativ). (I 9373)
24048. ~ Servituţi legale. Teza pentru licenţă susţinută de Aur. N. Ghinea. Iaşi (Tipografia Naţională), 1902. (24 x 17). 36 p. (BCU-Iaşi III 43159)
Lipsă coperta.
24049. ~ Situaţia generală a judeţului Vaslui de la 1866-1906 de Aurel N. Ghinea, Licenţiat în Drept, Secretar al Consiliului judeţian din Vaslui. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (31 x 23). 1 f. + 260 p. + 2 f. portr. (III 17506)
Pe copertă, titlul: 40 ani de administrare a judeţului Vasluiu. Situaţia generală de la 1866-1906.
24050. ~ Anexe la 40 ani de administrare a judeţului Vaslui 1866-1906 de Aurel N. Ghinea, Licenţiat în drept, Secretarul Consiliului judeţian al judeţului Vaslui. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Comp.), 1906. (42 x 31,5). 2 f. + 10 h. şi diagrame. (III 17506)

În colaborare:
PALLADE, GEORGE I. şi ~. Cheia examenului notarului de plasă. Bârlad, 1908.

Nu exista imagini
  730) GHINEA, IOAN GH. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GHINEA, IOAN GH. (1883-?)
24051. ~ Contribuţiuni la studiul istological regiunei cardioesofagiene la cal, câine, porc şi bou. Dispoziţiunea epiteliului, ţăsutului conjunctiv, şi muscular. Cu 5 figuri intercalate în text şi 7 planşe cu 12 fig. [Pe copertă şi: Teză pentru obţinerea titlului de Medic Veterinar. Prezentată şi susţinută la 4 Iunie 1910] de Ioan Gh. Ghinea [pe copertă şi: Din institutul Medico-Militar]. Bucureşti (Tip. cooperativă Poporul), 1910. (22,5 x 15,5). 64 p. cu iustr. + 7 f. pl. (Lucrare făcută în Laboratorul de Istologie). (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară din Bucureşti, nr. 203). (II 22609)

Nu exista imagini
  731) GHINEA, M. IONESCU
 • Opera
 • Imagini
GHINEA, M. IONESCU
Vezi: IONESCU-GHINEA, M.

Nu exista imagini
  732) GHINESCU, DOBRE
 • Opera
 • Imagini
GHINESCU, DOBRE
24052. ~ [Cauzele depărtărei poporului de biserică şi mijloacele de îndreptare]. Conferinţă ţinută de Preotul Iconom Dobre Ghinescu din Comuna Ungheni, Jud. Argeş, Membru în Consistorial Superior Bisericesc la 16 Septembrie 1906, în Piteşti . Piteşti (Tip. Transilvania Iosif I. Sreier), 1910. (23 x 15,5). 1 f. + 18p. (II 20613)

Nu exista imagini
  733) GHINESCU, G. N.
 • Opera
 • Imagini
GHINESCU, G. N.
Traduceri:
KOLOVRAT, N. Teoria evoluţiei cunoştinţelor. Trad. de ~. Bucureşti, [1912 ?].
TOMICI, S. Calea la adevăr. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  734) GHINESCU, IOAN (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
GHINESCU, IOAN (1868-?)
24053. ~ Topografie. Ridicări de planuri cu planşeta. Orientarea planşetei fără declinator, cu un studiu relativ de Căpitanul I. Ghinescu. Focşani (Tip. Regimentului 2 Geniu), 1901. (19,5 x 13). 1 f. + 52 p. cu ilustr. (Regimentul 2 Geniu. Studiile oficerilor). (I 507658)

Nu exista imagini
  735) GHINESCU, NICOLAE I. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GHINESCU, NICOLAE I. (1864-?)
24054. ~ Mica călăuză pentru practica lucrului manual relativă la: împletituri de pae, papură, richită[!] şi rafie de Nicolae I. Ghinescu, înveţător. Comuna Jugur, Judeţul Muscel. Ed. I. Câmpu-Lung (Tip. Gheorghe N. Vlădescu), 1899. (20 x 13). 52 p. 35 bani. (I 123925)
24055. ~ Idem. Ed. II revădută. Câmpulung (Tip. şi Leg. de cărţi, G. N. Vlădescu), 1900. (20,5 x 13,5). 47 p. 30 bani. (Biblioteca meseriaşului). (I 123970)
După numele autorului adaugă: Medaliat de Expoziţia Cooperatorilor Români din 1894.

În colaborare:
24056. ~ Mica călăuza pentru practica lucrului manual relativă la împletituri de Pae, Papură, Răchită şi Rafie de N. I. Ghinescu, I. Pepenescu, învăţători în Jud. Muscel. Ed. III refăcută şi adăogită cu 33 fig. Câmpulung (Tipografia, Librăria şi Papetăria Gheorghe N. Vlădescu), 1905. (20 x 13). 53 p. cu ilustr. 50 bani. (Biblioteca Meseriaşului). (I 5029)

Nu exista imagini
  736) GHINSBERG, MENDEL
 • Opera
 • Imagini
GHINSBERG, MENDEL
24057. ~ Contribuţiuni la studiul tetaniei la copii (Lucrare făcută la Clinica infantilă). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Noembrie 1901 de Ghinsberg Mendel. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1901. (23,5 x 16). 48 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 147). (II 124717)

Nu exista imagini
  737) GHIOCA, CONSTANTIN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIOCA, CONSTANTIN (1875-?)
24058. ~ Societăţile comerciale de Constantin Ghioca. Presentată ca tesă pentru licenţă. Bucuresci (Tip. Fabrica de pungi Toma Basilescu), 1901. (23,5 x 16). 48 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept). (II 124564)

Nu exista imagini
  738) GHIOCALESCU, DEM.GH. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIOCALESCU, DEM.GH. (1880-?)
24059. ~ Vîna poartă (Contribuţiune la studiul său anatomic cu deducţiuni patologice). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... de Dem Gh. Ghiocalescu, ajutoru de anatomie la Facultate, fost intern al spitalelor şi al Maternităţei. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (23 x 16). 57 p. + 7 f. pl. (Laboratorul Lucrărilor Practice de Anatomie descriptivă. Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1093). (II 15910)

Nu exista imagini
  739) GHIOCULESCU, MARIA G. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIOCULESCU, MARIA G. (1876-?)
24060. ~ Propuneri pentru o eventuală schimbare a programului şcoalelor normale de fete de Măria Ghioculescu, Profesoară de Ştiinţele Fizice şi Matematice. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1915. (18 x 12). 25[-28] p. cu ilustr. (I 45198)

Nu exista imagini
  740) Ghionturi şi perdafuri
 • Opera
 • Imagini
Ghionturi şi perdafuri
24061. • Ghionturi şi perdafuri. Afronturi politice în versuri de Spin. Târgu-Jiu, Edit. ziarului Gorjiul, 1907. (20 x 13). 96 p. 1 leu. (I 6997)
Spin a fost şi pseudonimul lui Coriolan Brediceanu (1850-1909) la Drapelul din Lugoj şi Dreptatea din Timişoara (v. Straje, p.100).

Nu exista imagini