Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  701) GHYKA-DUMBRĂVENI, LEON L.
 • Opera
 • Imagini
GHYKA-DUMBRĂVENI, LEON L.
24005. ~ Câteva cuvinte în chestiunea ţărănească de Léon L. Ghyka-Dumbrăveni. Bucureşti, Minerva, 1907. (25 x 16,5). 16 p. 30 bani. (II 7547)
Descriere după copertă.
24006 ~ Despre condiţiunea juridică a străinilor în România [de] Leon L. Ghyka. S.l., 1884. (22,5 x 15,5). 1 f. + XV + 144 p. (II 155411)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  702) GHICA-PITESCI, I.
 • Opera
 • Imagini
GHICA-PITESCI, I.
Vezi: GHICA, ION T.

Nu exista imagini
  703) GHICI, GH. D.
 • Opera
 • Imagini
GHICI, GH. D.
Vezi: COSTIN, ION

Nu exista imagini
  704) Ghicirea cu cărţile
 • Opera
 • Imagini
Ghicirea cu cărţile
24007. •*Ghicirea cu cărţile. Trad. din rusesce A. Lesv.[iodacs]. Bucureşti (Valbaum), 1839. (Iarcu, p. 46)
24008. • Ghicirea cu cărţile. Tradusă din limba rusească pe rumînie, şi dedicată cinstitelor şi onoratelor Doamne şi Demoazele, de Acela a căruia nume şi poreclă alcătuesc aceste numere 28-29 [Paharnicul Alex. Geannoglu Lesviodacs], S'au tipărit în Oraşul Bucureşti (Tip. lui Fr. Valbaum), Anul 1842. (16 x 10,5). 14 p. O jumătate Sfanţih. (I 1119)
Cu alfabet de tranziţie

Nu exista imagini
  705) Ghicitorulu sexului frumos sau Norocul în casă
 • Opera
 • Imagini
Ghicitorulu sexului frumos sau Norocul în casă
24009. •*Ghicitorulu sexului frumos seu Noroculu în casă, 1869. (Iarcu, p. 127).

Nu exista imagini
  706) Ghicitorul universal
 • Opera
 • Imagini
Ghicitorul universal
24010. • Ghicitoru universalu. Carte de petrecere pentru secsulu frumosu cu explicaţii de a ghici în mai multe feluri: cu cărţile, cu numere, prin fisionomie, pe semnele mânei şi alte. Culese şi adunate aici spre distracţie de Unu Scotocitoru. Bucuresci (Tip Gutenberg, Joseph Göbl), 1892. (16,5 x 10). XXXI + 105 p. ilustr. 1 leu. (I 43956)
Pe copertă titlul: Astrologul. Ghicitoru universalu. Carte de de petrecere...

Nu exista imagini
  707) GHIDIONESCU, EUGENIU (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIDIONESCU, EUGENIU (1862-?)
24011. ~ Curs de geografie militară elaborată în strictă conformitate cu programa pentru examenul de maior de Maiorul Eugeniu Ghidionescu, Regimentul 26 Rovine. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, [189?]. (19,5 x 12,5). 176 p. (1 192842)
Lipsă coperta. Datat cu aproximaţie după anul înaintării în gradul de maior: 1896.

Nu exista imagini
  708) GHIDIONESCU,GRIGORE (?-1898)
 • Opera
 • Imagini
GHIDIONESCU,GRIGORE (?-1898)
24012. ~ Armata română sub Ministrul Iacob Lahovary de Locot.-Colonel G. Ghidionescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1892. (23 x 16). 44 p. 50 bani. (II 73484)

Nu exista imagini
  709) GHIDIONESCU, ION D. (1864-1940)
 • Opera
 • Imagini
GHIDIONESCU, ION D. (1864-1940)
24013. ~ Despre luxaţiile acromio-claviculare (supra şi retroacromale[!]) tratate prin sutura ososă. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie de I. D. Ghidionescu, Bacalaureat în litere şi sciinţe, preparator în Laboratoriul de medicină operatóre şi anatomie topografică al Facultăţei de Medicină din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (23 x 16). 1 f. + 74[-77] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 315). (II 11093)
24014. ~ Studii clinice şi experimentale asupra luxaţiilor claviculare supra şi retro-acromiale Tratarea lor prin sutura ososă de I. D. Ghidionescu, Preparator în laboratoriu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (22,5 x 15,5). 74[-77] p. (Laboratoriul de Chirurgie Operatóre şi Anatomie Topografică. Facultatea de Medicină din Bucuresci). (II 253346)

Nu exista imagini
  710) GHIDIONESCU, LAETIŢIA V.
 • Opera
 • Imagini
GHIDIONESCU, LAETIŢIA V.
Traduceri:
WAGNER, CH. Să fii om! Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  711) GHIDIONESCU, VLADIMIR GR. (1878-1948)
 • Opera
 • Imagini
GHIDIONESCU, VLADIMIR GR. (1878-1948)
24015. ~ Auxanometrul D-rului Paul Godin (cu 2 ilustraţiuni) de V. Ghidionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (18 x 11,5). 8 p. cu il. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor). (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, vol. III). (I 48407)
24016. ~ Cele două Franţe de V. Gr. Ghidionescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (24,5 x 16,5). 12 p. (Extras din revista "Cultura Română", Nr. 4). (II 4074)
24017. ~ Cercetăşia şi educaţia fetelor [de] Vladimir Ghidionescu. Bucureşti, Minerva, 1916. (20 x 13). 14 p. 50 bani. (Extras din "Noua Revistă Română", Nr. 22, vol. XVII). (I 48321)
Cu menţiunea: Se vinde în folosul „Asociaţiei R.C.".
24018. ~ Introducerea în pedologie şi pedagogie experimentală. [De] Dr. Vladimir Ghidionescu [pe copertă: Doctor în filozofie. Cu 33 figuri în text]. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1915]. (19 x 12,5). 328[-331] p. cu ilustr. + 7 f. pl. 3,50 lei. (I 45269)
Pentru an vezi şi: A-B, 19(1915), nr.11, dec. 13, p. 413: Bibliografie.
24019. ~ Moderne pädagogische Strömungen in Frankreich. Versuch einer geschichtlichen Darstellung und Kritik. Von Dr. Vladimir Ghidionescu. Langensalza (Herman Beyer & Söhne (Bever & Mann), 1910. (20,5 x 13,5). VIII + 193[-204] p. 2 M 40 Pf. (Pädagogisches Magazin. Abhandlung vom Gebiete der Pädagogik und ihrer Helfswissenschaften. 411. Heft) (II 263966)
La pp. 194-204 catalogul editurii.
24020. ~ Pedagogia ştiinţifică şi Noile reforme şcolare. Conferinţă ţinută în Aula Universităţii din Iaşi şi la Ateneul din Bucureşti în zilele de 15 şi 16 Aprilie 1911, cu ocazia Conferinţelor generale ale Corpului didactic primar de V. Ghidionescu, Doctor în Filosofie. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 40 p. 50 bani. (Extras din "Studiile Filosofice", vol. VI, fasc. I). (II 23465)
24021. ~ La psychologie dans l'enseignement supérieur français. Par M. Wladimir Ghidionescu, Zurich. Genève, Henry Kündig, Editeur, 1904. (23 x 16). pp. [544]-551. (Extrait des Comptes rendus du II-me Congrès intern, de Philosophie. Genève, Septembre 1904). (BCU-Iaşi III B 3241)
Descriere după copertă şi după titlul de la începutul textului.
24022. ~ Der zweite internationale Kongress für Philosophie [von V. Ghidionescu (Zürich)]. [Leipzig (W. Engelmann), 1905]. (22,5 x 15,5). pp. [247]-262. ([Aus dem Archiv für die gesamte Psychologie 25 April 1905, Leipzig]). (BCU-Iaşi IIIB 3244)
Autorul menţionat la sfîrşitul textului. Pe coperta de legătură scrise de mână, de către autor, datele editoriale.

Nu exista imagini
  712) GHIDIU, ANDREIU (1849-1937)
 • Opera
 • Imagini
GHIDIU, ANDREIU (1849-1937)
24023. ~ Introducerea tasului pedagogic şi teologic în bisericile gr.or. române din Ungaria şi Bănat, de Andreiu Ghidiu, protopresbiter. Caransebeş, Edit. Autorului (Tipariul Tip. diecesane), 1902. (20 x 12,5). 29 p. 40 fl. (Reproducere din Foaia Diecesană). (I 134407)
Descriere după copertă.
24024. ~ Peatra scrisă. [Loc de pelerinaj lîngă comuna Armeniş-Caransebeş]. Comunicat de Andreiu Ghidiu, protopresbiter. Băile Herculane, Edit. Autorului (Tip. diecesană, Caransebeş), 1904. (22,5 x 15,5). 20 p. + 1 f. pl. (Reproducere din Foaia Diecesană). (BSS I I 11674)
Lipsă coperta.

În colaborare:
24025. ~ Monografia oraşului Caransebeş d'impreună cu monografiile dumnezeeşti, a episcopiei, a institutului teologic şi pedagogic şi cu biografiile bărbaţilor, cari au lucrat la una sau altă intituţiune de Andrei Ghidiu, protopresbiter şi de Iosif Bălan, profesor. Caransebeş, Edit. autorilor (Tiparul Tipografiei şi Librăriei diecezane), 1909. (21,5 x 14,5). 2 f. + 368 p. cu ilustr. 3 coroane. (II 155557)

Nu exista imagini
  713) GHIDU, IRIMIA
 • Opera
 • Imagini
GHIDU, IRIMIA
24026. ~ Cuvânt de Irimia Ghidu [la înmormântarea bătrânului sătean Andone Lungu din comuna Galbeni judeţul Roman]. Moineşti (Tip. Concurenţa Beck), [1905]. (17 x 11). 10 p. cu 1 portr. (I 14666)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu portretul autorului. Tipografia la p. 10.
24027. ~ Vocea ctitorilor şi scopul pentru care sau[!] infiinţat instituţiunele filantropice în România. Dedicată Epitropilor sau Eforilor de administraţia lor de Irimia Ghidu, învăţător, pensionar şi membru în consiliul judeţean din Roman la 1907. Roman (Tip. Lumina H. Crieghel), 1907. (19,5 x 13,5). 20 p. cu portr. 25 bani. (I 9310)

Nu exista imagini
  714) GHIGA, ALEXANDRU (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIGA, ALEXANDRU (1875-?)
24028. ~ Viaţa şi activitatea arhiepiscopului şi mitropolitului Andreiu Baron de Şaguna. Teză pentru licenţă de Alexandru Ghiga. Susţinută la... Noembre 1899. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (23,5 x 16.5). 4 f. + 86[-88]p. cu portr. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 124718)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  715) GHIGA, TEODOR (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIGA, TEODOR (1863-?)
24029. ~ Carte de predici, de Teodor Ghiga, Licenţiat în Theologie de la Academia Theologică din Chiev. Profesor şi Director la Gimnasiul clasic, Anastasie Panu din Huşi. Tipărite cu binecuvântarea Prea Sfinţitului D. D. Silvestru Bălănescu, Episcop Eparhiei Huşilor. Huşi (Tip. Pr. N. Luca), 1896. (23,5 x 16,5). 206 p.3,50 lei. (II 124664)
Vezi de asemenea:
• Prima aniversare a patronului gimnastului clasic Anastasie Panu din Huşi... Huşi, 1895.

Nu exista imagini
  716) GHIKA
 • Opera
 • Imagini
GHIKA
Vezi: GHICA

Nu exista imagini
  717) GHILŢU, N. C.
 • Opera
 • Imagini
GHILŢU, N. C.
24030. ~ Chestiunea ţărănească faţă de Proprietari, Arendaşi şi Legea Tocmelilor Agricole de N. Ghilţu, Agricultor, Preşedinte al Camerei de Comerţ, fost deputat. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, [1907]. (21 x 14). 24 p. (II 6943)
24031. ~ Cuvântările ţinute la al VIII-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din ţară, ţinut la Bucureşti, în zilele de 8 şi 9 Maiu 1906 [de] N. Ghilţu, Preşedintele Camerei de Comerciu Craiova. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1908. (20,5 x 13,5). 31 p. (II 10913)
Anul menţionat pe copertă.
24032. ~ Răspuns [de] N. C. Ghilţu. Fost Preşedinte al camerei de Comerciu şi Industrie, Fost Deputat. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1908. (24 x 16,5). 60 p. (II 11098)
Răspuns la un pamflet scris de mai mulţi comercianţi şi distribuit în ziua de alegere la Camera de comerţ, 1 Iunie 1908. Pamfletul reprodus la pp. 3-6.
24033. ~ Scrisoare deschisă Domnului Alex. D. Nicolaid, Fost Preşedintele Comisiei Interimare a comunei Craiova [de N. C. Ghilţu, Preşedintele Camerei de Comerciu şi Industrie, fost deputat. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), 1908. (24,5 x 17). 11 p. (II 9522)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  718) GHIMBĂŞEANU-GALAŢI, I.
 • Opera
 • Imagini
GHIMBĂŞEANU-GALAŢI, I.
24034. ~ 13 Martie 1906, [de] I. Ghimbăşeanu-Galaţi. Student în medicină. Bucureşti (Tip. Regală), 1906. (23,5 x 16). 12 p. (II 3380)
Descriere după copertă. Despre agitaţiile studenţeşti de la această dată.

Nu exista imagini
  719) GHIMBĂŞIANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
GHIMBĂŞIANU, GEORGE
24035. ~ *Introducere în ştiinţele naturale pentru clasele secundare [de] G. Ghimbăşianu. [Ed. I]. Bârlad (Tip. G. Caţafani), 1880. (Antonovici-Creţu, p. 58)
Ed. a II-a cu titlul: Introducere în Sciinţele Fizice şi Cosmografice, la Bârlad, în 1885.
24036. ~ Introducere în Sciinţele Fizice şi Cosmografie. Manualu pentru usulu claseloru secundare inferióre, de George Ghimbăşianu, Profesoru la liceulu din Bârladu. Ed. II, mai schimbată şi adăogată. Bârladu, Edit. autorului (Tip. George Catzafany), 1885. (22 x 15). 1 f. + 86 p. 1 leu şi 50 bani. (II 124332)

Nu exista imagini
  720) GHIMPA, IOAN A. (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIMPA, IOAN A. (1855-?)
Traduceri:
LOË, Baron von. Serviciul cavaleriei. Trad. de ~. Craiova, 1887.

Nu exista imagini