Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  681) GHICA, ION GR. (1830-1881)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, ION GR. (1830-1881)
23946. ~ Mémoire sur les couvents roumains placés sous l'invocation des Saints-Lieux d'Orient [par Le Gral J. Ghica]. Bucarest (L'imprimerie d'État), 1863. (26,5 x 19). 167 p. (Ministère des Affaires Etrangères). (II 43267)
Descriere după copertă. Pentru autor, vezi ediţia următoare. Tipografia la p. 166.
23947. ~ Idem. [Bucarest] (Imprimerie Naţionale, d'Etienne Rassidescou), [1864?]. (26,5 x 18,5). 1 f. + 107 p. (II 488382)
Autorul identificat după dedicaţia autografă de pe exemplarul din BAR. Datată după compararea cu ediţiile din 1863 şi [1865].
23948. ~ Idem. [Bucarest] (Imprimerie Nationale d'Etienne Rassidescou), [1865]. (26 x 19). 1 f. + 158 p. (II 175901)
Datat după Rally I, p. 178. Pentru autor vezi ediţia anterioară. Tipografia la sfîrşitul textului, p. 157.

Nu exista imagini
  682) GHICA, ION T. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, ION T. (1873-?)
(Jean d'Argeş)
23949. ~ L'autonomie de la Transylvanie par Jean T. Ghica. Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, Editeur (Impr. J. Thevenot, Saint-Dizier), 1900. (24 x 16). 24 p. (II 84057)
Tipografia la p. 24.
23950. ~ Autour du Millénaire hongrois par Jean T. Ghica, licencié en droit, membre de la Société d'Anthropologie. Paris (Impr. A. Lemerre), 1896. (23,5 x 15,5). 2 f. + 28 p. (II 124616)
Tipografia la p. 28.
23951. ~ Codul Electoral cuprinzând Legile privitoare la operaţiunile electorale [de] Ion T. Ghica. [Bucureşti], Edit. Institutului Eminescu, 1907. (21,5 x 14). 2 f. + II p. + 1 f. + 164 p. + 4 pl. + 12 tab. 5 lei. (II 9651)
23952. ~ Le Congrès de Bucarest. XXVIII-e Congrès international pour la protection de la propriété littéraire et artistique, suivi de l'avant-projet de loi sur les droits d'auteur en Roumanie par Jean T. Ghica, Licencié en droit, avocat, ancien élève de l'école des sciences politiques, ancien préfet. Bucarest (Impr. de l'Indépendance Roumaine), 1907. (23 x 16). 40 p. (II 459711)
23953. ~ Conservatorii şi istoria [de Ion T. Ghica]. O pagină din istoria contimporană a României. Bucuresci, 1893. (19,5 x 14). IV-20 p. 25 bani: (I 123852)
Autorul menţionat de mînă cu cerneală pe exemplarul aflat în BAR.
23954. ~ Cuvêntare rostită la deschiderea conferinţei învăţătorilor de Ion T. Ghica, prefect al judeţului Vlaşca. Giurgiu (Librăria şcoalelor, Tipografie şi Legătorie de cărţi G. Brătănescu), 1901. (20,5 x 14). 7 p. (I 123959)
23955. ~ Cuventări rostite cu ocasiunea serbărilor şcolare de Ion T. Ghica, prefect al judeţului Vlaşca. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24 x 16,5). 22[-24]p. (II 124670)
23956. ~ Cuvântări rostite de Ion T. Ghica prefect al Judeţului Vlaşca. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1904. (22 x 14,5). 45 p. (II 124412)
23957. ~ Cuvântări, Scrieri, Lucrări [de] Ion T. Ghica. Vol. I. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1908. (19 x 12,5). 1 f. + II + 178[-180] p. (II 11410)
23958. ~ Date statistice asupra locuitorilor cari nu au pămînt, proprietarilor mici şi mari, islazurilor, populaţiunei, numărului vilelor din judeţul Vlaşca [de] Ion T. Ghica. Bucureşti (Tip. profesională Dim. C. Ionescu), 1908. (32,5 x 24.5). 35 p. (Publicaţiune făcută de Prefectura judeţului Vlaşca). (III 8803)
23959. ~ Les droits de péage aux Portes de Fer par Jean T. Ghica, Licencié en droit. Ancien élève de l'école de Sciences politiques. Membre de la Société de législation comparée. Paris, A. Chevalier-Marescq & Cie, Editeurs ([Laval, Imprimerie parisienne L. Barnéoud & Cie]), 1899. (22 x 13,5). 37[-39] p. (Inst. Iorga II 3498 L)
23960. ~ Ion C. Brătianu (1821-1891). Studiu biografic [de Ion T. Ghica]. Bucuresci (Tip. Joan Weiss), 1892. (22 x 15). 31 p. 1 leu. (II 73476)
Autorul menţionat de mînă pe copertă şi pe pagina de titlu.
23961. ~ Idem. Conferinţa ţinută în seara de 12 Aprilie 1896 la secţiunea Ligei Culturale din Paris de Ion T. Ghica, Licenţiat în Drept, Membru al Societăţei de Antropologie din Paris. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (24,5 x 16,5). 1 f. + 57 p. 1,50 lei. (II 111461)
23962. ~ Luarea Silistrei [de] Ion T. Ghica, Deputat. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (19,5 x 12,5). 65[-68] p. (I 45281)
23963. ~ Monografiile Comunelor Rurale din Judeţul Vlaşca. Publicaţiune făcută sub direcţiunea D-lui Ion T. Ghica, Prefect al Judeţului Vlaşca. Vol. I. Bucureşti (Tip. Universală, A. G. Brătănescu), 1904. (31,5 x 24). XII + 232 + VI p. (Prefectura Judeţului Vlaşca). (III 110372)
Numele autorilor monografiilor la p. III de la finele cărţii: Badescu Savu, Badescu Chr., Balcescu Savu, Barleanu A., Boldescu Ion, Constantinescu Petre, Copaceanu Th., Dumitrescu C, Georgescu Lazar, Georgescu D., Hariton M., Iliescu St., Iliescu Ion, Ioanid Apostol, Ionescu Paulina, Ionescu R., Ionescu Neagu, Ionescu H., Marinescu Chiru, Marinescu P., Olteanu Ion, Petrescu Constantin, Petrescu M., Popescu Ion-Dobreni, Popescu Ion, Popescu Ch., Popescu Anghel, Preotescu Ion, Rădulescu P., Stoian M., Voinea Ion.
23964. ~ Politice [de] Ion T. Ghica, Deputat. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1915. (24,5 x 17). 2 f. + 220 p. (II 46805)
23965. ~ Le procès d'une nation. (Les Roumains de Transylvanie) par Jean d'Argeş [=Jean T. Ghica]. Paris (Impr. G. Pelluard), 1894. (21 x 13). 15 p. (II 50974)
Numele autorului scris de mînă pe copertă şi pe pagina de titlu.
23966. ~ La propriété littéraire et artistique en Roumanie par Jean T. Ghica, Licencié en droit. Ancien élève de l'École de sciences politiques, Membre de la Société de législation comparée. Paris, Arthur Rousseau, éditeur (Saint-Dizier, Impr. J. Thevenot), 1900. (25,5 x 17). 2 f. + 173 p. (II 1204)
Tipografia la p. 173.
23967. ~ Idem par Jean T. Ghica, Licencié en droit, Avocat, Ancien élève de l'Ecole des sciences politiques, Ancien préfet. Deuxième édition. Bucarest (Impr. de l'Indépendance Roumaine), 1906. (24,5 x 17). 195 p. (II 3475)
23968. ~ Les Roumains de Transylvanie et de Hongrie. Lettre adressée à M-r Saissy, rédacteur au Journal par Jean T. Ghica. Paris (Impr. G. Pelluard), 1896. (24 x 15,5). 14 p. (II 124619)
23969. ~ Situaţiunea judeţului Vlaşca pe 1901-1902 de Ion T. Ghica, Prefect de Vlaşca. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1903. (23,5 x 16,5). 248 p. (II 253379)
Lipsă coperta.
23970. ~ Studii de Drept Internaţional de Ion T. Ghica. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24,5 x 17,5). 175[-177]p. (II 644)
23971. ~ Taxele de la Porţile de Fer. Studiu de Drept internaţional public de Ion T. Ghica. Licenţiat în Drept, fost elev al Şcoalei de Sciinţe politice, Membru al Societăţii de Legislaţiune comparată. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24 x 16,5). 16 p. (II 105124)
23972. ~ Idem. Conferinţă ţinută în seara de 12 Februarie 1900 la Cercul Romîn[!] din Paris de Ion T. Ghica, Avocat. Fost elev al Şcoalei de Ştiinţe Politice. Membru al Societăţii de Drept Comparat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24 x 16,5). 24 p. (II 124720)
Lipsă coperta.
23973. ~ Trei discursuri ţinute în Constanţa [de] Ion T. Ghica. Prefectul Judeţului Constanţa. Bucureşti, 1910. (18,5 x 13). 23 p. (I 22036)
Cuprinde: Cuvîntare ţinută în ziua de 24 Iunie 1910, cu ocaziunea punerii pietrei fundamentale a moscheei pe care guvernul o construeşte în Constanţa; Discurs ţinut în ziua de 15 August 1910, cu ocaziunea inaugurării Noului Cazino Comunal din Constanţa; Cuvântare ţinută în ziua de 28 Aprilie cu prilejul conferinţelor corpului didactic primar rural şi urban din judeţul Constanţa.
23974. ~ Vers la liberté... Les Roumains de Transylvanie et de Hongrie [par] Jean T. Ghica. Bucarest (Impr. Professionnelle, Démètre C. Ionesco), 1915. (18,5 x 12,5). 87 p. (I 45236)
Lipsă p. 3 şi 4 a copertei.
23975. ~ 24 Ianuarie 1859. Conferinţă ţinută în seara de 4 Februarie 1895 la Paris, cu ocasiunea aniversarei fondărei Ligei Culturale de Ion T. Ghica. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (18 x 12). 47 p. (I 123819)

Prefeţe:
VOINEA, ION P., M. STOIAN şi C. DUMITRESCU. Monografia comunei rurale Merenii de Sus (jud. Vlaşca). Pref. de ~. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  683) GHICA, IORGU
 • Opera
 • Imagini
GHICA, IORGU
23976. ~ *Femeia şi averea mea de maior Iorgu Ghica, 1872. (Broşură apărută la 5 iulie 1872) (Ghica, p. 1 şi 3)

Nu exista imagini
  684) GHYKA, LEON L.
 • Opera
 • Imagini
GHYKA, LEON L.
Vezi: GHYKA-DUMBRĂVENI, LEON L.

Nu exista imagini
  685) GHICA, MARIA DEMETRIUS (1821-?)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, MARIA DEMETRIUS (1821-?)
(M-me Edmond de Hertz)
23977. ~ Essais Poétiques [par] Maria Demetrius Ghika. Paris, Lachaud, Libraire-Editeur; Bucharest, Librairie Szollosy et Graeve (Imprimé à Paris par D. Jouaust), 1872. (18 x 12). 83 p. (I 180668)
Tipografia la p. 83.
23978. ~ Heures de loisir [par] Marie Demetrius Ghika (M-me Edmond de Herz). Paris, Lachaud, Libraire-Éditeur; Bucharest, Chez tous les libraires (Paris, Impr. de Jouaust), 1874. (19,5 x 12,5). 108 p. (I 105713)
Lipsă coperta. Tipografia la p. 108.

Nu exista imagini
  686) GHIKA, MARIE-GRÉGOIRE (1861-1935)
 • Opera
 • Imagini
GHIKA, MARIE-GRÉGOIRE (1861-1935)
23979. ~ *Devoir ou folie? [par la] Princesse Marie-Grégoire Ghika. Paris, A. Pedone, 1899. 18°. 287 p. (Rally I, p. 125)
23980. ~ *Idem. 2-e éd. Paris, Villerelle, 1900. 18°. 287 p. (Rally I, p. 125)
23981. ~ *Fatalité [par la] Princesse Marie Grégoire Ghika. Paris, C. Lévy, 1896. 18°. 265 p. (Rally I, p. 125)

Nu exista imagini
  687) GHICA, MIHAIL D. (1792-1850)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, MIHAIL D. (1792-1850)
23982. ~ *Relaţia cătră obscésca Adunare [de] M. Ghica. Bucureşti, Carcalechi, 1836. (Iarcu, p. 36)

Nu exista imagini
  688) GHICA, MIHAIL GH. (1859-1902)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, MIHAIL GH. (1859-1902)
23983. ~ Istoria militară (Anul I-iu de studiu). Conferinţe făcute de Căpitan M. Ghica, Profesor. Anul 1890. Bucuresci, [1890]. (25,5 x 21). 1 f. + 551 + IV p. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 56751)
Litografiat.
23983a. ~ Idem. (Anul II-a[!] de studiu). Conferinţa de Căpitan M. Ghica, Profesor. Anul 1891. Bucuresci, [1891]. (25,5 x 21). 1 f. + 588 + 3 p. cu ilUSTR. (Şcoala Superioară de Resboiu).
Litografiat.

Nu exista imagini
  689) GHICA, N.
 • Opera
 • Imagini
GHICA, N.
Vezi: GHICA-BUDEŞTI, NICOLAE EUGEN

Nu exista imagini
  690) GHICA, NICOLAE D. (1875-1921)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, NICOLAE D. (1875-1921)
23984. ~ Cinq mois au Pays des Somalis [par le] Prince Nicolas D. Ghika. Suivi de la faune Somalie et d'une liste des plantes décrites par G. Schweinfurth et G. Volkens. Avec 1 carte et 27 illustrations d'après les photographies de l'auteur. Bale et Genève, Georg Co. Libraires-Éditeurs (Genève, Impr. W. Kundig & Fils, Autotypies et Phototypies de la Société anonyme des Arts graphiques à Genève), 1897 [pe cotorul copertei: 1898]. (27 x 17,5). VII + 223 p. + 27 pl. 2 f. portr. + 1 h. (III 248115)
23985. ~ Discurs rostit în Camera Deputaţilor, în Şedinţa din 5 Martie 1914 [de] Nicolae D. Ghica. Copie după Monitorul Oficial. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1914. (19 x 13). 12 p. (I 42396)
23986. ~ Idem, în şedinţa dela 16 Decembrie 1915, [de] Nicolae D. Ghika. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1915. (19 x 13). 26 p. (Reprodus după Monitorul Oficial). (I 48328)
Descrierea după copertă.

Nu exista imagini
  691) GHICA, NICOLAE ION (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, NICOLAE ION (1862-?)
23987. ~ Despre usufructul în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă susţinută în diua de [pe copertă: 23 Iunie 1888] de Nicolae Ion Ghica. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (23,5 x 16). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 124532)
Data scrisă cu cerneală pe coperta exemplarului din Bibl. Acad.

Nu exista imagini
  692) GHICA, NICOLAE (1795-1862)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, NICOLAE (1795-1862)
(Ein Moldauer)
23988. ~ Bemerkungen über die russische Note vom 19/31 Iuli d.I. in Betreff der Intervention in den romanischen Donaufürstenthümern. Von einem Moldauer [=Nicolae Ghica von Comăneşti]. Wien (Gedruckt bei Carol Gerold), 1848. (22 x 14). 26 p. (II 61965)
Autorul identificat după: 1848, IV, pp. 71-89 unde este reprodus textul broşurii.

Nu exista imagini
  693) GHICA, PANTAZI (1831-1882)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, PANTAZI (1831-1882)
23989. ~ Un boem român de Pantazi Ghica. Romanţ. Partea I. Copilăria şi adolescenţa. [Partea II. Streinatate şi studiu. Partea III. România]. Bucuresci (Tip. Jurnalului Naţionalului), 1860. (19 x 12,5). 344 p. (I 101924)
Lipsă coperta. Text cu alfabet de tranziţie; pag. de titlu şi titlurile capitolelor cu caractere latine. Titlul părţii a II-a la p. 96, iar al părţii a III-a la p. 216.
23990. ~ Cămătarulu. Istorie simţimintală a unui compatriotu care pe aripele amorului ajunge la închisoare. Anecdotă de P. Ghica. Bucureşti, Librariu Edit. Christ. Ionninu & Comp., Romanow (Tipografia Naţională a lui Josef Romanow & Companie), 1858. (19,5 x 12,5). 36 p. 60 parale. (I 123899)
Cu alfabet de tranziţie.
23991. ~ Iadesiu. Comedie într'unu actu de Pantazi Ghica. Bucuresci (Typografia Naţională, Stephan Rassidescu), 1866. (19,5 x 14,5). 49 p. (I 123898)
23992. ~ O lacrimă a poetului Cîrlova, (nuvelă), de Pantazi Ghica. Bucuresci (Tip. Jurnalului Natzionalulu), 1858. (19 x 12). 41 p. 60 parale. (I 7807)
Pe copertă, adaogă: "Editoru P. I.". Textul cu alfabet de tranziţie.
23993. ~ Sterian păţitul. Comedie originală în 3 acte de Pantazi Ghica. Jucată pentru prima óră pe Theatrul Companiei Dramatice din Bucuresci. Bucuresci (Typ. C. A. Rosetti), 1866. (22 x 14,5). 88 p. 3 sfanţi sau 6 lei şi 30 parale. (II 124391)
23994. ~ *Studiuri de drept şi esplic. leg. civile române [de] Pantazi Ghica. broş. I, 1865. (Iarcu, p. 109)

Vezi de asemenea:
MINISTERUL Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. Monumente naţionali... Bucuresci, 1881/1882.

Nu exista imagini
  694) GHICA, SCARLAT ION (1856-1948)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, SCARLAT ION (1856-1948)
Traduceri:
SHAKESPEARE W. Antonio şi Cleopatra. Trad. de ~. Bucureşti, 1893.
~. Julius César. Trad. de ~. Bucureşti, 1896.
~. Neguţătorul din Veneţia. Trad. de ~. Bucureşti, 1885.
~. Regele Ioan, Regele Richard III, Neguţătorul din Veneţia. Trad. de ~. Bucureşti, 1892.
~. Viata şi moartea regelui Richard III. Trad. de ~. Bucureşti, 1884.

Nu exista imagini
  695) GHICA, SCARLAT N. (1818-1882)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, SCARLAT N. (1818-1882)
23995. ~ Dreptul comerţial român dupe prinţipurile şi ordinul condicii de comerţ de Scarlat N. Ghica. Tom. I. Bucureşti, Librariu editor George Ioanid (Tip. lui Iosif Copaînig), 1853. (22,5 x 15). VII + 534[-536] p. 10 sfanţihi. (II 124333)
Cu alfabet de tranziţie.
23995a. ~ Idem. Tom. II. Bucureşti, Librariu editor George Ioanid (Tip. lui Iosif Copainig), 1854 [pe copertă: 1853]. (22,5 x 15).1 f. + 479 p. 10 sfanţi. (II 124333)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  696) GHYKA, T. L.
 • Opera
 • Imagini
GHYKA, T. L.
23996. ~ Despre complicitate în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de T. L. Ghyka. Susţinută la... Iuniu 1886. Bucuresci (Tip. Românulu, Vintilă C. A. Rosetti), 1886. (22 x 15). 68 + II + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 12607)

Nu exista imagini
  697) GHICA, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
GHICA, TEODOR
Traduceri:
SILVESTRU, ep. de Canev. Theologia dogmatică ortodoxă. Vol. V. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  698) GHICA, VLADIMIR I.
 • Opera
 • Imagini
GHICA, VLADIMIR I.
(Iani Papaiani)
23997. ~ Conférences tenues à l'Association des Dames de Charité de Bucarest par le Prince Vladimir I. Ghika, Docteur en théologie, Licencié en Droit et en Philosophie. I-ère série. La visite des pauvres (1-e, 2-e, 3-e & 4-e Conf.). L'Esprit de la maison (5-e Conf.). Bucarest (Nouvelle Typographie Professionnelle Démètre C. Ionesco), 1909. (19 x 12). 2 f. + 68 p. 2 fr. (I 15686)
23998. ~ Conférences tenues aux Dames de Charité [par] Vladimir I. Ghica. La visite des pauvres. Conférence 1-4. [Bucarest, 1907]. (32 x 25). 8 f. + V f. + 4 f. + 11 f. (III 56805)
Descriere după menţiunea cu cerneală de pe coperta provizorie. Text litografiat.
23999. ~ Idem. 5-e Conférence: L'Esprit de la Maison. [Bucarest, 1907]. (32 x 25). 14 f. (III 56805)
Descriere după menţiunea cu cerneală de pe coperta privizorie. Text litografiat.
24000. ~ Idem. 6-e Conférence: La Souffrance (I-ère Partie). [Bucarest, 1907]. (32 x 25). 12 f. (III 56805)
Descriere după menţiunea cu cerneală de pe coperta provizorie. Text litografiat.
24001. ~ Le nouveau calendrier oecuménique par Iani Papaiani [=Vladimir Ghica] Thessaliote Vlachophone, Ancien Instituteur. Bucarest (L'Impr. Viitorul), 1909. (19 x 12,5). 68 p. (Les prétendus Roumains de Macedonie et leurs prétendus Oppresseurs, les Hellènes de Turquie et de Grèce. Série d'études d'histoire contemporaine, I-ère Série, Nr. 1). (I 48819)
Descriere după copertă. Numele autorului identificat pe exemplarul din Bibl. Acad.

Nu exista imagini
  699) GHIKA-BUDEŞTI, NICOLAE EUGEN (1869-1943)
 • Opera
 • Imagini
GHIKA-BUDEŞTI, NICOLAE EUGEN (1869-1943)
În colaborare:
24002. ~ Mănăstirea Probota de N. Ghika-Budeşti, Arhitect şi G. Balş. Fotografii de Steliana Petrescu. Cu 63 planuri şi ilustraţiuni. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1909. (30 x 23). 1 f. + 57 p. + 2 f. pl. 4 lei. (Din Publicaţiile Societăţii Arta Românească, III). (III 17511)

Vezi şi:
BALŞ, G. şi ~. Ruinele bizantine din Messembria. Bucureşti, 1912.
TZIGARA-SAMURCAŞ, AL., ş.a. Biserica Filipeştii de Pădure. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  700) GHICA-COMĂNEŞTI, DIMITRIE N. (1835-?)
 • Opera
 • Imagini
GHICA-COMĂNEŞTI, DIMITRIE N. (1835-?)
24003. ~ O călătorie prin Ţara Somalilor. Conferinţa ţinută la Societatea geografică în Maiu 1896 de Dimitrie Ghika-Comănesci. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (23 x 16). 30 p. + 23 f. cu 45 foto. (BCU-Iaşi III B 18862)
24004. ~ O espediţie română în Africa de Dimitrie N. Ghika (Comăneşti). Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (23 x 16,5). VIII + 221 p. + 2 pl. Portr. + 47 f. pl. + 1 h. (II 114966)
Traduceri:
SHAKESPEARE, W. Iulius Caesar. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini