Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  671) GHICA, ELENA
 • Opera
 • Imagini
GHICA, ELENA
Vezi: DORA D'ISTRIA

Nu exista imagini
  672) GHYKA, G.
 • Opera
 • Imagini
GHYKA, G.
23890. ~ Priviri critice asupra prefaţei la ediţiunea II-a a Litopisiţilor sau Cronicelor României, publicate de D. Mihail Cogalniceanu [de General G. Ghyka]. Iassy (Typ. Dimitrie Gheorghiu), 1872. (20 x 12). 35 p. (I 123958)
Lipsă coperta. Numele autorului la p. 35.

Nu exista imagini
  673) GHICA, GEORGE M. (1830-1896)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, GEORGE M. (1830-1896)
23891. ~ Questiunea proprietăţii în Dobrogea. Partea I. Studiu asupra proprietăţii fondare şi în special, asupra domeniului publicu în Imperiul Otoman, urmat de Codicele ottoman[!] din 1858 asupra proprietăţii fonciare şi alte legi mai recente traduse în românesce, de George M. Ghica. Bucuresci (Typ. Modernă, Gregorie Luis), 1880. (22,5 x 15). 117 p. (II 81805)
23892. ~ Idem. Partea II. Propuneri pentru regularea ei de George M. Ghica. Bucuresci (Noua Tipographie Naţională, M. H. Jecu), 1881. (22,5 x 15). 99 p. (II 81805)

Nu exista imagini
  674) GHICA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
GHICA, GHEORGHE
Traduceri :
• Vînătoarea vrăjitoarelor. Trad. de ~. Brăila, 1841.

Nu exista imagini
  675) GHICA, GRIGORE ALEXANDRU(1807-1857)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, GRIGORE ALEXANDRU(1807-1857)
23893. ~ Hrisoavele în. s. princepelui domnitoriu Grigorie A. Ghica VV, date Sf. Monastiri Neamţul şi Secul, pentru înfiinţarea Seminariului din Monastire, a Gimnasiului şi a Internatului din T. Neamţului; însoţite de lucrările desfiinţărei acestora Scoale, încuviinţate şi de Guvernu. Iassi, 1857. (20 x 13,5). 73 p. (Nr. 1) (BSS 5124)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
23894. ~ [Lettre du Prince Ghica à la Revue de Paris et Réponse de M. Bataillard au sujet d'un article intitulé: Moldo-Valachie]. Paris (Impr. de Pillet fils aîné), [1856]. (23 x 15,5). 44 p. (Extrait de la "Revue de Paris", du 15 octobre 1856) (II 101434)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descrierea completată după: Rally I, p. 124. Răspunsul lui P. Bataillard, la pp. 6-44.
23895. ~ *Mémoire adressé aux conférences de Vienne, le 30 Septembre 1854, [par Le] Prince Grégoire Ghika. Publié par Lantival [=J. A. Vaillant]. (Mémoire sur l'autonomie politique des principautés et sur les principales réformes qu'elles exigent). Paris (Impr. Pilloy), 1856. 4°. (BR, 3(1881), nr. 2, febr., p. 283).
23896. ~ Mémoire et observations de Son Altesse Sérénissime le prince régnant de Moldavie G. A. Ghika sur le protocole des Conférences de Constantinople et envoyés au Congrès de Paris 2S février et 8 mars 1856, publiés par Lantival [J. A. Vaillant]. [Paris] (Impr. Pilloy), [1856]. (27 x 22,5). 20 p. (II 124829)
23897. ~ Moldavie, Michel Stourdza et son administration [par Grégoire Alexandre Ghica]. Bruxelles (C. G. Vogler, Libraire-Commissionnaire), 1846. (15,5 x 9,5). 23 p. (I 453384)
Pentru autor, vezi: Zub. Kog., p. 19, nota 12.
23898. ~ Ofisul prea înălţatului domn Grigorie Alecsandru Ghica Vv. domn Ţerei Moldovei, adresat cătră Divanul Obştesc în sesia anului 1850 şi Anaforaua Divanului cătră Prea înălţatul Domn. Communication de S.A.S. Gregorie A. Ghyca Prince de Moldavie adressée au Divan Général pendant la session de l'année 1850 et le Rapport de ce dernier à S.A.S. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), [1851]. (20 x 12,5). 32 p. (I 125 406)
Text în limbile română şi franceză.
23899. ~ Idem. Adresat către Divanul General la încheierea sesiei a anului 1855-1856. Communication de Son Altesse Sérénissime Grégoire Alexandre Ghyka Prince Régnant de Moldavie. Adressée au Divan Général, à la fin de la Session de l'année 1855-1856. Iaşii (Tip. Institutului Albinei), 1856. (23,5 x 15,5). 27 p. (II 124792)
Text paralel în limbile română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză.
23900. ~ Son Altesse Sérénissime la Prince Grégoire Ghika Hospodar de la Moldavie. [Paris, 1856]. (22,5 x 15). pp. 217-224 (Archives générales, revue mensuelle. 13-me année) (II 379414).
Extras fără copertă. Descriere după titlul de la începutul textului. Anul dedus din text, p. 220. Cuprinde un scurt istoric al familiei Ghica.

Nu exista imagini
  676) GHIKA, GRIGORE I. (1847-1911)
 • Opera
 • Imagini
GHIKA, GRIGORE I. (1847-1911)
Vezi:
• La Commission Européenne. Galatz, 1888.

Nu exista imagini
  677) GHICA, IANCU GR. (1829-1881)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, IANCU GR. (1829-1881)
În colaborare:
23901. ~ Réplique aux observations de Mr. Nicolas Maurocordatos sur la Consultation de M-r le docteur Georges Apostoléano [par J. Ghyka, C. Ghyka şi A. Ghyka]. Iassy (Impr. d'Adolphe Bermann), 1860. (22 x 14,5). 23 p. (II 158970)
Lipsă coperta. Autorii menţionaţi la sfîrşitul textului.
Vezi şi:
GHICA, COSTACHI GR., şi ALEX. GR. GHICA. Epistola... adresată Logofetului Radu Roseti. Iassi, 1859.

Nu exista imagini
  678) GHICA, ION ALEXANDRU (?-1949)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, ION ALEXANDRU (?-1949)
23902. ~ La Roumanie et les Balkans [par Le] Prince Jean-Alexandre Ghika. Préface par A. Tardieu. [Nice, Impr. du Commerce], 1913. (18,5 x 13). 59[-63] p. (Inst. Iorga I 572 B)
Localitatea şi tipografia menţionate pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  679) GHICA, ION D. (1816-1897)
 • Opera
 • Imagini
GHICA, ION D. (1816-1897)
23903. ~ Amandament[!] la Proectul de lege asupra organidării Ministerului lucrărilor publice şi a lucrărilor publice [de Ion Ghica]. [Bucureşti, 1868]. (26 x 20). 31 p. (II 107013)
Autorul semnat la p. 31.
23904. ~ Amintiri despre Grigorie Alexandrescu. Scrisóre către V. Alecsandri de Ion Ghica, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1887. (26,5 x 21,5). 1 f. + 14 p. 30 bani. (Academia Română). (Extrasă din Analele Academiei Române. Seria II, Tom. VIII, Sect. II. Memorii şi notiţe). (II 101710)
Reproduse şi în: Gr. M. Alexandrescu. Opere complecte I. Bucureşti, 1907. (Bpt, 295-298).
23905. ~ Amintiri din pribegia după 1848. Noue scrisori către V. Alecsandri [de] Ion Ghica. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Din Stab. grafic Socecu & Teclu), 1889. (18,5 x 11,5). 882 p. (I 101960)
Ediţie princeps. Tipografia pe verso p. de titlu.
23906. ~ Ce sînt meseriaşii? Gîndul acestii scrieri este lesne de înţeles. Avem trei întrebări a deslega. 1. Ce sînt meseriaşii? - tot. 2. Ce au fost ei pînă acum? - nimic. 3. Ce cer ei astăzi? - a fi ceva [de Ion Ghica]. [Iaşi?, 1848]. (19 x 13). 11 p. (I 2781)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru autor, vezi: RITL, T. 16, 1967, nr. 3, pp. 466-467; anul, dedus din text, p. 6.
23907. ~ Convorbiri economice de Ion Ghica v. Président al fostei Camerii Elective. Brosiura Nr. 1. [Despre credit]. Bucuresci (Tip. Ştefan Rassidescu), 1865. (21 x 14). 68 p. (I 101986)
23908. ~ Idem. Brosiura Nr. 2. Munca de Ion Ghica, fost Président al consiliului Miniştrilor. Bucuresci (Tip. Stefan Rassidescu), 1865. (21 x 13,5). 83 p. 1 sfanţu. (I 101986)
23909. ~ Idem. [Brosiura III. Industria]. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Români), 1872. (19,5 x 13,5). 123 p. 2 lei noi. (I 101986)
23910. ~ Idem. Brosiura Nr. 5. [Financele: Bucuresci (Noua Typ. a Laboratoriloru Români), 1873. (19,5 x 13,5). 138 p. 2 lei noi. (I 101986)
Broşura Nr. 4 n-a apărut, vezi Adamescu I, p. 95.
23911. ~ Idem. Brosiura Nr. 6. [Bucuresciul industrial şi politic]. Bucuresci, Edit. Typ. Laboratorilor Romani, 1875. (19,5 x 13,5). 135 p. 2 lei noi. (I 101986)
Lipsă coperta.
23912. ~ Idem. Ed. II. [Partea I: Munca; Partea II: Creditul; Partea III; Proprietatea]. Bucuresci (Impr. Ion Weiss), 1868 [pe copertă: 1869]. (19,5 x 13,5). 1 f. + XIII p. + 1 f. + 359 p. (I 101987)
23913. ~ Idem. Ed. III. [Vol. I-II]. [I, partea I: Munca; II: Creditul; III: Împrumuturile statului; IV: Proprietatea; V: Industria; II, partea VI: Financele; VII: Trei ani în România... ; VIII: Bucuresciul industrial şi politic]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1879. (20 x 14). X-643 p. (I-II) (II 51012)
Lipsă coperta. Pe p. de titlu, cu cerneală: Vol. I-II. Cele două volume menţionate în Adamescu I, p. 95.
23914. ~ Idem. Vol. III. [I. Producţiunea, Consumaţiunea şi Schimbul]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Compania, 1884. (20,5 x 13,5). 2 f. + 80 p. 1,50 lei. (II 51012)
Nu se menţionează ediţia.
23915. ~ Coup-d'oeil sur l'état actuel de la Valachie, et la conduite de la Russie relativement à cette province. Par M. de L*** [= Ion Ghica], ancien agent diplomatique. Paris, Chez Lejay, Libraire (Impr. de Moquet et comp.), 1835. (21,5 x 14,5). 16 p. 60 cent. (II 43161)
Tipografia pe verso foii de titlu. Autorul identificat în: Zane, p. 12.
23916. ~ Uă cugetare politică [de Ion Ghica]. S.l., [1877]. (23,5 x 16). 38 p. (II 51348)
Numele autorului identificat după Popescu. Siese ani, p. 25 ; Adamescu I, p. 95.
23917. ~ Dernière occupation des Principautés Danubiennes par la Russie. Par G. Chainoi [= Ion Ghica]. Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, Ancienne Maison Anselin (Impr. de Cosse et J. Dumaine), 1853. (21,5 x 13,5). 2 f. + 126 p. (II 101151)
Imprimeria pe verso foii de titlu false.
23918. ~ Ion Campinénu. Discursu de recepţiune în Academia Romana de Ion Ghica şi respunsulu D-lui B. P. Haşdeu cetite în siedinti’a publica de la 28 Martie 1880. Bucuresci (Typ. Academiei Romane, Laboratorii Romani), 1880. (27,5 x 21,5). 28 p. (II 413792)
23919. ~ Λογος της Α.Υ. του Πριγγιπος της ΣαμουΚ. Κ. Ι. Γκικα, Εκφωνεθεις την 25 Απριλιου 1856. Κατα την εναρξιν της Α. Γεν. των Σαμιων Συνελευσεος. [Εν Σαμω, 1856]. (20 x 13,5). 23 p. (II 12621)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
23920. ~ *Luceaferul de stil romanescu, sau marafetul de a înaltsà pros'a faro'à scrie nimicu, de D. Marele Sardar Ion Ghica, corigiat shi commentat de D. Marele Sardar Z. Karkaleki, [185?]. (Apărută înainte de 1855). (Eliade Rădulescu, p. 4).
23921. ~ Măsurile chi Greutăţile româneşti şi moldoveneşti în comparaţie cu ale celorlalte neamuri cu un articol asupra mijloacelor de comunicaţie [de Ion Ghica]. Bucureşti (Tip. lui C. A. Rosetti & Vinterhalder), 1848. (21 x 14). 1 f. + 239 p. (II 101158)
Cu alfabet de tranziţie, titlul cu caractere latine. Autorul menţionat de mână, cu cerneală, pe exemplarul aflat în Bibl. Acad. Vezi şi: Georgescu-Tistu, p. 172.
23922. ~ Munca, Creditul, Împrumuturile Statului [de] Ion Ghica. (Din Convorbiri economice). Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (19,5 x 13). 152 p. 95 bani. (Biblioteca Socec. Scriitori Români, 8). (I 14682)
23923. ~ Omul physic şi intelectual de Ion Ghica, fost profesor de Geologie la Academia din Iaşi. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1866. (21 x 14). 68 p. (II 53501)
23924. ~ Pământul şi omul, de Ion Ghica. Partea I. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (21,5 x 15). 2 f. + 146[-148] p. 2 lei. (II 101160)
23925. ~ Idem. [Pe copertă şi: Ilustrat]. [De] Ion Ghica. Bucureşti, Edit. Biroului Universal, A. I. Niţeanu, 1913. (18 x 11,5). 232 p. cu ilustr. (I 395815)
23926. ~ Pledoriulu Domnului Ion Gika, Printzulu de Samos. Trimissu la Judecătoriea District. Dîmbovitza pentru Konstatarea drepturiloru sale Politice. 1858, Decemvrie 24. Bucureşti (Impr. Naţională a lui Iosef Romanov et Comp.), 1859. (20,5 x 14). 14 p. (II 73580)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Pagina de titlu cu caractere latine.
23927. ~ Poids de la Moldovalachie dans le question d'Orient; Coup d'oeil sur la dernière occupation militaire russe de ses provinces ; Par M. de M.O.*** [=Ion Ghica] Agent diplomatique. Paris, Chez Lejay, Libraire (Impr. De A. Hiard, à Meulan), 1838. (22,5 x 14,5). 23 p. 1 franc. (II 101251)
Numele autorului menţionat de mînă pe p. de titlu. Tipografia pe verso p. de titlu.
23928. ~ Précis des droits des moldaves et des valaques, fondé sur le droit des gens et sur les traités. [D'après l'ouvrage de Félix Colson, par Ion Ghica]. Paris, Chez A. Pongin, Libraire-Editeur (Impr. de Felix Malteste et C-ie), 1839. (21 x 13,5). 35 p. (II 119472)
Atribuită lui în vechiul catalog al Bibl. Acad. ; vezi şi: Rally I, p. 124.
23929. ~ [Raportul Comisii însărcinată să coordonese faptele pentru care Ministerul de la 13 iuliu s'a pus în acusaţie de Onor. Adunare]. [Raportor: Ion Ghica]. s.l., [1861]. (19 x 12,5). 48 p. (I 102031)
Lipsă copertă. Descriere după titlu de la începutul textului. Anul dedus din text, p. 36 Raportul semnat de Ion Ghica.
23930. ~ [Raportul Comisii. Raport al Comisii însărcinată să coordoneze faptele pentru care Ministerul de la 13 Iuliu s'a pus în acusaţie de Onor. Adunare]. [Raportor: Ion Ghica]. [Bucureşti, 1876?]. (19,5 x 12,5). 12 p. (I 510617)
Descriere după titlul de la începutul textului. Numele şi calitatea autorului la p. 12. Datat după vechiul catalog al BAR.
23931. ~ Reorganisarea României. Partea I. Comuna de Ion Ghica. Bucuresci (Imprimeria Naţională a lui Ştefan Rasidescu), 1861. (21 x 13). 84 p. (II 34025)
23932. ~ Scrieri [de] Ion Ghica. vol. I (Partea I din Convorbiri Economice). Cu o prefaţă, indice de lucruri, localităţi şi persoane de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (22 x 14,5). IX + 314 p. 3 lei. (II 50406)
Pe copertă, titlul: Ion Ghica, Opere complete, vol. I.
23932a. ~ Idem. Vol. II. (Partea II şi III din Convorbiri Economice). Cu o prefaţă, indice de lucruri, localităţi şi persoane de Petre V. Haneş, profesor secundar. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1914. (22 x 14). XIII + 245 p. + 1 f.pl. 2 lei. (II 50406)
Pe copertă, titlul: Ion Ghica. Opere complete, vol. II.
23933. ~ Idem. Vol. III. (Scrisori către V. Alecsandri). Cu o prefaţă, indice de lucruri, localităţi, persoane şi de cuvinte de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Inst. De Arte Grafice şi Editură Minerva, 1914. (22 x 14,5). XXIV + 424 p. 2 lei. (II 50406)
Pe copertă titlul: Ion Ghica, Opere complete, vol. III.
23934. ~ Idem. Vol. IV. Amintiri din pribegie. Academice. O cugetare politică. Pământul şi omul. Ochire asupra ştiinţelor. Despre căile noastre de comunicaţie. Învăţătura publică. Alte scrisori către Alecsandri, etc. Cu o prefaţă, indice de lucruri, localităţi şi persoane de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti .Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (22 x 15). XV + 477 p. 2,50 lei. (II 50406)
Pe copertă, titlul: Ion Ghica. Opere complete, vol. IV.
23935. ~ Scrisori ale lui Ion Ghica către V. Alecsandri. Bucuresci (Tip. Academiei Române, Laboratorii Români), 1884. (20,5 x 14). XXV + 297[-301] p. (II 101072)
23936. ~ Idem, către V. Alecsandri [de Ion Ghica]. Ed. nouă. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic Socec & Teclu), 1887. (19 x 13). XXIV + 723 + II p. 6 lei. (I 102014)
23937. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de Arte Grafice Universala), 1905. (18,5 x 12,5). 1 f. + IV p. + pp. 7-619, II p. 4 lei. (I 118253)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23938. ~ Idem. Vol. I-IV. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Universala), [1905]. (15,5 x 11). 1 f. + V + 247 p. 60 bani (I) ; 211 p. 60 bani. (II) ; 241[-243]p. + 1 f. portr. 60 bani. (III) ; 152 p. 60 bani. (IV). (Biblioteca pentru toţi, 224-225; 226-227; 228-229; 230-231) (I 101813)
Tipografia pe p. 4 a copertei la fiecare volum. Datat după A-R, 8(1905), nr. 43-44, iul. 24-31, p. 1183: Bibliografii.
23939. ~ Vademecum al inginerului şl al commerciantului. Greutăţi şi mesuri, formule întrebuinţate în ingineriea civilă şi militară şi în commerciu de Ion Ghica, fost elev al şcolei de Mine din Paris. Bucuresci (Tipografia Naţionale, Ştefan Rasidescu), 1865. (12,5 x 7). 2 f. + 176 p. + 1 h. (I 123648)

În colaborare:
23940. ~ Ajutorul Comerciantului, al Agricultorului şi al Inginerului. Greutăţi şi măsuri. Formule întrebuinţate în comerciu, Bancă, Agricultură şi Ingineria civilă. De Ion Ghica şi Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. (Viena, Tip. Carol Gerold şi Fii), 1873. (19,5 x 13). XVI + 304 p. + 3 tab. (I 60470)
23941. ~ [Greutăţi şi măsuri de Ion Ghica şi D. A. Sturdza. s.l., [1880]. (22,5 x 16). 132 p. (II 527909)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Identificare făcută după ediţia din 1873.

Vezi şi:
BĂLCESCU, N. [şi] ~. Scrisori inedite. Publicate de N. Cartojan. Bucureşti, 1913.
Traduceri :
MOLIÈRE. Precioasele. Trad. de ~. Bucureşti, 1835.
Vezi de asemenea:
BACALOGLU, EM. Despre calendariu. Discursulu de recepţiune ... Răspunsulu D-lui. Bucureşti, 1880.
• Formular coprindend modele de acte şi corespondenţe oficiale. Iassi, 1860 ; Bucuresci, 1860.
IOSIF, ŞT. O. Tablouri culturale din trecutul romînilor culese din mai mulţi autori. Bucureşti, 1913. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. Biblioteca secundară, nr. 2).

Nu exista imagini
  680) GHICA, IOAN G.
 • Opera
 • Imagini
GHICA, IOAN G.
23942. ~ Despre usufructul legal în dreptul roman şi român. Teză de licenţă. Susţinută la... 1885 de Ioan G. Ghica. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (21 x 14). 50 p. (Facultatea Juridică din Iassy). (II 124169)
23943. ~ Dreptul public român. I. Constituţional. Program de curs şi rezumat sinoptic pentru esamen [de] I. G. Ghica, Magistrat. Licenţiat în drept. Iaşi, Edit. Librăriei Iliescu & Grossu, 1897. (23 x 15,5). 48 p. (II 124416)
23944. ~ Legea electorală din 1884. Adunată cu Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie, etc. şi cu esplicaţiunele date în Corpurile legiuitoare, de Ioan G. Ghica, Licenţiat în Drept. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1893. (15 x 10,5). 76 p. 1 leu. (Biblioteca Cetăţeanului). (I 156100)
23945. ~ *Vade-mecum al avocatului cu Tabele lunare de sorocirea proceselor; tablou de termene din Codul civil, Proc. civilă, Proc. penală; preţul călătoriei de la Bucuresci şi Iaşi la celelalte reşedinţe de Tribunal; legea timbrului într'uă prescurtare alfabetică ce este dilnic necesară; tarifu pentru actele de procedură şi esecutare cele mai usuale întocmit de Ioan G. Ghica, [1889]. (Drept, 18(1889), nr. 6, ian. 19, p. 48: Bibliografie).

Nu exista imagini