Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  641) GHEŢEU, LEON C.
 • Opera
 • Imagini
GHEŢEU, LEON C.
23727. ~ Contribuţiuni la tratamentul absenţelor totale congenitale a vaginului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Martie 1912 de Leon C. Gheţeu, Preparator al Muzeului de Anatomie, Intern prin concurs al Spitalului Central Sft. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de arte grafice N. V. Stefăniu & Co.), 1912. (23 x 15,5). 104 p. cu ilustr. şi tabele. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 365). (BCU-ClN 217756)

Nu exista imagini
  642) GHEŢIE, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
GHEŢIE, ALEXANDRU
23728. ~ De Horis Canonicis speciali cum respecta ad Ecclesiam Graeco-catholicam. Dissertatio Inauguralis quam superatis rigorosis examinibus pro obtinendo doctoris in ss. Theologia gradu Academice Annuente inclyta Facultate Theologica in alma ac celeberrima R. Scientiarum Universitate Hung. Budapestinensi. Concinnavit Alexander Gheţie, Prefectus stud. in Sem. dom. Szamosujváriensi. Szamosujvárini (Typis Tipographiae Aurora, A. Todoran), 1894. (18 x 12,5). 87 p. (I 155996)

Nu exista imagini
  643) GHEŢIE, ION (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEŢIE, ION (1862-?)
23729. ~ Dicţionar român-magiar, pentru şcoală şi privaţi, de Jon Ghetie, Prof. gimn. Román-magyar szótar iskolai és magánhasználatra irta Ghetie Janos, fogymn. tanár. A nm. vallás-és Kozokt. Ministerium által a fekésházy-alapból jutalmazott munka. Budapest, Franklin-Társulat Magyar irod. intézet és Konyvnyomda, 1896. (19,5 x 13). XIV p. + 1 f. + 501 p. 3 frt. (I 6999)
23730. ~ Dicţionar maghiar-român, pentru şcoală şi privaţi de Ion Gheţie, Director gimn. Magyar-román szotar iskolai és magánhasználatra irta Gheţie Ianos, Fogymn. igazgató. Budapest, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Konyvnyomda (Franklin-Társulat Nyomdája) 1906. (19,5 x 13). VIII + 803 p. 10 k. (I 3442)
Tipografia pe verso f. de titlu.

În colaborare:
PLETOSU, Gr. şi ~. Retorica şi Carte de Cetire pentru cl. VI-a gimn. Bistriţa, 1896; ed. II, 1909.

Nu exista imagini
  644) GHEŢU, CHRISTODOR I.
 • Opera
 • Imagini
GHEŢU, CHRISTODOR I.
23731. ~ Observaţiuni, Păreri şi Concluziuni în chestiunea ţărănească 1913 [de] Christodor I. Gheţu. Agronom al Cassei Centrale a Băncilor Populare şi Coop. Săteşti. [Pe copertă şi: Câteva consideraţiuni generale. Rolul marilor proprietari şi modul de exploatarea moşiilor. Rolul arendaşilor individuali; rezultatele date de cultura arendăşească. Asociaţiunile ţărăneşti de arendare în genere; Rolul şi importanţa obştiilor legal constituite; Modificări de adus în organizarea lor. Consideraţiuni asupra exproprierei silite, cu privire la proprietăţile mari rurale. Este nevoie de introducerea acestei reforme în România?]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Biruinţa), [1913]. (23,5 x 15,5). 60[-63] p. 1 leu. (II 35056)

Nu exista imagini
  645) GHEŢU, IOAN PH. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEŢU, IOAN PH. (1851-?)
23732. ~ Codicele de şedinţă al României coprindend: Constituţiunea, legea electorală, codicele civil, procedura civilă, codicele comercial, codicele penal, procedura penală, codicele justiţiei militare, codicele justiţiei marinei, codicele silvic. Şi toate celealte legi, regulamente şi decrete, usuale, de la anul 1859 până astădi (după ediţiunile Oficiale). De Ion Ph. Gheţu, Licenţiat în drept. Judecător de Instrucţiune la Trib. Prahova. Ploiesci (Stab. grafic Progresul), 1892. (14,5 x 10). VI-1707 p. 18 lei. (I 75168)
23733. ~ Supliment la Codicele de şedinţă al României coprindend: tóte legile, regulamentele şi decretele usuale de la 19 Iunie 1892 şi până la 1 Aprilie 1895 (după Monitorul Oficial) de Ion Ph. Gheţu, Licenţiat în drept, Preşedintele Tribunalului Teleorman. Ploiesci (Stab. grafic Progresul), 1895. (15,5 x 11). IV-823 p. 10 lei. (I 75168)
23734. ~ Idem [...] de la 1 Aprilie 1895 şi până la 1 Iunie 1900 (după Monitorul Oficial) de Ion Ph. Gheţu, Licenţiat în drept. Preşedintele Tribunalului Teleorman. Ploesci (Tip. fabricei Progresul), 1900. (15,5 x 11). V + 1219 p. 12 lei. (I 75168)
23735. ~ Idem [...] de la 1 Iunie 1900 şi până la 1 Octombre 1903 (După Monitorul Oficial) de Ion Ph. Gheţu, Licenţiat în drept, Fost Preşedinte de Trib. şi actual Directore al Divisiunei Personalului şi Statisticei din Ministerul Justiţiei. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1903. (15 x 10,5). 2 f. + 1433 p. 10 lei, broşat; 12 lei, legat flexibil în piele. (I 75168)
23736. ~ Idem [...] de la 1 Iunie 1900 pînă la 1 Ianuarie 1905 (După Monitorul Oficial) de Ioan Ph. Gheţu, Licenţiat în Drept, Fost Preşedinte de Trib. şi actual Directore al Diviziunei Personalului şi Statisticei din Ministerul Justiţiei. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1905. (14,5 x 10). 2 f. + 2708 p. 15 lei, broşat. 17 lei, legat. (I 205198)
23737. ~ Idem [...] de la 1 Ianuarie 1905 până la 1 Octomvrie 1908 (După Monitorul Oficial) de Ioan Ph. Gheţu, Licenţiat în Drept, Fost Preşedinte de Trib. şi actual Director al Direcţiunii Personalului şi Statisticei din Ministerul Justiţiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Sr. Ion St. Rasidescu), 1908. (14,5 x 10). 2 f. + 2989 p. 15 lei. (I 75168)
23738. ~ Memoriu asupra confecţionărei Buletinului legilor [de I. Ph. Gheţu]. s.l., [1911]. (34,5 x 21,5). 9 + 2 p. + 1 f. + 3 + 2 p. (III 23704)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Memoriul semnat la finele textului (p. 8): I. Ph. Gheţu.
23739. ~ *Studiu asupra raportului în dreptul roman şi dreptul român [de] I. F. Gheţu, tesă pentru licenţă. Bucureşti, 1879. 8°. (RR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 74).

Nu exista imagini
  646) GHEŢU, PAULINA I.
 • Opera
 • Imagini
GHEŢU, PAULINA I.

Traduceri:
BRONTE, CHARLOTTE. Jane Eyre. Trad. de ~. Ploesci, 1894.

Nu exista imagini
  647) GHEŢUANU, MACARI
 • Opera
 • Imagini
GHEŢUANU, MACARI
23740. ~ Notiţe istorice din tradiţiune pentru Icoana Maici[!] Domnului, făcătoare de minuni din Monastirea Dalhăuţi şi Idolii monastirilor din ţară de Ieromonahul Macari Gheţuanu. Focşani (Tip. Al. Codreanu S-sori), 1910. (20 x 13). IV-22 p. (I 21779)

Nu exista imagini
  648) GHEUCA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
GHEUCA, NICOLAE
23741. ~ Respuns la propunerea făcută de Dl. Ministru Agriculturei, Comerciului şi Industriei în privinţa îmbunătăţirilor de introdus pentru prosperarea stărei Economice din Ţiară de Nicolai Gheuca, Membru în Consiliul general al judeţului Iassy. Iaşi (Tip. Curţii Regale, Pr. Th. Balassan), 1885. (21,5 x 14,5). 25 p. (II 412124)

Nu exista imagini
  649) GHIĂCIOIU, PETRE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIĂCIOIU, PETRE (1855-?)
23742. ~ *De l’administration du tuteur [par] Pierre Ghiăcioiu. Paris, F. Pichon, éditeur, 1878. (AnB, 1905, p. 58)
23743. ~ Du divorce en droit roumain. De la séparation de corps en droit français. Thèse pour le doctorat. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 24 juin 1885, par Pierre Ghiăcioiu né a Craiova (Roumanie). Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, Editeur (Impr. du Fort-Carré, St.-Dizier (Hte-Marne)), 1885. (25 x 16). 178[-180] p. (Faculté de Droit de Paris). (BCU-ClN 184562)
23744. ~ *Instrucţiuni Ofiţerilor stări[i] civile [publ. de] P. Ghiăcioiu. Craiova, 1892. (AnB, 1905, p. 58)
23745. ~ Nomenclatura Judeţelor (Tablou general al Comunelor, Judeţelor şi Judecătoriilor din România). Cu cifra populaţiei, distanţa de la reşedinţă, denumirea plăşilor şi alte indicaţiuni utile [de] P. Ghiăcioiu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Fost Procuror (Trib. Ilfov), şi Prim Procuror (Trib. Doljiu), Advocat (Craiova). Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1913. (24 x 17). XII p. + 2 f. + 101[-103] p. (II 31565)

Nu exista imagini
  650) GHIĂCIOIU, VICTORIA (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIĂCIOIU, VICTORIA (1887-?)
În colaborare:
23746. ~ La classe de français en VII-e année [par] V. Ghiăcioiu et J. A. Candréa. Edition pour les écoles secondaires de jeunes filles. Ouvrage approuvé par le Ministère de l'Instruction. Bucarest (Impr. Minerva), 1914. (20 x 12,5). IV + 268 p. 4,25 lei. (I 39427)

Nu exista imagini
  651) GHIAŢĂ, ION (1876-1949)
 • Opera
 • Imagini
GHIAŢĂ, ION (1876-1949)
23747. ~ Răspuns pentru spulberarea unor calomnii [de] I. Ghiaţă. Bucureşti (Noua Tipografie Profesională, Dim. C. Ionescu), 1907. (24 x 16,5). 56 p. (II 7395)
Răspuns prof. C. A. Dima care l-a acuzat că ar fi plagiat manualele de aritmetică publicate de el în asociaţie cu N. Nicolaescu şi G. Stoinescu.

În colaborare:
COSTESCU, Gh. N., ş.a. Geografia Europei, cl. IV urb. şi div. III rur. an II. Bucureşti, 1911 ; 1912 ; 1914-1915 ; 1916-1917.
~. Geografia jud. Ilfov, cl. II prim. urb. şi div. II. rur., an I. Bucureşti, 1912 ; ed. II, 1915.
~. Geografia jud. Mehedinţi. Bucureşti, [191?].
~. Noţiuni geografice şi România, div. II rur. an II. Bucureşti, 1912 ; 1914-1915.
~. România, cl. III urb. şi div. III rur. an I. Bucureşti, 1911 ; ed. II, 1915-1916.
DULFU, P. ş.a. Carte de aritmetică cl. I prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III 1905 ; ed. V, [1907] ; cl. I prim. urb. şi div. I. rur. Ed. VI. 1907] ; ed. VIII, [1909]; ed. IX, [1910].
~. Carte de aritmetică cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. IV, 1907 ; ed. V, 1908 ; ed. VI, 1909 ; ed. VII, 1910 ; cl. II prim. urb. şi div. II. Ed. VIII. 1911 ; ed. XI, [191?].
~. Carte de aritmetică cl. III prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed.III, 1905 ; ed. IV, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1910 ; ed. XI, [191?].
~. Carte de aritmetică cl. IV prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. II, 1904; ed. III, 1905 ; ed. IV, 1907 ; ed. V, 1908 ; ed. VI, 1909 ; ed. VII, 1910.
~. Carte de aritmetică div. I. prim. rur. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. IX, 1910 ; ed. XI, 1912.
~. Carte de aritmetică div. II prim. rur. (I, II). Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. V, 1905 ; ed. VI, 1907 ; ed. VII, 1908 ; ed. X, 1909 ; ed. XI, 1910 ; ed. XII, 1912.
~. Carte de aritmetică div. III prim. rur. (an II). Ed. I. Bucureşti, 1904 ; an I-II. Ed. II. 1904 ; ed. IV, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. VIII, 1908 ; ed. IX, 1909 ; ed. XI, 1910 ; ed. XII, 1912.
~. Carte de aritmetică şi geometrie cl. III prim. urb. Ed. III. Bucureşti, 1905 ; ed. IV, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1910 ; ed. X, [1911?].
~. Carte de aritmetică şi geometrie cl. IV prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. IV, 1907 ; ed. V, 1908 ; ed. VII, 1910 ; ed. X, 1916.
~. Carte de aritmetică şi geometrie div. III prim. rur. Ed. II. Bucureşti, 1904 ; ed. IV, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. IX, 1909 ; ed. IX, 1910 ; ed. XII, [1912].
~. Carte de cetire div. III rur. (an II). Ed. II. Bucureşti, 1916.
~. Deslegarea exerciţiilor şi problemelor cuprinse în cărţile de aritmetică şi geometrie. Bucureşti, [191?].
~. Povăţuitor la cărţile de aritmetică şi geometrie. Bucureşti, 1905.
GÂRBOVICEANU, PETRU, CHELARU, GH. şi ~ Carte de exerciţii gramaticale şi compuneri, pentru cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. IV, 1907 ; ed. V, [190?].
~. Carte de execiţii gramaticale şi compuneri, pentru cl. III prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1905 ; ed. III, 1908 ; ed. IV, 1909 ; ed. V, 1910 ; ed. VI, 1912 ; ed. VIII, 1914.
~. Carte de exerciţii gramaticale şi compuneri, pentru cl. IV prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. II, 1907 ; ed. III, 1908 ; ed. IV, 1909 ; ed. V, 1910 ; ed. VI, 1912 ; ed. VII, [191?] ; ed. X, 1916.
~. Carte de exerciţii gramaticale şi compuneri pentru div. II rurală. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1909.
~. Carte de exerciţii gramaticale şi compuneri, pentru div. III rurală (an I si II). *Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. III, 1907 ; ed. IV, 1908 ; ed. V, 1908 ; ed. VII, 1909 ; ed. VIII, 1910 ; ed. IX, 1911.
IONEANU, GEORGE. S. ş.a. Abecedar, partea I şi II, cl. I urb. şi div. I rur. Bucureşti, 1903 ; 1905 ; 1906 ; 1907.

Nu exista imagini
  652) GHIBALDAN, V.
 • Opera
 • Imagini
GHIBALDAN, V.

Traduceri:
DEMIDOV, ANATOL. de. O călătorie în principatele Române. Trad. de ~. Bucureşti, [1916?]. (Bpt, 920).

Nu exista imagini
  653) GHIBAN, DUMITRU GH. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIBAN, DUMITRU GH. (1884-?)
23748. ~ Contribuţiuni la studiul Kystului Hydatic al splinei. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Mai 1915 de D. Gh. Ghiban, Fost extern şi intern prin concurs al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefăniu & Co.), 1915. (22,5 x 16). 67 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 423). (II 41878)

Nu exista imagini
  654) GHIBĂNESCU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
GHIBĂNESCU, AUREL
23749. ~ Bunicuţul [de] Aurel Ghibănescu. Tg. Ocna (Tip. Iancu Flachs), [1916]. (20 x 16). 2 f. + 106 p. 2 lei. (II 48281)

Nu exista imagini
  655) GHIBĂNESCU, GHEORGHE (1864-1936)
 • Opera
 • Imagini
GHIBĂNESCU, GHEORGHE (1864-1936)
23750. ~ Baba Vodoaia (Nunta din 1834) şi Dascălul Dumitrachi. [Pe copertă şi: (Nuvele)] de Gh. Ghibănescu. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), [1895]. (15 x 11). 84 p. 25 bani. (Biblioteca Şaraga, nr. 8). (I 119913)
Tipografia şi anul pe verso f. de titlu.
23751. ~ Breasla Armenilor din Roman [de] Gh. Ghibănescu. Iaşi (Tip. H. Goldner). 1910. (23,5 x 16). 1 f. + 31 p. (Extras din "Arhiva"). (II 16493)
23752. ~ Centenarul Socolei (Schiţă istorică de Gh. Ghibănescu). Iaşi (Tip. Evenimentului), 1903. (17 x 10,5). 26 p. (Extras din ziarul "Evenimentul"). (I 345832)
23753. ~ Cuzeştii. (Monografie istorică). De Gh. Ghibănescu, Profesor, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co.), 1912. (19,5 x 13). 179 p. + 1 tab. 95 bani. (Biblioteca Socec. Scriitori Români). (I 27985)
Vezi şi: Surete şi Izvoade, vol. VII.
23754. ~ Din domnia lui Ştefan cel Mare [de] Gh. Ghibănescu. I. Data înscăunării. II. Marii boieri ai lui Ştefan. III. Caracteristica domniei Marelui Voevod. IV. Reflexii. [Iaşi, 1904]. (23 x 15,5). 61 p. (Extras din "Arhiva", Anul XV, Mai şi Iunie 1904, Nr. 5 şi 6). (II 491012)
La pp. 30-61 documente slavone [Izvoade, surete şi regeşte], comunicate şi traduse de Gh. Ghibănescu. Descriere după titlul de la începutul textului.
23755. ~ Din traista cu vorbe (101 curiere literare) de Gh. Ghibănescu, profesor, deputat, Membru corespondent al Academiei Române, Iaşi, (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (21,5 x 14,5). 2 f. + VIII + 454 + IV p. 3 lei. (II 2893)
23756. ~ Din trecutul bisericei Române (Bisericile din Iaşi). Conferinţă ţinută la cercul societăţii Viitorul de Gh. Ghibănescu, profesor. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (17 x 11). 60 p. 60 bani. (Extras din revista Viitorul). (I 119999)
23757. ~ Docolina. Schiţă istorică [de] Gh. Ghibănescu. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1915: (22,5 x 15). 16 p. 50 bani. (Extras din Ispisoace şi Zapise, vol. I, p. I). (Inst. Iorga II 12311 G)
Descriere după copertă.
23758. ~ Documentul studiat din punct de vedere Istoric, Archeologic şi Paleografie [de] Gh. Ghibănescu. (Prefaţă la "Uricar", vol. XXIII). Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1895. (20 x 14). 109 p. (II 66814)
23759. ~ Epilogul izvodului lui Clănău [de] Gh. Ghibănescu. Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1891. (21,5 x 14). 39 p. (Extras din "Uricar", vol. XVII, p. 353-391). (II 120518)
23760. ~ *Ferăea [de] Gh. Ghibănescu. 1903. (Adamescu III, p. 214: citat de autor).
23761. ~ Glosarul Psaltirei Scheiane de Gh. Ghibănescu, profesor. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (17 x 11). 188 p. (Extras din revista "Viitorul"). (I 63755)
Lipsă coperta.
23762. ~ Grafiea cirilică la Români, pentru uzul şcoalelor secundare de Gh. Ghibănescu. Fost elev al şcoalei Normale Superioare din Iaşi, profesor. Bîrlad (Tip. George Caţafany), 1889. (20,5 x 14). 64 p. 50 bani. (II 120383)
23763. ~ Gramatica română. Clasa II primară de Gh. Ghibănescu, Profesor. Lucrată conform programului analitic din 1899. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (19 x 13). 31 p. 30 bani. (I 2336)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23764. ~ Adaus la Gramatica română de Gh. Ghibănescu. Pentru usul cl. III primară Urbană şi Divisia II Rurală. Conform programei analitice din 1897 [la începutul textului: Conform nouei programe analitice din 1898]. Iaşi, Tip.Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu, 1898. (20 x 13). 8 p. (BCU-ClN 418711)
Exemplar incomplet, lipsesc pp. 9 şi următoarele.
23765. ~ Gramatica română. Divisiunea II rurală (Anul I şi II), de Gh. Ghibănescu, Profesor. Ed. II. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (19,5 x 12,5). 42 p. 30 bani. (I 120192)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23766. ~ Idem pentru diviziunea II-a rurală [de] Gh. Ghibănescu. Ed. IV pusă în curent cu programele analitice din 6 Iunie 1903 (scrisă cu noua ortografie a Academiei). Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, Iliescu, Grossu & Comp. (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu& Comp.), 1905. (19,5 x 12,5). 43 p. 30 bani. (I 120193)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23767. ~ Idem. Divisiunea III rurală. Sintaxă ortografie, stil şi compunere de Gh. Ghibănescu, Profesor. Ed. II. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (19 x 13). 144 p. cu il. 80 bani. (I 120177)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23768. ~ Idem pentru diviziunea III-a rurală [de] Gh. Ghibănescu Ed. IV pusă în curent cu programele analitice din 6 Iunie 1903 (scrisă cu noua ortografie a Academiei). Iaşi, Edit. Librăriei Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1905. (19 x 13). 108 p. cu ilustr. 70 bani. (II 120360)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23769. ~ Gramatica română (cursul inferior) de Gh. Ghibănescu, Profesor. Lucrată conform programului analitic din 1895. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu, 1895. (20 x 12). 28 p. 20 bani. (BCU-Iaşi II 36363)
23770. ~ Idem, (cursul mediu) de Gh. Ghibănescu, Profesor. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Stab. Grafic Miron Costin), 1895. (20,5 x 13,5). 76 p. 50 bani. (II 120302)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23771. ~ Povăţuitor la Gramatica Română (Cursul mediu). Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Stab. grafic Miron Costin), 1895. (21 x 14,5). 28 p. 20 bani. (II 120479)
Tipografia la p. 2.
23772. ~ *Gramatica l. române, pentru cursul secundar [de] Gh. Ghibănescu. 2 vol. Morfologia şi sintaxa. Iaşi, 1894. (Ghibănescu. Din traista, p. 4 a copertei).
23773. ~ Idem, (curs superior). Sintaxă, ortografie, stil şi compunere [pe copertă: pentru usul Şcolelor primare: IV. urbană şi IV şi V rurală. Gramatică de idei, nu de cuvinte] de Gh. Ghibănescu, profesor. Carte aprobată la concursul de cărţi [pe copertă şi: didactice] din 1897. Iaşi, Edit. Librăriei P. Iliescu & D. Grossu (Tip. M. P. Popovici), 1897. (20 x 13). 118 p. 70 bani. (I 120225)
Tipografia menţionată pe verso p. de titlu. Publicat împreună cu Ghibănescu, Gh. "Adaus la Gramatica română. Pentru usul cl. IV primară Urbană şi Divisia III Rurală...", Iaşi, 1898.
23774. ~ Adaus la Gramatica română de Gh. Ghibănescu. Pentru usul cl. IV primară Urbană şi Divisia III Rurală. Conform programei analitice din 1897. Iaşi (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (20 x 13). 16 p. (I 120225)
Lipsă coperta. Publicat împreună cu: Ghibănescu, Prof. Gh. "Gramatica română (curs superior)... pentru usul şcólelor primare IV urbană şi IV şi V rurală...", Iaşi, 1897.
23775. ~ Povăţuitor la Gramatica Română pentru şcoalele primare: clasa IV urbană, IV-V rurală. De Gh. Ghibănescu, Profesor. Iaşi, Edit. Librăriei Noua P. Iliescu & D. Grossu, 1897. (21 x 14). 1 f. + 32 p. (II 120478)
23776. ~ *Ideia Unirei [de] Gh. Ghibănescu. Conferinţă. Iaşi, 1909 sau 1910. (Ghibănescu. Cuzeştii, cop. 4 ; Adamescu III, p. 214).
23777. ~ Ispisoace şi zapise (Documente slavo-române) publicate de Gh. Ghibănescu, profesor, deputat, Membru corespondent al Academiei Române. vol. I. Partea I. (1400-1600). Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitr. Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (23,5 x 16,5). 1 f. + II + 253 p. (Epitropia Casei Spitalelor Sfântului Spiridon din Iaşi). (II 6868)
Lipsă coperta.
23778. ~ Idem. vol. I. Partea II. (1601-1631). Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitrop. Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co), 1907. (23,5 x 16,5). 1 f. + VII + 258 p. (Epitropia Casei Spitalelor S-lui Spiridon din Iaşi).
Lipsă coperta.
23779. ~ Idem. Vol. II. Partea I. (1631-1641). Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitr. Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (23,5 x 16). 2 f. + 264 p. 4 lei. (Epitropia Casei Spitalelor S-lui Spiridon din Iaşi).
Lipsă coperta.
23780. ~ Idem. Vol. II. Partea II. (1641-1651). Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitr. Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (23,5 x 16,5). 2 f. + 260 p. (Epitropia Casei Spitalelor S-lui Spiridon din Iaşi).
Lipsă coperta.
23781. ~ Idem. Vol. III. Partea I. (1651-1663). Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitr. Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (23,5 x 16,5). 1 f. + 266 p. (Epitropia Casei Spitalelor S-lui Spiridon din Iaşi).
Lipsă coperta.
23782. ~ Idem. Vol. III. Partea II. (1663-1675) Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitr. Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (23,5 x 16,5). IV + 190 p. (Epitropia Casei Spitalelor S-lui Spiridon din Iaşi).
Lipsă coperta.
23783. ~ Slovar [pe copertă şi: Slavo-Român]. [De] Gh. Ghibănescu. Alăturat la Ispisoace şi Zapise (Vol. III, p. 2). Iaşi (Tip. Dacia. P. & D. Iliescu), 1911. (23,5 x 16). 1 f. + IV p. + 74 p. 2 lei. (II 26121)
La sfîrşitul textului se menţionează: Culegătorul acestei lucrări: I. Alecsandrescu.
23784. ~ Idem. Vol. IV. Partea I. (1675-1692). Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitropiei Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (23,5 x 16,5). 2 f. + 270 p. (Epitropia Casei Spitalelor S-lui Spiridon din Iaşi).
Lipsă coperta.
23785. ~ Idem. Vol. IV. Partea II. (1692-1694). Publicaţiune făcută sub auspiciile Epitropiei Casei Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1915. (24 x 16). IV + 276 p. + 1 f. catalog. 4 lei. (Epitropia Casei Spitalelor S-lui Spiridon din Iaşi).
Colecţia continuă să apară şi după 1920; vol. V (I) apare în 1921, vol. V (II) apare. în 1931.
23786. ~ *Istoria Plotuneştilor [de] Gh. Ghibănescu, 1890. (Adamescu III, p. 213: Citat de autor).
23787. ~ Istoricul unui sat (Cobălele) din Basarabia [de] Gh. Ghibănescu. (Schiţă istorică). Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (24 x 17). XXII p. (II 36629)
Lipsă coperta. La p. III menţiunea: Această schiţă s'a scris ca Prefaţă la vol. IX din Surete şi Izvoade (Documente Basarabene).
237887. ~ Leastvita lui Ioan Scărariul traducere de Varlaam Mitropolitul Moldovei cître 1618 [de] Gh. Ghibănescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (23 x 16). 1 f. + 37 p. (Extras din "Arhiva"). (II 41531)
23789. ~ Opt urice slavone (1459-1502) publicate de Gh. Ghibănescu, Profesor. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp. (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1904. (17,5 x 12,5). 54 p. 1,25 lei. (Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor Romînilor[!]. Secţia Iaşi). (I 2698)
23790. ~ Originea Huşilor. Studiu istoric de Gh. Ghibănescu, Profesor. Bîrlad (Tipografiea Romînă[!]), 1887. (16,5 x 12,5). 88 p. (I 119977)
23791. ~ Originile Iaşilor [de] Gh. Ghibănescu. Studiu istoric. [Iaşi, 1904]. (27 x 17). 63 p. (Extras din "Arhiva"). (II 465799)
Descriere după copertă.
23792. ~ Ponturile vămilor Valahiei (Ποντυρα βαμματων βλαχιας), [de] Gh. Ghibănescu. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu et Comp.), 1909. (24 x 16,5). VI, 16 p. (Extras din Surete şi Izvoade, vol. VI) (II 23454)
Descriere după copertă.
23793. ~ *O psaltire veche moldovenească atribuită lui Varlaam [de] Gh. Ghibănescu. 1913. (Adamescu III, p. 214. Citat de autor).
23794. ~ *Sintaxa Română [de] Gh. Ghibănescu. Iaşi, 1892. (Ghibănescu. Gram., cop. 4).
23795. ~ *Studiu critic anteproiectului legii instrucţiunii prezentat de Spiru Haret [de] Gh. Ghibănescu. [Iaşi?], 1898. (Ghibănescu, Din traista, cop. 4 ; Ghibănescu. Cuzeştii, cop. 4 ; Miţă, p. 74).
23796. ~ *O sută de palme domneşti [de] Gh. Ghibănescu, 1902. (Adamescu III, p. 214. Citat de autor).
23797. ~ Surete şi izvoade. (Documente slavo-române). Publicate de Gh. Ghibănescu, profesor, deputat, Membru corespondent al Academiei Române. vol. I. Publicaţiune făcută sub auspiciile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24,5 x 17). 2 f. + III + 417 p. 6 lei (II 2949)
23797a ~ Idem. Vol. II. Publicaţiune făcută sub auspiciile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24,5 x 17). VIII + 420 p. 6 lei.
23797b ~ Idem. Vol. III. Publicaţiune făcută sub auspiciile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24,5 x 17). VIII + 363 p. 6 lei.
23797c. ~ Idem. Vol. IV. Publicaţiune făcută sub auspiciile Ministrului[!] Cultelor şi Instrucţiunii. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1908. (24,5 x 17). 2 f. + 372 p. 6 lei.
23797d. ~ Idem. Vol. V. Publicaţiune făcută sub auspiciile Ministrului[!] Cultelor şi Instrucţiunii. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1908. (23,5 x 16). 2 f. + XI + 392 p.
Lipsă coperta.
23797e. ~ Idem. Vol. VI. Publicaţiune făcută sub auspiciile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (24,5 x 17). 2 f. + XXXII + 291 p. 6 lei.
23797f ~ Idem. [Vol. VII]. Cuzeştii. Precedat de un studiu istoric asupra văii Elanului. De Gh. Ghibănescu, Profesor, Membru corespondent al Academiei Române. Lucrare tipărită cu spesele Princesei Maria Moruzi. Iaşi (Tip. Dacia, P. şi D. Iliescu), 1912. (23,5 x 17). 2 f. + CCLXXIV + 334 p. + 4 f. pl. + 1 tab. (II 2949) (II 28279)
Lipsă coperta. Pe verso f. de titlu menţiunea: Vol. acesta se socoteşte al VII-lea din Surete şi Izvoade. Vezi şi: „Cuzeştii” ed. de la Bucureşti.
23797g. ~ Idem. Vol. VIII. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (24 x 17). 2 f. + VII + 426 p. + 1 f. pl. + 1 tab. 6 lei.
23798. ~ Idem. Vol. IX. (Documente Basarabene). Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (24,5 x 17). 1 f. + XX + 408 p. + 1 tab. 6 lei.
23799. ~ Idem. Vol. X. (Documente cu privire la familia Râşcanu). Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1915. (24 x 17). 1 f. + CLXXII + IV + 572 p. + 1 tab. 10 lei. (II 2949)
Volumele următoare au apărut după 1918.
23800. ~ Şcóla privită prin prisma socială [de] Gh. Ghibănescu. Bîrlad (Tip. Asociaţiunei Unirea), 1887. (22 x 15,5). 1 f. + 20 p. (Extras din revista "George Lazăr", Nr. 8, 9). (II 64144)
Lipsă coperta.
23801. ~ Şcolile normale primare (Din iniţiativă particulară). O pagină din istoria învăţământului pedagogic din România [de] Gh. Ghibănescu, Profesor. Iaşi, Edit. Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii (Tip. editoare Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1906. (24 x 16,5). 68 p. (II 4084)
Subtitlul şi editura menţionate numai pe copertă.
23802. ~ Idem. Introducere de Gh. Ghibănescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (23 x 16). 16 p. (Extras din "Cultura Română", Nr. 7-8). (II 3273)
23803. ~ Ştefan cel Mare [de] Gh. Ghibănescu. Personalitatea lui religioasă. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1904. (15 x 10). 35 p. 50 bani. (Extras din Viitorul). (I 66250)
23805. ~ *Târgu Ocna [de] Gh. Ghibănescu. Monografie, 1890. (Adamescu III, p. 213. Citat de autor într-o listă).
23806. ~ Tradiţiunea literară [de] Gh. Ghibănescu Conferinţă ţinută în ziua de 21 Ianuarie 1890, în aula Universităţei din Iaşi. Bucureşti (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1890. (17 x 11). 47 p. (I 63739)
23807. ~ *Ţinerea clasului, după A. Vassiot [de] Gh. Ghibănescu. P. Neamţ, 1899. (Ghibănescu. Din traista, p. 4 a copertei).
23808. ~ *Vlad Ţepeş [de] Gh. Ghibănescu, 1891. (Adamescu III, p. 213. Citat de autor).
23809. ~ * Vlad Vodă Călugărul [de] Gh. Ghibănescu, 1891. (Adamescu III, p. 213. Citat de autor).

În colaborare:
23810. ~ Gramatica Română pentru clasa III primară urbană de Gh. Ghibănescu, Profesor şi Gh. Vesbianu, Institutor. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913-1914. (20 x 13). 61 p. 45 bani. (1 35536)
Tipografia menţionată pe verso p. de titlu.
23811. ~ Idem, pentru clasa IV primară urbană de Gh. Ghibănescu, Profesor şi Gh. Vesbianu, Institutor. Lucrare aprobată de Ministerul Instrucţiunii cu ordinul Seria A, Biuroul B, No. 52233 din 4 Iulie 1913. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913-1914. (20 x 13). 96 p. cu ilustr. 65 bani. (II 33878)
Tipografia menţionată pe verso p. de titlu.
23812. ~ Idem, pentru Divizia III rurală (Anul I şi II) de Gh. Ghibănescu, Profesor şi Gh. Vesbianu, Institutor. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1913-1914. (20 x 13). 100 p. cu ilustr. 75 bani. (I 35562)
Tipografia menţionată pe verso p. de titlu.
23813. ~ Memoriul Corpului didactic secundar cu privire la hotărîrea D-lui Ministru al Instrucţiunei de a se suprima gradaţiunile ce urmează a se pune în budget pe anul 1916-1917. De G. Ghibănescu, Profesor la Şcoala Normală din Iaşi, P. Zaharescu, Profesor la Liceul din Buzău, S. Drăgănescu, Profesor la Liceul din Bârlad. Buzău (Impr. Al. Georgescu, S-sor D. Bălănescu), 1916. (23 x 15,5). 16 p. (II 47022)
Pe copertă, titlul: Memoriul corpului didactic secundar cu privire la gradaţii, prezintat M. S. Regelui în ziua de... Martie 1916.

Vezi şi:
LAMBRIOR, A. şi ~. Gramatica Română... Iaşi, 1892/1893.
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
CODRESCU, Th. Uricariul... vol. XVIII, XXIII şi XXIV. [Trad., note, pref. de ~]. Iaşi, 1892-1895.
IONESCU, D. Leturghia în doue voci. Cu o prefaţă de ~. Iaşi, 1896.
KOGĂLNICEANU, M. Schiţe despre ţigani. Trad. de ~. Iaşi, 1900.
KOLOSOV, M. Gramatica limbei vechi slavone. Trad. de ~. Iaşi, 1900.
SION, CONSTANTIN. Arhondologia Moldovei. Amintiri. Cu o prefaţă analitică de ~. Iaşi, 1892.

Vezi de asemenea:
• Din nevoile poporului Romîn. Prelegeri poporane. Iaşi, 1900.

Nu exista imagini
  656) GHIBĂNESCU, ILIE GH. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GHIBĂNESCU, ILIE GH. (1878-?)
23814. ~ Evoluţie şi Educaţie [de] I. Ghibănescu, Doctor în filosofie, profesor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (24,5 x 16). 30 p. (Extras din "Convorbiri Literare", Anul al XLVI-lea, Nr. 10 şi 11). (II 31551)
23815. ~ Fenomenele fizice şi psihice. Raportul şi valoarea lor în faţa cunoştinţei de Ilie Ghibănescu, Profesor. Lucrare prezentată ca teză pentru doctoratul în filosofie la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (23,5 x 16). 93[-95] p. (II 7924)
Pe copertă, menţiunea: Tipărită pe socoteala Fundaţiunei universitare Carol din Bucureşti.
23816. ~ Sociologia şi Psihologia de I. Ghibănescu, Doctor în filosofie. Iasi (Tip. H. Goldner), 1909. (24 x 16,5). 1 f. + 23 p. (Extras din "Arhiva", Nr. 5, 1909). (II 14907)

Nu exista imagini
  657) GHIBU, ONISIFOR (1883-1972)
 • Opera
 • Imagini
GHIBU, ONISIFOR (1883-1972)
(Dr. A. Micu ; Dr. G. Oprean ; Un dascăl din Ardeal ; O. Sima ; Un român din Ardeal ; G. Sima)
23817. ~ Catalogul Cărţilor pedagogice româneşti al Librăriei Arhidiecezane din Sibiu [de Dr. Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tiparul Tipografiei Arhidiecezane), 1910. (19 x 12). 18 p. (I 21770)
Numele autorului menţionat la p. 4.
23818. ~ O călătorie prin Alsacia-Lorena. Ţara şi şcolile ei de Onisifor Ghibu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1909. (24 x 16). 59 p. 75 bani. (Extras din "Revista Generală a Învăţămîntului", Anul IV, Nr. 4-6). (II 12829)
23819. ~ Cercetări privitoare la situaţia învăţămîntului nostru primar şi la educaţia populaţiei de Dr. Onisifor Ghibu. Sibiiu (Tiparul Tipografiei Arhidiecezane), 1911. (21,5 x 14). 2 f. + 137[-139] p. (II 22386)
23820. ~ Chestiunea concentrării profesorilor români sub scutul Asociaţiunii de Dr. Onisifor Ghibu, Referentul Secţiei şcolare a Asociaţiunii. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. (22,5 x 15). 11 p. (Extras din "Transilvania"). (II 35095)
23821. ~ Chestiunea manualelor în şcoalele noastre secundare de Dr. Onisifor Ghibu, referentul secţiei şcolare a Asociaţiunii. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1913. (24 x 17). 44 p. (Extras din "Transilvania"). (II 36630)
23822. ~ Câteva Circulari şi Instrucţii date de Consistorul arhidiecezei ortodoxe române din Transilvania în anii 1910-1912 [de Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1913. (23,5 x 15,5). 62 p. 1 cr. (BCU-ClN 16439)
Descriere după copertă. Lipsă p. de titlu. Identificare făcută de Bibliotecă. Pentru autor vezi şi: Moga-Naghiu, p. 27.
23823. ~ Câteva probleme de-ale şcoalei primare româneşti din Ardeal de O. Sima. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din "Viata Românească", Nr. 9, 1910). (II 37232)
Autorul identificat după: Moga-Naghiu, p. 22.
23824. ~ Conferinţele învăţătorilor dela şcoalele greco-ort. române din archidieceza Transilvaniei ţinute în anul 1912. Dare de seamă [de O. Ghibu]. Sibiiu (Tipografia arhidiecezana), 1913. (20 x 2,5). 34 p. (BCU-ClN 180128).
Autorul identificat după: Moga-Naghiu, p. 27. Cartea a fost descrisă şi la titlu în vol. I, autorul identificat ulterior.
23825. ~ Conferinţele învăţătorilor dela şcoalele greco-ort. române din arhidieceza Transilvaniei ţinute în anul 1913. Dare de seamă [de D. Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1914. (21 x 13,5). 51 p. (II 41781)
Numele autorului menţionat de mână pe exemplarul aflat la BAR ; v. şi: Adamescu III, p. 379.
23826. ~ Cum s'ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria. De Un dascăl din Ardeal [=Dr. O. Ghibu]. Arad (Tribuna, inst. tipografic Nichin şi cons.), 1912. (20 x 13). 21 p. (I 29723)
Autorul identificat după: Moga-Naghiu, p. 25.
23827. ~ Despre educaţie de Dr. Onisifor Ghibu. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecezane), 1911. (23 x 15). 2 f. + p. 51-86. (II 23578)
În „Prefaţă” menţionează: Paginile următoare sunt un extras din îndreptarul metodic, al Planului de învăţămînt edat de consistorul metropoliei ortodoxe române din Transilvania. Prelucrare.
23828. ~ Deşteptarea Moldovenilor de peste Nistru. Adunarea naţională ţinută la 17 Decemvrie 1917 în oraşul Tiraspole. Dare de seamă, de Dr. Onisifor Ghibu. Chişinău (Tip. Soc. culturale a Românilor din Basarabia), 1917 [pe copertă: 1918]. (17 x 12). 80 p. 60 cop. (lei 1,50) (Biblioteca Naţională, nr. 2). (Extras din Nr. 13 al gazetei "Ardealul"). (I 50456)
23829. ~ Din istoria literaturii didactice româneşti de Dr. Onisifor Ghibu, Fost inspector al învăţ. primar din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei şi referent al secţiei şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român. I. Bucoavnele, cu 34 ilustraţiuni în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27 x 22). 141 p. cu ilustr. 2 lei. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Literare, Nr. 1). (II 46389)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
23830. ~ Idem. II. Abecedarele din Transilvania, cu 14 ilustraţiuni în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27 x 21,5). 89 p. cu ilustr. 1 leu. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Literare, Nr. 2, pp. 143-231). (II 46389)
Descriere după copertă; tipografia pe p. 4 a copertei.
23831. ~ Idem. III. Cărţile de cetire din Transilvania. Cu 5 ilustraţiuni în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27 x 22). 127 p. 1,50 lei. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Literare, Nr. 3, pp. 233-359). (II 46389)
Descriere după copertă; tipografia pe p. 4 a copertei.
23832. ~ Az erdélyi foegyházmegyei gor.-kel. román tanitói értekezletek véleményei a magyar nyelv tanitása tárgyában. [Irta Dr. Onisifor Ghibu]. Forditás románból. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), 1914. (33,5 x 21,5). 24 p. (III 46100)
Lucrarea semnată de autor la sfîrşitul textului (p. 24) ; localitatea, tipografia şi anul menţionate de mînă pe exemplarul aflat la BAR. Descriere după titlul de la începutul textului.
23833. ~ Instrucţie în chestia învăţământului alternativ, dată de Consistorul arhidiecezei ortodoxe-române a Transilvaniei [de Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tipografia Arhidiecezană), 1914. (18,5 x 12). 15 p. (Moga-Naghiu, p. 10 şi 29). (Exempl. prof. Ov. Ghibu)
23834. ~ Instrucţie pentru şcoalele începătoare moldoveneşti din Basarabia. [Redactate de Onisifor Ghibu]. Chişinău (Tip. Soc. Culturale a Românilor din Basarabia), 1917. (18 x 13,5). 23 p. (Zemstva gubernială a Basarabiei). (Proprietatea prof. Ovidiu Ghibu).
23835. ~ Instrucţie şi program de învăţământ pentru şcoalele cu două clase (dvuhclasnâia şcolă) din Basarabia [de Onisifor Ghibu]. Chişinău (Tip. Soc. Culturale a Românilor din Basarabia), 1917. (18,5 x 13,5). 11 p. (Zemstva gubernială a Basarabiei). (Propr. prof. Ovidiu Ghibu)
23836. ~ Învăţământul în Budapesta de Dr. Onisifor Ghibu, Fost inspector şcolar în Transilvania. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (25 x 17). 9 p. (Extras din "Revista generală a Învăţămîntului", Nr. 10, Anul XI). (II 28615)
23837. ~ Învăţătorimea română din Sălagiu. Note critice, cu prilejul unei adunări învăţătoreşti. De Dr. G. Oprean [= O. Ghibu]. Sibiiu (Tiparul lui W. Krafft), 1912. (16 x 10,5). 47 p. 50 bani. (Extras din Luceafărul Nr. 29-30). (I 29620)
Autorul identificat după Moga-Naghiu, p. 25.
23838. ~ Limba nouălor cărţi bisericeşti. De Onisifor Ghibu. Sibiiu (Tipariul Tipografiei archidiecesane), 1905. (21 x 14). 102 p., 1 f. (=Erata). 1 cor. (Reproducere din "Telegraful Român", [1905, LIII, n-rele 66-77 şi 79-81]). (I2467)
23839. ~ Der moderne Utraquismus oder Die Zweisprachigkeit in der Volksschule. Von Dr. Onisifor Ghibu. Langensalza, Herman Beyer & Söhne (Beyer & Mann), Herzogl. Sachs. Hofbuchhändler, 1910. (21,5 x 14,5). 2f. + 128 p. 1 M. 60 Pf. (Pädagogisches Magazin, 414. Heft). (II 21409)
23840. ~ N. Iorga ca educator [de Dr. Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), [1911]. (21 x 13,5). 7 p. (Extras din "Calendarul arhidiecezan" pe 1911). (II 29887)
Numele autorului menţionat la sfîrşitul textului. Descriere după titlul de la începutul textului şi completată după Moga-Naghiu, p. 23.
23841. ~ Pentru protecţia copiilor. Ce s'a făcut în această chestiune în Transilvania de Dr. Onisifor Ghibu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (19 x 12,5). 16 p. 20 bani. (I 48327)
Pe copertă: Se vinde în folosul Orfelinatului Românesc din Sibiu.
23842. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (18 x 12). 16 p. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor). (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, vol. III). (I 48326)
23843. ~ Pentru Şcoala românească din Ardeal [de Un Romîn[!] din Ardeal]. [Vălenii de Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910]. (23,5 x 16). 7 p. (Extras din Informaţii pentru membrii Ligii culturale). (II 21300)
Descriere după copertă. Autorul şi datele editoriale completate după: Ghibu, p. 3 a copertei ; Moga-Naghiu, p. 22 ; Adamescu III, p. 380).
23844. ~ Raport cătră şedinţa Secţiei şcolare a Asociaţiunii ţinute în Sibiiu la 30 Iunie v. 1914. [de Dr. Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tiparul Tipografiei Arhidiecezane), 1914. (23,5 x 15). 19 p. (II 41895)
Lipsă coperta. Numele autorului în : Adamescu III, p. 379.
23845. ~ *Regulament pentru bibliotecile pedagogice tractuale din arhidieceza ortodoxă-română a Transilvaniei [de Dr. Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tipografia Arhidiecezană), 1911. 8°. 15 p. (Ediţie oficială a Consistoriului arhidiecezan). (Moga-Naghiu, p. 10, 24).
23846. ~ Starea învăţămîntului în comitatul Hunedoarei. De Dr. A. Micu [= Dr. Onisifor Ghibu]. Arad (Tip. Concordia), 1913. (20 x 12,5). 47 p. 50 bani. (1 30635)
Autorul identificat după Moga-Naghiu, p. 27.
23847.~ *Supliment la Catalogul cărţilor din Biblioteca Societăţii de lectură Andrei Saguna dela 30 Iunie 1903-30 Iunie 1904 [de Onisifor Ghibu]. Sibiiu (Tipografia Arhideziceană), 1904. 8°. 39 p. (Moga-Naghiu, p. 13)
Vezi: „Catalogul cărţilor...” în vol. I, titl. 10852.
23848. ~ Şcoala românească din Pesta de Dr. Onisifor Ghibu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice G. Sfetea), 1916. (18 x 12). 17 p. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor). (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, vol. III). (I 48408)
23849.~ Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria. Desvoltarea ei istorică şi situaţia ei actuală de O. Sima [= Onisifor Ghibu], Doctor în litere şi filosofie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1915. (23 x 15,5). 2 f. + 103 p. 1 leu. (Extras din Revista generală a învăţămîntului Nr. 8 şi 9). (II 44350)
Pentru autor vezi: Adamescu III, p. 379.
23850. ~ Şcoala românească din Ungaria în anul 1911 de Dr. Onisifor Ghibu. Sibiiu (Tiparul lui W. Krafft), 1912. (16,5 x 11). 32 p. 50 bani. (Extras din Luceafărul, Nr. 6-9). (I 29619)
23851. ~ Şcoalele Germane din România. O primejdie naţională. De Onisifor Ghibu, Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena, Fost inspector al învăţămîntului românesc din Transillvania. Bucureşti, Edit. Librăriei, Şcoalelor, C. Sfetea, 1916. (19 x 12,5). 204 p. 2 lei. (I 48324)
23852. ~ Viaţa şi organizaţia bisericească şi şcolară în Transilvania şi Ungaria de Dr. Onisifor Ghibu, Inspector al învăţămîntului primar în arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Nicolae Stroilă), 1915. (23 x 15,5). XVI + 207 p. 3 lei. (II 44752)
23853. ~ Ziaristica bisericească la Români. Studiu istoric de Onisifor Ghibu. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1910. (22 x 15). 143[-145] p. + 1 f. erata. 2 cor. (Reproducere din Telegraful Român, [1910, nr. 18-51]). (II 19827)

Traduceri, prefeţe , editări de texte:
BRATU, IOAN. Monografia şcoalei gr. orientale române din Tilişca. [Pref. de ~]. Sibiiu, 1913.
MARTIG, EMANUIL. Psihologie pedagogică pentru şcoalele normale. Trad. [de ~ şi Pavel Roşca]. Sibiiu, 1914.
MURAFA, ANDREI. Daruri sfinte, pref. de ~. Chişinău, 1918.
ROMANO, DIONISIE. Vrei să fii înţelept? Ed. îngrijită de ~. Bucureşti, 1916. (Biblioteca religioasă-morală, nr. 1).
• Sărbătoarea Basarabiei. [Editată de ~ ş.a.]. Chişinău, 1917. (Biblioteca Naţională, nr. 1).
Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIUNEA ASTRA. Raportul Secţiei şcolare... [Semnează: Ioan F. Negruţiu, preşedinte; dr. ~, referent]. [Sibiiu, 1914].

Nu exista imagini
  658) GHIBURŢI, NEDELCU N.
 • Opera
 • Imagini
GHIBURŢI, NEDELCU N.
23854. ~ Din valurile lumii. [de] Nedelcu N. Ghiburţi, Nicoresti. Tecuciu (Tip. H. G. Movileanu), 1916. (21,5 x 14). 39 p. (II 44426)

Nu exista imagini
  659) GHICA, A. I.
 • Opera
 • Imagini
GHICA, A. I.
23855. ~ Raport general cu privire la Organizarea Muzeelor comerciale şi industriale. de A. I. Ghyka, Şeful Serviciului Muzeelor Comerciale. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (19 x 12,5). 26 p. (Supliment la Foaia de informaţiuni comerciale, Nr. 35, din 24 Septembrie 1911). (I 23869)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  660) GHICA, AGRIPINA
 • Opera
 • Imagini
GHICA, AGRIPINA
23856. ~ Respunsu la broşura intitulată Femeia şi averea mea din 5 Iulie 1872 [semnată de Maiorul Iorgu Ghica]. [De Agripina Ghica, născută Miclescu]. Bacău (Tip. Ioan B. Stefăniu), [1872]. (15 x 10). 16 p. (I 7102)
Lipsă coperta. Data, stabilită din text (p. 3). Numele autoarei la sfîrşitul textului (p. 15).

Nu exista imagini