Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  621) GHERGHEL, OVIDIU (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GHERGHEL, OVIDIU (1863-?)
23695. ~ Câte-va cuvinte asupra sistemului pedepselor nedeterminate rostite ca răspuns la Conferinţa ţinută de D. Iulian Teodorescu supleantul Tribunalului Vlaşca în diua de 1 Septembrie 1901 cu prilejul deschiderea anului judecătoresc de Ovidiu Gherghel, doctor al Facultăţei de Drept din Paris, sustitutul Tribunalului Vlaşca. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1901. (23,5 x 16). 16 p. (II 409958)
23696. ~ Despre Curtea cu Juraţi. Teză pentru Licenţă de Ovidiu Gherghel, susţinută în diua de... 1893. Bucureşti (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1893. (22 x 14). 55 p. (Universitatea din Bucureşti. Şcoala de Ştiinţe Politice şi Administrative). (II 74994)
23697. ~ *Le système des peins et le régime de leur exécution dans la législation roumaine, comparés avec les législations étrangères [par] Ovide Gherghel. (Thèse). Paris, Jouve et Boyer, 1900. 8°. 211 p. (Rally I, p. 123)

Nu exista imagini
  622) GHERGHEL-CERKEZ, D. V.
 • Opera
 • Imagini
GHERGHEL-CERKEZ, D. V.
23698. ~ Mandatul în dreptul roman şi civil român. Teză de licenţă de D. V. Gherghel-Gerkez. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1903. (24,5 x 16,5), 45 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 408570)

Nu exista imagini
  623) GHERGHELY, ADELA T.
 • Opera
 • Imagini
GHERGHELY, ADELA T.
23699. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al reflexelor in maladiele nervoase. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută la 31 Ianuarie 1907 de Adela T. Gherghely, Internă a Eforiei Spitalelor civile. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu, 1907. (24 x 16). 4 f. + 75 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 904). (II 5531)

Nu exista imagini
  624) GHERGHELY, EDUARD
 • Opera
 • Imagini
GHERGHELY, EDUARD
23700. ~ Décroissance de la population roumaine dans les localités envahies par les Israélites. Interpellation de M. Edouard Gherghely. Sénat 29 Mai 1886. Bucarest (Impr. de l'Indépenpendance roumaine), 1887. (22,5 x 15). 37 p. (Extrait du "Moniteur Officiel", Nr. 87). (II 141843)
23701. ~ Mortalitatea populaţiunei române de prin locurile cupleşite de Jidovi. Interpelarea D-lui Eduard Gherghely în acéstă privinţă, desvoltată în şedinţa Senatului de la 29 Maiu 1886 şi Răspunsul D-lui I. C. Brătianu, Preşedinte al Consiliului de Miniştrii şi Ministru de interne. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1886. (23 x 15,5). 32 p. (Extras din "Monitor oficial", desbaterile Senatului, Nr. 87). (BCU-ClN 391748)
23702. ~ Progresul şi Evreii în România de Eduard Gherghely. Scriere cetită în Şedinţia Tribunalului de Botoşiani. La 21 Aprilie 1866. Botoşiani (Impr. Botoşiani), 1866. (21,5 x 14). 51 p. 2 lei. (II 141944)

Nu exista imagini
  625) GHERGHI, N.
 • Opera
 • Imagini
GHERGHI, N.
Traduceri, editări de texte:
KOCK, PAUL de. Nuvele. Trad. şi verif. de ~. Bucureşti, 1865.

Nu exista imagini
  626) GHERGHINOIU, I.
 • Opera
 • Imagini
GHERGHINOIU, I.
23703. ~ Drosera rotundifolia L. în Oltenia. (România Occidentală) de I. Gherghinoiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (26 x 21). 2 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom XXXV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Nr. 12, pp. 111-112). (II 37453)
Descrierea după copertă. Tipografia la p. 4 a copertei.
23704. ~ Drosera rotundifolia L. en Oltenie par I. Gherghinoiu, Assistant à l'Institut Botanique de Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques, Carol Gobl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). pp. 158-159. (Academia Română). (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. I-ère Année, Nr. 3, 1912/3. Extrait). (II 33397)
Descriere după copertă. Tipografia la p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  627) GHERING, EUGEN (1879-1948)
 • Opera
 • Imagini
GHERING, EUGEN (1879-1948)
În colaborare:
23705. ~ Rentabilitatea exploatărilor forestiere în România de Eugen Ghering, Director de exploatare forestieră şi Ernest Ene, Doctor în Ştiinţele Economice. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1916. (22,5 x 15). 33 p. 1,50. lei. (II 48212)

Nu exista imagini
  628) GHERMAN, ATANASIE (?-1916)
 • Opera
 • Imagini
GHERMAN, ATANASIE (?-1916)
23706. ~ Cel ce munceşte izbuteşte sau Cum ne vom aşterne aşa vom dormi! Câteva adevăruri din economia naţională de Preotul Atanasie Gherman, cooperator în Mahala. Cernăuţ[!], Edit. şi proprietatea consiliului cultural al ţării (Societatea Tipografică Bucovineană), 1908. (21,5 x 14,5). 72 p. (Publicaţiunile consiliului cultural al ţării, Broşura V). (II 15018)
23707. ~ *Sfaturi prieteneşti pentru ţăranul român [de] Atanasie Gherman. Ed. a II-a a scrierei Cel ce munceşte izbuteşte. Cernăuţ[!], 1910. 206 p. 1 coroană, 20 bani. (Luc, 9(1909), nr. 20, p. 500: Bibliografie; JL, 7(1910), nr. 7 şi 8, iul. şi aug., p. 158: Cărţi; A-R, 13(1910), nr. 50, sept. 20, p. 1355: Cărţi primite la redacţie; Luc,10(1911), nr. 11, p. 268: Bibliografie).

Nu exista imagini
  629) GHERMAN, GRIGORE G.
 • Opera
 • Imagini
GHERMAN, GRIGORE G.
23708. ~ Despre furbura la cal. Teză pentru obţinerea diplomei de medic veterinar de Grigore G. Gherman, Absolvent al Scólei Superióre de Agricultura şi Silvicultura de la Herestreu. Bucureşti (Tip. Universul), 1888. (23 x 16). 55 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr.14). (II 167387)

Nu exista imagini
  630) GHERMAN, I.
 • Opera
 • Imagini
GHERMAN, I.
23709. ~ Lecţii de trigonometrie pentru clasa a VII-a (modernă) de I. Gherman. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (20,5 x 13). 128 p. (II 19836)
23710. ~ Observări asupra ortografiei etimologice [de I. Gherman]. Fălticeni (Tip. şi Libr. M. Saidman), [1890]. (22 x 15). 8 p. (BCU-ClN (201248)
Lipsă copertă şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, identificat după Bibl. centr. univ. din Cluj-Napoca. Datele editoriale şi anul la sfîrşitul textului.
23711. ~ Regule ortografice. Extract din Manualul de Ortografie română al D-lui H. Tiktin de I. Gherman, profesor. Fălticeni, M. Saidman, librar-editor (Tip. M. Saidman), 1891. (19 x 12). 55 p. 60 bani. (I 411431)

Nu exista imagini
  631) GHERMAN, I.
 • Opera
 • Imagini
GHERMAN, I.
23712. ~ Cultura porumbului (monografie) de I. Gherman, Administrator de moşie, membrul Soc. Agronomice. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Clemenţa), 1906. (19 x 12,5). 150 p. (Societatea Agronomică. Fondată la 1 ianuarie 1902). (I 508973)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  632) GHERMAN, LAZĂR
 • Opera
 • Imagini
GHERMAN, LAZĂR
23713. ~ Catastrofa Domnului N. Iorga [de] Dr. Lazăr Gherman, Profesor Universitar din Cernăuţi. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1915. (19 x 13). 35 p. (I 42547)
23714. ~ Cuvinte de apărare adresate Prea Sfinţitului Episcop Nicodem, Arhimandritului Iuliu Scriban, Economului I. Popescu-Mălăeşti şi D-lui I. Mihălcescu, Comitetul redactor al Revistei Ortodoxe. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (19 x 12,5). 45 p. (I 42548)
23715. ~ Istoria Bisericii Române [de] Dr. Lazăr Gherman. Partea I. Viaţa religioasă înainte de Creştinism. Fasc. I. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (24 x 16,5). 68 p. 1 leu. (II 376981)
23716. ~ Problema Istorică a Bisericei din Bucovina [de] Dr. Lazăr Gherman. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (24,5 x 17,5). 32 p. 50 bani. (II 40563)
23717. ~ Religion und Kultur in ihrem wechselseitigen Verhältnis innerhalb der jerusalemischen Landeskirche um die Wende der apostolischen zur nachapostolischen Entwicklung. Ein Beitrag zur ältesten Kirchengeschichte, von Dr. theol. Lazar Gherman. Czernowitz (Bukowiner Vereinsdruckerei), 1910. (22,5 x 14,5). 558 p. (Inst. Iorga II 3307 G)
23718. ~ Scrisori deschise D-lui Profesor N. Jorga, Deputat şi Director al Ziarului Neamul Românesc [de] Dr. Lazăr Gherman, Profesor Universitar din Cernăuţi. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1915. (19 x 13). 52 p. cu facsimile. (I 42546)

Nu exista imagini
  633) GHERMAN, OVIDIU DANTE (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
GHERMAN, OVIDIU DANTE (1891-?)
23719. ~ *A román vocalisok nyelv-történeti alapon [Vocalele române pe baza istoriei limbii]. Budapest, D. Birăuţ, 1914. 20 p. (Drap, 14(1914), nr. 59, mai 31 (iun. 13), p. 3: Bibliografie).

Nu exista imagini
  634) GHERMANO
 • Opera
 • Imagini
GHERMANO
Traduceri:
GRIGORIE, patriarhul Constantinopolului. Ţirculare bisericească. Trad. de ~. Iaşii, 1837.

Nu exista imagini
  635) GHERMĂNESCU, IOAN (?-1886)
 • Opera
 • Imagini
GHERMĂNESCU, IOAN (?-1886)
23720. ~ Manualu de Istoria bisericescă, pentru seminariile României. Partea I. Censurată de Sânta Mitropolie. Traducţiune din Rusesce, de Ioanu Germanescu[!], Profesoru în Seminarul Eparhiei Sântei Mitropolii Bucuresci (Impr. Stephan Rassidescu), 1863. (21,5 x 14). VIII-148 p. (II 107471)
Lipsă coperta.
23720a. ~ Idem. Partea II. Aprobată de Santa Metropolie şi de Onor. Ministeriu alu Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Prelucrată de Ioan Ghermanescu, Profesor în Seminarul Central de Bucuresci. Ed. I. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1874. (21 x 13,5). 110 p. 2 lei. (II 107471)

Nu exista imagini
  636) GHERMĂNESCU, MIHAIL I. (1881-1952)
 • Opera
 • Imagini
GHERMĂNESCU, MIHAIL I. (1881-1952)
23721. ~ Chestiunile prejudiciale în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă susţinută de Mihail I. Ghermănescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (22,5 x 15,5). 84 + IV p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3345)

Nu exista imagini
  637) GHERMĂNESCU, NICULAE (1872-1923)
 • Opera
 • Imagini
GHERMĂNESCU, NICULAE (1872-1923)
23722. ~ Manual de Muzică, pentru clasa I secundară (Ambe sexe). De N. Ghermănescu, Maestru de Muzică Liceul Matei Basarab şi Institutul Schewitz Thierrin, Şcoalelor de Menaj şi diriginte de cor în Capitală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (20 x 13). 39 p. 1,70 lei. (I 20259)
23723. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (19,5 x 13). 39 p. 1,50 lei. (I 25474)
23724. ~ Idem pentru clasa II secundară (ambe sexe) de N. Ghermănescu, Maestru de Muzică Liceul Matei Basarab şi Institutul Schewitz Thierrin, Şcoalelor de Menaj şi diriginte de cor în Capitală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (19,5 x 12,5). 36 p. 1,50 lei. (I 20287)
23725. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1911. (19,5 x 12,5). 36 p. 1,50 lei. (I 25475)
23726. ~ Idem pentru clasa III secundară (ambe sexe) de N. Ghermănescu, Maestru de Muzică Liceul Matei Basarab şi Institutul Schewitz Thierrin, Şcoalelor de Menaj şi diriginte de cor în Capitală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (20 x 13). 40 p. 1,50 lei. (I 20303)

Nu exista imagini
  638) GHERONTIE, dascăl
 • Opera
 • Imagini
GHERONTIE, dascăl
Traduceri:
THEOTOKIS, N. Kyriacodromion. Trad. de ~ ş.a. Buzău, 1839 ; Tom. I-II. Iaşi, 1841.

Nu exista imagini
  639) GHERONTIE, Episcop de Tomis (Constanţa)
 • Opera
 • Imagini
GHERONTIE, Episcop de Tomis (Constanţa)
Vezi: NICOLAU, GHERONTIE

Nu exista imagini
  640) GHERONTIE, monah
 • Opera
 • Imagini
GHERONTIE, monah
Traduceri :
• Atanasie cel Mare. întrebări şi răspunsuri teologhiceşti. Trad. de ~. Ed. IV. Craiova, 1857.

Nu exista imagini