Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  601) GHEORGHIU-PUTNA, GR.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU-PUTNA, GR.
Editări de texte:
MORUZI, DUMITRU C. Înstrăinaţii. Ed. II. Editată de ~ şi Ilie Deleanu Bucureşti, 1912. (Bibl. Romanelor, I).

Nu exista imagini
  602) GHEPARTH
 • Opera
 • Imagini
GHEPARTH
23672. ~ Cei din urmă trei prefecţi din Vlaşca [Alexandru Greceanu, Efrem Ghermani, Constantin Pariano]. [De Gheparth]. Giurgiu (Tip. Conduratu), 1889. (17 x 11). 12 p. (I 7729)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, localitatea şi tipografia menţionate la sfîrşitul textului.

Nu exista imagini
  603) GHERACHI, C. G.
 • Opera
 • Imagini
GHERACHI, C. G.
23673. ~ Despre reumatismul articular cronic (osos). Tesă pentru doctorat în medicină. Presentată şi susţinută la... Iuliu 1886 de C. G. Gherachi. Bucuresci (Typ. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1886. (24 x 16). 4 f. + II p. + pp. 11-76[-79]. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 147). (II 413417)

Nu exista imagini
  604) GHERASI, TULIU N.
 • Opera
 • Imagini
GHERASI, TULIU N.
23674. ~ Un ministru român persecursor al limbei române [M. Ghermani] de Tuliu N. Gherasi Macedo-român. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laborat. Români)), [1889]. (17 x 12,5). 61 p. (Extras din diarul "Telegraful Român", din 6 Iuliu 1889). (I 142102)

Nu exista imagini
  605) GHERASIM, arhimandrit
 • Opera
 • Imagini
GHERASIM, arhimandrit
23675. ~ Ostăşirea Hristieniască. Adunată din Feliuri de Cărţi spre Folosu Creştinilor [de] Gherasim, Arhimandrit. [Mănăstirea Neamţul], 1859. (18 x 11). 21 p. (I 873)
Cu caractere chirilice. La p. 21: Adunat de Smeritul Arhimandrit Gherasim Stareţul. S. M. Neamţul şi Secul, spre al prostiei mele aducere aminte şi mângăiare.

Nu exista imagini
  606) GHERASIM, CONSTANTIN N.
 • Opera
 • Imagini
GHERASIM, CONSTANTIN N.
23676. ~ Donaţiuni între vii în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţia de Constantin N. Gherasim. Iassy (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1883. (21 x 14,5). 64 p. (Facultatea de drept din Iaşi). (BCU-Iaşi III B 11461; BSS II 1491).
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  607) GHERASIM CLIPA
 • Opera
 • Imagini
GHERASIM CLIPA
Vezi: CLIPA, GHERASIM

Nu exista imagini
  608) GHERASIM-GORJAN, I.
 • Opera
 • Imagini
GHERASIM-GORJAN, I.
Vezi: GORJAN, IOAN GHERASIM

Nu exista imagini
  609) GHERASIM, MIRON
 • Opera
 • Imagini
GHERASIM, MIRON
Vezi: MIRON, GHERASIM

Nu exista imagini
  610) GHERASIM SAFFIRIN
 • Opera
 • Imagini
GHERASIM SAFFIRIN
Vezi: SAFFIRIN, GHERASIM

Nu exista imagini
  611) GHERASIM TIMUS PITEŞTEANU
 • Opera
 • Imagini
GHERASIM TIMUS PITEŞTEANU
Vezi: TIMUS, GHERASIM PITEŞTEANU

Nu exista imagini
  612) GHERASIMESCU, V. GH.
 • Opera
 • Imagini
GHERASIMESCU, V. GH.
23677. ~ Din viaţă [de] V. Gh. Gherasimescu. Nuvele. Bucuresci (Tip. ziarului Foaia Populară), 1900. (19 x 12,5). 95 p. 1,50 lei. (I 411366)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23678. ~ Lumea noastră [de] V. Gh. Gherasimescu. Nuvele şi schiţe. Ilustraţiuni de Murnu. Bucureşti (Tip. ziarului Adevărul), 1907. (21,5 x 14). 100[-103] p. cu ilustr. 1,60 lei. (II 7980)

Nu exista imagini
  613) GHERBER-MEHEDINŢI, FREDR.
 • Opera
 • Imagini
GHERBER-MEHEDINŢI, FREDR.
(Gherber, Fredr.)

Traduceri:
• Adeverul asupra rasboiului european 1914. Trad. de ~. Berlin, 1914.
ROHRBACH, PAUL. Răsboiul şi politica germană. Trad. de ~. Dresda, 1914.

Nu exista imagini
  614) GHERCULESCU, DIMITRIE (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GHERCULESCU, DIMITRIE (1872-?)
23679. ~ Câte-va instrucţiuni asupra luptelor de noapte [de] Maiorul Gherculescu, Reg. Şc. M. Nr. 13. Iaşi (Tip. C. Abermann), [1913]. (16 x 10,5). 16 p. cu ilustr. (I 34495)
23680. ~ Detaşamentele de acoperire (sau de contact). Rolul, organizarea şi funcţionarea lor [de] Maiorul D. Gherculescu dela Marele Stat-Major. Bucureşti, 1915. (23 x 15,5). 29[-31] p. + 1 h. (I 129573)

Nu exista imagini
  615) GHEREA, I.
 • Opera
 • Imagini
GHEREA, I.
Vezi: DOBROGEANU-GHEREA, CONSTANTIN (1855-1920)

Nu exista imagini
  616) GHERECHEŞ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GHERECHEŞ, IOAN
23681. ~ Versul răsboiului din anul 1914 şi 1915 de Ioan Gherecheş din Szóváros [Suareş], cercul Dejului. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1915. (13 x 9,5). 15 p. (BCU-ClN 162559)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  617) GHERGHE, CONSTANTIN D. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
GHERGHE, CONSTANTIN D. (1870-?)
23682. ~ Despre autoritatea lucrului judecat. Teză pentru licenţă de Constantin D. Gherghe. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24,5 x 16,5). 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413415)

Nu exista imagini
  618) GHERGHEL, ALEXANDRU (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
GHERGHEL, ALEXANDRU (1879-?)
23683. ~ Cântece în amurg [de] Alexandru Gherghel. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea [pe copertă: Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea], 1906. (17 x 13). 144, II p. 2,50 lei. (I 5203)

Nu exista imagini
  619) GHERGHEL, I. E.
 • Opera
 • Imagini
GHERGHEL, I. E.
23684. ~ Ştiinţa influenţei personale. Secretul Succesului prin puterea personală sau Arta de a influenţa, domina şi reuşi în toate întreprinderile [de I. E. Gherghel]. Botoşani (Tipografia şi Librăria Viitorul), 1908. (16,5 x 10,5). 17 p. (I 9814)
Autorul menţionat la sfîrşitul textului.

Nu exista imagini
  620) GHERGHEL, ILIE GH. (1860-1931)
 • Opera
 • Imagini
GHERGHEL, ILIE GH. (1860-1931)
23685. ~ Cercetări privitóre la Istoria Comanilor, de Dr. I. Gherghel. Comani, Uţi şi Pecenegi. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1900. (26 x 19). 8 p. (BCU-Iaşi IV 40704)
23686. ~ Din Colindările Cercetaşilor Cantemireni de Dr. Ilie Gherghel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (18,5 x 12,5). 41 p. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor). (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, Vol. II). (I 82119)
23687. ~ D-l Iorga şi vindecătorii politicianismului [de] Dr. I. Gherghel. Craiova, Socec & Comp., 1906. (19 x 11,5). 24 p. 30 bani. (I 5830)
23688. ~ La o răspântie [de] Dr. Ilie Gherghel. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1912. (23 x 16). 13 p. 20 bani. (II 31089)
Descriere după copertă.
23689. ~ La a doua răspântie [de] Dr. Ilie Gherghel. Bucureşti (Tip. Bucovina, I. E. Torouţiu), [1916]. (24 x 16,5). 17 p. 30 bani. (II 48171)
Lipsă coperta. Datat după anul intrării exemplarului legal în Bibl. Acad.
23690. ~ Principiul de Naţionalitate sau Români de viţă veche [de] Dr. I. Gherghel. Conferinţă. Craiova, Libr. Socecu & Comp., 1905. (21 x 14). 40 p. 60 bani. (I 6455)
23691. ~ Zur Frage der Urheimat der Romanen. Von Dr. Ilie Gherghel. Wien, Kommissionsverlag von Geroldu. Komp. ((Buchdruckerei Carl Gerold's Sohn), 1910. (23 x 15,5). 63 p. (II 19686)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23692. ~ Zur Geschichte Siebenbürgens. Nach Quellen dargestellt von Ilie Gherghel. Wien, Verlag des Verfassers (Druck von Carl Gerold's Sohn), 1891. (22,5 x 14,5). 47 p. (II 25977)
23693. ~ Idem. Wien, Druck und Commissionsverlag von Gerold's Sohn, 1892. (23 x 14). 47 p. (BCU-ClN 102545)
Identică cu ed. din 1891, dar s-au lipit pe foaia de titlu şi copertă noile date editoriale şi anul.
23694. ~ Zur Nachricht des Raschid-ad-dîn Fadlallâh über Bazaran-bam und Cara-Oulag Ein Beitrag zur walachischen Geschichte des 13. Jahrhunderts. Von Ilie Gherghel. Hermanhstadt (Buchdruckerei W. Krafft), 1912. (24 x 16). 14 p. (Sonderabdruck aus Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürghische Landeskunde XXV. Jahrgang, Nr. 2). (II 31555)
Descriere după copertă.

Traduceri:
WIELAND, CHR. M. Oberon. Trad. în versuri de ~ . Bucureşti, 1916. (Extras).

Nu exista imagini