Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  61) GALLUS
 • Opera
 • Imagini
GALLUS
22470. ~ Organisarea armatei bulgare dupe noua lege militară promulgată la 15 Decembre 1891 de Gallus. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (21 x 13,5). 19 p. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 44-a publicaţiune). (II 73544)
Descriere după copertă. Prefaţa semnată de Maiorul G. Iannescu. Traducere din l. franceză.

Nu exista imagini
  62) GAMBARA
 • Opera
 • Imagini
GAMBARA
În colaborare:
VIGNALI, ing. şi ing. ~. Priviri asupra culturei cânepei. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  63) GAMOND, GATTI de
 • Opera
 • Imagini
GAMOND, GATTI de
Vezi: GATTI de GAMOND

Nu exista imagini
  64) GANCEA, GHEORGHE T.
 • Opera
 • Imagini
GANCEA, GHEORGHE T.
22472. ~ Efectele obligaţiunilor faţă cu terţiele persoane în Dreptul roman şi român. Despre adjectus solutionis causa. Tesa pentru Licenţia susţinută la... 1886 de Gheorghe T. Gancea (născut în Craiova). Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1886. (22,5 x 14,5). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 385013)

Nu exista imagini
  65) GANCEVICI, G. P.
 • Opera
 • Imagini
GANCEVICI, G. P.
22473. ~ Raportul Succesoral [de] G. P. Gancevici. Teză de licenţă. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1904. (23 x 15,5). 49 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3975)

Nu exista imagini
  66) GANCEVICI, IOAN (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
GANCEVICI, IOAN (1881-?)
22474. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului sifilisului prin Salicyl-arsinatul de mercur (Enesol). Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la 10 Aprilie 1907 de Gancevici Ioan. Bucureşti (Tip. Munca) 1907. (23 x 15,5). 56 p., 2 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 919). (II 6349)

Nu exista imagini
  67) GANE, ALEXANDRU N. (1870-1955)
 • Opera
 • Imagini
GANE, ALEXANDRU N. (1870-1955)
22475. ~ În integrum restitutio şi acţiunea în anulare sau rescisiune de Alexandru N. Gane. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (20 x 13). 3 f., 128 p. (Facultatea de Drept din Iaşi). (I 70624)

Nu exista imagini
  68) GANE, CONSTANTIN (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
GANE, CONSTANTIN (1885-?)
22476. ~ Amintirile unui fost holeric. Din însemnările unui voluntar de campanie [de] Constantin Gane. Cu 30 de ilustraţii, după fotografiile scoase de D-l Jean de Prato, sublocot. D. R., şi de D-l Doctorant [sic] Cociu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 225 p. cu il. + 1 f.h. 2 lei. (I 37887)
22477. ~ Idem. Premiate de Academia Română. Ed. II. [Bucureşti], Edit. Flacăra, 1915. (19,5 x 13). 241[-243] p., 1 h. 1,50 lei. (I 45289)
22478. ~ Die gemischten Gerichte in Aegypten und deren rechtlicher Charakter. Inaugural-Disserration zur Erlangung der Doktorwürde der Juristenfakultät der Universität Rostok i.M..., vorgelegt von Constantin Gane aus Botoşai (Rumänien). Charlottenburg (Buchdruckerei Adolf Gertz G.m.b. H.), 1910. (22 x 14,5). 62p. (BCU-ClN 128960)
Descriere după copertă. "Lebenslauf", pe cop. 3.

Nu exista imagini
  69) GANE, COSTACHI (1800-1865)
 • Opera
 • Imagini
GANE, COSTACHI (1800-1865)
22479. ~ Pashalion nou sau Aflare modernă care descopere prin numerile crugurilor Soarelui şi a Lunei pentru toţi anii trecuţi prezenţi şi viitori, cum stau sărbările mutătoare, carnavalurile de Iarnă, şi posturile Sfinţilor Apostoli, precum şi zilele întâi ale lunelor, luna noă şi ştirbirea iei. Cu cinci tablouri. Adunate şi tipărite de C. Gane. Iaşii (Tip. lui Adolf Berman), 1858. (22 x 15). 21 p. 5 lei. (II 74973)
Cu alfabet de tranziţie.
Traduceri, editări de texte:
BALZAC, H. de. Scene din vieaţa privată. Trad. de ~. Iaşii, 1852.
DUMAS, AL. Acté. Trad. de ~. Iaşii, 1851.
• Floare din sfintele scripte. Tipărită supt inspecţiea ~. Iaşii, 1850.
PICHLER, Karoline. Agatokles seau Revaşe scrise din Roma şi din Grecia. Trad. de ~. Tom. I-III. Iaşii, 1843.
WEISS, Colonel de. Prinţipii filosofice, politice şi morale. Trad. de ~. Iaşii, 1846 ; vol. I, 1846/47 – II, 1847.

Nu exista imagini
  70) GANE, ENACACHE (1787-1842)
 • Opera
 • Imagini
GANE, ENACACHE (1787-1842)
22480. ~ Călătoria la munte din 1833 a Spătarului [Enacachi] Gane (Folticeni-Stanişoara Broşteni). (Descriere în versuri). Publicată de Gh. T. Kirileanu. Bucureşti (Noua Tipografie Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). 12 p. (Publicaţiile Societăţii Turiştilor Români, III). (II 13167)
Vezi şi: Ghiacioiu, pp. 265 şi 269.
Vezi:
NEGRUZZI, C. Călătoria lui Cupidonu la pustiu. [Atribuită lui ~]. Iaşi, 1850.

Nu exista imagini
  71) GANE, GEORGE (1884-1941)
 • Opera
 • Imagini
GANE, GEORGE (1884-1941)
22481. ~ Analyses de pétroles bruts et de pétroles lampants par G. Gané, Ingénieur-chimiste. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Charles Göbl, S-seur J. St. Rasidesco), 1912. (26 x 18,5). 12[-15] p. (Extrait de l'Annuaire de l'Institut Géologique de Roumanie, IV-ème Année, 2-ème Fascicule). (II 27804)
Descriere după copertă.
22482. ~ Contribution à l'histoire de l'exploitation du pétrole en Roumanie. Le pétrole dans le district de Bacau par G. Gane, ingénieur. s.l., [191?]. (27,5 x 20). III p. (III 32938)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în l. română şi franceză.
22483. ~ Le fractionnement du pétrole brut par diffusion capillaire par l'ingénieur G. Gane, chimiste à l'Institut Géologique de Roumanie. [Bucarest, 1911]. (27 x 19,5). 7 p. (Extrait du Moniteur du Pétrole Roumain N-os 8 et 9 des 1/14 et 10/23 Mars 1911). (I 48121)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
22484. ~ Industria în România şi învăţămîntul nostru superior. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Economice şi Financiare din Bucureşti în ziua de 25 Mai 1913 de Ing. G. Gane. Bucureşti (Tip. şi Inst. de Arte Grafice George Ionescu), 1913. (18 x 12). 55 p. (I 34342)
22485. ~ Memoriu asupra pirogenărei derivatelor de petrol în scop de a obţine benzen, toluen şi homologi, de Inginer-chimist G. Gane, Şeful Laboratorului de Chimie al Institutului Geologic, Secretarul Comisiunei Naţionale de Petrol. Bucureşti (Atel. Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (32 x 24). 31 p. (Ministerul de Industrie şi Comerţ. Institutul Geologic). (III 46087)
În colaborare:
EDELEANU, L., prof. D. G. Many et ~. Étude sur les lampants. Bucureşti, 1910.
~. Étude comparative sur les pétroles bruis. Bucureşti, 1910.
~. Hydrocarbures. Bucureşti, 1908; 1910.
~. Referat relativ la Circulara D-lui Ubbelohde Nr. 2631. Bucureşti, 1910
~. Studiu asupra lampantelor. Bucureşti, 1910.
Vezi şi:
MINISTERUL Industriei şi Comerţului. COMISIA Naţională pentru Unificarea Metodelor de Analiză a Derivatelor de Petrol. Referat... [Preşedintele Comisiei: P. Poni. Secretar: G. Gane]. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  72) GANE, GHEORGHE I. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GANE, GHEORGHE I. (1863-?)
22486. ~ *Aptitudinele animalelor în raport cu condiţiunile lor de vieţuire. Tesă pentru obţinerea diplomei de medic veterinar de Gh. I. Gane. Bucureşti, 1888. (Sp, 8(1888) nr. 13?, dec.], p. 482: Publicaţiuni primite).
22487. ~ Metode practice pentru cunoaşterea Alimentelor şi băuturilor falsificate, de Gheorghe-Gane, Medic Veterinar de oraş. Bacău (Tip. Progresul), 1897. (19,5 x 13). V, 87 p. (I 58295)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  73) GANE, ION
 • Opera
 • Imagini
GANE, ION
22488. ~ *Liră de argint Sihleanu, conferinţă de Ion Gane. Bucureşti, 1915. (Adamescu III, p. 504)

Nu exista imagini
  74) GANE, M.
 • Opera
 • Imagini
GANE, M.
22489. ~ Contribuţiune la studiul febrelor palustre din regiunea Moldovei de Nord de Dr. M. Gane. Memoriu presentat pentru concursurile de medic primar în specialitatea de medicină internă la spitalele Epitropiei Sft. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Comp.), 1912. (23 x 16). 22 p. cu il. (II 31073)

Nu exista imagini
  75) GANE, M. I.
 • Opera
 • Imagini
GANE, M. I.
22490. ~ Sistema intreprinderilor cu emissiuni in amortissement (Epistola deschisă D-lui Primar al urbei Botosiani) [de M. I. Gane]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1874. (22 x 15). 26 p. (II 467370)
Autorul menţionat la sfârşitul textului textului.

Nu exista imagini
  76) GANE, NICOLAE (1835?-1916)
 • Opera
 • Imagini
GANE, NICOLAE (1835?-1916)
(N. G.)
22491. ~ Aliuţă, Şanta [de] N. Gane. Bucureşti, Alcalay & Co. (Tip. A. Grossmann), [1916]. (16 x 13). 36 p. 20 bani. (Scriitorii Români, nr. 3). (I 48432)
Tipografia pe verso f. de titlu. Pentru an, vezi şi: A-B, 19(1916), nr. 27, apr. 3, p. 1029: Bibliografie.
22492. ~ *Andrei Florea Curcanul, novelă de N. Gane, şi Peneş Curcanul, poezie, de V. Alecsandri. Cernăuţi, Edit. libr. R. Schally, 1886. (Bibl. poporală bucov., nr. 5). (Loghin, p. 179).
22493. ~ Ciubucul logofătului Manole Buhuş. O serbare şcolară. Amintire [de] N. Gane. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Providenţa, H. Steinberg & Fiul), [1916]. (14,5 x 10). 67 p. (Căminul. Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 165-166). (I 446317)
22494. ~ Bogdan Petriceicu-Haşdeu. Discurs rostit la 13 Maiu (26 Iunie) 1909 de Nicolae Gane cu Răspuns de Iacob C. Negruzzi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1909. (27 x 21). 27 p. 1 leu. (Academia Română). (Discursuri de recepţiune, XXXII). (II 100188)
22495. ~ Dare de seamă de activitatea Actualului Consiliu Comunal făcută de N. Gane, Primarul Iaşului în întrunirea publică de duminecă 25 Octombrie. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1898. (16 x 10). 24 p. (I 103005)
22496. ~ Discursul pronunţatu, de Domnul Nicolai Gane, Procurorul generalu al Curţei de Apelu din Iassi, la ocasiunea inagurărei anului judeciaru 1869-1870. Iassi (Tip. Societăţii Junimea) 1869. (22,5 x 14). 16 p. (II 103550)
22497. ~ Domniţa Ruxandra. Nuvela istorica de Nicolae Gane. Iaşi (Tipografia Naţionala), 1873. (20,5 x 13,5). 36 p. (II 103317)
22498. ~ Domniţa Ruxandra. Fluerul lui Ştefan. Piatra lui Osman. Comoara de pe Rarău. Privighitoarea Socolei. Venătoarea. Aliuţă. Hatmanul Baltag. Şanta. Astronomul şi Doftorul [de] N. Gane. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tip. Petru C. Popovici), [1893], (18 x 12). 222 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, [nr. 13]). (I 75102)
Tipografia pe verso p. de titlu. Pentru an şi nr. de colecţie vezi: Massoff, p. 57 şi nr. 14 din aceeaşi colecţie.
22499. ~ Încercări literare de Nicolae Gane. Domniţa Ruxandra. Fluerul lui Ştefan. Peatra lui Osman. Comoara de pe Rarău. Privighetoarea Socolei. Mărţişor. Poesii. Iassi (Tipografia Naţională), 1873. (20,5 x 13,5). 160 p. 1 franc. (II 103409)
22500. ~ Novele de N. Gane. Volumul I-II. Iassi (Tipografia Naţională), 1880. (19,5 x 14,5). 1 f. + 317[-319] p. (I) ; 342 p. (II). (I 103175)
Lipsă coperta. Cuprinde: Domniţa Ruxandra; Fluerul lui Ştefan; Piatra lui Osman; Comoara de pe Rarău; Privighetoarea Socolei; Vânătoarea; Aliuţă; Hatmanul Baltag; Şanta; Astronomul şi Doftorul (Vol. I); Doue Nebunii; Duduca Balaşa; Petru Rareş; Petrea Dascălul; Andrei Florea Curcanul; Ochii Mamei; Cânele Bălan; În Vacanţe; Sfântul Andrei (vol. II).
22501. ~ Idem. Ed. II [pe copertă şi: revădută şi adaosă]. Vol. I-III. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1886. (18 x 12,5). 281[-283] p. (I) ; 280 p. (II) ; 295 p. (III). 6 lei pentru 3 vol. (I 103080)
22502. ~ Idem. Ed. III. Vol. I-III. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic Socecu), 1899. (20 x 13,5). 213[-215] p. (I) ; 215[-217] p. (II) ; 223 p. (III). 6 lei pentru 3 vol. (I 103213)
Tipografia pe verso f. de titlu. Acelaşi cuprins în primele două volume ca la ed. I, doar "Petre Dascălul" nu mai apare în vol. II; vol. III cuprinde: Stejarul din Borzeşti; Sgărcitul; Ion Urdilă; Ura din copilărie; Petrea Dascălul; Friguri de autor; Agatocle Leuştean; Doue zile la Slănic; Dac’a vrea Dumnezeu.
22503. ~ Idem. Ed. IV. Vol. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1907. (15 x 10). VI, 210 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 305-306) (I 12243)
22504. ~ Idem. Ed. IV. Vol. II-III. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. grafic Albert Baer), 1908. (15 x 10). 209 p. (II) ; 226 p. (III). 60 bani vol. (Biblioteca pentru toţi, 353-354; 355-356) (I 12243)
Tipografia pe p. IV a copertei.
22505. ~ Novellen von N. Gane. Autorisierte Übersetzung aus dem Rumänischer von Iks.[=Profesor Iaroslav Kramerius]. Czernowitz, Druck und Verlag der Bukowinaer Vereinsdruckerei, 1903. (19,5 x 13). 240 p. cu ilustr. + 1 f. portret. (Separatabdruck des Bukowinaer Journals). (I 185233)
Lipsă coperta. Numele traducătorului menţionat de mână pe p. de titlu. Pentru traducător, vezi: M, 5(1913), nr. 135, iun. 21, p. 1-2).
22506. ~ *Idem von N. Gane. 1906. (M, 5(1913), nr. 135, iun. 21, p. 1-2).
22507. ~ Pagini răsleţe [de] N. Gane. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu, 1901. (20,5 x 13). 1 f. + II p. + pp. 5-206[-208]. 2,50 lei. (II 103400)
22508. ~ Păcate Mărturisite [de] N. Gane. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, Iliescu, Grossu & Comp., 1904. (21,5 x 14). 3 f. + 280 p. 3 lei. (II 103510)
22509. ~ Petrea Dascălul [de] N. Gane. Bucureşti, Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [1916]. (16 x 12,5). XIV-32 p. 20 bani. (Scriitorii Români, nr. 11). (I 48431)
Tipografia pe verso f. de titlu. Pentru an vezi şi: A-B, 19(1916), nr. 36, iun. 5, p. 1360: Bibliografie.
22510. ~ Poesii de N. G.[ane]. Iassy (Tip. H. Goldner), 1873. (19,5 x 12). 66 + II [imprimat greşit: 4] p. 1 leu. (I 103112)
22511. ~ Idem de N. Gane. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), 1886. (19,5 x 13). 206 p. (I 103179)
22512. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tip. Petru C. Popovici), [1893]. (18 x 12). 203 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, nr. 4). (I 75103)
Pentru numărul colecţiei vezi: Lumin, 14 (1893), nr. 25, apr. 19(7), p. 3; Massoff, p. 57.
22513. ~ Romunské novely [od] Nicola Gane. Prěložili J. Staca a K. Hora. [Pe copertă, în continuare: Redigiye Jaroslav Kvapil]. Praze, Vlastném Nákladem Vydal J. Otto (Tiskem Unie), [1912?]. (15,5 x 10,5). 85[-87] p. 20 hal. (Svètová Knihovna, Čis 999). (I 51769)
Tipografia pe verso f. de titlu.
22514. ~ Spice de N. Gane, Membru al Academiei Române. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1909. (19 x 12,5). 123[-125] p. 2 lei. (I 12400)
22515. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură C. Sfetea, 1910. (19 x 12,5). 179 p. 1 leu. (Colecţiunea C. Sfetea) (I 48361)
22516. ~ *Stejarul din Borzeşti [de] N. Gane. Legendă istorică. Cernăuţi, Schally, 1886. (17 x 13). 10 p. 10 h. (BR, 7-9 (1885-1887), p. 23; Loghin, p. 179).
22517. ~ *Idem. [Nuvele]. Vol. III. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga, [1897]. (Colecţiunea Şaraga, nr. 70). (Ultimul nr. apărut din această colecţie). (Massoff, p. 57).
22518. ~ Zile trăite [de] N. Gane. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu, 1903. (20,5 x 13). 4 f. + 294 p. 3 lei. (II 103408)
22519. ~ 24 Ianuarie 1859-1909. Cuvântare de N. Gane. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (24,5 x 16). 11 p. (II 22779)
Descriere după copertă.
Traduceri:
DANTE ALIGHIERI. Divina Comedie. Infernul. Trad. în versuri de ~. Iaşi, 1906 ; ed. II, 1907 ; ed. III, 1915.
Vezi de asemenea:
BACIU, IOAN. Prospect pentru înfiinţarea[...] Tovărăşiilor şi reuniunilor de teatru; [Petru Rareş. Dramă, prelucrare după ~]. Soimuş, 1907.
• Borzesci şi Ştefan cel Mare. [Culegere de texte]. Bucureşti, 1904.
BOŞCA, DEMETRIU. Două nebunii. Prelucrată după ~. Braşov, 1907. (Din Biblioteca teatrală edată de Edit. Libr. Ciurcu).
• I. C. Brătianu (1821-1891). [Cuprinde şi: Moartea lui I. Brătianu de ~]. Bucureşti, 1908.
• Cinci povestiri. [Cuprinde şi: Astronomul şi doftorul de ~]. Caransebeş, 1901. (“Biblioteca noastră”, nr. 41).
• Culegeri literare 1891. I. Bucureşti, [1891].
• Frán Rumänien. Noveller af ~ och Joan Slavici. Öfversättning frăn rumäniskan af Mauritz Boheman. Stokholm, [1895].
IPCAR, REA. Écrivains Roumains. Morceaux choisis. Paris, [1916].
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
SCHROFF, MAXIMILLIAN W. Bilder aus Rumänien. Uebersetzungen aus V. A. Urechia und ~. I. Band. Bukarest, 1901.

Nu exista imagini
  77) GANE, NECULAI N. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GANE, NECULAI N. (1872-?)
22520. ~ Autoritalea lucrului judecat în dreptul roman şi dreptul român civil şi penal. Teză de licenţă de N. N. Gane. Iaşi (Tip. Evenimentul), 1895. (20 x 12,5). 114 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (I 411609)

Nu exista imagini
  78) GANE, ŞT.
 • Opera
 • Imagini
GANE, ŞT.
22521. ~ Filiaţiunea naturală. Thesă pentru licenţă susţinută de St. Gane. Bucuresci (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1895. (24 x 17). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 408547)

Nu exista imagini
  79) GANE, ŞTEFAN G. (1853?-1915)
 • Opera
 • Imagini
GANE, ŞTEFAN G. (1853?-1915)
În colaborare:
DUMITRIU, VASILE şi ~ Dreptul comercial[...] şi maritim al României. Das Handels-Wechsel-Konkurs-und Seerecht Rumäniens. Berlin, 1908.

Nu exista imagini
  80) GANE, TITU P. (1883-1956)
 • Opera
 • Imagini
GANE, TITU P. (1883-1956)
22522. ~ Domul pleural. (Contribuţiuni la studiul său anatomic). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Titu P. Gane, Intern al spitalelor civile, Prosector la Facultatea de Medicină. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1910. (23 x 15,5). 72 p. cu ilustr. + 7 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1160). (II 19729)
22523.~ Lupta contra mortalităţei infantile. Rolul studenţilor în medicină. Conferinţă ţinută la “Societatea studenţilor în medicină”, în ziua de 15 Martie 1914 de Dr. Titu Gane, Medic al Spitalului de Copii. [Bucureşti] („Universala”, Inst. de Arte Grafice), 1914. (23 x 15,5). 15 p. (II 36457)
22524. ~ Viaţa şi opera Doctorului Gh. Stoicescu. Elogiu adus în şedinţa comemorativă a Soc. Stud. în Medicină în ziua de 13 Februarie 1916 de către Doctorul Titu Gane, Medic al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Atel. Grafice-Universala, Iancu Ionescu), 1916. (23 x 15,5). 12 p. + 1 f. portr. (II 46988)

Nu exista imagini