Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  581) GHEORGHIU, PANAIT A. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, PANAIT A. (1873-?)
23634. ~ Hernia inguinală cronică la cal. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar presentată şi susţinută la 27 Iunie 1897 de Panait A. Gheorghiu. Bucuresci (Lito-Tip. Populară), 1897. (23,5 x 16). 32[-34] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 105). (II 81715)

Nu exista imagini
  582) GHEORGHIU, PAUL HARALAMB (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, PAUL HARALAMB (1878-?)
23635. ~ Femeia în Societate şi Familie [de] Paul Haralamb Gheorghiu. Teză pentru obţinerea licenţei în drept. Susţinută la [6 Maiu] 1900. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (22,5 x 15,5). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 56630)
În: AnMg, 1902, p. 84, trecut sub numele: Gheorghiu-Haralamb, Paul.

Nu exista imagini
  583) GHEORGHIU, RUDOLF (1884-1968)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, RUDOLF (1884-1968)
23636. ~ Consecinţele juridice ale forţei majore. Răsboiul şi răspunderea Statului de Rudolf Gheorghiu, avocat. s.l., 1918. (24,5 x 17,5). 353 p. 20 lei. (II 52152)

Nu exista imagini
  584) GHEORGHIU, SCARLAT (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, SCARLAT (1859-?)
23637. ~ Contribuţiune la Studiul Febrei Tifoide (bazat pe 56 observaţii cuprinse în text). Memoriu prezentat şi susţinut la concursul de... de Doctorul Scarlat Gheorghiu. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888. (22 x 15). 40 p. (II 412233).
Descriere după copertă.
23638. ~ *Memoriu asupra activităţei Spitalului Târgu Ocna de Dr. S. Gheorghiu, medic-primar al spitalului. Iaşi, 1894. 8°. 75 p. (Extras din Analele casei spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi). (Cuprinde studiul cazurilor observate pe anii 1891, 1892, 1893) (Sp, 14(1894), [nr. 21, nov.], p. 478: Publicaţiuni primite; Crăinicianu.. p. 175).
23639. ~ Studiu asupra pneumoniei vârfului.. Tesă pentru Doctoratu în Medicină susţinută, în diua de [26] Noembre 1883, de Scarlat Georgiu. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescul, 1883. (24,5 x 16,5). 111 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 114). (II 19330)

În colaborare:
GHEORGHIU, ERNEST. C. şi ~. Vînătoarea în România. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  585) GHEORGHIU, SCARLAT M. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, SCARLAT M. (1863-?)
23640. ~ Despre Vaccinarea Variolei Ovine numită încă şi Clavelisaţiune cu Technologia sa. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Scarlat M. Gheorghiu. Bucureşti (Tipo-Lit. Naţională, I. M. Klein), 1888. (23,5 x 16). 55[-58] p. (Scóla Super, de Medic. Veterinară, nr. 21). (II 566786)

Nu exista imagini
  586) GHEORGHIU, SMARANDA
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, SMARANDA
Vezi: SMARA (1857-1944)

Nu exista imagini
  587) GHEORGHIU, T. AL. (?-1896)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, T. AL. (?-1896)
23641. ~ *Câteva cuvinte despre tratamentul unor boale nervoase [de] T. Al. Gheorghiu. [Teză de doctorat]. Bucureşti, 1895. (Teza 383). (Crăinicianu, p. 175).

Nu exista imagini
  588) GHEORGHIU, TEODOR (1856-1924)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, TEODOR (1856-1924)
23642.~ Manualul infanteristului. întocmit de Căpitanul Gheorghiu Teodor din Regimentul Roman Nr. 14. Ed. III. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1907. (16,5 x 12,5). 424 p. (I 7700).
23644. ~ 24 Ianuarie. Cuvântare ţinută trupei Regimentului 14, cu ocazia acelei zile de Căpit. Gheorghiu Theodor. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1907. (20 x 12,5). 14 p. (I 5935)

În colaborare:
23644. ~ Manual de teorii al Soldatului de Infanterie întocmit de Locotenenţii Gheorghiu Teodor şi Alexiu Alexandru din Regimentul Roman Nr. 14. Roman, Librăria, Tipografia şi Legătoria de Cărţi Fraţii Rothenberg, 1900. (16,5 x 12). 1 f. + 273 p. (I 410866)

Nu exista imagini
  589) GHEORGHIU, THEODOR GH. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, THEODOR GH. (1872-?)

În colaborare:
PRALEA, I. şi ~. Judeţul Covurlui, Text-Atlas pentru cl. II prim. urb. şi div. II rur., an I şi II. Galaţi, 1905-1906.
~. Judeţul Covurlui.. div. II rur., an I şi II. Ed. II. Galaţi, 1907-1908.
~. Judeţul Covurlui, cl. II prim. urb. Ed. III. Galaţi, 1907-1908.

Nu exista imagini
  590) GHEORGHIU, VASILE (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, VASILE (1863-?)
23645. ~ Satira populară şi spiritul satiric al poporului român după producţiunile literaturei populare. Lucrare prezentată ca Teză de licenţă de V. Gheorghiu. Botoşani (Tip. Concurenţia), 1888. (21 x 14,5). 39 p. (BCU-Iaşi II 13591)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  591) GHEORGHIU, VASILE (1872-1956)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, VASILE (1872-1956)
23646. ~ Adresaţii Epistolei cătră Galateni. Studiu isagogic de Dr. Vasile Gheorghiu, docent privat şi suplent[!] la facultatea teologică din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1904. (25 x 16,5). 2 f. + 165[-168] p. (Retipărire separată din Candela 1904). (BSS II 10353 şi BCU-Iaşi IV 4556)
23647. ~ Der Brief des Judas. Einleitung und .Commentar von Dr. Basil Gheorghiu, Presbyter der Bukowiner Erzdiöcese. Czernowitz, Selbstverlag des Verfasser (Bukowiner Vereinsdruckerei), 1901. (23 x 16). VI p. + 1 f. + 84 p. (II 73472)
23648. ~ Ce hotăreşte S. apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? Excurs exegetic de Dr. Vasile Gheorghiu, Profesor ordinar la universitatea din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1911. (26 x 17,5). 1 f. + 37 p. (Ediţie separată din Candela 1911). (II 24817)
23649. ~ O cruce din Scumpul Lemn aflată în S. Mănăstire Putna. Raport de Prof. Dr. Vasile Gheorghiu. Cernăuţ[!], Edit. autorului (Societatea Tipografică bucovineană), 1908. (27 x 18,5). 12 p. (Ediţie separată din Candela 1908). (II 74751)
Lipsă coperta.
23650. ~ Epistola lui Iuda. Introducere şi comentar de Dr. Vasile Gheorghiu, profesor ordinar la facultatea de teologie din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1911. (25,5 x 18). VII + 115 p. (Ediţie separată din Candela 1910). (II 74768)
23651. ~ Introducere în cărţile Testamentului Nou [de] Prof. Dr. V. Gheorghiu, Cernăuţi, 1904. (33 x 21). 86 p. + 233 p. + 164 p. (BSS III 1064)
Litografiat. Exemplar incomplet ăn BAR. Editor: Ion Lutia st. teolog., p. 86; Scriptor: Nicolae Copaciuc, p. 233.
23652. ~ Der Jacobusbrief untersucht und erklärt von Dr. Basil Gheorghiu, Presbyter der Bukowinaer Erzdiöcese. Czernowitz, Im Selbstverlage (Bucowinaer Vereinsdruckerei), 1899. (24 x 16,5) 4 f. + 186 p. (II 74646)
23653. ~ Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. N. Raport de Prof. Dr. Vasile Gheorghiu. Cernăuţ[!], Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1909. (26,5 x 18,5). 14 p. (Ediţie separată din Candela, 1909). (II 74752)
23654. ~ Sf. Apostol Paul. Viaţa şi activitatea sa de Dr. Vasile Gheorghiu, profesor ordinar la facultatea de teologie din Cernăuţi. Partea I. Dela naştere până la finea călătoriei a doua misionare. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică Bucovineană), 1909. (25,5 x 18). VII + 359 p. (Ediţie separată din Candela 1907-1909). (II 73393)
23655. ~ Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbelreff der Priesterche? [Von Prof. Dr. Basilius Gheorghiu in Czernowitz]. [Athènes, 1912]. (23 x 15). pp. 275-320. ([Extras din :] Xénia. Hommage international à l'Université Nationale de Grèce à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de sa fondation). (II 73974)
Descriere după titul de la începutul textului. Autorul menţionat la sfîrşitul textului, p.320. Localitatea şi anul identificate după p. de titlu a culegerii Xenia. Hommage international ...

Nu exista imagini
  592) GHEORGHIU, VENIAMIN (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, VENIAMIN (1868-?)
23656. ~ Acţiunea câtorva medicamente asupra hematozoarului palustru. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 27 Aprilie 1896 de Veniamin Gheorghiu, Bacalaureat în litere şi sciinţe, Membru redactor al revistei Spitalul, Vechiu intern al spitalelor civile. Bucuresci (Tip. Toma Basilescu), 1896. (24 x 16,5). 75[-79] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 395). (II 120935)

Nu exista imagini
  593) GHEORGHIU, XENOPHON C. (1852-1928)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, XENOPHON C. (1852-1928)
23657. ~ Anthologie latină séu Modele de bucăţi alese din Prozatorii şi Poeţii latini, cuprindând atât scriitorii profani, cât şi pe cei patristici din toate veacurile literaturei latine, cu note explicative de literatură, antichităţi, istorie, geografie, mythologie, etc. pentru usul Şcoalelor secundare, a candidaţilor la bacalaureat, a şcoalelor normale superioare şi a Facultăţilor de litere, de Xenophon C. Gheorghiu. Vol. I. Iaşi (Tip. şi Edit. H. Goldner), 1893. (20 x 14). IV + 279 p. 3 lei. (I 63827)
23658. ~ Arta dramatică şi împărţirile Teatrului Vechiu la Romani de Xenophon C. Gheorghiu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (19 x 12). 1 f. + 45 p. (I 12417)
23659. ~ Jus romanum. De distractione pignorum. Droit civil français. De l'effet des privilèges et hypothèque contre les tiers détenteurs]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 21 mai 1879 par Xénophon C. Gheorghiu. Né à Jassy (Roumanie). Paris, L. Larose, Libraire-Editeur (Abbeville, Typ. et stér. Gustave Retaux), 1879. (20 x 13). 79 p. (Faculté de Droit de Paris). (I 155834)
Lipsă coperta. Descriere completată cu titlurile de la pp. 5 şi 21. Tipografia menţionată la p. 79.
23660. ~ Încercări critice de literatură franceză precedate de un studiu de estetică de Xenophon C. Gheorghiu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (19 x 14). IX + 381 p. 4 lei. (I 2047)
23661. ~ Praecepta insigniora litteraria ad usum studiosae juventutis in ordinem practicum, composita a Xenophonte C. Gheorghiu. Iassiis (Typ. H. Goldneri et Filiorum), 1904. (21 x 13,5). 3 f. + 102 p. (II 1942)
23662. ~ Rolul şi condiţiunea femeilor în cele mai însemnate epoci din istorie. Conferinţă ţinută la Ateneul din Bucuresci de Xenophon Gheorghiu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională) 1895. (22 x 15,5). 33 p. (Extras din revista "Ateneul Roman"). (II 64145)
23663. ~ Starea societăţii şi a republicii Romane pe vremea lui Cicerone şi a lui Cesar (Oameni şi lucruri). Studiu după corespondenţa lui Cicerone, de Xenophon C. Gheorghiu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1901. (21,5 x 14,5). 2 f. + IV + 280 p. 2,50 lei. (II 64175)
23664. ~ Studiu critic asupra tractatului lui Cicerone intitulat "De Officiis" de Xenophon C. Gheorghiu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (20 x 13). 3 f. + 80 p. + 1 f. (II 9873)

Editări de texte:
VERGILIUS. Bucolica. Text latinesc cu note de ~. Iaşi, 1909.
Vezi de asemenea:
• Profesorului Petru PONI. Omagiu. [Articole de ~ ş.a]. Iaşi, 1906.

Nu exista imagini
  594) GHEORGHIU-BĂCĂUANU, I.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU-BĂCĂUANU, I.
23665. ~ Ceva despre Adunarea ad-hoc a Moldovei şi despre Questiunea ţeranilor de I. Gheorghiu-Bacăuanu. Paris (Impr. de Ch. Martin), 1857. (21 x 13). 36 p. (II 101062)
Lipsă coperta. Textul cu alfabet de tranziţie; pag. de titlu cu caractere latine. Tipografia la sfîrşitul textului, p. 35. La preţ, menţiunea: Din toate exemplarele, parte gratisu, şi parte cu bani în beneficiulu unui prietenu ce studiază în şcoalele Parisului.

Nu exista imagini
  595) GHEORGHIU-BÎRLAD, G. N.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU-BÎRLAD, G. N.
23666. ~ Dobrogea [de] G. N. Gheorghiu-Bîrlad, Student în drept. Studiu politico-social. Conferinţă ţinută la Congresul studenţilorUniversitari din Tulcea. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (20.5 x 13,5). 35 p. (II 120358)
23667. ~ Drepturile Femeei de G. N. Gheorghiu-Bîrlad, Licenţiat în Drept. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (18,5 x 12,5). 93 p. (I 120190)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23668. ~ Femeea. Studiu asupra condiţiunei ei juridice în Dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă de G. N. Gheorghiu-Bârlad. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1899. (18,5 x 12,5). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (I 550451)

Nu exista imagini
  596) GHEORGHIU BUDU, IANCU (1829-1885)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU BUDU, IANCU (1829-1885)
23669. ~ Queva din Istoria Hebreilor aplicată la questiunea judaica din România de I. Gheorghiu (Budu), Plugaru de pe malurile Tasleului. Partea I. Focşani (Typ. D. Samollada), 1867. (20 x 12,5). 20 p. (I 193432)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  597) GHEORGHIU-CRISTEŞTI, I.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU-CRISTEŞTI, I.
23670. ~ Gând pustiu [de] I. Gheorghiu-Cristeşti. Versuri. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (19 x 12,5). 40 p. 2 lei. (I 2597)

Nu exista imagini
  598) GHEORGHIU-HARALAMB, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU-HARALAMB, DIMITRIE
23671. ~ Jurămîntul. Teză pentru licenţă susţinută în diua de 19 Decembre 1897 de Dimitrie Gheorghiu-Haralamb. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (24 x 16,5). 152 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 413414)

Nu exista imagini
  599) GHEORGHIU-HARALAMB, PAUL
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU-HARALAMB, PAUL
Vezi: GHEORGHIU, PAUL HARALAMB

Nu exista imagini
  600) GHEORGHIU PIONEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU PIONEANU, IOAN
Editări de texte:
MELCHISEDEC (Mihail Ştefanescu). Manual de typicul seu formulariul Slujirei de Dumnedeu. Ed. de ~. Roman, 1877.

Nu exista imagini