Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  561) GHEORGHIU, IOAN, teolog
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, IOAN, teolog
23585. ~ Climent Alexandrinul. Viaţa şi operile sale. Teză pentru licenţă. Presentată şi susţinută la 16 Octombrie 1900 de Diaconul Ioan Gheorghiu, Biserica Sf. Spiridon Nou. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (23 x 15,5). 77 p. + 1 f. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 64087)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  562) GHEORGHIU, IOAN, jurist
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, IOAN, jurist
23586. ~ Drepturile şi datoriile respective ale soţilor [de] Ioan Gheorghiu, Iunie 1903. Bucuresci (Tip. Griviţa, Mihail M. Antonescu), 1903. (23,5 x 15,5). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 408630)

Nu exista imagini
  563) GHIORGHIU, ION AP.
 • Opera
 • Imagini
GHIORGHIU, ION AP.
23587. ~ Regimul dotal în dreptul roman şi român de Ion Ap. Ghiorghiu. Teză de licenţă. Pitesci (Lit. Mihail Lazar Fiu), 1904. (21 x 13,5). 1 f. + 81 p. (II 4114)

Nu exista imagini
  564) GHEORGHIU, IOAN I. (1890-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, IOAN I. (1890-?)
23588. ~ Contribuţiuni la studiul seroterapiei bolnavilor de tifus exantematic cu ser de convalescent exantematic. Teza de doctorat în medicină şi chirurgie susţinută de Gheorghiu I. Ioan, Preparator al Laboratorului de Bacteriologie. Facultatea de Medicină Iaşi, Octombrie 1917. Bârlad (Tip. şi Legătoria de Cărţi Const. D. Lupaşcu), 1917. (21,5 x 15,5). 21[-23] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 679). (II 52359)

Nu exista imagini
  565) GHEORGHIU, IOAN S. (1885-1968)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, IOAN S. (1885-1968)
23589. ~ Asupra electrificării marilor linii ferate în legătură cu ultimile electrificări făcute în Europa de Ioan S. Gheorghiu, Inginer. Bucureşti (Tip. Kooperativa), 1912. (23,5 x 16). 61 p. cu ilustr. + 2 f. pl. (Extras din Buletinul Societăţii Politehnice. Anul XXVIII. Nr. 6, 7 şi 8). (II 29126)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  566) GHEORGHIU, ION V.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ION V.
23590. ~ Două scrisori [de] Inginer Ion V. Gheorghiu (din Hârlău). [Bucureşti] (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), [1904]. (17 x 10,5). 16 p. (I 5216)
Prima scrisoare e adresată profesorilor şi părinţilor; a doua lui Ion S. Ranitescu, doctorand. Tipografia e menţionată pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  567) GHEORGHIU, IRIMIA (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, IRIMIA (1866-?)
23591. ~ Despre dovada prin marturi[!] şi despre presumpţiuni în dreptul roman şi romîn[!]. Teză de licenţă susţinută la [9 Iunie] 1891 de Irimia Gheorghiu. Iassy (Tip. Fulgerul (D. Gheorghiu)), 1891. (21,5 x 15). 74 p. (Facultatea Juridică din Iassy). (II 267853)
23592. ~ Un Răspuns Ziarului Viitorul No. 980 din 25 August 1910 [în legătură cu alegerile de la Huşi]. [De Irimia Gheorghiu, deputat]. Huşi (Tip. Constantin S. Leţcae), 1910. (24 x 16). 10 p. (II 20483)
Autorul menţionat la sfîrşitul textului, p. 10.

Nu exista imagini
  568) GHEORGHIU, IULIA C.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, IULIA C.
23593. ~ Exerciţii libere pentru obţinerea unei frumoase poziţiuni a trupului la copii şi adulţi: biurocraţi (scriitori, artişti, avocaţi, profesori, etc. muzicanţi, croitori, cizmari, etc. [De] Iulia C. Gheorghiu, Conducătoare Grădină de copii Iaşi. Sistem suedez. Piatra-N., Edit. Institutul Gheorghiu (Tiparul Inst. Gheorghiu), [1915]. (20 x 13). 224 p. + 1 f. 1,50 lei. (Biblioteca Pedagogică Renaşterea). (II 41327)
Numele autorului menţionat numai pe copertă; pe copertă titlul: "Educaţia Fizică în Grădina de Copii. Exerciţii libere pentru Obţinerea unei frumoase poziţiuni a trupului la copii mici şi adulţi: biurocraţi (scriitori, artişti, avocaţi, profesori, etc.) muzicanţi, croitori, cizmari, etc. Sistem suedez. Puericultura. Cu 70 Figuri". Tipografia pe p. 2 a copertei.
23594. ~ Metoda raţională pentru Educaţiunea Copiilor mici de la 2 până la 6 ani. Sistem Froebelian [de] Iulia C. Gheorghiu. Piatra-N. (Inst. Gheorghiu), [1913]. (21,5 x 13,5). 302 p. +1 f. 2,50 lei. (II 33839)
23595. ~ Idem [de] Iulia C. Gheorghiu. Lecţiuni dezvoltate în Grădina de Copii după Practica făcută în Seminarele Pedagogice Froebeliane din Weimar şi Pestolazzi-Froebel-Haus din Berlin. Conducător practic. Piatra-N. (Tiparul Inst. Gheorghiu), [1915]. (21 x 13,5). 322 p. 2,50 lei. (Biblioteca Pedagogică Renaşterea). (II 42319)
La pp. 309-322, reclame.
23596. ~ Metoda raţională pentru Educaţiunea copiilor mici de la 2-8 ani [de] Iulia C. Gheorghiu. Mijloace de învăţămînt. Modelajul conducător practic. Sistem Frobelian. Piatra-N., Institutul Gheorghiu, [1914]. (20 x 13). 135 p. 7 lei. (BCU-ClN 184279)
Datat după anul omagiului de la p. [3].

Nu exista imagini
  569) GHEORGHIU, LAZĂR D.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, LAZĂR D.
23597. ~ Curs de telegrafie practică de Lazar D. Gheorghiu, oficiant gradul I din Direcţiunea Generală a Telegrafelor şi Poştelor, absolvent al şcolei Comerciale din Bucuresci. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (21 x 14,5). 121[-124] p. cu ilustr. 7 lei. (II 120521)
23598. ~ Electricitatea şi magnetismul cu noţiuni de chimie aplicate la telegrafie şi telefonie. Curs special pentru impiegaţii telegrafo-poştali aspiranţi la gradul de oficianţi inferiori şi superiori. Cu 172 figuri şi 15 planuri în text. De Lazăr D. Gheorghiu, Absolvent al Şcólei superióre de comerciu, Oficiant superior. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (23 x 16). 350 + X p., cu ilustr. + 1 pl. 12 lei. (II 120959)
23599. ~ Organizarea serviciului Telegrafo-Poştal [de L. D. Gheorghiu. Fost funcţionar superior în ad-ţia Centrală]. Ploeşti (Tip. Democratul), 1908. (24 x 16). 8 p. (II 22755)
Numele autorului la sfîrşitul textului (p. 8).

Nu exista imagini
  570) GHEORGHIU, M. C.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, M. C.
23600. ~ Tratamentul nechirurgical în cancer. Teză pentru Dctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1913 de M. C. Gheorghiu, Fost extern prin concurs. Fost intern prin concurs al Casei Spitalelor Sft. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1913. (24,5 x 16,5). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 406). (II 33290}

Nu exista imagini
  571) GHEORGHIU, MARDARE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, MARDARE
În colaborare:
23601. ~ Protestare la interpelarea d-lui Musicescu aduse[!] Sft. Sinod, a şedinţei din 25 Mai 1899, de Mardare Gheorghiu şi Grigore I. Ibănescu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1900. (20 x 13). 1 f. + 15 p. (I 63911)
Lipsă coperta.
23602. ~ Resumatul Broşurei în chestia Evreilor din Europa şi în special din România făcută de Mardari Gheorghiu, Cantor I. Bisericei Sft. Spiridon şi Grigore Ibănescu, Cantor I Bisericei Sft. Teodor din Iaşi. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1897. (22,5 x 15). VIII p. (II 64133)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  572) GHEORGHIU, MATEI (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, MATEI (1886-?)
Traduceri:
BALZAC, H. de. Spre absolut. Trad. de ~. [Bucureşti, 1912]. (Bibl. Rampa, nr. 1-6).
BOUSSENARD, L. Zece mii de ani într'un bloc de ghiaţă. Trad. de ~. Bucureşti, [1911]. (Bpt, 619).
TOLSTOI, LEON. Sonata Kreutzer. Trad. de ~. Ed. II. Bucureşti, 1909. (Bpt, 364).
ZOLA, ÉMILE. Vis de iubire. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  573) GHEORGHIU, N.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, N.
23603. ~ Biruitorii. Povestire religioasă de Diac. N. Gheorghiu. Focşani (Tip. Putna), 1915. (21 x 13,5). 44 p. 50 bani. (II 41772)

Nu exista imagini
  574) GHEORGHIU, N. D.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, N. D.
23604. ~ Despre causa convenţiunilor. Tesa de licenţă în drept de N. D. Gheorghiu. Bucuresci (Tip şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1899. (24 x 16,5). 77 + 11 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413412)

Nu exista imagini
  575) GHEORGHIU, N. N.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, N. N.
23605. ~ Raporturile juridice dintre stat şi biserică. Teză pentru licenţă de N. N. Gheorghiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu) 1905. (23 x 16). 100 p. (II 412602)

Nu exista imagini
  576) GHEORGHIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, NICOLAE
23606. ~ Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul No. 2. Cum se nărue o şcoală model de Nic. Gheorghiu, Profesor secundar. Asistent la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (23 x 16). 8 p. 20 bani. (II 42221)

Nu exista imagini
  577) GHEORGHIU, NICOLAE (1867-1958)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, NICOLAE (1867-1958)
23607. ~ *Albuminuria şi infecţiunea puerperală [de] Dr. N. Gheorghiu. [Comunicare la] Societatea genito-urinară din 31 Mai 1912. (Gheorghiu N. Exp, p.10).
23608. ~ Chloroformul în obstetrică [de] Dr. N. Gheorghiu, fost Intern al Spitalelor din Paris. Bucureşti (Tip. Universala), 1909. (23 x 15,5). 25 p. (Extras din Revista Spitalul nr. 18 din 15 Septembrie 1909). (II 16053)
23609. ~ Communications faites à la Société d'obstétrique, de gynécologie et de paediatrie de Paris et à la Société de chirurgie de Bucarest par Le Docteur N. Gheorghiu, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Docent et Asistant[!] de clinique obstétricale à la Faculté de Médecine de Bucarest. Ploeşti (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1906. (23,5 x 16,5). 55 p. (II 3371)
23610. ~ Comunicări făcute la Societăţile de Chirurgie şi Genito-Urinară din Bucureşti de Dr. N. Gheorghiu. Bucureşti (Stab. Grafic Clemenţa, Tăranu & Co.), 1912. (20 x 13). 23 p. (II 27953)
23611. ~ Consideraţiuni asupra câtorva cazuri de insuficienţă ovariană de Dr. N. Gheorghiu, Fost intern al spitalelor din Paris, docent de clinică obstetricală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Ploeşti (Inst. de Arte Grafice Progresul), 1908. (23,5 x 16,5). 19 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale Nr 1-2 din 1908). (II 11928)
23612. ~ Contribution à l'étude clinique du traitement de l'Infection puerpérale par Le Dr. Nicolas N. Gheorghiu, Ancien interne des Hôpitaux, et de la Maternité de Paris. Paris, G. Steinheil, Editeur (Saint-Dizier (Hte Marne), Impr. J. Thevenot), 1900. (23 x 15,5). 128 p. cu ilustr. (II 29204)
Tipografia la finele textului (p. 128).
23613. ~ Dilataţiunea forţată digitală bi-manuală a colului şi extracţiunea repede a fătului (facere metodică repede, forţată şi digitală bi-manuală) de Doctorul N. Gheorghiu, Fost intern al spitalelor din Paris. Docent şi asistent de clinică obstetricală. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24,5 x 16,5). 18 p. (II .5434)
Descriere după copertă.
23614. ~ Expunere de titluri şi lucrări [de] Doctorul N. Gheorghiu. Ploesci (Tip. Fabricei Progresul), 1902. (22,5 x 14). 1 f. + 15 p. (II 412914)
23615. ~ Idem şi lucrări ştiinţifice [de] Dr. N. Gheorghiu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, .Joseph Göbl S-sori), 1912. (23 x 15,5). 38 p. (II 28998)
23616. ~ Galactophorite double généralisée par Mr. Gheorghiu, interne à la Maternité. Bucureşti (Tip. Fabricei Progresul Ploeşti), 1902. (23 x 15,5). 11 p. (Extrait de L'Obstétrique No. 3, 1898). (II 412913)
23617. ~ Hebotomia (Pubiotomia sau Operaţiunea lui Gigli) de Dr. N. Gheorghiu. Bucureşti (Stab. Grafic Clemenţa, Ţăranu & Co.), 1912. (20 x 13). 12 p. (Extras din "Revista de Chirugie", Nr. 11, 1911). (I 31477)
23618. ~ Hematuria şi sarcina [de] Dr. N. Gheorghiu. Bucureşti (Stab. grafic Universala, Iancu Ionescu), [1912]. (22,5 x 15,5). 6 p. (Extras din revista "Spitalul", Nr. 11). (II 28958)
23619. ~ Lecţiuni de semiologie obstetricală (făcute la Maternitate). Diagnosticul sarcinei [de] Doctorul N. Gheorghiu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (24 x 16,5). VII, 178[-180] p. cu ilustr. (II 5862)
Descriere după copertă
23620. ~ Malformation et Infection par M. [N]. Gheorghiu. Bucureşti (Tip. Fabricei Progresul Ploeşti), 1902. (23 x 15,5). 8 p. (Extrait du Bulletin de la Société Obstétricale de Paris. Nr. 7. Séance du 16 Novembre 1899). (II 408672)
23621. ~ Un mod de tratament al retenţiunei membranelor după abort sau facere. Teză pentru abilitare de docenţă în obstetrică a doctorului N. Gheorghiu, Fost intern al spitalelor din Paris, Membru al societăţei obstétricale din Paris, Asistent de clinică obstetricală. Bucureşti (Tip. Fabricei Progresul Ploesci), 1902. (23 x 16). 29 p. (II 412938)
23622. ~ Patru cazuri de infecţie puerperală de Dr. N. Gheorghiu. Bucureşti (Stab. Grafic Clemenţa Tăranu & Co.), 1912. (20 x 13). 10 p. (Extras din Revista "Spitalul", Nr. 5, 1911). (I 31476)
23623. ~ Pelvimetria de Dr. N. Gheorghiu, Fost intern al Spitalelor din Paris, Docent şi asistent de clinică obstetricală la Facultatea de Medicină. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24 x 16). 31 p. cu ilustr. (II 3288)
23624. ~ Raporturile evidarei comisurale (operaţiunea lui Pozzi). Comunicare făcută Cercului de Studii Genito-Urinare. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (24,5 x 16,5). 9 p. (Extras din revista "Spitalul", No. 9). (II 29158)
23625. ~ Tratamentul infecţiunilor puerperale (Conferinţă de semiologie obstetricală) [pe copertă: de Dr: N. Gheorghiu. Fost intern al spitalelor din Paris, Docent şi asistent de clinică obstetricală la Facultatea de Medicină]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24 x 16,5). 24 p. cu ilustr. (II 3373)
23626. ~ Tratamentul medical al fibroamelor uterine prin injecţiuni subcutanate de ergotină de Dr. N. Gheorghiu. Bucureşti (Stab. Grafic Clemenţa, Ţăranu & Co.), 1912. (20 x 13), 8 p. (Extras din Revista "Spitalul", Nr. 24, 1911). (II 33899)
Datele editoriale pe p. 4 a copertei.

În colaborare:
23627. ~ *Mola hydatiformă [de] Dr. N. Gheorghiu şi Prof. Drăghicescu. [Comunicare la] Societatea de chirurgie din Bucureşti, 8 Mai 1906. (Gheorghiu N. Exp., p. 8).

Vezi şi:
BABEŞ, V., VASILIU, A. und ~. Ueber. kombinierte Behandlung der Pellagra. Berlin, [1909].

Nu exista imagini
  578) GHEORGHIU, OVIDIU (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, OVIDIU (1875-?)
23628. ~ Despre Raporturi la Succesiuni în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ovidiu Gheorghiu. Craiova (Tip. Română N. I. Macavei), 1899. (24,5 x 16,5). 2 f. + 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 413413)

Nu exista imagini
  579) GHEORGHIU, PANAIT (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, PANAIT (1859-?)
În colaborare:
23629. ~ Abecedar. Partea I-a, pentru Clasa I urbană şi rurală de Panait Gheorghiu şi Teodor Bostan, Institutori în Brăila. Craiova, Edit. Inst. de Arte Grafice Samitca, 1913. (20 x 13). 56 p. cu ilustr. 55 bani. (I 35584)
23629 a. ~ Idem. Partea II-a pentru Clasa I urbană şi rurală de Panait Gheorghiu şi Teodor Bostan, Institutori în Brăila. Craiova, Edit. Inst. de Arte Grafice Samitca, 1913. (20 x 13). 68 p. cu ilustr. 55 bani. (I 35584)
23630. ~ Geografia Judeţului Brăila pentru clasa II urbană de Panait Gheorghiu, Enache Georgescu şi Gh. Gh. Petrovici, Institutori în Brăila şi Const. Gh. Tomescu, Ed. I. Brăila, Edit. Librăriei I. Gheorghiu & C-nie (Bucureşti, Atel. Socec Co.) 1910. (26 x 20,5). 32 p. cu ilustr. 1 leu. (II 20433)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23631. ~ Idem. [Ed. II]. Bucureşti (Atel. grafic Socec & C-ie), 1911. (20 x 13). 39 p. cu ilustr. + 1 h. 45 bani. (I 24232)
23632. ~ Idem şi noţiuni de România pentru divizia II rurală, anul II de Panait Gheorghiu, Enache Georgescu şi Gh. Gh. Petrovici. Institutori în Brăila şi Const. Gh. Tomescu. Ed. I. Brăila, Edit. Librăriei I. Gheorghiu & C-nie (Bucureşti, Atel. Socec & Co.), 1910. (26 x 20). 44 p. cu ilustr. 1,20 lei. (II 20432)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23633. ~ Idem pentru divizia II rurală de Panait Gheorghiu, Enache Georgescu, Gh. Gh. Petrovici şi Const. Gh. Tomescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec şi Comp.), 1911. (20 x 13). 56 p. cu ilustr. + 1 h. 60 bani. (I 24231)

Nu exista imagini
  580) GHEORGHIU, PANAIT
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, PANAIT

Traduceri:
ATANASIE al Alexandriei, sf. Apologia către Imperatorul Constantie. (Trad.) Teză pentru licenţă de ~. Bucureşti, 1906. (Univ. din Bucureşti, Facultatea de Teologie).

Nu exista imagini