Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  541) GHEORGHIU, DIMITRIE C. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, DIMITRIE C. (1875-?)
23531. ~ Puterea părintească în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Dimitrie C. Gheorghiu. Iassy (Tipo-Lit. Naţională), 1901. (22,5 x 15,5). 64 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 412912)

Nu exista imagini
  542) GHEORGHIU, DIMITRIE I. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, DIMITRIE I. (1874-?)
23532. ~ Apeçus sur le commmerce extérieur de la Roumanie. Commerce extérieur de la Roumanie en 1906 par Dimitrie I. Gheorghiu, Sous-Directeur au Ministère de finances. Bucarest (Atel. Graphiques Socec & Co.), 1908. (24 x 17). 42 p. (Extrait de[!] revue "Le Mouvement Economique", Nr. Juillet, Août et Septembre 1908). (II 11735).
23533. ~ *Asupra Comerţului exterior al României [de] D. I. Gheorghiu, broş. publ. de Noua-revistă Română, [190?]. (Apărută înainte de 1903). (Gheorghiu Dim. Dep., cop. 2 ; Gheorghiu Dim. Tranz. p. 1).
23534. ~ *La crise économique et financière [par] Dimitrie I. Gheorghiu, (1899) (Gheorghiu Dim. Ap. 1908, cop. 4 ; Cornel, p. 111 ; Gheorghiu Dim. Sit., cop. 4 ; Gheorghiu Dim. Ap. [1919], p. 4).
23535. ~ Deposite, Consemnaţiuni şi Economii în România. Casa de Depuneri, Casa de Economie, Creditul Judeţean şi Comunal, Chestia depositului. De Dimitrie I. Gheorghiu, Diplomat în finanţe. Licenţiat în drept. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (23,5 x 15,5). 1 f. + 147 p. (II 120961)
23536. ~ Scurte priviri asupra finanţelor ţerei de Dimitrie I. Gheorghiu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (23,5 x 16). 76 p. (II 105230)
23537. ~ Situaţia economică şi financiară a României înaintea declaraţiei de război din 14 august 1916 [de] Dimitrie I. Gheorghiu, Director General al vămilor. Iaşi (Tip. Serviciului Geografic). 1918. (22,5 x 15,5). 39 p. (II 167243)
23538. ~ Reforma avizelor, de D. I. Gheorghiu, Sef de Biurou la Ministerul de Finanţe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (23,5 x 16). 9 p. (Extras din revista "Albina", Nr. 12, 14 şi 15, Anul IX). (II 3684)
23539. ~ Tranzitul de lemne prin România în raport cu producţia pădurilor ţării şi desfacerea lemnului nostru [de] Dimitrie I. Gheorghiu, şef de biurou la Ministerul de Finanţe. Conferinţă ţinută la 13 Martie 1904, sub preşidenţia d-lui Ion Kalinderu la Societatea Progresul silvic. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Góbl), 1904. (23 x 16). 41 p. cu ilustr. + 3 f. pl. + 1 f. (Extras din "Revista Pădurilor", pe luna Aprilie 1904). (II 1774)

Nu exista imagini
  543) GHEORGHIU, DIMITRIE TH.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, DIMITRIE TH.
23540. ~ Monografia comunei Pechea din Judeţul Covurluiu de D. T. Gheorghiu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (22,5 x 15,5). 42 p. (Ministerul de Interne). (II 120790)
La începutul textului, autorul complet: Dimitrie Th. Gheorghiu, Fost Secretar al subprefecturei plăşei Siret, Judeţul Covurlui, iar acum copist la prefectura judeţului Covurlui, serviciul judeţean.

Nu exista imagini
  544) GHEORGHIU, ELENA M.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ELENA M.
23541. ~ Impresii din călătoria în Grecia. Conferinţă publică ţinută la Cercul profesoral din Craiova în séra de 23 Februarie 1902 de D-şora Elena M. Gheorghiu, Profesóra de Istorie la Externatul Secundar de Fete. Oferită Societăţei Reuniunea Profesorilor Români din Craiova pentru sporirea veniturilor sale. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1902. (21 x 14). 32 p. (II 166813)
Lipsă coperta.
23542. ~ Istoria oraşului Tomis. Conferinţă publică ţinută în Constanţa în séra de 25 Iunie 1891, de D-şora Elena M. Gheorghiu. Cu ocasiunea escursiunei studenţilor Facultăţei de Litere din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1891. (21 x 13). 24 p. 1 leu. (II 75024)
23543. ~ Idem. Cu o fotografie reprezentînd statua lui Ovidiu la Constanţa. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1891. (33,5 x 21). XVIII p. (III 465819)

Nu exista imagini
  545) GHEORGHIU, ELEONORA D.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ELEONORA D.
23544. ~ Carte de composiţiuni şi cugetări de Eleonora D. Gheorghiu, Elevă clasa IV Primară. Iaşi (Tip. Nouă, J. Goldenberg & C Aberman), 1907. (20,5 x 13,5). 44 p. cu portr. (1 7024)

Nu exista imagini
  546) GHEORGHIU, EMIL (1881?-1951)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, EMIL (1881?-1951)
23545. ~ *Consideraţiuni de epidemii traumatice şi de medicină de campanie 1916-1918 de Dr. Emil Gheorghiu dela Facultatea de Medicină din Paris, Chirurg al Spitalului S-ta Ecaterina, Medic, Inspector al Casei Centrale a asigurărilor muncitoreşti, Ministerul Industriei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1918. (22,5 x 15,5). 39 p. cu ilustr. 5 lei. (II 52194)
23546. ~ Recherches critiques sur la mort apparente [par Le] Docteur Emile Gheorghiu de la Faculté de Médecine de Paris. Paris, Jouve & Cie, Editeurs, 1911. (25 x 17). 86 p. (BCU-Iaşi III 118922)

Nu exista imagini
  547) GHIORGHIU, EMILIAN M.
 • Opera
 • Imagini
GHIORGHIU, EMILIAN M.
23547. ~ Condiţiunea Femei[!] măritate în dreptul roman şi român. Teza de licenţă susţinută de Emilian M. Ghiorghiu. Bucureşti (Tip. Miulescu), 1902. (23 x 16). 60 + 2 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci), (II 124533)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  548) GHEORGHIU, ERNEST C. (1862-1932)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ERNEST C. (1862-1932)
23548. ~ Conferinţa asupra stîrpirei fiarelor stricătoare şi braconajului în România ţinută în sala Administraţiei Domeniului Coroanei în ziua de 26 Februarie 1900 de Ernest C. Gheorghiu, Sub-inspector silvic. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16). 24 p. (II 120938)
23549. ~ Studiu asupra împădurirei nisipurilor din România de Ernest C. Gheorghiu, Inspector silvic şi agricol al Aşedămintelor Brâncovenesci. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (23 x 16). 40 p. (Extras din "Revista Pădurilor", anul XVII). (II 120725)
23550. ~ *Studiu asupra pădurilor casei Sf. Spiridon din Iasi [de] Ernest C. Gheorghiu, [190?]. (Apărut înainte de 1901). (Gheorghiu E & S, pe verso f. de titlu falsă ; Zăvoianu, cop. 4).

În colaborare:
23551. ~ Vânătoarea în România de Ernest C. Gheorghiu, Diplomat al şcólei forestiere din Nancy şi Diplomat în agronomie, Sb. Inspector silvic al Statului şi Dr. S. C. Gheorghiu, Medic Primar al Spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi. Cu o prefaţă de Domnul Dr. C. I. Istrati, Prof. la Universitate, Fost Ministru. Lucrare tipărită sub auspiciile şi cu cheltuéla societăţii Progresul Silvic. Cu 210 ilustraţiuni în text. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (25 x 17). 2 f. + IV + pp. III-XV + 451 p. cu ilustr. + 1 pl. + 1 f. erata. 5 lei. (II 121020)

Nu exista imagini
  549) GHEORGHIU, F.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, F.
23552. ~ Dimitrie C. Butculescu. Actele şi faptele sale patriotice, 1866-1904 de F. Gheorghiu. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1905. (20,5 x 13,5). 67 p. 2 lei. (II 1908)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  550) GHEORGHIU, G.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, G.
23553. ~ Project de directive asupra tragerii infanteriei de Locot. G. Gheorghiu din Geniu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23,5 x 16,5). 159 p. cu ilustr. + 1 pl. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 58-a Publicaţiune). (II 76715)

Nu exista imagini
  551) GHEORGHIU, GEORGE V. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, GEORGE V. (1867-?)
23554. ~ Nevrotomia mediană sau mesoneurectomia la cal. Teza pentru obţinerea titlului de medic-veterinar. Susţinută în diua de... 1896 de George V. Gheorghiu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (23,5 x 15,5). 58[-61] p. cu ilustr. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 95). (II 167808)

Nu exista imagini
  552) GHEORGHIU, GHEORGHE GR. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, GHEORGHE GR. (1869-?)
23555. ~ Apa căzută la Iasi (din ploae şi zăpadă) în anii 1879-1880 şi 1891-1914 [de] Gh. Gr. Gheorghiu, Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1916. (24 x 17). 15 p. + 4 tab. (Extras din "Viaţa Românească"). (II 46635)
23556. ~ Aritmetica pentru clasa I-a a şcoalelor profesionale de fete [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Soc. Anonime Librăria Naţională (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (20 x 13). 87 p. + VIII p. 1,75 lei. (I 28661)
Tabla de materii figurează la p. 3 a copertei. Tipografia pe p. 4 a copertei.
23557. ~ Idem. Ed. VII. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1915. (20 x 13). 1 f. + 99 p. 1,75 lei. (I 45341)
23558. ~ Arimetica pentru clasa II-a a şcoalelor profesionale de fete [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. VI. Aprobată de Ministerul Instrucţiunii. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (20 x 13) 2 f. + 82 p. cu ilustr. 1,60. lei. (II 38330)
23559. ~ Aritmetica pentru clasa III-a a şcoalelor profesionale de fete [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. VI. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (20 x 13). 2 f. + 43 p. 90 bani. (I 39419)
23560. ~ Aritmetica pentru clasa IV-a şi V-a a şcoalelor profesionale de fete [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. V. Bucureşti, Edit. Soc. Anonime Librăria Naţională (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (19,5 x 13). 52 + XV[-XVII] p. 1,40 lei. (I 29741)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23561. ~ Idem. Ed. VI. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1915. (20,5 x 13,5). 1 f + II + 57 p. 1,20 lei. (II 44133)
23562. ~ Arimetica comercială pentru Uzul Şcoalelor profesionale de băieţi şi de fete de Gh. Gr. Gheorghiu, Profesor de Matematici la Şcoala Comercială Gradul I, Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (21 x 15). 1 f. + 313 p. (II 112810)
23563. ~ Idem şi pentru Clasa I-a de gimnazii şi licee [pe copertă: Cuprinzînd cîteva mii de exerciţii şi probleme] de Gh. Gr. Gheorghiu, Profesor de Matematici la Şcoala Comercială Gradul I, Iaşi. Ed. II. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (22 x 14,5). 1 f. + 308 [-310] p. 3,50 lei. (II 2195)
23564. ~ Idem pentru uzul şcoalelor profesionale [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. III (Simţitor modificată). [Pe copertă: Ed. III (Cu mai multe modificări şi îmbunătăţiri)]. Iaşi (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu,) 1902. (22 x 14,5). 1 f. + IV + 298p. 3,50 lei. (II 2196)
23565. ~ Idem pentru clasa I-a a şcoalelor comerciale elementare şi a şcoalelor profesionale [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale (Iaşi, Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1907. (19,5 x 13). 119 p. 2 lei. (I11425)
23566. ~ Idem pentru clasa I-a a şcoalelor comerciale elementare şi a şcoalelor profesionale [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale (Tip. M. M. Antonescu), 1909. (20 x 13). 119 p. 2 lei. (I 17975)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23567. ~ Idem pentru clasa I-a a şcoalelor comerciale elementare [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Soc. Anonime Librăria Naţională (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (20 x 13). 115 p. + XI p. 2,25 lei. II 28660)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23568. ~ Idem pentru clasa II-a a şcoalelor comerciale elementare şi pentru şcoalele profesionale [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale (Stab. Grafic Albert Baer), 1908. (20 x 13). 73 p. (I 10521)
23569. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Universala), 1911. (20 x 13). 73 p. 1,50 lei. (I 23889)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23570. ~ Idem pentru clasa II-a a şcoalelor comerciale elementare [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. VI. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (20 x 13). 2 f. + 88 p. 1,70 lei. (I 39420)
23571. ~ Idem pentru clasa III-a a şcoalelor comerciale elementare şi pentru şcoalele profesionale [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale (Stab. Grafic Albert Baer), 1908. (20 x 13). 75 p. 1,50 lei. (I 521739)
23572. ~ Idem pentru clasa III-a a şcoalelor comerciale elementare. Ed. V. Bucureşti, Edit. Soc. Anonime Librăria Naţională (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1912. (20 x 13). 76 + XV[-XVII] p. 1,75 lei. (I 29740)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23573. ~ Aritmetica practică (Conform cu programa nouă) pentru Clasa I-a secundară (Licee, gimnazii şi şcoli secundare de fete) [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (22 x 14). 1 f. + 172 p. 1,50 lei. (II 2194)
23574. ~ Idem lucrată prin întrebări şi probleme pentru clasa I secundară [de] Gh. Gr. Gheorghiu. Ed. III. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. & D. Iliescu (Tip Dacia, P. & D. Iliescu), 1909 (20 x 13). 136 p. 2,20 lei. (I 83295)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23575. ~ Contribuţiuni la climatologia Iaşilor. Temperatura iernii la Iaşi de Gh. Gr. Gheorghiu, Profesor de matematici. Cu o stampă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1915. (27,5 x 22). 37 p., 1 pl. 50 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVII - Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Nr. 6, pp. 149-185). (II 44851)
Descriere după copertă. Tipografia la p. 4 a copertei.
23576. ~ Rolul educativ al religiei în ţara noastră [de] Gh. Gr. Gheorghiu, Profesor de matematici la Seminarul Veniamin Iaşi. Conferinţă ţinută în Aula Seminarului Veniamin din Iaşi, în ziua de 30 Ianuar 1907. Iaşi (Tipografia Naţională, I. S. Ionescu), 1907. (23 x 15,5). 16 p. (II 5790)

Nu exista imagini
  553) GHEORGHIU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, GHEORGHE
23577. ~ Dicţionarul D-lui F. Damé. Studiu critic de Gheorghe Gheorghiu. [Iaşi] (Tip. H. Goldner), 1897. (24 x 16,5). 42 p. (Extras din revista "Arhiva", No. 9 şi 10, 1897). (II 118877)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  554) GHEORGHIU, GHEORGHE, teolog
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, GHEORGHE, teolog
23578. ~ Gavriil Bănulescu (Bodoni) Mitropolit al Moldovei, Exarh Valahiei şi Basarabiei 1746-1821. Teză pentru licenţă de Gheorghiu Gheorghe. Susţinută la... 1899. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1899. (23,5 x 16). XII + 51[-53] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 141773)

Nu exista imagini
  555) GHEORGHIU, GHEORGHE, medic
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, GHEORGHE, medic
23579. ~ *Contributions à l’étude de la cure radicale des hemorroides [par] Gheorghe Gheorghiu. [Teză]. Bucureşti, 1902. 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 668). (Teze Fac Med-B, p. 144)

Nu exista imagini
  556) GHEORGHIU, GHEORGHE, preot
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, GHEORGHE, preot
23580. ~ Dogma despre învierea trupurilor. Teză de Licenţă. Susţinută în ziua de... Martie 1910 de Pr. Sachelar Gheorghe Gheorghiu, Paroh Comuna Poeni, Jud. Iaşi. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1910. (23 x 15,5). 68 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 19294)

Nu exista imagini
  557) GHEORGHIU, GRIGORE (1886-1952)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, GRIGORE (1886-1952)
23581. ~ Germania şi Austria în războiul european 1914-1915 [de] Grigore Gheorghiu. s.l., [1915]. (31,5 x 23,5). 55 f. pl. + [7] f. (II 361854)
Album. Ultimele 7 file cu text intitulat: "Războiul european" (în l. română şi germană).

Nu exista imagini
  558) GHEORGHIU, HRISTEA
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, HRISTEA
23582. ~ Studiul cazurilor de scarlatină observate la Spitalul de copii Caritatea din Iaşi. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1908 de Hristea Gheorghiu, Fost intern cu concurs al spitalelor Sf-tului Spiridon, Intern al Spitalului de Copii Caritatea din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1908. (23,5 x 15,5). 66[-68] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 304). (BCU-ClN 217685)

Nu exista imagini
  559) GHEORGHIU, I. I.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, I. I.
23583. ~ Principii de comptabilitate a societăţilor de credit pe acţiuni. Lucrare indispensabilă: Administratorilor, Censorilor, Directorilor, Acţionarilor, Comptabililor şi tutulor interesaţi[!] în societăţi de I. I. Gheorghiu, Licenţiat în ştiinţele comerciale, Fost comptabil la Banca Naţională a României. Comptabil la Banca Mehedinţului. Comptabil consultant. Turnu-Severin (Tip şi Legătoria de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1905. (22,5 x 16). 39[-42] p. 2 lei. (II 3102)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  560) GHEORGHIU, I. N.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, I. N.
23584. ~ Discurs rostit de Inginer I. N. Gheorghiu Deputat de Prahova în şedinţa dela 4 Aprilie 1908 cu ocazia discuţiunei generale a proiectului de lege contra trustului de petrol. Ploeşti (Inst. De Arte Grafice Progresul), 1908. (20 x 12,5). 14 p. (I 10522)
Vezi de asemenea:
• Al VII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie. Cestiunea modificărei calendarului Iulian. Raportul Camerei din Ploeşti [de Ing. ~]. Ploeşti, 1905.

Nu exista imagini