Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  521) GHEORGHIŢĂ, .V. A.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIŢĂ, .V. A.

Traduceri:
GERMAIN, Alph. Sentimentul artei. Trad. de ~. Iaşi, 1914.

Nu exista imagini
  522) GHEORGHIU, ACHILLE M. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ACHILLE M. (1862-?)
23490. ~ Forţele naturei şi origina lor. Conferinţă publică ţinută în séra de 20 Noembrie 1892 de Achille M. Gheorghiu, Profesor de Sciinţele Fisice la Liceul Carol I din Craiova. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (19,5 x 12,5). 24 p. (Ateneul din Craiova). (I 76920)

Nu exista imagini
  523) GHEORGHIU, ALEXANDRU (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ALEXANDRU (1879-?)

În colaborare:
SIMIONESCU, G. şi ~. Geografia Jud. Neamţu, cl. II prim. urb. şi div. II, an I şc. Rur. Text atlaz ilustrat. Bucureşti, 1913-1914.

Nu exista imagini
  524) GHEORGHIU, ALEXANDRU ION
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ALEXANDRU ION
23491. ~ [Diritto constituzionale ed amministrativo. Della centralizzazione politica ed amministrativa]. Dissertazione e tesi presentate a pubblica dircussione da Alessandro Giovanni Georgiu di Roman (Provincia di Moldavia) cittadino rumano per essere dichiarato dottore in leggi. Addi 18 dicembre 1863. Torino (Tip. V. Vercellino), 1863. (24 x 18). 54 p. (Regno d'Italia. Regia Università di Torino). (II 339887)
Descriere completată cu titlul de la începutul textului.
23492. ~ Discursu introductivu despre economia politica rostitu la 24 octomvrie 1864, de D. Alecsandru J. Gheorghiu, Doctor în legi, profesor la facultatea juridică din Iassi. Iassi (Impr. Tribunei Române), 1865. (21 x 14). 1 f. + 21 p. (II 68884)
23493. ~ Elogiulu lui Simione Barutiu pronunciatu la 12 Iuniu 1866 cu ocasiunea inaugurarei bustului seu in aula Universităţii din Iassi de D. Alexssandru I. Gheorghiu. doctore în dreptu-profesore de economia politica la Universitatea din Iasi. Iassi (Tipariulu Tribunei Romane), 1866. (23 x 15,5). 39 p. (II 141917)
23494. ~ Scrisoare deschisă Domnului T. L. Maiorescu ministru M. S. Carol I la Departamentul Culteloru şi Instrucţiunei publice. De Ales. I. Gheorghiu, Doctor în dreptu. Professore de economia politica la Universitatea de Iassi, Iassi (Tip. A. Bermann, pos. Th. Balassann), 1876. (19,5 x 13). 34 p. (I 122234)

În colaborare:
ZANESCU, Chr., Sc. Pastia, ~. Proiectu de Banca comunale. Iasii, 1872.
Vezi de asemenea:
• Administraţiunea Institutului Grigorian...[Acte publicate de D. Gusti şi ~] Iassy, 1880.
• Protestul corpului profesoralu a Universităţei din Iassi... Iaşi, 1877.

Nu exista imagini
  525) GHEORGHIU, ALEXANDRU T. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ALEXANDRU T. (1868-?)
23495. ~ Câte-va cuvinte despre tratamentul unor boale nervoase cu injecţiuni de substanţă nervoasă. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, presentata şi susţinută la 19 Decembre 1895 de Alexandru T. Gheorghiu, Bacalaureat în litere şi ştiinţe, Intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Al. Valescu), 1895. (23 x 15,5). 84[-88] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 383). (II 413144)

Nu exista imagini
  526) GHEORGHIU, ATANASIE AT. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, ATANASIE AT. (1860-?)
23496. ~ *Autoritatea lucrului judecat în materie civilă. Teză pentru licenţă susţinută de Atanasie At. Gheorghiu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (22,5 x 15). 76 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 120601)
Descriere după copertă.
23497. ~ Casse de Credit Populare. Munţii de Pietate .[Pe copertă şi: Studiu de] Atanasie At. Gheorghiu. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1891. (20 x 13,5). 25 p. (Economia Politică) (II 120357)
23498. ~ Comuna Iaşi şi conservatorii. Discurs rostit de Atanasie At. Gheorghiu în întrunirea publică a Naţionalilor-Liberali în sara de 1 Septembrie 1894. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1894. (15,5 x 10,5). 27 p. (I 119910)

Nu exista imagini
  527) GHEORGHIU, AURELIU
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, AURELIU
Traduceri:
BALZAC, H. de. Femeia de treizeci ani. Trad. de ~. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  528) GHEORGHIU, C.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, C.
23499. ~ Noţiuni de agricultură, pentru usul scólelor şi a vieţei practice de C. Gheorghiu, Profesor. Galaţi (Tip. Română), 1876. (19 x 12,5). 80 p. 1 fr. (I 384875)
23500. ~ Idem. [Ed. II]. Galaţi (Tip. Comercială G. Schenk), 1878. (22 x 14,5). 78 p. (II 384970)
Lipsă coperta.
23501. ~ *Idem. Ed. III. Iaşi (Daniel), 1835. (16 x 11). 95 p. 1 leu. (BR, 11-12 (1889-1890), nr. 7 şi 8, iul. şi aug., p. 18)
23502. ~ *Noţiuni de Aritmetică Comercială de C. Gheorghiu, profesor la scóla comercială. [Galaţi, Tip. Română, 1881?]. 3 fr. (VoC, 10(1882), nr. 1763, febr. 14, p. 3: Bibliografie).

Nu exista imagini
  529) GHEORGHIU, C. V.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, C. V.
23503. ~ Ridicări militare de C. V. Gheorghiu, Sublocotenent în Regimentul 4 Artilerie. Iassi, 1882. (19,5 x 12,5). 56 p. (I 539303)

Nu exista imagini
  530) GHEORGHIU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, CONSTANTIN
23504. ~ Priviri generale asupra istoriei bisericei sub imperiul lui Constantin cel Mare până la Sinodul I-iu ecumenic (anul 325). Teză de licenţă de Preotul Constantin Gheorghiu Parohia Covasna [pe copertă şi: Judeţul Fălciu]. Susţinută la... 1906. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906. (23 x 16). 68 p. (Facultatea de Teologie din Bucureşti). (II 14194)

Nu exista imagini
  531) GHEORGHIU, CONSTANTIN (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, CONSTANTIN (1884-?)
23505. ~ Contribuţiuni la Tratamentul plăgilor pulmonare. Studiu statistic asupra cazurilor ce au fost tratate şi observate, în decurs de 20 ani în cura spitalului central Sf. Spiridon. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Martie 1912 de Constantin Gheorghiu, Fost intern prin concurs al spitalului Sf. Spiridon. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1912. (23 x 15,5). 2 f.,48 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 370). (II 27630)

Nu exista imagini
  532) GHEORGHIU, CONSTANTIN D. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, CONSTANTIN D. (1866-?)
23506. ~ Ape Minerale. Locuri istorice, Monastiri, Staţiuni balneare şi Climaterice, etc. din judeţul Neamţ. De Const. D. Gheorghiu, Membru al Societăţii Geografice. vol. I. Piatra-N., Edit. Mathilde & C. D. Gheorghiu, 1904. (24,5 x 16,5). 2 f. cu portr. + 360 p. cu ilustr. 3 lei. (Contribuţiuni la studiul geografiei României). (II 120994)
23507. ~ Calendarul Femeelor Superstiţiose. Credinţe, Superstiţii şi obiceiuri din ţeară adunate de Const. D. Gheorghiu, Ed. I. Piatra N. (Tip. Unirea (J. Koppel)), 1892. (20 x 13,5). 148 p. 2 lei. (I 73596)
23508. ~ Idem. Piatra-N. (Tip. Mathilde C. Gheorghiu), 1907. (20,5 x 13,5). 112 p. (Colecţiunea Mathilde & C. D. Gheorghiu. Literatură şi Ştiinţă popularisată). (II 44408)
23509. ~ Datine Poporane. Credinţe, superstiţii, şi obiceiuri din ţéră adunate de Const. D. Gheorghiu. Ed. IV. Piatra N., Edit. Autorului, 1895. (18 x 12). 148 p. (BCU-Iaşi I 51681)
Lipsă coperta. Ed. I a apărut cu titlul: Calendarul Femeelor Supertiţióse în 1892.
23510. ~ Dicţionar geografic al Judeţului Neamţu (la anul 1890). [De] Constantin D. Gheorghiu. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunărei generale de la 4/16 Martie 1891. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (24,5 x 17). 392 p. (Societatea Geografică Română. Premiul Grigore Cozadini). (II 121013)
Lipsă coperta.
23511. ~ Geografia Judeţului Neamţ de Const. D. Gheorghiu, Membru al Societăţii'Geografice. Vol. I. Piatra-N., Edit. Mathilde & C. D. Gheorghiu (Tipărit în Stab. grafic Munca Mathilde C. Gheorghiu), 1904. (24 x 17). 399[-404] p. cu ilustr. (Contribuţiuni la studiul geografiei României). (II 113128)
Pe copertă: "Revista Geografică a României”. Redactor Const. D. Gheorghiu, vol. I. Tip., pe verso f. de titlu. "Lista de prenumeraţi", la pp. 403-404.
23512. ~ Jocul Oina şi Regulamentul pentru concursuri generale de C. D. Gheorghiu, Membru laureat al Soc. Geografice colaborator la Enciclopedia Română, pentu istorie, geografie şi gimnastică, etc. Unicul aprobat de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor pentru şcolarii scólelor primare, secundare, normale-primare şi seminare. Piatra-N. (Tip. Unirea, (J. Koppel)), [1898]. (20,5 x 15). 1 f. + 40 p. cu ilustr. (Educaţiune fisică). (II 2192)
Lipsă coperta. Tipografia la sfîrşitul textului, p. 40. Datat după anul menţionat la pp. 29 şi 35; v. şi Gheorghiu. Joc, p. [1] prefaţă.
23513. ~ *Idem. Piatra-N. (Tip. Unirea), [1903]. 8°. 40 p. 60 bani. [RBibliogr. 1(1903), nr. 5 sept.-oct., p. 118).
23514. ~ Jocuri copilăreşti [de] C. D. Gheorghiu. Lucrare subvenţionată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice. Cuprinzând jocuri obicinuite la Românii din ţară, Transilvania, Banat, Macedonia etc. Ed. II. Piatra-N. (Tip. Mathilde-C. Gheorghiu), 1905 [pe copertă: 1908]. (20,5 x 13,5). 4 f. + XXXII + 164 p. cu portr. 1,50 lei. (Contribuţiune la Studiul Educaţiunei Fisice). (II 10919)
Ed. I a apărut cu titlul: "Manual complect de gimnastică".
23515. ~ Manual complect de gimnastică [de] Const. D. Gheorghiu. Întocmit după programa Concursului pentru Maeştri de Gimnastică. [Partea I]. Piatra (Tip. Unirea (I. Koppel)),. 1889. (22,5 x 14,5). 64 p. (II 120703)
La p. 64, menţiunea: "Sfîrşitul părtei I".
23516. ~ Th. Dornescu în activitatea sa de Prefect al jud. Neamţ Februar 1901 - Februar 1904. Piatra N. (Tip. Mathilde C. Gheorghiu) (20,5 x 13,5). 171 p. + 1 f. portr. (Din activitatea oamenilor de seamă ai jud. Neamţ). (II 11069)
23517. ~ Th Dornescu în activitatea sa de Primar al Urbei Piatra şi Prefect al Judeţului Neamţ. Piatra-N. (Tip. Mathilde C Gheorghiu), 1905. (21 x 14). 190 p. + 1 f. pl. (Din activitatea oamenilor de seamă ai jud. Neamţ). (II 1198)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  533) GHEORGHIU, CONSTANTIN GR.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, CONSTANTIN GR.
23518. ~ Condiţiunea copiilor naturali în dreptul roman şi romîn[!]. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin Gr. Gheorghiu. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu, Lucr. Asociaţi), 1889. (22,5 x 15). 111 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 412341)

Nu exista imagini
  534) GHEORGHIU, CONSTANDIN N.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, CONSTANDIN N.
23519. ~ Sborul natural şi sborul mecanic. Aeroplanele [de] Ing. Const. N. Gheorghiu, Directorul tehnic al Aerodromului Chitila, Profesor. [Prefaţă de Dr. Gh. Munteanu-Murgoci, Profesor la şcoala de Poduri şi Şosele]. Bucureşti (Tip şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1912. (17,5 x 11). 3 f. + 191 p. cu ilustr. 2 lei. (I 28081)

Nu exista imagini
  535) GHEORGHIU, CONSTANTIN V.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, CONSTANTIN V.
23520. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă de Const. Gheorghiu. Bucuresci (Tip. Miulescu), [1899]. (23,5 x 16). 53[-55] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci).(II 120962)
23521. ~ Din amintiri [de] Constantin Gheorghiu. Giurgiu (Tip. N. Pandelescu), 1904. (16,5 x 10,5). 17 p. (I 3461)
Lipsă coperta.
23522. ~ Din Clipa Vieţei [de] Constantin Gheorghiu. Giurgiu (Tip Comercială, Nicolae Pandelescu), 1900. (15,5 x 12). 53 p. 50 bani. (I 119921)
Descriere după copertă. La pp. 48 şi 53 autorul iscălit C. V. Gheorghiu.
23523. ~ Mofturi [de] Const. Gheorghiu. Giurgiu (Tip. Nicolae Pandelescu), 1901. (16,5 x 11). 128 p. 1,50 lei. (I 119942)
Lipsă coperta.
23524. ~ Staţiunea Arheologică Preistorică Cetăţuea Băiceni [de] Constantin V. Gheorghiu. Târgu-Frumos (Tip. Filip Lazarovici), 1910. (23 x 15,5). 13 p. + 7 f. pl. 1 vol. în formatul (23 x 31). (II 23546)
Descriere după copertă.

Traduceri:
MONTÉPIN, XAVIER de. O dramă tainică. Roman trad. de ~. Vol. I-IV. Bucureşti, [188?].

Nu exista imagini
  536) GHEORGHIU, COSTACHE P.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, COSTACHE P.
(Costache)
23525. ~ Banditul Pantelimon. Isprăvile şi minunele lui. Diferitele sale Convorbiri precum şi urmărirea sa până în momentul de faţă de Costache P. Gheorghiu, Directorul ziarului Aurora. Galaţi (Tip. Nouă, Teodor Dimitriade), 1911. (24 x 16,5). 32 p. 30 bani. (II 23583)
Descriere după copertă.
23526. ~ Conflictul Greco-Român cu imparţialitate [de] Costache. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1906. (20 x 14,5). 32 p. 50 bani. (II 421871).
La sfîrşitul textului semnează: Costache, Redactorul diarului „Aurora". Este vorba de Costache P. Gheorghiu care apare ca girant responsabil al gazetei.

Nu exista imagini
  537) GHEORGHIU, D.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, D.
23527. ~ Invidia între d-şoare faţă de cavaleri [de] D. Gheorghiu. Studiu psihologic. Botoşani.. 1910. 12 p. (I 18410)

Nu exista imagini
  538) GHEORGHIU, DAN, avocat
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, DAN, avocat
23528. ~ Adevărul asupra ororilor din Bucovina [de] Dan Gheorghiu Avocat. s.l., [1915]. (25 x 16,5). 11 p. (II 44691)
Datat după anul prefeţei (p. 4).

Nu exista imagini
  539) GHEORGHIU, DAN-TRAJAN (1887-1968)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, DAN-TRAJAN (1887-1968)
23529. ~ *Contribution à l'étude des hémorragies-rétroplacentaires [par] Dan-Trajan Gheorghiu. (Thèse). Paris, 1914. 8°. 73 p. (Rally I, p. 122)

Nu exista imagini
  540) GHEORGHIU, DIMITRIE (?-1902)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIU, DIMITRIE (?-1902)
23530. ~ Câte-va observaţiuni asupra Diferitelor forme ale părăsitului malariei în raport cu diferitele manifestaţiuni clinice ale boalei. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Dimitrie Gheorghiu, Bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere-Th. Basilescu), 1892. (23 x 16,5). 4 f. + 4 + 120 + 4 p. + 3 tab. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 291). (II 70875).

În colaborare:
BABEŞ, V. şi ~. Étude sur les différentes formes du parasite de la malaria. [Paris, 1893].

Nu exista imagini